Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN GETİRDİĞİ ÇEVRE SORUNLARI—SÜREKLİ VE DENGELİ KALKINMA KAVRAMI AÇISINDAN BİR TARTIŞMA Mehmet Kürşat ŞAHİN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN GETİRDİĞİ ÇEVRE SORUNLARI—SÜREKLİ VE DENGELİ KALKINMA KAVRAMI AÇISINDAN BİR TARTIŞMA Mehmet Kürşat ŞAHİN."— Sunum transkripti:

1 SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN GETİRDİĞİ ÇEVRE SORUNLARI—SÜREKLİ VE DENGELİ KALKINMA KAVRAMI AÇISINDAN BİR TARTIŞMA Mehmet Kürşat ŞAHİN

2 ÇEVRE NEDİR? insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, fiziki, biyolojik,sosyal, ekonomik ve kültürel ortam insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, fiziki, biyolojik,sosyal, ekonomik ve kültürel ortam

3 ÇEVRE SORUNLARI Evsel tüketim Evsel tüketim Trafik Trafik Kent içi ormanların tahribatı Kent içi ormanların tahribatı Sıvı atıklar Sıvı atıklar Fosil yakıtlar Fosil yakıtlar Sanayi kuruluşları faaliyetleri Sanayi kuruluşları faaliyetleri Santraller Santraller Gürültü kirliliği Gürültü kirliliği

4 Evsel Tüketim Minimize yerleşim – Maksimize tüketim Minimize yerleşim – Maksimize tüketim Normal bir aileden ----  6500 kg CO2 Normal bir aileden ----  6500 kg CO2 Daha iyi konumda bir aile ---  12000 kg CO2 Daha iyi konumda bir aile ---  12000 kg CO2

5

6 Trafik sosyal açıdan bireysel bir gelişmeye karşı toplumsal ve ekolojik etki olarak göz ardı edilemeyecek bir tahribat

7 Bileşen, hacimce % RölantiBenzinliRölantiDizel Kısmi yük Benzinli Dizel Tam yük Benzinli Dizel Hidrokarbon Karbonmonoksit, CO Karbondioksit, CO 2 Azotoksitler, NO x Kükürtoksitler, SO x Aldehit, HCHO Hidrojen, H 2 Oksijen, O 2 Azot, N 2 Kurşun bileşikleri (mg/m 3 ) Partikül madde (kg/ton) Egzoz supabı çıkışında gaz sıcaklığı 0.01-0.052.4-510-130.005-0.03--1.51-1.5 geri kalan 50-200-2500.005-0.060.01-0.0453.50.005-0.025---16 --550-6500.01-0.020.2-113.5-140.25-0.35--0.51.5-2.5 40-550-6500.01-00350.1-0.066.50.25-0.080---14 --250-5500.01-0.32-511-130.15-0.450.3430.1520.1-0.50.3-0.5 501.96750-8500.02-0.060.035-0.2120.06-0.153.4960.921-10 -16.19550-750

8

9 Kent içi ormanların tahribatı ve yerel yönetimin çevre düzenleme çalışmaları Orman alanların tahribiyle a) Kent imarisine b) Şehir içi hava dolaşımına uygun olmayan sonuçlara neden olur... uygun olmayan sonuçlara neden olur... ülkemizde yangınlar dışında kaybettiğimiz orman arazi varlığı 2006 itibariyle ülke totalinin %14’ü ülkemizde yangınlar dışında kaybettiğimiz orman arazi varlığı 2006 itibariyle ülke totalinin %14’ü

10 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kent içi yeşil alan ve çevre düzenleme çalışmaları nedeniyle Ankara ili merkezinde bitki polen yapısının değiştiğini ve alerjik hasta klinik vakalarının 1994’ten itibaren yüksek düzeyde arttığını biliyor muydunuz? Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kent içi yeşil alan ve çevre düzenleme çalışmaları nedeniyle Ankara ili merkezinde bitki polen yapısının değiştiğini ve alerjik hasta klinik vakalarının 1994’ten itibaren yüksek düzeyde arttığını biliyor muydunuz?

11

12 Sıvı atıklar Başlıca kaynakları Başlıca kaynaklarıKonutlar, Ticari binalar, Endüstri kuruluşları, Maden ocakları, cevher zenginleştirme tesisleri, Kentsel bölgeler, Tarımsal alanlar, Sanayi bölgeleri, tamirhaneler atölyeler, Hastaneler ve benzeri kurum ve kuruluşlar

13

14 Fosil yakıtlar Fosil yakıtlar, mineral yakıtlar olarak da bilinir, hidrokarbon içeren kömür, petrol ve doğal gaz gibi doğal enerji kaynaklarıdır. Fosil yakıtlar, mineral yakıtlar olarak da bilinir, hidrokarbon içeren kömür, petrol ve doğal gaz gibi doğal enerji kaynaklarıdır. insanlar tarafından fosil yakıtların yakılması, açığa çıkan karbondioksit gazı ve diğer zararlı gazlar, büyük oranda kirliliğe yol açar böylesine bir tüketim sonucu 2050 yılında atmosferdeki karbon dioksit oranının 1850'deki düzeyin iki katına, 2100'de de üç katına çıkması öngörülüyor

15

16 Sanayi kuruluşları Endüstriden kaynaklanan kirlilik,yanlış yer seçimi ve atık gazların gerekli teknik tedbirler alınmadan havaya bırakılması sonucunda ortaya çıkar Çevre kirliliği yapan bazı endüstri kuruluşları Çevre kirliliği yapan bazı endüstri kuruluşları Endüstri hava kirleticileri Endüstri hava kirleticileri Gübre SO2,H2S,CO,NH3,Florlu gazlar,gübre Gübre SO2,H2S,CO,NH3,Florlu gazlar,gübre tozları,partiküller tozları,partiküller Demir-çelik baca gazları,duman,SO2,katran bileşikleri Demir-çelik baca gazları,duman,SO2,katran bileşikleri Kağıt baca gazları,toz,duman Kağıt baca gazları,toz,duman Şeker SO2,toz,duman Şeker SO2,toz,duman Çimento SO2,toz,duman Çimento SO2,toz,duman Tekstil SO2,toz,duman Tekstil SO2,toz,duman Deri SO2,toz,duman Deri SO2,toz,duman Enerji SO2,NOx,CO,katı parçacıklar,küller,toz Enerji SO2,NOx,CO,katı parçacıklar,küller,toz Hidrokarbonlar Hidrokarbonlar

17

18 Santraller çeşitli formlarda enerjiyi elde ederken sorgulamayı gerektiren bir durum: “Canlı türü bazında kayıplar”

19 Gürültü kirliliği şehirsel bazda: trafiğin yoğun olması, sürücülerin yersiz ve zamansız klakson çalmaları endüstri bölgelerinden çıkan gürültüler Meskenlerde ise televizyon ve müzik aletlerinden çıkan yüksek sesler, zamansız yapılan bakım ve onarımlar

20 “SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT” kavramı 1992-Rio, 1996 İstanbul –Habitat-, 2002 Johannesburg ile yerel yönetimlerin önemi ve öncü rolü

21 İdeal Bir “ Sürdürülebilir Kent” Tanımı ekonomik,sosyal ve çevresel boyutta belli dengeleri gözeten, bölgesel ve global sürdürülebilir kalkınma vizyonu ile uyumlu ve bu vizyona etkin bir şekilde katkı sağlayabilen bir birim.

22 Antik yaşamdan sürdürülebilir yaşam: Antik şehirlerden öğrendiklerimiz Antik yaşamdan sürdürülebilir yaşam: Antik şehirlerden öğrendiklerimiz bugünden yaklaşık 9000 yıl evvelinden.. Anadolu’daki bir strateji.. Çatalhöyük Şehir merkezi.. o dönemin en büyük sorunlarından biri: Su Yönetimi ve Atık Yönetimi

23

24 Peki ama nasıl? Su yönetimi için: Su yönetimi için: Dönemine göre gayet modern bir kanalizasyon veya drenaj sistemi Atık Yönetimi için: Atık Yönetimi için: Çöp ve atık deşarjı evsel ve aşamalı bir esas

25

26 ÇEVREYLE UYUMLU KALKINMAYI SAĞLAYAN MODELLER 1987’de yayınlanan “Ortak Geleceğimiz,bildirisi kaynakların etkin kullanımından, kültürel saygıya; tarım dostluğundan, etik davranışların ahengine..

27 Kanada’dan Toronto, Kanada’dan Toronto, Finlandiya’dan Mikkeli, Finlandiya’dan Mikkeli, Amerika’dan Minnesota ve Austin Amerika’dan Minnesota ve Austin Kazakistan’dan Astana.. Kazakistan’dan Astana..

28 KANADA KENTLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK sürdürülebilir kalkınmayı kamu politikası olarak gören ilk ülkelerden biri sürdürülebilir kalkınmayı kamu politikası olarak gören ilk ülkelerden biri Kanada Yeşil Planını hazırlamış,çevreyi koruyup,karar verme sürecini iyileştirme programı Kanada Yeşil Planını hazırlamış,çevreyi koruyup,karar verme sürecini iyileştirme programı “EMAN” ve Çevre Üzerinde Politika “EMAN” ve Çevre Üzerinde Politika

29 TORONTO -Kentlilerin yaşam kaliteleri artırılacak,kentin sosyal,kültürel,politik yaşama aktif olarak geliştirilecektir. -Temiz,yeşil ve sürdürülebilir kent:Toronto -Temiz,yeşil ve sürdürülebilir kent:Toronto -Dinamik kent:Toronto -Dinamik kent:Toronto -Kent Konseyi önemli planlar üretmiştir:Kültür Master Planı -Kent Konseyi önemli planlar üretmiştir:Kültür Master Planı -Bisiklet Master Planında 2010 yılına kadar kentte emniyetli,rahat ve bisiklet dostu çevre yaratılacak,gezi ve ulaşım amaçlı kullanım -Bisiklet Master Planında 2010 yılına kadar kentte emniyetli,rahat ve bisiklet dostu çevre yaratılacak,gezi ve ulaşım amaçlı kullanım

30

31 FİNLANDİYA’DAKİ DURUM Çevre Bakanlığı nezdinde de sürdürülebilir kalkınma için sıkı politika uygulamaları Çevre Bakanlığı nezdinde de sürdürülebilir kalkınma için sıkı politika uygulamaları arazi kullanımı,yapılaşmaları kontrol altına alınması arazi kullanımı,yapılaşmaları kontrol altına alınması 1998’de hayata geçen,Baltık denizi birliği çevresel eylem programı 1998’de hayata geçen,Baltık denizi birliği çevresel eylem programı

32 MİKKELİ 1997 yılında sürdürülebilir ormancılık ve turizm anlamında öncü 1997 yılında sürdürülebilir ormancılık ve turizm anlamında öncü Kirletici değerleri çok düşük olan bu bölgede çoğu bina ortak bir ısıtma sistemi Kirletici değerleri çok düşük olan bu bölgede çoğu bina ortak bir ısıtma sistemi EKONEUM çalışması EKONEUM çalışması

33

34 KAZAKİSTAN-ASTANA 1998’de JICA tarafından hazırlanan Astana’nın gelişme master planı 1998’de JICA tarafından hazırlanan Astana’nın gelişme master planı ana çevre yolu arasına tarım alanları ve rüzgarla çalışan elektrik santraller ana çevre yolu arasına tarım alanları ve rüzgarla çalışan elektrik santraller iç çevre yolu arasına tekno parklar

35

36 Toplu yaşam bölgelerinden birkaç manzara

37 DEĞERLENDİRME sürdürülebilir kalkınma; kamu politikalarıyla desteklendiğinde daha etkin sonuçlar toplumsal bilinç - sürdürülebilir politika ilişkisi ekolojik dönüşüm merkezlerinin ve laboratuarların oluşturulması gerekliliği yerel,ulusal ve uluslar arası çeşitli platformlarda ele alınması yönetim halk koordinesi


"SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN GETİRDİĞİ ÇEVRE SORUNLARI—SÜREKLİ VE DENGELİ KALKINMA KAVRAMI AÇISINDAN BİR TARTIŞMA Mehmet Kürşat ŞAHİN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları