Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TURİZMDE YENİLEŞİM (İNOVASYON) ESASLI İŞ GELİŞTİRME PROJESİ Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TURİZMDE YENİLEŞİM (İNOVASYON) ESASLI İŞ GELİŞTİRME PROJESİ Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası."— Sunum transkripti:

1 TURİZMDE YENİLEŞİM (İNOVASYON) ESASLI İŞ GELİŞTİRME PROJESİ Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası

2 Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi “Farklı”laşmak -“Sıradan”laşmak 21. yüzyılda ya “farklı”laşırsınız ya da “sıradan”laşırsınız. 21. yüzyılda ya “farklı”laşırsınız ya da “sıradan”laşırsınız. Farklılığın yolu: inovasyon Farklılığın yolu: inovasyon İnovasyon yeni olmak İnovasyon yeni olmak değer katmak (fayda) değer katmak (fayda)

3 Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi Durum Tespiti 1980-1990’lı yıllar Deniz Kum Güneş Dinlence Paket tur Kitle turizmi Rekabet gücü:Fiyat

4 Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi Durum Tespiti Doğa Turizmi Doğa Turizmi Romantik Turizm Romantik Turizm Gastronomi Turizmi Gastronomi Turizmi Aidiyet Turizmi Aidiyet Turizmi İkinci Bahar Turizmi İkinci Bahar Turizmi Eko Turizm Eko Turizm Sağlık Turizmi Sağlık Turizmi İlgi ve hobi Can sıkıntısı sosyolojisi Kişiye özel 2000 ve sonrası: DEĞİŞİM !

5 Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi Durum Tespiti Fethiye’deki Turizm İşletmelerinin Niteliği Küçük ve orta boy işletmeler Küçük ve orta boy işletmeler Kuruluş aşamasında finansman sorunu Kuruluş aşamasında finansman sorunu Zayıf sermaye yapısı Zayıf sermaye yapısı Nitelikli insan kaynağı sorunu Nitelikli insan kaynağı sorunu Sistem eksikliği Sistem eksikliği Uzmanlaşmış bilgiye ulaşma zorlukları Uzmanlaşmış bilgiye ulaşma zorlukları Sıradan ve kalıplaşmış ürün ve hizmet sunumu Sıradan ve kalıplaşmış ürün ve hizmet sunumu

6 Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi Turizmde Yenileşim (İnovasyon) Esaslı İş Geliştirme (INOTurizm) Projesi Amaç: Fethiye’deki turizm işletmelerinin “farklılaşma esaslı rekabet gücü”nün desteklenmesi Fethiye’deki turizm işletmelerinin “farklılaşma esaslı rekabet gücü”nün desteklenmesi Fethiye’nin “özgün destinasyon” konsepti çerçevesinde relansmanının yapılması Fethiye’nin “özgün destinasyon” konsepti çerçevesinde relansmanının yapılması

7 Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi INOTurizm Projesi Hedefler 1. Kalıp ötesi düşünce yetkinlik karmasının geliştirilmesi 2. Pazar ve ürün kavramlarına yeni bakış açısı kazandırılması 3. Pazar ve ürün geliştirmede yenileşim (inovasyon) takım çantası kullanma bilgi ve becerisi kazandırılması 4. Pazar çeşitlendirmesi, yenilikçi ürün geliştirilmesi ve konumlandırılmasına yönelik strateji oluşturması 5. Hedef pazarlar tüketici beklentileri ve eğilimlerinin tespiti için pazar araştırması yapılması 6. İnovasyon temelli ürün ve hizmet sunumu tasarlanması ve geliştirilmesi 7. Fethiye’nin “özgün destinasyon” konsepti çerçevesinde relansmanının yapılması

8 Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi Faaliyet Yelpazesi Kalıp Ötesi Düşünce Yetkinlik Karmasının Geliştirilmesi Kalıp Ötesi Düşünce Yetkinlik Karmasının Geliştirilmesi İnovasyon kavramı ile buluşma İnovasyon kavramı ile buluşma Yaratıcı düşünce eksenli atölye çalışmaları Yaratıcı düşünce eksenli atölye çalışmaları  Odak Grup çalışması  SCAMPER  Beyin Fırtınası  Nominal Grup çalışması

9 Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi Pazar ve Ürüne Yeni Bakış Açısı Stratejik Pazarlama Eğitimi Stratejik Pazarlama Eğitimi  Pazar Çekiciliği  Rekabet Gücü  Stratejik Pazarlama Planı Pazar Segmentasyonu Çeşitlendirme Pazar Segmentasyonu Çeşitlendirme Atölyesi Atölyesi Ürün Konumlandırma Atölyesi Ürün Konumlandırma Atölyesi  Taşıyıcı Konsept: ‘İlginç’  Ağırlıklı Sloganlar: “Canınız Hiç Sıkılmayacak” “Yine Değil, Yeni; Yepyeni” Alışılmış Ötesi’ne Hoşgeldiniz!” Alışılmış Ötesi’ne Hoşgeldiniz!” Faaliyet Yelpazesi

10 Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi Faaliyet Yelpazesi Pazar ve Ürün Geliştirmede Yenileşim (İnovasyon) Takım Çantası Kullanma İnovasyonu yönetme becerisi İnovasyonu yönetme becerisi Stratejik planlama araçlarını kullanma Stratejik planlama araçlarını kullanma  Ansoff Matrisi  McKinsey Matrisi Risk ve fırsatları kestirme Risk ve fırsatları kestirme

11 Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi Pazar ve Ürün Geliştirme Strateji Oluşturma Fırsatlar ve Tehditler Fırsatlar ve Tehditler Güçlü ve Zayıf Yanlar Güçlü ve Zayıf Yanlar Stratejik Amaçlar Yelpazesi Stratejik Amaçlar Yelpazesi Faaliyet Yelpazesi

12 Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi Pazar Araştırması Tüketici eğilimleri Tüketici eğilimleri Tüketici beklentileri Tüketici beklentileri Kuluçka talep Kuluçka talep Rakiplerin pazar payı Rakiplerin pazar payı Rakip ürünler Rakip ürünler Verilerin ölçülüp tanımlanması Faaliyet Yelpazesi

13 Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi Faaliyet Yelpazesi Faaliyet Yelpazesi Ürün ve Hizmet Geliştirme “Fayda” tasarımı: 4K Konsept Testleri Konsept Testleri Kano Analizi Kano Analizi Konjoint Analizi Konjoint Analizi Kalite Fonksiyon Yayılımı Kalite Fonksiyon Yayılımı

14 Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi Faaliyet Yelpazesi Özgün Destinasyon Relansmanı Özgün Destinasyon Relansmanı www.fethiye.com www.fethiye.comwww.fethiye.com “Bir Tatil Düşünüyorum” e-dosya Fethi’YES HOLIDAY

15 Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi FTSO & İNOturizm Projesi FTSO Misyon: Yaratıcılık ve girişimcilik ortamını olgunlaştırarak Fethiye’nin “sürdürülebilir rekabet gücünü” desteklemek FTSO Misyon: Yaratıcılık ve girişimcilik ortamını olgunlaştırarak Fethiye’nin “sürdürülebilir rekabet gücünü” desteklemek Yeni iş fikirleri Yenilikçi düşünce yetkinliğini geliştirmek Farklılaşma esaslı rekabet gücü kazandırmak

16 Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi FTSO & İNOturizm Projesi FTSO Vizyon: “İş yaşamını çeşitlendirerek ve geliştirerek” “seçilmiş sektörlerde” Fethiye’nin “küresel ölçekte markalaşma”sını sağlamak FTSO Vizyon: “İş yaşamını çeşitlendirerek ve geliştirerek” “seçilmiş sektörlerde” Fethiye’nin “küresel ölçekte markalaşma”sını sağlamak Yeni iş fikirleri Sıradışı ürün ve hizmet Turizm Farklılaşma esaslı rekabet gücü

17 Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi Proje Paydaşları FTSO’nun turizmle ilgili meslek komiteleri FTSO’nun turizmle ilgili meslek komiteleri  Otel Motel Konaklama Meslek Komitesi  Yeme İçme ve Eğlence Meslek Komitesi  Ulaştırma Meslek Komitesi  Seyahat Acenteleri Meslek Komitesi  Hediyelik Eşya ve Kuyumculuk Meslek Komitesi Fethiye - ‘Turizm Sektörü Oyuncuları’ Yelpazesi Fethiye - ‘Turizm Sektörü Oyuncuları’ Yelpazesi  Ölüdeniz Turizmi Geliştirme Kooperatifi  Çalış Turizmi Geliştirme Derneği  Fethiye Otelciler Birliği  Fethiye Turizm Altyapı Hizmet Birliği  TÜRSAB  FETAV Turizm Eğitim Kurumları Turizm Eğitim Kurumları  Muğla Üniversitesi  Marmara Üniversitesi  Fethiye Turizm ve Otelcilik Lisesi

18 Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi Proje Bütçesi Danışmanlık giderleri 35.000 Eğitmen giderleri 10.000 Araştırma giderleri 20.000 Ulaşım, lojistik, kırtasiye, ikram 10.000 Personel10.000 İnternet sayfası tasarım ve tercüme 10.000 Toplam Proje Bütçesi 95.000 TL.

19 Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi Proje Süresi Projenin paydaşlara tanıtımı ve Yönlendirme Komitesi seçimi Şubat 2011 İnovasyon Eğitimi/Yenilikçi Düşünce Atölye Dizisi İnovasyon Eğitimi/Yenilikçi Düşünce Atölye Dizisi Şubat-Mart 2011 Stratejik Pazarlama Eğitimi/ Pazar geliştirme için strateji oluşturulması Stratejik Pazarlama Eğitimi/ Pazar geliştirme için strateji oluşturulması Mart-Nisan 2011 Pazar araştırması yapılması Mayıs-Ağustos 2011 Ürün ve Hizmet Geliştirme Eylül-Ekim 2011 Relansman Çalışması Ekim-Kasım 2011

20 Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi Projenin Beklenen Etkileri Turizm faaliyetlerinin çeşitlenmesi ve farklılaşması Turizm faaliyetlerinin çeşitlenmesi ve farklılaşması Farklılaşma esaslı olarak işletmelerin rekabet gücünün artması Farklılaşma esaslı olarak işletmelerin rekabet gücünün artması Turizmden elde edilen gelirde artış Turizmden elde edilen gelirde artış Turizm sektöründe yeni pazarlar yaratılması ve tek pazara bağımlılığın yarattığı risklerin azaltılması Turizm sektöründe yeni pazarlar yaratılması ve tek pazara bağımlılığın yarattığı risklerin azaltılması Turizm sektörünün mevsimsellikten tüm yıla yayılmasının sağlanması suretiyle istihdamda artış Turizm sektörünün mevsimsellikten tüm yıla yayılmasının sağlanması suretiyle istihdamda artış

21 Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi Proje Yönetimi Yönlendirme Komitesi Yönlendirme Komitesi Profesyonel sekretarya hizmetleri Profesyonel sekretarya hizmetleri Gözden geçirme toplantıları Gözden geçirme toplantıları  Kök sorun analizi  Kılçık Diyagramı Öğrenen proje yaklaşımı Öğrenen proje yaklaşımı  Alınan dersler yaklaşımı  Kıyaslama çalışması

22 Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi Projenin Sürdürülebilirliği Proje süresi sonrasında e-danışmanlık uygulaması Proje süresi sonrasında e-danışmanlık uygulaması FTSO profesyonellerine inovasyon yönetimi ve eğiticilerin eğitimi programı FTSO profesyonellerine inovasyon yönetimi ve eğiticilerin eğitimi programı FTSO internet sayfasında eğitim sunuları ve notların yayınlanması FTSO internet sayfasında eğitim sunuları ve notların yayınlanması e-INOturizm Bülteni e-INOturizm Bülteni FTSO dergisinde “Yaratıcı düşünce köşesi” FTSO dergisinde “Yaratıcı düşünce köşesi”

23 Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi TEŞEKKÜRLER


"TURİZMDE YENİLEŞİM (İNOVASYON) ESASLI İŞ GELİŞTİRME PROJESİ Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları