Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fen Fak Akademik Kurulu 01.06.2012 1. 1. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonu değerlendirilmesi  Genel konularda üyelere bilgi verilmesi 

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fen Fak Akademik Kurulu 01.06.2012 1. 1. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonu değerlendirilmesi  Genel konularda üyelere bilgi verilmesi "— Sunum transkripti:

1 Fen Fak Akademik Kurulu

2 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonu değerlendirilmesi  Genel konularda üyelere bilgi verilmesi  Bölüm komisyonlarının çalışmalarının gözden geçirilmesi  Eğitim-Öğretim Kadrosunun değerlendirilmesi.  Teknik Teknolojik altyapı, fiziki altyapı.  Öğrenci Merkezli Eğitim, Öğrencilerle ilişkiler ve rehberlik  Eğitim programlarını geliştirme çalışmaları, çerçeve programlarının yenilenmesi.  Bilimsel faaliyetler, hazırlanan projeler ve değerlendirilmesi.  İş dünyası ve toplumla işbirlikleri ve ilişkileri.  Uluslararası ilişkiler, sempozyum çalışmaları ve değerlendirilmesi Güz Dönemi yarıyıl sonu sınavları  Sınava hazırlık  Sınav uygulamaları ölçme ve değerlendirme Fen Fak Akademik Kurulu

3 Eğitim-Öğretim yılının yaz dönemi çalışmaları ve personelin yıllık izin planlanması  Stajlar, Türkiye’de staj yapacak öğrencilerin belirlenmesi.  Eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalar.  Öğretim materyallerinin geliştirilmesi, biyoloji ve matematik-fizik sözlüklerinin hazırlama işinin gözden geçirilmesi.  Yaz kursları, ihtiyaçların belirlenmesi ve karşılanması.  Bakım onarım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması Eğitim-Öğretim yılının planlanması ve hazırlıklar.  Akademik takvim  Öğretim elemanı planlaması ve ders yükleri  Öğretim materiyallerinin geliştirilmesi  Ders programları  Haftalık ders programı ve fiziki kaynakların etkin ve verimli kullanılması  Hizmet personelinin planlanması  Yönetici, öğretim elemanı ve öğrencileri arasında etkin işbirliği  Etkili iletişim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri  Hazırlık sınıfı döneminde öğrencilere sağlanacak bilimsel sosyal ve kültürel katkılar  Mesleki yabancı dil eğitimi  Öğretim elemanı ve öğrenciler için kişisel gelişim programları 5. Üniversite Rektörlüğü ile etkili işbirlilği komisyon çalışmalarına katılım ve katkı 6. Dilek ve Teminler Fen Fak Akademik Kurulu

4 4 Genel konularda üyelere bilgi verilmesi Mesaiye devam konusu: Personelin devamı hususunda öğretim elamanlarına bilgi verildi. Üniversitemizde yeni kurulan elektronik devam kontrol cihazları ve uyulması gereken hususlar anlatıldı. Gerek öğretim elemanlarının gerekse idari personelin mesai saatlerinin normal olarak 8.30 – arasında olduğu tekraren vurgulandı. Akademik Performans Değerlendirilmesi: Rektörlüğümüzce hazırlanan Akademik Performans Kriterleri hakkında bilgi verildi ve önemi anlatıldı. Öğretim elemanı istihdamında bundan böyle önemli bir etken olacağı vurgulandı Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonu değerlendirilmesi

5 Fen Fak Akademik Kurulu Bölüm Komisyonları ve bu komisyonların çalışmaları hakkında değerlendirme yapıldı. Bu komisyonların düzenli olarak onbeş günde bir toplanması ve yapılan çalışmalardan dekanlığımızın haberdar edilmesi kararlaştırıldı. Komisyonların çalışmalarının dekan yardımcısı tarafından sürekli olarak takip edilmesi ve sonuçlarının dekanlığımıza bildirilmesi hususu önemle belirtildi Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonu değerlendirilmesi

6 Fen Fak Akademik Kurulu BÖLÜM SOSYAL İLİŞKİLER VE YARDIM KOMİSYONU ÜYELERİ Аvıt Аsanov, Аsan Ömüraliyev, Meerim Imaş kızı BÖLÜM PROGRAM VE İNSAN KAYNAKLARI GELİŞTİRME KOMİSYONU ÜYELERİ Avıt Asanov, Аsan Ömüraliyev, Tamara Karaşeva BÖLÜM YATAY-DİKEY GEÇİŞ VE İNTİBAK KOMİSYONU ÜYELERİ Avıt Asanov, Tamara Karaşeva, Ramiz Rafatov BÖLÜM YAN DAL VE ÇAP İNTİBAK KOMİSYONU ÜYELERİ Avıt Asanov, Tamara Karaşeva, Ramiz Rafatov BÖLÜM DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU ÜYELERİ Tamara Karaşeva, Elmira Abdıldayeva, Azat Akmatbekova FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ Ramiz Rafatov, Elmira Abdıldayeva, Kalıskan Matanova BÖLÜM MEZUNİYET NOT KONTROL KOMİSYONU ÜYELERİ Avıt Asanov, Meerim Imaş kızı, Nazgul Adanbayeva BÖLÜM KALİTE GELİŞTİRME KOMİSYONU ÜYELERİ Avıt Asanov, Аsan Ömüraliyev, Ramiz Rafatov BÖLÜM SINAV KOORDİNATÖRLERİ Elmira Abdıldayeva, Kalıskan Matanova, Nazgul Adanbayeva STAJ KOMİSYONU ÜYELERİ Avıt Asanov, Аsan Ömüraliyev, Tamara Karaşeva, Azat Akmatbekova BÖLÜM ÖĞRENCİ DANIŞMANLIKLARI I. Sınıf Öğrencilerinin DanışmanıAlmaz İsayev II. Sınıf Öğrencilerinin DanışmanıElmira Abdıldayeva III. Sınıf Öğrencilerinin DanışmanıAzat Akmatbekova IV. Sınıf Öğrencilerinin DanışmanıMeerim Imaş kızı MATEMATİK B Ö L Ü M Ü KTMÜ FEN FAK Ü LTESİ MATEMATİK B Ö L Ü M Ü KOMİSYONLARINDA KOMİSYONLARINDA G Ö REVLİ Ö ĞRETİM ELEMANLARI

7 Fen Fak Akademik Kurulu BİYOLOJİ B Ö L Ü M Ü KOMİSYONLARINDA KTMÜ FEN FAK Ü LTESİ BİYOLOJİ B Ö L Ü M Ü KOMİSYONLARINDA G Ö REVLİ Ö ĞRETİM ELEMANLARI BÖLÜM SOSYAL İLİŞKİLER VE YARDIM KOMİSYONU ÜYELERİ Doç Dr. Nazgül İmanberdieva, Doç Dr. Savaş Canbulat, Uzman Nurjamal Ömürzakova BÖLÜM PROGRAM VE İNSAN KAYNAKLARI GELİŞTİRME KOMİSYONU ÜYELERİ Doç. Dr. Kadırbay Çekirov, Doç Dr. Nazgül İmanberdieva, Doç Dr. Savaş Canbulat BÖLÜM YATAY-DİKEY GEÇİŞ VE İNTİBAK KOMİSYONU ÜYELERİ Doç. Dr. Kadırbay Çekirov, Doç Dr. Savaş Canbulat, Doç. Dr. Nurbek Aldayarov BÖLÜM YAN DAL VE ÇAP İNTİBAK KOMİSYONU ÜYELERİ Doç Dr. Savaş Canbulat, Doç Dr. Nazgül İmanberdieva, Uzman Maksatbek Kalmanbetov BÖLÜM DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU ÜYELERİ Doç Dr. Savaş Canbulat, Doç. Dr. Nurbek Aldayarov, Uzman Elmira Tabıldieva FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ Doç. Dr. Nurbek Aldayarov, Doç Dr. Savaş Canbulat, Doç Dr. Nazgül İmanberdieva BÖLÜM MEZUNİYET NOT KONTROL KOMİSYONU ÜYELERİ Doç. Dr. Kadırbay Çekirov, Doç Dr. Savaş Canbulat, Doç Dr. Nazgül İmanberdieva BÖLÜM KALİTE GELİŞTİRME KOMİSYONU ÜYELERİ Doç Dr. Nazgül İmanberdieva, Doç Dr. Savaş Canbulat, Doç. Dr. Nurbek Aldayarov BÖLÜM SINAV KOORDİNATÖRLERİ Doç. Dr. Kadırbay Çekirov, Doç Dr. Savaş Canbulat, Uzman Nurjamal Ömürzakova DİĞER İDARİ GÖREVLER Yönetim Kurulu veFakülte Kurulu ÜyesiDoç. Dr. Kadırbay Çekirov BÖLÜM ÖĞRENCİ DANIŞMANLIKLARI I. Sınıf Öğrencilerinin DanışmanıUzman Nurjamal Ömürzakova II. Sınıf Öğrencilerinin DanışmanıDoç. Dr. Kadırbay Çekirov III. Sınıf Öğrencilerinin DanışmanıUzman Nazgül Adanbaeva IV. Sınıf------

8 Fen Fak Akademik Kurulu Eğitim-Öğretim kadrosunun gözden geçirilmesi Mevcut öğretim elemanları kadrosunun değerlendirilmesi yapıldı. Biyoloji Bölümünde öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında sadece bir ders saati ücretli öğretim üyesi görevlendirildiği belirtildi. Gelecek yıl son sınıflarında eğitim öğretime başlaması ile bir öğretim üyesine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Bu öğretim üyesinin Biyokimya-Biyoteknoloji alanında olması ve Türkiye’den getirtilmesine karar verildi. Matematik Bölümünde mevcut tam zamanlı öğretim elemanlarına ilaveten ders saati ücretli öğretim üyesi sayısının 7 olduğu görüldü. Bu bölüm üniversitenin Fizik ve Matematik servis derslerini okuttuğu için döneminde iki öğretim üyesine ihtiyaç duyulacağı belirtildi. Matematik bölümünde Türkiye’den hiç öğretim üyesi olmadığı için bu elemanların Türkiye’den getirtilmesinin uygun olacağına karar verildi.

9 Fen Fak Akademik Kurulu Eğitim-Öğretim kadrosunun gözden geçirilmesi Mevcut öğretim elemanları kadrosunun değerlendirilmesi yapıldı. Uygulamalı Matematik ve Enformatik Bölümünün yılında faaliyete geçmesi için Mütevelli Heyet izninin (Mart 2012 toplantısında) alındığı ve öğrenci kontenjanlarının rektörlüğümüz kanalıyla Manas ÖSS ve Türkiye ÖSYS kılavuzlarına yazdırıldığı anlatıldı. Yeni kurulan bu bölümün öğretim elemanı ihtiyacının fazla olduğu, döneminde en az iki öğretim üyesine ihtiyaç duyulacağı belirtildi. Bu bölümde de Türkiye’den hiç öğretim üyesi olmadığı için bu elemanların Türkiye’den getirtilmesinin uygun olacağına karar verildi.

10 Fen Fak Akademik Kurulu FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ I. Sınıf KODUDERSİN ADI DERSİ ALAN ÖĞR. SAYISI DERSİ GEÇEN ÖĞR. SAYISI DERSTEN KALAN ÖĞR. SAYISI DERS BAŞARI YÜZDESİ (100 %) SINIF BAŞARI YÜZDESİ (100 %) TAR-154Ata Meken Tarihi I % 87.04% İNG-101İngilizce % BİL–111Bilgisayar % BİO–101Genel Biyoloji I % MAT-113Matematik % FİZ - 113Genel Fizik I % KİM-113Genel Kimya I % II.SINIF İNG-203İngilizce III % 89.74% SOB-201Felsefe % BİO-201Sitoloji % BİO-203 Tohumsuz Bitkiler sistematiği % BİO-205Omurgasızlar % BİO-207Genel Ekoloji % KİM-213Analitik Kimya % II. SINIF BİO-301Genetik I % 76.71% BİO-303Biyokimya I % BİO-305İnsan Fizyolojisi % BİO-307Biyofizik % BİO-309 Genel Mikrobiyoloji ve Viroloji % BİO-311 Biyolojide Bilimsel Araştırma Yöntemleri %

11 Fen Fak Akademik Kurulu KODUDERSİN ADI DERSİ ALAN ÖĞR. SAYISI DERSİ GEÇEN ÖĞR. SAYISI DERSTEN KALAN ÖĞR. SAYISI DERS BAŞARI YÜZDESİ (100 %) SINIF BAŞARI YÜZDESİ (100 %) TAR-153Ata Meken Tarihi II ,72% 73,6 % İNG-102İngilizce ,9% BİO–102Genel Biyoloji II ,4% MAT-114Biyoistatistik ,9% FİZ - 114Genel Fizik II ,5% KİM-114Genel Kimya II ,4% II.SINIF TAR - 202Dünya ve Türk Uygarlıkları % 90,88% BİO - 204Tohumlu Bitkiler Sistematiği ,66% BİO - 212Bitki Fizyolojisi % BİO – 206Omurgalılar109190% BİO - 208Histoloji ve Embriyoloji ,72% BİO - 210Anatomi ve İnsan Morfolojisi ,9% III. SINIF BİO-302 Genetik Ii % 98.33% BİO-304 Biyokimya Ii % BİO-306 Sinir Sistemi Fizyolojisi % BİO-308 İmmunoloji % BİO-310 Genel Endrokronoloji(sad) % BİO-322 Biyocoğrafya(sad) %

12 Fen Fak Akademik Kurulu Matematik Bölümü Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders başarı durumlarının incelenmesi I. SINIF KODUDERSİN ADI DERSİ ALAN ÖĞR. SAYISI DERSİ GEÇEN ÖĞR. SAYISI DERSTEN KALAN ÖĞR. SAYISI BAŞARI YÜZDESİ (100 %) SINIF BAŞARI YÜZDESİ (100 %) TAR - 154Ata Meken Tarihi I % 83.05% İNG-101İngilizce I % BİL - 111Bilgisayar % FİZ-111Genel Fizik I % MAT-131Matematik Analizi I % MAT-133Analitik Geometri % MAT-135Lineer Cebir I % II. SINIF İNG-203İngilizce III85363% 68.80% SOB-201Felsefe % MAT-231Matematik Analizi III149564% MAT-233Diferansiyel Denklemler I % MAT-235 Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi % MAT-237Programlama I % MAT-239Diferansiyel Geometri % III. SINIF MAT-331 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler I % 91.67% MAT-333Fonksiyonel Analiz II % MAT-335Nümerik Analiz I % MAT-337İntegral Denklemler % MAT-339İstatistik % MAT-341Matematiksel Modelleme % MAT-343Mekanik % IV. SINIF MAT-401Bitirme tezi I % 96.25% MAT-415 Sistemli ve Uygulamalı Programlama % BİL-405Veri tabanı % BİL-409 Programlama Dili (Seçmeli Ders) % MAT-407 İktisatta Matematiksel (Seçmeli Ders)Yöntemler % TAR-453Ata-Meken Tarihi I %

13 Fen Fak Akademik Kurulu Matematik Bölümü Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders başarı durumlarının incelenmesi I. SINIF KODUDERSİN ADI DERSİ ALAN ÖĞR. SAYISI DERSİ GEÇEN ÖĞR. SAYISI DERSTEN KALAN ÖĞR. SAYISI BAŞARI YÜZDESİ (100 %) SINIF BAŞARI YÜZDESİ (100 %) TAR - 153Ata Meken Tarihi I % 90.3 % FİZ-112Genel Fizik II % MAT-132Matematik Analizi II % MAT-134Diskret Matematik % MAT-136Lineer Cebir II % MAT-138Matematiksel Lojik % II. SINIF MAT-232Veri Yapıları ve Algoritmalar % 84.5% MAT-234Diferansiyel Denklemler II119282% MAT-236Fonksiyonel Analiz I % MAT-238Programlama II % MAT-240Olasılık Teorisi96367% TAR-202Dünya ve Türk Uygarlıkları330100% III. SINIF BİL-336Bilgisayar Matematiği % 93.73% BİL-338Bilgisayar Grafiği % BİL -342 Işletim Sistemleri % MAT-332 Kismi Türevli Diferansiyel Denklemler Ii % MAT-334 Optimizasyon Yönetim Teorisinin Esaslari % IV. SINIF MAT-402Bitirme tezi II % 93.5% MAT-414Bilgileri Kodlama ve Koruma % BİL-404 Web Uygulamalarının İşleme Teknolojisi % MAT-412 Kısmi Türev. Dif. Denk. Sayısal Çözüm Metodları % MAT-416 Oyunlar Teorisi ve Yöneylem Araştırması % TAR-454Ata-Meken Tarihi II %

14 Matematik Bölümü Biyoloji Bölümü TZYZDSÜTZYZDSÜ Prof. Dr 311 Doç. Dr 1541 Yard. Doç. Dr. 1 Öğr. Gör. Dr 11 Uzman312 Araş. Gör 1 TOPLAM Fen Fak Akademik Kurulu ÖĞRETİM ELEMANLARI Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi

15 Matematik Bölümü Biyoloji Bölümü TZYZDSÜTZYZDSÜ Prof. Dr 311 Doç. Dr 1641 Yard. Doç. Dr. 1 Öğr. Gör. Dr 1 Uzman312 Araş. Gör 1 TOPLAM Fen Fak Akademik Kurulu ÖĞRETİM ELEMANLARI Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi

16 UnvanıAdı - SoyadıStatüsü Prof. Dr.Ramiz RAFATOVTam Zamanlı Prof. Dr.Avıt ASANOVTam Zamanlı Prof. Dr.Asan ÖMÜRALİEVTam Zamanlı Doç. Dr.Tamara KARAŞEVATam Zamanlı Yard. Doç. Dr.Meerim İMAŞ KIZITam Zamanlı Öğr. Gör. Dr.Elmira ABDILDAEVATam Zamanlı Ar. Gör.Kalıskan MATANOVATam Zamanlı UzmanAzat AKMATBEKOVATam Zamanlı UzmanNazgül ADANBAYEVATam Zamanlı UzmanAlmaz İSAEVTam Zamanlı ÖĞRETİM ELEMANLARI MATEMATİK BÖLÜMÜ Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi * Bunların dışında 7 öğretim elemanı DSÜ olarak görev yapmaktadır. Fen Fak Akademik Kurulu

17 UnvanıAdı - SoyadıStatüsü Prof. Dr. Gülbübü KURMANBEKOVA Tam Zamanlı Doç. Dr. Savaş CANBULAT Tam Zamanlı Doç. Dr. Kadırbay ÇEKİROV Tam Zamanlı Doç. Dr. Nazgül İMANBERDİEVA Tam Zamanlı Doç. Dr. Nurbek ALDAYAROV Tam Zamanlı Uzman Nurcamal ÖMÜRZAKOVA Tam Zamanlı Uzman Elmira TABILDİYEVA Yarı Zamanlı Uzman Maksat KALMANBETOV Yarı Zamanlı ÖĞRETİM ELEMANLARI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi * - Bunların dışında 1 öğretim elemanı DSÜ olarak görev yapmaktadır. Fen Fak Akademik Kurulu

18 Bölüm Öğrenci Sayısı MATEMATİK BÖLÜMÜ 1 I. Sınıf3030 II. Sınıf15 III. Sınıf22 IV. Sınıf16 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2 I. Sınıf22 II. Sınıf8 III. Sınıf1515 FAKÜLTE TOPLAMI135 ÖĞRENCİ SAYILARI Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Fen Fak Akademik Kurulu

19 MATEMATİK BÖLÜMÜ  Uzman Almaz İSAEV (Matematik I. sınıf )  Öğr. Gör. Dr. Elmira ABDILDAEVA (Matematik II. sınıf )  Uzman Azat AKMATBEKOVA (Matematik III. sınıf)  Yard. Doç. Dr. Meerim İMAŞ KIZI (Matematk IV.sınıf) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ  Uzman Nurcamal ÖMÜRZAKOVA (Biyoloji I.sınıf)  Doç. Dr. Kadırbay ÇEKİROV (Biyoloji II.sınıf)  Uzman Nazgül ADANBAEVA (Biyoloji III. sınıf)  I. Sınıf danışmanlarının belirlenmesi Fen Fak Akademik Kurulu

20 Öğrenci Merkezli Eğitim, Öğrencilerle ilişkiler ve rehberlik  Fakülte öğrencileriyle Eğitim- Öğretim yılı bahar yarıyılında tüm Fakülte öğrencilerinin katıldığı “Yarışma” toplantısı yapıldı. Bilgi, beceri, şiir, güzellik, giyim gibi çeşitli konularda öğrenciler arasında yarışma düzenlendi.  Fakültemiz Hazırlık sınıfı öğrencileriyle tanışma toplantısı ve mesleki giriş dersleri yapıldı.  Danışman öğretim elemanlarınca öğrencilere yönelik rehberlik işleri gözden geçirildi. Fen Fak Akademik Kurulu

21  Staj komisyonları çalışmaları ve staj organizasyonları ile ilgili tartışmalar yapıldı. Bu konuyla ilgili olarak aşağıdaki çalışmaların yapılmasına karar verildi.  Türkiye – Ankara Üniversitesinde ve diğer üniversitelerde  Türkiye’de özel sektörde  Yurt içinde özel sektörde  Botanik ve Zooloji derslerinden Uygulamalı-Arazi Staj Çalışması ( Teknik Gezi ) o rganizasyonu gözden geçirilecek. Fen Fak Akademik Kurulu

22 Fen Fak Akademik Kurulu №Anlaşma imzalanan kurumlar LaboratuarlarAdresi 1Milli Bilim Akademisi Fitoteknoloji Merkezi Fitomerkezin Üretim Laboratuarı Bişkek şehri, Çüy caddesi 265 2Milli Bilim Akademisi Biyoloji ve Toprak Enstitüsü Araştırma Biyoistasyonu Isık-Köl Bölgesi Çolpon-Ata şehri 3Milli Bilim Akademisi Ceviz Orman Enstitüsü Arslanbob Milli Orman (Rezervasyon) Araştırma Bölümü Calal-Abad Bölgesi, Arslanbob Milli Ormanı 4Sarı-Çelek Devlet Biosfer Milli Ormanı (rezervasyon) Sarı-Çelek Milli Ormanı Calal-Abad Bölgesi, Sarı-Çelek Milli Ormanı 5Kırgız Milli Tarım Üniversitesi Veteriner Araştırma Enstitüsü Mikrobiyoloji ve Virüsoloji Laboratuarı Bişkek şehri FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ öğrencilerinin Arazi ve Sanayı Stajı yapmaları için çeşitli kurumlarla Fakültemiz arasında anlaşmalar imzalanmıştır. Bu kurumların listesi aşağıda verilmiştir.

23 № AdıSoyadı Not ortalaması Staj Yapılacak Yer 1 PEYİL ESENGUL KIZI 3.86Ankara Üniversitesi 2 AKMÖÖR KOCOŞOVA 3.63Ankara Üniversitesi 3 CANIL ASANOVA 3.38Ankara Üniversitesi 4 ZARİNA TAALAYBEKOVA 3.37Ankara Üniversitesi 5 GULZİNA CUMABEK KIZI 3.33Kastamonu Üniversitesi 6 KANAYIM MAMATBEKOVA 3.25Kastamonu Üniversitesi 7 NURKAN KADIRALİ KIZI 3.22Kastamonu Üniversitesi 8 SAPARBEK KOYLUBAYEV 3.13Kastamonu Üniversitesi 9 MAHABAT MAMIRALİYEVA 3.02Kastamonu Üniversitesi 10 CAKŞILIK DJUMAKANOV 2.28Kastamonu Üniversitesi 11 AYCARKIN DJENŞENBEKOVA 2.45Kastamonu Üniversitesi Fen Fak Akademik Kurulu

24 №AdıSoyadıOrtala ma Notu Staj Yapılacak Yer 1.LAURATURDUBEKOVA3,36Gazi Üniversitesi 2.NURİZABATIRALİEVA3,33Gazi Üniversitesi 3.AYSANATKURCUNBAEVA3,04Ankara Üniversitesi 4.ÇİĞDEMYALÇIN2,90Ankara Üniversitesi 5.ASELBAKTIBEKOVA2,27Ankara Üniversitesi 6.GÜLNURİNAN2,04Çukurova Üniversitesi Fen Fak Akademik Kurulu

25 YazarıKitabın Adı Prof. Dr. Ramiz Rafatov - Prof. Dr. Avıt Asanov Kompleks Analiz ve Diferansiyel Denklemler Prof. Dr. Asan ÖmüraliyevVeri Yapıları ve C Doç. Dr. Kadırbay Çekirov Genetik ve Biyometri üzerine ödevler derlemesi- Yüksek öğrenim kurumları için ders kitabı UlusalUluslararasıToplam BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KİTAP YAYINI BİLİMSEL TOPLANTIYA KATILIM ÖĞR. ELEMAN SAYISIULUSAL YAYIN SAYISI ULUSLARARASI YAYIN SAYISI 1449 MAKALE YAYINI Önceki dönem gözden geçirildi ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışmalar planlandı Fen Fak Akademik Kurulu

26 26 BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KİTAP YAYINI Fen Fak Akademik Kurulu YazarıKitabın Adı Prof. Dr. Ramiz Rafatov - Prof. Dr. Avıt AsanovKompleks Analiz ve Diferansiyel Denklemler Prof. Dr. Asan ÖmüraliyevVeri Yapıları ve C Doç.Dr. T. KaraşevaFizik Dersi I Doç.Dr. T. Karaşeva, Yar. Doç. Dr. M. İmaş kızı, A. AkmatbekovaFizik dersinden uygulama ders kitabı I Doç. Dr. Kadırbay Çekirov Genetik ve Biyometri üzerine ödevler derlemesi Yüksek öğrenim kurumları için ders kitabı Doç. Dr. N. Aldayarov, Prof.Dr. G. Kurmanbekova, Doç.Dr. K.Çekirovİnsan Anatomisi. ATLAS Prof. Dr. G. KurmanbekovaLipidlerin Metabolizması Doç. Dr. N. İmanberdievaBitkilerin Sistematiği. Ders kitabı 2011

27 ÖĞR. ELEMAN SAYISIULUSAL YAYIN SAYISI ULUSLARARASI YAYIN SAYISI BİLİMSEL TOPLANTIYA KATILIM UlusalUluslararasıToplam BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

28 Fen Fak Akademik Kurulu Kasım 2011: İpek böceği (Lymantria dispar) kelebeğinin Kırgızistan'daki ceviz ormanlarına etkisi Uzman Maksat Kalmanbetov 17 Kasım 2011: Böceklerin yaşamımızdaki yeri Doç. Dr. Savaş Canbulat 24 Kasım 2011: Kırgızistan’ın bitkileri Doç. Dr. Nazgül İmanberdieva 1 Aralık 2011: Gizli yaralar ve bunların biyolojisi Doç. Dr. Nurbek Aldayarov 15 Aralık 2011: Nanoparçacık etiketli biyosensör geliştirilmesi Prof. Dr. Ali Osman Solak 22 Aralık 2011: Kırgızistan’da arıcılıkta önemli olan bitkiler Uzman Elmira Tabıldieva 29 Aralık 2011 (413 no’lu odada olacaktır): MINDRAY biyokimya analizatörünün çalışma prensipleri Uzman Nurcamal Ömürzakova 05 Ocak 2012: Kırgızistan’da genetik yapısı değiştirilmiş organizma sorunları Doç. Dr. Kadırbay Çekirov

29 Fen Fak Akademik Kurulu

30 Fen Fak Akademik Kurulu Ekim 2011 «Genelleştirilmiş yamuk yöntemi ile Stieltjes integralinin yaklaşık çözümü» Prof. Dr. Аvıt Аsanov 16 Kasım 2011 «Optimal kontrolün bir problemi hakkında» Prof. Dr. Ramiz Rafatov 30 Kasım 2011 «Spektrumun olmadığı durumda singularly perturbance parabolik problem çözümünün asimptotiği» Prof. Dr. Asan Omuraliev 14 Aralık 2011 «Fuzzy Topolojik Uzaylarda Homotopi Kavramı» Prof. Dr. Sebahattin Balcı 11 Ocak 2012 «İntegral geometrinin problemleri» Öğr.Gör. Dr. Elmira Abdıldayeva

31 31 1 Şubat 2012 «Güncelleştirilmiş yerçekimi teorisindeki Fridman'ın Evren modelleri» Yrd. Doç. Dr. Meerim İmaş kızı 22 Şubat 2012 «Evren'in evrimini incelemenin deneysel yöntemleri» Doç. Dr. Tamara Karaşeva 14 Мart 2012 «Hatalar Teorisi» Uzman Almazbek İsayev 4 Nisan 2012 «İntegral-Diferensiyel Denkleminin Çekirdeğini Bulma» Uzman Kalıskan Matanova 25 Nisan 2012 «Fizik eğitiminde geliştirici öğretme prensiplerinin kullanımı» Uzman Nazgul Adanbayeva 16 Mayıs 2012 «Silis seramiği için vollastonit'in sır özellikleri» Uzman Azat Akmatbekova Fen Fak Akademik Kurulu

32  Ankara Üniversitesinin Matematik ve Biyoloji Bölümleriyle işbirliği öğrenci stajları konusunda gerçekleştirildi.  Çek Cumhuriyeti Mendel Enstitüsü ile Botanik alanında işbirliği görüşmeleri gözden geçirildi ve ortak proje geliştirme konusu tartışıldı.  Kırgız Milli Üniversitesi Biyoloji Bölümüyle tecrübe değişim işbirliği gözden geçirildi ve ortak proje geliştirme konusu tartışıldı.  Üniversitemizin hangi üniversite ve kurumlarla işbirliği anlaşması yaptığı incelendi. Fen Fak Akademik Kurulu

33 Fen Fak Akademik Kurulu Biyoloji ve Matematik Bölümlerinde mevcut derslerin ve içeriklerinin gözden geçirilmesi, Kırgızca, Türkçe, İngilizce ve Rusça kopyalarının karşılaştırılması ve yeniden düzenlenmesi ile yapılan çalışmalar gözden geçirildi. Her iki bölümde de çerçeve programlarının gözden geçirilmesi gerektiği ve bu çalışmaların daha çok yaz aylarında yapılarak öğretim yılına hazır hale getirilmesine karar verildi. Matematik Bölümünde senato kararından sonra durumun değerlendirilmesi ve karara göre yeni çerçeve programının hazırlanması gerektiği üzerinde duruldu. Biyoloji ve Matematik-Fizik Sözlüğü yazılması Ders notları ve ders kitapları hazırlanması konuları tartışıldı.

34  Üniversitemizi tanıtım amacıyla Fakültemiz tarafından Lise Öğrencileri arasında Olimpiyat düzenlenmesi tartışıldı.  Bir önceki yıl yapılan Olimpiyat’ın sonuçlarına göre üniversitemize yeteri kadar başarılı öğrenci çekilemediği ifade edildi. Bu nedenle bu yıl Olimpiyat düzenlenme işi yerine üniversitemizi tanıtacak diğer faaliyetlere ağırlık verilmesinin daha uygun olacağı üzerinde duruldu.  Üniversitemizi tanıtım amacıyla bölüm bazında neler yapılabileceği tartışıldı. Her iki bölümde de uluslar arası sempozyum düzenleyerek tanıtım çalışmalarına katkı sağlanmış olabileceği vurgulandı. Fen Fak Akademik Kurulu

35 NO MALZEMENİN ADI MİKTARI 1 DOKU TAKİP CİHAZI 1Adet 2 DOKU GÖMME CİHAZI 1Adet 3 OTOMATİK PREPARAT BOYAMA CİHAZI 1Adet 4 PARAFİN SU BANYOSU CİHAZI 1Adet 5 ISITICI TABLA (HOT PLATE) 1Adet 6 TRİNOKÜLER ARAŞTIRMA MİKROSKOBU 1Adet 7 BİYOKİMYASAL ANALİZ CİHAZI 1Adet Teknik Teknolojik altyapı LABORATUAR CİHAZLARI Biyoloji Bölümü Histoloji (Morfoloji) ve Biyokimya Laboratuarı için Satın alınan Cihazlar Bu cihazların tutarı toplam Amerikan Dolarıdır. Fen Fak Akademik Kurulu

36 Fen Fak Akademik Kurulu SIRA NO ÜRÜN ADI VE TANIMIMİKTAR 1MİKROSKOP STEREO ARAŞTIRMA1Adet 2MİKROSKOP STEREO ÖĞRENCİ3Adet 315X FAKTÖRLÜ OKÜLER1Adet 4DİGİTAL FOTOĞRAF MAKİNASI ve ekipmani1Adet 5EL TİPİ GPS ALETİ1Adet 6ETÜV/FIRIN CİHAZI1Adet 7OTOKLAV 100 LT1Adet 8DEEP FREEZE (-20ºC)1Adet 9DERİN DONDURUCU (-86ºC)1Adet 10NEM/SICAKLIK ÖLÇER1Adet 11STAİNİNG SET (MUHTELİF ÖLÇÜLERDE)25Adet 12BÖCEK İĞNESİ50Paket KTMÜ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TEMEL HİSTOLOJİ (MORFOLOJİ) VE BİYOKİMYA LABORATUVARI İÇİN GEREKLİ CİHAZ VE MALZEME LİSTESİ

37 Çalışmaların tamamlandığı ve kitap haline getirilmeden önce Eğitim-öğretim yılında sözlüğün elektronik kopyasının bütün öğretim elemanlarına ve öğrencilere dağıtılmasına karar verildi. Fen Fak Akademik Kurulu

38 Çalışmaların tamamlandığı ve kitap haline getirilmeden önce Eğitim-öğretim yılında sözlüğün elektronik kopyasının bütün öğretim elemanlarına ve öğrencilere dağıtılmasına karar verildi. Fen Fak Akademik Kurulu

39 Fen Fak Akademik Kurulu Bilgisayar Programlama Dersleri Uygulamaları için 20 Öğrencilik Bilgisayar Laboratuvarı kurulmuştur.

40  Dünyanın biyologları ile Eylül 2012 tarihleri arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen Fakültesi tarafından düzenlenecek olan I. Uluslararası Biyoloji Kongresi 'nde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek şehrinde buluşacağız.  Sempozyum kayıt durumu gözden geçirildi ve çok çeşitli ülkelerden müracaat olduğu anlaşıldı. Bu sempozyuma 150’nin üzerinde katılımın olacağı tahmin edildi. Fen Fak Akademik Kurulu

41 41Fen Fak Akademik Kurulu

42 42 KONGRE TAKVİMİ 1. DUYURU01 ŞUBAT 2012 BİLDİRİ ÖZETLERİ KABULÜ BAŞLANGICI01 MART 2012 BİLDİRİ ÖZETLERİ SON GÖNDERİM TARİHİ 02 TEMMUZ 2012 ERKEN KAYIT İÇİN SON TARİH 05 HAZİRAN 2012 BİLDİRİLİ KATILIMCILAR İÇİN SON TARİHİ05 TEMMUZ 2012 KABUL YAZILARININ GÖNDERİLMESİ16 TEMMUZ 2012 KONGRE ÜCRETİ SON ÖDEME TARİHİ 15 AGUSTOS 2012 KAYIT, AÇILIŞ ve AÇILIŞ KOKTEYLİ 24 EYLÜL 2012 KAPANIŞ ve DEĞERLENDİRME TOPLANTISI26 EYLÜL 2012 KAPANIŞ YEMEĞİ26 EYLÜL 2012 GEZİLER27-29 EYLÜL 2012 GEZİ PROGRAMI BİŞKEK ŞEHİR GEZİSİ Eylül 2012 her gün saat 14-16:00 ATA BEYİT VE ALA-ARÇA27 Eylül 2012 Saat :00 BURANA-KEGETİ VADİSİ28 Eylül 2012 Saat :00 ISIK GÖL28 Eylül 2012 Saat 09: Eylül 2012 Saat 18:00

43 Fen Fak Akademik Kurulu yılı Haziran ayında Üniversitemizde Teorik ve Uygulamalı Matematiğin Güncel Problemleri “Teorik ve Uygulamalı Matematiğin Güncel Problemleri” konulu bir sempozyum planlamaktayız Bu konuda bölümümüz konu belirleme, geçici program ve tarih çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır.

44 Komisyon toplantılarında Botanik Bahçesine 400 ağaç, 190 gül ve 3000 çalı türü olmak üzere toplam 90 tür bitki dikilmiştir. BOTANİK BAHÇESİ GELİŞTİRME KOMİSYONU Doç. Dr. Savaş Canbulat (Komisyon Başkanı, Biyoçeşitlilik Merkez Bşk.) Doç. Dr. Nazgül İmanberdiyeva (Biyoloji Bölümü, Botanikçi) Prof. Dr. Ali İslam (Ziraat Fak., Bahçe ve Tarla Bitkileri Bölümü) Prof. Dr. Tinatin Töölökeldiyeva (Ziraat Fak., Bitki Koruma Bölümü) Uzman Maksatbek Kalmanbetov (Biyoloji Bölümü) Fen Fak Akademik Kurulu

45 Dilek ve Temenniler.... Fen Fakültesi Dekanlığı Fen Fak Akademik Kurulu

46 Teşekkür ederiz... Fen Fakültesi Dekanlığı Fen Fak Akademik Kurulu


"Fen Fak Akademik Kurulu 01.06.2012 1. 1. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonu değerlendirilmesi  Genel konularda üyelere bilgi verilmesi " indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları