Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB GENÇLİK PROGRAMI. T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı GENÇLİK Hayat Boyu Öğrenme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB GENÇLİK PROGRAMI. T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı GENÇLİK Hayat Boyu Öğrenme."— Sunum transkripti:

1 AB GENÇLİK PROGRAMI

2 T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı GENÇLİK Hayat Boyu Öğrenme

3 Beş yılda 33 ulusal ajansın bulunduğu “Program Ülkeleri” arasında geldiğimiz yer: 1. Almanya 9,6 m. € 2. Fransa 8,2 m. € 3. İngiltere 7,5 m. € 4. Türkiye 7,1 m. € 5. Polonya 7 m. € 6. İtalya 6,7 m. € GENÇLİK PROGRAMI

4 RAKAMLAR (2003-2008) 81 il 1.749 adet proje 18.731.368 € hibe 20.000 genç YILLARA GÖRE HİBE KULLANIM ORANLARI 2004 % 95 2005 % 97 2006 % 100 2007 % 100

5

6 GENÇLİK PROGRAMI 2007-2013 GENÇLİK PROGRAMI 2007-2013 Bütün Gençler için Yaygın Eğitim Youth in Action

7 KİMLER YARARLANABİLİR 13-30 yaş arasındaki gençler Sivil Toplum Kuruluşları Gençlik çalışanları Gençlik liderleri Yerel yönetimler Gençlik Politikaları Belirleyicileri

8 SÜREÇ www.genclik.gov.tr Yılda 5 başvuru dönemi: 1 Şubat, 1 Nisan, 1 Haziran, 1 Eylül, 1 Kasım

9 PROGRAM ÜLKELERİ AB üye ülkeleri: 27 Avrupa Ekonomik Alanı: 3 Giriş süreci: 1 (Türkiye)

10 EYLEMLER Eylem 1 – Avrupa için Gençlik Eylem 2 – Avrupa Gönüllü Hizmeti Eylem 3 – Dünya Gençliği Eylem 4 – Gençlik destek sistemleri Eylem 5 – Gençlik Alanında Avrupa İşbirliği için Destek

11 EYLEM 1 – Avrupa için Gençlik -Gençlik Değişimleri - Gençlik Girişimleri - Gençlik Demokrasi Projeleri

12 İki ya da daha çok ülkeden gelen gençlerin belirli konularda fikir alışverişi yapmak için bir araya gelmelerine imkan sağlayan uluslararası faaliyetlerdir. İki, üç ve çok taraflı değişim projeleri yapılabilir. Proje Türkiye’de de yapılabilir, ortaklardan birinin ülkesinde de. Eylem 1.1 – Gençlik Değişimleri

13 Kimler katılabilir?  Program ülkelerinden birinde yasal olarak ikamet eden ve prensipte yaşları 13 ile 25 arasında olan gençler (liderler için yaş sınırı yok), STK’lar, yerel yönetimler, gayrıresmi gençlik grupları Gençlik Değişimine katılabilirler.  En az bir adet AB üyesi olmak üzere, iki, üç veya daha fazla “Program Ülkesi”nden* grupların katılımı ile olabilir. *Program Ülkeleri: 27 adet Avrupa Birliği (AB) Üyesi Ülke Avrupa Serbest Ticaret Alanı (EFTA) Ülkeleri:Norveç, İzlanda, Lihtenştayn Adaylık sürecindeki ülke: Türkiye Eylem 1.1 – Gençlik Değişimleri

14 Katılımcı Sayısı Grup liderleri hariç, en az 16 en çok 60’dır. Program Süresi Seyahat süresi hariç en az 6 en çok 21 gün arasında olmalıdır. Eylem 1.1 – Gençlik Değişimleri

15 Başvuru Şekli İki ve üç taraflı başvurularda her grup kendi Ulusal Ajansına projenin kendine ait bölümü için başvuruda bulunur (bölünmüş fonlama) Çok taraflı Gençlik Değişiminde ise faaliyete ev sahipliği yapan yararlanıcı grup, “Koordinatör Kuruluş” rolünü üstlenerek bütün proje için (tek taraflı fonlama) bütün yararlanıcı gruplar adına kendi ülkesindeki Ulusal Ajansa başvurur. Başvuranın resmi olmayan bir grup olması durumunda grup üyelerinden biri yasal temsilci görevini üstlenerek grup adına başvuruyu kendi ülkesindeki Ulusal Ajansa sunup hibe sözleşmesini imzalama sorumluluğu üstlenir. Eylem 1.1 – Gençlik Değişimleri

16 Sağlanan İmkanlar Harcama ÇeşidiGençlik Programının Katkısı  Yolculuk masrafları  %70’i  Ön Hazırlık ziyareti  Yolculuk masraflarının % 100’ü + 35 € harcırah / gün / kişi /  Etkinliklerin ve katılımcıların hazırlanması  Ülke başına 350 €  Etkinlik Masrafları  700 € (2 taraflı ve 3 taraflı projeler için) ya da 1500 € ( 4 ya da daha fazla ortaklı projeler için ) + 1 6 € sabit oran/ katılımcı/ gün  İstisnai masraflar (aşı ve vize masrafları vb.)  % 100’e kadar Eylem 1.1 – Gençlik Değişimleri

17 Proje İsmi35 mm’de ‘BEN DE VARIM’ (ÇOK TARAFLI) Süre12 Gün GerçekleştirenGenç Çizgi Konusu İzmir Barbaros Çocuk Köyünde yaşayan ç ocukların senaryosunu yazıp oynadıkları filmin çekimi projeye katılan t ü m ortakların katılımı ile ger ç ekleştirilmiştir. İçerikFilm çekimi ile ilgili atölye çalışmaları, film çekimleri, çevre gezileri, kültürel geceler FinansmanıYolculuk Masrafları (%70) : 5272,06 € Katılımcıların ve Faaliyetlerin Hazırlığı : 2876,07 € İstisnai Masraflar: 100 € Ön Hazırlık Ziyareti: 2.245,35 € Faaliyet Masrafı: 8.400 € Toplam: 18.893,48 € KatılımcılarTürkiye, Fransa, Belçika, Yunanistan, İtalya ve Hollanda’dan toplam 30 kişi Örnek Uygulamalar Eylem 1.1 – Gençlik Değişimleri

18 BERGAMA - İZMİR SU İÇİN(DE) ALLIANOI Allianoi kenti örneğinde kültürel miras kavramının tartışılmasını sağlamak amacıyla toplantılar, çeşitli kültürel aktiviteler düzenlenmiştir. 9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ TÜRKİYE, TÜRKİYE, YUNANİSTAN YUNANİSTAN İSPANYA, İSPANYA, MACARİSTAN, MACARİSTAN, ROMANYA ROMANYA HİBE: 23.325 € Süre: 9 Gün Proje Adı: Eylem 1.1 – Gençlik Değişimleri

19 BEING EUROPEAN IN MIDDLE EAST KİLİS SOSYAL ÖĞRENCİLER TOPLULUĞU Hibe: 15.894 € 5 Ülkeden KİLİS’e gelen gençler Kilisli gençler ile ortak tarih ve kültürü paylaştılar… Ülke tanıtım sunumları Ülke tanıtım sunumları Kültürel geceler Kültürel geceler Yerel ziyaretler (Çarşı, Belediye…) Yerel ziyaretler (Çarşı, Belediye…) Zeugma, Saint Pierre Kilisesi gezileri Zeugma, Saint Pierre Kilisesi gezileri Ortak değerlerin paylaşımı Ortak değerlerin paylaşımı Proje Adı: TÜRKİYE, FRANSA, SLOVENYA, SLOVAKYA, LİTVANYA, LETONYA Eylem 1.1 – Gençlik Değişimleri

20 Kayıp Şehrin Hikayesi Süre: Proje Adı: Başvuru Sahibi: Proje Yeri: Ortak Ülkeler: Katılımcı Sayısı: Hibe Miktarı: Konu: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Elazığ Gençlik Merkezi Turkiye, Litvanya, Yunanistan, Romanya and Italya Elazığ 7 gün 20 19.564 € Proje çevre ve kültürel mirası koruma ana konuları üzerine bina edildi. Elazığ’da bulunan Hazar Gölü’ndeki kirliliğinin çevreye ve civardaki tarihi eserlere zarar verdiği düşüncesinden hareketle yola çıkıldı. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen 20 genç insan Elazığ’da bu kirliliğin sebepleri ve çözüm yollarını tartıştılar. Aynı zamanda kendi kültürlerini diğerlerine tanıtma imkanı buldular. Eylem 1.1 – Gençlik Değişimleri

21 - Gençlik Girişimleri EYLEM 1 – Avrupa için Gençlik - Gençlik Değişimleri - Gençlik Demokrasi Projeleri

22 5 AMAÇ:  Gençlerde girişimcilik ve yaratıcılık,  Yerele katkı,  Gençlerin toplumla bütünleşmelerinin temini,  Avrupa çapında üretilen iyi örneklerin diğer ülkelere yayılması. Eylem 1.2 – Gençlik Girişimleri

23 2 Alt eylemi vardır :  Ulusal Gençlik Girişimleri  Ulus Ötesi Gençlik Girişimleri EYLEM 1.2 TİPLERİ Eylem 1.2 – Gençlik Girişimleri

24 Özellik : Ulus ötesi hareketliliği içermez. Amaç : Yerele katkı ve gençlerin girişimciliğinin artırılması Süre : En az 3 ay, en fazla 18 ay. Proje grubu sayısı : En az 4 kişilik bir grup.Üst sınırı yok; ama sayıyı yüksek tutmamakta fayda var. Başvurmak için tüzel kişilik olma şartı aranmaz. EYLEM 1.2 -ULUSAL GENÇLİK GİRİŞİMLERİ Eylem 1.2 – Gençlik Girişimleri

25 Projeyle doğrudan ilgili masraflar : En fazla verilecek program katkısı, 8.000 € EYLEM 1.2 -ULUSAL GENÇLİK GİRİŞİMLERİ BÜTÇESİ Eylem 1.2 – Gençlik Girişimleri Bütçe kalemleri: Ulaşım giderleri, Toplantı giderleri, Eğitmen/uzman ücretleri, Yer kiraları, Kitap / kırtasiye giderleri, CD / broşür / kitapçık / dergi / web sayfası yayımlama giderleri Demirbaşlar satın alınamazlar, ancak kiralanabilirler. Yukarıdaki kalemlerin belgelendirilmeleri gereklidir.

26 5 PROJENİN ADI : İKİNCİ BİR YUVANIZ OLSUN BAŞVURUYU YAPAN GRUP/KURULUŞ: DOĞA VE YABAN HAYATI KORUMA DERNEĞİ PROJENİN KONUSU: Proje ile Samsun Yaşar Doğu Yetiştirme Yurdu’nda kalan gençlerle yapılan atölye çalışmalarıyla kuş yuvaları, kuş sulukları ve kuş yemlikleri hazırlatılarak bunların uygun noktalara yerleştirilmelerini sağlayıp onların çevre koruma bilinçlerini eğitimlerle geliştirmeyi ve Samsun ili için yararlı bireyler olmalarını sağlamayı amaçlamıştır. PROJENİN BÜTÇESİ: 8.277 € İLİ: Samsun SÜRE: 4 Ay EYLEM 1.2. ULUSAL GENÇLİK GİRİŞİMLERİ PROJE ÖRNEĞİ Eylem 1.2 – Gençlik Girişimleri

27 5 PROJENİN ADI: TARİHSEL, KÜLTÜREL, DOĞAL MİRASI KORUMA EĞİTİMİ VE KIYI TEMİZLİĞİ BAŞVURUYU YAPAN GRUP/KURULUŞ: SİDER (Silifkeliler Kültür ve Dayanışma Derneği) EYLEM 1.2- ULUSAL GENÇLİK GİRİŞİMLERİ PROJE ÖRNEĞİ Eylem 1.2 – Gençlik Girişimleri

28 HERKESE KİTAP Proje ile depremden etkilenen Bingöl’de kitap toplama kampanyası yürütülmüş ve yaklaşık 23.000 kitap toplanarak 13 kütüphane kurulmuştur. BİNGÖL HİBE: 10.000 € Projesi Süresi: 12 Ay Proje Adı: BİNGÖL İL İZCİ KURULU

29 Modern Pazarlamada Genç Yetenekler Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi Adıyamanlı 6 Genç … Pazarlama ve Satış, Üretim Yönetimi, İngilizce ve Bilgisayar Eğitimleri alarak; İstihdama yönlendirilmiş, kişisel ve mesleki gelişim göstermiştir. Proje Adı: HİBE: 5.000 € Eylem 1.2 – Gençlik Girişimleri

30 5 EYLEM 1.2 –ULUS ÖTESİ GENÇLİK GİRİŞİMLERİ Özellik : Ulus ötesi hareketliliği var. Amaç : Başarılı bir grup girişiminden doğan örnek uygulamaların belirlenmesi ve sonuçlarının diğer ülkelerle diğer gruplarla paylaşılması. Süre : En az 3 ay, en fazla 18 ay. Proje grubu sayısı : Organizasyonu gerçekleştirecek ülkeden bir kaç grup olabilir. En az 1 AB üyesi ülkeden de katılımcı olmalıdır. Eylem 1.2 – Gençlik Girişimleri

31 EYLEM 1.2 –ULUS ÖTESİ GENÇLİK GİRİŞİMLERİ BÜTÇESİ Projeyle doğrudan ilgili masraflar : En fazla verilecek program katkısı 10.000 € Proje seyahatleri : Seyahat Masraflarının % 70’i. Eylem 1.2 – Gençlik Girişimleri

32 PROJENİN ADI: YOK OLAN BİR MESLEĞİN SON TEMSİLCİLERİ – LÜLETAŞI PROJESİ BAŞVURUYU YAPAN GRUP/KURULUŞ: Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Kulübü Projenin temel amacı yitirilmekte olan lületaşı mesleğini geleceğe taşımaktır. Proje kapsamında Eskişehir’de yeni ustalar yetiştirmek amaçlı atölye çalışmaları düzenlenmiştir. Lületaşı, üç yüz yıl boyunca Avusturya’ya ham olarak ihraç edilmiştir. Dolayısıyla Avusturya ile kültürel ve ekonomik bağları bulunmaktadır. PROJENİN BÜTÇESİ: 17.000 € (Program Desteği: 12.000 €, Sponsor: 5.000 €) ORTAKLAR: Avusturya FH Salzburg Fachhochschulgesellschaft Üniversitesi SÜRE: 3,5 Ay EYLEM 1.2-ULUS ÖTESİ GENÇLİK GİRİŞİMLERİ PROJE ÖRNEĞİ Eylem 1.2 – Gençlik Girişimleri

33 EYLEM 1 – Avrupa için Gençlik - Gençlik Değişimleri - Gençlik Girişimleri - Gençlik Demokrasi Projeleri

34 Eylem 1.3 kapsamında toplumda aktif bir vatandaş olarak yer almak isteyen gençler tarafından uygulanacak projelere mali ve teknik destek sağlanmasıdır. Eylem 1.3 – Gençlik Demokrasi Projeleri

35 Gençlik Demokrasi Projelerinin Amaçları Gençlerin katılımcı yapılara dahil fazla dahil olmasını sağlamak (karar-alma süreçlerine etki); Kamu/hükümet kuruluşları ile gençler arasındaki diyaloğu geliştirmek (danışma süreci); Gençleri siyasi karar-alma süreçlerine yakınlaştıracak stratejiler geliştirmek (katılımı öğrenmek); Gençlerin demokratik hayata katılmalarını engelleyen nedenlerle mücadele etmek (katılmayı öğrenmek

36 Eylem 1.3 – Gençlik Demokrasi Projeleri Teknik özellikler:  En az biri AB ülkesi olmak üzere en az 2 Program ülkesi  Her bir ülkeden en az 2 farklı yararlanıcı  Proje ortakları resmi olmayan gençlik grupları veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar/Sivil Toplum Kuruluşları ya da yerel/bölgesel düzeyli kamu/hükümet kuruluşları Katılımcılar: En az 13-30 yaş aralığında 16 katılımcı Süre: 3 ile 18 ay arasında (hazırlık, uygulama, değerlendirme ve takip dahil) BÜTÇELEME: Eş-finansman kuralı Toplam harcamaların en fazla 75% i, 50.000 €’ya kadar

37 Eylem 1.3 – Gençlik Demokrasi Projeleri Genç Adımlarla Demokrasiye Diyarbakır Yerel Gündem 21 Gençlik Meclisi Proje Adı: TÜRKİYE-FRANSA Ortaklığında gerçekleştirildi. Gençlerin STK kavramı ve yereldeki STK çalışmalar hakkında bilgilendirilmesi, STK’ların kent yaşamına aktif katılımlarının sağlanması hedeflenmiştir. Hedeflerine yönelik projelere başvurmak yoluyla karar alma mekanizmalarında yer almalarının sağlanması, “Gençlik Haklarını” öğrenmelerini sağlayarak kentte iyi bir “yönetişim” oluşturulmasına katkıda bulunmaları hedeflendi. Yerel Gündem 21 Gençlik Meclisi, Yenişehir Belediyesi, Marsilya’da faaliyet gösteren Solidaritê et Libertê ve Infos A Gogo adlı kuruluş katıldı. 20 kişilik gruba “Eğitici Eğitimi” verildi. 5 pilot mahallede eğitim yapıldı. “Gençlik ve Demokrasi Günleri” ve uluslararası paneller düzenlendi.

38 Eylem 1.3 – Gençlik Demokrasi Projeleri Genç Adımlarla Demokrasiye

39 EYLEM 2 – Avrupa Gönüllü Hizmeti http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm

40 18-30 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERE BİR AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKESİNDE 2-12 AY ARASINDA HİÇ ÜCRET ÖDEMEDEN GÖNÜLLÜ HİZMETTE BULUNMA İMKANI Eylem 2 – Avrupa Gönüllü Hizmeti

41 SOSYAL YAŞAM İÇİNDE ÇOCUKLAR VE GENÇLER Engelli ve kimsesiz çocukların rehabilitasyonu ANTALYA GENÇLİK VE EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE, TÜRKİYE, FRANSA FRANSA LİTVANYA LİTVANYA HİBE: 5.376 € Eylem 2 Ev Sahibi Kuruluş Projesi Proje Adı: Gönüllü Karin Petit (Fransa) Gönüllü Arnoldas Kubilius (Litvanya) Eylem 2 – Avrupa Gönüllü Hizmeti

42 MARGARETEN - 5ERHAUS /GRUNWALDGASSE GENÇLİK MERKEZİ Gönüllü Viyana/Avusturya’da çocuk psikolojisiyle ilgili bir projede 9 ay gönüllü hizmette bulunacak. TÜRKİYE, TÜRKİYE, AVUSTURYA AVUSTURYA HİBE: 1.396 € Eylem 2 Gönderen Kuruluş Projesi Proje Adı: Gönüllü Pınar Burcu Güner (Çocuk Akıl Sağlığı ve rehberliği Derneği) Eylem 2 – Avrupa Gönüllü Hizmeti

43 Eylem 4.3 - Gençlik çalışanları ve gençlik organizasyonları için eğitim ve ağ kurma İşbaşı eğitimi, Fizibilite ziyareti, Değerlendirme toplantıları, Çalışma ziyaretleri, Ortaklık kurma faaliyetleri, Seminer, Eğitim kursu, Ağ kurma Eylem 4 – Gençlik Çalışanları için Destek Sistemleri

44 FİNANSMAN KURALLARI Seyahat masrafları: Gerçek rakamların %70’i. Yeme içme ve konaklama giderleri: 35 €/gün/katılımcı. Faaliyet masrafları: 950 € + katılımcı başına 35 €. Eğitim araçları: Günlük 280 € (Eğitim Kursları için) İstisnai masraflar: % 100’e kadar. Eylem 4 – Gençlik Çalışanları için Destek Sistemleri

45 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - ADANA YENİ ORTAKLIKLAR KEŞFETMEK AEGEE Adana tarafından başvurusu yapılan ve gelecekteki gençlik projelerine ortak bulmak için gerçekleştirilmiş bir projedir. Proje sonucunda, 1 Eğitim Kursu, 1 Seminer ve 1 Eylem 1 projesi için ortaklıklar kuruldu. TÜRKİYE, ALMANYA, TÜRKİYE, ALMANYA, İTALYA, İSPANYA, POLONYA, İNGİLTERE, ESTONYA, FRANSA HİBE: 20.639 € Ortaklık Kurma Faaliyeti, 4 Gün, 8 Ülke, 30 Genç Proje Adı:

46 EYLEM 3 – DÜNYA GENÇLİĞİ - Avrupa Birliği Komşu Ülkeleriyle işbirliği (Gençlik Değişimleri, Eğitim ve Ağ Kurma Projeleri)

47 Güneydoğu AvrupaDoğu Avrupa ve Kafkaslar Akdeniz Ortak Ülkeleri Arnavutluk Bosna Hersek Hırvatistan Makedonya Sırbistan Karadağ Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Moldova Rusya Federasyonu Ukrayna Cezayir Mısır İsrail Ürdün Lübnan Fas Filistin Suriye Tunus Eğer gerçekleştireceğiniz projeye aşağıdaki ülkelerden de ortak almak isterseniz Eylem 3.1 başvurusu yapmalısınız.

48 Eylem 5 – Gençlik Alanında Avrupa İşbirliği için destek - Gençler ve gençlik politikalarından sorumlu kişiler için toplantılar (Ulusal ve uluslararası seminerler)

49 Bu etkinlik fikir ve iyi uygulamaların değişimini içermektedir. En az 60 katılımcı Ortaklar: En az 5 program ülkesi Süre: 3-6 gün Harcamaların %60’na kadar. En fazla 50.000 € Eylem 5 – Gençlik Alanında Avrupa İşbirliği için destek

50 BAŞVURU Program Kılavuzu ve başvuru formları için: www.genclik.gov.trwww.genclik.gov.tr Başvurular Türkçe olarak hazırlanır ve Türk Ulusal Ajansına sunulur.

51 T E Ş E K K Ü R L E R …


"AB GENÇLİK PROGRAMI. T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı GENÇLİK Hayat Boyu Öğrenme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları