Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Teknoloji, Bilgi ve Bilgisayarın Tarihi BIL 110 Bilgisayar Giriş Öğrt. Gör. Dr. Ahmet Cengizhan Dirican Bilgisayar Müh. Böl.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Teknoloji, Bilgi ve Bilgisayarın Tarihi BIL 110 Bilgisayar Giriş Öğrt. Gör. Dr. Ahmet Cengizhan Dirican Bilgisayar Müh. Böl."— Sunum transkripti:

1 Teknoloji, Bilgi ve Bilgisayarın Tarihi BIL 110 Bilgisayar Giriş Öğrt. Gör. Dr. Ahmet Cengizhan Dirican Bilgisayar Müh. Böl.

2 2 İnsanlar; Beslenmek Barınmak, Güvenliklerini sağlamak, Sağlık, gibi yaşamsal işlemlerini daha rahat ve güvenli bir biçimde gerçekleştirmek amacıyla teknoloji geliştirmektedirler. Yani teknoloji Teknoloji (1/2) insan gereksinimleri, istekleri ve amaçları ile şekillenmektedir.

3 3 İnsan doğduğu andan itibaren bir şeyler öğrenme çabası içindedir. Bu durum, insanın yaşamını sürdürmesi için yapması gereken doğal ve zorunlu bir davranıştır. İnsan bunu yaparken çevresindeki birçok nesneden, canlıdan ve doğa olaylarından etkilenmektedir. Böylece insanlar yeni düşünceler ve yeni fikirler geliştirir. Bu da yeni bilgilerin ve buna bağlı olarak yeni teknolojilerin doğmasına neden olur. Bu teknolojilerden biride bilgisayar teknolojileridir. Teknoloji (2/2)

4 Bilgisayarın Kısa Tarihi Bilgisayar, bilindiği gibi çağımızın –özellikle de 1970’li yıllardan sonra- en önemli ve en çok kullanılan teknolojik unsurlarından biridir. 4

5 5 Bilgisayarın tarihi günümüzden yaklaşık 5000 sene evveline dayanmaktadır. Bu tarih ilk olarak hesaplama ve bilgi depolama ihtiyaçları üzerinde gelişme göstermiştir. Bu gelişme özellikle insanların birbirleri ile olan ilişkilerine paralel olarak gerçekleşmiştir. Bilgisayarlar ve Hesaplama İhtiyacı (1/2)

6 6 Bu ilişkilerin başında ticari ilişkiler gelmektedir. Üreticinin, ürün miktarı, üretim alanı, üretim maliyeti vb., tüketicinin alım gücü gibi değişkenler, ticareti etkileyen en önemli noktalardır ve bilinmesi gereken önemli bilgilerdir. Ancak bütün bu değişkenler sürekli olarak değişir ve her satış ve veya alış için hesaplanması ve saklanması gereken pek çok veri ortaya çıkar. Bu nedenle de ticaretle uğraşanların bilgisayarın gelişiminde de önemli yere sahiptir; ve bu nedenle bilgisayarlar ilk olarak hesaplama işlemi üzerine geliştirilmişlerdir. Bilgisayarlar ve Hesaplama İhtiyacı (2/2)

7 7 Bizim ilk hesap makinemiz ellerimizdi. Zamanla aynı dili konuşmayan Tüccarlar ve diğerleri arasında el-sayı dili gelişti. Çakıl taşlarıyla sayıların belli gruplara ayrılmasına "Çakıl Taşı Yöntemi" dendi. Ama bu yöntemle işin çoğunu insan yapıyordu. Bu sıralarda taşınabilir bir çakıl taşı aleti yapma düşüncesi ortaya çıktı. Bundan Abaküs geliştirildi. Çin, Eski Yunan ve Roma'da değişik tür abaküsler kullanıldı. Günümüzde de Asya'nın birçok yöresinde Abaküs kullanılmaktadır. Çalışma mantığı olarak düşündüğümüzde ilk bilgisayar olarak nitelendirilebilecek olan araç abaküstür. İlkel Hesaplama Yaklaşımları

8 8 15.yy’dan itibaren dünyanın ticari, kültürel, politik ve askeri merkezi Avrupa’ya kaymaya başlamıştır. Böylece Bilimsel çalışmalar Avrupa’da odaklanmaya ve yayılmaya başlamıştır. Avrupalı bilim adamları çeşitli alanlardaki bilimsel çalışmalar için, giderek artan bir yoğunlukta aritmetik işlemler ile ilgileniyorlardır. Örnek Mekanik Hesaplayıcılar; Pascaline(+, -): 1642, Blaise Pascal, FR Step Reckoner :1671, Gottfried von Leibniz, D Leibniz Wheel (+,-, *, /, karekök alma): 1673, Gottfried von Leibniz, D Difference Engine (Bazı fonksiyonlar): 1830, Charles Babage, UK İlk Mekanik Hesaplayıcılar…

9 İlk Mekanik Hesaplayıcılar 9 Difference Engine (Bazı fonksiyonlar): Leibniz Wheel (+,-, *, /, karekök alma): Pascaline (+, -)

10 10 Jacquard kendi dokuma tezgahlarında bir desenden birden fazla ve hızlı olarak dokumak için kartlar üzerine desen ve renkleri ikili sistem (0,1) mantığı içerisinde tanımlayarak dokuma tezgahlarını programlama yoluna girmiştir. Jacquard, dokuma tezgahını denetleyen ve delikli kartlar esasına göre çalışan bir mekanizma kurmuştur. Her karttaki delik kalıbı kullanılacak ipliğin rengini belirliyordu. Çalışanların konumu da kartlara göre belirleniyor böylelikle de makinanın çalışması kontrol ediliyordu. Delikli kartlarla Programlama Delikli kart Jacquard’ın delikli kartlar ile çalışan programlanabilir dokuma tezgahı

11 11 Mekanik hesaplayıcılardan sonra elektrikle çalışan elektromekanik bilgisayarlar üretilmeye başlandı. Delikli kartlarla girdi, çıktı, ve talimat verme işlemleri gerçekleştirildi. Değişen fiziksel yapıları ve teknolojileriyle tamamen elektronik modern bilgisayarlar üretilmeye başlandı. Teknolojide olan gelişmeler belirli bir bilgi birikimi neticesinde olduğundan bilgisayar tarihi eski tarihlerde yapılmış olanların üzerine son 62 yıl içerisinde hızlı gelişmeler göstermiştir. Bilgisayarların bu süreç içerisindeki gelişimi özellikle donanımsal gelişmelerine göre aşağıdaki gibi kuşaklara ayrılmıştır. İlk Bilgisayarlar ve Bilgisayar Nesilleri Hollerith’s Machine, 1887 MARK-I, 1943

12 12 Bu devrede geliştirilen bilgisayarların en büyük dezavantajları kaba, büyük, hantal, yavaş olup fazla enerji tüketmeleriydi. Bunların temel sebebi ise bilgisayarların üretiminde vakum tüplerinin kullanılmasıydı. Programlama zordu ve makine dilinde yapılıyordu. Birinci Kuşak Bilgisayarlar (1946-1959)

13 13 1943’te yapımına başlanan ENIAC adlı bilgisayar 1946 yılında tamamlandı. ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) mali kaynakları Pentagon tarafından karşılanan bir deneme çalışması olarak başlamıştır. ENIAC, 30 ton ağırlığında, yaklaşık 18.000 vakum tüpü, 1500 röle, 70.000 direnç ve 10.000 kondansatörden meydana gelen ve 10 x 15 m yani 150 metrekarelik bir alanı kaplayan dev bir makine idi. ENIAC’ın çalışması için 700 KW’lık güce gereksinim vardı. Bu makine on haneli 5000 sayıyı bir saniye içinde toplayabiliyordu. Mekanik hesap makinelerinden 1000 kat daha hızlıydı ve o güne kadar elde edilen en büyük işlem hızının (Mark-1) yaklaşık 20 katına sahipti. Tümüyle elektronik olarak çalışan ilk bilgisayar, ENIAC’tır. ENIAC - Tümüyle elektronik olarak çalışan ilk bilgisayar

14 14 ENIAC’tan sonra benzer ilkelerle yapılan ilk bilgisayar UNIVAC-1 (Univesal Automatic Computer) olmuştur. ENIAC’ın tasarımcıları tarafından yapılan UNIVAC-1, 1951’de tamamlandı ve ABD Sayım Bürosuna satıldı. 1952 ve 1953’te üç, 1954 ve 1955’te yedi, 1956’da onbeş ve 1958’de de bir adet üretildi ve satıldı. Buradan da anlaşılacağı gibi UNIVAC-1 ticari olarak üretilen ilk bilgisayardır. Ayrıca 1954’te General Electric’e satılan Univac, iş dünyasına giren ilk bilgisayar olmuştur. UNIVAC - Ticari olarak üretilen ilk bilgisayar Universal Automatic Computer UNIVAC-1

15 15 1954’te bilgisayar üretiminde vakum tüpleri yerine silikon entegre devreler kullanılmaya başladı. Böylece bilgisayar boyutları ciddi oranda küçülürken buna karşın hızları artmaya başladı. İkinci Kuşak Bilgisayarlar (1959-1964)…

16 16 Böylece daha hızlı, küçük ve daha az elektrik harcayan bilgisayarlar üretmek mümkün oldu. Programlama için ASSEMBLER dili kullanılmaya başlandı. Bu dönem bilgisayarlarına yazıcılar, teyp (tape) birimleri ve disk birimleri eklendi. Artan hafıza kapasitesi ve hız ile birlikte FORTRAN, COBOL, ALGOL, SNOBOL gibi programlama dilleri ortaya çıktı. İşletim sistemi ve çeşitli programlar bilgisayarlar tarafından kullanılmaya başlandı. İkinci Kuşak Bilgisayarlar (1959-1964) UNIVAC 1108 IBM 1401

17 17 Transistörler bir araya getirilerek Entegre Devreler yapıldı. İlk Merkezi İşlem birimi CPU yapıldı. Hafıza (RAM) kapasitesi ve manyetik disk kapasitesi görülür şekilde arttı. Bu sürede bilgisayarlar eğitim kurumları, araştırma şirketleri ve daha küçük işletmelerce de kullanılmaya başladı. Üçüncü Kuşak Bilgisayarlar (1964-1970) IBM 360 A Honeywell 6000 Series Computer

18 18 Mikroişlemlicinin icadı 4. nesil bilgisayarları ortaya çıkardı; artık işlem ve kontrol birimlerinin tümünün bir arada bulunduğu hızlı “chip” ler geliştirildi. Böylece çok güçlü, yetenekli işletim sistemlerine sahip kişisel bilgisayarlar üretmek mümkün oldu. Hafıza ve sabit disk kapasiteleri artarken, CD Romlar popülerleşti. Çok küçük ve taşınabilir bilgisayarlar yapıldı. LAN (Local Area Networks) ve WAN (Wide Area Network) geliştirildi. Internet hayatın her alanına girdi ve yaygınlaştı. Dördüncü Kuşak Bilgisayarlar (1970 - …)

19 19 1969’da IBM dünyanın ilk kişisel bilgisayarını geliştirme çalışmalarını başlattı. Bu bilgisayar SCAMP olarak adlandırıldı. 1970’de birçok bilgisayar firması kendi sistemlerini piyasaya sürdü. Bunun yanı sıra farklı yazılım ve donanım üreticileri kendi geliştirmiş oldukları RAM, yazıcı ve mikro işlemcileri piyasaya sürmüşlerdir. 1971’de Intel, ilk mikro işlemci olan Intel 4004’ ü geliştirdi. 1971’de John Blankenbaker ilk kişisel bilgisayar (PC) olan Kenbak I geliştirdi. 1971’de bir mikroçip üzerinde 15.000 transistor bulunan ilk mikro işlemci Texas Instruments tarafından geliştirildi. 1972’de C programlama dili geliştirildi. 1972’de UCLA Üniversitesi’nde ilk kez bilgisayarlar arası iletişim gerçekleştirildi. 1970’ten sonra…

20 20 1975’te Bill Gates Microsoft’u kurdu ve İlk bilgisayar mağazası California Santa Monica’da açıldı. 1977’de Apple bilgisayar kuruldu. (Apple Macintosh) 1980’de Microsoft, UNIX işletim sisteminin lisansını alarak kendi XENIX işletim sistemini piyasaya sürmüştür. 1980’de ABD’de kullanılan bilgisayar sayısı 1.000.000 yükseldi. 1981’de Commodore firması, 1 milyondan fazla satış yapan VIC-20 ev ve ofis bilgisayarını üretti. 1981 de IBM ilk kişisel bilgisayarın ı üretti (IBM 5150). Böylece IBM uyumlu bilgisayar mimarisi ortaya çıktı. 1970’ten sonra… (Microsoft, Apple,Commodore,… )

21 21 1981’de Adam Osborne başarılı taşınabilir bilgisayarı geliştirdi. 1981 yılında piyasaya sürdüğü 11 kilo ağırlığındaki ilk taşınabilir bilgisayarla önemli bir ticari başarı elde eden Osborne’un adını taşıyan şirketi, aşırı ve disiplinsiz şekilde büyümesinin ardından 2 yıl sonra iflas etmişti. Osborne’un 1982’de ayda 10 binden fazla satan portatif dikiş makinesi büyüklüğündeki bilgisayarı o dönemde büyük beğeniyle karşılanmıştı. 1986’da ABD’de bilgisayar kullanımı 30.000.000 ulaştı. IBM 5100 ise Osborn-1’den önce geliştirilmiş taşıanabilir bir bilgisayardır. 1970’ten sonra… (İlk Taşınabilir Bilgisayarlar) Osborne 1 IBM 5100, 1975

22 22 1989’da Poqet firması MS-DOS ile çalışan ilk cep bilgisayarını tanıttı. 1989’da bir bilgisayarın taşıması gereken tüm özellikleri barındıran ve pillerle çalışan notebook türü bilgisayarlar piyasaya sürüldü. 1991’de ilk internet uygulaması gerçekleştirildi. 1992-3 PDA (Personel Dijital Assistant) türü bilgisayarlar üretilmeye başladı. 1990’dan sonra... (İlk Cep Bilgisayarları) Poqet Cep bilgisayarları

23 23 1990’dan sonra... (PDA’lar) PDA Personel Dijital Assistant

24 1990’dan sonra... Daha küçük, Taşınabilir, Dokunmatik, Konum, Görüntü, Ses ve Hareket Algılayabilen, 7/24 İnternete Bağlı, aynı zamanda telefon bilgisayarlar… 24

25 25 Yerel depolama ve işleme yerine çevrim içi global hizmet alımı (Cloud Computing). Yeni etkileşim tekniklerinin yaygınlaşması Gelişmiş sesle iletişim Daha çok hareket algısı, jest ve mimikler Giyilebilir ürünler Yüz, duygu tanıma Düşünerek iletişim Yapay zeka yapma yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bilgisayarların insanlara duyarlı ve uyumlu hale gelmesi: Bilgisayarların insanlarla diyalog içinde (doğal dil, jest ve hareketleri algılayabilen ve belki benzer şekilde cevap verebilen) tıpkı bir asistan veya iş arkadaşı şeklinde çalışması. Kuantum hesaplama, nano teknoloji, paralel hesaplama, … Beşinci Kuşak Bilgisayarlar (…, ?)


"Teknoloji, Bilgi ve Bilgisayarın Tarihi BIL 110 Bilgisayar Giriş Öğrt. Gör. Dr. Ahmet Cengizhan Dirican Bilgisayar Müh. Böl." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları