Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİŞİLİK BOZUKLUKLARI KİŞİLİK BOZUKLUKLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİŞİLİK BOZUKLUKLARI KİŞİLİK BOZUKLUKLARI."— Sunum transkripti:

1 KİŞİLİK BOZUKLUKLARI KİŞİLİK BOZUKLUKLARI

2 Kişilik Bozukluğu Bireyin toplumsal uyumunda düzenli işi olmasında
ilişkilerde süreklilik sağlayabilmesinde gözlenen bozulmaların uzun süreli olması

3 Ortak Özellikler Davranış örüntülerinin uyum amacı ile esneklik göstermeden sürdürülmesi (yapılan yanlışlıkların yinelenmesi) topluma aykırı davranışların gösterilmesi çocukluktan ya da ilk ergenlik çağından beri devam etmesi

4 Ortak Özellikler Benliğe uyumlu (ego-sintonik)
çevre ile çatışmaya yol açması çevreyi kendine uydurmaya çalışması (alloplastik uyum)

5 Ortak Özellikler Bilişsel, duygusal ve düşünce yapısında belirgin bozukluk olması

6 Kişiliğin Değerlendirilmesi
kendini haklı çıkarma kendinden fazla yakınmama çevreyle çatışmaya girme

7 Kişiliğin Değerlendirilmesi
güç durumlardan ders almama sorumluluktan kaçma, yakayı kurtarma antisosyal davranışlardan suçluluk duymama alkol ve madde kullanımı eğilimi

8 Ayırıcı Tanı kaygı, depresyon, somatizasyon olabilir ama alloplastik uyum sözkonusu psikoza göre gerçeği değerlendirme yetisi bozulmamış, rasyonalizasyon savunmaları kullanılır Organik boz.’daki bilişsel yeti yitimi olmaz süreğendir alkol ve maddelere aşırı bağımlılık gösterenlerin çoğunda kişilik bozukluğu vardır

9 Küme A: Paranoid Kişilik Bozukluğu
Kuşkucu, alıngan, kuruntulu kötülük gelebileceği düşüncesinde dikkatli, tetikte, savunucu aşırı kıskanç, kinci, gururlu

10 Küme A: Paranoid Kişilik Bozukluğu
Pireyi deve yapma, tartışma başkalarına soğuk, yukardan bakan eleştiri kaldırmayan

11 Küme A: Şizoid Kişilik Bozukluğu
yakın ilişkiler kurmaktan topluma karışmaktan kaçınan soğuk görünen, içe-dönük yalnızlığı yeğlerler duygusal dalgalanma göstermezler

12 Küme A: Şizoid Kişilik Bozukluğu
İlgi ve eylemleri kısıtlıdır yakınlık gösterenlere soğuk, itici davranırlar uzaklaştırırlar kimileri sanata, entellektüel uğraşlara düşkün olabilir

13 Küme A: Şizotipal Kişilik Bozukluğu
garip, olağandışı özellikler taşıyan zor ilişki kuran, egzantrik büyüsel inanışlar ağır stres altında psikoz belirtileri gösterebilir

14 Küme B: Antisosyal Kişilik Bozukluğu
kavgacılık, sahtecilik hırsızlık, alkol-madde düşkünlüğü saldırganlık suçluluk duymama haz ilkesi her şeyin üzerindedir

15 Küme B: Antisosyal Kişilik Bozukluğu
Başlangıçta girişken, canlı, çekici, ilgili, bilgili görünebilir ancak ilişkiler kısa sürede biter haklı çımak için aşırı mantığa bürünürler

16 Küme B: Borderline Kişilik Bozukluğu
kimlik duygusunda, ilişkilerinde, duygulanımında yaygın ve süregen dengesizlik sağlam bir kimlik duygusu yoktur düş kırıklığı

17 Küme B: Borderline Kişilik Bozukluğu
antisosyal davranışlar madde kullanımı kendine zarar verme depreseyon-kaygı boşluk, anlamsızlık, yalnızlık duyguları yalnızlık korkusu-dayanamama

18 Küme B: Borderline Kişilik Bozukluğu
Narsistik özellikler bir yandan çabuk kırılabilir diğer yandan omnipotan nesne ilişkileri de hem yüceltme hem değersizleştirme

19 Küme B: Borderline Kişilik Bozukluğu
iyi - kötü olarak bölünen nesne ilişkileri sevgi-nefret iniş-çıkışlar içe atma, bölünme,yansıtmalı özdeşim

20 Küme B: Histrionik Kişilik Bozukluğu
dikkati üzerine çekme isteği olayları büyütme, abartma, dramatize etme abartılmış duygusal tepkiler, yüz hareketleri gösterişli, çekici olmaya çalışma narsistik eğilimler baştan çıkarıcı olma

21 Küme B: Histrionik Kişilik Bozukluğu
Yapay, yüzeysel ilişkiler derin cinsel korkular şefkat ve sevgi açlığı içindedirler

22 Küme B: Narsisistik Kişilik Bozukluğu
fiziksel ve ruhsal yönden kendini aşırı beğenen sürekli beğeni, ilgi ve onay bekleyen gittikleri her yerde hemen özel ilgi göreceğine iyi bir yeri hak ettiklerine inanırlar en güzel, en yakışıklı, en başarılı, en parlak kişi odur

23 Küme B: Narsisistik Kişilik Bozukluğu
hayal kırıklığı, incinmeler benlik saygısı dışarıdan gelecek övgülere bağlıdır görünüş ve davranış bunu elde etmeye yöneliktir bunları elde edemeyince kırılma, depresyon yaşanabilir

24 Küme B: Narsisistik Kişilik Bozukluğu
kendilerini yüceltmek için başkalarını kullanırlar sömürürler empati gösteremezler bencil-benmerkezcidirler

25 Küme B: Narsisistik Kişilik Bozukluğu
erken çocukluk dönemindeki doğal grandiyöz kendilik duygusuna ana-babanın empati göstermeyişi gerçek dünyanın düş kırıklıklarıyla yeterince karşılaşamama (Khout) anne babanın aşırı yüceltmesi ile beslenen kendilik (Millon, Bandura)

26 Küme C: Kaçıngan Kişilik Bozukluğu
toplum içinde olumsuz değerlendrilmekten korkan utangaç, çekingen, kendilerini fazla gözleyen başkalarınca nasıl göründüklerini merak eden yanlış bir şey yapmaktan korkarlar elleri titre, yüzleri kızarır, fark edilecek diye endişelenirler toplumsal ilişkilerden kaçınırlar, yalnız kalırlar toplumsal-iş yaşamları bundan etkilenebilir

27 Küme C: Bağımlı Kişilik Bozukluğu
yalnız başına karar veremeyen özerk girişim yapamayan eyleme geçemeyen isteyici-alıcıdırlar ama kendileri vermezler kendisi edilgin-bağımlı kalacak, başkaları ona gerekli şeyleri sağlayacak

28 Küme C: Obsesif-kompulsif Kişilik Bozukluğu
aşırı düzen, titizlik başkalarının kurallara tam uymasını bekleme aşırı kararsızlık, erteleme, olaylarının olumlu olumsuz yanlarını sürekli tartma ve karar verememe iş sorumluluklarına aşırı düşkünlük cimrilik, eskimiş eşyaları atamama

29 Pasif-agresif Kişilik Bozukluğu (tartışmalı kategori)
ortaya konan performansta olumsuz tutumlar ve pasif direnç (yakınma, tartışma) şanslı kişilere karşı düşmanlık ve gücenme yanlış anlaşılmaktan ve takdir edilmemekten yakınma

30 Depresif Kişilik Kalıcı depresif bilişler sürekli mutsuzluk
yetersizlik, suçluluk ve kendini eleştirme duyguları

31 Oluş Nedenleri Oldukça az şey bilinyor
1980’den (DSM-III) dikkat çekmeye başlamış Eştanı oranı çok yüksek (%85) kliniğe başvuru çok az (klinik olmayan örneklemlerde görülüyorlar) (distimia’dan farklı olarak bilişel ve kişilerarası treytler vardır

32 Oluş Nedenleri Kalıtım ikiz çalışmaları
şizotipal, antisosyal ve paranoid’de kalıtım etkisi görülmektedir

33 Oluş Nedenleri Yapısal Etkenler
Doğum öncesi, sırası ve sonrasında merkezi sinir sistemi dizgesinde zemin hazırlayabilir

34 Oluş Nedenleri Çevresel etkenler aile ve toplumsal çevre önemli
nesne ilişkileri bağlanma

35 Oluş Nedenleri Çevresel etkenler çocukluk dönemi istismarları
travma (fiziksel/cinsel) kendilik gelişimi

36 Deneysel Çalışmalar Psikopatlar şoktan kaçınmayı yavaş öğrenirler
Deri iletkenliği tepkileri, çok az kaygı sergileyip itici uyarıcılara normallerden daha çabuk uyum gösterirler Tepkilerini değiştirmekte zorluk çekerler, davranışları onları istemedikleri sonuçlara götürse bile

37 Psikoterapiler Nesne İlişkiler Psikoterapisi
Psikoanalitik Yönelimli Terapiler Bilişsel Psikoterapi Dialektik Psikoterapi Bilişsel Analitik Terapi Şema Terapi


"KİŞİLİK BOZUKLUKLARI KİŞİLİK BOZUKLUKLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları