Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fen Fak Akademik Kurulu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fen Fak Akademik Kurulu"— Sunum transkripti:

1 Fen Fak Akademik Kurulu 01.06.2012
FEN FAKÜLTESİ Fen Fak Akademik Kurulu

2 Fen Fak Akademik Kurulu 01.06.2012
FEN FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK KURUL GÜNDEMİ 01 Haziran 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonu değerlendirilmesi Genel konularda üyelere bilgi verilmesi Bölüm komisyonlarının çalışmalarının gözden geçirilmesi Eğitim-Öğretim Kadrosunun değerlendirilmesi. Teknik Teknolojik altyapı, fiziki altyapı. Öğrenci Merkezli Eğitim, Öğrencilerle ilişkiler ve rehberlik Eğitim programlarını geliştirme çalışmaları, çerçeve programlarının yenilenmesi. Bilimsel faaliyetler, hazırlanan projeler ve değerlendirilmesi. İş dünyası ve toplumla işbirlikleri ve ilişkileri. Uluslararası ilişkiler , sempozyum çalışmaları ve değerlendirilmesi. Güz Dönemi yarıyıl sonu sınavları Sınava hazırlık Sınav uygulamaları ölçme ve değerlendirme Fen Fak Akademik Kurulu

3 Fen Fak Akademik Kurulu 01.06.2012
FEN FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK KURUL GÜNDEMİ 01 Haziran 2012 Eğitim-Öğretim yılının yaz dönemi çalışmaları ve personelin yıllık izin planlanması Stajlar, Türkiye’de staj yapacak öğrencilerin belirlenmesi. Eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalar. Öğretim materyallerinin geliştirilmesi, biyoloji ve matematik-fizik sözlüklerinin hazırlama işinin gözden geçirilmesi. Yaz kursları, ihtiyaçların belirlenmesi ve karşılanması. Bakım onarım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması. Eğitim-Öğretim yılının planlanması ve hazırlıklar. Akademik takvim Öğretim elemanı planlaması ve ders yükleri Öğretim materiyallerinin geliştirilmesi Ders programları Haftalık ders programı ve fiziki kaynakların etkin ve verimli kullanılması Hizmet personelinin planlanması Yönetici, öğretim elemanı ve öğrencileri arasında etkin işbirliği Etkili iletişim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri Hazırlık sınıfı döneminde öğrencilere sağlanacak bilimsel sosyal ve kültürel katkılar Mesleki yabancı dil eğitimi Öğretim elemanı ve öğrenciler için kişisel gelişim programları 5. Üniversite Rektörlüğü ile etkili işbirlilği komisyon çalışmalarına katılım ve katkı 6. Dilek ve Teminler Fen Fak Akademik Kurulu

4 Bahar Yarıyılı sonu değerlendirilmesi
Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonu değerlendirilmesi Genel konularda üyelere bilgi verilmesi Mesaiye devam konusu: Personelin devamı hususunda öğretim elamanlarına bilgi verildi. Üniversitemizde yeni kurulan elektronik devam kontrol cihazları ve uyulması gereken hususlar anlatıldı. Gerek öğretim elemanlarının gerekse idari personelin mesai saatlerinin normal olarak 8.30 – arasında olduğu tekraren vurgulandı. Akademik Performans Değerlendirilmesi: Rektörlüğümüzce hazırlanan Akademik Performans Kriterleri hakkında bilgi verildi ve önemi anlatıldı. Öğretim elemanı istihdamında bundan böyle önemli bir etken olacağı vurgulandı. Fen Fak Akademik Kurulu

5 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonu değerlendirilmesi Bölüm Komisyonları ve bu komisyonların çalışmaları hakkında değerlendirme yapıldı. Bu komisyonların düzenli olarak onbeş günde bir toplanması ve yapılan çalışmalardan dekanlığımızın haberdar edilmesi kararlaştırıldı. Komisyonların çalışmalarının dekan yardımcısı tarafından sürekli olarak takip edilmesi ve sonuçlarının dekanlığımıza bildirilmesi hususu önemle belirtildi. Fen Fak Akademik Kurulu

6 KTMÜ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ
KOMİSYONLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANLARI BÖLÜM SOSYAL İLİŞKİLER VE YARDIM KOMİSYONU ÜYELERİ Аvıt Аsanov, Аsan Ömüraliyev, Meerim Imaş kızı BÖLÜM PROGRAM VE İNSAN KAYNAKLARI GELİŞTİRME KOMİSYONU ÜYELERİ Avıt Asanov, Аsan Ömüraliyev, Tamara Karaşeva BÖLÜM YATAY-DİKEY GEÇİŞ VE İNTİBAK KOMİSYONU ÜYELERİ Avıt Asanov, Tamara Karaşeva, Ramiz Rafatov BÖLÜM YAN DAL VE ÇAP İNTİBAK KOMİSYONU ÜYELERİ Avıt Asanov, Tamara Karaşeva, Ramiz Rafatov BÖLÜM DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU ÜYELERİ Tamara Karaşeva, Elmira Abdıldayeva, Azat Akmatbekova FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ Ramiz Rafatov, Elmira Abdıldayeva, Kalıskan Matanova BÖLÜM MEZUNİYET NOT KONTROL KOMİSYONU ÜYELERİ Avıt Asanov, Meerim Imaş kızı, Nazgul Adanbayeva BÖLÜM KALİTE GELİŞTİRME KOMİSYONU ÜYELERİ Avıt Asanov, Аsan Ömüraliyev, Ramiz Rafatov BÖLÜM SINAV KOORDİNATÖRLERİ Elmira Abdıldayeva, Kalıskan Matanova, Nazgul Adanbayeva STAJ KOMİSYONU ÜYELERİ Avıt Asanov, Аsan Ömüraliyev, Tamara Karaşeva, Azat Akmatbekova BÖLÜM ÖĞRENCİ DANIŞMANLIKLARI I. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanı Almaz İsayev II. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanı Elmira Abdıldayeva III. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanı Azat Akmatbekova IV. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanı Meerim Imaş kızı Fen Fak Akademik Kurulu

7 Fen Fak Akademik Kurulu 01.06.2012
KTMÜ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANLARI BÖLÜM SOSYAL İLİŞKİLER VE YARDIM KOMİSYONU ÜYELERİ Doç Dr. Nazgül İmanberdieva, Doç Dr. Savaş Canbulat, Uzman Nurjamal Ömürzakova BÖLÜM PROGRAM VE İNSAN KAYNAKLARI GELİŞTİRME KOMİSYONU ÜYELERİ Doç. Dr. Kadırbay Çekirov, Doç Dr. Nazgül İmanberdieva, Doç Dr. Savaş Canbulat BÖLÜM YATAY-DİKEY GEÇİŞ VE İNTİBAK KOMİSYONU ÜYELERİ Doç. Dr. Kadırbay Çekirov, Doç Dr. Savaş Canbulat, Doç. Dr. Nurbek Aldayarov BÖLÜM YAN DAL VE ÇAP İNTİBAK KOMİSYONU ÜYELERİ Doç Dr. Savaş Canbulat, Doç Dr. Nazgül İmanberdieva, Uzman Maksatbek Kalmanbetov BÖLÜM DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU ÜYELERİ Doç Dr. Savaş Canbulat, Doç. Dr. Nurbek Aldayarov, Uzman Elmira Tabıldieva FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ Doç. Dr. Nurbek Aldayarov, Doç Dr. Savaş Canbulat, Doç Dr. Nazgül İmanberdieva BÖLÜM MEZUNİYET NOT KONTROL KOMİSYONU ÜYELERİ Doç. Dr. Kadırbay Çekirov, Doç Dr. Savaş Canbulat, Doç Dr. Nazgül İmanberdieva BÖLÜM KALİTE GELİŞTİRME KOMİSYONU ÜYELERİ Doç Dr. Nazgül İmanberdieva, Doç Dr. Savaş Canbulat, Doç. Dr. Nurbek Aldayarov BÖLÜM SINAV KOORDİNATÖRLERİ Doç. Dr. Kadırbay Çekirov, Doç Dr. Savaş Canbulat, Uzman Nurjamal Ömürzakova DİĞER İDARİ GÖREVLER Yönetim Kurulu veFakülte Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kadırbay Çekirov BÖLÜM ÖĞRENCİ DANIŞMANLIKLARI I. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanı Uzman Nurjamal Ömürzakova II. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanı III. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanı Uzman Nazgül Adanbaeva IV. Sınıf ------ Fen Fak Akademik Kurulu

8 Fen Fak Akademik Kurulu 01.06.2012
Eğitim-Öğretim kadrosunun gözden geçirilmesi Mevcut öğretim elemanları kadrosunun değerlendirilmesi yapıldı. Biyoloji Bölümünde öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında sadece bir ders saati ücretli öğretim üyesi görevlendirildiği belirtildi. Gelecek yıl son sınıflarında eğitim öğretime başlaması ile bir öğretim üyesine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Bu öğretim üyesinin Biyokimya-Biyoteknoloji alanında olması ve Türkiye’den getirtilmesine karar verildi. Matematik Bölümünde mevcut tam zamanlı öğretim elemanlarına ilaveten ders saati ücretli öğretim üyesi sayısının 7 olduğu görüldü. Bu bölüm üniversitenin Fizik ve Matematik servis derslerini okuttuğu için döneminde iki öğretim üyesine ihtiyaç duyulacağı belirtildi. Matematik bölümünde Türkiye’den hiç öğretim üyesi olmadığı için bu elemanların Türkiye’den getirtilmesinin uygun olacağına karar verildi. Fen Fak Akademik Kurulu

9 Fen Fak Akademik Kurulu 01.06.2012
Eğitim-Öğretim kadrosunun gözden geçirilmesi Mevcut öğretim elemanları kadrosunun değerlendirilmesi yapıldı. Uygulamalı Matematik ve Enformatik Bölümünün yılında faaliyete geçmesi için Mütevelli Heyet izninin (Mart 2012 toplantısında) alındığı ve öğrenci kontenjanlarının rektörlüğümüz kanalıyla Manas ÖSS ve Türkiye ÖSYS kılavuzlarına yazdırıldığı anlatıldı. Yeni kurulan bu bölümün öğretim elemanı ihtiyacının fazla olduğu, döneminde en az iki öğretim üyesine ihtiyaç duyulacağı belirtildi. Bu bölümde de Türkiye’den hiç öğretim üyesi olmadığı için bu elemanların Türkiye’den getirtilmesinin uygun olacağına karar verildi. Fen Fak Akademik Kurulu

10 Biyoloji Bölümü 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders başarı durumlarının incelenmesi
FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ I. Sınıf KODU DERSİN ADI DERSİ ALAN ÖĞR. SAYISI DERSİ GEÇEN ÖĞR. SAYISI DERSTEN KALAN ÖĞR. SAYISI DERS BAŞARI YÜZDESİ (100 %) SINIF BAŞARI YÜZDESİ (100 %) TAR-154 Ata Meken Tarihi I 22 100.00% 87.04% İNG-101 İngilizce 25 24 1 96.00% BİL–111 Bilgisayar 20 2 90.91% BİO–101 Genel Biyoloji I 23 MAT-113 Matematik 19 3 86.36% FİZ - 113 Genel Fizik I 18 6 75.00% KİM-113 Genel Kimya I 15 9 62.50% II.SINIF İNG-203 İngilizce III 4 89.74% SOB-201 Felsefe BİO-201 Sitoloji 12 BİO-203 Tohumsuz Bitkiler sistematiği 11 BİO-205 Omurgasızlar 14 85.71% BİO-207 Genel Ekoloji 13 KİM-213 Analitik Kimya 60.00% II. SINIF BİO-301 Genetik I 10 76.71% BİO-303 Biyokimya I BİO-305 İnsan Fizyolojisi BİO-307 Biyofizik BİO-309 Genel Mikrobiyoloji ve Viroloji BİO-311 Biyolojide Bilimsel Araştırma Yöntemleri 8 Fen Fak Akademik Kurulu

11 Biyoloji Bölümü 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders başarı durumlarının incelenmesi
KODU DERSİN ADI DERSİ ALAN ÖĞR. SAYISI DERSİ GEÇEN ÖĞR. SAYISI DERSTEN KALAN ÖĞR. SAYISI DERS BAŞARI YÜZDESİ (100 %) SINIF BAŞARI YÜZDESİ (100 %) TAR-153 Ata Meken Tarihi II 22 16 6 72,72% 73,6 % İNG-102 İngilizce 20 2 90,9% BİO–102 Genel Biyoloji II 21 15 71,4% MAT-114 Biyoistatistik 17 4 80,9% FİZ - 114 Genel Fizik II 12 10 54,5% KİM-114 Genel Kimya II 28 8 II.SINIF TAR - 202 Dünya ve Türk Uygarlıkları 1 100% 90,88% BİO - 204 Tohumlu Bitkiler Sistematiği 11 91,66% BİO - 212 Bitki Fizyolojisi BİO – 206 Omurgalılar 9 90% BİO - 208 Histoloji ve Embriyoloji 3 BİO - 210 Anatomi ve İnsan Morfolojisi III. SINIF BİO-302  Genetik Ii  100.00% 98.33% BİO-304  Biyokimya Ii  90.00% BİO-306  Sinir Sistemi Fizyolojisi  BİO-308  İmmunoloji  BİO-310  Genel Endrokronoloji(sad)  BİO-322  Biyocoğrafya(sad)  Fen Fak Akademik Kurulu

12 Fen Fak Akademik Kurulu 01.06.2012
Matematik Bölümü Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders başarı durumlarının incelenmesi I. SINIF KODU DERSİN ADI DERSİ ALAN ÖĞR. SAYISI DERSİ GEÇEN ÖĞR. SAYISI DERSTEN KALAN ÖĞR. SAYISI BAŞARI YÜZDESİ (100 %) SINIF BAŞARI YÜZDESİ (100 %) TAR - 154 Ata Meken Tarihi I 32 30 2 94% 83.05% İNG-101 İngilizce I 23 100% BİL - 111 Bilgisayar 35 26 9 74% FİZ-111 Genel Fizik I 36 27 75% MAT-131 Matematik Analizi I 28 7 80% MAT-133 Analitik Geometri 39 77% MAT-135 Lineer Cebir I 4 89% II. SINIF İNG-203 İngilizce III 8 5 3 63% 68.80% SOB-201 Felsefe 16 15 1 MAT-231 Matematik Analizi III 14 64% MAT-233 Diferansiyel Denklemler I 20 13 65% MAT-235 Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi 19 83% MAT-237 Programlama I 11 42% MAT-239 Diferansiyel Geometri 18 78% III. SINIF MAT-331 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler I 22 96% 91.67% MAT-333 Fonksiyonel Analiz II 21 95% MAT-335 Nümerik Analiz I 86% MAT-337 İntegral Denklemler MAT-339 İstatistik MAT-341 Matematiksel Modelleme MAT-343 Mekanik IV. SINIF MAT-401 Bitirme tezi I 96.25% MAT-415 Sistemli ve Uygulamalı Programlama BİL-405 Veri tabanı BİL-409 Programlama Dili (Seçmeli Ders) MAT-407 İktisatta Matematiksel (Seçmeli Ders)Yöntemler TAR-453 Ata-Meken Tarihi I 12 Fen Fak Akademik Kurulu

13 DERSTEN KALAN ÖĞR. SAYISI SINIF BAŞARI YÜZDESİ (100 %)
Matematik Bölümü Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders başarı durumlarının incelenmesi I. SINIF KODU DERSİN ADI DERSİ ALAN ÖĞR. SAYISI DERSİ GEÇEN ÖĞR. SAYISI DERSTEN KALAN ÖĞR. SAYISI BAŞARI YÜZDESİ (100 %) SINIF BAŞARI YÜZDESİ (100 %) TAR - 153 Ata Meken Tarihi I 34 32 2 94% 90.3% FİZ-112 Genel Fizik II 29 3 91% MAT-132 Matematik Analizi II MAT-134 Diskret Matematik 27 93% MAT-136 Lineer Cebir II 28 4 88% MAT-138 Matematiksel Lojik 33 5 85% II. SINIF MAT-232 Veri Yapıları ve Algoritmalar 15 13 87% 84.5% MAT-234 Diferansiyel Denklemler II 11 9 82% MAT-236 Fonksiyonel Analiz I 14 12 86% MAT-238 Programlama II MAT-240 Olasılık Teorisi 6 67% TAR-202 Dünya ve Türk Uygarlıkları 100% III. SINIF BİL-336 Bilgisayar Matematiği  23 22 1 96.0% 93.73% BİL-338 Bilgisayar Grafiği  100.0% BİL -342  Işletim Sistemleri  30 MAT-332 Kismi Türevli Diferansiyel Denklemler Ii  21 17 84% MAT-334 Optimizasyon Yönetim Teorisinin Esaslari  IV. SINIF MAT-402 Bitirme tezi II 92% 93.5% MAT-414 Bilgileri Kodlama ve Koruma 20 19 95% BİL-404 Web Uygulamalarının İşleme Teknolojisi MAT-412 Kısmi Türev. Dif. Denk. Sayısal Çözüm Metodları MAT-416 Oyunlar Teorisi ve Yöneylem Araştırması 97% TAR-454 Ata-Meken Tarihi II Fen Fak Akademik Kurulu

14 ÖĞRETİM ELEMANLARI 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi
Matematik Bölümü Biyoloji Bölümü TZ YZ DSÜ Prof. Dr 3 1 Doç. Dr 5 4 Yard. Doç. Dr. Öğr. Gör. Dr Uzman 2 Araş. Gör TOPLAM 10 7 6 Fen Fak Akademik Kurulu

15 ÖĞRETİM ELEMANLARI 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi
Matematik Bölümü Biyoloji Bölümü TZ YZ DSÜ Prof. Dr 3 1 Doç. Dr 6 4 Yard. Doç. Dr. Öğr. Gör. Dr Uzman 2 Araş. Gör TOPLAM 10 7 Fen Fak Akademik Kurulu

16 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi
ÖĞRETİM ELEMANLARI MATEMATİK BÖLÜMÜ Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Unvanı Adı - Soyadı Statüsü Prof. Dr. Ramiz RAFATOV Tam Zamanlı Avıt ASANOV Asan ÖMÜRALİEV Doç. Dr. Tamara KARAŞEVA Yard. Doç. Dr. Meerim İMAŞ KIZI Öğr. Gör. Dr. Elmira ABDILDAEVA Ar. Gör. Kalıskan MATANOVA Uzman Azat AKMATBEKOVA Nazgül ADANBAYEVA Almaz İSAEV * Bunların dışında 7 öğretim elemanı DSÜ olarak görev yapmaktadır. Fen Fak Akademik Kurulu

17 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi
ÖĞRETİM ELEMANLARI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Unvanı Adı - Soyadı Statüsü Prof. Dr. Gülbübü KURMANBEKOVA Tam Zamanlı Doç. Dr. Savaş CANBULAT Kadırbay ÇEKİROV Nazgül İMANBERDİEVA  Tam Zamanlı Nurbek ALDAYAROV Uzman Nurcamal ÖMÜRZAKOVA Elmira TABILDİYEVA  Yarı Zamanlı Maksat KALMANBETOV * - Bunların dışında 1 öğretim elemanı DSÜ olarak görev yapmaktadır. Fen Fak Akademik Kurulu

18 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi
ÖĞRENCİ SAYILARI Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Bölüm Öğrenci Sayısı MATEMATİK BÖLÜMÜ 1 I. Sınıf 30 II. Sınıf 15 III. Sınıf 22 IV. Sınıf 16 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2 8 FAKÜLTE TOPLAMI 135 Fen Fak Akademik Kurulu

19 DANIŞMANLAR 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı
MATEMATİK BÖLÜMÜ Uzman Almaz İSAEV (Matematik I. sınıf ) Öğr. Gör. Dr. Elmira ABDILDAEVA (Matematik II. sınıf ) Uzman Azat AKMATBEKOVA (Matematik III. sınıf) Yard. Doç. Dr. Meerim İMAŞ KIZI (Matematk IV.sınıf) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ Uzman Nurcamal ÖMÜRZAKOVA (Biyoloji I.sınıf) Doç. Dr. Kadırbay ÇEKİROV (Biyoloji II.sınıf) Uzman Nazgül ADANBAEVA (Biyoloji III. sınıf) I. Sınıf danışmanlarının belirlenmesi Fen Fak Akademik Kurulu

20 ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ VE REHBERLİK
Öğrenci Merkezli Eğitim, Öğrencilerle ilişkiler ve rehberlik Fakülte öğrencileriyle Eğitim- Öğretim yılı bahar yarıyılında tüm Fakülte öğrencilerinin katıldığı “Yarışma” toplantısı yapıldı. Bilgi, beceri, şiir, güzellik, giyim gibi çeşitli konularda öğrenciler arasında yarışma düzenlendi. Fakültemiz Hazırlık sınıfı öğrencileriyle tanışma toplantısı ve mesleki giriş dersleri yapıldı. Danışman öğretim elemanlarınca öğrencilere yönelik rehberlik işleri gözden geçirildi. Fen Fak Akademik Kurulu

21 Fen Fak Akademik Kurulu 01.06.2012
STAJ ÇALIŞMALARI Staj komisyonları çalışmaları ve staj organizasyonları ile ilgili tartışmalar yapıldı. Bu konuyla ilgili olarak aşağıdaki çalışmaların yapılmasına karar verildi. Türkiye – Ankara Üniversitesinde ve diğer üniversitelerde Türkiye’de özel sektörde Yurt içinde özel sektörde Botanik ve Zooloji derslerinden Uygulamalı-Arazi Staj Çalışması (Teknik Gezi ) organizasyonu gözden geçirilecek. Fen Fak Akademik Kurulu

22 2011-2012 Ders Yılı STAJ ÇALIŞMALARI
FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ öğrencilerinin Arazi ve Sanayı Stajı yapmaları için çeşitli kurumlarla Fakültemiz arasında anlaşmalar imzalanmıştır. Bu kurumların listesi aşağıda verilmiştir. Anlaşma imzalanan kurumlar Laboratuarlar Adresi 1 Milli Bilim Akademisi Fitoteknoloji Merkezi Fitomerkezin Üretim Laboratuarı Bişkek şehri, Çüy caddesi 265 2 Milli Bilim Akademisi Biyoloji ve Toprak Enstitüsü Araştırma Biyoistasyonu Isık-Köl Bölgesi Çolpon-Ata şehri 3 Ceviz Orman Enstitüsü Arslanbob Milli Orman (Rezervasyon) Araştırma Bölümü Calal-Abad Bölgesi, Arslanbob Milli Ormanı 4 Sarı-Çelek Devlet Biosfer Milli Ormanı (rezervasyon) Sarı-Çelek Milli Ormanı Calal-Abad Bölgesi, Sarı-Çelek Milli Ormanı 5 Kırgız Milli Tarım Üniversitesi Veteriner Araştırma Enstitüsü Mikrobiyoloji ve Virüsoloji Laboratuarı Bişkek şehri Fen Fak Akademik Kurulu

23 Fen Fakültesi Uygulama Matematik ve Enformatik Bölümü Eğitim-öğretim Yılında yaz stajı yapmak üzere Türkiye’ye gönderilen öğrenci listesi Adı Soyadı Not ortalaması Staj Yapılacak Yer 1  PEYİL  ESENGUL KIZI 3.86 Ankara Üniversitesi 2  AKMÖÖR  KOCOŞOVA 3.63 3  CANIL  ASANOVA 3.38 4  ZARİNA  TAALAYBEKOVA 3.37 5  GULZİNA  CUMABEK KIZI 3.33 Kastamonu Üniversitesi 6  KANAYIM  MAMATBEKOVA 3.25 7  NURKAN  KADIRALİ KIZI 3.22 8  SAPARBEK  KOYLUBAYEV 3.13 9  MAHABAT  MAMIRALİYEVA 3.02 10  CAKŞILIK  DJUMAKANOV 2.28 11  AYCARKIN  DJENŞENBEKOVA 2.45 Fen Fak Akademik Kurulu

24 Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Eğitim-öğretim Yılında yaz stajı yapmak üzere Türkiye’ye gönderilen öğrenci listesi Adı Soyadı Ortalama Notu Staj Yapılacak Yer 1. LAURA TURDUBEKOVA 3,36 Gazi Üniversitesi 2. NURİZA BATIRALİEVA 3,33 3. AYSANAT KURCUNBAEVA 3,04 Ankara Üniversitesi 4. ÇİĞDEM YALÇIN 2,90 5. ASEL BAKTIBEKOVA 2,27 6. GÜLNUR İNAN 2,04 Çukurova Üniversitesi Fen Fak Akademik Kurulu

25 ULUSLARARASI YAYIN SAYISI BİLİMSEL TOPLANTIYA KATILIM
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KİTAP YAYINI Yazarı Kitabın Adı Prof. Dr. Ramiz Rafatov - Prof. Dr. Avıt Asanov Kompleks Analiz ve Diferansiyel Denklemler Prof. Dr. Asan Ömüraliyev Veri Yapıları ve C Doç. Dr. Kadırbay Çekirov Genetik ve Biyometri üzerine ödevler derlemesi- Yüksek öğrenim kurumları için ders kitabı MAKALE YAYINI ÖĞR. ELEMAN SAYISI ULUSAL YAYIN SAYISI ULUSLARARASI YAYIN SAYISI 14 4 9 BİLİMSEL TOPLANTIYA KATILIM Ulusal Uluslararası Toplam 3 5 8 Önceki dönem gözden geçirildi ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışmalar planlandı Fen Fak Akademik Kurulu

26 Fen Fak Akademik Kurulu 01.06.2012
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KİTAP YAYINI Yazarı Kitabın Adı Prof. Dr. Ramiz Rafatov - Prof. Dr. Avıt Asanov Kompleks Analiz ve Diferansiyel Denklemler Prof. Dr. Asan Ömüraliyev Veri Yapıları ve C Doç.Dr. T. Karaşeva Fizik Dersi I. 2012 Doç.Dr. T. Karaşeva, Yar. Doç. Dr. M. İmaş kızı, A. Akmatbekova Fizik dersinden uygulama ders kitabı I. 2012 Doç. Dr. Kadırbay Çekirov Genetik ve Biyometri üzerine ödevler derlemesi Yüksek öğrenim kurumları için ders kitabı Doç. Dr. N. Aldayarov, Prof.Dr. G. Kurmanbekova, Doç.Dr. K.Çekirov İnsan Anatomisi. ATLAS Prof. Dr. G. Kurmanbekova Lipidlerin Metabolizması. 2012 Doç. Dr. N. İmanberdieva Bitkilerin Sistematiği. Ders kitabı 2011 Fen Fak Akademik Kurulu

27 ULUSLARARASI YAYIN SAYISI BİLİMSEL TOPLANTIYA KATILIM
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MAKALELER ÖĞR. ELEMAN SAYISI ULUSAL YAYIN SAYISI ULUSLARARASI YAYIN SAYISI 16 9 20 BİLİMSEL TOPLANTIYA KATILIM Ulusal Uluslararası Toplam 3 10 13

28 Fen Fak Akademik Kurulu 01.06.2012
SEMİNERLER BİYOLOJİ BÖLÜMÜ Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Programı 10 Kasım 2011: İpek böceği (Lymantria dispar) kelebeğinin Kırgızistan'daki ceviz ormanlarına etkisi Uzman Maksat Kalmanbetov 17 Kasım 2011: Böceklerin yaşamımızdaki yeri Doç. Dr. Savaş Canbulat 24 Kasım 2011: Kırgızistan’ın bitkileri Doç. Dr. Nazgül İmanberdieva 1 Aralık 2011: Gizli yaralar ve bunların biyolojisi Doç. Dr. Nurbek Aldayarov 15 Aralık 2011: Nanoparçacık etiketli biyosensör geliştirilmesi Prof. Dr. Ali Osman Solak 22 Aralık 2011: Kırgızistan’da arıcılıkta önemli olan bitkiler Uzman Elmira Tabıldieva 29 Aralık 2011 (413 no’lu odada olacaktır): MINDRAY biyokimya analizatörünün çalışma prensipleri Uzman Nurcamal Ömürzakova 05 Ocak 2012: Kırgızistan’da genetik yapısı değiştirilmiş organizma sorunları Doç. Dr. Kadırbay Çekirov Fen Fak Akademik Kurulu

29 Fen Fak Akademik Kurulu 01.06.2012
SEMİNERLER BİYOLOJİ BÖLÜMÜ Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Programı Fen Fak Akademik Kurulu

30 Fen Fak Akademik Kurulu 01.06.2012
SEMİNERLER MATEATİK BÖLÜMÜ Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Programı 26 Ekim 2011 «Genelleştirilmiş yamuk yöntemi ile Stieltjes integralinin yaklaşık çözümü» Prof. Dr. Аvıt Аsanov 16 Kasım 2011 «Optimal kontrolün bir problemi hakkında» Prof. Dr. Ramiz Rafatov 30 Kasım 2011 «Spektrumun olmadığı durumda singularly perturbance parabolik problem çözümünün asimptotiği» Prof. Dr. Asan Omuraliev 14 Aralık 2011 «Fuzzy Topolojik Uzaylarda Homotopi Kavramı» Prof. Dr. Sebahattin Balcı 11 Ocak 2012 «İntegral geometrinin problemleri» Öğr.Gör. Dr. Elmira Abdıldayeva Fen Fak Akademik Kurulu

31 Fen Fak Akademik Kurulu 01.06.2012
SEMİNERLER MATEATİK BÖLÜMÜ Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarı yılı Programı 1 Şubat 2012 «Güncelleştirilmiş yerçekimi teorisindeki Fridman'ın Evren modelleri» Yrd. Doç. Dr. Meerim İmaş kızı 22 Şubat 2012 «Evren'in evrimini incelemenin deneysel yöntemleri» Doç. Dr. Tamara Karaşeva 14 Мart 2012 «Hatalar Teorisi» Uzman Almazbek İsayev 4 Nisan 2012 «İntegral-Diferensiyel Denkleminin Çekirdeğini Bulma» Uzman Kalıskan Matanova 25 Nisan 2012 «Fizik eğitiminde geliştirici öğretme prensiplerinin kullanımı» Uzman Nazgul Adanbayeva 16 Mayıs 2012 «Silis seramiği için vollastonit'in sır özellikleri» Uzman Azat Akmatbekova Fen Fak Akademik Kurulu

32 ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER
Ankara Üniversitesinin Matematik ve Biyoloji Bölümleriyle işbirliği öğrenci stajları konusunda gerçekleştirildi. Çek Cumhuriyeti Mendel Enstitüsü ile Botanik alanında işbirliği görüşmeleri gözden geçirildi ve ortak proje geliştirme konusu tartışıldı. Kırgız Milli Üniversitesi Biyoloji Bölümüyle tecrübe değişim işbirliği gözden geçirildi ve ortak proje geliştirme konusu tartışıldı. Üniversitemizin hangi üniversite ve kurumlarla işbirliği anlaşması yaptığı incelendi. Fen Fak Akademik Kurulu

33 Fen Fak Akademik Kurulu 01.06.2012
Eğitim programlarını geliştirme çalışmaları Ders materyallerini geliştirme Biyoloji ve Matematik Bölümlerinde mevcut derslerin ve içeriklerinin gözden geçirilmesi, Kırgızca, Türkçe, İngilizce ve Rusça kopyalarının karşılaştırılması ve yeniden düzenlenmesi ile yapılan çalışmalar gözden geçirildi. Her iki bölümde de çerçeve programlarının gözden geçirilmesi gerektiği ve bu çalışmaların daha çok yaz aylarında yapılarak öğretim yılına hazır hale getirilmesine karar verildi. Matematik Bölümünde senato kararından sonra durumun değerlendirilmesi ve karara göre yeni çerçeve programının hazırlanması gerektiği üzerinde duruldu. Biyoloji ve Matematik-Fizik Sözlüğü yazılması Ders notları ve ders kitapları hazırlanması konuları tartışıldı. Fen Fak Akademik Kurulu

34 Fen Fak Akademik Kurulu 01.06.2012
TANITIM FAALİYETLERİ Üniversitemizi tanıtım amacıyla Fakültemiz tarafından Lise Öğrencileri arasında Olimpiyat düzenlenmesi tartışıldı. Bir önceki yıl yapılan Olimpiyat’ın sonuçlarına göre üniversitemize yeteri kadar başarılı öğrenci çekilemediği ifade edildi. Bu nedenle bu yıl Olimpiyat düzenlenme işi yerine üniversitemizi tanıtacak diğer faaliyetlere ağırlık verilmesinin daha uygun olacağı üzerinde duruldu. Üniversitemizi tanıtım amacıyla bölüm bazında neler yapılabileceği tartışıldı. Her iki bölümde de uluslar arası sempozyum düzenleyerek tanıtım çalışmalarına katkı sağlanmış olabileceği vurgulandı. Fen Fak Akademik Kurulu

35 Teknik Teknolojik altyapı
LABORATUAR CİHAZLARI Biyoloji Bölümü Histoloji (Morfoloji) ve Biyokimya Laboratuarı için Satın alınan Cihazlar NO MALZEMENİN ADI MİKTARI 1 DOKU TAKİP CİHAZI Adet 2 DOKU GÖMME CİHAZI 3 OTOMATİK PREPARAT BOYAMA CİHAZI 4 PARAFİN SU BANYOSU CİHAZI 5 ISITICI TABLA (HOT PLATE) 6 TRİNOKÜLER ARAŞTIRMA MİKROSKOBU 7 BİYOKİMYASAL ANALİZ CİHAZI Bu cihazların tutarı toplam Amerikan Dolarıdır. Fen Fak Akademik Kurulu

36 SIRA NO ÜRÜN ADI VE TANIMI MİKTAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 25 12 50
KTMÜ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TEMEL HİSTOLOJİ (MORFOLOJİ) VE BİYOKİMYA LABORATUVARI İÇİN GEREKLİ CİHAZ VE MALZEME LİSTESİ SIRA NO ÜRÜN ADI VE TANIMI MİKTAR 1 MİKROSKOP STEREO ARAŞTIRMA Adet 2 MİKROSKOP STEREO ÖĞRENCİ 3 15X FAKTÖRLÜ OKÜLER 4 DİGİTAL FOTOĞRAF MAKİNASI ve ekipmani 5 EL TİPİ GPS ALETİ 6 ETÜV/FIRIN CİHAZI 7 OTOKLAV 100 LT 8 DEEP FREEZE (-20ºC) 9 DERİN DONDURUCU (-86ºC) 10 NEM/SICAKLIK ÖLÇER 11 STAİNİNG SET (MUHTELİF ÖLÇÜLERDE) 25 12 BÖCEK İĞNESİ 50 Paket Fen Fak Akademik Kurulu

37 BİYOLOJİ SÖZLÜĞÜ HAZIRLANMASI PROJESİ
Çalışmaların tamamlandığı ve kitap haline getirilmeden önce Eğitim-öğretim yılında sözlüğün elektronik kopyasının bütün öğretim elemanlarına ve öğrencilere dağıtılmasına karar verildi. Fen Fak Akademik Kurulu

38 MATEMATİK VE FİZİK SÖZLÜĞÜ HAZIRLANMASI PROJESİ
Çalışmaların tamamlandığı ve kitap haline getirilmeden önce Eğitim-öğretim yılında sözlüğün elektronik kopyasının bütün öğretim elemanlarına ve öğrencilere dağıtılmasına karar verildi. Fen Fak Akademik Kurulu

39 MATEMATİK BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR LABORATUVARI
Bilgisayar Programlama Dersleri Uygulamaları için 20 Öğrencilik Bilgisayar Laboratuvarı kurulmuştur. Fen Fak Akademik Kurulu

40 KTMÜ ULUSLARARASI BİYOLOJİ SEMPOZYUMU
Dünyanın biyologları ile Eylül 2012 tarihleri arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen Fakültesi tarafından düzenlenecek olan I. Uluslararası Biyoloji Kongresi'nde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek şehrinde buluşacağız. Sempozyum kayıt durumu gözden geçirildi ve çok çeşitli ülkelerden müracaat olduğu anlaşıldı. Bu sempozyuma 150’nin üzerinde katılımın olacağı tahmin edildi. Fen Fak Akademik Kurulu

41 KTMÜ ULUSLARARASI BİYOLOJİ SEMPOZYUMU
Fen Fak Akademik Kurulu

42 KTMÜ ULUSLARARASI BİYOLOJİ SEMPOZYUMU
KONGRE TAKVİMİ 1. DUYURU ŞUBAT 2012 BİLDİRİ ÖZETLERİ KABULÜ BAŞLANGICI 01 MART 2012 BİLDİRİ ÖZETLERİ SON GÖNDERİM TARİHİ 02 TEMMUZ 2012 ERKEN KAYIT İÇİN SON TARİH HAZİRAN 2012 BİLDİRİLİ KATILIMCILAR İÇİN SON TARİHİ 05 TEMMUZ 2012 KABUL YAZILARININ GÖNDERİLMESİ 16 TEMMUZ 2012 KONGRE ÜCRETİ SON ÖDEME TARİHİ AGUSTOS 2012 KAYIT, AÇILIŞ ve AÇILIŞ KOKTEYLİ EYLÜL 2012 KAPANIŞ ve DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 26 EYLÜL 2012 KAPANIŞ YEMEĞİ EYLÜL 2012 GEZİLER EYLÜL 2012 GEZİ PROGRAMI BİŞKEK ŞEHİR GEZİSİ Eylül 2012 her gün saat 14-16:00 ATA BEYİT VE ALA-ARÇA 27 Eylül 2012 Saat :00 BURANA-KEGETİ VADİSİ 28 Eylül 2012 Saat :00 ISIK GÖL Eylül 2012 Saat 09: Eylül 2012 Saat 18:00 Fen Fak Akademik Kurulu

43 KTMÜ ULUSLARARASI MATEMATİK SEMPOZYUMU
2013 yılı Haziran ayında Üniversitemizde “Teorik ve Uygulamalı Matematiğin Güncel Problemleri” konulu bir sempozyum planlamaktayız Bu konuda bölümümüz konu belirleme, geçici program ve tarih çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır. Fen Fak Akademik Kurulu

44 BOTANİK BAHÇESİ PROJESİ
Komisyon toplantılarında Botanik Bahçesine 400 ağaç, 190 gül ve 3000 çalı türü olmak üzere toplam 90 tür bitki dikilmiştir. BOTANİK BAHÇESİ GELİŞTİRME KOMİSYONU Doç. Dr. Savaş Canbulat (Komisyon Başkanı, Biyoçeşitlilik Merkez Bşk.) Doç. Dr. Nazgül İmanberdiyeva (Biyoloji Bölümü, Botanikçi) Prof. Dr. Ali İslam (Ziraat Fak., Bahçe ve Tarla Bitkileri Bölümü) Prof. Dr. Tinatin Töölökeldiyeva (Ziraat Fak., Bitki Koruma Bölümü) Uzman Maksatbek Kalmanbetov (Biyoloji Bölümü) Fen Fak Akademik Kurulu

45 Fen Fak Akademik Kurulu 01.06.2012
Dilek ve Temenniler.... Fen Fakültesi Dekanlığı Fen Fak Akademik Kurulu

46 Fen Fak Akademik Kurulu 01.06.2012
Teşekkür ederiz... Fen Fakültesi Dekanlığı Fen Fak Akademik Kurulu


"Fen Fak Akademik Kurulu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları