Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK"— Sunum transkripti:

1 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
Herkes İçin KSS Projesi Aylin Gezgüç Koç Holding KSS ve Dış İlişkiler Koordinatörü

2 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
sürdürülebilirlik “Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetlerinden ödün vermeden karşılamak“ 1987 Brundtland Raporu

3 Kurumsal Sosyal Sorumluluk / Sorumlu Kurumsal Girişimler / Kurumsal Vatandaşlık
Kurumsal sorumluluk, bir şirketin operasyonlarının bilmesi, yönetmesi ve bu etkiyi geliştirmesidir. ekonomiye, çevreye ve topluma etkisini Kurumsal bir yaklaşım ile Sosyal bir varlık olarak sorumluluk

4 KSS/ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
NEDEN? KSS/ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Tarihsel Arka Plan Küreselleşmenin olumsuz etkileri Şirket skandalları STK’ların ve sosyal hareketlerin artan gücü Değişen devlet regülasyonları Yeni iletişim kanalları Yeşil farkındalık

5 KSS/ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
NEDEN? KSS/ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Sermayeye erişimleri basiret ve objektivite algısı ile gelişebilir Satışları artabilir, tüketiciler yüksek standartlar arıyor Çalışanları çekebilir, motive edebilir, elinde tutabilir Standart koyucular ve takipçiler ile iyi bir iletişim sağlayabilir Verimlilik artışı sağlanabilir, üretim maliyetleri düşebilir Karar verme mekanizması daha iyi çalışabilir Risk yönetimi gelişebilir Maliyetler azalabilir Marka imajları gelişebilir

6 Principles for Sustainable Investment
OHSAS 18001 KANUNLAR Principles for Sustainable Investment ISO 14001 SA 8000 ILO sözleşmeleri Şirketlerin davranış kuralları (code of conduct) AIAG: Ford, Daimler, GM, Renault’nun dahil olduğu Automotive Industry Action Group.

7 Küresel İlkeler Sözleşmesi
Şirketlerin davranış kodları, uluslararası ve yasal standartlar için temel ilkeler Küresel düzeyde en büyük kurumsal sorumluluk ağı

8 KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ
Amaç: Özel sektörün strateji ve faaliyetlerine 4 alanda tanımlanmış temel prensipleri entegre etmesini ve işbirlikleri geliştirmesini sağlayarak küresel düzeyde toplumsal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak : - Küresel düzeyde sosyal ve çevresel sorumluluğun temel ilkelerini içeren - Ortak ilkeler bütünü Sürekli gelişme hedefi İlkeler: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, ILO Temel Standartları, Çevre ve Kalkınma Üzerine Rio Deklarasyonu ve BM Yolsuzlukla Mücadele Anlaşması baz alınarak oluşturuldu Yükümlülükler: İmzacı kurumun her yıl en az 2 ilke etrafında kaydettiği ilerlemeyi raporlaması ve raporları kamuoyunun erişimine açması İNSAN HAKLARI KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İlke 1: İş dünyası ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı ÇALIŞMA STANDARTLARI İlke 3: İş dünyası çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasına son verilmeli İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli ÇEVRE İlke 7: İş dünyası çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli İlke 8: İş dünyası çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli İlke 9: İş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli YOLSUZLUKLA MÜCADELE İlke 10: İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı

9 BMKİS Türkiye Aği GLOBAL COMPACT TÜRKİYE YEREL AĞI
Bugün itibariyle Global Compact Türkiye Yerel Ağında yer alan kurum ve kuruluşların dağılımı şu şekildedir. Yansıda da görüldüğü gibi yerel ağımız sadece işletmeler ile sınırlı kalmamakta; Belediyeler, Vakıflar, STK’lar, Akademik Kuruluşlar ve Kamuyu da bünyesinde barındırmaktadır. Bu yolla geniş bir yelpazede temsil gücü elde etmiştir.

10 KİLOMETRE TAŞLARI 2013 Yönetişim İlkeleri ve Yapısı belirlendi. 2012 Sürdürülebilir Borsalar GC Türkiye Ağı 10.Yıl Kutlaması Türk Şirketleri RIO +20’de En İyi Uygulamalarını Paylaştılar... TÜSİAD ve TİSK Sekretarya Görevini Üstlendi Basında Sürdürülebilirlik Boyner UNGC Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Danışma Kurulunda 2011 Güler Sabancı UNGC Yönetim Kurulu’na BM Genel Sekreteri tarafından atandı 2010 Sektör Yayılım Modeli UNGC’de Türkiye Sektör Yayılım Modeli iyi örnek olarak belirlendi 2009 VII Yerel Ağlar Toplantısı İSTANBUL’da gerçekleştirildi Kopenhag İklim Değişimi Konferansı GC İmza Töreni 2008 Dr. Yılmaz Argüden GC Türkiye Ağı Temsilcisi seçildi Yerel ağın 2002 yılından bu yana kat ettiği yolu sizlerle paylaşmak isterim. 2007 Cenevre Global Compact Leaders Summit Liderler Gala Yemeği Kalite Kongresi AKSA & ARGE Caring for Climate 2006 2005 UNDP Özel Sektör Proje Ofisi Açıldı 2004 Barcelona - Türkiye adına sunum ARGE Danışmanlık KalDer AKFEN 2003 2002 UNDP TİSK

11 GLOBAL COMPACT TÜRKİYE YEREL AĞI SEKRETERYASI
Global Compact Türkiye Yerel Ağı bakımından en önemli dönüm noktalarından birini geçen yıl Aralık ayında sekretaryanın kurulması ile yaşadık. Bu toplantıyı organize eden TİSK, Türkiye’nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan TÜSİAD ile işbirliği ile bu önemli görevi üstlendi. Sanırım bugünkü toplantıya katılan işveren örgütleri arasında da kendi ülkelerinde sekreterya görevini üstlenen kuruluşlar var. İşveren sendikalarının GC’deki rolü temsiliyet ve etki alanları bakımından gerçekten çok kritik. TİSK’in UNGC Board’da yer alan International Organization of Employers’ın Türkiye’deki temsilcisi olması ve TÜSİAD ile birlikte 2009’da kurulduğu günden beri Yerel Ağ’ın geliştirilmesinde üstlendiği önemli rol GC prensiplerinin yaygınlaşabilmesi için konunun doğal ortağı haline gelmesini sağlıyor.

12 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI NEDEN ÖNEMLİ? SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI Sürdürülebilirlik raporlaması, sürdürülebilir kalkınma hedefine doğru kurumsal performansla ilgili olarak ölçme, açıklama yapma ve iç ve dış paydaşlara karşı sorumlu olma uygulamasıdır.

13 Sürdürülebilirlik Raporlamasında Trend
BU BİR YOLCULUK! Vaka bazlı raporlama: yalnızca mevcut duruma ilişkin vaka bazlı anlatım -yıllar arası karşılaştırmalı -performans indikatörleri bazlı -hedef temelli -yönetim stratejisine entegre GRI raporlaması: Entegre raporlama: Yıllık raporun önemli bir bölümü olarak sürdürülebilirlik alanında ilerlemenin bildirimi

14 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ VE GC’NİN UYGULANMASINDA TEMEL ADIMLAR
KOÇ HOLDİNG ÖRNEĞİ Şirket kültürü ile uyumun yakalanması – ilke düzeyi Sürdürülebilirlik için organizasyonel yapının kurulması/görev dağılımı/üst düzey sahiplenme– yönetim düzeyi Sürdürülebilirliğin tüm birimlerin (İK, denetim, finans, vb) gündem ve öncelikleri arasına alınması – entegrasyon düzeyi Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması ve raporlama için önceliklerin belirlenmesi – materiality düzeyi İlkelerin operasyonalize edilmesi ve hedeflerin belirlenmesi – davranış kuralları (CoC) düzeyi Raporlama için göstergelerin belirlenmesi ve veri toplanması – raporlama sistemi düzeyi Daima gelişim!

15 Müşterilerimiz En iyi olmak vizyonu Çalışanlarımız Sürekli gelişim
İŞ YAPIŞ BİÇİMİMİZ –HEDEF VE İLKELERİMİZ Müşterilerimiz En iyi olmak vizyonu Çalışanlarımız Sürekli gelişim İş ahlakı Toplumumuz

16 İŞ YAPIŞ BİÇİMİMİZ – ETİK DAVRANIŞ KURALLARI VE UYGULAMA PRENSİPLERİ
Koç Topluluğu Çalışan İlişkileri Koç Topluluğu Harici İlişkiler Çalışanların Uyması Gereken Etik Davranış Kuralları İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Siyasi Faaliyet Yasağı Etik Davranış Kuralları Uygulama Prensipleri 2010 yılında güncellemelerle uygulamaya geçirildi. İşe yeni giren tüm çalışanlar personel yönetmeliğinin bir eki olan bu kural ve uygulama prensipleri hakkında bilgilendirilmekte. Tüm şirketlerde kural ihlallerini denetlemek ve uyumu sağlamak için Etik Davranış Kurulları kuruldu.

17 KOÇ HOLDİNG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSI DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA SİSTEMİ
NEREDEN? NEREYE? RAPOR DÖNEMİ KAPSAM YAKLAŞIM VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ 11 şirket Vaka odaklı yaklaşım (Anecdotal) -9 konu başlığı altında -Excell üzerinden -Proje bazlı 2008 10 şirket (Çalışanların %72,9’si; Topluluk cirosunun %84’ü) Vaka+gösterge odaklı yaklaşım -Portal üzerinden -25 GRI indikatörü ve 7 Topluluk indikatörü -100 soru 2009 10 şirket (Çalışanların %71,7’si, Topluluk cirosunun %79’u) -Veri toplama kılavuzu oluşturuldu -25 GRI indikatörü ve 5 Topluluk indikatörü -106 soru 2010 18 şirket (Çalışanların %84,4’ü, Topluluk cirosunun %94’ü)+2 şirket izlemede Sistem kurulumu: GRI G3 Raporlama Çerçevesi B Uygulama Düzeyi+sürdürülebilirlik performans değerlendirme sistemi -Su PM üzerinden -Veri toplama kılavuzu -50 GRI indikatörü -200 soru ≥2011 17 Şirket (Çalışanların %85,4’ü, Topluluk kombine cirosunun %91’i)+2 şirket izlemede GRI G3 Raporlama Çerçevesi B Uygulama Düzeyi + sürdürülebilirlik performans değerlendirme sistemi -Süreç Yöneticiliğinde denetim birimleri aktif rol almaya başladı

18 GRI formatında raporlama yapıldı.
KOÇ HOLDİNG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSI DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA SİSTEMİ Koç Topluluğu yöneticilerinin katılımıyla, temel çerçevesini Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamındaki taahhütlerimizin oluşturduğu temel performans alanları belirlendi; Bu alanlarda Topluluk şirketlerimizin çalışma performansını değerlendirmeye uygun performans göstergeleri oluşturuldu; Bu sistemin operasyonel işlerliğinin kolaylaştırılması ve Topluluk şirketlerine yayılımını kolaylaştırmak adına gerekli bilişim altyapısı kuruldu. GRI formatında raporlama yapıldı.

19 KOÇ HOLDİNG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSI DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA SİSTEMİ

20 KSS ve Sürdürülebilirlik Raporlaması

21 KOÇ HOLDİNG KSS RAPORLAMASI
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ VE GC’NİN UYGULANMASINDA TEMEL ADIMLAR KOÇ HOLDİNG KSS RAPORLAMASI Şirket kültürü ile uyumun yakalanması – ilke düzeyi Sürdürülebilirlik için organizasyonel yapının kurulması/görev dağılımı/üst düzey sahiplenme– yönetim düzeyi Sürdürülebilirliğin tüm birimlerin (İK, denetim, finans, vb) gündem ve öncelikleri arasına alınması – entegrasyon düzeyi Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması ve raporlama için önceliklerin belirlenmesi – önem düzeyi İlkelerin operasyonalize edilmesi ve hedeflerin belirlenmesi – davranış kuralları (CoC) düzeyi Raporlama için göstergelerin belirlenmesi ve veri toplanması – raporlama sistemi düzeyi Daima gelişim!

22 KSS PROJESİ NASIL YÖNETİLİR?
Katma değer yaratacak sosyal girişim için ihtiyaç analizi ve kurumsal SWOT analizi yapmak Paydaş tanımı yapmak Hareket ve zaman planı yapmak, bütçelemek Şirketin değer zincirinden faydalanmak Bir marka olarak konumlamak İzleme, değerlendirme, gelişme sürecini uygulamak Şirket süreçlerine katmak Çarpan etkisi yaratmak, sürdürülebilir, örnek alınabilir modeller geliştirmek Değişen inanç ve beklentilerin sürekli gözlemlenmesi Üst yönetim fonksiyonu

23 KOÇ HOLDİNG

24 tutarlılık tutarlılık tutarlılık ÜRÜNLE, ATILAN HER ADIMLA TUTARLILIK

25 TEŞEKKÜRLER


"KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları