Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Toplumun Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesinde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Toplumun Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesinde."— Sunum transkripti:

1

2 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Toplumun Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesinde Paydaşlar İşbirliği Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Tehdidi ve Sektör Dr. Bekir Keskinkılıç Başkan Yardımcısı BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR, PROGRAMLAR VE KANSER BAŞKAN YARDIMCILIĞI TGDF Gıda Kongresi 2013 « Yüzüncü Yıla On Kala» 12-14 kasım Antalya

3 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye’de Nüfus Artışı ve Doğurganlıkta Azalma Nüfusun kendini yenilemesi için doğurganlık hızı en az 2,1 olmalıdır. TGDF Gıda Kongresi 2013 « Yüzüncü Yıla On Kala» 12-14 kasım Antalya

4 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Nüfus Yapımız Değişiyor TGDF Gıda Kongresi 2013 « Yüzüncü Yıla On Kala» 12-14 kasım Antalya

5 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kaynak: WHO World Health Statistics 2013 Türkiye ile aynı gelir grubunda olan ülkelerde beklenen yaşam süresi 1990-2011 yılları arasında 6 yıl artarken ülkemizde bu artış 10 yıl oldu. Doğumda Beklenen Yaşam Süresi TGDF Gıda Kongresi 2013 « Yüzüncü Yıla On Kala» 12-14 kasım Antalya

6 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Bulaşıcı Olmayan / Kronik Hastalıklar Dünyadaki ölümlerin %63 ’ ünün nedenidir. Her yıl 36 milyon ’dan fazla insan ölüyor. Ölümlerin %29’u 60 yaş altı Kadın / Erkek ayrımı yok WHO Global Satatus Report on NCD, 2010 TGDF Gıda Kongresi 2013 « Yüzüncü Yıla On Kala» 12-14 kasım Antalya

7 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Bulaşıcı Olmayan / Kronik Hastalıklar Küresel bir salgın Uzun sürer, genel olarak yavaş ilerler Dört esas tipi vardır Kardiovasküler hastalıklar (kalp krizi ve inme gibi) Diyabet Kanser Kronik solunum yolu hastalıkları (KOAH ve astma vb.) TGDF Gıda Kongresi 2013 « Yüzüncü Yıla On Kala» 12-14 kasım Antalya

8 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu BOH büyük ölçüde önlenebilir 1.Sağlıksız beslenme, 2.Fiziksel hareketsizlik, 3.Tütün kullanımı, 4.Aşırı alkol tüketimi olarak tanımlanan dört majör risk faktörüyle etkin müdahale yaparak önlemek mümkün WHO Global Satatus Report on NCD, 2010 KVH, inme ve Tip II Diyabetin ¾’ü, kanserin ise %40’ı önlenebiliyor.

9 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2002 yılında 17 milyon kişi KDH’dan ölmüş ve bu ölümlerin 7.2 milyonu KKH’dan olmuştur. KDH’na bağlı ölümler 2001 yılında dünyadaki tüm ölümlerin %29.3’ünü oluşturmuştur. (2020 yılı için %36.3) –Gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin yarıya yakını, –Gelişmekte olan ülkelerde ise dörtte biri KDH’na bağlıdır DSÖ’nün küresel hastalık yükü çalışmasında KKH %6.8 ile ikinci en önemli kısmını oluşturmaktadır. Dünyada Kalp ve Damar Hastalığı

10 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Koroner kalp hastalığı riskleri ~10% Diğer etkenler İnaktivite Obezite Diyabet Yoksulluk Stres Homosistein vb ~40% Kolesterol / Sağlıksız diyet Isles et al 1992; Emberson et al 2004; Unal et al 2004 TGDF Gıda Kongresi 2013 « Yüzüncü Yıla On Kala» 12-14 kasım Antalya

11 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 10 TÜRKİYE ULUSAL DÜZEYDE ÖLÜMLERİN TEMEL HASTALIK GRUPLARINA GÖRE YÜZDE DAĞILIMI %79 Kaynak: UHY-ME Çalışması, 2004

12 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Obezite geleceğimizi tehdit ediyor. Türkiye’de Obezite Durumu* * 19 yaş üstü bireyler, Türkiye Sağlık ve Beslenme Araştırması, 2010 TGDF Gıda Kongresi 2013 « Yüzüncü Yıla On Kala» 12-14 kasım Antalya

13 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 12 Yaş Üzeri Bireylerde Fiziksel Aktivite Yapma Durumu TGDF Gıda Kongresi 2013 « Yüzüncü Yıla On Kala» 12-14 kasım Antalya

14 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sağlık Bakanlığı VİZYONU S.B. Stratejik Plan 2013 - 2017

15 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Stratejik Amaçlarımız Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak İnsan merkezli ve bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap vermek Türkiye’nin kalkınmasına ve küresel sağlığa katkı aracı olarak sağlık sistemini geliştirmeye devam etmek TGDF Gıda Kongresi 2013 « Yüzüncü Yıla On Kala» 12-14 kasım Antalya

16 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Stratejik Plan HEDEF 1.1. Sag ̆ lıklı beslenme alıs ̧ kanlıklarını gelis ̧ tirmek, fiziksel aktivite du ̈ zeyini artırmak ve obeziteyi azaltmak Hedefe Yo ̈ nelik Stratejiler 1.1.1. Sag ̆ lıg ̆ ı gelis ̧ tirme programları aracılıg ̆ ıyla bireysel beslenme ve fiziksel aktivite davranıs ̧ larını deg ̆ is ̧ tirmek Sag ̆ lıklı beslenme alıs ̧ kanlıklarını tes ̧ vik etmek, fiziksel aktiviteyi artırmak ve obeziteyi azaltmak ic ̧ in ulusal kampanyalar, etkinlikler ve eğitimler du ̈ zenlemek TGDF Gıda Kongresi 2013 « Yüzüncü Yıla On Kala» 12-14 kasım Antalya

17 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Stratejik Plan Hedefe Yo ̈ nelik Stratejiler 1.1.3. Daha sag ̆ lıklı yiyecek sec ̧ imlerini kolaylas ̧ tırmak S ̧ eker, yağ ve tuz ic ̧ erig ̆ inin azaltılmasına yo ̈ nelik sekto ̈ rlerarası es ̧ gu ̈ du ̈ m ve is ̧ birlig ̆ ini sag ̆ lamak Sag ̆ lıklı gıda sec ̧ imini tes ̧ vik etmek ic ̧ in gıda etiketleme sisteminin olus ̧ turulmasını sag ̆ lamak Gıda reklamları ic ̧ in sag ̆ lıg ̆ ı koruyucu standartlar olus ̧ turmak Gıda takviyesi reklamlarını izlemek, advers etki durumlarında hukuki yaptırım uygulanmasını sag ̆ lamak TGDF Gıda Kongresi 2013 « Yüzüncü Yıla On Kala» 12-14 kasım Antalya

18 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı Sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılması, hareket alışkanlığının arttırılması ve daha aktif hayat tarzına uygun çevrenin hazırlanması için çalışıyoruz. TGDF Gıda Kongresi 2013 « Yüzüncü Yıla On Kala» 12-14 kasım Antalya

19 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı Obezite ile mu ̈ cadele konusunda gıda sanayii ile is ̧ birlig ̆ i yapmak. Stratejiler Ulusal politikalarda gıda sekto ̈ rü ile is ̧ birlig ̆ i sag ̆ lanması. Gıdalardaki trans yag ̆ ların c ̧ oklu doymamıs ̧ yağ asitleri ile deg ̆ is ̧ tirilmesine yo ̈ nelik c ̧ alıs ̧ malar yapılması Tuz alımının ve gıdaların tuz oranının azaltılarak toplumun ortalama tuz/ sodyum alımında %30’luk nispi azalma sag ̆ lanması Gıda sanayinin u ̈ st du ̈ zey yo ̈ neticilerinin obezite ile mu ̈ cadele konusunda bilgilendirilmesi TGDF Gıda Kongresi 2013 « Yüzüncü Yıla On Kala» 12-14 kasım Antalya

20 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Gıda sanayinin tu ̈ keticileri yeterli ve dengeli beslenme konusunda bilgilendirmesi ve bilinc ̧ lendirmesi. Reklam ve pazarlama faaliyetlerinin, uluslararası uygulamalar dikkate alınarak tu ̈ keticilerin dog ̆ ru sec ̧ im yapmalarını sag ̆ layacak s ̧ ekilde gelis ̧ tirilmesi ve gerekli o ̈ nlemlerin alınması. Az miktarda tu ̈ ketilmesi gereken gıdaların vergilerinde artış, tes ̧ vik edilen gıdalarda ise fiyat subvansiyonu veya u ̈ retimin tes ̧ viki ic ̧ in gerekli o ̈ nlemlerin alınmasının sag ̆ lanması Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı TGDF Gıda Kongresi 2013 « Yüzüncü Yıla On Kala» 12-14 kasım Antalya

21 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ekmekte kepek oranının daha da arttırılması ve tam bug ̆ day ekmeg ̆ inin yaygınlas ̧ tırılması ic ̧ in c ̧ alıs ̧ ıyoruz. Hazır gıdalarda trans yag ̆ ların kullanılmasını engellemeyi planlıyoruz. Toplu yemek tu ̈ ketilen yerlerde sag ̆ lıklı menu ̈ uygulamalarını yaygınlas ̧ tırıyoruz. C ̧ ocuklarımıza okullarda sag ̆ lıklı beslenme bilinci olus ̧ turuyoruz. Yu ̈ ksek enerjili gıdaların tu ̈ ketiminin azaltılması ic ̧ in her tu ̈ rlü tedbirin alınmasını sag ̆ lıyoruz. Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı TGDF Gıda Kongresi 2013 « Yüzüncü Yıla On Kala» 12-14 kasım Antalya

22 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OKUL KANTİNLERİNDE DÜZENLEME  Milli Eğitim Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile işbirliği içinde okul kantinlerinde sağlıklı gıdaların satışı ile ilgili düzenleme üzerinde çalışılmış, okul kantinlerinde doğal maden suları hariç, enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler ve kolalı içecekler ile kızartma ve cipslerin satışları yasaklanmış, bunların yerine süt, ayran, yoğurt, meyve suyu, taze sıkılmış meyve suyu ve tane ile satışı yapılabilen meyve bulundurulması sağlanmıştır (2011). TGDF Gıda Kongresi 2013 « Yüzüncü Yıla On Kala» 12-14 kasım Antalya

23 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OKUL SÜTÜ  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,  Milli Eğitim Bakanlığı,  Ulusal Süt Konseyi ve  Bakanlığımız işbirliği ile ilköğretim okullarında “Okul Sütü Programı” uygulanmaktadır. TGDF Gıda Kongresi 2013 « Yüzüncü Yıla On Kala» 12-14 kasım Antalya

24 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sağlıklı Halk Politikaları Hakkında Adelaide Tavsiyeleri “Gıda ve beslenme” Pozitif ulusal ve uluslar arası sağlık etkisi sağlamak için tarımsal, ekonomik ve çevresel faktörleri entegre eden bir gıda ve beslenme politikası tüm hükümetlerin önceliği olmalıdır. Bu tür bir politikanın ilk aşaması beslenme ve diyete ilişkin amaçların belirlenmesi olacaktır. Vergiler ve teşvikler, herkesin sağlıklı gıdalara ve iyileştirilmiş diyete erişimini sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. İkinci Uluslararası Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Konferansı, Adelaide, Güney Avustralya, 5-9 Nisan 1988 TGDF Gıda Kongresi 2013 « Yüzüncü Yıla On Kala» 12-14 kasım Antalya

25 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu North Karelia Programı KKH ölüm hızı çok yüksek olduğu için, 1972’de toplumdaki risk faktörlerini azaltmayı hedefleyen North Karelia projesi başlatılmıştır. Programda yoğun sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme etkinlikleri düzenlenmiş, eğitim, tarım, sanayi sektörleri sağlık sektörüyle birlikte çalışarak toplumun yaşam biçimini değiştirmiştir. İzleyen 20 yıl içinde toplumun ortalama kolesterol düzeyi %18, diyastolik kan basıncı %3, sigara içme prevalansı ise %15 azalmıştır. Vartiainen E, Puska P, Pekkanen J, Tuomilehto J, Jousilahti P. Changes in risk factors explain changes in mortality from ischaemic heart disease in Finland. BMJ1994;309:23-7

26 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu North Karelia Programı hastalığı azalttı mı? İlk 20 yıl sonunda KKH mortalite hızlarında %55’lik bir düşüş gözlenmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirmelerde KKH mortalitesindeki azalmanın %75’inin risk faktörlerindeki azalmayla açıklanabildiği ortaya konmuştur. TGDF Gıda Kongresi 2013 « Yüzüncü Yıla On Kala» 12-14 kasım Antalya

27 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu «Blue Zones ® Areas» Dünyada diğerlerinden daha uzun yaşayan ve nasıl daha mutlu olunacağını bilen (!) insanların yaşadığı yerler var. Mavi kuşak alanları: –İtalya’da Sardunya –Japonya’da Okinawa –Kaliforniya’da Loma Linda, –Kosta Rika’da Nicoya, –Yunanisyan’da İkaria 26 TGDF Gıda Kongresi 2013 « Yüzüncü Yıla On Kala» 12-14 kasım Antalya

28 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kendi mavi kuşağımızı oluşturabilir miyiz? 100 yaşınızı görmek için genetik piyango çıkmış olması lazım. Ama çoğumuz 90’lı yaşlarımızı, neredeyse hiç kronik hastalık olmaksızın yaşama kapasitesine sahibiz. Ortalama bir kişinin yaşam süresi «Mavi kuşak yaşam tarzı» benimsenerek 10-12 yıl artırabilir. 27 Okinawa’ adasından Ushi Okushima 109 yaşında halen bahçe işleri ile uğraşıyor. TGDF Gıda Kongresi 2013 « Yüzüncü Yıla On Kala» 12-14 kasım Antalya

29 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mavi kuşaklarda 9 ortak özellik: 1. Doğal hareket 2. Maksat 3. Stresle Başa Çıkmak için Vites Küçültme 4. % 80 Kuralı 5. Sebze Ağırlıklı Beslenme 6. Ölçülü içme 7. İnanç 8. Aile Olmak 9. Doğru Çevre

30 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sağlıklı Seçimler “The Choices Programme” Tüketicilerin sağlıklı gıda ve içecek seçmelerini kolaylaştırmak amacıyla başlatılmış küresel bir gıda etiketleme girişimidir. DSÖ’nün dünyada giderek büyüyen obezite ve diyet ile ilişkili hastalık sorunuyla mücadelede, gıda endüstrisinin aktif rol alması çağrısına cevap olarak 2006’da, Hollanda’da başlatılmıştır.

31 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sağlıklı Seçimler Programı Gıda şirketleri ve catering kuruluşlarının sağlıklı ürün geliştirilmesi inovasyonlarını ve mevcut ürünlerin besin içeriklerinin reformüle edilmesi çalışmalarını vurgulamak için “Healthy Choices” logosunu kullandırarak dünya gıda endüstrisini teşvik etmek Kolayca tanınan bir logo yardımıyla sağlıklı seçenekleri çabukça ayırt edebilen tüketicilerin sayısını arttırmak Gıdalarda yağ, şeker, tuz ve lif oranlarına göre yapılan değerlendirmelerle logoyu kullandırıyor

32 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sağlıklı Seçimler Programının Amaçları Sağlıklı gıda inovasyonu ve reformülasyonunu teşvik etmek Sağlıklı gıda seçimlerini kolayca tanımada tüketicilere yardımcı olmak sağlığa olumsuz bir etkisi olan besinlerin alımını sınırlamak Gerekli ve faydalı besinlerin alımını teşvik etmek Uygun enerji alımını desteklemek Şu ana kadar Hollanda, Belçika, Çek Cumhuriyeti ve Polonya’da, kendi ulusal düzenlemelerine göre belirlenmiş 120'den fazla şirket, 7000 gıda ve içecek ürünlerinde sağlıklı seçim logosunu bulunduruyor. Küresel bir girişim olarak büyüyecek gibi görünüyor.

33 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Toplam hastalık yükü 2002’ye göre % 6 oranında; bulaşıcı hastalıklar ise % 40 oranında düştü. Kaynak : Ulusal Hastalık Yükü 2004 ve 2013 Çalışmaları TGDF Gıda Kongresi 2013 « Yüzüncü Yıla On Kala» 12-14 kasım Antalya

34 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ÜNİVERSİTELER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ ÖZEL SEKTÖR SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ULUSLARARASI KURULUŞLAR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜKLERİ TGDF Gıda Kongresi 2013 « Yüzüncü Yıla On Kala» 12-14 kasım Antalya

35 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bekir.keskinkilic@saglik.gov.tr TGDF Gıda Kongresi 2013 « Yüzüncü Yıla On Kala» 12-14 kasım Antalya


"T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Toplumun Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesinde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları