Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15.03.2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15.03.2010."— Sunum transkripti:

1

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
6.NCI YIL VE HABEŞİSTANA İKİNCİ HİCRET – EBU BEKİRİN HİCRET GİRİŞİMİ

3 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
6.nci Yılda İnen Sureler: Meryem (İkinci Habeşistan Hicreti) Taha (Hz Ömer’in Müslüman Oluşu) Hakka Mearic Nebe Naziat İnfitar Vakıa

4 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
6.nci Yıl’ın Özellikleri: Baskı İşkence Şiddet Zorluk Yalanlama Hakaret Habeşistana İkinci Hicret Hz Hamza ve Ömer’in Müslüman oluşu Davetin, Darul-Erkam’dan çıkıp Mekke sokaklarında Açıkça yapılması.

5 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret Müşriklerin baskılarının gittikçe artması üzerine Birinci Habeş hicretinden bir yıl sonra Câfer b. Ebû Tâlib’in başkanlığında seksen iki erkek ve on sekiz kadından oluşan bir grup Müslüman daha Habeşistan’a hicret etti.

6 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Kureyş müşrikleri hicret eden Müslümanlara iltica hakkı tanınmaması ve onları ülkesinden çıkarması için Amr b. Âs ve Abdullah b. Ebû Rebîa’yı birtakım hediyelerle Habeşistan Hükümdarı Necâşî'ye elçi olarak gönderdiler.

7 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Mekke eşrafı, bu iki elçiyi gönderirken görevlerini şu şekilde bildirdiler: 'Necaşi ile görüşmeden önce devlet adamlarına ve kumandanlarına hediyelerini verin. Sonra Necaşi'ye hediyesini verin. Necaşi'den, onlarla görüşmesine fırsat vermeden onları iade edeceği sözünü alın'.

8 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Amaç müminlerle Habeşistan yönetimi arasında bir yakınlaşmanın başlamasını önlemekti Mekke heyetinin Habeş devlet adamları ile görüşmeleri sırasındaki sözleri bu ihtimali kuvvetlendirmektedir:

9 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Bizden bazı akılsız, beyinsiz, serseri gençler gizlice sizin ülkenize gelmiş bulunuyorlar. Onlar bizim dinimizi terk ettikleri gibi sizin dininize de girmediler. Bunlar benzeri olmayan bir dine mensuplar. Bizim büyüklerimiz, bizleri, onları iade etmeniz için size gönderdiler.

10 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Bu konuyu Necaşi ile görüşürken bize yardımcı olacağınızı umuyoruz. Çünkü, bu adamları bizler sizden daha iyi bilip, tanımaktayız.

11 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Elçiler, Necaşi'nin huzuruna çıktıkları zaman secde ettiler ve aynı şeyleri Necaşi’ye de söyleyerek sığınmacıların iadesini istediler. Daha önce görüştükleri idareciler ve komutanlar da Mekke eşrafına destek verdiler.

12 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Necaşi ise, onların beklemediği bir cevap verdi. Onlarla konuşmadan onları size iade etmem. Müslümanları çağırttı. Müminler Necaşi’ye secde etmediler.

13 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Necaşi, secde etmemelerinin nedenini sordu. Müminlerin sözcüsü sıfatıyla Cafer gerekçelerini kısaca açıkladı: 'Bizler sadece Allah'a secde ederiz'.

14 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Necaşi tekrar sordu: 'Niçin?' Cafer'in bu soruya cevabı da kısa ve açıktı: 'Çünkü Allah bize bir peygamber gönderdi. O peygamber Allah'tan başka hiçbir şeye secde etmememizi emretti'.

15 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Bu kısa konuşmalardan sonra asıl konuya gelindi. Necaşi, 'Sizin mensubu olduğunuz din de nedir? Niçin kavminizin dinini terk ettiniz. Niçin Hıristiyan veya Yahudi olmadınız? Dininizin özelliği nedir?' diye sordu.

16 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Bu sırada Necaşi'nin bütün danışmanları toplanmış, hatta muhtemel bir tartışma için din kitaplarını yanlarında getirmiş bir halde bekliyorlardı. Cafer, Hıristiyan din adamlarının ellerinde kitaplarla hazır bekledikleri ve kendileriyle tartışmaya hazırlandıkları, Mekke heyetinin de düşmanca bakışlarla kendilerini seyrettikleri bir ortamda konuşmaya başladı

17 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; O sırada 25 yaşlarında bir genç olan Câfer, büyük bir cesâret, maharet ve açıklıkla Cahiliye inanç, örf ve adetleri ile, İslâm’ın getirdiklerini mukayese etti. İslâm’ın inançlarını ortaya koyarak yurtlarını terk etme sebeplerini açıkladı. Hz. Peygamber'in daha henüz İslâm'ın ilk yıllarında getirdiği yenilikleri veciz ve edebî bir üslupla dile getirdi ve şöyle dedi.

18 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; "Ey hükümdar! Biz bilgisizlik ve barbarlık içinde yaşayan câhiliye halkı idik. Putlara tapıyor, Ölü eti yiyor, Ahlaksızlık yapıyor, Akrabalık bağlarını çiğniyor ve komşuluk haklarını tanımıyorduk. Güçlülerimiz zayıflarımızı eziyordu.

19 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Biz böyle bir yaşantı içinde iken, Allah bize, aramızdan, soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve namusluluğunu bildiğimiz bir Peygamber gönderdi. Bu Peygamber bizi; Allah'ı bir bilmeye ve ona ibadet etmeye, Bizim ve babalarımızın taptığı taşları ve putları bırakmaya çağırdı.

20 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Bize doğru söylemeyi, Emaneti sahibine vermeyi, Akrabalık bağlarına saygı göstermeyi,

21 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Komşuluk haklarını tanımayı, Cinayetten ve kan dökmekten vazgeçmeyi emretti. Ahlaksızlık yapmayı, Yalancı şahitlik etmeyi, Öksüzün malını yemeyi ve Namuslu kadınlara iftira etmeyi yasakladı.

22 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Sadece Allah'a ibadet etmemizi O'na hiçbir şeyi ortak koşmamamızı, Bize namazı, Zekâtı ve orucu emretti.

23 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Biz de onu tasdik ettik ve O’na inandık. Allah tarafından kendisine bildirilenlere uyduk. Yalnız Allah’a ibadet ettik. O'na hiçbir şeyi ortak koşmadık. Bize yasakladıklarını bıraktık. Helal kıldıklarını helal kabul ettik.

24 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Tüm bu güzelliklere rağmen kabilemiz bize saldırdı. Bize işkence yaptılar. Allah yerine, putlara tapmaya dönmek için bizi dinimizden ayırmaya ve daha önce serbestçe işlediğimiz kötülükleri işlemeye zorladılar. Böyle olunca da, senin ülkene göç ettik.

25 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Seni başkalarına tercih ettik. Senin koruyuculuğunu istedik. Yanında bize zulüm yapılmayacağını umduk".

26 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Bunun üzerine Necâşî, Câfer'e “Allah tarafından Peygamberinize indirilenlerden senin yanında var mı?” diye sordu. Câfer ona "Evet var" dedi. Necâşî okumasını istedi. Câfer ona Meryem Sûresini okudu.

27 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâ'd. Bu anlatılacak olaylar, kulu Zekeriyya'ya Rabbinin bahşettiği rahmeti dile getiren bir hatırlatmadır. O, gizli bir seslenişle Rabbine yakararak şöyle demişti:

28 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; 'Ey Rabbim! Doğrusu artık kemiklerim gevşedi, saçlarım ağardı, fakat şimdiye kadar sana yönelttiğim dualarımdan hiçbirini cevapsız bıraktığına şahit olmadım. Gerçek şu ki, ben göçüp gittikten sonra, arkamdan iş başına geçecek yakınlarımın yapacakları kulluktan kaygı duyuyorum. Karım da baştan beri kısır. Öyleyse bana katından, benim yerimi alacak bir yardımcı bahşet ki bana ve Yakub'un soyuna mirasçı olsun.

29 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Ey Rabbim! O'nu hoşnut olacağın bir ahlâkla donat!' Bunun üzerine melek kendisine şöyle dedi: 'Ey Zekeriya! Seni, ismi Yahya olan bir oğulla müjdeliyorum. Bu isim daha önce hiç kimseye verilmedi'. Zekeriyya: 'Ey Rabbim!' dedi. 'Karım kısır olduğu halde ve ben de yaşlanarak bütünüyle güçsüz bir duruma düşmüşken, benim nasıl oğlum olabilir ki?'

30 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Melek 'Orası öyle ama, Rabbin diyor ki: 'Bu benim için kolaydır, tıpkı daha önce seni yoktan var ettiğim gibi dedi. Zekeriyya: 'Rabbim, öyleyse bana bir işaret ver!' diye yalvardı. Allah buyurdu: 'Senin işaretin, sapasağlam olduğun halde, üç gün, üç gece insanlarla konuşamaman olacak'.

31 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Zekeriyya, ibadet ettiği yerden kavminin karşısına çıkıp onlara: 'Sabah akşam, Rabbinizin sınırsız yüceliğini anın!' diye işaret etti. Ve çocuk doğup büyüdüğünde O'na: 'Ey Yahya! Kitaba kuvvetle sarıl!' dedik. Biz O'na, çocukken doğru düşünme yeteneği vermiştik. Tarafımızdan O'na, kalp yumuşaklığı ve arınmışlık da verilmişti;

32 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; O günah ve fenalıkların tümünden sakınırdı. Ana-babasına iyilik ederdi, zorba ve âsî de değildi. Bunun içindir ki, doğduğu gün de, öldüğü gün de Allah'ın selâmı O'nun üzerinedir; diriltilerek kabrinden çıkartılacağı gün de yine O'nun üzerine olacaktır. Ey Rasûlüm! Sana indirdiğimiz kitaptaki Meryem kıssasını da hatırla ve başkalarına da hatırlat. Hani O ailesinden ayrılıp, evinin doğu tarafına çekilmişti de, ailesiyle arasına bir perde germişti.

33 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Derken O'na görevli meleğimiz Cebrail'i gönderdik de, bu melek Meryem'e tam bir insan şeklinde görünmüştü. Meryem O'nu görünce; 'Ben, senden sınırsız rahmet sahibi Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyorsan, bana yaklaşma!' dedi. Melek: 'Ben, yalnızca Rabbi’nin bir elçisiyim. Sana tertemiz bir oğlan çocuğu bağışlamak üzere gönderildim' dedi.

34 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Meryem: 'Bana bir insan dokunmamışken, benim nasıl oğlum olabilir? Ve hem ben, kötü ahlâklı bir kadın da değilim' dedi. Melek: 'Gerçek, dediğin gibidir. Ama Rabbin buyurdu ki: 'O çocuk olma meselesi, bana göre kolaydır. Hem o olacak çocuğu, insanlara kudretimizi gösteren bir alamet ve tarafımızdan bir rahmet kılmak için, bunu yapacağız. Ve bu Allah tarafından, önceden karara bağlanmış bir hükümdür.'

35 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Böylece Meryem, O çocuğa gebe kaldı ve O'nunla uzak bir yere çekilip gitti. Derken doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine sürükledi de o zaman: 'Keşke bu durum başıma gelmeden önce ölseydim de, unutulup gitseydim!' dedi.

36 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Bunun üzerine hurma ağacının alt tarafından Meryem'e şöyle seslenildi: 'Üzülme, Rabbin senin altında bir ırmak akıttı. Hurma ağacını, kendine doğru silkele ki, üzerine olgun, taze hurmalar dökülsün. Ve sonra da ye iç, doğacak olan bu çocuktan dolayı da gözün aydın olsun! insanlardan birini görürsen, ona de ki: Ben, O sınırsız rahmet sahihi Rahman olan Allah için, bir süre konuşmamaya söz verdim, bu yüzden bugün insanlardan hiçbir kimseyle konuşmayacağım'

37 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Bir süre sonra, çocuğunu kucağında taşıyarak kavmine döndü. 'Ev Meryem dediler. 'Sen gerçekten tuhaf bir iş yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi! Senin baban, kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz, hayasız bir kadın değildi.'

38 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Bunun üzerine Meryem, kundaktaki çocuğa işaret etti. Onlar: 'Daha beşikteki bir çocukla biz nasıl konuşabiliriz ki' dediler. Fakat, o beşikteki çocuk: 'Bakın!' dedi 'Allah'ın kuluyum ben. O hana kitap verdi, beni peygamber yaptı. Ve nerede olursam olayım, hayırlı kılmıştır beni, yaşadığım sürece bana namaz kılmayı, zekat vermeyi de emretti. Beni anama iyilik eden biri kıldı ve beni, başkaldıran zorba da yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve hayata yeniden döndürüleceğim gün de, selâmet içindeyim.'

39 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; İşte budur Meryem oğlu İsa; onların şüpheye düştükleri şey hakkında, gerçek söz budur. Bir çocuk edinmek Allah'a asla yaraşmaz. Sınırsız yüceliğiyle O, böyle bir şeyin üstünde ve Ötesindedir. Bir işin olmasını istedi mi ona 'ol' der o da oluverir. Ve İsa'nın, her zaman söylediği gerçek şudur: 'Şüphesiz benim Rabbim de, sizin Rabbiniz de Allah'tır. Öyleyse yalnızca O'na kulluk edin. Dosdoğru yol yalnızca budur. Meryem, 19:1-34

40 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Meryem sûresinin ayetlerini işiten Necaşi duygulandı, gözleri yaşardı ve ''Bu duyduklarım, Musa'nın ve İsa'nın getirdikleriyle aynı kaynaktan' diyerek Cafer'in okuduğu ayetlerin ilâhî kelam olduğuna inandığını söyledi. Hemen arkasından da kararını Mekke heyetine hitaben bildirdi: 'Vallahi onları sizlere teslim etmeyeceğim. Hiç kimse onlara bir zarar veremeyecek'

41 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Necaşi'nin bu kararı Mekke heyetinin bütün planlarını alt üst etti. İtiraz ve ricalarını bildirdilerse de işe yaramadı. Necaşi kararında en ufak değişikliğe gitmedi. Mekke heyeti, hayal kırıklığına uğramış bir şekilde Necaşi'nin huzurundan ayrıldı. Son bir umutla yeni bir plan tasarladılar.

42 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Ertesi gün elçiler bu defa Müslümanların Hz. İsa hakkında kötü şeyler düşündüklerini söyleyerek Necâşî'yi tahrik etmeye çalıştılar. Necâşî de Müslümanları tekrar çağırarak Hz. İsâ hakkında ne düşündüklerini sordu. Câfer de: "Onun hakkında biz Peygamberimizin bize getirdiklerini söyleriz. O, Allah'ın kulu, elçisi, rûhu ve Meryem'e verdiği ol emri (kelimesi) dir" dedi.

43 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Necaşî, elini yere uzatıp oradan bir çöp aldıktan sonra: "Vallahi, İsa b. Meryem de, senin söylediğinden başka bir şey değildir! Arada, şu çöp kadar bile fark yoktur!" dedi.

44 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Necaşî bunu söylediği zaman, çevresindeki kumandanlar homurdanmaya başladılar. Necaşî, kumandanlara: "Vallahi, siz homurdansanız da, gerçek olan budur!" dedi.

45 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Muhacirlere de: "Gidiniz! Sizler, benim ülkemde, tamamıyla emniyet içindesiniz! Size söven, dil uzatan kimse cezalandırılacaktır! Ben, sizden birinize, bir dağ altın karşılığında bile, eziyet etmek istemem!

46 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI
Habeşistan’a İkinci Hicret ; Câfer b. Ebû Tâlib’in anlattıklarından etkilenen ve hatta Müslüman olduğu bile söylenen Necâşî; muhâcirlerin, ülkesinde güvenlik içinde yaşayabileceklerini bildirdi, onları Kureyş müşriklerinin elçilerine teslim etmedi; Kureyş heyetinin hediyelerini de geri verdi. Müşriklerin elçileri kendilerine verilen görevi başaramadan Mekke'ye elleri boş olarak geldiler.

47 EBU BEKR’İN HABEŞİSTANA HİCRET GİRİŞİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜ
Hz. Ebu Bekir; Müslümanların müşrik kavim ve kabileleri arasında türlü işkencelere uğratıldıklarını ve Mekke'de işkenceler altında yaşamanın günden güne güçleştiğini, ağırlaştığını gördüğü zaman, hicret etmek üzere Peygamberimiz (a.s.)dan izin istedi ve kendisine izin verilince de, Habeş ülkesine yapılan ikinci hicrete dahil olmak üzere dayısının oğlu Haris b. Halid ile birlikte Mekke'den ayrılıp Habeş ülkesine doğru yola koyuldu.

48 EBU BEKR’İN HABEŞİSTANA HİCRET GİRİŞİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜ
Bir-iki gün gittikten sonra Birku'l-Gımad mevkiine erişince, Kare kabilesinin lideri İbnu'd-Dagınne ile karşılaştı. İbn Dagınne: "Ey Ebu Bekir! Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu.

49 EBU BEKR’İN HABEŞİSTANA HİCRET GİRİŞİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜ
Hz. Ebu Bekir: "Beni (Mekke'den) kavmim çıkardı bana eza ve cefa yaptılar. Beni sıkıştırdıkça sıkıştırdılar. Ben de yeryüzünde biraz gezip dolaşmak ve Rabbime serbestçe ibadet etmek istiyorum!" dedi. İbn Dagınne: "Ey Ebu Bekir! Senin gibi bir zât nasıl olurda yurdundan çıkarılır. Bu nasıl olur?!

50 EBU BEKR’İN HABEŞİSTANA HİCRET GİRİŞİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜ
Sen ki; Kavmini, kabileni zinetlendirirsin! İyilik işlersin Sen kimsenin kazandırmayacağını kazandırırsın! Akrabayı, görüp gözetirsin! İşini görmekten âciz olanların yükünü taşırsın! Konuğu ağırlarsın! Hak yolunda zuhur eden hadiselerde halka yardım edersin! Geri dön! Sen benim himayemdesin.

51 EBU BEKR’İN HABEŞİSTANA HİCRET GİRİŞİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜ
Haydi, dön de, kendi yurdunda Rabbine ibadet et!" dedi. Haris b. Halid: yoluna devam etti. "Hz. Ebu Bekir de İbn Dagınne ile birlikte döndü. Mekke'ye girince, İbn Dagınne: "Ey Kureyş cemaatı! Ben Ebu Kuhâfe'nin oğlunu himayeme aldım! Ona hiç kimse dokunmayacak, sadece iyilik edecektir!" dedi.

52 EBU BEKR’İN HABEŞİSTANA HİCRET GİRİŞİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜ
O akşam Kureyş eşrafı arasında dolaşarak, onlara da, Ebu Bekir’e yaptıkları davranışlar nedeniyle çıkıştı.

53 EBU BEKR’İN HABEŞİSTANA HİCRET GİRİŞİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜ
Kureyş müşrikleri İbn Dagınne'nin Hz. Ebu Bekir hakkındaki himayesini reddetmediler, yerine getirdiler. Hz. Ebu Bekir'e işkence etmekten vazgeçtiler. Eman verdiler.

54 EBU BEKR’İN HABEŞİSTANA HİCRET GİRİŞİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜ
Fakat, İbn Dagınne'ye: "Ebu Bekir'e söyle! O Rabbine ibadetini evinin içinde yapsın! Orada istediği kadar namaz kılsın, Kur'ân okusun! Evinden başka yerde açıktan namaz kılıp Kur'ân okuyup da bizi rahatsız etmesin! Çünkü, biz onun kadınlarımızı ve çocuklarımızı meftun etmesinden korkarız!" dediler.

55 EBU BEKR’İN HABEŞİSTANA HİCRET GİRİŞİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜ
İbn Dagınne, müşriklerin bu isteklerini Hz. Ebu Bekir'e söyledi. Hz. Ebu Bekir de öyle yaptı . Namazını açıkta kılmadı. Kur'ân-ı Kerîm'i de evinden başka yerde okumadı. İçe kapanık bir müslüman olmanın, pasif bir müslüman olmanın sıkıntılarını yaşıyordu.

56 EBU BEKR’İN HABEŞİSTANA HİCRET GİRİŞİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜ
Sonradan kendisinde bir fikir değişikliği olup, evinin önünde bir namazgah yaptı . Orada namaz kılmaya, Kur'ân okumaya başladı. Hz. Ebu Bekir'in evi Cumah oğullarının mahallesinde idi. Hz. Ebu Bekir yufka yürekli olup, Kur'ân-ı Kerîm'i okurken ağlar durur, gözünün yaşını tutamazdı.

57 EBU BEKR’İN HABEŞİSTANA HİCRET GİRİŞİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜ
Kur'ân-ı Kerîm okurken, müşriklerin çocukları, kadınları onun başına dikilir, yığılır, ona bakışırlar, meftun olurlardı.

58 EBU BEKR’İN HABEŞİSTANA HİCRET GİRİŞİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜ
Bu hali Kureyş müşriklerinin eşrafını korkuttu. "Ey İbn Dagınne! Biz Ebu Bekir hakkında Rabbine evinde ibadet etmek şart ile himayene müsaade etmiştik. Ebu Bekir ise bu haddi tecavüz ederek evinin önünde bir namazgah yapmış, içinde açıktan namaz kılmaya, Kur'ân okumaya başlamıştır. Doğrusu, biz kadınlarımızın ve çocuklarımızın dinlerinden döndürülmelerinden korkuyoruz!

59 EBU BEKR’İN HABEŞİSTANA HİCRET GİRİŞİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜ
Sen Ebu Bekir'i bundan men et! Eğer buna yanaşmaz, ille de namaz ve kıraatini ilan etmek isterse, kendisine verdiğin eman ve himaye sözünü sana iade etmesini iste! Gerçekten, biz, sana verdiğimiz sözden caymayı çirkin görüyoruz. Fakat, Ebu Bekir'in açıktan ibadet etmesine de söz vermiş değiliz" dediler.

60 EBU BEKR’İN HABEŞİSTANA HİCRET GİRİŞİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜ
Bunun üzerine İbn Dagınne ; "Ey Ebu Bekir! Ben sana kavmini rahatsız edesin diye himaye taahhüdünde bulunmadım! Onlar, senin şu yerinde bulunmandan, asla hoşlanmamakta ve senden rahatsız olmaktadırlar! Sen evinin içine (camiye) gir de, istediğini evinin içinde yap! Ey Ebu Bekir! Benim sana ne üzerinde söz vermiş olduğumu pekâlâ bilirsin!

61 EBU BEKR’İN HABEŞİSTANA HİCRET GİRİŞİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜ
Şimdi sen; ya o şarta göre hareket edersin, ya da senin üzerindeki himaye taahhüdümü bana iade edersin! Ben bir kimseye vermiş olduğum himaye taahhüdümü bozduğumu Arapların işitmesini istemem!" dedi.

62 EBU BEKR’İN HABEŞİSTANA HİCRET GİRİŞİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜ
Hz. Ebu Bekir: "Ben senin üzerimdeki himaye taahhüdünü sana iade edip de Allah'ın himayesiyle yetineyim mi?" diye sordu. İbn Dagınne: "Evet! Himaye taahhüdümü bana iade et!" dedi.

63 EBU BEKR’İN HABEŞİSTANA HİCRET GİRİŞİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜ
Hz. Ebu Bekir: "Ey İbn Dagınne! Ben artık senin himayeni sana iade ediyorum. Ben Yüce Allah'ın ve Resûlünün himayesine razıyım!" dedi.

64 EBU BEKR’İN HABEŞİSTANA HİCRET GİRİŞİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜ
Bunun üzerine, İbn Dagınne: "Ey Kureyşliler! Ebu Kuhâfe'nin oğlu himaye taahhüdümü bana iade etmiş, benim işim bitmiştir! Artık, sizin işiniz adamınızladır!" dedi…….

65 Meryem Suresi Habeşistan’a İkinci Hicretin hemen öncesinde inmiş olan Meryem Suresine bir göz atığımızda, Surenin şu hususlar üzerinde durduğunu görüyoruz.

66 Meryem Suresi Meryem Suresi ile, Allah, Müslümanları teselli etmektedir. Burada anlatılan kıssalar, müslümanlara ‘’Allah’ın en büyük imkan olduğunu’’ akıllarından çıkarmamaları gerektiğini hatırlatmaktadır.

67 Meryem Suresi Hz İbrahim kıssası, nuzul sürecinde ilk defa burada anlatılmaktadır. Yine Hz Musa kıssasından da bir pasaj aktarılmaktadır. Sebep, aynı süreçleri tüm peygamberlerin ve inananların da yaşadığını hatırlatmak ve sabretmelerini sağlamaktır.

68 Meryem Suresi Bu sure ile müslümanların yetiştirilme süreçleri devam etmiştir. Allah’ınız varsa imkanınız vardır. Allah güçlüdür, her şey onun için kolaydır. İlahi hükümlere sımsıkı sarılınız. İnce ruhlu ve sevecen olunuz. Sorumluluk sahibi olunuz. İsyankar olmayınız. Anne ve babanıza karşı iyi davranın. Sadece Allah’ın koruyuculuğuna sığının.

69 Meryem Suresi İbadetlerinizi diriltiniz.
Arınmak için verilmesi gerekeni veriniz. Zorba olmayınız. Sadece Allah’a kulluk ediniz. Bazı ihtilaflarınız sizi ayrılığa düşürmesin. Ahiret günü, insanın pişmanlık duyacağı bir gündür. O halde, o gün gelmeden evvel kendinize geliniz. Doğru ve dürüstlük abidesi olunuz. Aile eşrafınıza karşı yumuşak olunuz. Devamlı iyiliği hatırlatınız, kötülükten men ediniz.

70 Meryem Suresi İbadetlerin içini boşaltan ve dünya zevklerinin peşine düşen bir kişi olmayınız. Böyle yaparsanız, ileride derin bir düş kırıklığı yaşayabilirsiniz. Allah’a iman edenler ve salih amel işleyenlerden olunuz. Böylelerine haksızlık yapılmayacak, ödül olarak Cennet vardır onlara. Allah, sadece göklerin Rabbi değil, yerlerin de Rabbidir.

71 Meryem Suresi O halde sadece O’na ibadet ediniz. Kullukta dirençli olunuz, gevşemeyiniz……..


"15.03.2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları