Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TURİZMDE YENİLEŞİM (İNOVASYON) ESASLI İŞ GELİŞTİRME PROJESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TURİZMDE YENİLEŞİM (İNOVASYON) ESASLI İŞ GELİŞTİRME PROJESİ"— Sunum transkripti:

1 TURİZMDE YENİLEŞİM (İNOVASYON) ESASLI İŞ GELİŞTİRME PROJESİ
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası

2 “Farklı”laşmak -“Sıradan”laşmak
21. yüzyılda ya “farklı”laşırsınız ya da “sıradan”laşırsınız. Farklılığın yolu: inovasyon İnovasyon yeni olmak değer katmak (fayda) Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi

3 Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi
Durum Tespiti Deniz Kum Güneş Dinlence Paket tur Kitle turizmi Rekabet gücü:Fiyat ’lı yıllar Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi

4 Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi
Durum Tespiti 2000 ve sonrası: DEĞİŞİM ! Doğa Turizmi Romantik Turizm Gastronomi Turizmi Aidiyet Turizmi İkinci Bahar Turizmi Eko Turizm Sağlık Turizmi İlgi ve hobi Can sıkıntısı sosyolojisi Kişiye özel Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi

5 Fethiye’deki Turizm İşletmelerinin Niteliği
Durum Tespiti Fethiye’deki Turizm İşletmelerinin Niteliği Küçük ve orta boy işletmeler Kuruluş aşamasında finansman sorunu Zayıf sermaye yapısı Nitelikli insan kaynağı sorunu Sistem eksikliği Uzmanlaşmış bilgiye ulaşma zorlukları Sıradan ve kalıplaşmış ürün ve hizmet sunumu Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi

6 Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi
Turizmde Yenileşim (İnovasyon) Esaslı İş Geliştirme (INOTurizm) Projesi Amaç: Fethiye’deki turizm işletmelerinin “farklılaşma esaslı rekabet gücü”nün desteklenmesi Fethiye’nin “özgün destinasyon” konsepti çerçevesinde relansmanının yapılması Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi

7 INOTurizm Projesi Hedefler
Kalıp ötesi düşünce yetkinlik karmasının geliştirilmesi Pazar ve ürün kavramlarına yeni bakış açısı kazandırılması Pazar ve ürün geliştirmede yenileşim (inovasyon) takım çantası kullanma bilgi ve becerisi kazandırılması Pazar çeşitlendirmesi, yenilikçi ürün geliştirilmesi ve konumlandırılmasına yönelik strateji oluşturması Hedef pazarlar tüketici beklentileri ve eğilimlerinin tespiti için pazar araştırması yapılması İnovasyon temelli ürün ve hizmet sunumu tasarlanması ve geliştirilmesi Fethiye’nin “özgün destinasyon” konsepti çerçevesinde relansmanının yapılması Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi

8 Faaliyet Yelpazesi Kalıp Ötesi Düşünce Yetkinlik Karmasının Geliştirilmesi İnovasyon kavramı ile buluşma Yaratıcı düşünce eksenli atölye çalışmaları Odak Grup çalışması SCAMPER Beyin Fırtınası Nominal Grup çalışması Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi

9 Pazar ve Ürüne Yeni Bakış Açısı
Faaliyet Yelpazesi Pazar ve Ürüne Yeni Bakış Açısı Stratejik Pazarlama Eğitimi Pazar Çekiciliği Rekabet Gücü Stratejik Pazarlama Planı Pazar Segmentasyonu Çeşitlendirme Atölyesi Ürün Konumlandırma Atölyesi Taşıyıcı Konsept: ‘İlginç’ Ağırlıklı Sloganlar: “Canınız Hiç Sıkılmayacak” “Yine Değil, Yeni; Yepyeni” Alışılmış Ötesi’ne Hoşgeldiniz!” Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi

10 Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi
Faaliyet Yelpazesi Pazar ve Ürün Geliştirmede Yenileşim (İnovasyon) Takım Çantası Kullanma İnovasyonu yönetme becerisi Stratejik planlama araçlarını kullanma Ansoff Matrisi McKinsey Matrisi Risk ve fırsatları kestirme Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi

11 Pazar ve Ürün Geliştirme Strateji Oluşturma
Faaliyet Yelpazesi Pazar ve Ürün Geliştirme Strateji Oluşturma Fırsatlar ve Tehditler Güçlü ve Zayıf Yanlar Stratejik Amaçlar Yelpazesi Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi

12 Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi
Faaliyet Yelpazesi Pazar Araştırması Tüketici eğilimleri Tüketici beklentileri Kuluçka talep Rakiplerin pazar payı Rakip ürünler Verilerin ölçülüp tanımlanması Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi

13 Ürün ve Hizmet Geliştirme
Faaliyet Yelpazesi Ürün ve Hizmet Geliştirme “Fayda” tasarımı: 4K Konsept Testleri Kano Analizi Konjoint Analizi Kalite Fonksiyon Yayılımı Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi

14 Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi
Faaliyet Yelpazesi Özgün Destinasyon Relansmanı Fethi’YES HOLIDAY “Bir Tatil Düşünüyorum” e-dosya Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi

15 FTSO & İNOturizm Projesi
Yenilikçi düşünce yetkinliğini geliştirmek Yeni iş fikirleri FTSO Misyon: Yaratıcılık ve girişimcilik ortamını olgunlaştırarak Fethiye’nin “sürdürülebilir rekabet gücünü” desteklemek Farklılaşma esaslı rekabet gücü kazandırmak Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi

16 FTSO & İNOturizm Projesi
Yeni iş fikirleri Sıradışı ürün ve hizmet FTSO Vizyon: “İş yaşamını çeşitlendirerek ve geliştirerek” “seçilmiş sektörlerde” Fethiye’nin “küresel ölçekte markalaşma”sını sağlamak Farklılaşma esaslı rekabet gücü Turizm Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi

17 Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi
Proje Paydaşları FTSO’nun turizmle ilgili meslek komiteleri Otel Motel Konaklama Meslek Komitesi Yeme İçme ve Eğlence Meslek Komitesi Ulaştırma Meslek Komitesi Seyahat Acenteleri Meslek Komitesi Hediyelik Eşya ve Kuyumculuk Meslek Komitesi Fethiye - ‘Turizm Sektörü Oyuncuları’ Yelpazesi Ölüdeniz Turizmi Geliştirme Kooperatifi Çalış Turizmi Geliştirme Derneği Fethiye Otelciler Birliği Fethiye Turizm Altyapı Hizmet Birliği TÜRSAB FETAV Turizm Eğitim Kurumları Muğla Üniversitesi Marmara Üniversitesi Fethiye Turizm ve Otelcilik Lisesi Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi

18 Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi
Proje Bütçesi Danışmanlık giderleri 35.000 Eğitmen giderleri 10.000 Araştırma giderleri 20.000 Ulaşım, lojistik, kırtasiye, ikram Personel İnternet sayfası tasarım ve tercüme Toplam Proje Bütçesi TL. Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi

19 Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi
Proje Süresi Projenin paydaşlara tanıtımı ve Yönlendirme Komitesi seçimi Şubat 2011 İnovasyon Eğitimi/Yenilikçi Düşünce Atölye Dizisi Şubat-Mart 2011 Stratejik Pazarlama Eğitimi/ Pazar geliştirme için strateji oluşturulması Mart-Nisan 2011 Pazar araştırması yapılması Mayıs-Ağustos 2011 Ürün ve Hizmet Geliştirme Eylül-Ekim 2011 Relansman Çalışması Ekim-Kasım 2011 Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi

20 Projenin Beklenen Etkileri
Turizm faaliyetlerinin çeşitlenmesi ve farklılaşması Farklılaşma esaslı olarak işletmelerin rekabet gücünün artması Turizmden elde edilen gelirde artış Turizm sektöründe yeni pazarlar yaratılması ve tek pazara bağımlılığın yarattığı risklerin azaltılması Turizm sektörünün mevsimsellikten tüm yıla yayılmasının sağlanması suretiyle istihdamda artış Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi

21 Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi
Proje Yönetimi Yönlendirme Komitesi Profesyonel sekretarya hizmetleri Gözden geçirme toplantıları Kök sorun analizi Kılçık Diyagramı Öğrenen proje yaklaşımı Alınan dersler yaklaşımı Kıyaslama çalışması Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi

22 Projenin Sürdürülebilirliği
Proje süresi sonrasında e-danışmanlık uygulaması FTSO profesyonellerine inovasyon yönetimi ve eğiticilerin eğitimi programı FTSO internet sayfasında eğitim sunuları ve notların yayınlanması e-INOturizm Bülteni FTSO dergisinde “Yaratıcı düşünce köşesi” Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi

23 Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi
TEŞEKKÜRLER Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi


"TURİZMDE YENİLEŞİM (İNOVASYON) ESASLI İŞ GELİŞTİRME PROJESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları