Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ankara Bölgesinin Sağlık Sektöründeki Rekabet Avantajları ve Değer Zinciri Doç. Dr. Asım BALCI Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 04 NİSAN 2011 ANKARA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ankara Bölgesinin Sağlık Sektöründeki Rekabet Avantajları ve Değer Zinciri Doç. Dr. Asım BALCI Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 04 NİSAN 2011 ANKARA."— Sunum transkripti:

1 Ankara Bölgesinin Sağlık Sektöründeki Rekabet Avantajları ve Değer Zinciri Doç. Dr. Asım BALCI Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 04 NİSAN 2011 ANKARA

2 GÜNDEM Ankara Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı Destekleri Sağlık Sektörüne İlişkin Genel Bilgiler Bölge Planında Sağlık Teknolojileri Sağlık Sektörüne Yönelik Destekler Sağlık Sektöründe Beklenen Hedefler 2

3 Ankara Kalkınma Ajansı (1) Bölgedeki paydaşlar arasında (kamu-özel-STK) işbirliğini geliştirmek Bölgesel plan ve koordinasyon çalışmalarını yürütmek Çevreye duyarlı ve insan odaklı kalkınma anlayışını geliştirmek Bölgesel gelişme ve sürdürülebilirliği sağlamak Kırdan kente göçü önlemek/azaltmak 3

4 Ankara Kalkınma Ajansı (2) Yerel potansiyele dayalı küresel rekabete hazırlamak Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak Bölgenin rekabet gücünün ve yenilikçilik kapasitesini artırmak Bölgenin tanıtımını yaparak yeni yatırımcı çekmek, bölgedeki potansiyeli dış pazarlara açmak Bölgede yaşam kalitesini yükseltmek 4

5 Ankara Kalkınma Ajansı Destekleri (1) Mali Destekler  Doğrudan Finansman Desteği » Proje Teklif Çağrısı » Doğrudan Faaliyet Desteği Teknik Destekler 5

6 Ankara Kalkınma Ajansı Destekleri (2) Doğrudan Finansman Desteği, bölgede gerçekleştirilecek stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına destek amacı taşımaktadır. Kimler başvurabilir?  Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Diğer kamu kurum ve kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları, Birlikler ve kooperatifler Destek Tutarları asgari: 18.000 TL azami: 70.000 TL düzeyindedir. Faaliyetler azami 3 aylık bir sürede tamamlanmalıdır. 6

7 Ankara Kalkınma Ajansı Destekleri (3) Kurumsal kapasite eksikliklerini gidermeye yönelik Teknik Destek Programı Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak teknik desteklerden sadece;  Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, Diğer kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve Sivil toplum kuruluşları yararlanabilir. 7

8 AnkaraHastane sayısıHasta Yatağı sayısı 100.000 kişiye düşen yatak sayısı İl Hastanesi197877169 İlçe Hastanesi15119026 Üniversite Hastanesi 114895105 Kamu Hastanesi11142 Özel Hastane25177338 Toplam7115849340 Sağlık sektörüne yönelik genel bilgiler (1) 8 Sağlık % 71,2 ile Mutluluk Kaynağı olarak görülmektedir.

9 Sağlık sektörüne yönelik genel bilgiler (2) İldeki hastanelerin dağılımı; 9

10 Sağlık sektörüne yönelik genel bilgiler (3) SAĞLIK PERSONELİSAYI Uzman Hekim3.340 Asistan Hekim2.332 Pratisyen Hekim1.690 Diş Hekimi805 Eczacı181 Hemşire5.755 Ebe2.450 Diğer Sağlık Personeli5.285 TOPLAM21.838 Aile Hekimi Sayısı1257 Ankara’da yaklaşık 3500 kişiye 1 aile hekimi düşmektedir. 10

11 100.000 Kişiye Düşen Uzman Hekim Sayısı 11 Sağlık sektörüne yönelik genel bilgiler (4)

12 100.000 Kişiye Düşen Pratisyen Hekim Sayısı 12 Sağlık sektörüne yönelik genel bilgiler (5)

13 100.000 Kişiye Düşen Diş Hekimi Sayısı 13 Sağlık sektörüne yönelik genel bilgiler (6)

14 100.000 Kişiye Düşen Ebe Sayısı 14 Sağlık sektörüne yönelik genel bilgiler (7)

15 Sağlık Teknolojileri Sektörü -Genel Durum Türkiye, medikal sektöründe net ithalatçı konumundadır ve ihracatın ithalatı karşılama oranı % 10 seviyesinde bulunmaktadır. İhracat ve ithalat ürün grupları incelendiğinde Türkiye’nin daha çok yüksek Ar-Ge, mühendislik ve teknik bilgi gerektirmeyen ürünleri ihraç edip; gerektirenleri ithal ettiği görülmektedir (Türkoğlu, 2008). 15

16 Ankara – Sağlık Sektörü 16 İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması SIRA İLENDEKS 1 İstanbul4,81 2 Ankara3,31 3 İzmir2,52 4 Kocaeli1,94 5 Bursa1,67 Ankara Gelişmişlik Sıralaması: Eğitim Sektörü: 1. Sıra Sağlık Sektörü: 1. Sıra İmalat Sanayii: 6. Sıra DPT 2003 Ankara, Türkiye sağlık sektörü gelişmişlik sıralamasında 1. sırada gelmektedir (TOBB 2009)

17 Ankara Bölge Planında Sağlık Teknolojileri (1) 2010-2013 bölge planı çerçevesinde sağlık teknolojilerinin ayrı bir başlık altında incelenmesi, Ankara’nın Sağlık Teknolojileri alanındaki güçlü potansiyeli vurgulanmakta, Ankara’daki medikal kümelenme çalışmaları hakkında bilgi verilmektedir. 17

18 Ankara Bölge Planında Sağlık Teknolojileri (2) Sağlık teknolojileri alanında faaliyette bulunan firmaların %41’i Ankara’da bulunmakta, Tıp fakültelerinin %9’u Ankara ilinde yer almakta ve 2009- 2010 dönemi itibariyle kayıtlı 5481 öğrenci bulunmakta, Ankara’dan diğer ülkelere yapılan sağlık teknolojileri alanındaki ihracat her geçen yıl daha ciddi boyutlara ulaşmakta, Hacettepe Teknokent, sağlık sektörü alanında ön plana çıkmakta, Ostim’de medikal kümelenme çalışmaları yürütülmektedir. 18

19 Ankara Bölge Planında Sağlık Teknolojileri (3) Kızılcahamam Ortak Akıl Toplantısı (Paydaş Beklentileri) Ankara’nın Nitelikli işgücüne sahip olması Sağlık merkezi konumuna gelmesi, Sağlık sektöründe tedavi ve cihaz üretiminde uluslararası bir merkez olması için AR-GE ve yenilik desteklerinin artması ve bu hususta üniversite-sanayi işbirliğini yaygınlaştırması, Sağlık kuruluşlarının/birimlerinin uluslararası standartlara kavuşturulması ve elektronik medikal cihaz üreten firmaların desteklenmesi ve biyo-mühendislik ve tıp merkezlerinin açılması. 19

20 Sağlık Odak Grup Toplantısı (Paydaş Beklentileri) Dünyada yeni gelişmekte olan nanotıp, biyomalzeme ve doku mühendisliği alanlarındaki üniversitelerimizdeki kapasitenin sanayi ile birlikte hareket etmesini sağlayacak desteklerin artması, Medikal teknolojilerinde Ar-Ge nin başkenti Ankara Kamu, özel sektör ve üniversitelerde işbirliğinde pilot şehir olması, Kamu özel sektörde ürün ortaklığı sağlanması ve üretilen ürünlerin devlet desteğinde olması. Ankara Bölge Planında Sağlık Teknolojileri (4) 20

21 Sağlık Sektörüne Yönelik Destekler TÜBİTAK-Türkiye Kamu Sağlık Araştırma Programı Destekleri;  Sağlık turizmi  Sağlık hizmetlerinde risk yönetimi  Cerrahi malzeme ve aletlerin üretilmesi için hammadde geliştirilmesi  Biyokimya cihazlarının tasarlanması ve üretimi  Mikrobiyoloji… AB 7. Çerçeve Programı Destekleri  Biyoteknoloji  Sağlık bakımının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar … 21

22 Sağlık Sektöründe Beklenen Hedefler Tüm sağlık kuruluşlarını uluslararası standartlara kavuşturmak Ankara’yı uluslar arası sağlık kuruluşları bakımından dünyada ilk sıralara taşımak Kişi başına düşen hekim, uzman hekim ve yatak sayısını arttırmak Ar-Ge ve Yenilik yoluyla katma değeri yüksek sağlık teknolojilerini geliştirmek ve yurt dışına ihraç etmek Ankara’yı uluslararası sağlık turizm merkezi haline getirmek 22

23 Doç. Dr. Asım BALCI 04 Nisan 2011 ANKARA TEŞEKKÜRLER..


"Ankara Bölgesinin Sağlık Sektöründeki Rekabet Avantajları ve Değer Zinciri Doç. Dr. Asım BALCI Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 04 NİSAN 2011 ANKARA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları