Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEĞERLENDİRME TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü/

2 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

3 a) Teşkilat Şeması VALİ İL GENEL MECLİSİ İL ENCÜMENİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
SEKRETER İÇ DENETİM KONTROL MEMURLUĞU GENEL SEKRETER YARDIMCISI TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SEKRETER YARDIMCISI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MD. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD. PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MD. MÜDÜR MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ALTUNHİSAR İLÇE ÖZEL İD. MD. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMARDI İLÇE ÖZEL İD. MD. BOR İLÇE ÖZEL İD. MD. ÇİFTLİK İLÇE ÖZEL İD. MD. ULUKIŞLA İLÇE ÖZEL İD. MD.

4 b) İl Özel İdaresinin Görevleri
5302 sayılı yasanın 6. maddesinde belirtilen hizmetleri sürdüren idaremiz; 1- Mahalli ve müşterek nitelikteki; Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve ortaöğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, 2-İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesislerine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, Katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek, halkımızın yaşam kalitesini ve ilimizin refah düzeyini yükseltmek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

5 c) İdaremiz Kadro ve Personel Durumu
Genel Sekreterlik, 2 Genel Sekreter Yardımcısı, 1 Hukuk Müşavirliği, 1 İç Denetim Kontrol Memurluğu, 12 Şube Müdürlüğü, 5 İlçe Özel İdare Müdürlüğü şeklinde teşkilatlanmış olup, 94 Memur 192 daimi işçi olmak üzere toplam 286 personel ile hizmet sunmaktadır. BİRİM MÜDÜRLÜKLERİMİZ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü İmar, Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü .

6 e) Toplum Yararına Çalışma Projesi
d) Mevsimlik İşçiler İdaremizde 2012 yılı içerisinde 5 ay 29 gün süreyle toplam 11 adet mevsimlik işçi çalıştırılmıştır. e) Toplum Yararına Çalışma Projesi İdaremizde altyapı ve üst yapı çalışmaları için Türkiye İş Kurumu Niğde İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol ile Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında ödeneği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca finanse edilmek üzere 5 ay süre ile 55 adet işçi çalıştırılmıştır.

7 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

8 a) Bütçe b) Bütçe Gelirleri
İdaremizin 2012 mali yılı başlangıç bütçesi 22 milyon TL gelir ve gider üzerinden hazırlanarak İl Genel Meclisimizce kabul edilmiştir tarihi itibari ile yürürlüğe giren bütçemizin 12 aylık performans bilgileri aşağıdadır. Bakanlıklar tarafından idaremize aktarılan tahsisli paralar bu bütçenin dışındadır. İdaremize 2012 yılında KOP kapsamında 8 milyon TL, KÖYDES kapsamında 3 milyon 56 bin TL, tarımsal sulama kooperatifleri için 13 milyon 885 bin lira ödenek aktarılmıştır. b) Bütçe Gelirleri  Gelir Kalemi Miktar (TL) Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri (Kiralar) Diğer Gelirler (Faiz ve İller Bankası) Sermaye Gelirleri (Satışlar) Toplam

9 c) Bütçe Giderleri YATIRIM HARCAMALARI Gider Kalemi Miktar (TL)
Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Giderleri Mal ve Hizmet Alımları (İş Mak. Onr, Elk, Su vb.) Cari Transferler (Em. San Ek Karş., Memur Yem.) Yatırım Harcamaları Sermaye Transferleri (Birliklere ve Köylere Yardım) Toplam YATIRIM HARCAMALARI İdare Payı Tarımsal Hiz. Müd TL Yol ve Ulaşım Hiz. Müd TL Destek Hizmetleri Müd TL Plan. Pro.Yat. ve İnş. Müd TL İmar ve Ken. İy. Müd TL Toplam TL

10 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

11 b) 2012 Yılı Araç-İş Makinası Alımları
a) Makina Parkı 69 adet iş makinası (dozer, greyder), 37 adet binek araç (pick-up, taksi), 25 adet yardımcı araç (kamp, seyyar tamir) olmak üzere toplam 131 adet araç-iş makinesiyle hizmetlerimizi yürütmekteyiz. Bütün araçlarımızda “Araç Takip Sistemi” bulunmakta olup, araçlarımızın görev mahallinde çalışıp çalışmadığı günlük raporlarla kontrol edilmektedir. b) 2012 Yılı Araç-İş Makinası Alımları Hıtachı Paletli Ekskavatör 1 Adet Gıda Numune Denetim Aracı 1 Adet (Tarım İl Müdürlüğü’ne) Ambulans Adet (Sağlık İl Müdürlüğü’ne) Çift Kabinli Kamyonet 3 Adet Mitsubishi Kamyonet (Akaryakıt Tankeri) 1 Adet Çekilir Tip Karavan 4 Adet Çift Kabinli Pick-up 3 Adet Mercedes Damperli Kamyon 2 Adet Treyler Roley Tank 1 Adet Volvo Greyder Adet Vabil Silindir 1 Adet Yama Silindiri Adet Distribütör Yapımı 1 Adet Toplam TL harcama yapılmıştır. Teşvik Belgemizden dolayı iş makinesi alımlarında TL KDV muafiyeti sağlanmıştır.

12 c) Akaryakıt, Lastik ve Yedek Parça Alımı
Akaryakıt alımına TL Lastik alımına TL Yedek parça alımına TL olmak üzere, Bu üç kaleme toplam TL harcama yapılmıştır. d) Atölyemizde Yapılan Bakım Onarımlar İdaremiz Atölyesinde 20 kişi çalışmakta olup, tüm araçlarımızın garanti kapsamı dışındaki işleri atölyemizde yapılmaktadır yılında aşağıdaki işler yapılmıştır. Açılan İş Emri Sayısı : 600 Adet Motor Revizyon : 12 Adet Ağır Şase Revizyon : 55 Adet Hafif Şase Tamiri : 242 Adet Kaynak ve Kaporta Tamiri : 276 Adet Kaporta ve Boya İşleri : 15 Adet

13 e) Pınarbaşı Konkasör Şantiyesi
Bor Pınarbaşı konkasör şantiyesine TL harcanarak iyileştirmeler yapılmıştır. Amacımız mevcut tesisimizin kapasitesini artırarak ihtiyacımız olan malzemeyi (Filler, A, B tipi mucur) kış mevsiminde elde ederek iş makinelerimizin yaz aylarında arazide çalışmasını sağlamaktır. Yaptığımız iyileştirme ile daha önce 1 yılda elde ettiğimiz malzemeyi 6 ayda elde etmiş durumdayız. f) Asfalt Plent Tesis Kurulması Bor İlçesi Pınarbaşı Şantiyemizde kurulacak olan 160 Ton/Saat kapasiteli Asfalt Plent tesisinin yaklaşık maliyeti ve şartnamesi hazırlanmış olup ihale aşamasındadır. Tesisin yaklaşık maliyeti TL’dir. g) Araç Satış ve Kiralama Gelirleri İdaremizce kullanılmayan ve eski olan iş makineleri ihaleyle satılarak 133 bin lira, iş makinelerinin kiraya verilmesi karşılığında da 35 bin 847 lira gelir elde edilmiştir. Satışı Yapılan İş Makineleri; 1 adet vibratör silindir, 1adet dozer, 20 adet kamp treyler.

14 YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

15 a) Mevcut Yol Ağı İcmali (Km)
İlçe Asfalt Kaplama Stabilize Kaplama Tesviye Ham Yol Parke Kaplama Toplam Merkez 231 149 16 26 21 443 Altunhisar 17 2 40 Bor 267 111 18 9 23 428 Çamardı 166 141 30 20 5 362 Çiftlik 88 42 4 139 Ulukışla 323 177 59 6 583 1.092 641 127 73 62 1.995

16 1. Kat Asfalt Kaplama (Km) 2. Kat Asfalt Kaplama (Km)
b) Asfalt Kaplama İcmali 1. Kat Asfalt Kaplama (Km) 2. Kat Asfalt Kaplama (Km) Toplam (Km) 82 216 298

17 c)2009-2012 Bitüm Maliyetleri Yıllar Bitüm Değişimi Asfalt kaplama
Bitüm Fiyatları (TL) Yıllık Artış % 1 km maliyeti (TL) Yıllık Artış AC160/220 Asfalt MC30 Astar Kat 2. Kat 2009 0.710 0.1145 23.227 12.593 2010 0.837 1.361 15 16 26.499 14.365 12 2011 1.124 1.985 26 31 34.833 18.851 24 2012 1.239 2.195 9 10 38.304 20.603

18 Yıllık Kullanılan Rotmiks in
d) Rotmiks Maliyetleri Yıllar MC 800 Fiyatı (TL) Yıllık maliyet Yıllık Kullanılan Rotmiks in Miktarı (m3) Maliyeti (TL) 2009 1.022 120 7.200 2010 1.193 140 5.750 2011 1.735 230 3.500 2012 1.941 260 7.100

19 e) Asfalt Kaplama Yapılan Yollarımız
MERKEZ BOR Köy Yolunun Adı 1. Kat Asf. Kap. (Km) 2. Kat Asf. Kap. (Km) Çarıklı (KÖYDES) 3 Kiçağaç (KÖYDES) 1 Özyurt– Gümüşler (KÖYDES) 4 Pınarcık (KÖYDES) 2 Himmetli Köyiçi (KÖYDES) Ağcaşar Köyiçi (KÖYDES) Aşlama (Öİ) Özyurt (B. Onr.) (Öİ) 8 Özyurt-Çamardı Hd. (Öİ) Güllüce Köyiçi (Öİ) Hasaköy Köyiçi (Öİ) Toplam 20 15 Köy Yolunun Adı 1. Kat Asf. Kap. (Km) 2. Kat Asf. Kap. (Km) Kaynarca-Halaç Kılavuz-Kızılkapı (Grup Köy Yolu) (KÖYDES) 18 Havuzlu-Postallı-Kürkçü (Grup Köy Yolu) (KÖYDES) 21 Havuzlu-Postallı-Kürkçü (B. Onr.) (Öİ) 3 Bayat (B. Onr.) (Öİ) 1 Badak - Altay (Öİ) 2 Toplam 4 42

20 ÇAMARDI ÇİFTLİK ULUKIŞLA Köy yolunun adı 1.Kat Asf. Kap. (Km)
Çamardı-Kavaklıgöl-Celaller (KÖYDES) 9 Eynelli (KÖYDES) 1 7 Pınarbaşı-D.kazık-Çukurbağ (KÖYDES) 5 Pınarbaşı-Demirkazık-Çukurbağ (Öİ) Üçkapılı - Özyurt (Öİ) 4 Bekçili Köyiçi (Öİ) Kavaklıgöl Köyiçi (Öİ) Toplam 2 31 Köy yolunun adı Kat Asf. Kap. (Km) 2. Kat Asf. Ovalıbağ-Çardak-Mahmutlu (B. Onr.) (Grup Köy Yolu) (KÖYDES) 0,5 Çınarlı-Azatlı (KÖYDES) 2 Çınarlı-Azatlı (B. Onr.) (Öİ) 1 Murtaza-Hacıabdullah (Öİ) 3 Sultanpınarı-Çiftlik (Öİ) Mahmutlu-Şeyhler (Öİ) 4 Toplam 3,5 12 ULUKIŞLA Köy Yolunun Adı 1.Kat Asf. Kap. (Km) 2. Kat Asf. Hacıbekirli-Çat Mah. (KÖYDES) 19 Handeresi-Ünlükaya (B. Onr.) (Öİ) 1 6 Güney-Altay (Öİ) 10 İlhan (B. Onr.) (Öİ) Alihoca (B. Onr.) (Öİ) 4 Altay - Badak (Öİ) 8 Güney - Ulukışla (Öİ) Başmakçı Köyiçi (Öİ) 2 Hasangazi Köyiçi (Öİ) Beyağıl Köyiçi (Öİ) 3 Toplam 68

21 f)Yapılan Yol Genişletme ve Onarım Çalışmaları
1- Ulukışla Hacıbekirli Köyü’nün 19 Km’lik yolu onarım yapılarak asfalt kaplaması yapılmıştır. 2- Üçkapılı-Özyurt-Gümüşler Yolunun 8 Km’lik kısmı onarıma alınarak genişletilmiş ve asfalt kaplaması yapılmıştır. 3- 36 Km’lik Bor Kaynarca köyü ile Halaç-Kılavuz Çamardı Celaller grup köy yolları büyük onarıma alınmış 8 Km’lik kısmı genişletilerek asfalt kaplama yapılmıştır. 4- Çınarlı –Azatlı arasındaki 6 Km’lik yolun 3 Km’lik kısmında köy yolu genişletilerek asfalt kaplaması yapılmıştır. 5- 7 Km’lik İlhan–E 90 bağlantı yolunun 1 Km’lik sorunlu kısmı büyük onarıma alınarak genişletilmiş yolun tamamının asfalt kaplaması yapılmıştır. 6- 26 Km’lik Handeresi –Ünlüyaka grup köy yolunun 1 Km’lik kısmında onarım yapılarak 7 Km’lik kısmında asfalt kaplama yapılmıştır. Ayrıca; Kılavuz–Celaller Köyleri arasındaki 20 Km’lik yolun 11 Km’lik kısmı büyük onarıma alınarak stabilize hale getirilmiş, Çamardı Üskül Maşat Tepesi 5 metre düşürülüp, büyük onarıma alınarak stabilize hale getirilmiş olup, Her iki yolun asfalt kaplaması 2013 yılında yapılacaktır.

22 g) Parke Kaplama İşleri İcmali (İl Bazında/m2 )
2012 yılında 157 bin 975 metrekare kilitli parke kaplama işi yapılmış, ilçe bazında aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. İlçe Miktar Merkez 41.450 Altunhisar 8.700 Bor 27.600 Çamardı 30.525 Çiftlik 19.600 Ulukışla 30.100 Toplam

23 h) Parke Kaplama İşleri İlçelere Göre Dağılımı (m2)
Kırkpınar 1500 Kumluca 1000 Pınarcık Tepeköy Yaylayolu Yeşilburç 1300 Gösterli Narköy 1250 Tırhan Ballı Hasaköy 1400 Kömürcü HacıabdullahŞehit M.Avcı İÖO 500 İmam Hatip Lisesi 300 Kiledere Şehit Emrah Eryılmaz İÖO 1350 Niğde Fen Lisesi Bağlama İÖO Toplam 41.450 MERKEZ Aşlama 2000 Hamamlı 1000 Çarıklı Fesleğen 1500 Hançerli Himmetli Kızılören Yeşilova Özyurt Taşlıca Uluağaç 2500 Yarhisar Ağcaşar Güllüce 3050

24 ALTUNHİSAR BOR ÇAMARDI Uluören 3900 Mrkz Mustafa Necati İÖO 1300
Karakapı Durmuş Balarban İÖO 1400 Keçikalesi Cumhuriyet İÖO 2100 Toplam 8.700 BOR Balcı 1750 Bayat 2450 Obruk 1500 Gökbez 500 Karamahmutlu Havuzlu 750 Kayı 1250 Okçu Badak Emen Halaç 2250 Karacaören Kavuklu 1200 Kılavuz 6700 Kızılkapı Kürkçü Postallı Seslikaya Bereket TOKİ İÖO 1000 Toplam 27.600 ÇAMARDI Bekçili 4325 Beyazkışlakçı 1000 Çardacık Elekgölü 1250 Celaller 3000 Çukurbağ 1150 Eynelli 4100 Pınarbaşı (Aktaş Mah.) Sulucaova 1500 Orhaniye Kavlaktepe Kocapınar Mahmatlı Üçkapılı 2150 Yelatan Yeniköy 2050 Burç İÖO Toplam 30.525

25 ÇİFTLİK ULUKIŞLA Emirler 1000 Hacıbekirli Hasangazi 1750 İlhan Çanakçı
1250 Tabaklı Güney Hüsniye Tekneçukur Elmalı Handeresi 1500 Porsuk (Alanbahçe) Çifteköy Gümüş Beşevler (Toraman) Alihoca Başmakçı Beyağıl İmrahor Karacaören Kolsuz 1350 Tepeköy Koçak Kozluca Maden Ünlükaya Toplam 30.100 Murtaza 1500 Ovalıbağ 1800 Sultanpınarı 2500 Mahmutlu Kula 2200 Çardak 1250 Şeyhler 3900 Çınarlı 1000 Bozköy İÖO 1950 Divarlı İ.Çankaya İÖO 2000 Toplam 19.600

26 ı) Karla Mücadele Karla mücadele çalışması yılında başarılı bir şekilde yürütülmüştür. Toplam 18 bin 519 km yolda yapılan çalışmanın ilçe bazında dağılımı şu şekildedir. İlçe Km Merkez 2.974 Altunhisar 112 Bor 3.559 Çamardı 3.954 Çiftlik 2.709 Ulukışla 5.171 Toplam 18.519

27 i) Onarım, Stabilize Kaplama, Greyderli Bakım, Malzemeli Bakım, Sanat Yapıları, Trafik İşaretleri
İdaremiz Yol ve Ulaşım Şube Müdürlüğü asfalt kaplama, parke kaplama ve karla mücadele çalışmalarının yanısıra 2012 yılında; 49 Km onarım, 83 Km stabilize kaplama, 1989 Km greyderli bakım, 37 Km malzemeli bakım, 1060 metre sanat yapısı işi, 170 adet trafik işaretleme işlerini tamamlamış ve köylünün hizmetine sunmuştur.

28 k)Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Mali Analizi
Toplam TL'lik yaklaşık maliyetli iş, TL harcama yapılarak tamamlanmıştır. Harcama rakamlarına ilişkin detaylar tabloda gösterilmiştir. İşin Adı Ödeneği Yaklaşık Maliyeti Harcama Bitüm Alımı Asfalt Katkı Maddesi Alımı 16.843 12.744 Sanat Yapıları Alımı Parke Taşı Temini ve Döşenmesi Trafik İşaret ve Levha Alımı 1.025 850,00 Plotter Alımı 4.641 4.319,00 Lasermetre Alımı 1.609 1.463 Ölçüm Aleti (GNSS) Alımı 39.412 37.170 Pınarcık Köyü Kanal Yapımı 97.576 51.826 Toplam

29 TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

30 a) İlimizde Tarımsal Sulama
Niğde İli’nde hektar (ha) alanda tarım yapılmaktadır. Bu alanın hektar (Toplam tarım alanının % 42’si) sulanırken, hektar (Toplam tarım alanının % 58’i) da ise kuru tarım yapılmaktadır. İdaremizce geçmişten günümüze kadar sulamaya açılan saha hektardır. Niğde İli’nde mevcut su rezervi ile sulanabilecek alan en fazla hektardır. Halen fiilen sulanan yaklaşık hektara ilave olarak en fazla hektar daha sulamaya açılacak alan vardır. 2012 yılı sonu itibariyle HİS (Hayvan İçme Suyu) ve sulama göleti sayımız toplam 53 adet olacaktır. 2012 yılında ise gölet, YAS (Yeraltı Sulama), YÜS (Yerüstü Sulama), KOP (Konya Ovası Projesi) tarımsal destek projesi olmak üzere toplam 34 adet proje uygulamaya konmuş olup; hektar ilave alan sulamaya açılacaktır.

31 b) Tarımsal Sulama Faaliyet İcmali
İdaremiz tarımsal sulama alt yapısında 2012 yılında 34 adet proje/mal alımı/iş yapmıştır. Bu çalışmalar neticesinde Hektar alan sulamaya açılmış ve çiftçi ailesinin istifadesine sunulmuştur. Yapılan bu çalışmalar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. İşin Nev'i Adet Sulama Göleti 1 Kapalı Sistem Sulama Projeleri 15 Açık Kanal Sulama Projeleri 12 Hayvan İçme Suyu Göleti 2 Mal Alımı 4 Toplam 34

32 c) 2009-2012 Tarımsal Sulama Faaliyetleri Mali İcmali
Yılı 2009 2010 2011 2012 Projelerin Yaklaşık Maliyeti (TL) Projelerin İhale Bedeli (TL) Yapılan Harcama (TL)

33 d) İl Özel İdaresi Kaynaklı Tarımsal Sulama Projeleri
İdaremiz kendi öz kaynaklarından 2012 yılında 14 proje uygulamıştır. Projelerin yaklaşık maliyet toplamı TL olup, proje detayları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sıra İlçesi Proje Adı Yaklaşık Maliyet (KDV Dahil) İhale bedeli Harcama Tutarı 1 Merkez Toprak Tahlil Lab.Hizmet Alımı 2.430 2 Kırkpınar YÜS Sulama Tesisi 3 Küçükköy Havuz Onarım Projesi 32.976 28.574 4 Uluağaç YÜS Sulama Tesisi 5 Bor Bor-Hallaç YÜS PVC Boru Alımı 24.113 18.880 6 Gökbez YÜS Sulama Tesisi 88.500 88.499 7 Gökbez Sulama Göleti 8 Çamardı Kocapınar YÜS Sulama Tesisi 84.139 84.136 9 Sulucaova YÜS Sulama Tesisi 49.053 31.860 31,860 10 Pınarbaşı YÜS Sulama Tesisi 11 Çukurbağ YÜS Sulama Tesisi 12 Ulukışla Aktoprak Havuz Gölet Bağlantısı 13 Beyağıl YÜS Sulama Tesisi 14 Merkez YÜS İsale Hattı Projesi 146,967 Toplam YÜS: Yer üstü sulama (Açık Kanal)

34 e) KOP Kaynaklı Tarımsal Sulama Projeleri
KOP kaynaklarından 8 milyon lira ödenek gönderilmiş olup, idaremizce 142 bin lira katkı ile 17 proje uygulanmıştır. Projelerin detayları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sıra İlçesi Proje Adı Yaklaşık Maliyeti (KDV Dahil) İhale Bedeli (KDV dahil) Harcama Tutarı 1 Merkez Yaylayolu Göletten Kapalı Sistem Sulama Tesisi 2 Tepeköy Gölet Kapalı Sistem Derivasyon Tesisi 3 A.Hisar Yeşilyurt Kapalı Sistem Sulama Tesisi 4 Bor Kavuklu Göletten Kapalı Sistem Sulama Tesisi 5 Çamardı Kavlaktepe Göletten Kapalı Sistem Sulama Tesisi 6 Eynelli Göletten Kapalı Sistem Sulama Tesisi 7 Bademdere Göletten Kapalı Sistem Sulama Tesisi 8 Demirkazık Göletten Kapalı Sistem Sulama Tesisi 9 Kocapınar Göletten Kapalı Sistem Sulama Tesisi 97.109 55.460 54.366 10 Üçkapılı Göletten Kapalı Sistem Sulama Tesisi 11 Çiftlik Şeyhler HİS Göleti 56.432 12 Ulukışla Hüsniye Göletten Kapalı Sistem Sulama Tesisi 13 İlhan Göletten Kapalı Sistem Sulama Tesisi 14 Yeniyıldız Göletten Kapalı Sistem Sulama Tesisi 92.420 46.020 44.169 15 Maden Göletten Kapalı Sistem Sulama Tesisi 16 Alihoca Göletten Kapalı Sistem Sulama Tesisi 17 Emirler Göletten Kapalı Sistem Sulama Tesisi Toplam

35 f) DSİ İle Ön Sözleşme Yapan Kooperatifler
YAS Kooperatifleri Yağmurlama Projeleri için DSİ ön sözleşmelerinde ilimizde 9 kooperatif sözleşme imzalamış durumdadır. Sözleşme gereği ilk üç yıl ödemesiz sıfır (0) faizli 15 yılda geri ödemeli sözleşme imzalayan kooperatiflerin listesi ve işlerin son durumu aşağıdaki tabloda verilmiştir. 51 adet YAS sulama kooperatifinden 18 adet kooperatif DSİ ile ön sözleşme yaparak basınçlı sistem sulamaya dönüşüm programına dahil olmuşlardır. 8 adet kooperatifin arazi toplulaştırmasına girdiği için sulama tesisleri Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağından, ön sözleşmeleri iptal edilmiştir. Yeşilyurt Sulama Kooperatifi ödeme güçlüğü çekeceği gerekçesi ile dönüşüm projesinden vazgeçmiştir. Merkez Kayırlı Sulama Kooperatifi ise ön sözleşme imzalamıştır. Nihayetinde ilimizde 9 sulama kooperatifi DSİ ile ön sözleşme imzalamıştır,

36 g) DSİ İle Ön Sözleşme Yapan Kooperatiflerin Durumları
Sıra Kooperatifin Adı Tahmini/ İhale Bedeli Harcama Açıklama 1 Niğde Bor Aliyer - Proje Aşamasında 2 Niğde Bor Karanlıkdere Kuyu Debilerinin D.S.İ Tarafından Güncellenmesi Bekleniyor. 3 Niğde Çiftlik Ovalıbağ 4 Niğde Çamardı Kavlaktepe İş Bitti 5 Niğde Altınhisar Merkez Yer Teslimi Yapıldı. İş Başlamadı. 6 Niğde Altınhisar Ulukışla 7 Niğde Altınhisar Çömlekçi 8 Niğde-Bor-Tepeköy 9 Niğde-Merkez -Kayırlı  Toplam

37 Proje Şubat 2013’te bitecek
h) 1000 Günde 1000 Gölet Projesi Sıra İşin Adı Tahmini bedel KDV dahil Açıklama 1 Niğde Merkez Hacıabdullah Sulama Göleti Planlama safhasında 2 Niğde Bor Kılavuz Sulama Göleti Proje Şubat 2013’te bitecek 3 Niğde Bor Havuzlu Sulama Göleti 2013 yılında etüd edilecek 4 Niğde Çamardı Bademdere Sulama Göleti 5 Niğde Çamardı Ören Sulama Göleti 6 Niğde Çiftlik Kitreli Sulama Göleti 7 Niğde Çiftlik Sultanpınarı Sulama Göleti 8 Niğde Ulukışla İmrahor Sulama Göleti 9 Niğde Ulukışla Handeresi Sulama Göleti  10  Merkez Elmalı Sulama Göleti   Toplam

38 ı) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarafından Yapılacak Toplulaştırma ve Kapalı Sistem Sulama Tesisleri Sıra İlçesi Proje adı  Yeri 1 Merkez Merkez Çavdarlı YAS Sulama Tesisi Çavdarlı 2 Merkez Dikilitaş YAS Sulama Tesisi Dikilitaş 3 Merkez İnli YAS Sulama Tesisi İnli 4 Merkez Hacıabdullah YAS Sulama Tesisi Hacıabdullah 5 Merkez Ağcaşar YAS Sulama Tesisi Ağcaşar 6 Merkez Alay YAS Sulama Tesisi Alay 7 Merkez Bağlama YAS Sulama Tesisi Bağlama 8 Merkez Hasaköy YAS Sulama Tesisi Hasaköy

39 9 Merkez Merkez Konaklı YAS Sulama Tesisi Konaklı 10 Merkez Ovacık YAS Sulama Tesisi Ovacık 11 Merkez Yeşilgölcük YAS Sulama Tesisi Yeşilgölcük 12 Yeşilova (Kiçiağaç) YAS Sulama Tesisi Yeşilova 13 Merkez Kiledere YAS Sulama Tesisi Kiledere 14 Merkez Tırhan YAS Sulama Tesisi Tırhan 15 Merkez Edikli YAS Sulama Tesisi Edikli 16 Merkez Çarıklı YAS Sulama Tesisi Çarıklı 17 Merkez Aşlama YAS Sulama Tesisi Aşlama 18 Merkez Karaatlı YAS Sulama Tesisi Karaatlı 19 Merkez Çayırlı YAS Sulama Tesisi Çayırlı 20 Merkez Yarhisar YAS Sulama Tesisi Yarhisar 21 Merkez Elmalı YAS Sulama Tesisi Elmalı 22 Merkez Gösterli YAS Sulama Tesisi Gösterli 23 Merkez Orhanlı YAS Sulama Tesisi Orhanlı 24 Bor Bor Balcı YAS Sulama Tesisi Balcı 25 Bor Çukurkuyu YAS Sulama Tesisi Çukurkuyu 26 Bor Kayı YAS Sulama Tesisi Kayı 27 Bor Kızılca YAS Sulama Tesisi Kızılca

40 i) 2013 Yılı Hedefleri ve Çalışmaları
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz 2013 yılı için 14 adet proje hazırlamıştır. Bu projelerin toplam yaklaşık maliyeti TL’dir. 2013 yılı için incelemeye aldığımız 32 adet dilekçe mevcut olup, etüt ve proje çalışmaları devam etmektedir. KOP İdaresi Başkanlığı kabul ettiği taktirde zemin yapısı geçirgen olan, ancak hidrolik ve topografik yapısı gölete uygun olan mahallerde de jeomembran kaplama ile gölet projeleme işleri yapılacaktır. 6 Gölet Sulama tesisi projesinin yapımı için ihaleye çıkılmış olup, yılı KOP ödeneğine yetiştirilecektir.

41 g) Toprak-Su Tahlil Laboratuvarı İcmali
Yıl içinde idaremiz toprak ve su tahlil laboratuvarında adet toprak, 24 adet su analizi gerçekleştirilmiş, sonuçlar üreticilere bildirilmiştir. 2013 yılı içinde laboratuvarımızda toprak ve su tahlillerinin yanısıra PVC ve PE boru muayene testleri de yapılacağından idaremiz yerleşkesinde faaliyet gösteren laboratuvar, il merkezinde öncesinde misafirhane olarak kullanılan ancak 5 yıldır atıl vaziyette bulunan sosyal tesis binası onarılarak faaliyetlerini 2013 yılbaşı itibariyle burada sürdürecektir.

42 PLAN PROJE YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

43 a) İçme Suyu Durum İcmali
İlimiz genelindeki tüm köy ve bağlıları şebekeli içmesuyu tesisine sahiptir. İlimizde içme suyu yetersiz yerleşim birimimiz yoktur. İçme suyunda yaşanan en büyük problem, içme suyunun sulama suyu olarak kullanılması ve sayaç kullanılmamasıdır. KÖYLERİN İÇMESUYU DURUMU Cazibeli içmesuyu kullanan köy sayısı 86 Terfili içmesuyu kullanan köy sayısı 64 Terfili ve Cazibeli kullanan köy sayısı 45 Hem terfili hem cazibeli köylerden 15 adedi her iki sistemi sürekli kullanmaktadır. 30 köy ise terfili sistemi gerek oldukça kullanmaktadır. 2012 YILI ÇALIŞMALARI 2012 yılında 9 adet ihaleli 58 adet limit içme suyu işi yapılmıştır. Limit işler için yapılan harcama ,00 TL’dir. İhaleli işlere ilişkin projelerin detayları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

44 b) İhaleli İçme Suyu Projeleri
Sıra İlçe Köy Projenin Adı Nakit Harcama (TL) Fiziki Ger. (%) 1 Tüm İlçeler Tüm Köyler PVC Boru ve Fittings Malzeme Alımı 100 2 Altunhisar Bor Uluören-Halaç- Havuzlu Depo Onarım İnşaatları 12.980 3 Bor Balcı İsale ve Depo Şebeke Hattı Yapımı 37.573 90 4 Çamardı Celaller İçme Suyu İnşaatı (ENH+Sondaj) 57.409 5 Kocapınar İçme Suyu Depo İnşaatı 63.686 6 Pınarbaşı-Aktaş Mah. İsale hattı, Terfii Binası, Depo Yapımı 7 Merkez Ağcaşar ENH, Terfii Hattı ve Binası Yapımı 8 Gösterli Depo İnşaatı İsale Hattı 82.402 9 Ulukışla Gümüş-H. Bekirli Çat-Ş.Ömerli, Köşkönü Depo Onarımı İnşaatları 18.290 Toplam 99

45 c) Mevcut Klorlama Cihazı İcmali
İlimiz Köy İçme Suyu Depolarında : Elektrikli Klorlama Cihazı : 51 Su Tahrikli Klorlama Cihazı : 20 Güneş Enerjili Klorlama Cihazı: 68 Olmak üzere toplam 139 adet klorlama cihazı bulunmaktadır. Klorlama cihazlarının düzenli olarak çalışması için birimimizden 1 elektrik mühendisi ve1 elektrik teknikeri ile denetim sağlanmaktadır. Su tahrikli klorlama cihazları zaman içerisinde güneş enerjili tam otomatik ORP sistemli klorlama cihazına dönüşecektir. d) Drenaj Yapılan Köyler Köy nüfusunun artması yeni yerleşim yerlerinin açılması nedeniyle mevcut su kaynaklarına ek olarak takviye amaçlı drenaj çalışmaları 2012 yılında da yapılmış çalışmalar aşağıda gösterilmiştir. Bor Bereke Çamardı Celaller, Çukurbağ, Sulucaova, Yeniköy Çiftlik Murtaza Merkez Himmetli, Kızılören, Yaylayolu, Narköy Ulukışlaı Hasangazi, Horoz, Koçak Tüm bu işler için yapılan toplam harcama TL’dir.

46 Şeyhömerli (Yetersiz)
e)Sondaj İçme Suyu Tesis Geliştirme Sıra  İlçesi Projenin Adı Dönem Sonuna Kadar Nakit Harcama (TL) Fiziki Gerçekleşme (%) 1 Ulukışla Koçak  44.958,00  100 2 Şeyhömerli (Yetersiz) 31.169,00 100 3 Merkez Fesleğen (Yetersiz) 51.920,00  Toplam ,00

47 f) Köy ve Üniteler Kanalizasyon Bilgi Formu
Niğde İli tüm köy ve bağlıları şebekeli kanalizasyon tesisine sahiptir. Bununla beraber, yeni yerleşim yerlerinin açılması, yeni evlerin yapılması nedeniyle gereklilik arz eden ek kanalizasyon şebekelerinin yapımına ihtiyaçlar çerçevesinde devam edilmektedir. 2012 yılında 6 adet ihaleli kanalizasyon işi yapılırken 74 Adet Limit Kanalizasyon İşi yapılmıştır. Limit kanalizasyon işlerine TL harcanmıştır. Kanalizasyon tesislerinin hatalı kullanımından dolayı tıkanıkları gidermek amacıyla ilimizdeki köylere vidanjör hizmeti verilmektedir. g) İhaleli Kanalizasyon Yapılan İşler Sıra İlçesi Köyü Projenin Adı Dönem Sonuna Kadar Nakit Harcama (TL) Fiziki Ger. (%) 1 Altunhisar Akçaören Doğal Arıtma Tesisi 20.650 100 2 Bor Havuzlu Kanalizasyon İnşaatı 80.170 3 Okçu 36.580 4 Çamardı Ören 55.564 5 Çiftlik Şeyhler 57.416 6 Mrk. ve İlçe Köyleri Korige Boru Alımı 76.700   Toplam  100

48 İMAR ve KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

49 a) Köylerde İnşaat ve Çevre Düzenleme İşleri
Muhtarlık ve Kaymakamlıkların talebi doğrultusunda köylerimizdeki inşaat işleri 2012 yılında devam etmiş, Aralık 2012 tarihi itibariyle TL'lik yaklaşık maliyetli 57 adet yapım ve onarım işi harcama yapılarak tamamlanmıştır. b) Köylerde Talebe Bağlı İmar Hizmetleri 2012 yılı içerisinde; 176 adet imar çapı, 79 adet İnşaat ruhsatı, 16 adet yapı kullanma izni, 30 adet ifraz-tevhid-irtifak hakkı düzenlenmiştir. Kaçak yapılaşmadan dolayı 16 adet para cezası, kesilmiştir. Toplam ceza miktarı TL’dir.

50 c) Köy Yerleşik Alan Tespiti Yapılması
İlimizde tüm köylerinin köy yerleşik alan sınır tespiti bitirilmiştir. d) Mevzii İmar Planı Yapılması 2012 yılında İl Genel Meclisince onaylanan imar planı sayısı 8 olup, Aralık 2012 tarihi itibariyle 29 adet imar planı yazışması devam etmektedir. Bu başvurulardan 14 tanesi 442/3367 Sayılı yasa uyarınca köy tüzel kişiliği başvurusudur. Merkez 5 köy Bor 5 köy Çamardı 6 köy Çiftlik 1 köy Ulukışla 12 köyde yazışmalar devam etmektedir.

51 e) Coğrafi Bilgi Sistemi
2012 yılında ilimizde bulunan tüm köy ve beldelerin ölçüm çalışmaları tamamlanmıştır. İl haritamızın çizim çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Oluşacak dijital harita Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) altlık teşkil edecek ve ilimizin bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı teknik haritası olma özelliğini taşıyacaktır. CBS programı alındıktan sonra kuruma ait tüm bilgilerin programa girilmesiyle sistem tamamlanmış olacaktır. Bir bakıma köy bilgi sistemi veya İl Özel İdare Bilgi Sistemi kurulmuş olacaktır.

52 f) Koruma Uygulama ve Denetleme Bürosu Kapsamındaki Faaliyetler (KUDEB)
1-Niğde İli Merkez Eskisaray Mahallesinde bulunan Ermeni Kilisesi’nin ihale işlemleri bitirilmiş olup Restorasyon çalışmalarına devam edilmektedir. 2-Niğde Merkez Ermeni Kilisesi civarında Niğde Belediyesince yürütülen kamulaştırma çalışmalarına; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelik olan: Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payına dair yönetmelik çerçevesinde destek verilmiştir. 3-Niğde İli Merkez Sungurbey Mahallesi Cullaz Sokakta bulunan 4 adet tarihi evin restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Bu evlerden 1 adedi Gazeteciler Cemiyeti, 1 adedi Turizm ve Danışma Bürosu,1 adedi de Halı Müzesi olarak tahsis edilmiş, 1 adedi de Mimarlar Odası’na kiraya verilmiştir. 4-Niğde İli Merkez Sungurbey Mahallesinde bulunan 19 parsel (Göncü Konağı) ve 20 parsellerdeki evlerin projeleri tamamlanmış ve Bölge Koruma Kurulunca onaylanmıştır. 5-Niğde İli Bor İlçesinde bulunan Ermeni Kilisesi’nin restorasyon projesi tamamlanmak üzeredir.

53 g- Mevsimlik Tarım İşçilerinin Hayatlarını İyileştirme Projesi
İl dışından gelen mevsimlik tarım işçilerinin geldikleri dönem içerisinde sosyal ve fiziki hayatlarının iyileştirilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ortak yürütülen bir projedir. İşin kontrol ve takibi idaremizce yapılmaktadır. Proje kapsamında 4 Kamp alanı (Konaklı, Edikli, Sazlıca, Gölcük) yapılmıştır. Bu alanlarının elektrik, su, kanalizasyon, kolaylık tesisleri, mutfak ve sosyal tesis binaları ve çadır kaideleri yapılmış ve çöp konteynırları temin edilmiştir. Ayrıca; çadır alımı tamamlanmış ve belediyelere teslim edilmiştir. Söz konusu tesisler hizmete sunulmak üzere belediyelere protokolle teslim edilmiştir. 2013 yılı içinde; 7 belediyeyi kapsayan proje hazırlanmıştır. Bakanlığın proje çağrısı beklenmektedir. Sıra İlçe Proje Adı Faydalanıcı Kişi Yaklaşık Maliyet (KDV Dahil) Harcama 1 Merkez Konaklı Kasabası METİP Projesi 2.400 2 Edikli Kasabası METİP Projesi 3 Yeşilgölcük Kasabası METİP Projesi 4 Sazlıca Kasabası METİP Projesi Toplam

54 RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

55 a)Ruhsatlandırma Çalışmalarında Mevcut Durum
3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında I (a) grubu maden ocağı işletme ruhsat sayısı 17 adettir. Bu ruhsatlardan 2012 yılında özel sektöre verilen 5 adet işletme ruhsatları için ihale yoluyla ruhsatlandırmalardan TL gelir elde edilmiştir. Bununla beraber ilimiz sınırları içerisinde tüm maden ocaklarından Devlet payı adı altında İl Özel İdare payı olarak TL gelir elde edilmiştir. 2012 yılında kum çakıl ocaklarına kesilen ceza miktarı Toplam kesilen ceza : ,00 TL. Tahsil edilen : ,50 TL 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği kapsamında İşyeri açma ve çalışma ruhsat sayısı; Gayrisıhhi müessese 77 adet Sıhhi müessese 45 adet Umuma açık istirahat ve eğlence yeri 50 adet olmak üzere toplam 172 adettir. 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu kapsamında verilen arama ruhsatı 34 adet, işletme ruhsatı 2 adettir. 167 sayılı Yer Altı Suları Hakkındaki Kanun kapsamında kiraya verilen kaynak sayısı adettir.

56 CO2 Ölçümü Yapılan Sahalar
b) Jeolojik Etüt 2012 yılında İller Bankası’nın idaremiz adına jeotermal ve doğal mineralli arama ruhsatlı 5 sahada yaptığı inceleme sonucunda; *Bor İlçe Merkezi *Bahçeli Kasabası-Bereke *Kayı-Balcı *Merkez İlçe Fesleğen, Koyunlu, Fertek *Ulukışla İlçesi Çiftehan Kasabası ‘nda Toplam 11 bin 500 hektarlık alanda jeotermal kaynak bulmak amacıyla yapılan jeofizik etüt ile 4 bin noktada CO2 ölçümü yapılmıştır. CO2 Ölçümü Yapılan Sahalar

57 b) Radon, Toron ve Civa Buharı Ölçümü Yapılacak Sahalar
CO2 ölçümü yapılan noktalarla ilişkili olarak; jeotermal potansiyelin olduğu 4 bölgede bin noktada Radon, Toron ve Civa buharı ölçümü yapılması planlanmıştır. Bu yerler aşağıdaki haritada gösterilmiştir. 1-Merkez İlçe, 2Bor İlçe, 3Kayı-Balcı, 4 Çiftehan Kasabası sahaları

58

59 Boyalı alanlar termal tesis alanıdır
c) Su Dağıtım Projesi Çiftehan Kaplıca sahasında idaremiz adına işletme ruhsatlı 24 hektarlık sahadaki 18 lt/sn ve 12 lt/sn debili jeotermal kuyulardan burada bulunan tesislere su vermek amacıyla metre su dağıtım projesi hazırlanmıştır. Proje TL’ ye ihale edilmiş olup, yapımı devam etmektedir. Boyalı alanlar termal tesis alanıdır

60 DİĞER KURUMLARA VERİLEN KATKILAR

61 a) Diğer Kurumlara Yapılan Katkılar
Emniyet Hizmetlerine TL Makine Teçhizat alımı ve bakım onarımı Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmetlerine TL Bitkisel üretim TL Hayvancılığın geliştirilmesi TL Damızlık hayvan alımı TL Numune araç alımı TL Kültür ve Turizm Hizmetleri TL Baskı tanıtım cilt giderleri TL Tarihi evlerin onarımı TL Makine teçhizat alımı TL Bayındırlık ve İskan Hizmetleri TL Akaryakıt TL Büro malzemesi alımı TL Sağlık Hizmetleri TL Ambulans alımı TL Acil yardım ist. yapımı TL

62 Gençlik ve Spor Hizmetleri 45.007 TL Spor malzemesi alımı 15.000 TL
Amatör spor kulüplerine TL Bakım onarım TL Eğitim Hizmetleri (Bütçemizin % 20’si) TL İlköğretim okulu yapımı TL Merkez Kemal Aydoğan İ.Ö.O. Yapımı Merkez Karaatlı İ.Ö.O. 12 Derslik Yapımı İlköğretim okulu Onarımı TL Merkez Alpaslan İ.Ö.O. Doğalgaz Dönüşüm Merkez Kiledere Şehit Bülent Tunçbilek İ.Ö.O. ek derslik ve kalorifer yapımı Merkez Atatürk İ.Ö.O. Onarımı Cari harcamalar TL Sosyal Yardım Hizmetleri TL Büro işleri makine teçhizat alımı Afet Acil Durum Hizmetleri TL Cari giderler (Bütçemizin %1’i) Olmak üzere Toplam TL destek sağlanmıştır.

63 EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

64 a) Emlak ve İstimlak Çalışmaları
İdaremiz adına tapuda kayıtlı; Toplam 500 Adet Taşınmazımız bulunmaktadır. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, idaremiz adına tahsisli; Toplam 20 Adet Taşınmaz bulunmaktadır. Yıl içinde TL tutarında küçük parça arsalarını satışından gelir elde edilmiştir. 44 adet taşınmazımız çeşitli müstecirlerin kirası altında bulunmaktadır. Kiraya verilen bu taşınmazlardan dolayı 2012 yılında TL kira tahakkuku yapılmış olup tahsilat işlemleri devam etmektedir. 2012 yılında toplam TL ecrimisil tahakkuku yapılmış olup tahsilat işlemleri devam etmektedir. 2012 yılında İlimiz Merkez, Nar Köyü'nde 2 adet tarla vasıflı taşınmaz toplam TL bedelle kamulaştırılarak İdaremiz adına tapu tescili yaptırılmıştır.

65 BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

66 b) Ar-Ge Çalışmalarımız
a) Basın Yayın Dört ayda bir yayımlanan Niğde İl Özel İdare Dergisi ile kurumumuz faaliyetleri kamuoyuna duyurulmaktadır. Ayrıca, faaliyet raporu, basın açıklamaları faaliyetlerde yıl içinde sürmüştür. Bilgi işlem altyapısı yenilenmiş ve network altyapı güvenli ve izlenebilir hale getirilmiştir. b) Ar-Ge Çalışmalarımız 2012 yılında Ahiler Kalkınma Ajansının Teknik Destek Programına Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Eğitimi Verilmesi, projemiz kabul görmüştür. Güneş enerjisinden elektrik üretimi (Merkez bina, İçme suyu depoları) Termal enerjiyle meyve-sebze kurutma tesisi (Narlıgöl) Biogaz ve biogaz dan elektrik üretimi (Çukurkuyu) Patates unu ve mamulleri üretim tesisi (İl merkezi) Mikro hidro elektrik santrali (Gümüşler) Yakıtsız su pompası (Ulukışla) ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi, İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitimi, Leonardo Da Vinci Ortaklık Projesi, Ulusal Ajans Gençlik Programı Projesi, Grundtvig Yetişkin Eğitimi Projesi, ISO 9001 Kurumsal Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi projelerinin çalışmaları devam etmektedir.

67 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

68 a) İl Genel Meclis Çalışmaları
İl Genel Meclisi Toplantı İcmali Yapılan Toplantı Adedi 11 Toplam Birleşim Adedi 70 Alınan Karar Adedi 114 Alınan Kararların Komisyona Dağılımı 19 Kararların Komisyonlara Göre Dağılımı Bütçe ve Plan Komisyonu 6 İmar Bayındırlık Komisyonu 8 Bütçe ve Plan Komisyonu + İmar Bayındırlık Komisyonu 3 Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu 2 Çevre ve Sağlık Komisyonu _ İl Sınırları ile Sorumlu Çeşitli İşler Komisyonu b) İl Encümenin Çalışmaları İl Encümeni Toplantı İcmali Yapılan Toplantı Adedi 51 Alınan Karar Adedi 325 Sunulan Teklif Adedi İl Encümeni 2012 Yılı içerisinde 51 toplantı yapmış olup, toplam 325 adet karar almış olup, kararların tamamı oy birliği ile kabul edilmiştir.

69 ARZ EDERİM


"DEĞERLENDİRME TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları