Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sanofi Grubu Türkiye “Ar-Ge Çağrısı” Programı Nurşah Ömeroğlu Medikal İşbirlikleri Yöneticisi 23 Mayıs 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sanofi Grubu Türkiye “Ar-Ge Çağrısı” Programı Nurşah Ömeroğlu Medikal İşbirlikleri Yöneticisi 23 Mayıs 2014."— Sunum transkripti:

1 Sanofi Grubu Türkiye “Ar-Ge Çağrısı” Programı Nurşah Ömeroğlu Medikal İşbirlikleri Yöneticisi 23 Mayıs 2014

2 İlaç Araştırma Geliştirmede son 10 yıl Bilimdeki olağanüstü gelişmelere rağmen bu gelişmelerin sağlığa faydası orantısal olarak azalmıştır Genomik alanındaki gelişmeler sayesinde biyolojik hedefler ciddi bir oranda artmıştır Biyofarmasötik sektörün başarı oranı 1/8’den 1/14’e düşmüş; geliştirme süresi ikiye katlanmıştır

3 İlaç Araştırma Geliştirme Verimliliğinde Ciddi Azalma

4 Ne Yapılmalı? Translasyonel/ Çevrimsel Tıp Çünkü; hasta ve toplum üzerine çalışan laboratuvardaki temel araştırıcılar ve klinik araştırmacılar arasındaki işbirliğini arttırmak bilimi güçlendirmek açısından fevkalade önemlidir Paylaşımcı (açık) İnovasyon Çünkü; duvarları yıktığımızda içeride ve dışarıda muazzam bir bilimsel keşif süreci devam ettiği için işbirliği ile hastaların beklediği çözümleri en hızlı biçimde sunacağımızı biliyoruz

5 Sanofi’nin Çalışma Modeli Yerel Inovatif Ekosistemleri Kaldıraç olarak kullanmak Amacımız; biriyle bütünleştirilmiş Ar-Ge merkezleri oluşturmak Yerel inovatif ekosistemler içinde bilim, yetenek ve kaynakları birleştirerek en iyi fırsatları çıkarmak

6 Sanofi, hastaların gereksinimlerine odaklanmış global bir sağlık hizmeti lideridir

7 Sanofi Türkiye’de önde gelen sağlık gruplarından biridir

8 Sanofi Grubunun üç kıtaya yayılmış 30 Ar-Ge tesisinde toplam 15 Bin Bilim İnsanı çalışmaktadır

9 Sanofi’nin Odağı Hastalık ve İhtiyaçların olduğu yerde Öncelikli Araştırma Alanları

10 Sanofi Grubunun üç kıtaya yayılmış 30 Ar-Ge tesisinde toplam 15 Bin Bilim İnsanı çalışmaktadır Faz IFaz IIFaz IIIRuhsatTOPLAM Onkoloji8430 15 Diyabet ve Metabolik Hastalıklar 2012 5 Tromboz1010 2 Merkezi Sinir Sistemi2002 4 İç Hastalıkları3710 11 Oftalmoloji4100 5 Genetik Hastalıklar2010 3 Yaşlanma4300 7 Aşılar4342 13 TOPLAM 3018116 48 17 65 52 Sanofi Ar-Ge Portföyü

11 Klinik Operasyonlar 32 Proje 6000 Hasta 300 Merkez Tek AR&GE Yeni inovatif projeleri tarama ve Ülkemizin potansiyelini belirleme Temel İKU İleri Düzey İKU Bioistatistik Sanofi Türkiye’nin vizyonu: Klinik araştırma tecrübesini inovasyona dönüştürmek.. 2013 İlaç Araştırmaları Yönetmeliği /1993 Ar-Ge kanunu AİFD Klinik Araştırmalar Kanunu ve Yönetmeliği 2011 Gözlemsel Çalışmalar Kılavuzu İlaç Araştırmaları Kılavuzu/1995 Klinik Araştırmalar Derneği 200720062005 20042003 İlaç Araştırmaları Yönetmeliği 2008 2008 Faz I 1993-2003 Klinik Araştırma Odaları 33 2009 Faz I Klinik Araştırmalar Yönetmeliği 2013

12 Sanofi & Ege Üniversitesi Sağlıkta İnovasyon mottosu ile 23 Mart 2011’den beri yenilikçilik alanında beraber çalışmaya devam ediyoruz. İnovasyon İşbirlikleri- Ege Üniversitesi ve Koç Üniversitesi Sanofi & Koç Üniversitesi 28 Ocak 2014 tarihinde imzalanan «Niyet Mektubu»nun hedeflediği bilimsel ortaklık aracılığıyla araştırma ve geliştirmeyi desteklemek amacımıza paralel olarak, işbirliğinin hastalara yarar sağlayacak önemli buluşların ortaya çıkmasına zemin sağlayacağına inanıyoruz.

13 Sanofi Global Ar-Ge’nin «paylaşımcı (açık) inovasyon- open innovation» yaklaşımına paralel olarak; Türkiye’deki bilim insanlarının fikirlerini milyonlarca hastanın yararına sunmak üzerine ulusal bir çağrıya çıkılarak araştırmacılar, Ar-Ge projeleri bazında işbirliğine davet edilmektedir. Sanofi Türkiye Ar-Ge Projeleri Çağrısı

14 Amaç Sanofi Grubunun odak terapötik alanları*ndaki Türkiye’de geliştirilen yüksek potansiyelli projeleri belirlemek Sanofi Global Ar-Ge ekibine yeni teknoloji ve ürünler ile işbirliği ve lisans anlaşmaları fırsatları çıkarmak

15 Hedef Ar-Ge portföyünü yeni ilaç adayları ile genişletmek Erken ve/veya İleri Faz Yeni molekül ve biyolojik ajanlar (gen, aşı, monoklonel antikor vs) Ar-Ge olanaklarını «etkin teknoloji»lerle genişletmek Yeni ve kontrollü salınım ilaç formülasyonları Tahmin edilebilir farmakoloji modelleri (in vitro ve in vivo) Biyomarkerlar, tanı yöntemleri, bireysel tıp Biyoteknoloji portföyünü genişletmek Üniversiteden lisans alma Stratejik ortaklık için start-up satın alma

16 Başvuru için: www.sanofi.com.tr

17 Sanofi Ar-Ge Çağrısı

18 Katılım Koşulları

19 Araştırma Alanları

20 Sanofi Ar-Ge Çağrısı

21 Yol Haritası ve Süreç 1. Adım Kasım 2013-Mayıs 2014 2. Adım Haziran-Eylül 2014 3. Adım Eylül 2014 4. Adım Ekim 2014-değişken 1.Hedef Kitlenin Belirlenmesi 2.Ulusal Ar-Ge Çağrısı Kampanya 3.Kampanya Duyurusu 4.İç Lansman 5.Dış Lansman (Basın Bülteni) 6.Projelerin Toplanması Kampanya Lansmanı& Projelerin Toplanması DeğerlendirmeSeçme Sanofi Global Ar-Ge nihai kararı 1.Uygunluk (alanı, proje profili & geliştirme evresi) 2.Sanofi’nin odak terapötik alanları ile sinerji 3.Teknolojik Inovasyon 1.Detaylı analiz 2.Gizlilik Anlaşması

22 Araştırma Desteği: Üniversite araştırmalarına sponsor olma Araştırma İşbirliği: Kısmi devlet desteği alarak araştırma yapma Araştırma Konsorsiyumu: Firmalar ve üniversiteler biraraya gelerek ilgili araştırma alanlarında çalışma Teknoloji Lisanslama: Üniversite patentlerinin lisanslarını devralma Start-up satın alma: Üniversite dahilindeki start-up firmalarını satın alma Araştırma materyali değişimi: Araştırma performansının artması için Materyal Transfer Anlaşması imzalanması Sanofi’nin Araştırmacılarla Olası İşbirliği Modelleri İşbirliği Lisanslama

23 Sanofi Ar-Ge Öncelikleri

24 Onkoloji BUİlgi Alanı DışındaEn Öncelikli Alanlar OnkolojiTerapötik ve koruma aşıları, destekleyici ve palyatif tedavi Taşıyıcı sistemler (tek başına) Moleküer Tanı Yöntemleri Kanser beslenme Teşhis/görüntüleme Kanser tedavi merkezi Jenerikler Sağlık Veri Sistemleri Radyoterapi Cerrahi teknikler Cerrahi aletler Infüzyon pompa ve setleri; enjeksiyon aletleri Protezler Tıbbi olmayan girişimler Tedavisi olanaksız hastalar için bakım yerleri Growth and development pathways related to cancer dependence Sentetik kanser hedefi öldürücü Kanser metabolizmanları Hedefli tedaviler (Teknolojiler ve ilaç) İnsan Tümör Veritabanları, Klinik öncesi model tanımlama, Biyoinformatik altyapı, Faz I moleküler hipotezi ve eşlik eden Tanı yöntemleri Hastalar için inovatif tedaviler Sınıfında en iyi veya ilk; küçük moleküller veya biyolojikler Kombinasyon tedavisine uyumlu bileşikler Varolan tedavilere fayda sağlayan yardımcı bakım ürünleri Geliştirme Fazı; Keşif ya da klinik öncesi dönemden klinik geliştirme dönemine kadar ticarileşmiş tüm onkoloji ürünleri Nurşah Ömeroğlu/ 22.03.2014

25 Keşif ya da klinik öncesi dönemden klinik geliştirme dönemine kadar ticarileşmiş tüm diyabet ve metabolizma ürünleri- en öncelikli alanlar; İnsülinler İmmünomodülasyon  -hücre biyolojisi İnsülin-direnci Dislipidemi (inovatif hedefli yaklaşım) Diyabetik Obezite Diyabetik Nefropati Diyabetik ayak ülseri Diyabet & Metabolizma

26 Inovatif hedefler, işleyiş şekilleri, küçük moleküller dahil yeni tedaviler belirleme teknolojileri, doğal ürünler ya da biyolojik ajanlar (antikorlar, proteinler…), aşağıdakilere hitap etmesi amaçlanan tedaviler Hastanede ve evde bakım düzeninde çoklu ilaç infeksiyonları Antibakteriyel, antifungal ve bakteriyel toksin inhibitörleri Koruyucu yaklaşımlar (örn; biyofilmler) ve diğer tedavi ihtiyaçları Tanı yöntemleri, dezenfektanlar İhmal edilmiş hastalıklar Dirençli olan ve olmayan vereme karşı verem tedavisi Gizli verem infeksiyonlarına karşı tedaviler Sıtma (karışık olmayan/şiddetli) Leyşmanya (iç organlar ve cilt) Uyku Hastalığı (Afrika evre I/II tripanosomozis) Chagas Hastalığı Diğer tedavi ihtiyaçları Bileşikler/sağlık çözümleri Koruma,tedavi ve infeksiyonların diğer ikincil etkileri dahil patojenlerin (virüs, bakteri, parazit) hostlarının insan hedefleri/yolları üzerindeki etkileri İnfeksiyon Hastalıkları

27 Birincil Öncelikler Alzheimer Hastalığı (semptomatik, hastalık ilerleme) Kronik engelleyici ağrı (disabling pain) Duyma Bozuklukları Osteoartrit İkincil Öncelikler Parkinson Hastalığı Sarkopeni ve Zafiyet İnme tedavisi (koruma değil) Sağlıklı yaşlanma- majör tıbbi morbiditeden korunma Varolan ilaçların yeni kullanımı ve/veya nutrasötikler Varolan ilaçların yeni kombinasyonları ve/veya nutrasötikler Üçüncül Öncelikler Sirkadyen ritmi bozuklukları Immünosenasens Fazla çalışan mesane Yaşlanma

28 İyi tanımlanmış bir hasta popülasyonunun tedavisine odaklanmış gen tedavisi, antisens teknoloji, küçük moleküller, protein ve antikor tedavileri ve aşağıdakiler dahil karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlar; Lizozomal Depo Hastalıkları Müsküler Distrofi / Omurga Kas Atrofisi/ Huntington Hastalığı Sistik Fibroz Hemofili Bağışıklık Sistemi kaynaklı yetim ya da nadir hastalıklar (örn; Miyasteni gravis, Sjogren) Yetim Hastalıklar

29 Dry AMD (son evre ürünleri ya da implant aletleri) Wet AMD (anti-VGEF ya da ilişkili tedaviler) Diyabetik Retinopati Retinal Distrofiler (gen tedavileri, aletler, ve implantlar) Oküler inflamatuar hastalığı Glokom (yeni işleyiş şekli, yeni ilaç-salınım çözümleri) Göz Hastalıkları

30 İmmünoloji- Enflamatuar Bağışıklık Hastalıklarının patofizyolojik mekanizmalarını hedefleyen tedaviler ILR4R ile potansiyel sinerjiye odaklanmış Dermatoloji Biyocerrahi Ağrı/ Osteoartrit ağrısı Hastalık modifikasyonu/biyolojik tedavi Cerrahi girişimi destekleyen bakım Kardiyovasküler Alan AKS ve hiperlipidemi Fırsatlar Nefroloji/ destek renal ürünler İlgili Duyulan Diğer Tedavi Alanları

31 Kimya Yeni kolaylaştırıcı teknolojiler Daha iyi risk yönetimi için bileşik koleksiyonu paylaşma hedefli yeni ortaklık modelleri Biyolojik Ajanlar Protein biyolojikleri (antikorlar, yeni yapılar) Nükleik asit tedavileri Kök hücre ve rejeneratif tıp (greft şeklinde hücreler, immünomodülasyon, dolaylı etkili rejenerasyon) Hücresiz materyal / biyocerrahi Teknoloji Platformları

32 Mitokondriyal Biyodinamikler Yetim Hastalıklar Hastalık Biyobelirteçleri İlaç Salınım Cihazları (nano/mikro biyomateryal bilim) Keşif Konseptleri

33 Teşekkürler


"Sanofi Grubu Türkiye “Ar-Ge Çağrısı” Programı Nurşah Ömeroğlu Medikal İşbirlikleri Yöneticisi 23 Mayıs 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları