Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1 1.2.7 ORGANİZASYON ve SÜREÇ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1 1.2.7 ORGANİZASYON ve SÜREÇ."— Sunum transkripti:

1 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1 1.2.7 ORGANİZASYON ve SÜREÇ PERFORFORMANS YÖNETİMİ 6. Gün : Performans Yönetimi ve Aktörlerin Rolleri 7 Şubat 2011 Tapio Laamanen

2 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 2 Performans Yönetiminde İlgili Bakanlık Aktörleri (İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı -İEB) (Maliye Bakanlığı; gelişim süreciyle ilgili genel sorumluluk sahibi kurum) İEB’nin yönetici birimi (İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı) Bakanlık ve Ajans Bakanın temsilciliğinde bakanlık, daimi müsteşar, idari kurul, departmanlar ve mali birim. Bakanlık İcra Kurulu Ajans yönetimleri Bakanlık Daimi Sekreter ve her bir departman ve birim Bireyler Yönetici ve çalışanlar

3 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 3 MP Bölgesel Gelişim Strateji ve planlama Girişimciliğin Gelişimi ve Yatırımın Desteklenmesi İş gücü piyasasının ve iş olanaklarının faal hale ge- tirilmesi. Çalışma ve yatırım Hizmetleri. Ara iş gücü piyasası ve istihdam edilebilirlik İstihdam ve Girişimcilik Departmanı Kurum yönetimi Çalışma ve Ticaret Departmanı İnovasyon Departmanı Enerji Departmanı GELİŞTİRME BİRİMİ ULUSAL ARABULUCU OFİSİ AB VE ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER KOORDİNASYONU İNSAN KAYNAKLARI VE YETERLİLİK GELİŞİMİ DENETLEME YÖNETİM MALİYE AS MP AS Daimi Müsteşar Devlet Bakanı Mali İşler Bakanı Çalışma Bakanı Devlet Bakanı MEDYA VE İLETİŞİM MP Bölgesel Strateji Ulusal Gelişim Programları Yapısal Fon Politikası Yapısal Fon Yönetimi MP Kurumsal Strateji Stratejik Projeler Araştırma ve Planlama AS Yönetimsel birimler ELY Merkezlerinin Yönetimi Bilgi Yönetimi ve İdaresi Endüstriyel Politika Koordinasyonu ve Özel Finansman MP AS MP MP = Ekonomi Bakanlı, Mauri Pekkarinen AS = Çalışma Bakanı, Anni Sinnemäki Temel Enerji Üretimi Enerji Pazarları Enerji Verimi ve Teknoloji Yenilenebilir Enerji Bilgi temelli yenilikler. Talebe bağlı yenilikler Yeniliklerle ilgili çevreler Büyüme teşebbüsleri İşletmelerin ve İhracatın Uluslar arası hale gelmesi Maden Politikası Çalışma ortamının düzenlenmesi Çalışma hayatının niteliği Rekabet Politikası İç Pazar ve tüketici politikası İş Hukuku Daha iyi düzenlemeler MP İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı-Organizasyon MP

4 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 4 Enerji Piyasası Kurumu Finnvera plc Finpro Finlandiya Yatırım Kurumu Finlandiya Rekabet Kurumu Tüketici Ajansı Tekes Teknoloji ve İnovasyon Finans Ajansı Finlandiya Endüstri Yatırım Ltd. Güvenlik Teknolojileri Kurumu Yerel İstihdam Ofisleri (70) VTT Finlandiya Teknik Araştırma Merkezi Devlet Nükleer Atık Yönetim Fonu Yurtdışında 60’tan Fazla ofis (Finpro, Tekes, Inovasyon (Yenilik) Merkezleri FinChi ve FinNode) Finlandiya Jeoloji Kurumu Metroloji ve Akreditasyon Merkezi İEB Birimleri Finlandiya Turizm Kurulu Ulusal Acil Durum Kaynak Ajansı Bölgesel ELY Merkezleri (15) Ulusal Tüketici Araştırmaları Merkezi Diğerleri Ulusal Patent ve Tescil Kurulu Yurtiçi Ofisleri yaklaşık 300 Girişim Hizmetleri (50 )

5 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 5 5 İEB “Kurumsal Yönetim” Modeli - İEB ve yan ajanslarına ilişkin 5 ULUSLARARASI İŞLETİM ORTAMI ULUSAL İŞLETİM ORTAMI İDARİ SEKTÖRDE KURUMSAL YÖNETİM Müşterile r Ortaklar ve şebekeler İdari sektörün operatör grupları 1 1 2 2 3 3 4 4 Performans yönetimi Mevzuat yönetimi Bilgi yönetimi Gelişim operasyonlarının yönetimi Yönetim Kurulu’nda çalışmalar İdari sektörün kurumsal stratejisi Stratejiler Hükümet Programı İşletim ortamının analizi Stratejik niyet ve hedef politikaların tanımı Kurumsal işletim modeli Stratejik planlamaYönetim metotlarıStratejinin uygulanması Stratejinin izlenmesi, raporlanması ve değerlendirilmesi

6 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 6 6 İdari Birimde Operatör Gruplar 7 1. Operatör grubu ELY Merkezleri (bölgesel, 15) Tekes Finnvera plc Finpro Finlandiya Endüstri Yatırım Ltd. Finlandiya Teknik Araştırma merkezi, VTT Finlandiya Jeoloji Kurumu (GSF) 2. Operatör grubu Finlandiya Yatırım Vakfı Finlandiya Standartlar Kurumu (SFS) Finlandiya Turizm Kurulu (MEK) Finlandiya’ya Yatırım vakfı Fintra SME Vakfı Çalışma Enstitüsü Finlandiya Tasarım Forumu Bunun yanında devlet yardımına uygun bir dizi diğer örgüt OPERASYON LARIN ÖZELLİĞİ Gelişim ve iş Resmi görevler OPERASYONLARIN KAPSAMI Yaygın görevler/operasyonlar sahası Uzmanlaşmış görevler/operasyon lar sahası 3. Operatör grubu Ulusal Patent ve Tescil Kurulu (PRH) Metroloji and Akreditasyon Merkezi (MIKES) Güvenlik Teknolojileri Kurumu (TUKES) Ulusal Tüketici Araştırmaları Merkezi 4. Operatör grubu Finlandiya Rekabet Kurumu Ulusal Tüketici Ajansı Enerji Piyasası Kurumu Ulusal Acil Durum Kaynak Ajansı

7 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 7 Yukarıdan Aşağıya Aktörler Bakanlık İcra Kurulları İcra Kurulu aşağıda özetlenen konularda karar alıcı ve uygulayıcıdır. Kurum Stratejisi(özellikle 4-6 hedef politikalar) Bütçe tekliflerinde öncelikli politika hedefleri Bakanlığın hedeflerin ajanslarda nasıl ele alındığıyla ilgili toplumsal açıklamaları. …açıkça söylersek, icra kurulları karar vermezler fakat bakanın kendisi, eğer yüksek seviyeli bürokratlar yetkili değillerse karar verici konumundadır.

8 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 8 Yukarıdan Aşağı Aktörler “Bakan” Performans yönetimi, süreç ve hedeflerle ilgili temel noktalar. Bakan genellikle icra kurullarında kendi gücünü kullanmaktadır. Performans yönetiminin gelişiminin bir amacı siyasi aktörlere daha iyi hizmet verebilmek onlara kullanabilecekleri daha iyi bir araç sağlamaktır. Performans yönetimi süreci günlük siyasi bakış açısıyla bakıldığında çok yavaş işliyor ve hedefleri çok uzakta kalıyor gibi görülebilir. Bakan bir ajansa direk olarak bazı görevler verebilir. Görevler anlaşmanın hedefleriyle çelişiyor olabilir. Ya da ajans kaynaklarını öncelendirmekte hem bakanın isteklerini karşılamak hem de anlaşmanın hedeflerine ulaşabilmek anlamında sorunlar yaşıyor olabilir.

9 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 9 Yukarıdan Aşağı Aktörler “Daimi Müsteşar” Yönetimsel birimin işleyişi ve gelişimiyle ilgili genel sorumluluk. Matrix organizayonun (bakanlık) görüşlerini koordine eder. Kurum yönetim biriminin önemli bir destekleyicisidir. En öncelikli ajanslarla (operatör grup 1) yapılan anlaşma müzakerelerinde eğer görev müsteşara verilmediyse başkanlık görevini üstlenir. Kurum yönetimi kurulun performans yönetiminde yeni bir birim olarak yer almaktadır. Başkanlık görevini yürüten daimi müsteşar. Katılımcılar: Bakanlığın birim başkanları ve operatör grup 1 ajanslarının yöneticileri.

10 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 10 Yukarıdan Aşağı Aktörler “Müsteşar” Kurum yönetim biriminin başkanıdır. Birimin performans yönetimi hedeflerinin uygulanmasıyla genel sorumluluk. En öncelikli ajanslarla (operatör grup 1) yapılan anlaşma müzakerelerinde eğer görev daimi müsteşara verilmediyse başkanlık görevini üstlenir. Performans hedeflerinin hazırlanması noktasında oldukça etkindir. Özellikle kurum stratejisi temel hedefleriyle ilgili konularda etkilidir. Kurum yönetim grubunun başkan yardımcısıdır. Departmanlarla eşgüdüm içerisinde performans yönetim sürecini geliştiren birimin bir parçasıdır. Bakanlıkta yeni bir aktördür.

11 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 11 Yukarıdan Aşağı Aktörler “Genel Müdür” Bakanlık departman başkanları Politika sektörünü temsil eder Kaynaklar ve uygulamalar Mevzuat 2, 3 ve 4 numaralı operatör gruplarına dahil olan ajanslarla yapılan anlaşma toplantılarına başkanlık eder. Ayrıca 1 numaralı operatör grubuna dahil olan ajanslarla yapılan müzakerelerde güçlü bir aktördür. Performans yönetimi personeli hem departmanlara hem de departmanların alt birimlerine bağlı olarak çalışır. Geleneksel olarak güçlü bir pozisyondur.

12 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 12 Performans Yönetimi Personeli Resmi ve uygulamaya dönük bir role sahiptir. Performans yönetimi personeli ilgili ajansa ait hazırlıklardan sorumludur. Bakanlık ve ajans arasında uzman seviyesinde sürekli iletişim sağlar. Performans yönetimi personelinin özellikleri: Yeterlilik Uzmanlık Yetki

13 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 13 Performans Yönetimi Personeli Görevleri Bakanlık ve ajans arasında devam eden sürece ev sahipliği yapar. Performans anlaşmasının hazırlığıyla ilgilenir. İlk brifinge başkanlık eder ve müzakereler sırasında yöneticilik yapar. Yöneticiye rapor sunar. Ajansın önemli projelerine katılır. Gayri-resmi iletişimden sorumludur. Rolü Hedef ve stratejilerin koordinatörü ve uygulayıcısıdır. Ajansı bakanlıkta temsil eden ses olmaktan daha çok ”Yönlendirici role” sahiptir, Bakış açısına öncelik verir Gelişimsel yaklaşım

14 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 14 Performans Yönetimi Personelinin İşinin İyileştirilmesi Ortak terminoloji Ortak araçlar Ortak kural ve uygulamalar Yatay bakış açısı Network / Ağ Desteği Eğitim Programı

15 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 15 Yukarıdan Aşağı Aktörler Finansal Birim Yönetim biriminin kaynak ve yaklaşımlarının genel sorumluluğu Harcama limitleri finans birimine güçlü bir rol sunar. Verimlilik programı hem kısıtlama hem de yeni yatırımlar yapma anlamında olanaklar sunar. Bütçe sürecine ev sahipliği yapar. Bütçe teklifinde öncelikli hedefleri belirler. Ekonomik olarak uygun olan yolu temsil eder.

16 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 16 Çok Aktör – Tek ses? Amaç: Bakanlık performans yönetiminde tek bir görüşle temsil edilir  Hayati Nokta: Müzakereler Başkan sadece kendi departmanını/birimini değil tüm bakanlığı temsil eder. Bakanlık tarafının aktörleri görüşlerini başkana önceden sunarlar. Amaç nasıl gerçekleştirilir? Mükemmel bir biçimde değil.  Çok fazla aktör, çok fazla rol ve çok ayrık projeler.  İşi basite indirge, Matrix’i koru(yatay hareket yöntemi)  Aktörler kadar süreçleri de bir araya getir.  Strateji birimi + kurum yönetim birimi+finansal birim?

17 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 17 Ajansın Aktörleri Ajans Başkanı Çoğunlukla genel müdürler seçilir Daimi müsteşar/müsteşar/bakanlık departmanının genel müdürü/performans yönetimi personeli ve ajans başkanı arsında daimi iletişim vardır Uygulamalar değişkenlik gösterebilir. Ajans başkanına yakın pozisyonda olan eşgüdümden sorumlu personel Performans yönetimi personelinin muadilidir Sürekli iletişimden sorumludur Performans anlaşmasının taslağından sorumludur. Gelişim sürecinde etkin rol oynar.  Bakanlık ve ajans arasında sürekli temas vardır.


"Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1 1.2.7 ORGANİZASYON ve SÜREÇ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları