Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜNYA KLASMANINDA ÜRETİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜNYA KLASMANINDA ÜRETİM"— Sunum transkripti:

1 DÜNYA KLASMANINDA ÜRETİM

2 20. YÜZYIL SONLARI:İLK SEKİZ AYDA HER 100 ARABADAKİ HATA SAYISI
Chrysler GM Ford Japanese 132 Toyota 55 The Competitive Status of the U.S. Auto Industry, 1982 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e Ch 12

3 YARI İLETKENDEKİ KALİTE SORUNLARI
U.S. Japan Teslimat Sorunları % % 1000 Saat Üretim Sonrası Hatalar 14% 1% Perilous Times for U.S. Microcircuit Makers, 1980 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e Ch 13

4 Klima Kalitesi U.S. Japan Fabrika Hataları 4.4% <0.1%
Montaj Hattı Hataları % 0.9% Çağrı Merkezi Hizmet % % Garanti Sonrası Hatalar % 0.6% (% of sales) Quality On The Line, 1983 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e Ch 14

5 TV Kalitesi U.S. Japan Montaj hataları 1.4 0.01
Çağrı Merkezi Hizmet Hataları (per set) Minding America’s Business, 1982 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e Ch 15

6 Saatlik Ücret Düzeyleri
Hourly Wage Rates for Selected Countries Source: “International Comparisons of Hourly Compensation Costs for Production Workers in Manufacturing,” Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, Updated September 30, 2003. Germany: $26.18 USA: $21.33 Taiwan: $5.41 Mexico: $2.38 China: $0.50 Copyright 2006 John Wiley & Sons, Inc. 1-6 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e Ch

7 Globalleşme ve rekabet
Trade with China: Percent of each country‘s trade Source: “Share of China in Exports and Imports of Major Traders, 2000 and 2002,” International Trade Statistics 2003, World Trade Organization, Copyright 2006 John Wiley & Sons, Inc.

8 Produktivite oranları
Internet-enabled productivity - Dot com bust - 9/11 terrorist attacks Source: “International Comparisons of Manufacturing Productivity and Unit Labor Cost Trends, 2002,” Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, September U.S. figures for 2002–2003 from “Major Sector Productivity and Costs Index,” Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, March 2004 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 2/e Ch

9 GİRDİ VE ÇIKTI DEĞİŞİMLERİ
Productivity as a Function of Inputs and Outputs, 2001–2002 Source: “International Comparisons of Manufacturing Productivity and Unit Labor Cost Trends, 2002,” Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, September 2003 Breakthrough Performance More Efficient . . Retrench © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e Ch

10 WCM- TARİHSEL GELİŞİM James Watt’ın ilk buharlı makineyi keşfetmesiyle ilişkilendirilen endüstri devrimi, 18. ve 19. yüzyılda emeğin gücünün yerini makinenin alması dönemini başlatmıştır. 20. yüzyılda ortaya çıkan yığın üretim sistemi daha fazla enerji kullanımını gerektirmiştir. Edison’ un keşfiyle, insanlığın günlük yaşamına da giren elektrik kullanımı, enerji tüketiminde fosil yakıtların devreye girmesine neden olmuştur. Fosil yakıtların doğada sınırlı kaynaklarının bulunması nedeniyle, yenilenebilir enerji kavramı, yaşamın vazgeçilmez bir parçası olmuştur.

11

12 20. yüzyılın başlarında enerji, üretim teknolojilerinin ve hayatı kolaylaştıran ve güzelleştiren tesis, cihaz, araç ve gereçlerin çalıştırılmasında kullanılırken, bu yüzyılın ikinci yarısında üretim ve yönetim teknolojilerinde ve günlük yaşamın her anında enerjiye ihtiyaç duyulmuştur.

13 Teknolojinin gelişmesi ile birlikte üretim sürecinde daha fazla akıllı makinenin,daha az insanın yer almasına neden olmuştur. Ancak gerek ileri teknoloji üretiminde ve yazılım programlarında, gerekse planlama çalışmalarında daha fazla insana ihtiyaç olması, yaşamın her yerinde ve her anında daha fazla enerji ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

14 1970’lerde yaşanan petrol krizinin altından kalkma çabalarıyla birlikte sürdürülebilir dünya ve yenilenebilir enerji kavramlarının yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmesine neden olmuştur.

15 ABD,Almanya,Fransa,İspanya,Japonya,Çin vb
ABD,Almanya,Fransa,İspanya,Japonya,Çin vb. gelişmiş Avrupa ve Uzakdoğu ülkeleri 20. yy son çeyreğinden itibaren yenilenebilir enerji konusunda AR-GE çalışmalarına başlamış ve yeni teknolojiler geliştirerek, alternatif yenilenebilir enerji üretim maliyetlerini minimuma çekme çabalarını yoğunlaştırmışlardır.

16 KYOTO PROTOKOLÜ 2005 yılında yürürlüğe giren protokol ile başlayan yeni süreç, 1992 yılından bu yana 200 şirketin dahil olduğu “Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyinin(WBCSD) faaliyetlerini bu doğrultuda sürdürmelerini sağlamıştır.

17 DÜNYA KLASMANINDA İMALAT PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ
Maliyet Liderliği * Kalite * İşyeri Kontrolü * Hız * Esneklik * Tedarik Zinciri Yönetimi * Çevre, Sağlık Ve Güvenlik * Küresel Rekabet Edebilirlik *** İnovasyon-Teknoloji ** Üst Yönetim *** Müşteri Odaklılık **

18 Üretİm planlama Üretim planlaması “istenilen zamanda, nicelik ve kalitede maddelerin ya da hizmetlerin üretiminin yapılmasının sağlanması ve işlemlerin uygulamaya konulması için konunun kuramsal yanının yazılı, biçimsel ve matematiksel biçimde hazırlanması” olarak tanımlanabilir .

19 ÜRETİM PLANLAMA PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ
Üretim Programına Uyum, Ürün Gerçekleştirme Oranı Malzeme Birim Maliyeti Kalite Oranı Iskarta Kapasite Kullanımı, Makine Kapasite Kullanım Oranı Fazla Mesai Oranı İşçilik Verimliliği Stok Seviyeleri Zamanında Teslim Makine duruşları İşleme Süresi Malzeme Temin Süresi

20 Dünya KlasmanInda İmalatIn Üretİm Planlama Üzerİne Etkİsİ
Hayes ve Jaikumar- İmalat ürün hatlarına göre organize edildiği için üretim planlama gibi entegrasyon mekanizmalarına daha az ihtiyaç duyulur. Maskell- Dünya klasmanında üreticiler geleneksel üretim planlama sistemindeki detaylı planlama, izleme, kayıt, düzeltme, yeniden rotalama, yeniden çizelgeleme ve izleme gibi işlemlere daha az ihtiyaç duyarlar.

21 DÜNYA KLASMANINDA İMALAT ve ÜRETİM PLANLAMA ÖLÇÜTLERİ
Dünya Klasmanında İmalat Performans Ölçütleri Üretim Planlama Performans Ölçütleri Dünya Klasmanında İmalatla ilişkisi Maliyet Liderliği * Üretim Programına Uyum Malzeme Birim Maliyeti Kalite * Kalite Oranı Müşteri Odaklılık ** Çevre, Sağlık Ve Güvenlik * Kapasite Kullanımı İşçilik Verimliliği İşyeri Kontrolü * Zamanında Teslim Iskarta Hız * İşleme Süreleri- Malzeme Temin Süresi Tedarik Zinciri Yönetimi * Malzeme Temin Süresi Esneklik * Çapraz eğitim İnovasyon-Teknoloji ** Küresel Rekabet Edebilirlik *** Üst Yönetim ***

22 Dünya KlasmanInda İmalatIn Üretİm Planlama Üzerİne Etkİsİ
Dünya klasmanında üretim sistemini benimseyen işletmeler tam zamanında üretimi benimsemektedirler. Sistem , mükemmel bir senkronizasyon, esneklik, minimum envanter, kısa üretime hazırlık süreleri, küçük parti büyüklükleri, ürün çeşitliliği ve kısa çevrim süreleri sağlamaktadır. Kanban sisteminin başarılı olabilmesi için ana üretim planındaki değişmelerin minimum düzeyde olmalıdır.

23 Dünya KlasmanInda İmalatIn Üretİm Planlama Üzerine Etkİsİ
Dünya klasmanında imalat yapan firmalar üretim planlama sürecinde uzun dönemli planlar yerine daha kısa dönemli planlar yapılmalıdır ya da üretim planları ani değişikliklere uyum sağlayacak şekilde güncellemelere açık olmalıdır.

24 Dünya KlasmanInda İmalatIn Malİyet Üzerİne Etkİsİ
Muayenenin azaltılması Ürüne değer katmayan aktivitelerin azalması Faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi kullanarak doğru maliyetleme Hedef Maliyetleme kullanılarak maliyetlerin düşürülmesi Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı ile enerji maliyetlerinde düşüş

25 Björn STIGSON başkanlığında fark yaratma ortak paydasında toplanan konsey, 2050 yılına kadar enerji kullanımı kaynaklı karbondioksit salınımının yarıya indirilebileceğini savunmaktadır.

26 BUNA GÖRE; Kurumların organizasyon yapıları yeni üretim biçimleriyle ve ilişkileriyle yenilenecek ve değişecektir. Kurum için çevre bir yandan; Doğaya saygılı çevreci yaklaşımları , Diğer yandan; kurumun iç ve dış çevresindeki gerçeklere, değişimlere duyarlı yaklaşımları İfade etmektedir. Öyleyse; Daha fazla insan AR-GE, planlama, yazılım, bilgi üretimi, iletişim v.b. konulara yoğunlaşacak, üretim hatlarında daha akıllı sistemler ve onları yöneten insanlar yer alacaktır.

27 üretim teknolojilerindeki ve insan ilişkilerindeki kompleks yapının basit, anlaşılır, şeffaf bir yapıya dönüştürülmesi, global ve lokal stratejilerin hızla uygulanabilmesi için gerekli ortamı sağlayacaktır. Pek çok kurumda ve İngiltere, Fransa, İstail gibi ülkelerde başlatılan araştırmalar çalışanların mutluluklarının boyutlarını belirlemeye yöneliktir. Üretim sistemlerinin başarısı, inovasyonun canlı tutulmasına, çalışanların ve insanların fayda sağlamaya odaklanmasına bağlı olacaktır. Diğer yandan yönetimin, teknolojik, sosyal ve davranışsal sistemler arasındaki veri akışını kolaylaştırması, hızlandırması ve birimler arasındaki etkileşimi yapılandırması önemli olacaktır

28 İnsanlığın kişisel özellikleriyle şekillenen ihtiyaçları, her gün daha fazla çeşitlilikle, daha kaliteli, daha ucuz, daha hızlı karşılanmakta ama bütün bunlar yetersiz kalmakta, arayışlar sürmektedir. Bu bağlamda Bilim Adamları,insanların minimum maliyetli ve kolay elde edilebilir enerjiyi en doğru kaynaklarla ve onların sürdürülebilirliği ile örtüşecek yaşamın her anında hazır olması gereken çoğu fonksiyonu yarı otomatik ve otomatik üretim teknolojilerinin ve robotların üstleneceği ve enerji kullanım alanlarının hızla artacağı bir dünyanın var olacağını savunmaktadır.

29 Sürdürülebilir dünya için üretimde, lojistikte ve tedarik zincirinin hiçbir halkasında karbon ayak izine yer yoktur ve sistemler yenilenebilir enerji ile yürütülmektedir. Rekabetçi firmanın tedarikçisi olan ve Türkiye’ de faaliyet gösteren bir işletme bu sorumluluğu yerine getirmektedir. NASA ya da BOEING’in tedarik halkalarında yer alan bir Türk üretim firması ya da lojistik firması yenilenebilir enerji kaynakları konusunda duyarlıdır

30 YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ VE YEŞİL LOJİSTİK
21. yüzyılın en çok konuşulacak konusu olacağına inanılan yeşil tedarik zinciri ve yeşil lojistik, üretim avantajlarında yakalanan avantajı lojistik faaliyetleri ile kaybetmemek için tüm firmaların yenilenebilir enerji kullanımına ve yeşil lojistik uygulamalarıyla kendini öne çıkarmasını sağlayacaktır.

31 İnsanoğlunun meraklı yapısı onları araştırmaya bu da üretim ilişkilerinin gelişmesine, pozitif bilimlerin şekillenmesine ve bugünkü düzeyine erişmesine, sanatın doğmasına, hayata anlam katmasına neden olmuştur.

32 Yüzyıllar içinde dünya insanlığının çabaları yaşam kalitesini artırmaya yönelik olarak devam etmiş, özellikle düşünen, çalışan, üreten, iyi yaşayan insanlar daha az kaynakla daha kaliteli ve daha çok mal ve hizmet üretme arayışında olmuşlardır.

33 James Watt'ın ilk buharlı makineyi keşfetmesini izleyen dönemlerin ardından 19.yüzyıl sonlarında, yönetim biliminin F.Taylor tarafından ortaya atılmasıyla üretim yönetimi ve yönetim teorileri şekillenmiştir.

34 20.yüzyılın başlarında bir yanda FORD otomobil fabrikasında seri üretim uygulamaya başlatılırken 1905’te Albert Einstein Özel Görelilik Kanunu ortaya atmıştır.

35 Aynı yıllarda K.W.Heisenberg’in Kuantum yaklaşımları bilimsel toplantılarda konuşulmuş, 1927’de literatüre girmiştir.

36 Max Planck, Albert Einstein ve Arthur Compton’un yaptığı araştırmalar elektromanyetik dalganın, foton adı verilen çok büyük sayıda parçacıklardan oluştuğunu ortaya koymuştur.

37 1854’te B. Riemann‘ın çalışması ve C. F
1854’te B.Riemann‘ın çalışması ve C.F.Gauss’un ortaya attığı “Olağanüstü Teorem”den (exceptional theory) sonra 1920’lerde Henrietta Leavitt’in adıyla anılan Leavitt yöntemi v.b. çalışmalar devam etmiştir.

38 CHRİSTİAN HUYGENS’İN GELİŞTİRDİĞİ HUYGENS PRENSİBİ YANSIMA VE KIRILMA TEORİLERİNİ ORTAYA KOYARKEN; SNELL KANUNU VE FERMAT PRENSİBİ REFLEKTÖRÜN VE FİBEROPTİK KABLOLARININ ÜRETİLMESİNE ZEMİN OLUŞTURAN BİLİMSEL ÇALIŞMALARDIR . Güneş ışınlarının elektrik akımına dönüştüren güneş pilleri buna bir örnektir. Ters çalışan bir güneş pilleri, LED (Light Emitting Diod), az enerji tüketir ve küçüktür. Dijital okumalar için hesap makinesi, saat gibi ürünlerde kullanılır. Görüldüğü gibi alternatif enerji artık üretimin her aşamasına girmiştir. . Güneş ışınlarının elektrik akımına dönüştüren güneş pilleri buna bir örnektir. Ters çalışan bir güneş pilleri, LED (Light Emitting Diod), az enerji tüketir ve küçüktür. Dijital okumalar için hesap makinesi, saat gibi ürünlerde kullanılır. Görüldüğü gibi alternatif enerji artık üretimin her aşamasına girmiştir.

39 E.Hubble ile Einstein’ın çalışmaları Einstein’in denklemlerinde yer alan “Kozmolojik Sabit“in gereksizliğini ortaya koymuş ve görelilik kuramına bir boyut kazandırmıştır. .

40 Işığın Doppler kaymasının en ilginç uygulaması olan Hubble Kanunu’nun üretime yansıyan mamulü, trafik polislerinin insan yaşamını trafik kazası riskine karşı korumak için kullandıkları hız dedektörleridir. 1887’de H.R.Hertz’in ortaya attığı “Fotoelektrik” olayının da içinde bulunduğu kuantum fiziğinin uzantısı olan gece görüş dürbünleri ile dünya insanlığının yaşamına girmiştir.

41

42

43

44

45

46 Adını sayabileceğimiz daha pek çok ürün uzay mühendisliği ve kuantum mühendisliğinin dünya insanlığının yaşam kalitesine kazandırdığı ürünlerdir. Bu anlamda bir kurum için çevre bir yandan; Doğaya saygılı çevreci yaklaşımları , Diğer yandan; kurumun iç ve dış çevresindeki gerçeklere, değişimlere duyarlı yaklaşımları İfade etmektedir.

47 Geride bıraktığımız son yüzyıl boyunca pozitif bilimlerden genellikle ve öncelikle uzay ile ilgili bilinmeyenleri açıklamak için yararlanılmış pekçoğu günlük yaşamımıza mal ve hizmetler olarak yansımıştır. Olasılık teorileri, doğrusal programlama ve simülasyon bunlardan bazılarıdır. Bu çalışmada milyonlarca mal ve hizmetin insanlığın kullanımına sunulduğu iş dünyasında, verilerin ve bilgilerin değerlendirilmesini ve kullanımını kolaylaştıran bir organizasyon yapısına ilişkin bir düşünce ortaya konulacak ve tanıtılacaktır.

48 ÖNERİLEN YAPI ÖRGÜTSEL ESTETİĞE ÖNEM VEREN,KİŞİLER ARASINDAKİ DİYALOGLARDA VE İŞ YAPMA BİÇİMLERİNDE BİRTAKIM İLKELERİ BENİMSEYEN BİR YAKLAŞIMI DESTEKLEMEKTEDİR.

49 Benimsenen ilkeler şunlardır:
Adil ve dürüst olmak Kurumumuz için fazla harcama yapmadan yararlı işler yapmak ve bunu doğru yollarla anlatmak İyiliksever, anlayışlı, içten olmak, öğrenmeyi sevdirmek Sabırlı, tarafsız, açık olmak, dinlemeyi bilmek Eğitmeden ve bilgilendirmeden kimseye iş yüklememek (eğitimle bütünleştirilmiş görevlendirme- kaliteli insan yetiştirmek)

50 Yetkilendirme ile insanların içinde güç oluşturmak
Doğru ile yanlışı birbirinden ayırabilmek Acelesi olmayan işlerin hemen yapılması için kimseyi zorlamamak Kararlı olmak Ödüllendirmeler ve kutlamalar yapmak

51 ÖRGÜTSEL YAPIYI OLUŞTURACAK ÇEKİRDEK GRUBUN ÖZELLİKLERİ
İlişkilerde nezakete önem veren Çalışkan ve hızlı sonuç alan Sosyal ve aktif yaşayan Statü sembolü ve gösterişten uzak İçten ve açık iletişim kurabilen İşlerini severek yapan İleri teknolojiyle çalışmayı seven Kendilerini yenileme eğiliminde olan İşini özel yaşamının bir parçası olarak gören Sebatlı ve kontrollü olan Kişilerin ilham veren, destekleyici liderlik anlayışını benimseyen kişiler tarafından yönlendirilmesi önemlidir.

52 NISAR,MONROY V.D. NIN GÖRÜŞLERINE GÖRE,
Optimal büyüklükteki yapılar, çevresel dinamizmi daha yüksek ölçüde fark eder ve stratejik arayışlara girerler.

53 Zeka ve duygusal zeka ile ilgili çalışmalarını Spiritual Intelligence isimli kitabında açıklayan D.Zohar, 1998 ve 1999 yıllarında yazdığı bilimsel çalışmalarında dünyadaki sorunları yeni fizik olarak tanımladığı görelilik kuramına ve kuantum mekaniğine göre açıklamaktadır. Temeli 20.yüzyılda atılan kuantum fiziğinin ve kuantum dünya yeni görüşünün kuantum metaforlar dünyasını açıkladığı ifade edilmektedir.

54 BÜTÜNLEŞIK MODÜLER YAPILI ORGANİZASYONLARIN ÖZELLİKLERİ
Bilimsel yönetimin babası kabul edilen F.W. Taylor 19. y.yılın sonlarında rasyonel düşüncenin tohumlarını işletmelerin çeşitli karar aşamalarına bırakmıştır. Gilberth, H.Fayol, E.Mayo, Deming, McGregor, McClelland gibi pek çok başarılı bilim insanının yönetsel buluşları, yenilikçi çabalarıyla yeşermiş, şekillenmiş ve büyümüştür.

55 Yönetim biliminin pozitif bilimler alanındaki yeni fikirlerle buluşması, insan yaşamının kolaylaştıran, zenginleştiren, güzelleştiren mal ve hizmetlerin çoğalmasını ve yayılmasını sağlamıştır.

56 İlişki Sayısı İS= n (2n / 2 + n – 1)
Yüzyıllar içinde gelişen bilimsel yönetim anlayışının gelişmeleri sonucunda kurumlardaki dolaylı ve dolaysız ilişki sayısını, aşağıdaki formülle kolaylıkla hesaplanabileceği gibi hızla arttırmaktadır. n= çalışan sayısı İlişki Sayısı İS= n (2n / 2 + n – 1)

57 Örneğin; Bir organizasyonda 6 kişi çalışırken ilişki sayısı 54, çalışan sayısı 15’e çıktığında ilişki sayısı olarak bulunur. Yani çalışan sayısı 2 kat artığında ilişki sayısı yaklaşık 70 kat; 2,5 kat arttığında ise dolaylı ve dolaysız ilişki sayısı yaklaşık 570 kat artmaktadır. Bu çabalar gerek çalışma yaşamını gerekse mal ve hizmetlerden yararlanan tüm insanların yaşamını daha kaliteli kılmalıdır. Her bireyin mevcut beceri ve yetkinlik yelpazesi dikkate alınarak iş üretmesine odaklanmalıdır

58 Kurum içi ve kurum dışı ilişkiler artıkça, ilişki sayısı daha yüksek oranda artmaktadır.

59 ÜRETİM VE YÖNETİM TEKNOLOJİLERİNİN ENTEGRASYONU İLE ;
Akıllı makinelerin, robotların, yazılımların, internetin desteğinde yürütülen işler, çok hızlı ve doğru değişimi zorunlu kılar. Karbon salınımını minimize eden sürdürülebilir dünyayı güçlendirmelidir. İnsanlar arasındaki iletişimi güçlendirmelidir. Bilgi akışını hızlandırmalıdır. Nasıl ki Google da olduğu gibi teknolojideki karmaşık yapılar kullanıcılara basitleştirilerek sunuluyorsa, organizasyonel sistemlerin bilgi akışını kolaylaştırması ve hızlandırması zorunludur.

60 İnsanlar arasındaki iletişimin ve ilişkilerin doğru yürütülmesi mal, hizmet ve bilgi üretimindeki kaliteyi ve günlük yaşamın davranışsal estetiğini etkileyecektir. Bu nedenle kurumlar işletme içi ve işletme dışı iletişimi sağlamak için yüksek teknolojiden yararlanmanın yanı sıra çalışma yaşamının etkileyen ergonomik düzenlemelerle fiziksel koşulları iyileştirmelidir. Ancak bu iki temel koşulun davranışsal ve sosyal sistemlerle desteklenmedikçe çok fazla sonuç getirmesi beklenemez.

61 Çağımızdaki bu yoğun ilişki ve iletişim petek tarzı örgütlenme ile 360 derece yaklaşımının uygulanmasını elverişli hale getirmektedir. Çizim 1 bu ilişkileri genel hatlarıyla göstermektedir. Bu yapı Beuys’ un yaklaşımında olduğu gibi modüler yapılı, canlı, dinamik “Yöneten Sosyal Organizasyon” üst yönetimin her birimle ve birimlerin birbiriyle iletişimini ve etkileşimini sağlayacaktır. Geuys’ un (1977) “İşyerinde Bal Pompası” adını verdiği eserinde olduğu gibi akan bilgi, ilişkilerin doğru, sıcak, enerjik olmasını sağlayacaktır. Öncelikle kurumsal ilişkilerin geniş çaplı ele alındığı durumlarda bu görüntü kristal bir kürenin etrafına sıralanmış küp, piramit ve diğer kristal kürelerle zenginleşecek, işler senkronize edilecektir (Çizim 2).

62 PETEK TARZI BÜTÜNLEŞIK ORGANİZASYON YAPISI
Genel Müdür Yönetici Asistanı Yönetim Kurulu Karar Destek Birimi Genel Müdür Yrd. Üst Komiteler ve Komisyonlar AR-GE Ve Eko-Yenilik Birimi Danışma kurulu İletişim

63 Bu modüler yapı üst yönetimin her birimle ve birimlerin birbiriyle iletişimini ve etkileşimini sağlayacaktır.

64 PETEK YAPILI ORGANİZASYONUN GENEL GÖRÜNÜMÜ
Kurumsal ilişkilerin geniş çaplı ele alındığı durumlarda bu görüntü kristal bir kürenin etrafına sıralanmış küp, piramit ve diğer kristal kürelerle zenginleşecek, işler senkronize edilecektir.

65 Böyle bir yapılanma son yılların en büyük sorunu olan belirsizliklerin yönetilmesinde fark yaratan stratejiler belirlenmesine olanak verir. Peteğin her yüzeyinden bilgi akışı sağlanır ve değişkenlerin, risklerin saptanması, ilgili kararların alınması, uygulanması ve kontrolü daha hızlı olacaktır. Yani aynı “Kuantum Teorisi”nde açıklandığı gibi bilgiler her an her yerde bulunacaktır çünkü bilgiler faton parçacığı gibi hızla hareket edecek ve enerji yayacaktır. Böylece ilgili modüller gerekli bilgileri hızla kullanacak, olumsuz gelişmeler önlenecek ve doğru adımlar için zemin hazırlanacaktır.

66 Görelilik teorisinde olayların eşanlı olup olmamaları ölçüldükleri çevreye bağlıdır.
Olayın olduğu noktaya ne kadar yakınsak ilgili veriler o kadar çabuk toplanır. Dolayısıyla karar vericilerin kararsız kalınan temel konularda tüm verilere yakın olması ve daha çok bilgiye sahip olması doğru karar vermesine katkı sağlar. Önerilen organizasyonel yapı karar organlarının elde ettikleri verileri değerlendirip doğru bilgilere ulaşmaları için daha çok zamana sahip olmalarına zemin oluşturacaktır.

67 DOĞAYı INCELEMEK BIZE KURUMLARA YADA TEDARIK ZINCIRLERINE UYGUN ORGANIZASYON YAPıLARı SUNACAKTıR.
SİCİM TEORİSİ çalışmalarından bir bulgu belki tedarik zinciri yönetimine uygun bir organizasyon yapısını ortaya koymak için kullanılabilecektir!!!!

68 Einstein’ın Zamanın Genişlemesi olarak bilinen bilimsel yaklaşımındaki temel formül ele alındığında veri kaynağına yakın olan yöneticilerin diğerlerine göre zamansal bir avantaja sahip olduğunu göstermektedir. T’= T= Geleneksel organizasyonda bilginin üst yönetime ulaşma süresi T’= Petek yapılı organizasyonda bilgini üst yönetime ulaşma süresi U:Bilginin hızı C: Birimin hızı

69 GELENEKSEL ORGANİZASYON YAPISINDA BİR BİLGİNİN BİRİMLER ARASINDAKİ HIZININ 1 GÜN OLDUĞU VE 14 GÜNDE ÜST YÖNETİME ULAŞTIĞI DÜŞÜNÜLÜRSE, Organizasyon yapısında bilginin birimler arasındaki hızının 1 saat olması halinde T=14’ten T’=8 güne düşer. Bu durumda firma zamanı T-T’=6 saat yavaşlatarak, bir hız (rekabet avantajı) sağlayacaktır.

70 Veri kaynağında yaşanan olaylarla ilgili bilgilerin tümü her bir verinin kararsız muan parçacığı gibi algılanması halinde hızlandırıcı özelliği taşıyan örgütsel yapı ile toplam verilerin yaklaşık %63 birimi yöneticiye T’ zamanda ulaşırsa ve avantaj sağlanan T-T’ zaman aralığında doğru bilgiler üretilebilirse üretici doğru stratejiler belirleme konusunda avantaj sağlayacaktır. Doğal olarak karar vericinin hızı ve veri kaynaklarının hızının rakiplerinden daha iyi olması zorunludur. Yani geleneksel organizasyon yapısında 1 haftada üst yönetime ulaşan bir bilgiye, yeni modelle saatler bazında ulaşılabilir.

71 W. PARETO’ NUN GELENEKSEL %80/%20 KURALINA BAĞLI KALARAK,
Genellikle bilgilerin %80’nini biliyor olmanın yöneticiye kontrol edilebilir bir çevre sunduğu söylenebilir.

72 YÖNETİME AKAN VERİLER, GERÇEK VERİLERİN YAKLAŞIK %60-70’İNİ OLUŞTURUYORSA ;
Yöneticiyi belirli ölçüde rahatlatır. Tam bilgi ortamına yaklaşılır. Yöneticiler gelen verileri değerlendirir. Öncelikli olanları seçer . Bilgi olarak belirsizlikleri analiz etmede ve geleceği öngörülemede kullanır.

73 Öyleyse belirsizliklerin giderilmesinde stratejik oyun planı, fayda kuramı, görelilik ve kuantum teorilerinin temelini oluşturan bazı kavramlar ele alınarak bilimsel yaklaşımlar gerçekleştirilebilir.

74 Özellikle etkileşimli kurumların ve örgütlerin stratejilerini saptamak için OYUN KURAMI,
Yöneticilerin fayda fonksiyonlarını dikkate alarak, karar verme biçimlerini ve riske karşı tutumlarını öngörümlemede FAYDA KURAMI, İstenilen hedeflere ulaşmada HEDEF PROGRAMLAMA v.b. yöneticilerin destek aldıkları bilimsel yaklaşımlar olmalıdır.

75 SONUÇ

76 “ İnsanların istekleri farklı, ihtiyaçları farklıdır”
Bill Gates Dünya Ekonomi Forumu

77 1930’ların başında Sloan’ın GM için belirlediği sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyleri birbirinden farklı 5 ayrı müşteri grubu, 2030’lara gelindiğinde 500 veya 1000’lerle ifade ediliyor olacaktır. Dolayısıyla hücresel üretim sistemleri bu müşteri gruplarına göre şekillenecektir. İsteklerin ihtiyaç haline gelebilmesinde, satın alınabilir ve minimum maliyetle kullanılabilir olması önemlidir. Bunu başaracak olan; doğru hedef ve bilgilerle yönlendirilmiş insan gücüdür. Böyle bir insan gücü veriler üzerinden analiz yaparak daha önce yapılmamış olanları bularak uygulayan, yani fark yaratan sinerjik bir grup olur.

78 Yenilikci kurum kulturunu konu alan bu calismada milyonlarca mal hizmet ve bilginin insanlığın kullanımına sunulduğu iş dünyasında, verilerin ve bilgilerin değerlendirilmesini ve kullanımını kolaylaştıran organizasyon yapısına ilişkin görüşler ortaya konulmuştur. Bu yapıda, herkesin ve her kesimin takdirini, güvenini, saygısını kazanmış, diplomasi ve uzlaşma ile önceliklere ve geleceğe odaklanırken, riskleri kararlılıkla yönetebilen üst düzey yönetimin liderliği kaçınılmazdır.

79 Sonuç olarak; Çok ve daha doğru bilgiye neredeyse ışık hızında ulaşan ve doğru stratejik oyun planları hazırlayarak, belirsizliklere meydan okuyan hedef odaklı yöneticiler, kurumlarında başarıyı yakalayacaklardır. Doğru ve hızlı hareket edemeyen firmalar ise, uzayda Samanyolu takım yıldızından uzaklaşarak hızla gözden kaybolan yıldızlar gibi iş dünyasındaki varlıklarını yitireceklerdir. Bu nedenle şirketlerin « SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL PERFORMANS» ölçütlerine önem vermesi gerekir

80 Littlefield & Roberts: Çevre sağlığı ve emniyeti Enerji yönetimi
Gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneklerine zarar vermeden bugünkü kuşağın ihtiyacını karşılayabilmek için gerekli , 1987W CED Brundland report, 1992 rio de jenerio environment& Devolopment report Littlefield & Roberts: Çevre sağlığı ve emniyeti Enerji yönetimi Karbon Yönetimi Operasyonel risk yönetimi Ürün sorumluluğu Sürdürülebilirlik raporlaması Gerekli Özellikler: Ekonomiklik Çevre Duyarlılığı Sosyal Duyarlılık Paydaş Duyarlılığı Çeviklik- resillience Geniş vizyon

81 KURUMSAL PERFORMANS BOYUTLARI
Kurumsal Yönetim Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemi Kurumsal Öğrenme Yetkinliği Kurumsal inanç ve değerler Kurumsal mutluluk ve örgütsel estetik Kurumsal itibar Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sermaye

82 Sürdürülebilir Kurum Sistemi
GİRDİLER; İç ortam Dış Ortam İş Ortamı Üretim girdileri SÜREÇ; ÇIKTI FAYDA Liderlik Sürdürülebilir Finansal Sürdürülebilir Performans Performans Stratejiler Paydaşlar

83 Prof. Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU
TEŞEKKÜR EDERİM…… Prof. Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU

84

85


"DÜNYA KLASMANINDA ÜRETİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları