Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA UMKE. OLAY YERİ YÖNETİMİ 3 GEREKÇE Afet ve olağan dışı durumlarda (ODD) olay bölgesinde genellikle halk arasında korku ve panik yaşanmakta, yardıma.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA UMKE. OLAY YERİ YÖNETİMİ 3 GEREKÇE Afet ve olağan dışı durumlarda (ODD) olay bölgesinde genellikle halk arasında korku ve panik yaşanmakta, yardıma."— Sunum transkripti:

1 ANKARA UMKE

2 OLAY YERİ YÖNETİMİ

3 3 GEREKÇE Afet ve olağan dışı durumlarda (ODD) olay bölgesinde genellikle halk arasında korku ve panik yaşanmakta, yardıma gelenler ise bireysel hareket ettikleri durumlarda zamanında ve doğru, ihtiyaca ve yerinde müdahale etme konusunda yanılgıya düşebilmekte. Bu nedenle önceden belirlenen plan ve kurallar çerçevesinde olay yeri yönetimi tek elden yapılmalı.

4 4 Muhtemel Kriz Alanı Bölge Kriz Yönetim Merkezi BAŞBAKANLIK KRİZ YÖNETİM MERKEZİ Başbakanlık Türkiye Afet ve Acil Durum Yön. Başkanlığı Yurtiçi ve Yurtdışı Kaynaklar İlgili Bakanlığın Kriz Merkezi Bakanlıkların Kriz MerkezleriGenel Kurmay Başkanlığı Kamu kurum ve kuruluşlarının kriz (masaları) büroları Garnizon Komutanlığı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kriz (masaları) Büroları Kaymakamlıkların Kriz Merkezleri İhtiyaçlar Tedbirler Bağlantı Gerektiğin de bağlantı Valilik Kriz Yönetim Merkezi TÜRKİYE’DE AFET YÖNETİMİ

5 5 KRİZ MERKEZİ SEKRETERYA BAŞKANLIĞI İlk Yardım ve Sağlık Hizmetleri Grubu Haberleşme Hizmetleri Grubu Güvenlik Hizmetleri Grubu Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Grubu Elektrik Hizmetleri Grubu Ulaşım Hizmetleri Grubu Acil Yardım ve Satınalma Hizmetleri Grubu Çevre Hizmetleri Grubu Ön Hasar Tespit Grubu Geçici İskan Hizmetleri Grubu Yıkıntıları Kaldırma Hiz.Grubu TarımHiz. Grubu ACİL YARDIM HİZMET GRUPLARI VALİLİK KRİZ MERKEZİ Arama ve Kurtarma Grubu İL DÜZEYİNDE AFET YÖNETİMİ

6 6 İnsanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini bozarak ya da kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal veya insan yapısı kökenli olaylar. (Deprem, sel, kasırga, savaşlar vb.) Rutin sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığı, ek özel uygulamalara gereksinim duyulan tüm durumlar. (Uçak, tren, otobüs gibi büyük kazalar, kimyasal yangınlar, sabotajlar vb.) OLAĞANDIŞI DURUM (ODD): AFET:

7 7 TANIMLAR OLAY YÖNETİMİ: Karşılaşılan ODD olay yeri, olay komutası yönetimlerinin koordine edilerek çalıştırılmasıdır. OLAY YERİ YÖNETİMİ: ODD gerçekleştiği bölgede, ekiplerin ve önceliklerin belirlendiği yönetimdir. OLAY KOMUTASI: Olay yeri dışındaki birimler ile koordinasyonunun sağlandığı yönetimdir.

8 8 OLAY YÖNETİM ŞEMASI OLAY KOMUTANI OLAY YERİ YÖNETİCİSİ İLK VARAN EKİP LOJİSTİK SORUMLUSU DEKONTAMİNASYON SORUMLUSU OLAY YERİ YÖNETİMİ OLAY KOMUTASI VERİ HAZIRLAMA DANIŞMAN HEKİM OLAY YERİ DESTEK OLAY YERİ KAYIT KİDEM Kriz İzleme ve Değerlendirme Merkezi HASTANE

9 9 OLAY YERİ YÖNETİMİ İLKELERİ DOĞRU BİLGİ ETKİN GÜVENLİK YETERLİ İLETİŞİM UYGUN TRİAJ –Vaka Triajı –Müdahale Triajı –Nakil Triajı ZAMANINDA NAKİL RİSK KONTROL

10 10 OLAY YERİ YÖNETİMİ Belirli bir bölgede meydana gelen olaylarda:  çok sayıda yaralı,  geniş alan etkilenmiş,  yayılma ihtimali yüksek,  uzun süreli müdahale,  çok sayıda kurum ve görevlinin çalışması gerekir,  terör olayı,  bölgenin stratejik önemi var ise olay yeri yönetimi oluşturulmalı.

11 11 OLAY YERİ YÖNETİCİSİ VATANDAŞ ULAŞAN İLK EKİBİN AMİRİ GÖREVLENDİRİLEN MEMUR KAYMAKAM, VALİ GÖREVLENDİRİLEN BAKAN BAŞBAKAN

12 12 OLAY YERİ YÖNETİM AŞAMALARI Olay niteliği Güvenlik şeridi Etkilenen bölge ve kişi sayısı hakkında bilgi edinme KKM’ye bilgilerin iletilmesi ve olası ihtiyaçları bildirme Görev dağılımı Raporlama ve analiz  Güvenlik sorumlusu  Zarar azaltma timleri ve sorumluları  Sağlık organizasyonu  Haberleşme sorumlusu  Lojistik sorumlusu  Basınla ilişkiler sorumlusu  Finans sorumlusu

13 13 OLAYIN NİTELİĞİ Afet Terör Endüstriyel kazalar Büyük kazalar

14 14 OLAY YERİ Olay yerine ilk giden 112 ambulansının doktoru (doktor yoksa paramedik) olay yeri yöneticisidir. Sağlık Müdürlüğü bölgeye yeni bir Olay Yeri Yöneticisi atayıncaya kadar Olay yeri Yönetimini sürdürür. İlk Ambulans ekibinden sonra gelecek bütün ambulans ekipleri Olay yeri yöneticisinin emri altına girer. Söylediklerine harfiyen uyar.

15 15 OLAY YERİ YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ Olay Yeri Hakkında bilgi alır. Olay yerinin güvenliğini sorgular, gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Diğer kurumlarla (itfaiye, polis/jandarma, sivil savunma vb.) koordinasyonu sağlar. 112 KKM ile devamlı irtibat halinde bulunur. Uygun nitelik ve sayıda sağlık personelini 112 KKM den ister.

16 16 OLAY YERİ YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ Diğer Sağlık Personelleri (112 ambulansları) gelinceye kadar “Hızlı Triaj” yapıp tedavilere başlar. Olay yerinde herhangi bir hasta/yaralı kalmayınca kadar olay yerini terketmez. Çeşitli Sağlık personellerine görevler verip takibini yapar.

17 17 OLAY YERİ GÜVENLİĞİ Önce kendi güvenliğimiz!... Çalışılacak bölge mutlaka güvenli hale geldikten sonra çalışılmalıdır.

18 18 OLAY YERİ GÜVENLİĞİ ??? ??? ???

19 19 İTFAİYE AMBULANS Kaza Yeri Açık Yol YOL GÜVENLİĞİ Polis Güvenli Bölge

20 20 BLOKLAMA Acil araçlarının trafik akışını kesmeyecek şekilde engeller ve pozisyonlarla çalışma alanının güvenliğini sağlaması (Sağ ve Sol Bloklama). ‘Sol Blok ‘Sağ Blok’

21 21 GÖLGELEME Çalışma alanının güvenlik altına alınmasıdır. GÖLGE

22 22 YÖNLENDİRME Yolun daha az akış olan kısmına doğru yolun daraltılmasıdır.

23 23 ~50 m ~10 m ~50 m

24 24 ~3 m ~10 m ~50 m

25 25

26 26

27 27 KAHRAMANLIK YAPMA !!!

28 28 ETKİLENEN BÖLGE VE KİŞİ SAYISI HAKKINDA BİLGİ EDİNMEK

29 29 GÜVENLİK 5.Geceleri tüm işaretlemelerin ışıklı biçimde yapılması gerekmektedir. Photo By: Sarah Britain

30 30 BİLGİ EDİNMEK Olay yerine gidildiğinde öncelikle oradaki güvenlik görevlilerinden (polis, jandarma vb.) olay hakkında (ne zaman oldu, nasıl oldu, olayın oluş şekli, olayın niteliği, ne kadar yaralı olduğu, ölüm olup olmadığı) bilgileri alınmalı, KKM bilgilendirilmeli ve uygun sayıda ve nitelikte sağlık personelinin olay yerine sevki sağlanmalıdır.

31 31 KKM’YE BİLDİRME VE DESTEK TALEP ETMEK

32 32 GÖREV DAĞILIMI-1 Güvenlik Sorumlusu  Olay bölgesine olan giriş ve çıkışları kontrol altına almak  Diğer ekiplerin güvenliğini sağlamak  Delillerin korunmasını sağlamak  Patlayıcılar konusunda tedbir almak

33 33 GÖREV DAĞILIMI-2 Zarar Azaltma Timleri ve Sorumluları  İtfaiye  Sivil Savunma  Gaz şirketi  Elektrik şirketi  Su şirketi v.b.

34 34 GÖREV DAĞILIMI-3 Olay Yeri Sağlık Yöneticisi Sağlık Lojistik Triaj Alanı Tedavi Alanı Sevk Alanı Ambulans Bekleme Alanı Ölü Toplama Alanı Sağlık organizasyonu (Afet ve ODD’larda)

35 35 GÖREV DAĞILIMI-4 Haberleşme Sorumlusu  Olay yerinde ekipler arasında haberleşmenin sağlanması  Olay yeri – KKM haberleşmesini sağlanması

36 36 GÖREV DAĞILIMI-5 Lojistik Sorumlusu  Olay yeri ekiplerin gıda, yakıt, aydınlatma, malzeme v.b. ihtiyaçlarının karşılanması  Olay yerinde bulunan mağdurların geçici ihtiyaçlarının karşılanması

37 37 GÖREV DAĞILIMI-6 Basınla İlişkiler Sorumlusu Doğru, tek elden ve kontrollü haber verilmesi Doğru, tek elden ve kontrollü haber verilmesi Resmi İzinli Personel Harici Kimsenin basına bilgi vermemesi Basın Mensupları ile tartışılmaması ve Kavga Edilmemesi

38 38 GÖREV DAĞILIMI-7 Finans sorumlusu (Afet ve ODD’larda) Operasyonun başarı ile sonuçlanabilmesi için gerekli finansmanın sağlanması ve satın alınması gereken malzemelerin temininden sorumludur. Operasyonun başarı ile sonuçlanabilmesi için gerekli finansmanın sağlanması ve satın alınması gereken malzemelerin temininden sorumludur.

39 39 RAPORLAMA VE ANALİZ  Olaya müdahale süreci bitince rapor hazırlama  Her olaydan sonra en geç iki sat içinde 112 KKM’ye raporlar yazılarak iletilir.  Olayın meydana gelmesi, müdahalenin başarısı ve alınması gereken yeni tedbirler varsa analız edilmesi

40 40 OLAY YERİ YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER-1 Bilgi Eksikliği: İlk anda gelen bilgiler yanlış, eksik ve abartılı olabilir. Ulaşım: Olayın etkisi sonucu özellikle kara ulaşımı güçleşebilir. Olayın Tipi: Deprem, sel, yangın, terörist saldırılar gibi değişik durumlarda 112 ambulans ekiplerinin ve UMKE ekiplerinin operasyon gücü değişir. Haberleşme: Yetersiz haberleşme sistemi görevi güçleştirir.

41 41 OLAY YERİ YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER-2 Olayın Yeri: Kentsel ve kırsal alan, deniz ve dağlık alan gibi coğrafik yapılar 112 ambulans ekiplerinin ve UMKE ekiplerinin görevlerini güçleştirebilir. Hava Şartları: Aşırı sıcak, soğuk, yağmur veya kar çalışan personelin motivasyonunu azaltır ve görevi güçleştirir. Yönetim Zaafı: Çok başlılık, lider eksikliği, hatalı kararlar operasyonun başarısını ve zamanını olumsuz etkiler. Halkın Beklentileri: Özellikle göçük altında kalan kişilerin kurtarılması ve cenazelerin taşınması konularında problem yaşanabilir.

42 42 OLAY YERİ YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER-3 Barınma ve İaşe: Uzun süreli operasyonlarda eldeki stokların tükenmesi ve lojistik desteğin gecikmesi, personelin moralini bozar ve hizmet sunumunda yetersizliklere yol açar. Akaryakıt ve Araç Bakımı: UMKE ekipleri araçlarının bakımını düzenli yaptırmalıdır. Akaryakıt yetersizliği ile araç ve tıbbi cihaz arızaları ekibin devre dışı kalmasına neden olur. Sağlık Sistem Yetersizliği: UMKE ekipleri ve 112 ambulans ekipleri dışındaki sevk noktası olan sağlık kuruluşlarının yetersizliği, olay yeri tedavi alanında yığılmalara yol açar. Basın: Olaya basının yoğun ilgisi çalışmayı güçleştirir.

43 43 Kaynaklar: 1. Noji EK, Kelen GD. Disaster Medical Services. In: Tintinalli JE, Gabor K, Stapczynski JS. A Compherensive Study Guide: Emergency Medicine. Mc Graw Hill: 2004 : 27-35 2. Hogan DE, Lairet J. Triage. In: Hogan DE, Burstein JL, eds. Disaster Medicine. Philadelphia, PA: Lippincott; 2002:10-15. 3. Castle N. Triage and Transport Decisions After Mass Causality Incidents. Emerg Nurse. 2006;14: 22-25 4. www.jumpstarttriage.com 5. Ashkenazi I, Boris Kessel B, Khashan T, et al. Precision of In-Hospital Triage in Mass- Casualty Incidents after Terror Attacks. Prehopital Disaster Med. 2006; 21:20-23 6. Iserson KV, Moskop JC. Triage in Medicine, Part I: Concept, History, and Types. Ann Emerg Med. 2006; Articles in press. 7. Garner A, Lee A, Harrison K, Schultz CH. Comparative Analysis of Multiple-Casualty Incident Triage Algorithms. Ann Emerg Med. 2001; 38: 541-548 8. Sztajnkrycer MD, Baez AA, Luke A. Fast Ultrasound As An Adjunct To Triage Using The START Mass Causality Triage System: A Preliminary Descriptive Study. Prehosp Emerg Care. 2006;10: 96-102 9. Subbarao I, Johnson C, Bond WF, Schwid HA, Wasser TE, Deye GA, Burkhart KK. Symptom-based, algorithmic approach for handling the initial encounter with victims of a potential terrorist attack. Prehosp Disast Med. 2005;20:301–308.

44 44 TEŞEKKÜRLER


"ANKARA UMKE. OLAY YERİ YÖNETİMİ 3 GEREKÇE Afet ve olağan dışı durumlarda (ODD) olay bölgesinde genellikle halk arasında korku ve panik yaşanmakta, yardıma." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları