Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI (KBH) SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ (SDBY) DİYALİZTRANSPLANTASYON.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KRONİK BÖBREK HASTALIĞI (KBH) SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ (SDBY) DİYALİZTRANSPLANTASYON."— Sunum transkripti:

1

2 KRONİK BÖBREK HASTALIĞI (KBH) SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ (SDBY) DİYALİZTRANSPLANTASYON

3  Hasta sağkalımında avantaj 1,2  Üremik komplikasyonlardan korunma 3  Yaşam kalitesini iyileştirme 3  Maliyet açısından avantaj 4,5 1 RA Wolfe ve ark. N Engl J Med 1999;341:1725– 30 2 GC Oniscu ve ark. J Am Soc Nephrol 2005;16:1859-65 3 P Rebollo ve ark. Clin Transplant 2000;14:199-207 4 USRDS 2002 yıllık veri raporu 5 Erek E, Nephrol Dial Transplant 2002

4  Vasküler cerrahi tekniklerin geliştirilmesi  İnsandan insana ilk böbrek transplantasyon denemesi (1936)  Başarısız denemelerin devamı İmmun reaksiyonun fark edilmesi  İlk başarılı böbrek transplantasyonu (1954)  Steroid ve Azatioprinin keşfi  Siklosporinin kullanıma girmesi (1984)  Diğer immunsupressifler (poliklonal-monoklonal antikorlar, takrolimus, MMF, sirolimus...)

5 Dr. Joseph E. Murray

6

7

8

9

10

11  Yetersiz transplantasyon sayısı ve uzayan bekleme listeleri  Hasta sağkalımı Greft sağkalımı › Kardiyovasküler hastalık >Fonksiyonel greftle ölümler › Maligniteler >Kr.allogreft disfonksiyonu › İnfeksiyonlar  İmmunsupresyonun bireyselleştirilmesi (Erken ve geç dönem)  İmmun monitorizasyon (non-invaziv)  İmmuntoleransın sağlanması  Maliyet  Mevzuat ve uygulamalar

12

13

14

15 UNOS / OPTN

16

17 CREDIT: Türkiye KBH Prevalans Araştırması p<0.001

18 300.000 hasta69.815 (% 0.15) 300.000 hasta69.815 (% 0.15) 400.000 hasta125.667 (% 0.27) 400.000 hasta125.667 (% 0.27) 5.300.000 hasta2.396.985 (% 5.15) 5.300.000 hasta2.396.985 (% 5.15) 5.900.000 hasta2.527.307 (% 5.43) 5.900.000 hasta2.527.307 (% 5.43) GFHEVRE 4 15-29 ml/dk/1.73 m 2 GFHEVRE 4 15-29 ml/dk/1.73 m 2 7.600.000 hasta2.173.577 (% 4.67) 7.600.000 hasta2.173.577 (% 4.67) GFHEVRE 3 30-59 ml/dk/1.73 m 2 GFHEVRE 3 30-59 ml/dk/1.73 m 2 GFHEVRE 2 60-89 ml/dk/1.73 m 2 GFHEVRE 2 60-89 ml/dk/1.73 m 2 GFHEVRE 1 >90 ml/dk/1.73 m 2 GFHEVRE 1 >90 ml/dk/1.73 m 2 GFHEVRE 5 <15 ml/dk/1.73 m 2 GFHEVRE 5 <15 ml/dk/1.73 m 2 ABD - 2002TÜRKİYE - 2009 ABD - 2002TÜRKİYE - 2009

19 Türk Nefroloji Derneği Böbrek Kayıt Sistemi Verileri

20

21  SDBY hasta sayısı >60000  2016 da > 100000  Sağlık bütçesinin >% 20  3 milyar dolar ve fazlası

22

23

24

25 WHO’ya üye ülkelerin 2010 yılı canlı + kadavra vericiden böbrek nakilleri NÜFUS %8%66%26 %0,02 %31 %69 Am J Kidney Dis. 2012;59(3):319-324

26

27

28  CANLIDAN  AKRABA  AKRABA DIŞI  KADAVRADAN  KALP ATIMI+  KALP ATIMI- Sağkalım analiz sonuçlarının daha iyi olması Bekleme listesinde önüne geçilemeyen hızlı artış Donör değişim uygulamaları (ABO uyumsuzluğu, LCM+) Laparoskopik donör nefrektomi seçeneği Gelişmiş ülkelerde de canlıdan (akraba ve akraba dışı) transplantasyon sıklığında artışa yol açmıştır

29 UNOS OPTN

30

31

32

33 TC Sağlık Bakanlığı Verisi

34

35 Kaynak: Hollanda Veri Sistemi

36

37  >60’ın üzerinde transplantasyon merkezi  2011 yılında 2882 böbrek transplantasyonu  En az 20 merkezde böbrek nakli sayısı <20  7 merkezde böbrek nakli sayısı >100

38  Transplantasyon için bekleyen hasta sayımız artıyor  Hastalarımızın listelenme oranı %50  Organ bağış ve kadavra vericiden transplantasyon sayıları artmakla birlikte ihtiyacı karşılamaktan uzak görünüyor

39  Bireysel ve toplumsal nedenler › Güvensizlik › Önyargılar › İnançlar › Aile › Korkular › Bilgisizlik  Sistem › Sağlık Bakanlığı, Hastaneler, Koordinatörler, Eğitim Kurumları, Medya……

40 TRANSPLANTASYON EKİBİ HASTA ve AİLESİ YÖNLENDİRİCİ DİYALİZ MERKEZİ NEFROLOG Nefrolog Cerrah İmmunolog Koordinatör Sosyal hizmet uzmanı Diyetisyen Diğerleri SAĞLIK OTORİTESİ

41

42

43

44 ANZDATA Raporu, 2008.

45

46

47

48

49

50

51 ANZDATA Raporu, 2010 Greft Sağkalımı (1.kadavra transplantasyonu sonrası)

52 ANZDATA Raporu, 2010 Greft Sağkalımı (Canlıdan 1.transplantasyon sonrası)

53 ANZDATA Raporu Greft Kaybı Nedenleri

54  Hasta sağkalımı, genel populasyona göre yeterince iyi değildir  Fonksiyonel greft ile hasta ölümleri ve kronik allogreft disfonksiyonu en önemli greft kaybı nedenleridir  Uzun dönem greft sağkalımında yetersizlik, günümüzde organ transplantasyonunun önündeki en ciddi medikal sorunlardan biridir

55  Analizlerin güncellenmesi gerekiyor

56 EK: 7 KADAVRADAN BÖBREK DAĞITIMI PUANLAMA TABLOSU DEĞERLENDİRME KRİTERİPUAN Doku UyumuTam uyum (2A 2B 2DR uyumu) durumunda şarta bağlı olmaksızın alıcının olduğu yere gider Tam uyum dışındaki durumlarda uyumlu her DR antijeni için 150, B antijeni için 50, A antijeni için 5 puan verilir. Vericinin çıktığı bölge1000 Vericinin çıktığı merkez250 Alıcı yaş grubu11 yaş altıDoku uyumu puanı X 2.5 12-17 yaşDoku uyumu puanı X 1.5 18 yaş ve üzeriDoku uyumu puanı X 1 Diyalize girme süresiHer ay için 3 puan Ulusal Organ Ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi Sık görülmeyen HLA’ları taşıyan hastalar için dezavantajlı bir uygulama olabilir. Aşırı duyarlılaşmış hastalara ait bir değerlendirme yok.

57  Canlı vericisiyle +XM testi olan yüksek sensitize hastalar  ABO uyumsuzluğu olan alıcı-vericiler için başvurulabilir Current Opinion in Immunology 2009, 21:569–572

58  Biyoloji Yaklaşım › Kabul edilebilir MM programı › Donör değişim programları › Proxy donation Farmakolojik Yaklaşım DESENSİTİZASYON –Yüksek doz IV Ig –Plazmaferez –Plazmaferez+düşük doz IV Ig veya Rituximab –Yeni Ajanlar (Bortezomib, C5 antikoru...)

59  4.5.2. Organ, Doku ve Kök Hücre Nakli Tedavileri  4.5.2.A- Organ nakli....(6) Herhangi bir diyaliz yöntemiyle tedavisinin mümkün olmadığı (damar yolu girişi olmayan, periton diyalizi uygulanamayan vb.) Kurumla sözleşmeli üçüncü basamak sağlık kurumları sağlık kurulu raporu ile belgelenen hastalar hariç olmak üzere, ABO kan grubu uyumsuz böbrek nakline ilişkin giderler Kurumca karşılanmaz. ABO uyumsuz böbrek nakli yapılacak hastalara uygulanacak aferez işlemi ve bu işlemde kullanılacak tıbbi malzeme bedelleri ayrıca faturalandırılamaz.

60  Global olarak transplantasyon uygulamaları geliştirilmeli, tüm bileşenler birlikte çalışmalı  Etik kurallar her zaman gözetilmeli  Kadavra bağışı ve kadavradan transplantasyon sayıları arttırılmalı  Canlı donör kullanımı arttırılmalı  Kardiyak ölüm sonrası bağış uygulamaları başlatılabilir  Organ resussitasyon girişimleri  Xenotransplantasyon NELER YAPMALIYIZ? YAPABİLİRİZ?

61  Alıcı ve vericilerin izlendiği merkezi veri kayıt sistemi oluşturulmalı  XM+ hastalar ve ABO uyumsuz vericisi olan hastalarda ülkemiz koşullarında öncelikle merkezi “ donör değişim programları ” başlatılabilir  Bekleme listelerindeki duyarlılaşmış hastalar belirlenmeli  Aşırı sensitize hastalara yönelik “kabul edilebilir MM” ve “sanal XM” uygulamaları gündeme gelebilir NELER YAPMALIYIZ? YAPABİLİRİZ?


"KRONİK BÖBREK HASTALIĞI (KBH) SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ (SDBY) DİYALİZTRANSPLANTASYON." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları