Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TM-3 PUANI İLE ÖĞRENCİ KABUL EDEN FAVORİ BÖLÜMLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TM-3 PUANI İLE ÖĞRENCİ KABUL EDEN FAVORİ BÖLÜMLER"— Sunum transkripti:

1 TM-3 PUANI İLE ÖĞRENCİ KABUL EDEN FAVORİ BÖLÜMLER

2 PSİKOLOJİ, Psikoloji nedir?

3 Psikoloji, insanların davranışlarını, zihinsel süreçlerini ve duygusal yaşamlarını bilimsel yöntemler kullanarak açıklamaya ve değerlendirmeye yönelik temel bir bilim dalıdır. Üniversitelerin Fen ve Edebiyat Fakültelerine bağlı psikoloji bölümlerinden mezun olan öğrencilere psikolog unvanı verilir.

4 Psikolojinin alt dalları nelerdir?

5 Psikolojinin bilimsel gelişmelere paralel olarak artan birçok alt alanı bulunmaktadır. Bunların bazıları klinik psikoloji, sosyal psikoloji, deneysel psikoloji, bilişsel psikoloji, gelişim psikolojisi, sağlık psikolojisi, endüstri ve örgüt psikolojisidir.

6 Psikoloji bölümünden mezun olunca klinik psikolog olacakmıyım?

7 Hayır. Dört yıllık psikoloji mezunları psikolog unvanıyla mezun olurlar. Diğer tüm alt alanlarda olduğu gibi, klinik psikoloji alanında da uzmanlaşmak isteyen öğrenciler yüksek lisans programlarına başvurarak bu alanda uzmanlık derecesine sahip olabilirler. Klinik psikoloji alanında uzman olabilmek ve gerekli uygulamaları yapabilmek için lisans derecesine sahip olduktan sonra klinik psikoloji alanında doktora ve/veya yüksek lisans eğitimi almak şarttır.

8 Yüksek lisans yapmadan nerede çalışabilirim?

9 Psikoloji bölümü mezunları her hangi bir alt alanda uzmanlaşmadan da çok farklı alanlarda çalışabilirler. İnsan kaynakları ve halkla ilişkiler, Pazar ve piyasa araştırmaları, bilişim, finans, reklamcılık, eğitim sektörleri bu alanlara bazı örneklerdir. Lisans eğitimi sonucunda alınan psikolog unvanıyla devlet memuru kadrolarında da çalışmak mümkündür. İhtiyaç durumunda bu kadrolar ilan edilmektedir.

10 Klinik psikolog, psikiyatrist, danışman ve psikoterapist arasında ne fark var?

11 Psikiyatristler tıp eğitimi almış profesyonellerdir; depresyon, psikozlar, şizofreni gibi durumları tedavi etmek üzere ilaç yazabilirler. Klinik Psikologlar çok çeşitli psikolojik testleri uygulamak, psikolojik değerlendirmeler yapmak, çeşitli psikoterapi tekniklerini uygulamak ve danışmanlık yapmak üzere kuramsal ve uygulamalı eğitime sahip profesyonellerdir.  Klinik psikologların terapi yaklaşımları sıklıkla organik olmaktan ziyade psiko-sosyal-bilişsel bir doğaya sahiptir. Terapistler tedavi sürecinde yer alırlar. Bir ya da birden fazla tedavi tekniğinde kuramsal ve uygulamalı eğitime sahip profesyonellerdir. Danışmanlar, uzmanlaştıkları alanlarda danışmanlık yapan profesyonellerdir. Danışmanlık endüstri, eğitim, aile, hukuk, gibi yaşamın birçok alanında gereksinim duyulan özel sorunların çözümüne yönelik olarak yapılır.

12 Psikoloji mezunları işsizlik oranı nedir*

13  psikoloji mezunları için bu oran %4

14 Psikolog ilaç yazabilir mi?

15 Hayır. İlaç yazma yetkisine sadece tıp fakültesinden mezun olan tıp doktorları ve diş hekimleri sahiptir. Psikologlar, üniversitelerin Fen ve Edebiyat Fakültelerinin psikoloji bölümlerinden mezundurlar ve ilaç yazma yetkileri yoktur.

16 Psikolog olarak çalışsam ne kadar para kazanabilirim?

17 Bu sorunun cevabı yaptığınız işe, çalıştığınız yere, uzmanlığınız ve doktoranız olup olmadığına ve tecrübenize göre oldukça değişkenlik göstermektedir. Ancak kabaca bakıldığında yeni mezunların TL arasında işe başladıkları gözlenmektedir. Alanlara göre bakıldığında ise devlette akademisyen olarak çalışan psikologların kadro ve unvan derecelerine göre: TL, Vakıf Üniversitelerinde akademisyen olarak çalışan psikologların; TL,

18 Örnek dersler 1. Yıl; Psikolojiye Giriş, İstatistiğe Giriş, Biyoloji, Matematik, Ruh Sağlığına Giriş, Motivasyon ve Heyecan, Psikolojiye Giriş, Gelişim Psikolojisine Giriş, Sosyal Psikolojiye Giriş, 2. Yıl; Araştırma Yöntem ve Teknikleri, İstatistik Metotları, Gelişim Psikolojisi, Fizyoloji, Sosyal Psikolojiye Giriş, Öğrenme Psikolojisi, Bilişsel Psikoloji, Hafıza ve Dikkat, Sosyal Psikolojide Yaklaşımlar, 3. Yıl; Psikolojik Testler (Zeka-Uygulama), Şahsiyet Psikolojisi, Sosyal Psikolojide Araştırmalar, Öğrenme Psikolojisi, Anormal Davranışlar Psikolojisi, Psikolojik Danışmanlık, Klinik Psikoloji ve yine Gelişim Psikolojisi ile Araştırma Yöntem ve Teknikleri, 4. Yıl; Psikolojik Testler (Kişilik-Uygulama), Psikopatoloji, Psikosomatik Hastalıklar, İletişim Psikolojisi gibi meslek derslerini ve Felsefe, Sosyoloji ve Sosyal Antropolojinin temel derslerini alırlar

19 PDR ÇALIŞMA ALANLARI Okul rehberlik servisleri, Adli danışmanlık,
Psikolojik danışmanlık

20 Çalışma alan konuları Sınav Kaygısı - Okul başarısızlığı
-         Aile Danışmanlığı -         Okul fobisi -         Mesleki ilgi ve yetenekler konusunda danışmanlık -         Özel eğitim ve buna bağlı sorunlar hakkında danışmanlık -         Verimli çalışma etkinlikleri -         Madde bağımlılığı konusunda danışmanlık hizmeti -         Evlilikte aile içi çatışma, boşanma ve buna bağlı olarak çocuklarda ortaya çıkan uyum sorunları -         Nevrotik ve psikotik sorunlar karşısında kişinin izlemesi gereken süreç hakkında bilgilendirme görüşmeleri… vb

21 İki bölüm arasındaki benzerlik ve farklılıklar.
PDR ile Psikoloji bölümünün lisans düzeyindeki ders içerikleri arasında çok büyük bir farklılık yoktur. Her iki bölümde de psikoloji bilimi hakkında kuramsal ve uygulamalı bir müfredat vardır. Bu iki alan arasında ki içeriksel farklılıklar daha çok lisansüstü eğitimde ortaya çıkmaktadır. PDR mezunlarına Psikolojik Danışman, Rehber Öğretmen, Adli Pedagog gibi unvanlar verilirken; Psikoloji mezunlarına Psikolog, Adli Psikolog ünvanları verilmektedir. PDR mezunları görüşmelerinde “Bireysel yada grupla psikolojik danışma” yöntemi uygularken, Psikologlar daha çok “psikoterapi” yöntemini uygular. Ancak lisans mezunu psikologların psikoterapi yöntemini uygulayıp uygulayamayacakları konusutartışılan bir konudur. Bu konu hakkında kabul gören yaygın yaklaşım ise şudur:

22 Lisans eğitiminden sonra uygulamalı psikoloji bilimleri, klinik psikoloji, aile terapisi vb… alanlarda yüksek lisans yapma zorunluluğu. Bu yasal bir zorunluluk olmaktan ziyade mesleki yeterlilik ve etikle ilgili bir zorunluluktur. Bazı çevrelere göre Psikoterapi uygulamaları için yüksek lisansın bile yeterli olmadığı yüksek lisans sonrası mutlaka süpervizyon eğitiminin alınması gerektiği mesleki etik bir zorunluluk olarak görülür. Süpervizyon eğitiminde kişi alanında uzman bir psikoterapistle belirli bir süre meslekte uygulamaya dönük spesifik eğitimler alır. Onun gözetiminde vaka analizleri, kullanılacak yöntemlerin seçilmesi konularında özel bazı eğitimler alır.”

23 Çalışma koşulları ve hizmet verilen kitle açısından PDR nin lisans düzeyinde verdiği eğitim çoğu zaman yeterli olurken Psikoloji bölümü mezunlarının (hizmet sunacakları kitleler açısından) lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve süpervizyon eğitimi gereklidir. Çünkü psikologların görüştükleri vakalar daha ağır vakalardır. Psikologlar sorun oraya çıktıktan sonra danışanla görüşürler, PDR mezunları ise daha çok önleyici bir role sahiptirler.

24 Pdr ve psikoloji ders farkları
Sosyal psikoloji Soyal psikoloji 1 soyal psikoloji 2 Fizyolojik psikoloji Fizyolojik psikoloji 1 Fizyolojik psikoloji 2 Kişilik kuramları Kişilik kuramları 1 Kişilik kuramları 2

25 Pdr iş olanakları Psikolojik Danışmanın Çalışma Alanları
1. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda (Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise) “Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen” unvanıyla çalışabilirler. 2. Özel Eğitim Kurumları’nda (Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise) “Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen” unvanıyla çalışabilirler. 3. MEB Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde “Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen” unvanıyla çalışabilirler. 4. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde “Psikolojik Danışman” unvanıyla çalışabilirler. 5. Üniversitelerin Akademik Personel Kadrolarında Ve Üniversitelerin Psikolojik Danışma Birimlerinde Psikolojik Danışman” unvanıyla çalışabilirler. 6. Özel Psikolojik Danışma Merkezleri ve Psikokoterapi Merkezlerinde “Psikolojik Danışman” ve uzmanlıklarına göre Psikoterapist unvanıyla çalışabilirler.

26 7. Yüksek Lisans yaparak tercih ettikleri alanlarda uzmanlaşabilirler
7. Yüksek Lisans yaparak tercih ettikleri alanlarda uzmanlaşabilirler. Uzmanlaştıkları alanlarda uzmanlık derece ve unvanlarına göre çalışabilirler. Aynı zamanda Odyoloji Yüksek Lisansı yaparak da kamu ve özel sağlık kuruluşlarında “Odyolog” olarak görev alabilirler. 8. Askeri Liseler, Astsubay Meslek Yüksek Okulları, Harp Okulları ve Türk Silahlı Kuvvetleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimlerinde görev alabilirler. 9. Dershane ve Etüt Merkezlerine “Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen” unvanıyla çalışabilirler. 10. Aile ve Çocuk Mahkemelerinde kadrolu olarak Pedagog, Sosyal Hizmet uzmanı ve Bilirkişi olarakçalışabilirler. 11. Denetimli Serbestlik Şubeleri ve Cezaevlerinde “Pedagog” unvanı ile çalışabilirler. 12. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Polis Akademisinde, Polis Meslek Yüksekokullarının Psikolojik Danışma Merkezlerinde, Rehberlik ve Danışma Büro Amirliklerinde, Çocuk Şube ve Büro Amirliklerinde “Psikolojik Danışman” unvanıyla çalışabilirler. 13. Sosyal Hizmetler Kurumu’na bağlı kreş, anaokulu, yurtlar, toplum merkezlerinde “Psikolojik Danışman” ve “Sosyal Hizmet Uzmanı” olarak görev alabilirler.

27 13. Sosyal Hizmetler Kurumu’na bağlı kreş, anaokulu, yurtlar, toplum merkezlerinde “Psikolojik Danışman” ve “Sosyal Hizmet Uzmanı” olarak görev alabilirler. 14. Aile Danışma Merkezleri’nde “Aile Danışmanı” olarak görev alabilirler. 15. Özel Şirketler, Sağlık Kuruluşları ve İşletmelerin İnsan Kaynakları ve Eğitim Birimlerinde “Psikolojik Danışman”, “İnsan Kaynakları Uzmanı”, “Kariyer ve Yönetim Danışmanı”, “Eğitim Danışmanı” 16. Uzmanlaşarak Eğitim ve Koçluk Merkezlerinde Eğitim Danışmanı, Koç (Yönetim Koçu, Eğitim Koçu, Öğrenci Koçluğu vb.) olarak çalışabilirler. 17. Diyanet İşleri Bakanlığı, Spor ve Gençlik Bakanlığı gibi bazı bakanlıklarda “Psikolojik Danışman” kimliği ile alım yapmaktadırlar. 18. Anaokulu ve Kreşlerde “Psikolojik Danışman” ve “Kurum Müdürü” unvanlarıyla iş imkânları olmaktadır.

28 SOSYAL HİZMET Dünyada yaşanan ekonomik ve sosyal sorunların her geçen gün artması, sosyal hizmetler uzmanına olan ihtiyacı her gün artırmaktadır · Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden sıkıntı içinde bulunan kişi, grup ve toplulukların sorunlarını tanıma ve çözümlerinde eğitim veren ve araştırma yapan bir bölümdür. · Sosyal Hizmetler mezunları, görev aldıkları kurumlarda yönetici, planlayıcı, araştırıcı ve uygulayıcı olarak çalışırlar. · Korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, sakatlar, suçlular, yoksullar, hastalar, işsizler gibi grupların sorunlarının çözümü, bu sorunların toplumsal olarak engellenmesi ve çözülmesi için, kurumlar aracılığıyla ve toplum kaynaklarından yararlanarak çalışmalar yapar. · Sosyal ve ekonomik yoksulluk içinde bulunan yaşlıların huzurevlerine yerleştirilmeleri ve bakımlarının sağlanması görev alanlarındandır

29 Ne iş yapar? · Bölüm mezunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, SGK’da, DPT’de, sosyal hizmet il müdürlüklerinde, RAM, çocuk bakım yurtlarında, kreş ve gündüz bakımevlerinde, yetiştirme yurtlarında, hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, huzurevi ve dinlenme yurtlarında, özel eğitim okullarında körler ve sağırlar okullarında, emniyet müdürlüklerinin çocuk bürolarında, nüfus planlaması ile ilgili kuruluşlarda çalışabilirler. · Ayrıca mezunların özel kreş ve gündüz bakımevi, huzurevi açma hakları da vardır.

30 Örnek dersler Sosyoloji Sosyal hizmet tarihi Hukukun temel kavramları
Sosyal psikoloji Kamu yönetimi ve sosyal hizmet Siyaset biliminde temel kavramlar Türkiyenin toplumsal ve ekonomik yapısı İnsan davranışı ve sosyal çevre 1- 2 Sosyal refah ve sosyal hizmetler Bireylerler, ailelerle , grupla ve toplumla sosyal hizmet Sosyal hizmet yönetimi

31 İş olanakları

32 sosyoloji Toplumsa konular, bunların kökenleri, gelişmesi, işlevi ve birbiriyle ilişkileri konuların da eğitim ve araştırma yapar. .

33 dersler 1. Yıl; Kurumlar Sosyolojisi, Sosyolojiye Giriş, Küçük Gruplar Sosyolojisi, Türk Sosyoloji Literatürü, 2. Yıl; Sosyal Bilimler Metodolojisi, Türkiye'nin Toplumsal yapısı, Aile Sosyolojisi, Sosyoloji Tarihi, Türkiye Sosyoloji Tarihi ve Araştırmaları, 3. Yıl; Sosyal Tabakalaşma, Kent Sosyolojisi, Sosyal Bünye ve Makro Ekonomi, Ekonomik Sosyoloji, Organizasyon Prensipleri, Hukuk ve Suç Sosyolojisi, Sosyoloji Tarihi, Sosyoloji Semineri ve Araştırmaları, 4. Yıl; Özel Öğretim Yöntemleri, Değişim Sosyolojisi, Sosyolojide Yöntem ve Tartışmaları, Türk Sosyologları ve Eserleri, Endüstri Sosyolojisi, Bilgi Sosyolojisi, Çağdaş Sosyoloji Teorileri, Sanat Sosyolojisi gibi meslek dersleri ile Psikoloji, Felsefe ve Sosyal Antropoloji alanlarının temel derslerini alırlar.

34 SOSYOLOGLARIN ACİLEN ATAMA BEKLEDİĞİ BAKANLIKLAR
Adalet Bakanlığı-760 kadro Nisan 2012'de Adalet Bakanlığı'na 1130 sosyolog kadrosu ihdas edilmiş. 370 kadroya Aralık 2012'de atama yapılmıştır. Ancak mülakatlı alım yapılmıştır. Yüksek puanlı sosyolog adayları atanamamıştır. Denetimli Serbestlik kapsamındasosyologlar 760 kadroya atama beklemektedir Sağlık Bakanlığı-330 kadro Sağlık Bakanlığı 22 Mart'a kadar personel ihtiyaç listesini belirleyecek. Sosyologlar 330 kadroya atama yapılmasını istiyor.                

35 Gençlik ve Spor Bakanlığı-180 kadro
Aralık 2011'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 180 sosyolog kadro ihdası yapılmış. Bu kadrolara şimdiye kadar atama yapılmamıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği'nin değişmesinin ardından ve ASDEP çerçevesinde sosyolog alımı yapılacağı konuşuluyor. Ne kadar sosyolog alınacağı belli değil. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm kapsamında sosyolog alınacağı müjdesi verilmiş ancak tarih ve sayı konusunda bilgi verilmemiştir.

36  SOSYOLOG KADRO İHDASLARI İÇİN PROJELER
    Milli Eğitim Bakanlığı- Okul Sosyoloğu  projesi MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinde  Sosyolog unvanı yer almamaktadır. Yani Rehberlik Araştırma Merkezleri'nde Sosyolog bulunmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nda “Okul Sosyoloğu” projesiyle, hizmetlerin planlanması için gerekli sosyal, ekonomik ve kültürel bilgileri toplamada, değerlendirmede ve hizmetlerin verilmesinde sosyologların katkısı büyük olacaktır. İçişleri Bakanlığı- Emniyet Genel Müdürlüğüne Sosyolog Projesi Bireylerin suça yönelme sebepleri tespit edilerek bunların önlenmesine yönelik önlemler alınarak toplumsal sorunların çözümü için sosyolog istihdamı. Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüklerinde Sosyal Çalışma Görevlileri İçerisinde sosyolog yer almamaktadır.

37 Adalet Bakanlığı- Her Cezaevine Bir Sosyolog Projesi
Suçlunun toplumsal yaşamda karşılaştığı sorunlara çözüm bulma, suçun sosyolojik boyutuyla da ele alınıp incelenmesi toplumsal yaşamda bireylerin suça yönelme sebeplerinin incelenmesi açısından her cezaevine bir sosyolog projesi. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı- Her İlçeye Bir Sosyolog Projesi Kırsal alanda yaşanan değişim ve dönüşümün farklı bir gözle analiz edilebilmesi için her ile bir sosyolog atanmıştı. Tarımsal hayatın sosyolojik açıdan değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelere göre düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılabilmesiiçin  her ilçeye bir sosyolog projesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı- SYDV'ye sosyoloji ve sosyal hizmet mezunlarının atanması SYDV'ye alınacak Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinin Sosyoloji ve Sosyal Hizmet mezunlarından atanmasıyla bu alanda daha fazla verim alınacaktır. Bunun için yönetmelik acilen değişmelidir.


"TM-3 PUANI İLE ÖĞRENCİ KABUL EDEN FAVORİ BÖLÜMLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları