Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK İLETİŞİMİ. TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Amaç: Katılımcıların sağlık iletişimi perspektifini anlamaları ve sağlığın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK İLETİŞİMİ. TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Amaç: Katılımcıların sağlık iletişimi perspektifini anlamaları ve sağlığın."— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK İLETİŞİMİ

2 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Amaç: Katılımcıların sağlık iletişimi perspektifini anlamaları ve sağlığın geliştirilmesi amacıyla sağlık iletişiminden yararlanma yollarını öğrenmeleri amaçlanmıştır. 2

3 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Öğrenim Hedefleri: Sağlık iletişimini tanımlayabilmeli. Sağlık iletişiminin neleri gerçekleştirebileceği ve neleri gerçekleştirmeyeceğini anlatabilmeli. Sağlık iletişiminin sağlığın geliştirilmesi için oynayabileceği rolü anlatabilmeli. Hangi tür faaliyetlerin sağlık iletişimi kapsamında değerlendirilebileceğini tartışabilmeli. 3

4 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Sağlık İletişimi Sağlık iletişimi, hem halk sağlığı alanında, hem de kâr amacı güden/gütmeyen kuruluşlarda, hızla gelişmekte olan ve gittikçe önem kazanan bir alandır. 4

5 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Sağlık İletişimi Bu alanda, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1970’li yıllarda başlayan gelişme, Avrupa’da da hızla yaygınlaşmaya devam etmektedir. 5

6 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Sağlık İletişimi Sağlık iletişimi araştırma ve çalışmalarında, birçok alandan yararlanıldığı söylenebilir. Bu alanlar, sağlık eğitimi, pazarlama, sosyal pazarlama, psikoloji, antropoloji ve sosyoloji olarak özetlenebilir. 6

7 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Sağlık İletişimi Bunun yanı sıra, iletişim, halkla ilişkiler, kamu savunuculuğu (public advocacy), toplumun harekete geçirilmesi (community mobilization), sağlık iletişiminin destek aldığı alanlardır. Aynı zamanda, sağlık iletişiminde sosyal bilimler ile tıp bilimleri birlikte anılmaya çalışılmaktadır ki, bu da çalışma alanını genişletmekte ve zorlaştırmaktadır. 7

8 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Hastalık Denetleme ve Önleme Merkezi CDC (Centers for Disease Control and Prevention) Sağlık iletişimini, sağlığı düzeltme amacıyla, bireysel ve toplumsal kararları etkileyen, iletişim stratejilerinin araştırılması ve kullanılması olarak tanımlamaktadır 8

9 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Sağlık İletişimi Tanımlar incelendiğinde, sağlık iletişiminin, bireyleri, toplumları, sağlık uzmanlarını ve politika yapıcıları etkileme ve desteklemede; belirli grupların uyum sağlamasını temin etme ve davranışlarını geliştirmede; sağlıkla ilgili sonuçları geliştirmeye yol açacak sosyal ya da idari değişikliklerde oynadığı rolün büyük olduğu görülmektedir. 9

10 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Sağlık İletişimi İngiltere’de sağlık iletişimi, hasta ile doktor arasındaki söz alışverişi olarak tanımlanırken, A.B.D. ve Avustralya’da, sağlık iletişimi, insan etkileşiminin sağlıktaki rolü ve sağlık hizmetleri ile ilgilenen aktif araştırma alanı olarak tanımlanmıştır. Alanın bu şekilde tanımlanması, sağlık hizmetleri alanında sağlık eğitimi, sağlığın geliştirilmesi, koruyucu ilaçlar, kurum iletişimi ve kişilerarası iletişim unsurlarını da biraraya getirmektedir (Lupton, 1994b: 56). 10

11 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Sağlık İletişimi Hastalık kontrol ve korunması, Acil durum hazırlığı ve önlemi, Yaralanma ve şiddet korunması, Çevresel sağlık ve çalışma alanı güvenliği ve sağlığını içeren geniş konu alanlarını kapsamaktadır. 11

12 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Sağlık İletişimi Tanımlarında Anahtar Sözcükler Bireyleri ve toplulukları bilgilendirmek ve bireysel ve toplumsal kararları etkilemek Bireyleri motive etmek Davranışların değiştirilmesi Sağlıkla ilgili konularda bilgi ve anlayışı artırmak İnsanları güçlendirmek Bilgi alışverişi, iki yönlü iletişim 12

13 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Sağlık İletişimi Bunun yanı sıra, Ergen sağlığı, Yaşlanma ve yaşlı sağlığı, Kemik sağlığı, Kadın-erkek sağlığı, Okul sağlığı, Azınlık sağlığı Üreme sağlığına odaklanarak; gelişen yaşam süresi perspektifini yansıtır. 13

14 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Sağlık İletişimi Sağlık iletişiminin en belirgin uygulaması, sağlığın geliştirilmesi ve hastalıktan korunma alanlarındadır. 14

15 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Sağlık İletişimi Bir sağlık konusu, sorunu ve çözümü hakkında Bilgiyi ve farkındalığı arttırma; Algılamaları, inançları, tutumları ve sosyal normları etkileme; Harekete geçirme; Becerileri öğretme ve geliştirme; Davranış değişikliklerinin yararlarını gösterme; 15

16 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Sağlık İletişimi Sağlık hizmetlerine olan talebi arttırma; Bilgi birikimini, tutumları ve davranış şekillerini güçlendirme; Mitleri ve yanlış anlaşılmaları çürütme; Kurumsal ilişkilerin birleşmesine yardım etme; Bir sağlık sorunu veya bir nüfus grubu için savunuculuk sağlık iletişiminin oynayabileceği rollerden bazılarıdır (Thomas, 2006: 1-4). 16

17 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Sağlık İletişimi Tanımları toparlarsak; Sağlık ve sağlığı ilgilendiren konularda bireylerin, kurumların, toplumların bilinçlendirilmesi; Farkındalık yaratılması; Bilgi ihtiyacının giderilmesi; Doğru bilgilerin verilmesi; Sağlık bilincinin oluşturulması; Sağlık okuryazarlığının oluşturulması/yükseltilmesi; Hasta ya da birey olarak sağlık hakkının tanınması ve bu konuda bilinç oluşturulması ve sağlıklı çevrede yaşama hakkının korunması için iletişim strateji ve yöntemlerinin kullanılması olarak ifade edilebilir. 17

18 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Sağlık İletişimi Sağlık iletişimi, iletişim ve sağlık arasındaki ara yüz olarak tanımlanabilir. Hem kişisel hem de kamusal sağlığın gelişmesinde önemli rol oynar. Bununla beraber sağlık iletişiminin hastalıktan korunma ve sağlığın geliştirilmesinin tüm yönlerine katkıda bulunabilir. 18

19 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Bireysel düzey Sağlıkla değişimin temel hedefi bireydir. Bireyin bilinci, bilgisi, tutumu iletişimle değişebilir. 19

20 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Sosyal ağ Bireyin ilişkileri ve bireyin ulaşabildiği gruplar onun sağlığı üzerine etki edebilir. Kanaat önderleri Sağlık iletişimi bir grubun enformasyonunu etkileyebilir. 20

21 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Sağlık İletişiminin Temel Özellikleri Disiplinlerarası bir yaklaşım Strateji geliştirilmesine dayanması Süreç yönelimli Yaratıcılık 21

22 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Sağlık İletişimi Neler Yapabilir? Farkındalık yaratabilir; Bireylerin sağlıkları konusunda asıl yapmaları ve bilgilendirilmeleri gereken konuları ortaya koyabilir. Sağlık okuryazarlığını geliştirerek kaynakların doğru kullanımını sağlamanın yanı sıra, bireylerin kendilerini yanlış ve yönlendirilmiş sağlık bilgilerinden korumalarına yardımcı olabilir. 22

23 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Sağlık İletişimi Neler Yapabilir? Sağlık konularına ilgi çekerek kural ve uygulamaları değiştirmek ve bu konularda paydaşların desteğini almak; Algıları, inançları ve sosyal normları değiştirecek tutumları etkilemek; Yeni sağlık standartları oluşturmak için veri yaymak ve konuları belirlemek; 23

24 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Sağlık İletişimi Neler Yapabilir? Sağlık hizmetlerine olan talebi artırmak, kazançları ve davranış değişikliklerini göstermek; Sağlıklı beceriler göstermek; Hastalık teşhisi, tedavisi ve önlenmesi konusunda toplumsal tartışma başlatmak, acele bir önlem önermek; 24

25 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Sağlık İletişimi Neler Yapabilir? Sağlık ürünleri ve hizmetlerine eşit erişimi savunmak; Yeni sağlık hizmetleri ve ürünleri için ortam hazırlamak; Sağlık hizmeti sunanlar-hasta ilişkilerini, hastanın uyum sağlamasını ve sonuçlarını iyileştirmek olarak sıralanabilir. 25

26 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Sağlık İletişimi Neler Yapamaz? Yerel altyapı ve beceri eksikliğini karşılamak; Tedavi ve önlem eksikliğinin ve teşhis yetersizliğini telafi etmek; Sağlığa ilişkin tüm konularla ilgilenmede ya da tüm mesajları iletmede eşit derecede etkili olmak. 26

27 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Sağlık İletişimi Neler Yapamaz? Tüm gelişme ve olanaklara rağmen, sağlık iletişiminin tek başına sağlıkla ilgili örneğin yoksulluk, çevresel bozulma veya sağlık hizmetlerinin yeterli olmaması gibi sorunları, değiştirip, çözemeyeceği ortadadır. 27

28 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Sağlık İletişimi Neler Yapamaz? Sağlık iletişimi küresel boyutta yapılan çalışmalar odak alınarak tanımlansa da, her ülkenin sağlık alanında kendi gerçeklikleri farklılık göstermektedir. Sonuç olarak, ülkenin sağlık iletişimi konusundaki çalışmaları, kendi öznel koşulları göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. 28

29 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Sağlık İletişiminin Gelişmesi 1971’deki A.B.D’de Stanford Kalp Hastalıklarından Korunma Programı’nın (SHDPP- Stanford Heart Diease Prevention Programme) yayınlanması, sağlık iletişiminin başlangıcında bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. 29

30 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Sağlık İletişiminin Gelişmesi SHDPP, kardiyoloji uzmanları ve iletişimcilerin, kalp hastalığından korunma amaçlı, kamu merkezli bir çaba olarak, işbirliği yapmaları sonucunda başlamıştır. 30

31 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Sağlık İletişiminin Gelişmesi 1980’lerde AIDS hastalığının ortaya çıkması, hala tedavisi mümkün olmayan bir hastalık olması; korunma ve bu sebeple de sağlık iletişimine büyük çaplı bir ihtiyaç uyandırmıştır. 31

32 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Sağlık İletişiminin Gelişmesi Sağlık iletişiminin, sağlık konusunda farkındalık, bilinç oluşturma ve hastalıktan korunmaya olan ilgiye yanıt olarak doğduğu; kısaca, kamu sağlığının problemleri ve ihtiyaçları nedeniyle ortaya çıktığı söylenebilir. 32

33 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Sağlık İletişimi Sağlık iletişimi perspektifi ticarileşmekte olan sağlık anlayışı için önemli bir görev üstlenebilir. 33

34 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi A.B.D 34

35 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi A.B.D 35

36 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi A.B.D 36

37 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi A.B.D 37

38 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi A.B.D. 38

39 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi A.B.D. 39

40 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi UGANDA 40

41 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi UGANDA 41

42 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi TÜRKİYE 42

43 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi TÜRKİYE 43

44 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi TÜRKİYE 44

45 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi TÜRKİYE 45

46 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi TÜRKİYE 46

47 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi TÜRKİYE 47

48 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi TAYLAND 48

49 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi TAYLAND 49

50 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi İSVİÇRE 50

51 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi SENEGAL 51

52 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi SENEGAL 52

53 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi A.B.D 53

54 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi A.B.D 54

55 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi İSVİÇRE 55

56 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi ETİYOPYA 56

57 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi NİJERYA 57

58 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi NAMİBYA 58

59 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi NAMİBYA 59

60 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi 60

61 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi 61

62 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi KENYA 62

63 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi KENYA 63

64 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi KENYA 64

65 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi KENYA 65

66 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi KENYA 66

67 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi KENYA 67

68 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi KENYA 68

69 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi KENYA 69

70 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi HİNDİSTAN 70

71 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi GİNE 71

72 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi GANA 72

73 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi FİLİPİNLER 73

74 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi ENDONEZYA 74

75 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi KAMERON 75

76 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi BELÇİKA 76

77 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi BELÇİKA 77

78 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi AFRİKA 78

79 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi AFRİKA 79

80 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi AFRİKA 80

81 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Uganda “Go Together Know Together” 81

82 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi TÜRKİYE 82

83 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi 83

84 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi 84

85 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi A.B.D. Artirit http://www.cdc.gov/arthritis/interventions/ physical/general.htm#7http://www.cdc.gov/arthritis/interventions/ physical/general.htm#7 85

86 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi www.healthfinder.gov Live well. Learn how. 86

87 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi A.B.D Obezite www.letsmove.gov 87

88 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi İngiltere Obezite www.nhs.uk/change4life 88


"SAĞLIK İLETİŞİMİ. TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Amaç: Katılımcıların sağlık iletişimi perspektifini anlamaları ve sağlığın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları