Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİM"— Sunum transkripti:

1 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİM

2 İNSANIN EN TEMEL HAKKI NEDİR

3 YAŞAMA HAKKI NASIL BİR YAŞAM ?

4 SOSYAL YÖNDEN TAM BİR İYİLİK HALİ İÇİNDE…
SAĞLIKLI, FİZİKSEL ve SOSYAL YÖNDEN TAM BİR İYİLİK HALİ İÇİNDE…

5 Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
İş Sağlığının Tanımını; “Tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmalarıdır.” (ILO, WHO,1950 ).

6 İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR? İşyerinde işin yürütülmesi ile ilgili olarak meydana gelen tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak ve daha iyi bir iş ortamı oluşturmak için yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. İŞYERLERİNDE ÇALIŞANLARIN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ÇALIŞMALARINI SAĞLAMAK ÜZERE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER DİZİSİDİR.

7 İŞ GÜVENLİĞİ UNSURLARI
ÇALIŞANLARI, TEHLİKE VE SAĞLIĞI BOZUCU NEDENLERE KARŞI KORUNMASI. ÇALIŞMA ORTAM VE KOŞULLARININ DÜZELTİLMESİ. TEHLİKELERİN VE SAĞLAĞA ZARAR VEREBİLECEK NEDENLERİN ORTADAN KALDIRILMASI. BU ÇALIŞMALARIN TÜMÜNÜN SİSTEMLİ VE YÖNTEMLİ BİÇİMDE YAPILMASI.

8 Her 3 dk bir iş kazası oluyor
90 dk 1 kişi sakat kalıyor 4 Saatte 1 kişi hayatını kaybediyor

9 İŞ KAZALARI

10 İş Kazalarında Dünyadaki Yerimiz
Ülkeler İş Kazaları (%) Kaza Sıklık Oranı Kanada 0.81 3.37 ABD 0.83 3.46 Almanya 1.5 6.25 Polonya 2.6 10.34 Güney Kore 2.8 11.67 Türkiye 3 12.45

11 İŞ KAZALARI

12 İŞ KAZASINDAN DOĞAN ZARARLAR

13 GÖRÜNEN ZARARLAR GÖRÜNMEYEN ZARARLAR Hüseyin Şen

14 İşgücünün yaralanması veya hayatını kaybetmesi, tıbbi masraflar, iş kazası tazminatı, makine, malzeme ve teçhizat masrafları. GÖRÜNEN ZARARLAR İşgücünün işini ya da mesleğini kaybetmesi, Sürekli veya geçici iş görmezlik, İşgücünün kendisinde ve ailesinde yaratacağı ruhsal bunalımlar. İşçi, işveren ve diğer elamanların zaman kaybı, moral bozukluğu sonucu üretim kaybı, yeni işgücü yetiştirme masrafı ve zaman kaybı. GÖRÜNMEYEN ZARARLAR

15 İŞÇİ ve İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

16 SORUMLULUKLAR DEVLET İŞVEREN İŞÇİ

17 SORUMLULUKLAR DEVLET İŞÇİ İŞVEREN YASALAR ÇIKARMAK DENETLEMEK
TEKNİK ÇALIŞMALARIN ALT YAPISINI OLUŞTURMAK İŞ GÜVENLİĞİ KURAL VE TALİMATLARINA UYGUN ÇALIŞMA DÜZENİNİ KORUMAK İŞÇİ İŞVEREN TEKNİK GÜVENLİK KONULARINDA ÇALIŞMALAR YAPILMASINI SAĞLAMAK EMNİYETSİZ DURUMLARI GİDERMEK

18 İŞVERENLERİN VE İŞÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4857 sayılı İş Kanunu Madde 77:
İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için; gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.

19 İŞVERENLERİN VE İŞÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4857 sayılı İş Kanunu Madde 77: İşçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

20 İŞVEREN VEYA VEKİLİ TARAFINDAN TAZMİNATSIZ OLARAK FESHEDEBİLİR.
İŞ KANUNU MADDE 25 H- İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. I- İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp ta eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması halinde; İŞVEREN VEYA VEKİLİ TARAFINDAN İŞ AKİDLERİNİ TAZMİNATSIZ OLARAK FESHEDEBİLİR.

21 SSK KANUNU M ADDE 110 ve 111 SİGORTALININ KASDİ VE SUÇ SAYILIR HAREKETİ; KASDİ VE ŞUÇ SAYILIR BİR HAREKETİ YÜZÜNDEN İŞ KAZASINA UĞRAYAN , MESLEK HASTALIĞINA TUTULAN VEYA HASTALANAN SİGORTALIYA GEÇİCİ İŞ GÖREMEMEZLİK GELİRİ VERİLMEZ. SİGORTALIYA YALNIZ GEREKLİ SAĞLIK YARDIMLARI YAPILIR.

22 KAZA NEDENLERİ

23 Kazaların çoğu, güvensiz davranış ve şartlardan veya bunların birleşmesinden meydana gelir.

24 İŞYERİNDE MEYDANA GELEN KAZADAN NELER ZARAR GÖRÜR ?
İNSAN, MAKİNE, ALET - TEÇHİZAT, MALZEME ZAMAN.

25 UNUTMAYIN ! KAZA GELİYORUM DER !

26 Ne yazık ki kazalar her zaman geliyorum diyor.

27 Bu sözler ne kadar bildik, ne kadar tanıdık geliyor?
Bizde sadece kesik ve çürük olur, Kaç keredir ikaz ediyorum! O işi bizim çalışan değil, müteahhit yapıyor. Bizim adamlar şerbetlidir, bir şey olmaz Kaza olursa nasıl kurtulurum Kaç senedir böyle yapıyoruz bir şey olmaz Böyle olacağını hiç düşünmemiştim

28 İŞ KAZASI = EMNİYETSİZ DURUM X EMNİYETSİZ DAVRANIŞ

29 KATKIDA BULUNAN NEDENLER
İŞ KAZASI NEDENLERİ Rahatsızlık Yaralanma Sakatlanma Ölüm DOĞRUDAN NEDENLER Güvensiz Hareketler Güvensiz Durumlar KATKIDA BULUNAN NEDENLER Güvenlik Yönetimi Performansı İşçinin Zihinsel Durumu İşçinin Fiziksel Durumu

30 EMNİYETSİZ DAVRANIŞLAR
İNSANIN DOĞAL YAPISI DALGINLIK ACELECİLİK POZİSYON VE TAVIR EMNİYET TEDBİRLERİNE UYMAMA ŞAKALAŞMA AŞIRI HIZ DİKKATSİZLİK İHMALKARLIK TEHLİKELİ ÇALIŞMA EMNİYETSİZ DAVRANIŞLAR

31 EMNİYETSİZ DAVRANIŞLAR
YAPISAL UYUMSUZLUK EMNİYETSİZ DAVRANIŞLAR FİZİKSEL YETERSİZLİK

32 EMNİYETSİZ DAVRANIŞLAR
EĞİTİM NOKSANLIĞI EMNİYETSİZ DAVRANIŞLAR YETERSİZ BİLGİ YETERSİZ TECRÜBE

33 EMNİYETSİZ DURUMLAR EKİPMANLAR BAKIMI YAPILMAMIŞ EKİPMAN
HASARLI EKİPMAN EKİPMANIN YANLIŞ KULLANIMI YETERSİZ KORUYUCU EKİPMAN UYGUN OLMAYAN EKİPMAN KULLANIMI UYGUN OLMAYAN MUHAFAZALAR YETERSİZ UYARI SİSTEMİ EMNİYETSİZ DURUMLAR

34 EMNİYETSİZ DURUMLAR İŞ YERİ DÜZENSİZLİĞİ ZEMİN KİRLİLİĞİ
DAĞINIK VE DÜZENSİZ ÇALIŞMA ORTAMI

35 ÇEVRE KOŞULLARI EMNİYETSİZ DURUMLAR GÜRÜLTÜ AYDINLATMA TİTREŞİM

36 EMNİYETSİZ DURUMLAR DENETİM NOKSANLIĞI

37 NİÇİN ÇALIŞIYORUZ AMACIMIZ NE HAYATTA KALMAK
İMKANLARIMIZ DAHİLİNDE AİLEMİZİN, KENDİMİZİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAK ONLARA DAHA İYİ BİR YAŞAM SAĞLAMAK TEMEL İHTİYAÇLARIMIZI KARŞILAMAK AMACIMIZ NE

38 HANGİ DURUMLARDA ÇALIŞAMAYIZ ?
YAŞLILIKTAN DOLAYI İŞ YAPABİLME GÜCÜMÜZÜ YİTİRDİĞİMİZ ZAMAN İŞ YAPABİLME GÜCÜMÜZÜ ETKİLEYECEK KADAR SAKATLANDIĞIMIZ ZAMAN

39 İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI SİZİN İÇİN KONMUŞTUR!
Amaan neymiş iş güvenliği yaa eskiden iş güvenliği mi vardı. Canım sıkkın zaten akşam olsa da eve gitsem. İş güvenliği kurallarının hepsine uyacağım çünkü onlar benim sağ salim eve geri dönebilmem için konulmuş kurallardır.

40 İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI SİZİN İÇİN KONMUŞTUR!
Ooff ayağım!! KEŞKE uysaydım iş güvenliği kurallarına Bütün iş güvenliği kurallarına uydum ve sağ salim evime geri dönebildim

41 ÖNGÖR – ÖNLEM AL!

42 Hangisi Güvenli?

43 Sizce Bu Adam Ne Yapıyor?

44 Kazaların Oluş Nedenleri
İş kazalarının oluş nedenleri dikkatsizlik, tedbirsizlik, kurallara uymama, kullanılan araç gerecin kullanımına ilişkin bilgisizlik ve kullanılan araç gerecin bakımsız ve elverişsiz oluşu olarak sıralanabilir.

45 Dikkatsizlik Çalışan kişinin çeşitli nedenlerle, örneğin özel hayatına ilişkin problemler dolayısıyla gerekli dikkati sarfetmemesi kaza nedenlerinin başında yer alır. Ayrıca uykusuzluk, aralıksız olarak uzun süreli çalışmalar da dikkatin dağılmasına neden olabilir.

46

47 Tedbirsizlik Nasıl olsa ben kaza yapmam veya kaza olmaz şeklinde yanlış düşünceler, insanı tedbirli davranmaktan alıkoyabilir. En tehlikeli düşünce "Bana birşey olmaz" düşüncesidir. Bu düşünceye saplanan kişinin iflah olması çok zordur. Bu boş düşünceler bir tarafa bırakılıp tedbirli olmak gerklidir. Her an kaza olabilecek gibi tedbirli olmak zorundayız.

48

49 Kurallara Uymama İşyerinde kazalara karşı korunma amacıyla belirlenmiş bir takım kurallar vardır. Bu kurallara uyulmaması da kaza nedeni olabilir.

50

51 Bilgisizlik Cihazların kullanımına ilişkin bilgisizlik de önemli bir kaza nedenidir. Cihazın teknik özelliklerinin bilinmemesi, yanlış düğmelere basılması kazalara yol açabilir.

52 Bakım Eksikliği Cihaz, araç ve gereçlerin bakımı zamanında yapılmazsa bozulma nedeniyle kaza olabilir. Çalışırken bozulan, bir parçası kopan makineler çalışanlara, çevrede bulunanlara zarar verebilir.

53

54 TEŞEKKÜRLER


"İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları