Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 BALIKESİR İLİ SAĞLIK HİZMETLERİ DEĞERLENDİRMESİ 04/08/ 2006.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 BALIKESİR İLİ SAĞLIK HİZMETLERİ DEĞERLENDİRMESİ 04/08/ 2006."— Sunum transkripti:

1 1 BALIKESİR İLİ SAĞLIK HİZMETLERİ DEĞERLENDİRMESİ 04/08/ 2006

2 2 Sunum Düzeni Genel Bilgiler 1. Basamak Hizmetleri 112 Acil Sağlık Hizmetleri Yataklı Tedavi Hizmetleri Genel Mali Yapı ve Ek Ödeme Yatırımlar Sonuç Raporu ve Planlamalar

3 3 Nüfus (DİE-2005)Nüfus (ETF-2005) Çocuk nüfus (DİE)Çocuk nüfus (ETF) İlçe sayısıBelde sayısı Köy sayısıKırsal nüfus ve (%)… % … Yeşil-Kart’lı Yeşil-Kart’lı oranı (%) Demografik Bilgiler

4 4 Sağlık Göstergeleri 199920022005 Türkiye 2003 TNSA Hedef Bebek ölüm Hızı ( binde ) Anne ölüm oranı ( yüzbinde )ölüm Hastanede yapılan doğum oranı(%)

5 5 PERSONEL SAYISINDAKİ DEĞİŞİM 31.12.200230.06.2006PDC PDC Doluluk oranı (%) Pratisyen Uzman Hemşire-Ebe İDARİ İDARİ KADROLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN ORANI (Kadrolu, geçici görev, 2.görev, vekalet vb.) Pratisyen / İldeki toplam pratisyen Uzman / İldeki toplam uzman Hemşire-Ebe / İldeki toplam hemşire-ebe Personel Durumu

6 6 200220052006 (6 ay ) Sağlık Ocağı sayısı 1.Basamak poliklinik oda sayısı 1.Basamak muayene sayısı 1.Basamakta çalışan hekimlerden muayene odası olanların oranı (%) 1. Basamakta çalışan hekim başına düşen günlük hasta sayısı Sevk oranı (%) 1. Basamak Muayene Sayıları

7 7 Aralık 2002 Aralık 2005 Haziran 2006 Aralık 2006 Düzenli gezici hizmet verilen nüfus / Verilmesi gereken nüfus (%) 1. Basamak Mobil Sağlık Hizmetleri

8 8 1999200220052006 (Hedef) DBT-3 Kızamık Aşılama Oranları (%)

9 9 20022005 2006 (ilk 6 ay) 2006 Hedefi Gebe tespit sayısı / Beklenen gebe sayısı (%) Gebe takip sayısı / Olması gereken gebe takip sayısı (%) Canlı bebek tespit sayısı / beklenen canlı bebek sayısı (%) Bebek takip sayısı / Olması gereken bebek takip sayısı (%) 1. Basamak Rutin İzlem SayılarıRutin İzlem

10 10 112 Acil Sağlık Hizmetleri 20022005 2006 (6 ay ) 112 112 hizmeti verilen nüfus / Toplam nüfus (%) Kırsalda 112 hizmeti verilen nüfus/ Toplam kırsal nüfus (%) İstasyon başına düşen en fazla nüfus 112 Vaka sayısı İlk 10 dakikada ulaşılan vaka oranı (%)

11 11 AİLE HEKİMLİĞİ PLANLAMASI YERLEŞİM NÜFUS- 2005 ETF PLANLANAN AİLE HEKİM SAYISI AİLE HEKİMİ BAŞINA DÜŞEN NÜFUS BELDE VE KÖYLER İLÇE MERKEZİ İL GENELİ

12 12 İLÇE KIRSAL NÜF. AİLE HEKİMİ SAYISI KENTSEL NÜF. AİLE HEKİM SAYISI TOPLAM NÜF. AİLE HEKİMİ SAYISI MERKEZ … iLÇESİ İL GENELİ İL GENELİ - YERLEŞİM YERİNE GÖRE AİLE HEKİMİ DAĞILIMI PLANLAMASI (2005 YILI ETF )

13 13 Yataklı Tedavi Hizmetleri Yatak Kapasite Değerlendirmesi Yataklı Tedavi Kurumları - Genel 2. Basamak Muayene Ve Ameliyat Sayıları Ameliyat Bekleme Süreleri Radyolojik Görüntüleme Bekleme Süreleri Diyaliz Hizmetleri Hasta Hakları ve Hekim Seçme Özgürlüğü Yatak Kapasite Değerlendirmesi Yataklı Tedavi Kurumları - Genel 2. Basamak Muayene Ve Ameliyat Sayıları Ameliyat Bekleme Süreleri Radyolojik Görüntüleme Bekleme Süreleri Diyaliz Hizmetleri Hasta Hakları ve Hekim Seçme Özgürlüğü

14 14 Yatak Kapasite Değerlendirmesi 20022005 Haziran 2006 YatakYatak sayısı 10 Bin kişiye düşen yatak sayısı

15 15 KURUMLAR YATAK YATAK İŞGAL ORANI 2005 ( % ) ORT. KALIŞ GÜN SAYISI SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI GENEL HASTANELER … İlçesi Devlet Hastanesi SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DAL HASTANELERİ ÖZEL HASTANELER TOPLAM YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI-GENEL

16 16 20022005 2006 (6 ay ) 2.Basamak poliklinik oda sayısı 2.Basamak muayene sayısı 2.Basamakta çalışan klinisyen uzman hekimlerden muayene odası olanların sayısı 2.Basamakta çalışan klinisyen uzman hekim başına düşen günlük hasta sayısı Ameliyat masası sayısı Cerrahi branş uzmanı başına düşen günlük ameliyat sayısı Sevk oranı (%) 2. Basamak Muayene ve Ameliyat Sayıları

17 17 HASTANE Genel Cer. KBBGözOrtp.ÜrolojiBeyin Cer. Göğüs Cer. Plastik Cer. … İlçesi Devlet Hastanesi Tanı Sonrası Ameliyat Bekleme Süreleri (Gün)

18 18 Radyolojik Görüntüleme Bekleme Süreleri (Gün) HASTANEMRCTUSGEKOMAMOGRAFİ … İlçesi Devlet Hastanesi

19 19 Diyaliz Hizmetleri Yıl Aktif cihaz sayısı Aktif cihaz başına düşen hasta sayısı Aralık 2002 Haziran 2006 DİYALİZ HİZMETİ DİYALİZ HİZMETİ ALAMAYAN İLÇE SAYISI Aralık 2002 Haziran 2006

20 20 2004 Haziran 2005 Haziran 2006 “Hasta Hakları Birimi” olan hastane sayısı “Hekim Seçme Özgürlüğü” olan hastane sayısı Hasta Hakları Ve Hekim Seçme Özgürlüğü

21 21 Genel Mali Yapı ve Ek Ödeme Ek Ödeme Ortalaması Kurum Alacak ve Borçları Yıllara Göre Gerçekleşen Bütçe Ek Ödeme Ortalaması Kurum Alacak ve Borçları Yıllara Göre Gerçekleşen Bütçe

22 22 200420052006 (6 ay) Part-time çalışan uzman Full -time çalışan uzman Pratisyen hekim 1.Basamak Pratisyen hekim 2.Basamak Hemşire-Ebe 1.Basamak Hemşire-Ebe 2.Basamak Uzman hekim full-time oranı (%) Ek Ödeme Ortalaması (Net)

23 23 2003 Yılı Yatırım Programı ………… inşaatları için toplam … YTL ödenek gönderilmiş ve aynı yıl içinde … inşaatı tamamlanmıştır. BALIKESİR İLİ YATIRIMLARI

24 24 2004 Yılı Yatırım Programı ………. inşaatları için toplam ….YTL.gönderilmiş ve aynı yıl içinde … inşaatı tamamlanmıştır.

25 25 2005 Yılı Yatırım Programı ………… inşaatları için toplam … YTL ödenek gönderilmiş ve aynı yıl içinde, … inşaatları tamamlanmıştır.

26 26 Mevcut Yatırım Programı Yatırım programında: …………… yer almaktadır.

27 27 2007 Yılı İçinde Bitirilecek Yatırımlar (ÖRNEK) ……. Devlet Hastanesi: …. Durumdadır. … yılı içerinde tamamlanması planlanmıştır. Tamamlanması için gereken ödenek …YTL’dir. 2006 yılı ödenek planlaması; döner sermaye işletmesi gelirlerinden ….YTL, 2007 yılı ödeneği ise … YTL’dir.

28 28 2008 Yılı İçinde Bitirilecek Yatırımlar …. Devlet Hastanesi : Projesi hazır olan işin … yılı içerisinde ihale yapılıp, 2008 yılı içerinde tamamlanması planlanmıştır. Proje bedeli … YTL’dir. … yılı ödenek planlaması; genel bütçeden … YTL döner sermaye işletmesi gelirlerinden … YTL, Özel İdareden ….YTL, 2007 yılı ödeneği … YTL, 2008 yılı ödeneği ise … YTL’dir.

29 29

30 30 BALIKESİR MERKEZ İLÇE PERSONELAralık 2002Haziran 2006PDCPDC Doluluk oranı (%) Uzman Pratisyen Hemşire-Ebe 1. BASAMAK200220052006 (6 ay) 1.Basamakta çalışan hekimlerden muayene odası olanların oranı (%) 1. Basamakta çalışan hekim başına düşen günlük hasta sayısı Sevk oranı (%) AŞI1999200220052006 (Hedef) DBT-3 Kızamık

31 31 HASTANE200220052006 (6 ay) Muayene oda sayısı / Hastanede çalışan klinisyen uzman hekim sayısı (%) 2.Basamakta çalışan klinisyen uzman hekim başına düşen günlük hasta sayısı Cerrahi branş uzmanı başına düşen günlük ameliyat sayısı Yatak işgal oranı (%) Sevk oranı (%) İlçedeki Eksiklikler ve Çözümler:

32 32 BALIKESİR DEVLET HASTANESİ (AD VE FOTOGRAF ÖRNEKTİR)

33 33 Genel Bilgiler Yatak Sayısı Toplam aktif uzman hekim sayısı Toplam part-time çalışan uzman hekim sayısı ve (%) Klinisyen uzman hekim sayısı Aktif pratisyen hekim sayısı Aktif ebe + hemşire sayısı

34 34 BRANŞLARMEVCUTPDCİHTİYAÇ AİLE HEKİMLİĞİ ANESTEZİYOLOJİ BEYİN SİNİR CER. BİYOKİMYA ÇOCUK CER. ÇOCUK HAST. DERİ-ZÜH. ENFEKSİYON HAST. FİZİK TEDAVİ GENEL CER. GÖĞÜS CER. GÖĞÜS HAST. GÖZ HAST. İÇ HAST.

35 35 BRANŞLARMEVCUTPDCİHTİYAÇ İLK VE ACİL YARDIM KADIN HAST. VE DOĞUM KALP DAMAR CER. KARDİYOLOİ KULAK BURUN BOĞAZ H. MİKROBİYOLOJİ NÖROLOJİ ORTOPEDİ PATOLOJİ PLASTİK CER. RADYODİAGNOSTİK RUH SAĞLIĞI VE HAST. ÜROLOJİ DİĞER UZMANLIKLAR

36 36 Poliklinik ve Yatan Hasta Bilgileri 2003200420052006 Poliklinik oda sayısı Muayene sayısı Yatan Hasta Sayısı/yıl Yatak İşgal Oranı (%) Ameliyat sayısı/yıl klinik uzman hekimlerden poliklinik odası olanların oranı (%) Bir hastaya ayrılan ortalama muayene süresi (dakika)

37 37 Acil Servis Acil servise müracaat sayısı ( günlük ort.) Acil Servis Nöbetçisi Toplam Hekim SayısıGünlük : Acil servis doktoru başına düşen günlük hasta sayısı Acil serviste nöbet tutan uzman hekim sayısı (Günlük)

38 38 Yoğun Bakım DİYALİZ 2003200420052006 ( ilk 6 ay) Yatak Sayısı Hasta sayısı 01.01.20032006 Diyaliz cihaz sayısı Diyaliz hasta sayısı Diyalizde çalışan hekim sayısı

39 39 İhtiyaçlar-Yatırım YATIRIMIN TÜRÜ KAYNAK

40 40 Aylık Ortalama Ek Ödeme ( YTL-2005 ) OrtalamaEn YüksekEn Düşük Uzman Hekim (serbest olarak mesleğini icra eden) Uzman Hekim ( tam zamanlı ) Pratisyen Hemşire

41 41 Uzman Hekimlerin Performans Sonrası Tam Zamanlı Çalışma Durumu 2003200420052006 Serbest çalışan uzman hekim sayısı Tam zamanlı çalışan uzman hekim sayısı Toplam uzman hekim sayısı

42 42 Balıkesir Devlet Hastane Mali Portresi D. Sermaye (Mevcut): … YTL D. Sermaye (Alacak) : … YTL D. Sermaye (Borç) : … YTL

43 43 İLÇELER

44 44

45 45 Nüfus (DİE-2005)Nüfus (ETF-2005) Çocuk nüfus (DİE)Çocuk nüfus (ETF) İlçe sayısıBelde sayısı Köy sayısıKırsal nüfus ve (%)… % … Yeşil-Kart’lı Yeşil-Kart’lı oranı (%) Demografik Bilgiler

46 46 … İLÇESİ PERSONELAralık 2002Haziran 2006PDCPDC Doluluk oranı (%) Uzman Pratisyen Hemşire-Ebe 1. BASAMAK200220052006 (6 ay) 1.Basamakta çalışan hekimlerden muayene odası olanların oranı (%) 1. Basamakta çalışan hekim başına düşen günlük hasta sayısı Sevk oranı (%) AŞI1999200220052006 (Hedef) DBT-3 Kızamık

47 47 HASTANE200220052006 (6 ay) Muayene oda sayısı / Hastanede çalışan klinisyen uzman hekim sayısı (%) 2.Basamakta çalışan klinisyen uzman hekim başına düşen günlük hasta sayısı Cerrahi branş uzmanı başına düşen günlük ameliyat sayısı Yatak işgal oranı (%) Sevk oranı (%) İlçedeki Eksiklikler ve Çözümler:

48 48 … DEVLET HASTANESİ (FOTO ÖRNEKTİR)

49 49 Genel Bilgiler Yatak Sayısı Toplam aktif uzman hekim sayısı Toplam part-time çalışan uzman hekim sayısı ve (%) Klinisyen uzman hekim sayısı Aktif pratisyen hekim sayısı Aktif ebe + hemşire sayısı

50 50 BRANŞLARMEVCUTPDCİHTİYAÇ AİLE HEKİMLİĞİ ANESTEZİYOLOJİ BEYİN SİNİR CER. BİYOKİMYA ÇOCUK CER. ÇOCUK HAST. DERİ-ZÜH. ENFEKSİYON HAST. FİZİK TEDAVİ GENEL CER. GÖĞÜS CER. GÖĞÜS HAST. GÖZ HAST. İÇ HAST.

51 51 BRANŞLARMEVCUTPDCİHTİYAÇ İLK VE ACİL YARDIM KADIN HAST. VE DOĞUM KALP DAMAR CER. KARDİYOLOİ KULAK BURUN BOĞAZ H. MİKROBİYOLOJİ NÖROLOJİ ORTOPEDİ PATOLOJİ PLASTİK CER. RADYODİAGNOSTİK RUH SAĞLIĞI VE HAST. ÜROLOJİ DİĞER UZMANLIKLAR

52 52 Poliklinik ve Yatan Hasta Bilgileri 200320042005 2006 ( ilk 6 ay ) Poliklinik oda sayısı Muayene sayısı Yatan Hasta Sayısı/yıl Yatak İşgal Oranı (%) Ameliyat sayısı/yıl Klinik uzman hekimlerden poliklinik odası olanların oranı (%) Bir hastaya ayrılan ortalama muayene süresi (dakika)

53 53 Acil Servis Acil servise müracaat sayısı ( günlük ort.) Acil Servis Nöbetçisi Toplam Hekim Sayısı Acil servis doktoru başına düşen günlük hasta sayısı Acil serviste nöbet tutan uzman hekim sayısı (Günlük)

54 54 Yoğun Bakım DİYALİZ 2003200420052006 Yatak Sayısı Hasta sayısı 01.01.20032006 Diyaliz cihaz sayısı Diyaliz hasta sayısı Diyalizde çalışan hekim sayısı

55 55 Aylık Ortalama Ek Ödeme ( YTL-2005 ) OrtalamaEn YüksekEn Düşük Uzman Hekim (serbest olarak mesleğini icra eden) Uzman Hekim ( tam zamanlı ) Pratisyen Hemşire

56 56 Uzman Hekimlerin Performans Sonrası Tam Zamanlı Çalışma Durumu 200420052006 Serbest çalışan uzman hekim sayısı Tam zamanlı çalışan uzman hekim sayısı Toplam uzman hekim sayısı

57 57 … Devlet Hastanesi Mali Portresi D. Sermaye (Mevcut): … YTL D. Sermaye (Alacak) : … YTL D. Sermaye (Borç) : … YTL

58 58 SB- GENELİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARININ YATAK KAPASİTESİ DEĞERLENDİRMESİ Hastane Adı Toplam Arsa Alanı (m2) Toplam Kapalı Alanı (m2) Kadro Yatak Sayısı Fiili Yatak Sayısı Kapalı Alana Göre Yatak Sayısı (1 yatağa 150 m2 kapalı alan) Mevcut Yatak Sayısına Göre Eksik Kapalı Alan (m2) Bir hastaya 9 m2 alan esasına göre toplam oda alanı (m2)

59 59 YATIRIMLAR(1 Trilyon ve üzeri) PROJE ADIBAŞLAMA- BİTİŞ YILI PROJE TUTARI (YTL) DÖNER SERMAYE (YTL) GENEL BÜTÇE VE MERK. DÖN.SER FİZİKİ GERÇEK LEŞME YATIRIMI YÜRÜTEN KURUM

60 60 Genel Değerlendirme

61 61 SB- GENELİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARININ YATAK KAPASİTESİ DEĞERLENDİRMESİ Hastane Adı Toplam Arsa Alanı (m2) Toplam Kapalı Alanı (m2) Kadro Yatak Sayısı Fiili Yatak Sayısı Kapalı Alana Göre Yatak Sayısı (1 yatağa 150 m2 kapalı alan) Mevcut Yatak Sayısına Göre Eksik Kapalı Alan (m2) Bir hastaya 9 m2 alan esasına göre toplam oda alanı (m2) Osmaniye Devlet Hastanesi 142.80023.37225025492,014.7282.286 Kadirli Devlet Hastanesi 12.4362.586100 25,812.414900 Düziçi Devlet Hastanesi 11.0002.03550 40,75.465450 Bahçe Devlet Hastanesi 5.7091.350503242,23.450288 Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi 12.0005.41475 72,15.836675

62 62 İLÇELERİN DEĞERLENDİRMESİ MERKEZ –İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası –Osmaniye Devlet Hastanesi Klinik Otel Binası Genel Cerrahi Ameliyat Bekleme Süresi USG Bekleme Süreleri Çocuk Cerrahi Uzmanı –Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Binaların Deprem Güçlendirmesi Ameliyathane ve Hasta Servisleri Yeni Bina İhtiyacı –Ağız Diş Sağlığı Merkezi

63 63 DÜZİÇİ –Birinci Basamak Hizmet Durumu BAHÇE –Hastane Yerleşim –Ameliyat Sayıları –Gün Hastanesi HASANBEYLİ TOPRAKKALE SUMBAS KADİRLİ –Hastane Binası –A Tipi 112


"1 BALIKESİR İLİ SAĞLIK HİZMETLERİ DEĞERLENDİRMESİ 04/08/ 2006." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları