Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. AYSEL KIYAK Bakırköy Doğumevi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. AYSEL KIYAK Bakırköy Doğumevi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 1."— Sunum transkripti:

1 Dr. AYSEL KIYAK Bakırköy Doğumevi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 1

2  Böbrek fonksiyonlarının geriye dönüşümsüz şekilde bozulmasıdır. 2Dr. AYSEL KIYAK

3  Böbrekler büyük bir fonksiyonel rezerv kapasitesine sahip olduklarından nefron hasarının %50 yi geçtiği durumlarda KBY gelişir. (GFR<80 ml/dk) 3Dr. AYSEL KIYAK

4  Böbrekler karın boşluğunda, peritonun arkasında, omurganın her iki yanında yer alan ve erişkinlerde 135-150 gram ağırlığında fasülye şeklinde organlardır. 4Dr. AYSEL KIYAK

5  Böbreklerin ana görevi, vücuttaki su ve tuz dengesini sağlamak, kandaki atık maddeleri (üre, kreatinin gibi) süzmektir. 5Dr. AYSEL KIYAK

6  Bazı hormonları salgılar ( Eritropoetin –kan yapımını sağlar-)  Kan basıncını kontrol altında tutar.  D vitamini üretip kemiklerin sağlıklı ve kuvvetli olmasına yardım eder.  Çocuklarda fiziksel büyümeyi sağlar. 6Dr. AYSEL KIYAK

7  Kronik böbrek yetmezliği : Hasarın %50 den fazla olması.  Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) : Böbrek fonksiyonlarının %10 un altına düşmesi.  Üremi : SDBY hastalarında görülen klinik durum. 7Dr. AYSEL KIYAK

8  EDTA’ya göre çocuklarda son dönem böbrek yetmezliğinin görülme sıklığı yılda 3.9/milyondur. 8Dr. AYSEL KIYAK

9  İdrar yollarındaki doğuştan gelen yapısal bozukluklar. ▪ Vezikoüreteral Reflü (iki taraflı, yüksek dereceli) ▪ Obstrüksiyon (darlıklar) ▪ Polikistik böbrek ▪ Hipoplazik veya displastik böbrekler 9Dr. AYSEL KIYAK

10  Kronik glomerulo nefritler.  Aileden geçen hastalıklar.  Damarsal hastalıklar (HÜS gibi)  Taşlı veya taşsız piyelonefritler (Böbrek iltihabı) 10Dr. AYSEL KIYAK

11 11Dr. AYSEL KIYAK

12 12Dr. AYSEL KIYAK

13 13Dr. AYSEL KIYAK

14  İstanbul Tıp Fakültesi %33  Samsun 19 Mayıs Tıp Fakültesi (122 hasta) %26  Dr. Sami Ulus (174 hasta) %35  Bakırköy Doğumevi (60 hasta) %35 14Dr. AYSEL KIYAK

15  Diyabet %15-25  Hipertansiyon %15-25  Glomerulonefritler  Pyelonefritler (Taşlı ya da taşsız)  Genetik ve kistik hastalıklar 15Dr. AYSEL KIYAK

16  Büyüme geriliği  Kansızlık (Anemi)  Kemiklerdeki bozukluklar  Asidoz  Nörolojik bulgular 16Dr. AYSEL KIYAK

17  En önemli bulgudur.  Yeni doğan dönemi KBY hastalarında daha belirgindir.  Kemik yaşı geridir.  Puberte gecikir. 17Dr. AYSEL KIYAK

18  Hormonal bozukluk  Beslenme bozukluğu (İştahsızlık)  Üremik toksinlerin etkisi  Kemiklerdeki harabiyet  İdrarda tuz kaybı  Hipertansiyon  Anemi  Psikososyal bozukluk  Kortizon tedavileri 18Dr. AYSEL KIYAK

19  Eritropoetin eksikliği  Kırmızı kürelerin ömürlerinin kısalması (üremik toksinlere bağlı)  Kan tetkikleri için kan alınması ve hemodiyalizde kan kaybı  Demir eksikliği, folik asit eksikliği, B12 vitamini eksikliği 19Dr. AYSEL KIYAK

20  Kemik ağrıları ve kırıklıkları  Bacaklarda eğilmeler ( x veya o şekilde)  Kas bozukluğu, yürüme zorluğu  Diş bozuklukları  Yumuşak dokularda kireçlenme 20Dr. AYSEL KIYAK

21  Sıvı Elektrolit Dengesi  Çıkardığı idrara göre sıvı almalı  Gerektiğinde Sodyum-Potasyum kısıtlanmalı 21Dr. AYSEL KIYAK

22  Beslenme  Proteinden ve fosfordan kısıtlı ve yeterli diyetle büyümeyi ve gelişmeyi sağlamak gerekir 22Dr. AYSEL KIYAK

23  Anemi (Kansızlık) Tedavisi  Beslenmenin teşviki  Demir tedavisi  Folik asit ve B12 vitamini  Eritropoetin (hormon) tedavisi 23Dr. AYSEL KIYAK

24  Kemik bozukluklarının tedavisi  Fosfor kısıtlanması, fosfor bağlayıcılar  Kalsiyum tedavisi  D vitamini tedavisi 24Dr. AYSEL KIYAK

25  Periton diyalizi  Sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD)  Aletli periton diyalizi (APD)  Hemodiyaliz  Böbrek nakli (transplantasyon)  Canlı  Kadavra 25Dr. AYSEL KIYAK

26  Karın duvarının iç yüzeyine ve bağırsakların dış yüzeyini kaplayan zardır.  Sıvı geçirgenliği ve elektrolit geçirgenliğinden faydalanılarak periton diyalizi yapılır. Dr. AYSEL KIYAK26

27  Çocuklarda daha fazla tercih edilen bir tedavidir.  Küçük bir ameliyatla karın içine bir kateter yerleştirilerek yapılır.  Periton içine her seferinde 40ml/kg sıvı verilip alınarak gerçekleştirilir.  6 saat ara ile günde 4 kez elle yapılabilir.  Gece boyunca aletle yapılır, gündüz karın boş bırakılır veya bir kez gündüz değişimi yapılır. 27Dr. AYSEL KIYAK

28  Küçük çocuklar için uygundur.  Hemodiyaliz merkezinden uzakta olmak.  Hemodiyaliz için damar yapısının uygun olmaması.  Evde olmayı tercih etme.  Hasta ve ailenin seçimi.  Tansiyon, sıvı kontrolünün daha iyi sağlanması.  Kansızlığın daha iyi kontrol edilmesi. 28Dr. AYSEL KIYAK

29  Birçok kez karın ameliyatı geçirmiş olmak (yapışıklıklar nedeniyle)  Ağır akciğer hastalığı.  Karın içi tümörleri.  Ağır beslenme bozukluğu.  Karın duvarı enfeksiyonları.  Protein kaybının fazla olması. 29Dr. AYSEL KIYAK

30 hasta ailedoktorpsikologdiyetisyen İdari personel hemşire 30Dr. AYSEL KIYAK

31  Peritonit  Çıkış yeri enfeksiyonu  Tünel enfeksiyonu 31Dr. AYSEL KIYAK

32  Periton diyalizinin en önemli ve en sık komplikasyonlarından biridir.  Kateter kaybına sebep olabilir.  Peritonit olmaması için hasta yakınlarına çok iyi eğitim verilmelidir. 32Dr. AYSEL KIYAK

33  Bulanık diyalizat 98-100  Karın ağrısı 67-97  Abdominal hassasiyet 62-79  “ Rebound” 35-62  Ateş 34-36  Üşüme-Titreme 18-23  Bulantı 30-35  Kusma 25-30  İshal 7-15  Kabızlık 10-20  Kötü drenaj 10-20 33Dr. AYSEL KIYAK

34  Antibiyotik tedavisine erken başlanmalı.  Bakterisit özellikli, kültür sonuçlarına göre antibiyotik seçilmeli.  Tedavi için gerekli dozda antibiyotik verilmeli.  Hastalar peritonitin erken bulguları hakkında eğitilmeli.  Evde kolay kullanılabilecek ve uygulanılabilecek antibiyotikler seçilmeli. 34Dr. AYSEL KIYAK

35  Kızarıklık  Hassasiyet  Kaşıntı  Pürülan akıntı  Lokal ısı saptanması enfeksiyon belirtisidir.  Mutlaka kültür gönderilmelidir. 35Dr. AYSEL KIYAK

36 S.epidermidis S.aureus Pseudomonas 36Dr. AYSEL KIYAK

37  Kötü hijyen veya kötü çıkış yeri bakımı  Kateter manipülasyonu  Kateterin etrafında aşırı çevrilmesi  Kateterin çekilmesi  Travma  Yönü yukarıda olan çıkış yeri  Gecikmiş çıkış yeri iyileşmesi  Diyalizat sızması,belirgin kanama  Keçe çıkması  Aşırı terleme,giysilerin yaş olması 37Dr. AYSEL KIYAK

38 Kanül Trasesi Boyunca Hassasiyet Hassasiyet Kızarıklık Kızarıklık İltihap tünel enfeksiyonu belirtisidir. İltihap tünel enfeksiyonu belirtisidir. Risk Faktörleri Kateter yerleştirme sırasında m.org. bulaşması Kateter yerleştirme sırasında m.org. bulaşması Çıkış yeri enf. Çıkış yeri enf. Dış keçenin çıkması Dış keçenin çıkması Tünel üzerinde abse Tünel üzerinde abse 38Dr. AYSEL KIYAK

39  K.C.Y.temizliğinin hergün ya da haftada en az 3 kez yapılması  Künt travmalardan kaçınması  Banyosunu duş şeklinde yapması  İç çamaşırlarını hergün değiştirmesi  Kemer kullanmaması  Ç.Y.kaşımaması, fazla dokunulmaması, kabuk varsa kaldırılmaması  Maske kullanmanın ve el yıkamanın önemi  Uygun teknikle bir pansuman yapılması.  Çıkış yerinin kuru kalmasına özen gösterilmeli 39Dr. AYSEL KIYAK

40  Hastanın hastanede yatması gerekebilir.  Aile uyumlu ise evde de tedavi edilebilir.  Tekrarlayan enfeksiyonlarda veya mantar peritonitlerinde katateri çıkartmak gerekebilir. 40Dr. AYSEL KIYAK

41 41

42 Dr. AYSEL KIYAK42

43 Dr. AYSEL KIYAK43

44  Hastane veya hemodiyaliz ünitesinde hemşire ve doktor gözetiminde yapılır.  Kan damardan alınıp aletten geçirilerek temizlenir. Tekrar hastaya verilir.  Haftada 3 gün uygulanır.  Kan periton diyalizine göre daha hızlı temizlenir. 44Dr. AYSEL KIYAK

45  Sıvı-elektrolit dengesizliği.  Hipo-Hipertansiyon.  Damar yetmezliği veya tıkanıklığı.  Kalp yetmezliği.  Kansızlığın daha sık olması. (Kataterlerden kan kaybı) 45Dr. AYSEL KIYAK

46  Başarılı bir böbrek nakli, tıbbi, psikolojik ve sosyal yönden SDBY olan hastaların en iyi tedavi yöntemidir.  Son yıllarda ülkemizde böbrek nakli sayısında ciddi artış olmasına rağmen bekleme listelerindeki hastalar da giderek artmaktadır. Dr. AYSEL KIYAK46

47  Türkiye’de 35.000 diyaliz hastası bulunmaktadır.  Her yıl 6000 yeni hasta tanı almaktadır.  Yılda 500 nakil yapılabilmektedir.  Canlı vericiden nakil %70-80  Kadavradan %20-30’dur. Dr. AYSEL KIYAK47

48  Çocuk hastalarda genellikle anne, baba, büyükanne, büyükbaba gibi yakın akrabalar verici olmaktadır. Dr. AYSEL KIYAK48

49  Kadavra böbrek naklinde yaşam daha kısadır. Çünkü canlı verici böbreğine her türlü tetkik yapılmıştır. Kadavrada ne kadar hızlı davranılsa da organ zarar görmüş olabilir. (Beyin kanaması veya kaza geçirmiş insanlardan alınan böbrekler) Dr. AYSEL KIYAK49

50  Önce kan grubu uyumu aranır. (A, B, AB, O)  Daha sonra doku grubu uyumu aranır. (HLA A, B, DR)  Lenfosit Cross Match. (Karşılaştırma testi) Dr. AYSEL KIYAK50

51  Böbrek süzmesi 20ml/dk’nın altına inmiş hastalarda herhangi bir diyaliz tedavisi başlanmadan yapılan nakildir ve sonuçları en başarılı olandır. Dr. AYSEL KIYAK51

52  18-65 yaş arasında akli dengesi yerinde, alıcı ile kan bağı olan veya maddi kazanç olmadan kan bağı olmayan kişiler. Dr. AYSEL KIYAK52

53  Kanser hastaları  AIDS hastaları  Yüksek tansiyon, şeker, böbrek, kalp hastaları  Hamileler Dr. AYSEL KIYAK53

54  Ateş  Böbrekte hassasiyet ve şişme  Ödem  Kan basıncında ani yükselme Dr. AYSEL KIYAK54

55  Akut (hızlı) veya kronik (uzun süreli) olabilir.  Yeni ilaçlar sayesinde akut red oranı %10- 20’ye kadar azalmıştır.  Bu red ataklarının da %60-90’ı tedavi edilmektedir. Dr. AYSEL KIYAK55

56  Normalde, bağışıklık sistemi, vücuda yabancı maddelerin (bakteri, virüs, nakledilen organ) istilasına karşı bizi korumakla görevlidir.  Beyaz kan hücreleri olan lenfositler antikor üreterek vücuda zararlı olan yabancıları engeller. Ne yazık ki bu sistem çok akıllı değildir ve iyi niyetli yabancılarla (nakledilen böbrek gibi) kötü niyetlileri ayıramaz ve atmak için uğraşır. Dr. AYSEL KIYAK56

57  İlaçların muntazam kullanılması  Enfeksiyonlardan korunulması  Diet ve egzersizlere uyulması  Polikinlik kontrollerinin kaçırılmaması gereklidir. Dr. AYSEL KIYAK57

58  D.K. 7 yaşında (12.01.2000) kız hasta. 11.12.2006 tarihinde yatırıldı.  2 ay önce ateş yakınması ile orta kulak iltihabı tanısı konup antibiyotik tedavisi almış, sonrasında gözlerinde şişlik, idrarda azalması olmuş.  Öyküsünden 1200 gram olarak doğduğu öğrenildi. Dr. AYSEL KIYAK58

59  Fizik muayenede ağırlık 14 kg (%3-17kg)  boy 105 cm (%3-111cm)  Hastanın yaygın ödemleri vardı  Üre 183mg/dl, Cr 3.91mg /dl, Tg 780mg /dl, Col 540mg /dl, T.P. 4.5mg /dl, Alb 2.2mg /dl  Hb 8.3gr, Hct %25  İdrarda Alb(++++) 24saatlik idrarda 1.5gr/gün Dr. AYSEL KIYAK59

60  Hastaya son dönem böbrek yetmezliği tanısı konarak periton diyalizi açıldı. 3 yıl içindeki izlemde 3 kez peritonit geçirdi.  Hasta serviste yatarken annesi diğer çocuğunun da büyümediğini söyledi. Dr. AYSEL KIYAK60

61  İ.K. 6 yaşında (17.01.2001) erkek hasta.  Ağırlık 15kg (%3’ün altında)  Boy 92cm (%3’ün altında)  Üre 20mg/dl, Cr 0.25mg/dl  İdrarda protein 4.2gr/gün Dr. AYSEL KIYAK61

62  Hastaya böbrek biopsisi yapıldı. Nefrotik sendrom (FSGS) saptandı. Bazı tedavilere başlandı. Bir yıl sonra hastada KBY gelişti ve ona da periton diyalizi takıldı. (26.12.2007)  Bir kez kateteri çıktı ve sonra yeniden takıldı. Ağustos 2008’de kadavradan nakil yapıldı.  Şubat 2009’da ablası D.K.’ya da kadavradan nakil yapıldı. Dr. AYSEL KIYAK62

63 Dr. AYSEL KIYAK63


"Dr. AYSEL KIYAK Bakırköy Doğumevi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları