Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr.A.Yüce1 İNFERTİLİTE s Tanım s İnsidans %15 s Primer infertilite s Sekonder infertilite s Sterilite.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr.A.Yüce1 İNFERTİLİTE s Tanım s İnsidans %15 s Primer infertilite s Sekonder infertilite s Sterilite."— Sunum transkripti:

1

2 Dr.A.Yüce1 İNFERTİLİTE s Tanım s İnsidans %15 s Primer infertilite s Sekonder infertilite s Sterilite

3 Dr.A.Yüce2 İNFERTİLİTE FAKTÖRLERİ s Erkek Faktörü : % 24 s Kadın Faktörü : % 41 s Ortak Faktör : % 24 s Açıklanamayan: %11 s Yaş Faktörü : s Kadında Ovulasyon Faktörü s Endometriozis,PID,Tubal Faktörler

4 Dr.A.Yüce3 İNFERTİLİTEDE DEĞERLENDİRME s ERKEK FAKTÖRÜ s OVULATUAR FAKTÖR s PELVİK FAKTÖR s SERVİKAL FAKTÖR

5 Dr.A.Yüce4 ERKEK FAKTÖRÜ s Ürolojik muayene s Semen analizi –2-3 günlük cinsel perhiz sonrası –Renk,Hacim,Liqefikasyon, –Sayı,Motilite, Morfoloji,pH. s Oligospermi : s Aspermi :

6 SPERM PARAMETERS

7 Dr.A.Yüce6 ERKEK FAKTÖRÜ İÇİN ANAMNEZ s Konjenital anomaliler s Önceki cinsel partnerleri s Cinsel ilişki sıklığı s Toksik madde kullanımı s Geçirilmiş operasyon s Geçirilmiş infeksiyon, tedavi s İlaç kullanımı s Genel sağlık durumu: Diyet, ekzersiz, vb.

8 Dr.A.Yüce7 ERKEK İNFERTİLİTE NEDENLERİ s Endokrin Bozukluklar –Hipotalamik disfonksiyon (Kallmann) –Hipoffizer yetmezlik ( tm., rad, cerrahi ) –Hiperprolaktinemi, Adrenal hiperplazi –Eksojen androjenler, Tiroid hastalıları s Anatomik bozukluklar –Vas deferensin konjenital yokluğu –Vas deferensin obstruksiyonu –Ejekülatör sistemin konjenital anomalileri

9 SPERMATOGENEZ FEED-BACK

10 Dr.A.Yüce9 ERKEK İNFERTİLİTE NEDENLERİ s Anormal Spermatogenez –Kromozomal anormallikler –Kabakulak orşidi, Kriptorşidi,Varikosel –İlaç veya radyasyona maruz kalma s Anormal Motilite –Cilia yokluğu ( Kartegener sendromu ) –Varikosel, Antisperm antikor s Seksüel Disfonksiyon –Retrograd ejekülasyon,İmpotans,Libido

11 Dr.A.Yüce10 KADIN İNFERTİLİTESİ İÇİN ANAMNEZ s DES,Pubertal gelişim anamnezi s Menstruel siklus,Kontraseption s Önceki gebelikler, düşükler, Op s Geçirilmiş enfeksiyonlar s İlaç ve toksik madde kullanımı s Genel saglık durumu ( diet,kilo, ekzersiz)

12 Dr.A.Yüce11 OVULATUAR FAKTÖR s İnfertilite vakalarının % 20-25 s Fizyolojik anovulatuar kadınlar sterildir –Pre pubertal çocuklar –Kastre olmuş kadınlar –Geç post menstruel kadınlar s Anovulasyon, LFD, LUF,Oositsiz folikül s Oosit atılamaması, matürasyon bozuk.

13 Dr.A.Yüce12 OVULASYONU DEGERLENDİRME TESTLERİ s Menstrüel ritm, BBT s Servikal mukus değişimleri –Miktar, Şeffaflık, Speinberkait, Fern testi s Endometrial biopsi s Serum P düzeyi: 6.5-10 ng/ml s Ultrasonografik takib s Kan veya idrarda seri LH ölçümü

14 OVULASYONDA HORMONLAR

15 BBT CHART

16 FERN TEST

17 Dr.A.Yüce16 ANOVULASYON NEDENLERİ s İdiyopatik s Emosyonel –Akut stress, ağır nöroz ve psikozlar s Obezite s Aşırı egzersiz s Hipofizer –Empty cella s Ovaryan –Tm,PCO s Tiroid hastalıkları –Hipo-Hipertiroidi s Adrenal gudde has, –Cushing –KAH s Hepatorenal has.

18 Dr.A.Yüce17 PELVİK FAKTÖR s İnfertilitenin % 25-40 nedeni s Enfeksiyon:Appendisit,PID, s Endometriozis s Yapı anomalileri –İn utero DES’ e maruz kalma –Genital sistem gelişim anomalileri –Myoma, Polipler, Asherman s Geçirilmiş ektopik gebelik s Diger pelvik operasyonlar

19 Dr.A.Yüce18 PELVİK FAKTÖR 1- HSG –Uterusun kongenital anomalile ri –Submuköz leiomyomlar –İntrauterin şineşiler ( Asherman sendromu ) –İntra uterin polipler –Salpengitis istmica nodosa –Tuba tıkanıklıkları 2- LAPAROSKOPİ

20 Dr.A.Yüce19 D- SERVİKAL FAKTÖR s Anormal PAP smear,Post koital kanama Kryoterapi, Konizasyon,DES s Servikal faktör araştırma metodları –Mukus : Miktar,Şeffaflık,Speinberkait,Fern testi –Post koital test ( Sims Huhner testi ) –Kurzok Miller testi ( Çapraz test ) s Antisperm antikorlar:Sperm MAR, İBT s Iatrojenik neden klomifen sitrat s Tedavi intra uterin inseminasyon

21 Dr.A.Yüce20 İNFERTİLİTE TEDAVİSİ 1- Erkek faktörü : Üroloji 2- Kadın faktörü: A- Ovulasyon faktörü u Klomifen sitrat, hCG, Kortikosteroid u Estrojenler, hMG, GnRH, pFSH, rFSH u Bromokriptin, Progesteron B- Pelvik faktör u Myomektomi, Tuba mikrocerrahisi u Pelvik adhezyonların çözülmesi C- Servikal faktör: Homolog inseminasyon

22 Dr.A.Yüce21 YARDIMLI ÜREME YÖNTEMLERİ s İUİ s GİFT s ZİFT s İVF s PZD s SUZİ s İCSİ s MESA s TESA s Assisted Hatching s Semen preparetion –Taze ejekülat –Split ejekülat –Sperm washing –Swim-up,Percoll

23 IUI

24 GIFT

25 ZIFT

26 IVF-ET

27 ICSI

28 FERTİLİZASYON

29 İNMATÜR OVUM

30 METAFAZ-I OOSİT

31 ICSI


"Dr.A.Yüce1 İNFERTİLİTE s Tanım s İnsidans %15 s Primer infertilite s Sekonder infertilite s Sterilite." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları