Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENERJİ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRÜ AYŞEGÜL TEKEREKOĞLU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENERJİ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRÜ AYŞEGÜL TEKEREKOĞLU"— Sunum transkripti:

1 ENERJİ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRÜ AYŞEGÜL TEKEREKOĞLU

2 Akıllı Şehir Kavramı Akıllı şehir; sınırlı kaynaklarını daha akıllı ve verimli kullanmak için; Bilgi ve iletişim teknolojilerine yatırım yapan, Bu yatırımlar sonucu maliyet ve enerji tasarrufları elde eden, Vatandaşlarına sağladığı hizmet kalitesini sürekli geliştiren, Yaşam kalitesini yükselten, Doğada bıraktığı istenmeyen etkiyi azaltan ve tüm bunları yaparken inovasyona ve sürdürülebilir gelişime yatırım yapan bir kent modeli olarak tanımlanabilir.

3 ? Neden Akıllı Şehir ve Neden Gaziantep
Akıllı ekonomi, akıllı mobilite, akıllı çevre, akıllıinsanlar, akıllı yaşam, akıllı yönetim ve denetim (governance). İnsana, sosyal varlıklara, geleneksel ulaşıma ve modern iletişim altyapısına (ICT'ye) yapılan yatırımlar, akıllı ve katılımcı bir yönetimle, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve yüksek bir hayat kalitesi sağladığında, bir şehir "akıllı yani güzel ve zeki" sayılabilir. Gaziantep; gerek bulunduğu jeopolitik konumu, gerek ekonomi ve gelişmiş sanayisi, bölgenin en hızlı ve dünyada en hızlı gelişen şehirler arasında yer alması, bölge halkının talebi ve yerel yönetimlerin vizyoner yaklaşımı sonucu akıllı şehir olma yönünde güçlü bir potansiyel ortaya koymuştur.

4 İklim Eylem Planı Türkiye, 26 Ağustos 2009 tarihinde Kyoto Protokolüne resmen taraf ve asıl süreç 2012’den sonra başlamıştır. Türkiye, bu dönemden sonra sera gazı salınımının azaltılmasıyla ilgili hedef belirlemek ve sorumluluk almak zorundadır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sera gazı emisyonlarının ve olası iklim değişikliğinin azaltımı ve uyum politikaları için bir iklim eylem planı yapma gereği duymuştur.

5 KONUT HİZMET

6 ULAŞIM

7

8 Hedef Doğrultusundaki Uygulamalar

9

10 ENERJİ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü aşağıdaki başlıklar altında çalışmalarını yürütmektedir; Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak enerji temini konusunda çalışmalar yapmak doğru projeler geliştirmek. Belediyeye ait tüm hizmet binalarının enerji etütlerinin hazırlanması ve verimlilik artırıcı projelerin uygulamalarının gerçekleştirilmesi. Kentin enerji tüketimi hakkında aylık ve yıllık bazda kayıtların ve verilerin analizi yapılmasının sağlamak. CO2 salınımının engellenmesi ile küresel ısınmayı azaltıp, çevrenin korunmasına katkı sağlamak Yenilenebilir enerji kaynakları, enerji verimliliği ve tasarrufu ile ilgili yapılacak olan kongre, seminer, panel gibi çalışmalara katılımda bulunmak ve kent içinde enerji odaklı kongre, seminer, panel ve zirve düzenlemek

11 GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENERJİ POLİTİKASI
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çevre ve yaşam değerlerine saygılı bir belediyecilik anlayışıyla enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, her yıl enerji tüketimimizi en az hedeflenen miktarda azaltarak enerji verimliliğini arttırmayı, faaliyetlerini ve hizmetlerini çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı taahhüt eder. Bu taahhüdü gerçekleştirmek için belirlediği politikaları aşağıdaki ilkeler ışığında yürütmektedir. Mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, konfordan ödün veremeden "Sürdürülebilir Kalkınma" yaklaşımına paralel olarak enerji faaliyetlerini yürütmek. Enerji tüketimi, enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması kurum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi konularında gerekli tüm bilgi ve kaynakları sağlamak. Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili olarak, uymakla yükümlü olduğumuz yürürlülükteki yasal şartlar ve gerekliliklere tam uyumu sağlamak. Hedeflerimize ulaşabilmek için iyileştirici faaliyet planları hazırlamak, periyodik olarak gözden geçirmek ve gerektiğinde güncellemek. Satın alınan ürün ve hizmetlerde enerji performansın iyileştirecek tasarım faaliyetlerinde enerji verimliliğini gözetmek. Çalışmalarımızı düzenli olarak dökümante etmek, çalışanlarımızı çeşitli iletişim araçları ve eğitimler ile politikamız ve amacımız konusunda bilgilendirerek farkındalık sağlamak. Sera gazı emisyon miktarını azaltarak çevreye vereceği zararı minimuma indirmek

12 Enerji Verimliliği Kanunu Yükümlülüklerimiz
’Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin artırılmasına Dair Yönetmelik ‘’ gereği m2 ve 250 TEP üzeri enerji tüketimi olan kurumlarda son 3 yıllık enerji tüketim bildiriminin Bakanlığa her yıl yapılması zorunludur. Bildirilmemesi durumda uygulanacak para cezaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

13 Gaziantep’te Çevre Dostu İlk Kamu Binası
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının enerji tüketimi ve CO salınımını en aza indirmek için enerji renovasyon projeleri hazırlanmıştır. Binanın etüd raporları, VAP’ları tamamlanmış olup, binanın dönüşümü için soğutma gruplarının değişimi ile uygulama projesine başlanmıştır. Projenin ikinci aşamasında klima santrallerinin değişimi, çatı yalıtımı, fancoillere termostatik vana takılımı, aydınlatma armatürlerinin otomasyon sistemi ile entegre edilmesi ile yeni armatürler ile değişimi ve binaya fotovoltaik uygulama yapılacaktır.

14 TASARRUF POTANSİYELİ 472 TON CO2
Yıllık Karbondioksit Azalma Miktarı Yıllık 1381 ağaç çevreye kazandırılacak! 472 TON CO2

15 TASARRUF POTANSİYELİ 117.88 TEP Enerji Tasarrufu
,00 TL/Yıl Tasarruf Sistemlerin Geri Ödeme süresi; 7,3 yıl

16 “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yeni binalar için yürürlüğe giren Enerji Kimlik Belgesi zorunluluğu 2017 yılına kadar mevcut binalar için de geçerli olacaktır.

17 1 MW Güneş Enerji Santrali Kurulumu
fjfgyjtj 1 MW Güneş Enerji Santrali Kurulumu Şehitkamil ilçesi İncesu köyünde tonluk su deposunun bulunduğu parselde kurulması planlanan 1 MW güneş enerji santrali 2015 yılı içerisinde kurulumu gerçekleşecektir. Projenin 2. etabında alanın tamamı kullanılıp 5 MW kapasiteye çıkarılacaktır.

18 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 10 MW Güneş Enerji Santrali
10 MW Güneş Enerji Santrali için alan tahsisi yapılmaktadır. İlk etabı 10 MW’tan oluşan proje sonrasında Güneş Enerjisi yatırımlarına devam edilerek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin enerji tüketimlerini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlaması hedeflemektedir.

19 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 1 MW Biyogaz Tesisi Fizibilite Çalışması
Gaziantep Besi Organize Sanayi bölgesinde 1MW’lık Biyogaz Tesis kurulumu için detaylı fizibilite çalışması yapılmaktadır. Fizibilite çalışması Şubat ayında tamamlanacaktır.

20 Atık Envanteri Atık Miktarı 1
Atık Miktarı 1 Sıvı sağmal hayvan gübresi ( kapalı ahırlarda oluşan sıyırıcı ile toplanmış ) 10000 adet 2 Katı sağmal hayvan gübresi ( çiftliklerin açık padoklarda kaynaklanan kepçe ile toplanmış ) 3 Katı besi hayvan gübresi ( kepçe ile toplanmış ) 4 Yumurta tavuğu gübresi adet 5 Besi tavuğu gübresi adet 6 Katı koyun gübresi ( Kepçe ile toplanmış ) 75000 adet 7 Çim ( 6 ay boyunca belediyenin tüm park ve bahçelerinden toplanıyor ) 5000 ton/yıl 8 Bozuk yem atıkları ( silaj , yonca , saman vb . ) 9 Mezbaha atıkları 1000 büyükbaş kesim , 5000 küçükbaş kesim 10 Ölü hayvan atıkları ( tavuk , koyun , büyükbaş ) 500 büyükbaş , 5000 küçükbaş , tavuk 11 Ömrünü tamamlamış gıda atıkları ? 12 Pazar ve hal atıkları ( meyve , sebze ) 13 Antep fıstığı kırmızı dış kabuğu atıkları 10000 ton/yıl

21 Oğuzeli Bölgesi Atık Envanterine Göre Biyokütle Enerji Kapasitesi
Teorik Potansiyel : 12 MW Kullanılabilir Potansiyel : 6MW Başlangıç Önerisi : 1 MW

22 Kojenerasyon Yöntemi

23 Biyometan Yöntemi

24 Biyometanın CNG Uyumlu Otobüslerde Kullanımı

25 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ISO 50001 Belgesi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türkiye 'de bir ilki gerçekleştirerek Belediye Binasına ISO Enerji Yönetim Sistemi Belgesini almaktadır. ISO Enerji Yönetim Sistemi sertifikası, Kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanması esasına dayanmaktadır.

26 Enerji İzleme Sistemi Enerji izleme
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarının, tesislerinin, parklarının ve raylı sistemin, tükettiği enerjiyi anlık olarak izleyecektir. Analizi yapılan ve enerji tüketimi yüksek olan bu noktalarda anlık olarak elektrik tüketimlerini  izleme sistemi sayesinde tüketimleri azaltmak için yenilikçi projeler geliştirilecek ve aşırı tüketimin nedenleri analiz edilmiş olacaktır.

27 Enerji Master Planı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Enerji Stratejisi ve Yol Haritası (1/3) Belediyemizin, değişen enerji sektörü dinamikleri, Gaziantep’in potansiyeli, değişen ihtiyaçları ve ileriye yönelik beklentiler gibi çok yönlü faktörler ve dünyadaki iyi uygulama örnekleri dikkate alınarak önümüzdeki beş yıllık dönemde uygulayacağı enerji stratejisini belirlemek, alması gereken inisiyatifleri (projeleri) ortaya koymak, önceliklendirerek bir yol haritasına yerleştirmek. Projenin Amacı: Projenin Süresi: İlk 5 haftada mevcut durum analizi ve ikinci beş haftada enerji stratejisi, uygulama projelerinin tanımlanması ve yol haritasına yerleştirilmesi olmak üzere toplam on hafta Belediyemizin enerji alanında odaklanacağı alanların belirlenmesi, detaylı fizibilite çalışması yapılması gereken projelerin ortaya konması, önceliklendirilmiş projeler içeren detaylı uygulama planının ortaya çıkmış olması. Beklenen Faydası:

28 Enerji Tedarik Etkinliği Enerji Yönetimi Alanında Kurumsal Gelişim
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Enerji Stratejisi ve Yol Haritası (2/3) Projenin Odaklandığı Alanlar Rüzgar, Güneş, Hidroelektrik, Kojenerasyon ve Alternatif Enerji Teknolojileri potansiyelini hayata geçirecek projelerin tanımlanması Yenilenebilir Enerji En fazla enerji tüketimi olan GASKİ ve Ulaşım fonksiyonumuz gibi birimlerimizin verimlilik potansiyelinin hayata geçirilmesini teminen projelerin tanımlanması Enerji Verimliliği Enerji Tedarik Etkinliği Belediyemizin enerji tedarik maliyetlerinin optimize edilmesine yönelik imkanların tanımlaması Belediyemizin enerji bilgi sistemleri, enerji yönetimine yönelik organizasyonel yapı, yetkinlik geliştirilmesi gibi açılardan kurumsal gelişimine yönelik inisiyatiflerin tanımlanması, Enerji stratejisini hayata geçirmekte ortak hareket edilebilecek paydaşlarla işbirliklerinin ortaya konması, Belediyemizin misyonu ve vizyonu ile uyumlu şekilde enerji verimliliği alanında halkın farkındalık ve kapasitesinin geliştirilmesine yönelik aksiyonların proje olarak tanımlanması Enerji Yönetimi Alanında Kurumsal Gelişim

29 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Enerji Stratejisi ve Yol Haritası (3/3) Projenin aşamaları

30 Fıstık Kabuğundan Enerji AR-GE Projesi
Yapılan çalışmalar sonucunda m3 atık suyun dekantör yardımıyla kırmızı kabuktan ayrılması sonucu m3 atık su ve ton fıstık kabuğu posası elde edilebilineceği belirlenmiştir . m3 atık suyun anaerobik yöntemlerle arıtılarak m3 biyogaz üretiminin olası olduğu 3 senelik çalışmalar sonucunda laboratuvar ölçeğinde kanıtlanmıştır . Tüm fıstıkların merkezi bir sanayi sitesinde işlendiği düşünüldüğünde kurulu gücü sadece atık suyun kullanımıyla 1.7 MW kurulu gücü olan bir anaerobik arıtma tesisi çalıştırılması mümkündür.

31 Gaziantep Enerji Zirvesi
14 Aralık 2012 tarihinde Enerji Bakanı'nın katılımı ile gerçekleşen ve bu yılda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve EPDK Başkanı katılımı ile 2. si 21 Şubat 2014 ‘de gerçekleşen zirve bölgede enerji konusunda gerçekleştirilen ilk ve tek zirvedir ve 2014 yılında 900 kişi katılımcısı olmuştur. Paralel oturumlar ile 45 kişi zirvede konuşmacı olarak yer almıştır. Her yıl Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Enerji Zirvesi ile bölgede Yenilenebilir enerji ve Enerji Verimliliği konuları her boyutu ile güncel olarak ele alınmaktadır.

32 5.Türkiye Enerji Zirvesi
Ankara, 2012 Kayseri, 2013 Trabzon'da düzenlenen, enerji, çevre ve ekonomi politikalarında söz sahibi olan siyasetçiler özel sektörün en seçkin temsilcileriyle iki gün boyunca birlikte olacağı V. Türkiye Enerji Zirvesi, bu yıl ise Enerji Fuarcılık ve Organizasyon tarafından Enerji Petrol Gaz, Gas & Power ve Green Power gazetelerinin katkılarıyla Eylül 2014 tarihleri arasında Gaziantep ŞehitKamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir.

33 Yeşil Altın Antep Fıstığı Zirvesi ve Çalıştayı 2014
9 Eylül 2014 “Yeşil Altın Antep Fıstığı Zirvesi” ile Antep Fıstığı ürününün daha verimli olarak yetiştirilmesi, tüm kapsamlarıyla değerlendirilmesi, dünya pazarlarında önemli bir yere sahip olmasının sağlanması, şehir ve ülke ekonomisine olan katkısının çok yönlü değerlendirilmesi amaçları ile kamu ve özel sektör temsilcileri yerel yönetimler, üniversiteler, fikir önderleri, uzmanlar, STK yetkilileri, uluslararası kuruluşlar ve girişimciler gibi farklı paydaşlar bir araya getirilerek ve yenilikçi projeler geliştirilmesi,yatırım fırsatları, yasal düzenlemeler ve teşvikler için bilgi paylaşımı gerçekleştirilmiştir.

34 Gaziantep Ekolojik Bina Projesi
100. YIL Atatürk kültür parkI İÇERİSİNDE YER ALACAK OLAN YAPI 375 M² BÜYÜKLÜĞÜNDE, İNSAN KAYNAKLARI MERKEZİ FONKSİYONUNA HİZMET EDECEKTİR.

35

36

37 Pasif Ev Nedir? “Pasif Evler” çok iyi yalıtılmış, yıllık ısıtma ihtiyacı çok düşük olacak şekilde planlanmış dolayısıyla geleneksel ısıtma sistemlerine gereksinim duymayan binalardır. Enerji verimliliğinin yani sıra makul fiyatıyla sakinlerine konforlu ve sağlıklı bir yasam sunar. Günümüzün en hızlı yayılan yapı standardı. Bugün dünya genelinde 50,000’i aşkın Pasif Ev mevcuttur.

38 Pasif Evler için 5 Tasarım İlkesi

39 Yağmur Suyu Depolama Sistemi
Çatıda birikecek olan yağmur suları, borularla toplanıp yağmur suyu filtresinden geçirilerek depolanacaktır. Bu depodan alınacak olan yağmur suyu bahçe sulamada kullanılacaktır.

40 Gri Su Arıtma Sistemi Binada bulunan evsel atık sular (lavabo ve yer giderlerinden gelen atık sular) arıtma sisteminden geçirilip klozet rezervuarlarına gönderilerek tekrar kullanılacaktır. Arıtmaya dahil olmayan diğer atık sular direk şehir kanalizasyon hattına gönderilecektir.

41 Yerden Isıtma ve Serinletme Sistemi
Binanın tüm ısıtma ve soğutma ihtiyacının kütlesinin ısıl aktivasyonuna imkan tanıyan bir döşemeden ısıtma serinletme sistemi ile temel yüklerin karşılanması öngörülmüştür.

42 Kanada Kuyusu Sistemi Bu sistemde bir baca ile dış ortamdan alınan taze hava toprağın altına döşenmiş antimikrobiyel borulardan geçirilir. Kış aylarında toprağın iki metre altında, dış ortamdan daha sıcak olan toprak sıcaklığı kullanılarak, soğuk havanın ısıtılıp binadaki ısı geri kazanım cihazına getirilir ve buradan da oda sıcaklığında ortama verilmesiyle binadaki havalandırma sağlanır. Yaz ayında ise tam tersi bir uygulama söz konusudur.

43 Su Kaynaklı Isı Pompaları
Bir kuyudan alınacak olan su, eşanjör ve ısı pompası yardımıyla enerjisini sistemimize aktaracak ve enerjisi alınmış su tekrar başka bir kuyuya boşaltılacak ve böylelikle sürdürülebilir bir enerji sağlanacaktır.

44 Konutlarda Enerji Kaybı
Konutlardaki enerji kayıpları; %40 Duvarlardan, %30 Camlardan, %17 Çatıdan, %6 Bodrum Katından, %7 Bina Girişlerinden Kaynaklanmaktadır.

45 Süper Yalıtım Temelde, çatıda ve duvarda yaptığımız 40 cm ısı yalıtımı ile büyük ölçüde ısı kazancı sağlanacaktır.

46 Yeşil Çatı Sistemi Yeşil çatı atık su miktarı azaltılıp, çatıdaki ısı yalıtımına katkı sağlayarak su yalıtımının ömrünü uzatır.

47 Üç Camlı Pencere Sistemi
Saydam yüzeylerden ısı kaybını engellemek amacıyla üçlü kontrollü cam kullanılan pencereler düşük ısı geçirgenlik katsayısına sahiptir.

48 Fotovoltaik Piller Güneşten elde ettiğimiz elektrik enerjisi ile binamızın tüm elektrik ihtiyacı karşılanacaktır. Bunun dışında elektrik enerjisini etkin kullanmak amacıyla LED armatürler seçilmiştir.

49 Gaziantep Pasif Ev Projesi
LEED Platinium ve Türkiye’de ilk PassivHaus Sertifikasına adaydır.

50 Gaziantep Ekolojik Kent Projesi
Ekolojik Kent Projesi ile sürdürülebilir, ekolojik bir yapılanma modeli planlanmaktadır. Bu tür bir planlama ile çevreye, doğaya ve insana duyarlı, yapıların ve binaların daha az enerji tükettiği ve daha az CO salınımının gerçekleştirildiği, kamunun kullanımına açık geniş yeşil alanları ile rekreasyon alanlarının bulunduğu, organik tarımın sürdürülebileceği, yapı nizamına sahip konutlarla; çağdaş, sağlıklı, uygulanabilir, ekolojik ve sürdürülebilir bir kent dokusu yaratılacaktır. Yaklaşık 3200 hektarlık alanda gerçekleştirilecek olan projenin 1/1000'lik ve 1/5000'lik planları onaylanmıştır ve uygulamasına kısa süre sonra başlanacaktır.

51 TEŞEKKÜRLER..


"ENERJİ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRÜ AYŞEGÜL TEKEREKOĞLU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları