Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HEKİMLİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HEKİMLİK"— Sunum transkripti:

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HEKİMLİK
C3 GRUP NOSTALJİ

2 Grup Üyeleri Ceyda Koç Cenk Erdoğan Mesut Demir Sinan Yaşaroğlu
Mehmet Aksu Ferhat Öktem Ahmet Alperen Öztürk Mert Bener Bayramoğlu Ghaffar Ghaffarzadehkhouei Deniz Öztürk Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Nilay Etiler

3 AMAÇ TÜRKİYE’DE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HEKİMLİKTE YAŞANAN DEĞİŞİMLERİN SAPTANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

4 YÖNTEM ÇALIŞMAMIZ İKİ KISIMDAN OLUŞMAKTADIR
1-)TÜRKİYE’DE HEKİMLİĞİ ETKİLEYEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DÖNÜŞÜMLER KONUSUNDA LİTERATÜR ÇALIŞMASI YAPILMASI 2-)ANAHTAR KİŞİLERLE GÖRÜŞMELER DERİNLEMESİNE GÖRÜŞME TEKNİĞİ KULLANILDI YAPILANDIRILMIŞ BİR GÖRÜŞME GÖRÜŞMELER BİR ASİSTAN HEKİM UZUN YILLARDAN BERİ HEKİMLİK YAPAN İKİ ÖĞRETİM ÜYESİ Görüşmeler sırasında ses kaydı yapılmış, daha sonra bu kayıtların çözümü yapılarak görüşme raporları oluşturulmuştur.

5 NELER DEĞİŞTİ? Hasta-Hekim İlişkisi Mesleki Sorumlulukta Değişimler
Personelin Sayıca Yeterliliği Hekim-Hekim İlişkisi Mesleki Beklentiler Sağlık Politikaları Teknolojik Uygulamalar İstihdam Özellikleri Nüfus Yapısının Değişmesi Diğer Sağlık Personelleriyle İlişkiler

6 GÖRÜŞMELER 1-)Hekimliğe başlarken meslekten beklentileriniz nelerdi?
Öğretim üyelerinin hekimliğe başlama sebepleri arasında; Aile etkisi, Bulunulan çevre, Toplumdaki prestijli hekim imajı, gibi etkenler bulunmaktadır. Maddi beklentiler de etkili gibi görünse de mesleğe başladıktan sonra bu tip beklentilerin anlamsız kaldığı görülmüştür.

7 2-)Mesleğe ilk başlamanızdan bugüne sağlık teknolojilerindeki ilerlemeler nelerdi? Bunların mesleki uygulamalarınızdaki etkileri nelerdir? İki öğretim üyesine göre de kendi uzmanlık alanlarında ciddi teknolojik gelişmeler yaşanmıştır. Gerek tanı gerek tedavi yöntemleri artmıştır.

8 3-)Hastaların hekime, hekimlerin hastalara bakışı nasıl değişti?
Görüşülen hekimlere göre hekimlik ayrıcalıklı bir meslektir ve toplumda hakkettiği saygıyı görmelidir. Hekim yaptığı meslek gereği günlük, maddi ve manevi sorunlardan arındırılmış olmalıdır. Ayrıca siyasi, kültürel ve sanatsal konularda da kendini geliştirmelidir. Ancak 1980 sonrasından günümüze uzanan süreçte toplumda hekim algısı olumsuz yönde değiştirilmiştir. Hekimler toplumda beklediği saygıyı görmemektedir.

9 4-)Hekimlerin son dönemde birbirlerini meslektaştan çok rakip olarak gördüklerini düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız bu neden kaynaklanıyor olabilir? Hekimlere göre gerek özel sektörde gerek kamuda hekim sayısının artmasına bağlı olarak rekabet gözlenmektedir. Bu rekabetin temel nedenleri maddi kaygılar ve üniversitelerdeki statü hırsıdır. Öte yandan küreselleşmenin de etkisi sonucu özel sektörde hızlı bir büyümenin gerçekleşmesiyle maddi kaygılar öne çıkmış ve rekabet bu alanda da gözlemlenmiştir.

10 5-)Cumhuriyetin ilk yıllarında kırsal nüfus ve doğurganlık fazlaydı
5-)Cumhuriyetin ilk yıllarında kırsal nüfus ve doğurganlık fazlaydı. Günümüzdeyse kentsel nüfus artmış doğurganlık azalmıştır. Bu mesleğimize nasıl yansımıştır? Eskiden kırsal nüfusun yoğunlukta olduğu yerlerde sağlık hizmeti alma talebi azdı. Bunda sağlık hizmetinin belli merkezlerde olmasının da etkisi vardı. Ancak bugün kentleşmenin hızlanması ve sağlık hizmeti talebinin artması aynı oranda olmamıştır. Kentsel nüfusun sağlık hizmeti talebi geçmişteki kentsel nüfusa oranla çok daha fazladır.

11 6-)Son yıllarda tıp fakültesi kontenjanlarının aşırı yükselmesi ve hekim sayısının nüfusa oranla daha fazla artmasının ileride mesleğimizi nasıl etkileyebileceğini düşünüyorsunuz? Bu tür endişelerin geçmişte de yaşandığı görülmüştür. Yakınılan durum altyapının yetersiz olup kontenjanların bilinçsizce arttırılmasıdır. Buna bağlı olarak da eğitim kalitesinin düşmesi kaçınılmazdır. Doktor sayısının yetersiz olduğu savunularak, bu tip hamlelerini haklı göstermeye çalışılmıştır.

12 7-)Sözleşmeli personel uygulaması hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
Bu uygulama çalışan haklarını kısıtladığı ve haklarının ortadan kaldırılması nedeniyle, hekimlerce doğru bulunmamaktadır.

13 8-)Tıbbi Zorunluluk Sigortası tıbbın güvenilirliğine sizce etki etti mi? Ettiyse fayda mı sağladı yoksa zarar mı verdi? Bu uygulama tek bir meslek grubunun işine yarayacaktır. Onlar da avukatlardır. İleride uzmanlık alanları ve hatta hastalıklara özgü avukatlar görülecektir. Bu da hekimlerin rahat davranmasını kısıtlayacaktır. Bu uygulamayla hasta-hekim ilişkisindeki güvensizliğin temeli atılmaktadır.

14 9-)Türkiye’de uygulanmaya başlanan aile hekimliği ile ilgili görüşleriniz nelerdir?
Aile hekimliğinin ülkemizde işleyemeyeceği bir gerçektir. Hekimlik özerkleştirilerek bir haftalık kursla aile hekimleri yetiştirilmektedir. Hekim bir esnaf gibi çalışacak ve hekimliğin gereklerini yerine getiremeyecektir.

15 10-)Tarihsel süreçte incelendiğinde Türkiye için en uygun sağlık modeli hangisidir?
Günümüzde getirilmeye çalışılan tam gün modeli geçmişte hakkıyla uygulanmış, hekimler her anlamda hak ettikleri değeri görmüşlerdir. Bugün ise tam gün yasası adı altında hekimler düşük maaşla ve zor şartlarda çalışmaya zorlanmaktadır. Hekimlerin kamuda güvenceli statüde çalıştıkları, vatandaşın eşit olarak hak ettiği hizmeti aldığı bir sistem uygulanabilir.

16 SONUÇ Hekimlerin mesleki doyumları sağlık sisteminin çeşitli özelliklerinden etkilenmektedir. Görüşme yapılan hekimlerin ortak kanısı sağlık hizmetlerinin reformu sürecinde hekimlik uygulamalarının zarar gördüğü yönünde olmuştur Sağlık hizmetlerinin piyasalaşması da hekimliği zaman içerisinde etkilemiştir.

17

18 Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz…..


"GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HEKİMLİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları