Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ERASMUS+ PROGRAMI KOORDİNATÖR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2

3 ERASMUS+ NEDİR? https://www.youtube.com/watch?v=wIL3aRj5ElA

4 ERASMUS+ NEDİR? Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında örgün eğitim, yaygın eğitime destek vermek yoluyla hayat boyu öğrenme ilkesini destekler. Öğrencilerin ve personelin program üyesi ülkeler, aday ülkeler ve ortak ülkeler arasında hareketliliğini teşvik eden bireylerin uluslararası (kredi) hareketliliği ve Ortak Yüksek Lisans Dereceleri (Key Action 1/Ana Eylem 1) Bahsi geçen ülkelerde, yükseköğretim kurumları sistemlerinin modernizasyonunu ve uluslararasılaşması üzerinde bir etkiye sahip olan işbirliği ve ortaklıkları teşvik eden ve özellikle AB’ ye komşu Ortak Ülkelere odaklanan yükseköğretimde Kapasite Geliştirme projeleri (Key Action 2/ Ana Eylem 2) AB’ ye komşu Ortak ülkelerde Yükseköğretim Reformu uzman ağı, uluslararası mezunlar derneği, Ortak Ülkeler ile politika diyaloğu, uluslararası cazibe ve tanıtım etkinlikleri aracılığıyla Politika Diyaloğuna destek (Key Action 3 / Ana Eylem 4) Küresel çapta Avrupa Birliği çalışmaları alanında öğretmeyi, araştırmayı ve düşünmeyi teşvik etmek amacına yönelik Jean Monnet faaliyetleri.

5 ERASMUS+ VE ÜNİVERSİTEMİZ
2014 yılında Avrupa Komisyonu’na başvurarak Erasmus+ Charter almaya hak kazanan Üniversitemiz, bugünden sonra Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde Erasmus+ Öğrenci ve Personel Değişim Faaliyetlerine katılacak, Avrupa'da karşılıklı anlaşma yaptığı çeşitli üniversitelere öğrenci ve öğretim üyesi gönderecek, gelenleri de misafir edecek, ortak yüksek lisans programları açabilecek ve partner ülkelerle AB projelerine yürütücü veya ortak olabilecektir.

6 Erasmus+ Hareketlilik Faaliyetleri (Key Action 1/Ana Eylem 1)
Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Öğrenci Staj Hareketliliği Erasmus+ Personel Hareketliliği Akademik / İdari Personel Eğitim Alma Hareketliliği Öğretim Elemanı Ders Verme Hareketliliği

7 Erasmus İkili Anlaşması (Inter Agreement) Nedir?
Öğretim görevlisi ve öğrenci değişimlerini gerçekleştirmek için fakülteler ve bölümler bazında ikili anlaşmalar yapmak gerekmektedir. İki yüksek öğrenim kurumunun Erasmus+ kapsamında hareketlilik yapmayı planladığı, birbirlerinden bekledikleri şartları belirten niyet mektubu niteliğinde bir anlaşmadır. (Karşılıklı mutabakata vararak ikili anlaşma üzerinde değişiklik yapmak mümkündür.) inter agreement.docx

8

9 İkili Anlaşma Nasıl Yapılır?
web adresinden Erasmus University Charter (Erasmus Üniversite Beyannamesi) almış olan Üniversiteler tespit edilir. Tespit edilen üniversitelerin web sayfalarından ilgili fakülte ve bölümün koordinatörü ile iletişime geçilir (Daha önce kişisel veya kurumsal olarak iletişimde olunan üniversitelerle ikili anlaşma yapmak daha kolay olacaktır). Koordinatörle yapılan yazışmalar sonucunda belirlenen öğrenci ve öğretim elemanı sayıları ikili anlaşma formu üzerinde gösterilir. Ders kodları tablosu kullanılarak “subject area codes” bölümleri doldurulur. (Boş İkili anlaşma formuna, adresinden ulaşabilirsiniz. Örnek ikili anlaşmalar için Uluslararası Ofis’e başvurunuz.)

10 Dikkat Edilmesi Gerekenler
İkili anlaşma için görüşmeler başladığında ve ikili anlaşma formu doldurulurken; Fakülte/Enstitü (yüksek lisans veya doktora değişimi içeriyorsa) koordinatörü bilgilendirilmelidir. İletişim kısmında fakülte koordinatörlerinin bilgileri mutlaka olmalıdır. (İstenirse anlaşmayı yapan öğretim elemanının bilgileri de forma eklenebilir). İkili anlaşma formu mutlaka iki orijinal kopya olarak düzenlenmelidir. 2 adet ikili anlaşma Erasmus Kurum Koordinatörü tarafından imzalandıktan sonra, karşı üniversiteye gönderilir ve Uluslararası Ofis tarafından postaya verilir. Karşı taraf anlaşmayı imzaladıktan sonra bir orijinal belgeyi posta yoluyla ofisimize gönderir. Ofise gelen ikili anlaşma ilgili dosyaya kaldırılır. Koordinatör veya ilgili kişi, imzalanan anlaşmanın bir kopyasını ofisten alarak bölümünde saklar.

11 Dikkat Edilmesi Gerekenler
Karşı kurumun ders içerikleri mutlaka anlaşma yapılmadan önce incelenmeli, Denklik sorunu yaşanma ihtimali ortadan kaldırılmalı, Akademik takvim incelenmeli, Eğitim dili mutlaka belirtilmeli (Erasmus+ öğrencilerine uygulanan) Değişim düzeyi (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) belirtilmeli, İkili anlaşmaya ait özel koşullar (TOEFL, standardın üzerinde akademik ortalama, vs) varsa; bu koşulların anlaşma yapılırken Uluslararası Ofis ile paylaşılması, Bu tür özel koşulların ikili anlaşma yapıldıktan sonra ortaya çıkması durumunda, Erasmus başvuruları başlamadan önce Uluslararası Ofis’e bildirilmesi. Üniversitemizin yapmış olduğu ikili anlaşmaların süresi bitenlerin yenilenmesi.

12 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
https://www.youtube.com/watch?v=6pjxn1bsyu4 https://www.youtube.com/watch?v=aJb_Lx1XGJE Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ile 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Verilen mali destek ile öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. ERASMUSDEĞİŞİM PROGRAMI\LEARNING_AGREEMENT_FOR_STUDIES(4).docx

13 Öğrencilerin Seçimi Öğrenim hareketliliği gerçekleştirilecek öğrencilerin belirlenmesi ilan, başvuru ve değerlendirme ve öğrenci seçiminden oluşan üç aşamalı bir süreçtir. Çeşitli sebeplerle gidemeyen öğrenciler bir sonraki yıla "kazanılmış hak" olarak devredilerek doğrudan gönderilemezler.  Ancak aynı akademik yıl içinde bu hak ertelenebilir. Bütün Erasmus öğrenim hareketliliği anlaşmaları yükseköğretim kurumunun internet sayfasında; ilgili fakülte ilan panolarında ilan edilir ve kontenjan dahilinde bu anlaşmalar için başvuru çağrısı yapılır. Gerek internet sayfasında, gerekse ilan panolarında başvurabilecek öğrenciler Erasmus öğrenim hareketliliği ve başvuru süreci hakkında bilgilendirilir. Öğrencinin gönderileceği ortak bir yükseköğretim kurumu mevcut olmadan, öğrenciler Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetine katılmak üzere seçilemez.

14 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti için Gereken Asgari Şartlar:
Başvuru Erasmus Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti için Gereken Asgari Şartlar: Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (önlisans/lisans, yüksek lisans veya doktora) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması (30 AKTS kredi ders yükü olması) Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4 ya da 70/100 olması, Yükseklisans ve doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.5/4 ya da 75/100 olması, ÖNEMLİ: Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. Yatay/Dikey geçişle gelen veya lisans ya da yüksek lisansını farklı bir üniversitede tamamlamış bir üst kademede eğitimine devam eden öğrenciler en az bir dönem geçirdikten sonra Erasmus a başvurabilirler.

15 Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öğrenci Seçimi
Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir.  2015/2016 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır: Akademik başarı düzeyi : %50 Dil seviyesi : %50 (SINAVI GEÇME NOTU 100 ÜZERİNDEN 55)

16 Hibe Ödemesi Gitmeden önce %80
Davet mektubu/Bilgi Formu üzerindeki tarihe göre Döndükten sonra %20 Katılım Sertifikası’ndaki (Akademik Takvime uygun) tarihe göre (başarılı olunduğu takdirde) Hibesiz (“0” Hibeli) Erasmus öğrencisi Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli Erasmus öğrencileriyle aynı süreçten geçer.

17 Hayat Pahalılığına göre ülke türleri
Hareketlilikte misafir olunan ülkeler Aylık öğrenci Öğrenim Hibesi (avro) Aylık öğrenci Staj Hibesi (avro) 1.Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, Birleşik Krallık 500 600 2.Grup Program Ülkeleri Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye 400 3.Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya 300

18 Koordinatör Sorumlulukları
İkili Anlaşma Sağlanması (Inter Agreement) Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) Öğrenim Anlaşması Değişikliği Öğrenci döndükten sonra not transferi Akademik danışmanlık Değişim kalitesi Bölümlerde öğrenci belgelerinin arşivlenmesi

19 Erasmus Stajı Nedir? https://www.youtube.com/watch?v=Z7X0fkHe0UQ
Staj (yerleştirme), öğrencinin programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları, AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar, Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz, Erasmus staj faaliyeti için uygun değildir

20 Başvuru Süreci Öğrenciler, Başvuru formu ve transkriptlerini Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim eder. Lisans için en az 2.2/4,Y.L ve doktora için en az 2.5/4 ortalaması olan öğrenciler, yabancı dil sınavına girmeye hak kazanır. Başarılı olanlar aday olur. Barajı geçen öğrencilerden staj yapacakları kurumdan aldıkları niyet mektuplarını Uluslararası Ofis’e teslim ederler ve sonrasında asil ve yedek öğrenci listeleri açıklanır. Süre 3 ila 12 ay olmakla beraber, kazanan öğrencilerimiz staj yerlerine yerleştirilirler.

21 Eğitim Anlaşması ve Kalite Taahhüdü
Eğitim Anlaşması ve Kalite Taahhüdü (Training Agreement and Quality Commitment): Staj faaliyeti süresince yapılacak çalışma programına ilişkin kişisel bir eğitim anlaşması düzenlenir. Eğitim Anlaşması, çalışma programı, beceri, yeterlikler, öğrenme kazanımları (learning outcomes), staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı ile ilgisi, usta öğretici düzenlemeleri ve faaliyetin tamamlanması sonrası sağlanacak akademik tanınma vs. gibi konulara ait bilgileri içeren kişiye özel bir belgedir. Üç nüsha hazırlanarak imzalanır. Eğitim Anlaşmasında belirtilecek yetkinlik ve yeterlilikler, öğrencinin devam ettiği programda belirtilen yetkinlik ve yeterlilikleri sağlayacak şekilde tanımlanmalı ve staj hareketliliği sonucu elde edilen öğrenme kazanımları (learning outcomes) programın temel yeterlilikleri ile ilişkilendirilmelidir.

22 Tanınma Erasmus stajı yapmaya hak kazanan öğrenci, öğrenci işleri bilgi sisteminde Erasmus Stajı’nı zorunlu/seçmeli ders olarak ders listesine ekler. Başarılı olması durumunda AKTS kredisi verilerek staj tanınır. Stajın kaç AKTS kredisi değerinde olduğu bölümlere göre değişiklik gösterebilir. Eğitim Anlaşmasında bu kredi, bölüm koordinatörü tarafından mutlaka belirtilir. Tanınma süreci: Üniversitedeki staj yükümlülükleri yerine sayılması için ilgili akademik birimin yönetim kurulu kararı gerekir. Zorunlu stajı olan birimlerden giden öğrencilerin (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) yurt dışı stajları zorunlu stajları ile eşleştirilir. Buna karşılık zorunlu stajı olmayan birimlerden giden öğrencilerin 3 aylık stajları ilgili bölümdeki seçmeli dersler yerine sayılır.

23 Tanınma Staj tanınma sürecinde temel alınacak belgeler Katılım Sertifikası ve Başarı Belgesi’dir. Stajlarını tamamlayıp geri gelen öğrenciler stajın tanınma işlemi için başarı belgeleri ve katılım sertifikalarının birer kopyaları ile birlikte Erasmus Bölüm Koordinatörlerine başvururlar.  Stajın tanınması Bölüm Erasmus Koordinatörünün önerisi üzerine Fakülte/Enstitü /Yüksek Okul yönetim kurulu kararı ile yapılır. Yönetim kurulu kararında öğrencinin yurtdışında yaptığı staj müfredatın parçası ise, öğrencinin zorunlu stajı yerine geçer. İlgili kararda Erasmus stajı yaptığı belirtilir. Stajın zorunlu olmadığı hallerde, yapılan staj yönetim kurulu kararında öğrencinin gitmeden önce seçtiği seçmeli ders olarak yer alır. Yönetim Kurulu kararı Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na gönderilir.

24 Karşılaşılan Sorunlar
Uygun olmayan işletme: LOKANTA (DÖNERCİ) olamaz, uygunluk denetimi şart. Training Agreement: Detaylı hazırlanmadan koordinatörlerimiz imzalamamalı. Vize: Mutlaka Öğrenci vizesi için başvurulmalı, gerekirse çalışma izni alınmalı Turist Vizesi olamaz.

25 Koordinatör Sorumlulukları
Öğrenci staj yerini kendisi bulur. Ancak Koordinatörler ya da bölüm hocaları yol gösterici olabilir. Öğrenci staj yapacağı işletmeyi kendisi bulduysa, işletmenin uygunluğuna Erasmus koordinatörü mutlaka onay vermelidir. Öğrenciler staj yapacakları işletmeden davet mektubu almadan staj öğrencisi olarak seçilemezler. Erasmus bölüm koordinatörleri, davet mektubu alınan işletmeyi inceleyerek “uygundur” şeklinde paraflamalı ve öğrenci bu şekilde başvurmalıdır. Öğrencilerin staja gitmeden önce hazırladıkları “Eğitim Anlaşması ve Kalite Taahhüdü ” çok önemli. Bu belgenin altında sizlerin, öğrencinin ve staj yapılacak işletmedeki yetkili kişinin imza yeri bulunmaktadır.

26 Online Linguistic Support (OLS)
Çevrimiçi Dil Desteği 1 OCAK 2015 TARİHİNDEN İTİBAREN ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞNDE DİL SINAVLARI ZORUNLU !

27 Personel Hareketliliği
Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır. Ders Verme Eğitim Alma Hareketliği Hareketliği

28 Ders Verme Hareketliliği
Yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik personelin EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi yükseköğretim kurumlarında 1 akademik yıl içerisinde en az 8 saat olmak şartıyla 2 günden 2 aya kadar ders vermesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır. Ders Verme Hareketliliğinin Hedefleri Eğitim konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek. Yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda teşvik etmek Kimler Faydalanabilir? Üniversitemizde tam veya yarı zamanlı olarak istihdam edilen personel Resmi olarak ders verme yükümlülüğüne sahip tüm öğretim elemanları faydalanabilir.

29 Erasmus Personel Hareketliliği Hibesi
Ders verme ve Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Misafir olarak gidilen kurumda en az 8 saat ders vermek gerekmektedir. Öğretim programında ve/veya katılım sertifikasında yararlanıcının en az 8 saat ders verdiği açıkça görünmediği durumlarda faaliyet geçersiz kabul edilir. Yararlanıcıya hibe ödemesi yapılmaz. Bu süre bitimine kadar sizin ve anlaştığınız kurum için en uygun olan 1 haftalık süre. Faaliyetin gerçekleşmediği durumlarda hibe ödemesi yapılmaz. 14 günden daha uzun süren faaliyet hareketlilik faaliyetlerinde; 15. ve sonrası günler için aşağıda verilen günlük hibe miktarının %70’ i gündelik olarak esas alınır.

30 2015-2016 Personel Hareketliliği Hibeleri
EV SAHİBİ ÜLKE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ Günlük hibe Miktarları (Avro) Grup Ülkeler Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, İngiltere 144 2. Grup Ülkeler Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Fransa, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Lüksemburg, Macaristan, Avusturya, Polonya, Romanya, Finlandiya, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre, Türkiye 126 3. Grup Ülkeler Almanya, İspanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovakya, Makedonya 108 4. Grup Ülkeler Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya 90

31 Erasmus Personel Hareketliliği Hibesi
Haftalık Harcırah Gitmeden Önce (% 80) Döndükten sonra (% 20) Seyahat Masrafları Personel seyahat gideri, Komisyon ajansın’nın inernet sitesinde yer alan «mesafe hesaplayıcı» kullanılarak, aşağıdaki miktarlar baz alınarak hesap edilir. Elde edilen «km» değeri Hibe miktarı km arası 180 avro km arası 275 avro km arası 360 avro km arası 530 avro km arası 820 avro 8000 km üzeri 1.100 avro

32 Eğitim Alma Hareketliliği
İdari ve akademik personellerin EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi)sahibi üniversitelerde veya işletmelerde belli süre zarfında ve belli bir iş planı kapsamında eğitim alma faaliyetidir. Süre: en az 2 iş günü, en fazla 2 ay Yararlanıcılar: İdari Personel, Akademik Personel (Okutman,Uzman, Arş. Gör ve Öğretim Üyeleri) Gerçekleşme Şekilleri: EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda veya Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki işletmede. Bizim ve anlaştığınız kurum için en uygun olan 1 haftalık süre.

33 Nerelerden Eğitim Alabiliriz?
Üniversiteden Üniversiteye Üniversiteden İşletmeye İşletme Büyüklüğü, yasal statüsü ve faaliyet gösterdiği ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her türlü kurum /kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her türlü ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Üniversite ile İşletme arasında gerçekleştirilecek Hareketlilik için anlaşma yapılmasına gerek yoktur.

34 Başvuru Süreci Başvurudan Önce Hareketlilikten Önce
Uygun bir kurumun veya işletmenin belirlenmesi İkili anlaşmanın yapılması (üniversite ise) Karşı kurumdan davet mektubu alınması (karşı kurumdan kabul edildiğinizi gösteren bir e-posta da olabilir) İş Planı /Öğretim Programının hazırlanarak onaylanması Başvuru Sırasında Davet mektubu ve iş planının birime teslim edilmesi Hareketlilikten Önce Davet Mektubu İş planı / Öğretim Programı Sözleşme Görevlendirme Yazısı Bilgi Formu Uçak Bileti ve Faturası Hareketlilikten Sonra Katılım Sertifikası Biniş Kartı Nihai Rapor

35 Değerlendirme öncelikleri
Amacımız Erasmus+ Uygulama El Kitabında belirtilen kurallar çerçevesinde; Başvuran personel arasından, Erasmus Komisyonu tarafından gerçekleştirilecek personel seçiminin tarafsız bir şekilde, şeffaflık ve adaletin gözetilmesiyle sağlamaktır. .

36 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
https://www.youtube.com/watch?v=hz92CVATyW8


"CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları