Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Herkes İçin KSS Projesi Aylin Gezgüç Koç Holding KSS ve Dış İlişkiler Koordinatörü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Herkes İçin KSS Projesi Aylin Gezgüç Koç Holding KSS ve Dış İlişkiler Koordinatörü."— Sunum transkripti:

1 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Herkes İçin KSS Projesi Aylin Gezgüç Koç Holding KSS ve Dış İlişkiler Koordinatörü

2 SÜRDÜRÜLEBILIRLIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA “Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetlerinden ödün vermeden karşılamak“ 1987 Brundtland Raporu

3 Kurumsal sorumluluk, bir şirketin operasyonlarının bilmesi, yönetmesi ve bu etkiyi geliştirmesidir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk / Sorumlu Kurumsal Girişimler / Kurumsal Vatandaşlık ekonomiye, çevreye ve topluma etkisini Kurumsal bir yaklaşım ile Sosyal bir varlık olarak sorumluluk

4 NEDEN? Küreselleşmenin olumsuz etkileri Şirket skandalları STK’ların ve sosyal hareketlerin artan gücü Değişen devlet regülasyonları Yeni iletişim kanalları Yeşil farkındalık Tarihsel Arka Plan KSS/ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

5 NEDEN?  Sermayeye erişimleri basiret ve objektivite algısı ile gelişebilir  Satışları artabilir, tüketiciler yüksek standartlar arıyor  Çalışanları çekebilir, motive edebilir, elinde tutabilir  Standart koyucular ve takipçiler ile iyi bir iletişim sağlayabilir  Verimlilik artışı sağlanabilir, üretim maliyetleri düşebilir  Karar verme mekanizması daha iyi çalışabilir  Risk yönetimi gelişebilir  Maliyetler azalabilir  Marka imajları gelişebilir KSS/ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

6 KANUNLAR ISO 14001 SA 8000 OHSAS 18001 ILO sözleşmeleri Principles for Sustainable Investment Şirketlerin davranış kuralları (code of conduct)

7 K ÜRE SELİ LKELE RS ÖZLE ŞMESI Küresel düzeyde en büyük kurumsal sorumluluk ağı Şirketlerin davranış kodları, uluslararası ve yasal standartlar için temel ilkeler

8 Amaç: Özel sektörün strateji ve faaliyetlerine 4 alanda tanımlanmış temel prensipleri entegre etmesini ve işbirlikleri geliştirmesini sağlayarak küresel düzeyde toplumsal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak : - Küresel düzeyde sosyal ve çevresel sorumluluğun temel ilkelerini içeren - Ortak ilkeler bütünü - Sürekli gelişme hedefi İlkeler: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, ILO Temel Standartları, Çevre ve Kalkınma Üzerine Rio Deklarasyonu ve BM Yolsuzlukla Mücadele Anlaşması baz alınarak oluşturuldu Yükümlülükler: İmzacı kurumun her yıl en az 2 ilke etrafında kaydettiği ilerlemeyi raporlaması ve raporları kamuoyunun erişimine açması İNSAN HAKLARI İlke 1: İş dünyası ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı ÇALIŞMA STANDARTLARI İlke 3: İş dünyası çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasına son verilmeli İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli ÇEVRE İlke 7: İş dünyası çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli İlke 8: İş dünyası çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli İlke 9: İş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli YOLSUZLUKLA MÜCADELE İlke 10: İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ

9 BMKİST Ü RKIYEA ĞI GLOBAL COMPACT TÜRKİYE YEREL AĞI

10 ARGE Danışmanlık KalDer AKFEN 2002 Barcelona - Türkiye adına sunum Liderler Gala Yemeği 16. Kalite Kongresi Cenevre Global Compact Leaders Summit GC İmza Töreni Kopenhag İklim Değişimi Konferansı Sektör Yayılım Modeli Güler Sabancı UNGC Yönetim Kurulu’na BM Genel Sekreteri tarafından atandı Basında SürdürülebilirlikTürk Şirketleri RIO +20’de En İyi Uygulamalarını Paylaştılar... 2003 2004 2005 2006 2007 AKSA & ARGE Caring for Climate 2008 2009 2010 UNGC’de Türkiye Sektör Yayılım Modeli iyi örnek olarak belirlendi 2011 VII Yerel Ağlar Toplantısı İSTANBUL’da gerçekleştirildi 2012 Yönetişim İlkeleri ve Yapısı belirlendi. 2013 TÜSİAD ve TİSK Sekretarya Görevini Üstlendi GC Türkiye Ağı 10.Yıl Kutlaması Dr. Yılmaz Argüden GC Türkiye Ağı Temsilcisi seçildi Sürdürülebilir Borsalar Boyner UNGC Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Danışma Kurulunda UNDP Özel Sektör Proje Ofisi Açıldı UNDP TİSK KİLOMETRE TAŞLARI

11 GLOBAL COMPACT TÜRKİYE YEREL AĞI SEKRETERYASI

12 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI Sürdürülebilirlik raporlaması, sürdürülebilir kalkınma hedefine doğru kurumsal performansla ilgili olarak ölçme, açıklama yapma ve iç ve dış paydaşlara karşı sorumlu olma uygulamasıdır. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI NEDEN ÖNEMLİ?

13 Vaka bazlı raporlama: yalnızca mevcut duruma ilişkin vaka bazlı anlatım GRI raporlaması: -yönetim stratejisine entegre -hedef temelli -performans indikatörleri bazlı -yıllar arası karşılaştırmalı Entegre raporlama: Yıllık raporun önemli bir bölümü olarak sürdürülebilirlik alanında ilerlemenin bildirimi BU BİR YOLCULUK! S ÜRDÜRÜLEBILIRLIK R APORLAMASıNDA T REND

14 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ VE GC’NİN UYGULANMASINDA TEMEL ADIMLAR Şirket kültürü ile uyumun yakalanması – ilke düzeyi Sürdürülebilirlik için organizasyonel yapının kurulması/görev dağılımı/üst düzey sahiplenme– yönetim düzeyi Sürdürülebilirliğin tüm birimlerin (İK, denetim, finans, vb) gündem ve öncelikleri arasına alınması – entegrasyon düzeyi Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması ve raporlama için önceliklerin belirlenmesi – materiality düzeyi İlkelerin operasyonalize edilmesi ve hedeflerin belirlenmesi – davranış kuralları (CoC) düzeyi Raporlama için göstergelerin belirlenmesi ve veri toplanması – raporlama sistemi düzeyi Daima gelişim! KOÇ HOLDİNG ÖRNEĞİ

15  Müşterilerimiz  En iyi olmak vizyonu  Çalışanlarımız  Sürekli gelişim  İş ahlakı  Toplumumuz İŞ YAPIŞ BİÇİMİMİZ –HEDEF VE İLKELERİMİZ

16 1.Koç Topluluğu Çalışan İlişkileri 2.Koç Topluluğu Harici İlişkiler 3.Çalışanların Uyması Gereken Etik Davranış Kuralları 4.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 5.Siyasi Faaliyet Yasağı 6.Etik Davranış Kuralları Uygulama Prensipleri İŞ YAPIŞ BİÇİMİMİZ – ETİK DAVRANIŞ KURALLARI VE UYGULAMA PRENSİPLERİ 2010 yılında güncellemelerle uygulamaya geçirildi. İşe yeni giren tüm çalışanlar personel yönetmeliğinin bir eki olan bu kural ve uygulama prensipleri hakkında bilgilendirilmekte. Tüm şirketlerde kural ihlallerini denetlemek ve uyumu sağlamak için Etik Davranış Kurulları kuruldu.

17 RAPOR DÖNEMİ KAPSAMYAKLAŞIMVERİ TOPLAMA YÖNTEMİ 2006-200711 şirketVaka odaklı yaklaşım (Anecdotal)-9 konu başlığı altında -Excell üzerinden -Proje bazlı 200810 şirket (Çalışanların %72,9’si; Topluluk cirosunun %84’ü) Vaka+gösterge odaklı yaklaşım-Portal üzerinden -25 GRI indikatörü ve 7 Topluluk indikatörü -100 soru 200910 şirket (Çalışanların %71,7’si, Topluluk cirosunun %79’u) Vaka+gösterge odaklı yaklaşım-Portal üzerinden -Veri toplama kılavuzu oluşturuldu -25 GRI indikatörü ve 5 Topluluk indikatörü -106 soru 201018 şirket (Çalışanların %84,4’ü, Topluluk cirosunun %94’ü)+2 şirket izlemede Sistem kurulumu: GRI G3 Raporlama Çerçevesi B Uygulama Düzeyi+sürdürülebilirlik performans değerlendirme sistemi -Su PM üzerinden -Veri toplama kılavuzu -50 GRI indikatörü -200 soru ≥201117 Şirket (Çalışanların %85,4’ü, Topluluk kombine cirosunun %91’i)+2 şirket izlemede GRI G3 Raporlama Çerçevesi B Uygulama Düzeyi + sürdürülebilirlik performans değerlendirme sistemi -Su PM üzerinden -Veri toplama kılavuzu -50 GRI indikatörü -200 soru -Süreç Yöneticiliğinde denetim birimleri aktif rol almaya başladı KOÇ HOLDİNG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSI DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA SİSTEMİ NEREDEN? NEREYE?

18 Koç Topluluğu yöneticilerinin katılımıyla, temel çerçevesini Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamındaki taahhütlerimizin oluşturduğu temel performans alanları belirlendi; Bu alanlarda Topluluk şirketlerimizin çalışma performansını değerlendirmeye uygun performans göstergeleri oluşturuldu; Bu sistemin operasyonel işlerliğinin kolaylaştırılması ve Topluluk şirketlerine yayılımını kolaylaştırmak adına gerekli bilişim altyapısı kuruldu. GRI formatında raporlama yapıldı. KOÇ HOLDİNG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSI DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA SİSTEMİ

19 KOÇ HOLDİNG

20 KSS VE S ÜRDÜRÜLEBILIRLIK R APORLAMASı

21 KOÇ HOLDİNG KSS RAPORLAMASI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ VE GC’NİN UYGULANMASINDA TEMEL ADIMLAR Şirket kültürü ile uyumun yakalanması – ilke düzeyi Sürdürülebilirlik için organizasyonel yapının kurulması/görev dağılımı/üst düzey sahiplenme– yönetim düzeyi Sürdürülebilirliğin tüm birimlerin (İK, denetim, finans, vb) gündem ve öncelikleri arasına alınması – entegrasyon düzeyi Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması ve raporlama için önceliklerin belirlenmesi – önem düzeyi İlkelerin operasyonalize edilmesi ve hedeflerin belirlenmesi – davranış kuralları (CoC) düzeyi Raporlama için göstergelerin belirlenmesi ve veri toplanması – raporlama sistemi düzeyi Daima gelişim!

22  Katma değer yaratacak sosyal girişim için ihtiyaç analizi ve kurumsal SWOT analizi yapmak  Paydaş tanımı yapmak  Hareket ve zaman planı yapmak, bütçelemek  Şirketin değer zincirinden faydalanmak  Bir marka olarak konumlamak  İzleme, değerlendirme, gelişme sürecini uygulamak  Şirket süreçlerine katmak  Çarpan etkisi yaratmak, sürdürülebilir, örnek alınabilir modeller geliştirmek  Değişen inanç ve beklentilerin sürekli gözlemlenmesi  Üst yönetim fonksiyonu KSS PROJESİ NASIL YÖNETİLİR?

23 KOÇ HOLDİNG

24 tutarlılık

25 TEŞEKKÜRLER


"KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Herkes İçin KSS Projesi Aylin Gezgüç Koç Holding KSS ve Dış İlişkiler Koordinatörü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları