Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZUNKÖPRÜ - HASKOVA TARIMSAL SANAYİ GELİŞTİRME PROJESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZUNKÖPRÜ - HASKOVA TARIMSAL SANAYİ GELİŞTİRME PROJESİ"— Sunum transkripti:

1 UZUNKÖPRÜ - HASKOVA TARIMSAL SANAYİ GELİŞTİRME PROJESİ
Bu Proje AB Tarafından Desteklenmektedir. UZUNKÖPRÜ - HASKOVA TARIMSAL SANAYİ GELİŞTİRME PROJESİ DOÇ. DR. SEFER GÜMÜŞ PROJE BAŞ KOORDİNATÖRÜ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ Referans No.: (CSD-II-FA-19)

2 1- PROJENİN BÖLGE İHTİYAÇLARI VE SORUNLARIYLA İLGİSİ
Bölgedeki ekonomi tarıma dayalı sanayilerden oluşmaktadır.Tarımsal sanayinin başlıca ürünleri Buğday,ayçiçeğ ve çeltik tir..Uzunköprü ve köylerinde 35 adet Çeltik fabrikası,28 adet ayçiçeği yağ fabrikası ve 15 adet un fabrikası vardır.

3 Bölgede 1. 450 işyeri ve fabrikada 4823 kişilik istihdam alanı vardır
Bölgede işyeri ve fabrikada kişilik istihdam alanı vardır.Fabrikaların kapanması ile kişi işsiz kalmıştır. Plansızlık ve programsızlık nedeniyle Fabrika ve işyerlerinde istihdam giderek azalmıştır… İşadamlarına,fabrika ve işyerlerinde çalışanlara ekonomi ve tarımsal alt yapıların işletilmesi konularında eğitim verilecek.

4 Tarımsal alt yapının desteklenmesi , tarımsal ürünlerin işlenmesi konularında yatırımcılar ve üreticiler bilgilendirilecek. Yatırımlar yeniden yapılandırılarak teşvikten yararlanmaları sağlanacak ve istihdam artırılacaktır.

5 Hedef Gruplar Proje, Uzunköprü, Keşan ve Edirne’deki yatırımcı,üretici ve işadamlarına yöneliktir. Ayrıca Bulgaristan Haskova’da tarımsal sanayi sektörü temsilcileri ve üreticileri de yararlanacaktır.

6 Projenin Nihai Faydalanıcıları
Tarımsal sanayideki fabrikaların sahipleri, çalışanları, ticaret , sektörü temsilcileri,Haskova Ticaret ve Sanayi Odası,Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası: 255 kişi, Tarımsal sanayi fabrika ve işyerlerinde çalışan:315 kişi

7 Yerel makamlar ve uzman temsilciler:
55 kişi Tarım uzmanları, üretici ve aracı kurumlar : 35 kişi Bilim adamları,öğretim üyeleri ve üniversite öğrencileri: 45 kişi nihai yararlanıcılardır…

8 Projemizin Hedef Grupların Sorunları ve İhtiyaçları ile İlgisi
Hedef gruplara ve yararlanıcılara tarım,ticaret ve sanayi alanlarında eğitim verilecek. İşadamları ve sanayicilerin yatırım teşviklerinden yararlanmaları sağlanacak. Yarım kalmış ve kapanmış fabrikaların çalıştırılması için öneriler geliştirilerek eylem planları yapılacak.

9 Üretici ve çalışanlar Ekonomiyi,ihracatı,ithalatı ve pazarlama ile müşteri ilişkilerini öğrenecekler bu sayede işyerleri ve fabrikalar kapanmaktan kurtulacak,işsizlik azalacak ve istihdam artacaktır. Türkiye ve Bulgar tarafında yapılacak faaliyet ve etkinliklerle Tarım ve ticaret sektöründe akıllı yatrırımlar yapılacak ve .İki ülke arasında tarımsal ticaret artacaktır.Tarımsal Sanayideki üretim artışı ile İstanbul’a yakın olan Uzunköprü’nün ekonomisinde canlanma olacaktır.

10 Projemizle Meriç nehrinin su taşkınlarından tarım arazisi ve fabrikaların korunması için projeler geliştirilecektir. Doğal çevre korunacak ve kırsal kesim kalkınacaktır. Tarımsal sanayi işletmelerinin iç ve dış pazarlarda rekabet gücü artacaktır. Uzunköprü ve bölgede yaşayan insanların yaşam kalitesi ve köylerin kalkınması sağlanacaktır.

11 Projede Belirtilen Hedeflerin Öncelikleri
Proje kapsamında Uzunköprü ve çevresi ile Haskova’da fabrika ve işletmelerin karlı çalışmaları için bilgilendirme sağlanacak. Karşılıklı işbirliği anlaşmaları imzalanarak ortaklıklar geliştirilecek. Bilgi alışverişi ve deneyim paylaşımı sağlanarak proje hedeflerine ulaşılması sağlanacak.

12 Uzunköprü ve çevresinde tarımsal sanayinin geliştirilmesi ile sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınma sağlanacaktır. Proje ortaklarının yanı sıra, diğer yerel otorite ve ilgili kurumların proje geliştirme ve uygulama kapasiteleri artırılacak.

13 2- PROJENİN TANIMLANMASI VE ETKİLİLİĞİ
Projenin Genel Hedefleri: Projemizle yerel ekonomik işbirliği bağları kurularak güçlendirilecek ve Yatırımlar karşılıklı olarak desteklenecektir.Ekonomik potansiyelin ortaya çıkmasına ve yatırımlara dönüştürülmesine çalışılacaktır. Tarıma dayalı fabrika ve işletmelerin karlı çalıştırılmaları ve iflastan kurtarılmalarına çalışılacak, bölgede ekonomik kalkınma hızlanacak ve istihdam artarak işsizlik azalacaktır.

14 Proje yerel ve bölgesel düzeyde sanayici ve işadamlarını bir araya getirerek, çeşitli toplantılar düzenleyerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunmalarına olanak sağlayacaktır.Avrupa Birliğinin daha fazla tanınmasına ve farkındalığının yaratılmasına katkı sağlayacaktır. Projemiz 18 aylık sürede tamamlanacaktır.

15 Beklenen Sonuçlar: İki ülke arasında ortak yatırımlar teşvik edilerek artacak. Uzunköprü’de bilgisizlik nedeniyle kapatılan veya iflas eden fabrikalar yeniden üretime geçecek.İstihdam artacak ve işsizlik azalacak.Kırsal ve kentsel kalkınma birlikte sağlanacak.Çevre kirliliği önlenecek ve Meriç nehrinin taşmasından kaynaklanan sorunlara çözüm bulunacak.

16 Tarımsal sanayi işletmelerinin üretimleri İstanbul’a gönderilerek sağlanan gelir ile ilçenin ekonomik kalkınması sağlanacaktır. Proje kapsamında Yunanistan ile Uzunköprü arasında bulunan ESKİKÖY SINIR kapısının açılması için altyapı çalışmaları yapılarak projeler geliştirilecek.Bu anlamda sınır ticareti artacak ve halkın gelir düzeyi artacaktır.

17 Projede Önerilen Faaliyetler
Proje ekibinin oluşturulması, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası ile Haskova Ticaret ve Sanayi Odası proje ön hazırlıkları, Proje ekibi toplantıları, Basın toplantısı ve projenin tanıtımının yapılması, Projeyi tanıtıcı dökumanların hazırlanması ve sanayi başvuru formlarının hazırlanması,

18 WEB sitesinde yayınlanacak konuların ve içeriklerinin belirlenmesi,
WEB sitesinin tasarımı, Eğitim semineri mekanlarının hazırlanması ve seminer programının oluşturulması, Tarımsal sanayi ve ticaret rehberinin hazırlanması, Sanayi Araştırma ve Geliştirme Merkezinin (ARGE) kurulması , Projenin final basın toplantılarının yapılması, Proje sonuç raporlarının hazırlanması.

19 PROJEDEKİ ORTAKLARIMIZ
1.Ortak: Bulgaristan-Haskova Ticaret ve Sanayi Odası,Tarımsal Sanayinin geliştirilmesi ve ortak yatırımların desteklenmesi konusunda projemizde işbirliği sağlayacak. Projemizin faaliyet ve etkinliklerine katılarak hedeflere ulaşmamızı sağlayacaktır. Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası ile Ulusal ve uluslar arası alanda birçok işbirlikleri vardır. AB Projelerinde oldukça deneyim sahibidir.

20 2. Ortak: Uzunköprü Ticaret Borsası,Tarım
üreticisi çiftçilerin finansal ve fiziksel yönden desteklenmelerine yardım sağlayacak, Projemizde faaliyet ve etkinliklerine katılacak, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası ile yatırım,üretim alanlarında ulusal ve uluslar arası işbirliği içinde çalışmaktadırlar.

21 Projenin İştirakçileri
İştirakçi: Uzunköprü İlçe Tarım Müdürlüğü Projemize bilgi ve teknik destek sağlayacak. Projemize istatistiksel bilgiler sağlayacak , teknik eğitim verecek , araştırma ve geliştirmelerimize yardımcı olacaktır. Ayrıca tüm faaliyet ve etkinlikilerimize katılacaktır.

22 2. İştirakçi: Uzunköprü Ziraat Odası : Projemizin faaliyet ve etkinliklerine katılarak hedeflere ulaşmamıza katkı sağlayacak. Projemizin sonuçlandırılmasında ve sürdürülebilirliğinde destek verecektir. Ayrıca Uzunköprü Belediye Başkanlığı,Projemizin faaliyet ve etkinliklerinde yardımcı olacak.Uzunköprü yerel basını,projemizin faaliyet ve etkinliklerinin tanıtım,çalışmalarının hedef kitlelere ve halka duyurulması için katkıda bulunarak faaliyetlere yardımcı olacak.

23 3- PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
TARIMSAL SANAYİNİN GELİŞTİRLMESİ Projesi tamamlandıktan sonra İş adamlarının, ticaret ile uğraşanların faaliyet ve etkinliklerini gerçekleştirmede Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası finansal destek sağlayacaktır. Uzunköprü Ticaret Borsası Projenin hedef kitleleri olan üretici çiftçilerle finansal ve fiziksel iletişimlerini sürdürecek ve üreticilere destek verecektir.. Uzunköprü ilçe Tarım Müdürlüğü Üretici çiftçilere eğitim ve seminer ,çalışmalarında yardımcı olmayı taahhüt etmiştir.

24 Uzunköprü Belediye Başkanlığı yerel düzeyde ticaret sektörünün geliştirilmesi için UTSO ile iş birliği içinde olacağını taahhüt etmiştir. Yerel yazılı ve görsel basın bu projenin sürdürülebilirliğinde yapılacak çalışmaları yakından takip ederek kamuoyunu sürekli bilgilendirecektir. Uzunköprü Kaymakamlığı da aynı şekilde sürdürülebilirlik çalışmalarının izleyicisi olacaktır.


"UZUNKÖPRÜ - HASKOVA TARIMSAL SANAYİ GELİŞTİRME PROJESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları