Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prostat brakiterapisi için hasta seçimi yöntemler sonuçlar Dr. Işık Aslay İÜ İstanbul Tıp Fak İÜ Onkoloji Enst.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prostat brakiterapisi için hasta seçimi yöntemler sonuçlar Dr. Işık Aslay İÜ İstanbul Tıp Fak İÜ Onkoloji Enst."— Sunum transkripti:

1 Prostat brakiterapisi için hasta seçimi yöntemler sonuçlar Dr. Işık Aslay İÜ İstanbul Tıp Fak İÜ Onkoloji Enst.

2 Prostat kanseri tedavisinde BT nin gelişimi 1913-Pasteau ve Degrais: Ra-226 1957- Flask: Au-198 1972- Hilaris ve Whitmore:I-125,suprapubik 1981-Kumar: C-arm fluoroskopi, I-125 1983- Holm: TRUS klavuzlugu, transperineal 1985- Nag: C-arm+ TRUS 1987- Blasko: Yöntemin geliştirilmesi 2003- Vari-seed 7.1 eşzamanlı planlama BT+MR fusionu

3 Transperineal brakiterapinin avantajları Ayaktan tedavi yapılabilir. Erken iyileşme ve günlük aktiviteye dönüş mümkündür. Laparotominin morbiditesi ortadan kalkar. Prostat apeksi dahil olmak üzere tümör kontrol dozu sağlanabilir.

4 Diğer tedavilere göre geç morbidite daha düşüktür: mesane V100 rektum V100 EKRT 5.1 cc 2.9cc BT 0.29 cc 0.25 cc Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2000; 46: (4) 851-858

5 Brakiterapi konformal bir tedavidir. Düzensiz hedef volüme göre tedavi bireyselleşebilir Radyoaktif materyalin hedef volümün içi veya çok yakınına yerleştirilmesi olanağı vardır. Küçük volümlerde yüksek doz verilebilir.

6 Uygulamada kanama minimaldir.

7 Doz dağılımı homojen değildir. Tanımlanan doz hedef volümün aldığı minimum dozdur. Teorik olarak tümörün anoksik ve radyodirençli komponentine daha yüksek doz verilir.

8 Transperineal brakiterapinin avantajları Üriner inkontinans oluşmaz. Erektil fonksiyon yüksek oranda korunur. Maliyet (göreceli) düşüktür. Dezavantajı: Ekibin deneyim ve becerisine bağlı olması!

9 Prostat BT si hangi hastalara uygulanabilir? Genel prensipler (1) : Tanı biyopsi ile doğrulanmış olmalıdır. Uzak metastaz olmamalıdır. 5 yıl sağ-kalım beklentisi olmalıdır. 70 yaş üstü için değerlendirilme hastaya göre yapılmalıdır. Hasta genel veya epidural anestezi alabilmelidir.

10 Prostat BT si hangi hastalara uygulanabilir? Genel prensipler (2) : Prostat volümü büyük ve küçük (50-20 cc) olmamalıdır. Prostatit ve yoğun kalsifikasyon olmamalıdır. Prostatik üretra eğriliği olmamalıdır.

11 Pubik ark engeli olmamalıdır.

12 Androjen blokajı ile brostat volümü küçültülebilir.

13 Mid-Sagittal MRI Medyan lob hipertrofisi olmamalıdır.

14 Kapsül invazyonu kontrendikasyon oluşturmaz.

15

16 Tek başına BT (monoterapi) PSA 20 ng/ml altında olmalıdır. (PSA 10-20 ng/ml:?) GS 2-7 olabilir. T1,T2ve seçilmiş T3 evresi hastaları “yalnız BT” için uygundurlar. ↓ Uygulama öncesi TURP olmamalıdır (göreceli). Ayrıca seçilmiş hasta grubunda ERT başarısızlığında da artan yan etki ile kullanılabilir.

17 Orta riskli grupta ERT androjen blokajı biyokimyasal kontrol, hastalığa spesifik ve genel sağkalım üzerine etkisi RTOG 0232 randomize Faz III çalışması (www.RTOG.org).

18 ERT+BT (Kombine tedavi) 46-50 Gy ERT sonrası veya öncesi uygulanabilir. PSA>20ng/ml (>10 ng/ml ?), GS>7 olabilir. V S tutulumu olabilir (HDR). İnfl. barsak hastalığı olmamalıdır.

19 E n e r j i  I 1 2 5 2 7 k e V P d 1 0 3 2 1 k e V Y a r ı h a y a t  I 1 2 5 6 0 g ü n P d 1 0 3 1 7 g ü n K a y n a k ş i d d e t l e r i T i p i k d e ğ e r l e r i I 1 2 5 0. 5 U ( 0. 4 m C i ) P d 1 0 3 1. 8 U ( 1. 4 m C i ) Kaynaklar LDR:doz hızı< 200cGy/saat Enerj doz hızı : I-125:27 keV,7cGy/h, RBE:1.4 Pd-103: 21keV,20cGy/h, RBE:1.9 Yarı hayat: I-125 60gün Pd-103 17gün Kaynak şiddetleri: I-125 0.5U (0.4mCi) Pd-103 1-8U(1.4mCi) HDR:doz hızı >200cGy/dak. Ir-192

20 Doz tanımlamaları: AAPM (AmericanAssocıaton of Physicist in Medicine)-1995, TG-43 NIST-99(National Inst. of Standards and Technology), ABS konsensusu-2000, ABS/ ESRTO/ EAU/ EORTC-2000. Periferde tanımlanan minimum doz: LDR I-125 Pd-103 Monoterapi: 145 Gy 125 Gy ERT+BT: 110 Gy 100 Gy HDR : ERT+BT: 18-30 Gy/3-4f

21 Prostat brakiterapisi ekibi Ürolog Brakiterapist-radyasyon onkoloğu Radyolog Tıbbi radyo- fizik uzm. Anestezi uzmanı Brakiterapi hemşiresi

22

23

24 Hastanın hazırlığı PSA TRUS ve biyopsi Rektal muayene Kemik sintigrafisi IPSS Urodinami testleri Erektil disfonksiyon değerlendirmesi Pelvik BT/MR Akciğer grafisi

25 Planlama

26

27

28

29

30

31

32 HDR BT uygulamaları Kiel Üniversitesi: BT ERT esnasında iki ayrı aplikasyon ile her biri CTV=PTV volümü 15 Gy kapsıyacak şekilde 6-12 igne kullanarak vermektedir. Göteborg Üniversitesi: 6-15 iğne, periferik ağırlıklı, iki fraksiyonda 10 ar Gy den toplam 20 Gy. Ayrıca TRUS esnasında hipoekoik görülen alanları biyopsi bulguları ile karşılaştırarak makroskopik tümör alanlarında 15 Gy lik doz verirken rektum dozunu 6 Gy, üretra dozunu ise 8-9 Gy de tutacak sekilde ön planlama yapmaktadır. William Beaumont Hastanesi: 14-18 iğne ile ERT nin birinci ve üçüncü haftalarında iki ayrı implantta 9.5’er Gy tanımlanan PTV=CTV’ e vermektedir. Seattle Prostat Inst.: Tek aplikasyonla toplam 40 saatte ve 4 fraksiyonda ve fraksiyonlar asası minimum 6 saat olacak şekilde aplikasyon yapılmakta, her fraksiyonda periferi kapsayan doz (matched peripheral dose=MPD ) 3-4 Gy olarak verilmektedir. Uretral doz MPD un %120 si olarak tanımlanmaktadır. BT den 2 hafta sonra ERT ile 50.4 Gy/28 f da verilmektedir. Hsu ve ark. ise 18 Gy dozu 24 saatte ve araları 6 saatten az olmıyan 3 fraksiyonda pelvik veya 7 alanlı konformal prostat tedavisi sonrası ek doz olarak vermektedir.

33

34

35

36 İzleme PSA Klinik IPSS Urodinami testleri Üriner sist. US Erektil disfonksiyon değerlendirmesi

37 PROGNOSTİK GRUP: PSA  10, GS  6 KURULUŞ  % MEDYAN5 YIL(%) N1c/2a2b/3cPSAGSYAŞDOZKBBKHSK GS ARIZONA Sid 34567336.0* 73 8598**84 SEATTLE Sid 431 5.5569 88 KIEL HDR 5730706.0 22 6870.01.8959883 W.BEAUMONT HDR 2623776.066563.50.0100 FOX CHASE 3-D 4098713 6873.5 83 WAYNE ST. -nötron 80 84 W.BEAUMONT EBRT 37284166.067266.67.0717783 BAYLOR-RP 75868325.5662 1.494 97 W.BEAUMONT.-RP 157 6.1567 848095

38 PROGNOSTİK GRUP: PSA 10-20, GS  6 KURULUŞ  %MEDYAN5 YIL(%) N1c/2a2b/3cPSAGSYAŞDozKBBKHSK GS ARIZONA Sid95643614.0 74 5893**83 SEATTLE Sid 137 13.0570 83 KIEL HDR 24138714.1 22 6870.0 W.BEAUMONT HDR 20703013.066863.56639095 FOX CHASE 3-D 2038020 7075.0 73 WAYNE ST nötron 24 75 W.BEAUMONT EBRT S 156703013.067466.610596374 BAYLOR -RP 142613912.9664 487 97 W.BEAUMONT -RP

39 merkezOrt. yaş Preop PSAng/m l N- tedavi evreBK PSA 5yıl HSK % 10yıl HSK % Baylor Coll. JUrol1994: 152-1843 63 43- 79 %68<10 %32>10 500 RP T1-T3> 0.6 7673 JohnHop. UrolClinNAm 1993:20,713 59%78 <10 %22 >10 955 RP T1-T2>0.2 8370 UCLA JUrol1994: 152,1821 Ort:11.9601 RP T1-T2>0.4 6947 Seattle Cancer 1998: 83,5-989 70 53- 92 Ort:11152 BT T1-T3>0.5 7466 Seattle Cancer 1998: 83,5-989 705 53- 87 ort15.654 ERT+ BT T1-T3>0.5 8076 Radikal prostatektomi ve BT±ERT sonuçları

40 Prostat brakiterapisinde erken yan etkiler Üriner irritasyon bulguları Pollakiüri, dizüri, noktüri Akut üriner retansiyon (%6-15):

41 İğne sayısı Lee ve ark. retansiyonun kullanılan iğne sayısının 33 üzerine çıkması ile anlamlı ölçüde ilgili olduğunu bildirmiştir. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2000; 48: (5) 1457-1460.

42 sid sayısı Kullanılan kaynak sayısı: 88 altı ve üstü Total aktivite: 37mCi altı ve üstü üriner reaksiyon üzerine etkili bulunmuştur. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2000; 47: (2) 353-360.

43 IPSS semptom skoru ve Q max Skor 8 in altında ise aplikasyon sonrası acut retansiyon ve uzun dönemde üretrit riski düşüktür. Q max ml/s 10 un altında olması ise yüksek erken ve geç uriner problemin habercisidir.

44 Geç yan etkiler : üriner 1 RTOG, G1-2:%20 (12ay) G3:%3-6,LDR %9, HDR

45 Geç yan etkiler 2 Üretral striktür -üretra dozu (MPD%150 si altı olmalı) -prostat hacmi -toplam aktivite -aplikasyon sayısı (HDR)3f:%11, 2f:%0 -radyoizotop tipi

46 Geç yan etkiler 3 sid dağılım yöntemi RTOG, G3 üniform:%11, perifer:%4

47 Geç yan etkiler 4 Proktit (G2:%2, G3:%05/5y) V50 < 4cc olduğu zaman G2 proktit <%5 iken volümün büyümesi ile %20 üzerine çıkmaktadır. V150<0.4cc ise rektal reaksiyonların kabuledilebilir düzeyde olduğu görülmüştür. G2 proktitlerin %14 ü birinci yıl, %72 si ikinci yıl %14 i üçüncü yıl oluşmuştur. J Radiat Oncol Biol Phys. 2000; 48 (1) 119-124

48 Geç yan etkiler Erektil disfonksiyon (%30/5y) Penil bulbus dozu Bulbus D50= %40mPD, D25=%60mPD Proksimal krus D50=%28 mPD, D25=%40mPD Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2001; 50 (3) 597-604

49 Geç yan etkiler Erektil disfonksiyon(%30/5y) --androjen blokajı ( 1116hasta, BT:%76, ERT+BT:%56, AB+BT:%52, AB+ERT+BT:%29, Porter,IJROBP50-5-1235-2001)

50 Geç yan etkiler İnkontinans :%6 -Önceki TURP

51 Geç yan etkiler Sid embolisi Serbest sid:%11-27 Strend:%07

52 Sonuçlar RP, 3-D RT, BT erken evre prostat Ca da benzer gruplarda benzer SK sonuçlarına sahiptir. Tedavi seçimine hastayla birlikte karar verilmelidir. BT, komplikasyonları düşük, hayat kalitesini yüksek tutan bir tedavi yöntemidir.

53 Burhanettin Ardagil,2005


"Prostat brakiterapisi için hasta seçimi yöntemler sonuçlar Dr. Işık Aslay İÜ İstanbul Tıp Fak İÜ Onkoloji Enst." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları