Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI GİRESUN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI GİRESUN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI GİRESUN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI GİRESUN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÜNYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FATSA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ Türkiye’den… ÇATALPINAR İLÇESİ AV KOMİSYON TOPLATISI Fotoğraflar….Aykut İNCE

2 1) Av hayvanı: Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları, 2) Yaban hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri, 3) Devlet avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle Devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakatı alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri, 4) Genel avlak: Özel ve Devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları, 5) Özel avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları, 6) Avcı: Avcılık belgesine sahip olan kişiyi, 7) Avcı kuruluşu: Kuruluş statüsünde, avcılık ile av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve düzenlenmesine ilişkin hükümlerin yer aldığı dernekleri ve bunların 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında oluşturduğu federasyon ve konfederasyonları, 8) Gönüllü kuruluş: Amacı av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi olan ve bu alanda faaliyet gösteren vakıf, dernek veya bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar gibi sivil toplum örgütlerini,

3 9)Avcılık belgesi: Onsekiz yaşını doldurmuş, silâh taşıma ehliyetine sahip, Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi, 10)Avlanma hakkı: Avcılık belgesine sahip olan kişilerin yıllık avlanma izin ücreti ödeme koşulları ile elde ettiği hakkı, 11)Av yılı: 1 Nisandan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi, 12)Avlanma zamanı: Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası arasında kalan zamanı,

4 13)Avlanma izni: Her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine göre Bakanlıkça tespit edilen ücretleri yatırarak alınan izni, 14)Aktif avcı: Avcılık belgesine sahip avlanma izni alan avcıyı, 15)Av sezonu: Merkez Av Komisyonunca tespit edilen ve avlanmasına izin verilen ilk grup av hayvanlarının avının açıldığı tarih ile son grup av hayvanlarının avının kapandığı tarih arasındaki süreyi, 16)Bağlı birim: Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve/veya Mühendisliği veya bu görevi yürüten şube müdürlüğü ve/veya mühendisliği ifade eder.

5 I.Grup Avlanabilen Kuşlardan,bıldırcın ve üveyik avının :
1-KOMİSYONCA AVLANMASINA İZİN VERİLEN AV HAYVANLARI VE AVLANMA SÜRELERİ : 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ‘nun 4. Maddesi gereğince belirlenen listede yer alan av hayvanlarının avlanma süreleri bölgemizin yaşam koşulları ve av hayvanlarının biyolojileri dikkate alınarak aşağıda belirtilmiştir. I.Grup Avlanabilen Kuşlardan,bıldırcın ve üveyik avının : 14/08/2013 Çarşamba başlayıp, 19/01/2014 Pazar günü sona ermesi.

6 ll Grup Avlanabilen Kuşlardan Kum kekliği,Kınalı keklik ve Kaya kekliği avının
05/10/2013 Cumartesi günü başlayıp 19/01/2014 Pazar günü sona ermesi

7 lll Grup Avlanabilen Kuşlardan Kaya güvercini, tahtalı güvercin, Sakarmeke, sakarca kazı, (yaban kazı ),yaban ördekleri, (yeşilbaş, bozördek, fiyu, kirik(çamurcun), Macar Ördeği, kılkuyruk, ördek,tepeli pakta, karabaş pakta, elmabaş pakta, kara ördek, çıkrıkçın, altıngöz), karatavuk, çulluk, su çulluğu (bekasin) avının 05/10/2013 Cumartesi günü başlayıp, 16/02/2014 Pazar günü sona ermesi

8 IV. Grup Avlanabilen Kuşlardan : Alakarga,küçük karga ,ekinkargası,kara leşkargası,saksağan avının
31/07/2013 Çarşamba başlayıp, 16/02/2014 Pazar günü sona ermesi

9 I. Grup Memeli Av hayvanlarından : yaban tavşanı,ada tavşanı,tilki,kaya sansarı ve ağaç sansarı avının; 05/10/2013 Cumartesi günü başlayıp 19/01/2014 Pazar günü sona ermesi f) ll Grup Memeli Av hayvanlarından : Yaban Domuzu ve Çakal avını ; Yukarıda yazılı av hayvanlarının avının belirtildiği tarihler arasında olmak üzere Çarşamba ,Cumartesi Pazar günlerinde ve resmi tatil günlerinde yapılabilmesi

10 Avına izin verilen av hayvanlarının ,avcı başına bir av günü için ;
KUŞLAR ADEDİ Bıldırcın 10 Adet Keklik (Kınalı,Kum ve Kaya Kekliği ) 2 Adet Sakarmeke 1’ er Adet Sakarcakazı (yaban kazı ) Yaban Ördekleri ( Yeşilbaş, bozördek, fiyu, kirik(çamurcun), Macar ördeği, Kılkuyruk Ördek, Tepeli pakta, Karabaş Pakta , Elmabaş Pakta, Karaördek, Çıkrıkçın, Altıngöz) (Toplam Avlanma limiti içinde Karaördek, Karabaş pakta, Altıngöz, Kılkuyruk sayısı 1 adetten fazla olamaz) 6 Adet Çulluk(Orman Çulluğu) 4 Adet Su Çulluğu (bekasin) 1 Adet Alakarga Küçükkarga, Ekin kargası, kara leş kargası ve leş kargası Toplam 15 Adet Saksağan 15 Adet MEMELİLER Sansar (Kayasansarı, Ağaç sansarı ) 2 ‘şer adet Yaban domuzu (Sürek avı dışında avlanmalarda) Sınırsız Yaban Domuzu (Sürek avında) (Sürekçiler av yapamaz )

11 KOMİSYONCA KORUMA ALTINA ALINAN AV HAYVANLARI :
Şahin, Kartal, Atmaca, Yaban tavşanı, Ada Tavşanı, Üveyik, Tahtalı Güvercin, Karatavuk, Tilki, Çakal, Kurt, Kirpi, Karaca, Yaban Keçisi, Geyik, Tarla Sincabı, Gelincik ilçemizde popülasyonlarının azaldığı ve nesillerinin tehlike altında olduğu gözlendiğinden, bu memeli ve kuşların avının Av sezonunda yasaklanması. AV DÖNEMİNDE KOMİSYONCA KORUMA ALTINA ALINAN AV HAYVANLARINDAN AVLATILMASI TALEP EDİLEN TÜRLER : av döneminde koruma altına alınıp ilimizde popülasyonu artan tür bulunmadığından, avının av sezonuna açılacak tür mevcut değildir.

12 5-KOMİSYONCA YASAKLANAN AVLANMA USÜL VE ŞEKİLLERİ:
Zehirle avlanmak yasaktır. Haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı otomatik, pompalı v.b yivsiz av tüfekleri ile havalı tüfek ve tabancalar avda kullanılmaz. Eğitilmiş hayvanlarla ve mücadele kapsamında kullanım yeri, şekil ve özellikleri Merkez av komisyonunca belirlenecekler dışında kara,hava araçları ve yüzer araçlarla ,ses,manyetik dalga,ışık yayan araç ve gereçler,canlı mühre,tuzak,kapan v.b araç ve gereç usullerle avlanılmaz.Avda kullanımı Merkez av komisyonu kararı ile men edilen ses ve manyetik dalga yayan cihazlar,tuzak ve kapanlar ile benzeri araç ve gereçlerin Pazar ve ticarethanelerde bulundurulması ve satışı yasaktır.Özellikle merkez av komisyonunca belirenlerin dışında günlerde kurulamaz ve bu günlerde avlanılmaz.

13 6- KOMİSYONCA YASAKLANAN AVLANMA ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE ÖZELLİKLERİ :
Madde 10-(1) sayılı Kanunun 6 ‘ıncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında komisyonumuzca avlanmada kullanılması ve avlaklarda bulundurulması yasak olan araç ve gereçler ile özellikleri aşağıda belirtilmiştir. a-Haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmış, otomatik, yarı otomatik, pompalı ve benzeri yivsiz av tüfekleri ile havalı tüfek ve tabancaları,canlı mühre ve çığırtkanlar,elektronik görüntü büyütücü veya görüntü değiştiriciden oluşan gece avı cihazları (gece nişan alma ve görüş dürbünleri)avlanma araç ve gereci olarak kullanılmaz. Avlanma gayesi dışında da olsa canlı mühre ve çığırtkanlar avlaklarda vasıta içinde ve açıkta her ne surette olursa olsun bulundurulamaz. b-Hayvan sesi çıkaran nefesli düdükler hariç teyp kaseti ve CD’si ve bu kaset ve CD’lerin çalındığı cihazlar her türlü zehirli veya uyuşturucu yemler avlanmada kullanılmaz.

14 c-Her türlü manyetik dalga yayan araç ve gereçler,av hayvanını yanıltıcı eğitilmiş hayvanlara takılan korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazlar,geleneksel atmacılık esas ve usulleri dahilinde Atmaca ve 1 Ağustos- 14 Eylül tarihleri arasında Gaço kuşunu (Serçe ve Kızılsırtlı Örümcek Kuşu) canlı olarak yakalamak için kullanacak hareketli ağ (Serpme Ağ) ile Gaço Kuşunu yakalamak için kullanılan kapan (ragi) hariç ayaktan yakalama tuzak ve kapanları dahil her türlü kapan,olta ilmek,ağ,ökse,alaca,kafes ve tuzaklar, 6 volttan aşağı pil enerjisi ile çalışan el fenerleri hariç ışık yayan araç ve gereçler,şarjlı el ve sabit projektörler ile akü ile çalışan el projektörleri,doğal gaz, gazyağı ve LPG ile çalışan her türlü ışık kaynağı avda kullanılmaz avlaklarda vasıtı içinde bulundurulamaz.Ancak 6 Volt pil gücüne kadar olan fenerleri ;avcının üzerinde ve vasıtasında aydınlatma aracı olarak bulundurulabilir.

15 d-Yivli av tüfekleri kuş avında kullanılamaz.
f-Yaban domuzu avında şevrotin fişeği kullanılmaz.

16 7-MÜCADELE MAKSATLI AVLANMA ESAS VE USÜLLERİ :
Avlanan av hayvanları ve tüfeklerin taşınması : Madde 15-(1) Av hayvanlarının yaban domuzu hariç ; et,deri ve trofelerinin satışıs yasaktır.Avlanan yaban domuzunu avlaktan tüketim yerine nakletmek isteyen avcı yaban domuzunu parçalamadan ve et haline dönüştürmeden; a)Muhtarlık veya belediyeden menşe şahadetnamesi alacak ; ayrıca bu avlanan yaban domuzunun avlandığı yerin ilçe sınırlarının dışına çıkarılması durumunda ise menşe şahadetnamesinin ilgili kanun gereği Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı mahalli teşkilatına verilerek veteriner sağlık raporuna dönüştürmek, b)İl Müdürlüklerinden nakliye tezkeresi almak zorundadır.

17 (2) Yasal olarak avlanan kuşların, en az bir kanadının tüyleri temizlenmeden ve bacağı kesilmeden avlak ve araçlarda taşınması zorunludur. (3) Nakliye tezkeresi olmadan avlanma süreleri ve günleri dışında canlı, ölü ya da et olarak taşınan yaban domuzları yasa dışı avlanmış sayılır ve taşıyanlar hakkında 4915 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. (4) Avlanma izni olmayanlar, av sezonu içinde veya dışında da dahi olsa tüfeklerini avlaklarda boş ve kılıfında taşımak zorundadırlar. (5) Avlaklarda avlanma amacı dışında silah taşıyanlar, avlanma amacı dışında silah taşıdıklarını kanıtlayacaklardır.

18 Madde 16- (1)Ürünlerini korumak için tarla, bağ ve bahçelerinde, arı kovanlarının bulunduğu yerde ve ormanda çalıştıkları için çadır ve barınaklarında kendilerini korumak amacıyla avlanmada kullanılan yivli ve yivsiz tüfekleri üzerlerinde bulunduracaklar,Av ve Yaban hayvanlarının ve Yaşam alanlarının Korunması, Zararlarıyla Mücadele Usul ve esasları Hakkında yönetmeliğin 57 nci maddesi hükmü gereği Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüklerinden koruma amaçlı av tüfeği taşıma belgesi almak zorundadırlar.Ancak bu kişiler yanlarında tek kurşunlu fişek yaya şevrotin fişeği dışındaki diğer fişekleri bulunduramazlar. (2) Bu kişilerden ;  a)Ürünlerini koruyanların, korudukları tarla, bağ ve bahçelerinin mülkiyet belgelerini veya kiri sözleşmelerini, b)Arıcılık yapanların, bulundukları ilin Arıcılar birliğinden alacakları arıcılık yaptıklarına ilişkin arıcılık kimlik belgesini , c)Çobanların, sürü sahibi çoban veya ücretli çoban olduklarına ilişkin muhtarlıklardan alacakları yazıyı, ç)Ormanda istihsal ve bakım çalışmaları işlerinde çalışanların, orman işletmelerinden alacakları yazıyı, üzerlerinde bulundurmaları zorunludur

19 (3) Yukarıda sayılan kişiler ;
a)Tarla, bağ ve bahçelerinin ekili veya dikili olduğu tarihlerde olmak üzere tarla, bağ ve bahçeleri içinde iken, arı kovanı sahipleri arıların yanı başında iken ve ormanda istihsal yapanlar, ormandaki geceleme yerinde (barınak ve çadırlarında) istihsal ve bakım sahasına giderken tüfeklerini yanlarında ve açıkta bulundurabilirler. b)Bu kişilerden avcılık belgesi ve avlanma izni aranmaz. c)Sadece ürünlerine, arılarına veya kendilerine zarar veren veya vermek üzere tarlaya, kovanların arasına giren veya kendilerine saldırma ihtimali olan av ve yaban hayvanlarını; ürünlerinden, bağ ve bahçelerinden, arılarından ve kendilerinden ürküterek uzak tutmak için, tüfeklerini kullanabilirler. Bu kişiler tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına kendilerine zarar veren yaban domuzu veya diğer korunan yaban hayvanlarını ürkütmek ve uzak tutmak istemelerine rağmen avlanmak mecburiyetinde kalmaları halinde, derhal Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü veya Orman İşletme Müdürlüklerine veya güvenlik güçlerine haber vermek ve olay tespit tutturmak zorundadır.Bu kişiler yaban hayvanlarının zararlarından korunmak için bağ,bahçe ve tarlalarına veya civarına hiçbir surette yakalama tuzakları kuramazlar. ç) Biyolojileri itibariyle tarla, bağ ve bahçelerine ,arılarına, kendilerine ciddi bir zarar verme ihtimali bulunmayan hayvanları vurmaları durumunda 4915 sayılı kanun gereğince haklarında yasal işlem yapılır ve ayrıca, Bakanlıkça o hayvan için belirlenen tazminatlar üzerinden yasal faizi ile tazmin ettirilir. d)Çobanlar çoban köpeği ; diğerleri bekçi köpeği cinsi köpekleri bulundurabilir. Çoban ve bekçi köpekleri başıboş bırakılmaz bağlı olmadan bulundurulamaz. e)Bu kişiler, yaban hayvanlarının zararı söz konusu olmadıkça boşa veya nişana ateş etmek suretiyle tüfek ve silahlarını kullanamazlar, yaban hayatını rahatsız edemezler.

20 (4) Orman içinde başıboş yakalanan av ve bekçi köpekleri, tasmalı ise sahibi çıkmaması halinde hayvan barınaklarına teslim edilir. Başıboş tasmalı köpeklerin sahibinin çıkmaması halinde 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına muhalefet etmekten yasal işlem yapılır. (5) Tasmasız ve yabanileşmiş, yaban hayatı için tehlikeli olmuş olan köpeklerin yaban hayatına zarar vermemesi için il müdürlüğünce gerekli uygulamalar yapılır ve tedbirler alınır. (6) Yivli ve Yivsiz av tüfeklerinin taşınması ve bulundurulmasına ilişkin 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av bıçaklarının yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır. (7) Ancak, ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan kişiler; ormanlardaki baraka veya çadırlarına ,tarla, bağ ve bahçelerine ve arıların bulunduğu yere kadar avlaklardan geçerken tüfeklerini boş ve kılıfında taşımak zorundadırlar.

21 8-GENEL VE DEVLET AVLAKLAR :
İlçemiz sınırları içinde Genel Avlak ve Devlet Avlakları olarak tescil edilmiş avlaklar bulunmamaktadır. 9-İL AV KOMİSYONUNCA AVLANMANIN YASAKLANDIĞI SAHALAR : Av hayvanlarının tabii ortamlarında korunarak çoğalmalarının temin etmek maksadıyla avlanmanın yasaklandığı sahalar : 10-BAKANLIKÇA AVLANMANIN YASAKLANMASI GEREKEN SAHALAR : 10.1- Örnek avlak olarak tescil edilen ve ava yasaklanan sahalar ilçemizde bulunmamaktadır. 10.2- Ön Etüt Raporları Bakanlığa gönderilen ancak henüz örnek avlak olarak tescil edilmeyen ve il av komisyonunca ava yasaklanması gereken sahalar ilçemizde bulunmamaktadır. 10.3- Bakanlık oluru ile yaban hayvanı yerleştirildiği için ava yasaklanması gereken sahalar ilçemiz sınırlarında bulunmamaktadır.

22 Ormanlar sadece odun hammadesi üretimiyle değil, koruyucu ve çevresel faydaları ile de ülkemizin can damarıdır.

23 Temiz havanın, temiz suyun ve temiz çevrenin kaynağıdır.
Ormanlar; Temiz havanın, temiz suyun ve temiz çevrenin kaynağıdır.

24 Yaban hayvanlarının barınma yeridir
Yaban hayvanlarının barınma yeridir. Örneğin; yapraklı ağaçlardan meydana gelen bir bölgede 50 kuş türü yaşayabilir.

25 Keklik 2 Adet

26 Bıldırcın 10 Adet

27 Sakarmeke 1- Adet Sakarcakazı 1- Adet

28 Yaban Ördekleri ( Yeşilbaş, bozördek, fiyu, kirik(çamurcun),
Macar ördeği, Kılkuyruk Ördek, Tepeli pakta, Karabaş Pakta , Elmabaş Pakta, Karaördek, Çıkrıkçın, Altıngöz) (Toplam Avlanma limiti içinde Karaördek, Karabaş pakta, Altıngöz, Kılkuyruk sayısı 1 adetten fazla olamaz) 6 Adet Ördek

29 Çulluk 4- Adet Su Çulluğu 1- Adet

30 Küçükkarga Ekinkargası Leşkargası
Alakarga 4- Adet Küçükkarga Ekinkargası Leşkargası 15- Adet

31 Saksağan 15- Adet

32 Domuz Yaban domuzu (Sürek avı dışında avlanmalarda) Sınırsız
Yaban Domuzu (Sürek avında) (Sürekçiler av yapamaz ) Domuz

33 Sansar 2’şer Adet

34 Avı Yasak Geyilk Geyik

35 Avı Yasak Gelincik

36 Avı Yasak Kurt

37 Avı Yasak Karaca

38 Avı Yasak Ceylan

39 Avı Yasak Yaban Keçisi ve Koyunu

40 Avı Yasak Yaban koyunu

41 Avı Yasak Ceylan Yavrusu

42 Avı Yasak Atmaca

43 Avı Yasak Kartal

44 Avı Yasak Kara Akbaba

45 Baykuş

46 Avı Yasak Sincap

47 Özgür ÜNLÜ Fatsa Orman İşletme Şefi
SAYGILARIMLA Özgür ÜNLÜ Fatsa Orman İşletme Şefi


"ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI GİRESUN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları