Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Bugün dünya ekonomisi birbiriyle yakından bağlı dört güç tarafından yönlendirilmektedir (1) Teknolojik inovasyon (en üstte bilgiyi toplama, analiz etme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Bugün dünya ekonomisi birbiriyle yakından bağlı dört güç tarafından yönlendirilmektedir (1) Teknolojik inovasyon (en üstte bilgiyi toplama, analiz etme."— Sunum transkripti:

1 “Bugün dünya ekonomisi birbiriyle yakından bağlı dört güç tarafından yönlendirilmektedir (1) Teknolojik inovasyon (en üstte bilgiyi toplama, analiz etme ve aktarma maliyetlerindeki düşüş; (2) Dünya ekonomisine çok büyük insan topluluklarının katılımı (en başta tüm insanlığın yarısını oluşturan Doğu ve Güneydoğu Asya’daki kesim); (3) Bu ekonomilerin [dünya ekonomisine] yetişme süreci; (4) Küresel pazarların, küreselleşme denilen mallarda, hizmetlerde ve sermayede entegrasyonu”

2 internetin faydaları şunlardır; a. Bilgiye anında erişim, geniş bilgi b. Araştırma kalitesi c. Küresel seçim yapabilme d. İstediği zamanda, yerde ve araçla işlem yapabilme e. Kişiselleştirilmiş hizmet alabilme f. Kıyaslama ve değişik tedarik kanallarına ulaşımla fiyat indirimi g. Kullanıcıların tasarım sürecine, ürün dizaynına katılabilmesi.

3 Bilgi teknolojilerinin iş dünyasına etkileri En genellerine bakıldığında; a. Üretim, pazarlama ve dağıtım maliyetlerinde değişim b. Katma değer zincirindeki değişim c. Yeni ürün/hizmetlerin doğması, yeni iş yapma yöntemleri d. Uluslararası rekabette değişim göze çarpmaktadır.

4 E pazarlama&ticarette kullanılan teknolojiler video konferans, stok yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi-CRM, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi), küçük işletmelere sadece webde satmak için üreterek, müşterileri webde bularak ticaret yapması ona büyük avantajlar kazandıracaktır

5 i. Yeni web-temelli teknolojiler internetle geniş bant, düşük maliyet, ses, video ve verinin entegrasyonu gündemde. ii. Ürün tasarımında müşteriye geçen kontrol ve iii. sermayenin küresel dağılımı ile küçük ülkelere de kayması.

6 Tek başına ele alındığına internetin öne çıkan özellikleri şöyledir: a. Herkesi bağlayan, arabulucu bir yapısı vardır. b. Networklerin networküdür. c. Evrenseldir d. Zamanı kısaltır. İnternette zamanın normal zamana göre 3- 7 kat hızlı olduğu söylenmektedir Bilgi asimetrisini azaltır. f. Sınırsız bir sanal kapasiteye sahiptir. g. Düşük maliyeti ve açık standartları vardır. h. İşlem maliyetlerini düşürür. i. Önemli bir dağıtım kanalıdır. j. İş dünyasına ve tüketicilere önemli avantajlar sağlamaktadır.

7 Ağlar üzerinden taşınan içerikler VERİSESGÖRÜNTÜ  E-mail  PC’den PC’ye  Ortak alan paylaşımı  Veri şebekesi üzerinde toplantı  Büyük bilgi transferleri  Anında mesajlaşma (IM) Ses temelli mesajlaşma  Ses mesajı yönlendirme  Ses postası (voice mail)  Konferans çağrıları  Kişiden kişiye gerçek konuşmalar  Düz içerik (MP3, radyo)  Harmanlaşmış içerik Videoblog/Moblog  Uzaktan oylama  TV ekranında video pencereleri  Arkadaşlık servisleri  Bilgi portalleri  Spor bahisleri  Uzaktan ev gözlem ve inceleme servisleri  Fotoğraf, video mesaj  Cep telefonu, PC ve TV arasında konferans

8 1.1. Yakınsama (Convergence) ağlar üzerinden taşınan TV görüntüsü, sabit veya mobil ağlarla sesli ve görüntülü iletişim ve internetten taşınan ses-veri-görüntünün tek bir hizmet sağlayıcının sunduğu platformda birleşmesi demektir. İnternet, TV, sabit ve mobil iletişim ağları birbirine yaklaşmakta, gelecekte ise tüm kullanımların tek bir ağ ve terminal üzerinden gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

9 Yakınsama Hedeflenen, tek bir IP adresi üzerinde TV, ses, görüntü ve bilginin iletilmesidir.

10 Bireyi temel alan yeni yaklaşımda işinde, evinde, dışarıda sosyal ortamda ve vatandaş olarak devletle ilişkisinde daima ağla bağlantılı kalması ve istediği her türlü değişim, işlem ve etkile- şimi az sayıda cihaz üzerinden gerçekleştirmesini sağlamak şeklinde bir hedef vardır Buzdolabı eksilen ürünü markete sipariş verecek.

11 1.3. Mobil Ağlar(kablosuz ağlar) Elimizdeki ufak bir cihazla arama yapmak, kısa mesaj gönderip almak, fotoğraf çekip göndermek, kamera ile video çekip bunu arkadaşlarla paylaşmak veya bloglara, sosyal network sitelerine göndermek, bir haber, eğlence veya eğitim sitesindeki podcast denilen ses/ video dosyalarını indirerek izlemek ve dinlemek, canlı/mobil TV, mobil navigasyon, bankacı- lık işlemlerini, bilet satın alımlarını yapmak mümkün hale gelmektedir.

12 GSP, GSM şebeke ve internet teknolojilerini birleştiren çözümleri Bulunduğunuz yerdeki lokantaları, sinema, tiyatroları, hastaneleri, trafik durumunu, çocuğunuzun servisini, arkadaşlarınızın nerede olduğunu, otoparklardaki yer durumunu bu hizmetlerle öğrenmek mümkündür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (http://tkm.ibb.gov.tr) İstanbul’un önemli yol ve caddelerindeki trafik durumunu cep telefonundan izlemek isteyenlere sunduğu İBBCepTrafik iPhone mobil bazlı coğrafi bilgi hizmetine iyi bir örnektir.

13

14

15

16 firmaların Web 2.0’dan faydalanabileceği alanlar şunlardır25: - Talep yaratma - Arama motoru optimizasyonunu güçlendirme – Müşteri ilişkilerini geliştirme – İş ortaklarıyla bağlantıyı koruma – Araştırma ve geliştirme yapma – Müşterileri yeni ürünler hakkında eğitme - Müşterilerin görüşlerini doğrudan, filtresiz alma – Çalışanların müşterilerle doğrudan konuşmasını sağlama – Müşteri hizmeti ve desteği sağlama - Çalışanlarla ilişki - Firmayı sanayide düşünsel lider olarak konumlandırm

17 Blog açmak için kullanılabilecek yazılımlar: Google Blogger  MS WindowLife Spaces  SixApartType Pad 30 Türkiye’nin ilk sanal oteli ‘Second Life’ta,  Yahoo 360  Live Journal  Xanga  MySpace  Facebook  Blogcu.com

18 Podcasting (podyayınlar) internette ses ve görüntü dosyalarını yayınlamak, kullanıcı gerekli multimedya donanım uygulamalarına sahip ise “push” yayın yapmaktır İsteyen her birey kendi podcast’ini oluşturup düşüncelerini dünyaya duyurabilir. Pazarlama ve yönetim düşünürleri, üniversite öğretim görevlilerinin verdiği seminerler, TV ve radyo söyle- şileri, haberler bu şekilde o anda orada olup bilgiden yararlanamayanlar için internet üzerinden ilgililere sunulmaktadır

19 RSS (Really Simple Syndication): RSS genellikle haber siteleri ve ağ günceleri tarafından kullanılan, yeni eklenen içeriğin kolaylıkla takip edilmesini sağlayan özel bir XML dosya formatı- dır. İnternet kullanıcıları RSS teknolojisi ile düzenli olarak içerik sunan sitelere abone olabilir ve çeşitli RSS işlemcileri sayesinde içeriği takip edebilir.

20 Gelecekte bilgi teknolojilerinin ve özelde de ağ teknolojilerinin bireylere yansıyacak etkileri : - Sanal toplulukların önemi daha da artacak; - Ağa girmede değişik terminaller kullanılacak; - Kablosuz ağlar ve taşınabilir veri terminalleri ile hizmetlere her yerden erişilebilecek; - Eğlence ve iletişim birlikte olacak; - Evden her türlü hizmetlere erişilebilecek; - Evde çalışma yaygınlaşacak; - İletişim maliyeti düşecek, belki tamamen ücretsiz bir kamu hizmeti haline gelecek; - GPS ve yer bulucular daha çok kullanılacaktır

21 4.2. Türkiye’de Kurulu Olan Web Siteleri Alan Adı Tescil İşlemi Nedir? İnternet üzerinde her makinanın kendine özgü bir IP adresi bulunmaktadır. IP adresleri, bir kısmı network numarası, diğer kısmı ise o network içerisinde yer alan makinanın numarası olarak yorumlanan 32 bitlik sayıdan ibarettirler. Bu adresler sayesinde bilgi, paketler halinde bir makineden diğerine ulaşabilmektedir. Makinaların bağlantıları sağlarken bu IP numaralarını kullanmaları son derece pratik olmasına karşın herhangi bir makinanın adreslerinin bu çeşit bir sayı ile temsil edilmesi insanların bu adresleri hatırlayabilmelerini ve gruplayabilmelerini zorlaştırmaktadır. Bu amaçla nümerik IP adreslerine karşı düşen ve hiyerarşik olarak düzenlenmiş bir isimlendirme sistemi geliştirilmiştir. Bu sisteme Domain Name Service (Alan İsimlendirme Sistemi) denir.42

22

23 Bilgi Toplumu Stratejisi ve eki Eylem Planı; vatandaşlar, kamu kesimi ve iş dünyası ile sivil toplum kuruluşları, kısacası toplumun her kesimi için önümüzdeki 5 yıllık dönemde temel referans belgesi olma ve gelecekte yürütülecek çalışmalara yol gösterme amacındadır.

24 Bilgi toplumuna yönelik tüm bu girişimlerde ele alınan öncelikli alanlar ve aşılması gereken engeller genellikle aşağıdaki hususlarda yoğunlaşmaktadır57: - Sürdürülebilir büyüme ve rekabetçiliğin artırılması - Yaşam kalitesinin artırılması - Sayısal uçurumun önlenmesi - İnsan kaynağı yetkinliklerinin ve istihdamın artırılması - Kamu hizmetlerinin çoklu platformlardan, vatandaş odaklı ve etkin sunulması - e-Ticaretin yaygınlaştırılması - Bilgi toplumu uygulamalarında standardizasyon ve güvenliğin sağlanması - Pazara uyumlu Ar-Ge ve yenilikçiliğin geliştirilerek değer yaratılması - Genişbant iletişim altyapılarının yaygınlaştırılması - İçeriğin ve bilgi toplumu uygulamalarının zenginleştirilmesi - Teknolojilerin yakınsama potansiyelinden faydalanılması - Bilgi toplumunun gelişiminde medya kanallarından faydalanılması

25 Bilgi Toplumu Stratejisinin temel hedefleri  Kamuda iş süreçlerinin gözden geçirilerek kamu yönetiminde ve işleyişinde modernizasyonunun sağlanması,  Kamunun vatandaşlara ve iş dünyasına sunduğu hizmetlerin daha etkin, hızlı, kolay erişilebilir ve verimli sunulması,  Vatandaşların bilgi toplumu imkanlarından azami düzeyde faydalanmalarının sağlanması, sayısal uçurumun azaltılması, istihdamın ve verimliliğin artırılması,  Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, daha fazla katma değer yaratmak üzere, işletmeler tarafından yaygın ve etkin kullanımının sağlanması,

26  İletişim hizmetlerinde yaygın, nitelikli ve uygun fiyatlarla hizmet sunumunu sağlayacak rekabetçi ortamın tesisi ile bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyümesinin sağlanması ve küresel rekabetçi bir sektör olarak konumlanmasıdır.

27 http://termemyo.ilgimozturk.org/wp- content/uploads/2015/02/epazarlama.pdf Türkiye’nin stratejik öncelikleri şunlardır58: Sayfa 63

28 6.2.2 Elektronik İmza Yasası Dünyadaki tüm bilgisayarlar aracılığıyla çok sayıda kişinin katıldığı internet ortamında ticari ve yasal işlemlerin yapılması için güvenlik sorununu değişik boyutlarıyla çözecek yaklaşımlara ihtiyaç duyulmuştur. Aşağıdaki düzeyin sağlanması için elektronik/sayısal/dijital imzanın yasalaşması gereklidir. Kimlik Doğrulama: Mesajı gönderenin kimliğinden emin olma Bilgi Bütünlüğü: Mesajların içerinin değiştirilebilmesi Gizlilik: Mesajların içeriklerinin görülmemesi İnkar Edilemezlik: Mesajı gönderip/göndermediğini inkar edebilme


"“Bugün dünya ekonomisi birbiriyle yakından bağlı dört güç tarafından yönlendirilmektedir (1) Teknolojik inovasyon (en üstte bilgiyi toplama, analiz etme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları