Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Samsun, 18 Ocak 2013 GENEL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI SELAMİ GÖZ SGK İL MÜDÜRÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Samsun, 18 Ocak 2013 GENEL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI SELAMİ GÖZ SGK İL MÜDÜRÜ."— Sunum transkripti:

1 Samsun, 18 Ocak 2013 GENEL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI SELAMİ GÖZ SGK İL MÜDÜRÜ

2 SOSYAL GÜVENLİK REFORMU 1 2 3 4 REFORM SÜRECİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR REFORM SONRASI MEVCUT DURUM (2008 – 2012) KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE TAKDİM PLANI 5 2012 YILI ÖNEMLİ PROJELERİMİZ VE HEDEFLERİMİZ 6 6385 SAYILI KANUNUN GETİRDİKLERİ

3 1 – SOSYAL GÜVENLİK REFORMU 3

4 SOSYAL GÜVENLİK REFORMUNUN ANA BİLEŞENLERİ 4  Bileşen 1 : Tek bir emeklilik sigortası sisteminin kurulması,  Bileşen 2 : Genel sağlık sigortası sisteminin oluşturulması,  Bileşen 3 : Yeni kurumsal yapının oluşturulması (SGK),  Bileşen 4 : Primsiz ödemelerin toplulaştırılması (ASPB’ye devredildi).

5 5 REFORMUN ANA PARAMETRELERİ  Yaş Sınırı  Prim Ödeme Gün Sayısı  Aylık Bağlama Oranı  Güncelleme Katsayısı  Uzun vadede sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi hayata geçirildi.

6  Yaş Sınırı : 2000 yılından önce emeklilikte yaş sınırı yok ve prim ödeme gün sayısına göre emekli olma imkanı var iken 4447 sayılı kanunla yaş sınırı kademeli olarak 58-60 yaşa yükseltilmiştir.  Bu gün kadınlarda 48, erkeklerde ise 49 yaşında emekli olabilmek mümkündür. Reformla birlikte ise 2036 yılından itibaren kademeli olarak 65 yaşına yükseltilmiştir. Emeklilik Yaşı Ülke Örnekleri ÜLKELERKADINERKEK YUNANİSTAN 67 İSPANYA 65 İRLANDA 65 İTALYA 6266 HOLLANDA 67 PORTEKİZ 65 İSVEÇ 67 LİTVANYA * 60+4 ay (65)62+8 ay (65) POLONYA 6065 SLOVENYA 6365 GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ 65 MACARİSTAN ** 62 (65) NORVEÇ 67 İSVİÇRE 6465 AMERİKA *** 66 Kaynak: Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanındaki Ülkelerin Sosyal Koruma Alanında Ortak Bilgi Sistemleri, 2012, (MISSOC-2012 January) ISSA, Social Security Programs Throughout the World: The Americas, 2011 * 2027yılına kadar kademeli olarak 65'ye yükseltilecektir. ** 2026 yılına kadar kademeli olarak 65'ye yükseltilecektir. *** 2022 yılına kadar kademeli olarak 67'ye yükseltilecektir.

7 Aylık Bağlama Oranında Ülke Örnekleri SGK AYLIK BAĞLAMA ORANI REFORMDAN ÖNCE REFORMLA BİRLİKTE SSK VE BAĞ-KUR % 2,6 % 2 MEMURLAR % 3

8 2 – REFORM SÜRECİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR 8

9 I.ÖNEMLİ YASAL DÜZENLEMELER II.MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATLARININ YAPILANDIRILMASI III. KURUM STRATEJİK PLANININ HAZIRLANMASI, KISA / ORTA VE UZUN VADELİ ÇALIŞMA TAKVİMİNİN BELİRLENMESİ 9

10 IV.BÜROKRASİNİN AZALTILMASI VE E-DEVLET UYGULAMALARI V.TEKNOLOJİK YATIRIMLAR VI.VATANDAŞ ODAKLI HİZMETE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 10

11 VII. KAYIT DIŞIYLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI VIII.SAĞLIK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 11

12 IX.PROTOKOL ÇALIŞMALARI X.KURUMSAL KİMLİK, İMAJ VE KURUMSAL KÜLTÜR ÇALIŞMALARI 12

13 ÖRNEK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ BİNASI

14 14 REFORM SÜRECİNDE; * 39 Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, * 405 Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü hizmet binası, yeni konsepte uygun olarak yeni yapılmış veya onarılmıştır.

15 3 – REFORM SONRASI MEVCUT DURUM (2008-2012) 15

16 16 Kurumumuz tarafından, bağımsız bir şirkete ilk defa yaptırılan araştırma sonucuna göre,  Kurumumuzun hizmetlerinden memnuniyet oranı hizmet alanlar için (aktif/pasif sigortalı ve hak sahipleri) % 71 iken,  Paydaşlar için (işveren, mali müşavir, hastane, eczane) % 74,7 olarak çıkmıştır. KURUMUMUZ HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET ORANLARI

17 17 AKTİF SİGORTALI VE ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUS (15-64 YAŞ) DEĞİŞİM ORANLARI İstikrarlı büyümenin sağlanması, işsizliğin düşmesi ve kayıt dışı istihdamın azaltılması sonucu; 2007-2011 yıllarında çalışma çağındaki nüfus (15- 64 yaş) ortalama %1,8 oranında artarken aktif sigortalı sayısı artışı 2010 yılından itibaren % 7,3 seviyesine ulaşmıştır. 2008 yılında 15.041.268 olan aktif sigortalı sayısı 2009 yılında 15.096.728, 2010 yılında 16.196.304, 2011 yılında 17.374.631 ve 2012 Haziran itibariyle 18.514.947 kişiye yükselmiştir.

18 2007 -2011 YILLARI AÇIK / GSYİH (Milyon TL)20072008200920102011 2007-2011 Değişimi % Devlet Katkısı Dahil Gelir-Gider Açığı -25.041-25.902-28.703-26.724-16.235 -35,16% Devlet Katkısı Dahil Gelir-Gider Açığının GSYİH İçindeki Payı 3,0% 2,7%3,0%2,4% 1,3%-57,78% Devlet Katkısı Hariç Gelir-Gider Açığı -25.041-27.620-39.582-41.894-37.411 49,40% Devlet Katkısı Hariç Gelir-Gider Açığının GSYİH İçindeki Payı 3,0% 2,9%4,2%3,8% 2,9%-2,71%

19 * İlk 6 aylık gerçekleşme rakamları dikkate alınarak yapılan Kurum, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı ortak tahminidir.

20 TÜRKİYE VE BAZI AB ÜYESİ ÜLKELERDE GELİR-GİDER AÇIĞININ GSYİH’YA ORANI (2011)

21 21 4 – KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE

22 22 2008+2009+2010+2011+2012 SIRA NOGELEN BİLGİ TESCİLSİZ SİGORTALI TESCİLSİZ TESCİLSİZ EMEKLİ SAYISI İŞYERİ(SGDP) 1PORTÖR MUAYENE LİSTELERİ83.6045.0513.324 2KİMLİK BİLDİRME FORMLARI88.0813.9274.485 3 BANKALAR, KAMU KURUMLARI, DİĞER KURUMLAR 583.61932.95728.141 4ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ212.00000 5YOKLAMA FİŞLERİ BİLGİLERİ14.35400 6 SOSYAL GÜVENLİK DENETİM ELEMANLARI 136.12930.1960 7ALO 170 İHBAR HATTI43.2074.4660 8 KAMU İDARELERİ DENETİM RAPORLARI 19.0021.3941.439 9YAZILI İHBAR VE ŞİKAYETLER74700 10 TEBLİĞ,GENELGE VE TALİMAT DIŞI TEMİN EDİLEN BİLGİLER 10.8452.5162.900 TOPLAM 1.191.58880.50740.289 2008 – 2012 DEVRESİ TOPLAM TESCİLSİZ SİGORTALI + EMEKLİ 1.231.877 TOPLAM TESCİLSİZ İŞYERİ 80.507 TESPİT EDİLEN SAHTE SİGORTALI SAYISI 13.759

23 KAYIT DIŞI İSTİHDAM ORANI Kayıt dışı istihdamda hedefimiz;  % 25 olan tarım dışı kayıt dışı istihdam oranın 2023 te %15’e düşürülmesidir.  Her %1 puanlık kayıt dışılığın PRİM KARŞILIĞI 650 milyon TL olup 10 puanlık azalış 6.5 MİLYAR TL GELİR sağlayacaktır.

24 2012 YILI KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE PROJELERİMİZ Gelir İdaresi Başkanlığı başta olmak üzere kurum ve kuruluşlarla bilgi paylaşımı çalışmaları devam ettirilecektir. Meslek grupları için “MESLEK KODLARI” geliştirilerek ücret yönünden kayıt dışılığın önüne geçilecektir. Meslek kodları oluşturularak, bazı meslek grupları (futbolcu, öğretmen, mühendis, doktor vb.) için prime esas kazanç tutarı belirlenecek ve bu suiistimalin önüne geçilecektir. Elektronik Denetim Defteri Bakanlığın ve diğer Bakanlıkların denetim elemanları için kayıt dışı istihdam ile ilgili bilgiye erişim ve veri paylaşımı sistemi kurulacaktır. TÜİK Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak kayıt dışı işyerleri tespit edilecektir. Elektrik, su, doğalgaz abonelikleri kontrol edilerek kayıt dışı işyerlerinin tespiti sağlanacaktır. Alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkez sayısı artırılacaktır.

25 25 5 – DEVAM EDEN ÖNEMLİ PROJELERİMİZ

26 26 SOSYAL GÜVENLİK ENTEGRASYON PROJESİ (SGEP) 5502 sayılı Kanunla birleştirilen SSK, ES ve BAĞ-KUR tarafından sosyal sigortacılık alanında verilmekte olan hizmetler entegre bir yapıda ve elektronik ortamda tam otomasyonla sunulacaktır.

27 27 ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ (AYS) PROJESİ Vatandaş kaynaklı işleri etkin, hızlı çözümlemek ve hızlı karar alabilmek mümkün olacaktır. Kurumumuz arşivlerinde yer alan resmi evrak, rapor ve reçete gibi milyonlarca dokümanın elektronik ortama aktarılarak sayısallaştırılması ve SGK hizmetlerini e-Devlet yapısına uygun hale getirmek projenin başlıca amaçlarıdır.

28 28 RİSK ODAKLI DENETİM MODELİ Bu model sayesinde sağlık hizmet sunucuları başta olmak üzere sosyal güvenlik açısından "RİSK" unsuru taşıyan tüm sektörlerin daha etkin ve verimli şekilde denetimleri yapılacaktır Sigortalıların doktora müracaatından reçetelerin Kuruma teslim edildiği sürece kadar eczane ve hastanelerin hizmet akış sürecinde ortaya çıkabilecek olası riskler belirlenerek denetimler yapılacak, klasik denetim anlayışından vazgeçilecektir.

29 29 6 – 6385 SAYILI KANUN’UN GETİRDİKLERİ

30 1  Kamuda Çalışan Emeklilerin Yersiz maaşlarına yapılandırma imkanı getirildi.  Tekrar emeklilik için yazılı müracaat şartı kaldırıldı. 30

31 2  Lise son sınıf Öğrencilerine 120 gün Sağlık hizmeti sağlandı  Şehit yakınları ile Gazilere Sevksiz hastanelere gitme imkanı sağlandı 31

32 3  4/b Sigortalılarının basamak intibakından kaynaklanan borçlarına son verildi.  4/b SGDP Borçlarına yapılandırma imkanı getirildi  Esnaf Temsilcisinin SGK Yönetim Kurulunda yer alması sağlandı 32

33 4  Gazeteci ve Milletvekillerine Fiili Hizmet Süresi zammından yararlanma imkanı getirildi.  Kısa Vadeli Prim oranları 2 puanda eşitlendi 33

34 Reform Öncesi ve Sonrası İstatistiki Veriler 34 20082012 İşyeri Sayıları15.44020.533 4/a aktif sigortalı105.000136.714 4/b aktif sigortalı82.14970.043 4/c aktif sigortalı45.52246.969 4/a pasif sigortalı101.616117.700 4/b pasif sigortalı45.79758.359 4/c pasif sigortalı31.25033.321

35


"Samsun, 18 Ocak 2013 GENEL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI SELAMİ GÖZ SGK İL MÜDÜRÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları