Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

The Value of Innovation CEDIA Teknolojisi & Ürün Tanımı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "The Value of Innovation CEDIA Teknolojisi & Ürün Tanımı."— Sunum transkripti:

1 The Value of Innovation CEDIA Teknolojisi & Ürün Tanımı

2 The Value of Innovation CEDIA ® Metodu Prensibi (Cloned Enzyme Donor Immuno Assay) çİdrar veya serum numunesinde serbest ilaç veya ilaç metabolitinin olmaması durumunda, komple tetramerik beta-galaktosidaz enzim formasyonu engellenir ve reaksiyon karışımına substrat eklenmesinden sonra hiçbir renk üretilmez. çİdrar numunesindeki ilaç veya ilaç metaboliti enzim verici-ilaç konjugat ile anti- ilaç antikor bağlanma bölgesi için yarışır; komple, aktif beta-galaktosidaz molekülleri, ortamdaki ilaç veya ilaç metabolitlerinin miktarına orantılı olarak oluşur, aynı zamanda substratın renk oluşturmasıda numune içindeki ilaç konsantrasyonu ile orantılıdır. çOluşturulan enzim miktarı, o-nitrophenyl-beta-d-galactopyranoside veya chlorophenol red-beta-d-galactopyranoside gibi uygun bir enzim subsratının hidrolizi ile izlenir.

3 The Value of Innovation CEDIA ® TEKNOLOJİSİ: ENZİM FRAGMANLARININ GENETİK ÜRETİMİ ESASINA DAYANIR Genetik Mühendislik Aktif Enzim Inaktif Enzim Fragmanları Aktif Tekrar birleşmiş Enzim Fragmanları Enzim Fragman Tamamlanması Enzim Verici Enzim Alıcı E. coli ß-Galactosidase

4 The Value of Innovation CEDIA ® IMMUNOASSAY PRENSİBİ + Enzİm Donor-Analİt Konjugae Enzİm Acceptor Aktif Enzim EA VE ED-ANALİT KONJUGAT AKTIF ENZİM OLUŞTURABİLİR +

5 The Value of Innovation NUMUNEDEKİ ANALİT ANTİKORA BAĞLANMAK İÇİN YARIŞIR, ED-ANALİT KONJUGATIN ENZİM FORMASYONUNU SAĞLAR. Kompleksi CEDIA ® IMMUNOASSAY PRENSİBİ Antikor–Analit ED-Analit Konjugat EA Antikor Analit +++ Aktif Enzim +

6 The Value of Innovation CEDIA ® IMMUNOASSAY PRENSİBİ ANTI-ANALİT ANTIKOR ED-ANALİT KONJUGATA BAĞLABİLİR VE AKTİF ENZİM OLUŞMASINI BLOKE EDER. EA Anti-Analit Antikor Antikor–ED Kompleks EA +++ Enzim Donor-Analit Konjugat ++

7 The Value of Innovation CEDIA ® Teknolojisinin Genel Avantajları ç 570 nm dlga boyunda okur- 340 nm. de değil. Bundan dolayıbulanık idrar veya Hemaglobinden etkilenmez serum, tam kan, idrar ve post mortem kan numune olarak kullanılabilir - çTeknik olarak arka plan reaksiyonu yoktur (Noise) çünkü komple enzim yoktur – çok düşük ölçüm seviyelerinin saptanmasına izin verir (örn. 6-MAM / LSD) çEMIT den daha yüksek Δ Abs nedeni ile daha iyi kararlılık çLinear kalibrasyon eğrisi - kalitatif & yarı-kantitatif ölçüm 4 haftalık kalibrasyon stabilitesi ile mümkündür çÇok daha az yalancı pozitiflik

8 The Value of Innovation TEKNİK SERVİS TEKNİK SERVİS CİHAZLAR Hitachi, Olympus vs. CİHAZLAR Hitachi, Olympus vs. REAKTİFLER KALİBRATORLER & KONTROLLER KALİBRATORLER & KONTROLLER KOMPLE ÇÖZÜM! KOMPLE ÇÖZÜM! TEKNİK DESTEK TEKNİK DESTEK LİTERATÜR TEKNİK DÖKÜMAN LİTERATÜR TEKNİK DÖKÜMAN EĞİTİM CEDIA DAU SİSTEM YAKLAŞIMI Sistem Çözümü

9 The Value of Innovation Reaktif Özellikleri çBar-kodlu reaktifler çÜstüne-tamamla, derhal çözme çYüksek nakil sıcaklıklarına duyarsız çSıvı kalibrator ve kontroller çDevamlı yenilik

10 The Value of Innovation CEDIA DAU Mönüsü ç Amph/MethAmph/XTC ç Barbiturates ç Benzodiazepines ç Benzodiazepines HS ç Cocaine (BE) ç EDDP ç LSD ç Methadone ç 6 – Acetyl Morphine ç Opiates (300) ç Buprenorphine ç PCP ç Propoxyphene ç Sample Check ç THC Multilevel ç Oxycodone ç Ethanol ç Creatinine

11 The Value of Innovation MultiDrug Kalibrator Konsantrasyonları ç Primary Cutoff çMAmph1000ng/mL çBarb300 çBenz300 çCoc300 çOpi2000 çPCP25 ç Secondary Cutoff çMAmph500ng/mL çBarb200 çBenz200 çCoc150 çOpi300 çPCP25

12 The Value of Innovation Kalibrator / Kontrol Mönüsü ç Kalibratorler çNegative çMultidrug ç5 seviye çTHC ç5 seviye çPPX/Methadone ç3 seviye çLSD ç3 seviye ç6-AM ç2 seviye ç Kontrol (25% Cut-off) çMultidrug ç1 set / 2 seviye çSpeciality ç1 set / 2 seviye çTHC ç3 set / 2 seviye çSample Check ç1 kontrol

13 The Value of Innovation Kontrol Uygulamaları ç Multidrug Set çAmph/Meth 1000 çBarb 300 çBenz 300 çCocaine 300 çEDDP 100 çLSD 0.5 çMethadone 300 çOpiates 2000 çPPx 300 çPCP25 ç Speciality Set çAmph/Meth 500 çBarb 200 çBenz 200 çCocaine 150 çOpiates 300

14 The Value of Innovation Tipik Reaktif Kit Muhteviyatı çHer kitte 4 şişe çRgt 1= toz R1 reaktif (EA & Ab) çRgt 1a = R1 çözme tamponu çRgt 2 = toz R2 reaktif (ED & CPRG) çRgt 2a = R2 çözme tamponu çKalibratorler kit içinde DEĞİL çİstisna - LSD kit 3 reaktiflidir (5 şişe )

15 The Value of Innovation CEDIA® DAU Testleri

16 The Value of Innovation Dinamik Aralık Karşılaştırması

17 The Value of Innovation CEDIA DAU Çalışma-içi Kararlılık

18 The Value of Innovation Kalite Kontrol Performansı Günlük Tekrarlar Ortalaması, MedExpress

19 The Value of Innovation Analit d-Amphetamine d-Methamphetamine l-Amphetamine l-Methamphetamine Phentermine d,l PPA d-Pseudoephedrine l-Ephedrine MDMA Ranitidine d-Amphetamine d-Methamphetamine l-Amphetamine l-Methamphetamine Phentermine d,l PPA d-Pseudoephedrine l-Ephedrine MDMA Ranitidine Emit II % Reaktivite OnLine % Reaktivite TDx % Reaktivite CEDIA DAU % Reaktivite CEDIA DAU % Reaktivite 100% 17% 50% 0.3% 0.1% 0.5% 17% <.01% 100% 17% 50% 0.3% 0.1% 0.5% 17% <.01% 100% 0.5% 0.4% 0.2% <0.2% 1% <.2% <0.2% <1% 100% 0.5% 0.4% 0.2% <0.2% 1% <.2% <0.2% <1% 91% 68% 50% 5% 3.1% <.01% - 91% 68% 50% 5% 3.1% <.01% - 100% 3% 12% 1.9% 0.3% 0.6% 0.4% 69% <.01% 100% 3% 12% 1.9% 0.3% 0.6% 0.4% 69% <.01% AMPH/METH Antikor Özgünlüğü

20 The Value of Innovation CEDIA Cocaine Lot-to-Lot Tutarlılık

21 The Value of Innovation ç Bir üretici tarafından desteklenen türünün ilk uygulaması çCihaz üzerinde hidroliz çManuel numune hazırlama yoktur çMicrogenics tarafından üretilen enzim kullanır çReaktif stabilitesi veya kalibrasyon sıklığına etkisi yoktur Benzodiazepine HS

22 The Value of Innovation CEDIA reaktiflerini çöz Tarif edildiği miktarda ß-glucuronidase’ı R1 reaktifine ekle Reaktifi cihaza yerleştir ve normal çalış BENZ HS Uygulaması

23 The Value of Innovation Benzodiazepine Testi Yüksek Duyarlılık

24 The Value of Innovation Clonazepam (Klonopin) 7-NH2-Clonazepam olarak ölçüldü Kırmızı rakamlar < 200 ng/mL değerleri belirtir

25 The Value of Innovation Flunitrazepam (Rohypnol) 7-NH2-Flunitrazepam olarak ölçüldü Kırmız rakamlar < 200 ng/mL değerleri belirtir

26 The Value of Innovation Lorazepam (Ativan) Lorazepam olarak ölçüldü Kırmız rakamlar < 200 ng/mL değerleri belirtir

27 The Value of Innovation Oxazepam / Temazepam (Serax / Restoril) oxazepam ve temazepam olarak ölçüldü Kırmız rakamlar < 200 ng/mL değerleri belirtir

28 The Value of Innovation EDDP çMethadon’un birincil metaboliti çTipik hasta idrarlarında 1:1 veya 2:1 Methadone - EDDP oranı vardır çHızlı metabolizörler çReçeteli ilaçlar indirgenmiş çgenetikler çBölünme

29 The Value of Innovation Tipik Methadon Hastası

30 The Value of Innovation Bölünme

31 The Value of Innovation “Hızlı Metabolizör”

32 The Value of Innovation CEDIA Kullanan NIDA / SAMHSA Laboratuarları çLaboratory Specialists Incorporated çARUP* çPremiere Analytical çAdvanced Toxicology Network çNational Toxicology Laboratories çDiagnostic Services Inc. çGeneral Medical Laboratories çMethodist Laboratories (InfoMeth) çMarshfield Laboratories çDoctor’s Laboratory çAlabama Reference Lab çVA Minneapolis


"The Value of Innovation CEDIA Teknolojisi & Ürün Tanımı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları