Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Okulda Yönetime Ve Karara Katılım

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Okulda Yönetime Ve Karara Katılım"— Sunum transkripti:

1 Okulda Yönetime Ve Karara Katılım
TUNCAY TAŞBAŞ , ALPER ALEMDAR , Karadeniz Teknik Üniversitesi , Fatih Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim teknolojileri Eğitimi Bölümü, Trabzon/TÜRKİYE Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muhammet BERİGEL

2 AMAÇ Öğretmen ve öğrencilerin okul içerisinde alınmakta olan kararlara aktif olarak katılabilmelerini sağlamaktır

3 HEDEFLER Etkili ve kolay kullanılabilir web tabanlı iletişim sisteminin oluşturulması için bilgi toplamak, Bilgi alışverişinde kolaylık sağlayan etkili ara yüzü tasarlamak, Zaman ve mekandan bağımsız olan web tabanlı iletişim sistemini oluşturmak, Oluşturulan sistem ile uygun tartışma ortamlarını yaratabilmek, Tartışma sonucu alınacak kararı oylamaya sunulabilmek, Alınan kararın sonucunu görüntüleyebilmek, Verileri saklamak.

4 KAPSAM Günümüz okul liderleri okulları etkili yönetebilmek için sosyal, politik, ekonomik, teknolojik birçok değişimi göz önünde bulundurmalıdır. Bu değişimlerin birçoğu okul liderlerinin kontrolleri dışında gerçekleşmektedir. Okul yöneticilerinin artık tek başlarına bu değişimlerle mücadele etmesi, okulu etkili yönetmesi olanaklı değildir.

5 KAPSAM Öğretmenler sorun çözme sürecinin tüm aşamalarına katılırlarsa ki bu aşamalar "sorun çözmeyi gerekseme" ile başlar ve "sorunu tanıma", "çözüm seçenekleri arama", "eylemi kararlaştırma", "kararı uygulama" ve "çözümü değerlendirme”yi içerir, katılma etkili olmaktadır. Sonuçlar üzerinde kendi etkisini gören, öğretmen okulunu daha iyi sahiplenmekte ve okulunda kendisini daha etkili hissetmektedir

6 KAPSAM Yönetime ve karara katılımın sağlanması için “okulda etkin bir iletişim ağı kurulmalı, öğretmenlerin ve diğer çalışanların gereksinim duyduğu bilgi kolay ulaşılabilir olmalıdır.” Buda internet, dolayısıyla web tabanlı bir sistem sayesinde mümkün olacaktır. Web tabanlı iletişim sistemi bilgi alışverişinde kolaylık, verilerin saklanması ve maliyetten tasarruf gibi bir takım artılarda yanında getirecektir.

7 ÖZGÜN DEĞER Öğretmen ve öğrencilerin okullardaki bu büyük sorununu yeni iletişim teknolojileriyle çözebilmek projenin özgünlüğünü oluşturmaktadır. Okul yönetimi alacağı karara öğretmen ve öğrencileri katmak istemesi halinde her öğretmene ve her öğrenciye tek tek ulaşması mümkün olmayacaktır. Her alınan kararda uygun tartışma ortamı oluşturamayacaktır. Ve bunun sonucunda demokratik bir okul yönetimi olmayacaktır.

8 ÖZGÜN DEĞER Öğretmenler alınan kararlarda etkilerini gördüklerinde okulu daha iyi sahiplenecektir. Buda işlerine olumlu yönde etki edecektir. Öğrencilerde bu sistemde etken olduğu için öğrenmelerine katkısı olacaktır. Daha okuldayken demokrasiyi yaşayan öğrenciler sürdürülebilir demokrasinin geleceğini güvence altına almış olacaklardır.

9 YÖNTEM İlk önce işe, projeye istekli okul yöneticilerini belirleyerek başlanması gerekmektedir. İstekli okul yöneticileri belirlendikten sonra projemize uygun bir tasarım modeli olan ADDIE modelinin basamakları uygulamaya geçecektir. ADDIE modelin basamakları analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve her aşamada değerlendirmedir.ADDIE modelinde her bir aşamasının sonuçları, diğer aşama için birer girdi olmaktadır. Her aşamanın sonunda yer alan değerlendirme süreci ile bir sonraki aşamaya geçiş için onay veya red kararının oluşması sağlanmaktadır. Bu sayede her aşamada proje değerlendirilmiş ve ortaya kaliteli bir ürün çıkmış olacaktır.

10 YÖNTEM Modelin ilk basamağı olan analiz basamağında oluşturulacak olan web tabanlı sistemin kolay kullanılabilirlik açısından okul yöneticisi ve öğretmen görüşleri görüşme ve anket yöntemleriyle alınacaktır. Tasarım basamağında literatür taraması ve yöneticilerden alınan görüşler doğrultusunda tüm detaylar düşünülerek web sitenin taslak ve şemaları oluşturulacaktır. Geliştirme basamağında ortaya çıkarılan taslak ve şemalar dikkate alınarak photoshop programında çizimler yapılacaktır. Asp.Net teknolojisiyle her detay göz önünde tutularak veri tabanı oluşturulacaktır. Devamında ara yüz ile veri tabanı arasında bağlantı oluşturulup sistem çalışır hale getirilecektir. Uygula basamağında 1 okul pilot bölge olarak seçilecektir. Her yönetici ve öğretmen için üyelik oluşturulacaktır. Yönetici alınması gereken bir kararı sisteme girdikten sonra öğretmenlere duyuracaktır. Öğretmenler sistemi aktif olarak kullanacaklar ve sonuçlar istatiksel olarak incelenecektir. Son değerlendirmeaşamasında düzeltmeler yapılıp proje ürününün işlerliği ortaya çıkarmak için uygulama yapılan öğretmenlerden anket yöntemiyle görüşleri alınacaktır.

11 Kim(ler) Tarafından Yapılacağı
İŞ PAKETLERİ İP No İP Adı/Tanımı Kim(ler) Tarafından Yapılacağı HAFTALAR 1 2 3 4 5 6 7 Literatür taraması Yürütücü  2 Analiz Yürütücü + Yardımcı  3 Tasarm  4 Geliştirme  5 Uygulama  6 Değerlendirme Raporlaştırma

12 Projenin Başarısındaki Önemi (%)**
BAŞARI ÖLÇÜTLERİ İP No İş Paketi Hedefi Başarı Ölçütü (%, sayı, ifade, vb.) Projenin Başarısındaki Önemi (%)** 1 Analiz 80 15 2 Tasarım 20 3 Geliştirme 85 4 Uygulama 35 5 Değerlendirme 10

13 RİSK YÖNETİMİ En Önemli Risk(ler) B Planı 1
En Önemli Risk(ler) B Planı 1 Uygulama basamağında örneklemin projeden haberdar olması halinde etkili sonuçlara ulaşılamaması. Örneklem ihtiyaç belirlerken işbirliği içinde olunan okulların dışında kalan okullardan, yöneticilerinin istekli olanları seçilecektir. 2 Öğrencilerden oluşacak örneklemin sistemi gereksiz amaç için kullanması. Öğrencilerden oluşan örnekleme sistemin tartışma kısmı kısıtlanacaktır. Sistemin oylama kısmını oluşturan anket bölümü açılarak karara katılmaları sağlanacaktır.

14 MEVCUT ARAŞTIRMA OLANAKLARI
Mevcut Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat vb.) Mevcut Olduğu Kurum/Kuruluş Projede Kullanım Amacı Bilgisayar Laboratuarı (40 kişi) Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Online ortamda sunulacak olan içeriklerin geniş bir katılımcı kitlesi tarafından kullanılabilirlik çalışmalarının yapılması. Çizim Tableti (1 Adet) Tasarlanacak olan yeni görsellerin çiziminde kullanılması. Ms Office, Adobe Yazılım ürünleri (Acrobat, Dreamveawer, Flash, Fireworks, Flash Media Server), SPSS veri analizi, yazılımları. İçeriklerin yapılandırılması ve sunumu/yaygınlaştırılması

15 Projede Öngörülen/Beklenen Çıktı, Sonuç ve Etkiler
YAYGIN ETKİ Yaygın Etki Türleri Projede Öngörülen/Beklenen Çıktı, Sonuç ve Etkiler Bilimsel/Akademik  Önerilen projede elde edilecek veriler bilimsel konferans ve yüksek etkili dergilerde yayınlanabilecek özelliktedir. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen veriler yüksek etkili dergilerde yayınlanacaktır. Ekonomik/Ticari/Sosyal Proje tüm dünyaya faydalı bir model olacak niteliğe sahiptir. Proje sayesinde öğretmen ve öğrencilerin sosyal sorumlulukları artacak fikir ayrılığı azalmış olacaktır. Öğretmenler bu sayede çatışmayla birlikte yaşamayı öğreneceklerdir. Okullar kendi aralarında rekabete gireceklerdir. Bunun sonucunda kaliteli eğitim alan öğrenciler yetişecektir. Böylelikle ülkemizin başta ekonomi olma üzere her alanına etkisi olacaktır. Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni Proje(ler) Oluşturma  Proje lisans öğrencisi tarafından yürütülecektir. Projenin hayata geçmesiyle birlikte diğer lisans öğrencilerinin bakış açıları değişecek ve yeni projeler üretilmesinde katkısı olacağı düşünülmektedir.

16 Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Soru ve Önerileriniz.. ALPER ALEMDAR – TUNCAY TAŞBAŞ


"Okulda Yönetime Ve Karara Katılım" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları