Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL KALİTE KAVRAMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL KALİTE KAVRAMLARI"— Sunum transkripti:

1 TEMEL KALİTE KAVRAMLARI
Nihat ÇETİNOĞLU Tapu ve Kadastro Uzmanı Ali İLBEY Tapu ve Kadastro Uzmanı

2 SEMİNER KONULARIMIZ 1. Kalite Nedir ? 2. Kalitenin 3 Prensibi
3. ISO 9001’in Faydaları 4. Takım Çalışmalarında İnsan İlişkileri 5. Takım Çalışması Ne Kazandırır ? 6. İyileştirme Takım Çalışmaları Nasıl Kurulur ? 7. Örnek İyileştirme Takım Çalışması

3 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİDİR AMAÇ ve İSTEKLERE UYGUNLUKTUR
KALİTE NEDİR? MÜŞTERİ MEMNUNİYETİDİR AMAÇ ve İSTEKLERE UYGUNLUKTUR BİR MAL VEYA HİZMETİN MÜŞTERİ BEKLENTİ VE GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAYABİLME YETENEĞİDİR

4 KALİTENİN 3 PRENSİBİ : İLK DEFADA YAPMAK HER DEFASINDA YAPMAK
ZAMANINDA YAPMAK

5 Verimlilik,işlerini yapabilmek için gerekli eğitimden geçen,
Kalite; Müşteri Tatminidir. Ürün ve hizmetin ne kadar iyi olduğu konusundaki son kararın getirdiği mutluluktur. Tedbirdir. Tedbir, sorunlar ortaya çıkmadan önce çözümleri oluşturmak, ürün ve hizmetlerin yapısına tasarım yoluyla üstünlük ve kusursuzluk katmaktır. Verimliliktir. Verimlilik,işlerini yapabilmek için gerekli eğitimden geçen, ihtiyaç duyduğu araç-gereç ve talimatlarla desteklenen personelle elde edilir.

6 Esneklik,talepleri karşılamak için
Esnekliktir. Esneklik,talepleri karşılamak için değişmeyi göze almak ve bu konuda istekli olmaktır. Bir programa uymaktır. İşleri zamanında kaliteli yapmak, ancak programa uymakla mümkündür. Kalite etkili olmaktır. Etki, işleri çabuk ve doğru olarak yapmakla sağlanır.

7

8 ISO 9001’in FAYDALARI Karlılığı ve verimliliği arttırır
Etkin bir yönetim sağlar Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrol sağlar Müşterilerce talep edilir Uluslar arası düzeyde uygulanabilen bir modeldir Kalite sisteminin belgelendirilmesinde modeldir Kalite bilinci oluşturur ve kurumlaşmayı sağlar

9 TAKIM ÇALIŞMASINDA İNSAN İLİŞKİLERİ
İnsanın Psikolojik, Sosyolojik ve Biyolojik yönleri vardır. İnsanlar; Dikkatsiz, Dalgın, Asabi, Önemsemez, İhmalkar, Heyecanlı, Sakar, Pervasız, Moral Bozukluğu, İşe Uyumsuzluğu, Yorgunluk, Uykusuzluk, Sorunlarını İş Yerlerine Taşırlar. Bu faktörler kişilerin yanlış ve kırıcı davranışlar yapmalarına sebep olur.

10 TAKIM ÇALIŞMASI NE KAZANDIRIR ?
Sinerji: Bireylerin enerjisi birleştiğinde SİNERJİ (daha büyük enerji) oluşur. Normalde; 2+2 = 4 eder. Ancak sinerjide bu; 2+2=6 veya 8 olabilir. Ortaklık ve takım çalışması bu sinerjiyi oluşturur.

11 YABAN KAZLARI Kazlar,sürü halinde uçarlarken bu yöntem sayesinde tüm sürü her bir yaban kazının tek başına uçabileceği maksimum mesafeden %70 daha fazla uçabilmektedir.

12

13 İYİLEŞTİRME TAKIM ÇALIŞMASI
İYİLEŞTİRME TAKIM ÇALIŞMASININ FAYDALARI Takım çalışması temelinde yapıldığı için başkanlığımızın veya birimimizin değişik düzeylerdeki çalışanlarının birbirlerinin başkanlığımıza ait düşüncelerini net olarak bilmelerine ve mevcut iletişimin güçlenmesine katkısı olur. Kurum kendisini değerlendirir. Çalışanlar mevcut sıkıntılarını amirine direkt olarak iletme imkanına sahip olur Ekip ruhu oluşturularak çalışanların birbirleriyle olan diyaloğu artar

14 İYİLEŞTİRME TAKIM ÇALIŞMASI
Hiyerarşik kademenin her aşamasında yapılır. Beyin fırtınası ile teknik raporlar ve bilgiler desteğinde yapılır. 1 moderatör, üyeler ve 1 raportör ile yürütülür. Birimimiz içerisinde çözebileceğimiz sorunlar üzerinde çalışılır.

15 ÖRNEK İYİLEŞTİRME TAKIM ÇALIŞMASI
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GELİŞİM İYİLEŞTİRME TAKIMI ÇALIŞMA RAPORU İyileştirme Takımını Adı: GELİŞİM Takımın Lideri: Nihat ÇETİNOĞLU Takımın Raportörü: Öznur ÜLGER Takım Üyeleri: Nihat ÇETİNOĞLU, Erkan KULAKSIZ, Lütfi EKİN, Ali İLBEY, Eslin AŞLAKÇI, Öznur ÜLGER, İyileştirme Takımı Çalışma Konusu: TUSAGA-Aktif Sisteminde karşılaşılan idari sorunlar Çalışmanın Başlama Tarihi : Çalışmanın Bitirildiği Tarihi:

16 ÖRNEK İYİLEŞTİRME TAKIM ÇALIŞMASI
İYİLEŞTİRME TAKIMI ÇALIŞMA TUTANAĞI Toplantı Tarihi : Toplantı No : 1 Toplantı Konusu : Takımın oluşturulması, lider ve raportörün seçilmesi, problem havuzunun oluşturulması İYİLEŞTİRME TAKIMI ÜYELERİ; Nihat ÇETİNOĞLU, Erkan KULAKSIZ, Lütfi EKİN, Ali İLBEY, Eslin AŞLAKÇI, Öznur ÜLGER 1. İyileştirme takım rehberi tarafından, iyileştirme takımının ne yapması gerektiği, izleyeceği çalışma yöntemi konusunda genel bir bilgilendirmede bulundu. 2. İyileştirme Takımı gönüllülük esasına göre çalışmaktadır. İlk iş olarak takıma oybirliği ile Öznur ÜLGER’in teklifi üzerine GELİŞİM ismi verildi. 3. Yine oylama sonucu GELİŞİM İyileştirme Takımı liderliğine Nihat ÇETİNOĞLU seçildi. 4. GELİŞİM İyileştirme Takımı raportörlüğüne Öznur ÜLGER seçildi. 5. Yapılan Çalışma: İlk toplantıda tüm katılımcılar ile problem havuzu oluşturuldu ve 15 adet problem tespit edildi.

17 PROBLEM HAVUZU TUSAGA-Aktif internet sitesinde kurulduğu günden beri çeşitli sıkıntıların ( Üyelerin sistem üzerinden sözleşmeyi indirememesi, İdari kayıttan onaylanan üyelerin sistemde onaylanmamış olarak gözükmesi vs) artarak devam etmesi ve karşılaşılan sorunların hemen çözülmesi için gerekli olan muhatabın bulunamaması. numaralı telefon hizmetimizi arayan abonelerin TUSAGA-Aktif sistemi için hazırlanan internet sitesini yeterince incelememesi ve bunun sonucunda siteden elde edeceği bilgileri ilgili memura sorması ve bunun personelimizin verimini düşürmesi. TUSAGA-Aktif sisteminin kurulduğu günden beri üyelerle kurumu buluşturacak bir organizasyonun yapılmaması. Üyelere bu sistemin nasıl kullanılacağına dair gerekli eğitimin verilmemesi TUSAGA-Aktif sistemiyle ilgili üyelerinin bilgilerinin yer aldığı dosyaları, evrakları saklayacak gerekli fiziki şartların bulunmaması TUSAGA-Aktif sisteminde vatandaşların sorunlarını çözmek için kurulan numaralı telefon danışma hattına cevap verecek personelin yeterli sayıda olmaması TUSAGA-Aktif Genel Müdürlük ve Taşra Teşkilatı personellerimize eğitimin verilmemesi. TUSAGA-Aktif sisteminin tanıtımının yeterince yapılmaması.

18

19 Puanlama sonucu en çok puanı alanı 3 problem aşağıda sıralanmıştır:
1) TUSAGA-Aktif sisteminin kurulduğu günden beri kullanıcılarla idarecileri buluşturacak bir organizasyonun yapılmaması. Kullanıcılara bu sistemin nasıl kullanılacağına dair gerekli eğitimin verilmemesi 2) TUSAGA-Aktif internet sitesinde kurulduğu günden beri çeşitli sıkıntıların ( Kullanıcıların sistem üzerinden sözleşmeyi indirememesi, İdari kayıttan onaylanan üyelerin sistemde onaylanmamış olarak gözükmesi vs) artarak devam etmesi ve karşılaşılan sorunların hemen çözülmesi için gerekli olan muhatabın bulunamaması. 3) numaralı telefon hizmetimizi arayan kullanıcıların TUSAGA-Aktif sistemi için hazırlanan internet sitesini yeterince incelememesi ve bunun sonucunda siteden elde edeceği bilgileri ilgili memura sorması ve bunun personelimizin verimini düşürmesi. Birinci toplantıda beyin fırtınası yöntemi ile problem havuzu oluşturularak tespit edilen 10 adet problemden, puanlama sonucunda 3. sırada yer alan ‘‘TUSAGA-Aktif sisteminin kurulduğu günden beri üyelerle kurumu buluşturacak bir organizasyonun yapılmaması. Üyelere bu sistemin nasıl kullanılacağına dair gerekli eğitimin verilmemesi’’ konusu iyileştirilmesi gereken ana problem olarak seçilmiş ve sorunun nedenleri ile çözüm önerileri hakkında analiz yapılmış ve daha sonraki toplantıda da sorunun çözümüne devam edilerek çalışma tamamlanmıştır.

20 GELİŞİM İYİLEŞTİRME TAKIMI TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi : 16/04/2012 Toplantı No : 2 Toplantı Konusu : Seçilen Problemin Nedenleri Problem : TUSAGA-Aktif sisteminin kurulduğu günden beri kullanıcılarla kurumu buluşturacak bir organizasyonun yapılmaması. Kullanıcılara bu sistemin nasıl kullanılacağına dair gerekli eğitimin verilmemesi NEDENLER VE ALT NEDENLER Personel ve kullanıcılar arası iletişim eksikliği olması Kullanıcıların TUSAGA-Aktif sisteminde işlem yapmadan önce kendilerine gönderilen bilgilendirme maillerini okumamaları Kullanıcıların işyerlerinde çalıştırdıkları personellerin yeterli vasıflara sahip olamaması Bilgisayar, internet ve GPS kullanmada yaşanan sıkıntılar TUSAGA-Aktif sisteminin kullanılması için kullanıcılardan istenen evrakların eksiksiz gönderilememesi

21 GELİŞİM İYİLEŞTİRME TAKIMI TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi : 30/04/2012 Toplantı No : 3 Toplantı Konusu : Çözüm Önerileri ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TUSAGA-Aktif sistemi idarecileri ile TUSAGA-Aktif sistemi üyelerini senede 2 defa buluşturacak düzenli bir organizasyonun yapılması uygun görülmüştür. Üyelerin yaşadıkları sıkıntıları idarecilere iletmesi için kullanılan numaralı telefon hizmetine bakacak personel sayısının arttırılması ve bu personelin gerekli eğitimi almalıdır. TUSAGA-Aktif sistemine üye olan kullanıcılara gerekli eğitimi verecek TUSAGA-Aktif sistemi eğitim ve danışma biriminin kurulmalıdır. TUSAGA-Aktif sistemini içeren internet sitesi geliştirilerek ( eğitim videoları, uygulama örnekleri vs) daha aktif bir şekilde kullanılmalıdır.


"TEMEL KALİTE KAVRAMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları