Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2009/142/EC GAZ YAKAN CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ÜRÜN BELGELENDİRME SÜREÇ VE SORUNLARI Gürak Gültekin 23.06.2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2009/142/EC GAZ YAKAN CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ÜRÜN BELGELENDİRME SÜREÇ VE SORUNLARI Gürak Gültekin 23.06.2011."— Sunum transkripti:

1 2009/142/EC GAZ YAKAN CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ÜRÜN BELGELENDİRME SÜREÇ VE SORUNLARI
Gürak Gültekin

2 2009/142/EC GAZ YAKAN CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ’NDE AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’NİN VİZYONU VE MİSYONU

3 Avrupa Komisyonu sektörlerin küresel ve sürdürülebilir rekabet gücünü teşvik etmek amacıyla sektör özelliklerini ve sorunlarını analiz ederek gerekli önlemleri alır. AB VİZYONU Türk sanayisinin rekabet edebilirliliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli iş gücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmak. TR VİZYONU

4 Yasal mevzuatı iyileştirerek ürünlerin, genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak. Coğrafi olarak iç pazarı genişletmek için yasal düzenlemeleri desteklemek ve üçüncü ülkelerin bu pazara girişini arttırmak için aktif olarak planlanan faaliyetlere katılmak. Diğer ilgili politikalara (ticaret, rekabet, çevre, sağlık ve güvenlik) müdahale ederek sektörün rekabet gücünü arttırmak AB MİSYONU Orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içindeki payının arttırılması Düşük teknolojili sektörlerde katma değeri yüksek ürünlere geçişin sağlanması Becerilerini sürekli geliştirebilen şirketlerin ekonomideki ağırlığının arttırılması TR MİSYONU

5 AB’DE GAD SÜRECİ TÜRKİYE’DE GAD SÜRECİ
17 Eylül 84/530/EEC /312/EEC 88/665/EEC 90/396/EEC 2009/142/EC 84/531/EEC TÜRKİYE’DE GAD SÜRECİ 01 Nisan …. 90/396/EEC 90/396/AT /396/AT /142/AT

6 MEYER

7 BELGELENDİRME SÜRECİ

8 BELGELENDİRME SÜRECİ

9 BELGELENDİRME SÜRECİ

10 BELGELENDİRME SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR
Türkiye’deki şartlarla kendiliğinden oluşan fakat olması gereken belgelendirme sürecine paralel ilerlemeyen, süreci zorlaştıran faaliyetler.

11 BELGELENDİRME SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR
İmalatçının yasal mevzuata hakim olmaması ve sektör ile ilgili güncel yasal değişiklikleri takip etmemesi. #1 İmalatçının yasal mevzuatı uygulamanın işine gelmemesi. ( haksız rekabet ) #2 Yetkin otoritenin denetim etkinliği #3

12 BELGELENDİRME SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR
Gelinen noktada özel markalar ile CE markasının işlevselliğinin ayırt edilemiyor olması. #4 CE markası imalatçı tarafından ticari meta olarak algılanması ve hakim olunan “ bana getirisi ne?” düşüncesi. (yasal zorunluluk) #5

13 BELGELENDİRME SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR
Belgelendirme kuruluşlarının ( onaylanmış kuruluşlar ) sürece sadece ticari faaliyet olarak bakması ve imalatçıya CE markalamasının gerekliliğini ve önemini yeteri kadar anlatmaması veya anlatamaması. #6

14 BELGELENDİRME SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR
Firmalarda, sektöre ve uygulamalara hakim kalifiye personel sirkülasyonunun fazlalığı. #7 Firmalarda, ARGE faaliyetlerinin yok denecek kadar az olması olan birimlerin de yönetmelik ve standartlara tam anlamıyla hakim olamaması. ( Hatalarıyla beraber, kopya imalatların fazlalığı ) #8

15 BELGELENDİRME SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR
Firmaların teknik altyapılarının yetersizliği. #9 Standartların karışık dili. ( anlaşılamama ) #10 Orijinal dildeki standartlar ile çevirisi arasındaki kavram karmaşası. #11

16 BELGELENDİRME SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR
Piyasada faaliyet gösteren danışmanlık firmalarının sürece hakim olamaması. #12 Firmaların üye oldukları dernek v.s. Kuruluşların desteği. #13

17 BELGELENDİRME SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR
Belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan uygulama farklılıkları ( modül B ile modül C arasındaki zamanlama tercihleri ) #14 Belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan uygulama farklılıkları ( teknik dosya inceleme ve onaylama kriterleri ) #15

18 BELGELENDİRME SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR
İmalatta ve/veya tasarımda yapılan değişikliklerin Onaylanmış Kuruluş’a zamanında ve uygun olarak bildirilmemesi. #16 Türkiye’de komponent temininde yaşanan zorluklar ve bu zorlukların imalatçıyı uygun olmayan yollara itmesi ( Ör: Kayseri ) #17

19 CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR
YÖNETMELİK ( 2009/142/EC ) VE İLGİLİ STANDARTA UYGUN OLARAK TİP NUMUNENİN VE TEKNİK DOSYANIN HAZIRLANMASI

20 CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR

21 CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR
1.1. Cihazlar, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlandığı biçimde ve normal koşullarda kullanıldığında güvenli bir şekilde çalışarak insanları, evcil hayvanları ve malları tehdit etmeyecek şekilde tasarımlanmalı ve üretilmelidir.

22 CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR
2009/142/EC Madde:1.2.    - Tüm cihazlarla beraber montaj yapan kişiye yönelik teknik talimatname verilmelidir.     - Tüm cihazlarla beraber kullanıcıya yönelik kullanım ve servis talimatı verilmelidir.     - Tüm cihazlar ve bunların ambalajları uygun uyarı bilgilerini taşımalıdır.

23 CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR

24 CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR
2009/142/EC Madde: 1.2.1 Montajı yapana yönelik teknik talimatlar, montaj, ayarlama ve servisin doğru yapılmasını ve cihazın güvenle kullanılmasını sağlayacak bütün bilgileri içermelidir.

25 CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR
2009/142/EC Madde: 1.2.2  Kullanıcıya yönelik kullanım ve servis talimatları, güvenli kullanım için gereken tüm bilgiyi içermeli ve özellikle kullanım kısıtlamalarına kullanıcının dikkati çekilmelidir.

26 CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR
2009/142/EC Madde: 1.2.3   Cihazın ve ambalajının üstündeki uyarı bilgileri kullanılan gazın cinsini, gazın besleme basıncını ve kullanım kısıtlamalarını, özellikle de cihazın havalandırması yeterli olan yerlere kurulması koşulunu açıkça belirtmelidir.

27 CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR

28 CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR
2009/142/EC Madde: 1.2.3 Malzemeler, kullanım amaçlarına uygun olmalı ve maruz kalacakları teknik, kimyasal ve termik koşullara dayanıklı olmalıdır.

29 CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR
2009/142/EC Madde:2.1.  Malzemeler, kullanım amaçlarına uygun olmalı ve maruz kalacakları teknik, kimyasal ve termik koşullara dayanıklı olmalıdır.

30 CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR
2009/142/EC Madde:3.1.9 Cihazların, tasarımı ve konstrüksiyonu, bir güvenlik, kontrol veya düzenleme ekipmanında meydana gelecek bir aksaklığın tehlikeli bir durum yaratmasını engelleyecek şekilde yapılmalıdır.

31 CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR
2009/142/EC Madde:3.4.2 Cihazların konstrüksiyonu normal kullanıldıklarında, yanma ürünlerini kazara ortama yaymayacak şekilde yapılmalıdır.

32 CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR

33 CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR

34 CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR

35 CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR
Haksız Olarak İliştirilmiş CE Uygunluk İşareti     CE Uygunluk İşaretinin haksız olarak iliştirilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda, üretici veya yetkili temsilcisi cihazın CE Uygunluk İşareti ile ilgili hükümlere uygunluğunun sağlanması ve Bakanlık tarafından getirilen şartlar dahilinde ihlalin sona erdirilmesi ile yükümlüdür.

36 CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR
Bakanlık, uygunsuzluğun devamı halinde, söz konusu cihazın piyasaya arzını kısıtlayıcı veya yasaklayıcı bütün tedbirleri alır

37 CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR
Cihazın ve ambalajının üstündeki uyarı bilgileri kullanılan gazın cinsini, gazın besleme basıncını ve kullanım kısıtlamalarını, özellikle de cihazın havalandırması yeterli olan yerlere kurulması koşulunu açıkça belirtmelidir.

38 CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR

39 CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR

40 CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR

41 CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR

42 CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR

43 CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR

44 TEŞEKKÜRLER


"2009/142/EC GAZ YAKAN CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ÜRÜN BELGELENDİRME SÜREÇ VE SORUNLARI Gürak Gültekin 23.06.2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları