Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BATMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( )

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BATMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( )"— Sunum transkripti:

1 BATMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2008 - 2014)

2 Birimin Kuruluş Mevzuatı
Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 29 Mayıs 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tarihli ve 5662 sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un ek 88 maddesiyle kurulmuştur. Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

3 Misyon Enstitümüzün Misyonu; üniversitelere ve serbest piyasadaki iş sektörlerine, sanayi ve üretim merkezlerine, bilimsel ölçütlere göre eğitilmiş iyi elemanlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda; nitelikli öğrenci kabulünün ve sayısının artmasını destekler, lisansüstü eğitim için gerekli her türlü alt yapının oluşumu için gayret sarf eder, yapılacak tez çalışmalarının ülkemiz önceliklerine yönelik olmasını ve projelerle desteklenmesini teşvik eder, lisansüstü öğrencilerin disiplinler arası yetişmesini sağlayacak şekilde düzenlemeler yapar. Ayrıca fen ve mühendislik alanında nitelikli araştırmacılar ve bilimsel ve teknolojik bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirilmesi için gereken eğitim programlarının sürekli geliştirilmesini, etkin olarak yürütülmesini sağlamak, tüm programlarda eğitimin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, yeni programların açılmasını teşvik etmek ve organizasyonunu sağlamaktır. Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

4 Vizyon Enstitümüzün Vizyonu; İleri ve uluslararası düzeyde, ülkenin dünya pazarlarındaki rekabet gücünü arttıracak bilimsel ve teknolojik araştırmaları destekleyen, üniversitelere öğretim üyesi yetiştiren, nitelikli ve kariyer yapmış üretken araştırmacılar yetiştiren, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunan, mezunlarının aldıkları eğitimle alanlarında seçkin bir yere sahip olmasını sağlayan, nitelikli bilim insanı yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeydeki araştırmalarını artırarak sürdüren saygın bir kurum olmaktır. Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

5 Örgüt Yapısı Enstitü teşkilatının başında müdür yer almaktadır. Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ve anabilim dalları başkanlarından oluşan Enstitü Kurulu, müdür ve müdür yardımcısından oluşan Enstitü Yönetim Kurulu enstitünün organlarıdır. Enstitü ile ilgili iş ve işlemler, müdürün emir ve talimatları doğrultusunda enstitü sekreterine bağlı personel, öğrenci işleri ve satın alma servisleri tarafından yerine getirilmektedir. Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

6 Yönetim Şeması Enstitü Kurulu Enstitü Yönetim Kurulu Enstitü Müdürü
Jeoloji Mühendisliği ABD Bşk Fizik ABD Bşk Kimya ABD Bşk Makine Mühendisliği ABD Bşk Otomotiv Mühendisliği ABD Bşk Biyoloji ABD Bşk Matematik ABD Bşk Enstitü Yönetim Kurulu Enstitü Müdürü Doç.Dr. Ömer GÜLLÜ Yrd.Doç.Dr. Hamit ADİN Yrd.Doç.Dr. Sema TETİKER Enstitü Sekreteri (Raportör) Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

7 Personel ve Fiziksel Durum
Personel: Enstitümüzde Enstitü Müdürü, Enstitü Sekreteri ve 2 memur görev yapmaktadır. Hizmet Alanı: Enstitümüz hizmetlerini Batı Raman Kampüsü Rektörlük binası 2. katta bulunan 3 odada yürütmektedir. Eğitim Alanları: Enstitümüzde yüksek lisans eğitimi görecek öğrencilerin kullanımına ait özel derslik bulunmamaktadır. Ancak anabilim dallarının derslikleri ve mekanları her türlü ihtiyacı karşılamakta kullanılmaktadır. Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

8 Lisansüstü Programlarımız
Tezli Yüksek Lisans: 1. Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı 2. Fizik Anabilim Dalı 3. Kimya Anabilim Dalı 4. Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 5. Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı 6. Biyoloji Anabilim Dalı 7. Matematik Anabilim Dalı Ortak Tezli Yüksek Lisans: 8. Fizik Anabilim Dalı (Bingöl Üniversitesi Ortak) 9. Makine Mühendisliği Anabilim Dalı (Fırat Üniversitesi Ortak) Doktora: 10. Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 11. Fizik Anabilim Dalı YÖK Tarafından Onay Bekleyen Programlar: - II. Öğretim Matematik Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

9 1- Jeoloji Mühendisliği ABD
Lisansüstü eğitime ilk defa Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda tezli yüksek lisans programımız YÖK yönetim kurulu başkanlığının tarih sayılı yazısı ile onaylanmış olup, Eğitim Öğretim Güz Yarı Yılında Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda lisansüstü eğitime başlamıştır. Bu Programda Güz yarı yılı itibarı ile 71 öğrenci mevcuttur. Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

10 A DalInda Görev yapan Akademİk PersoneL
Anabilim Dalında Görev Yapan Öğretim Üyeleri Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı 1 HAKAN ÇOBAN Prof. Dr. 2 M. TAHİR NALBANTÇILAR Doç. Dr. 3 H. ALİM BARAN Yrd. Doç. Dr. 4 SEMA TETİKER 5 SALİH DİNÇ 6 MURAT ÜNAL 7 DERYA KOCA 8 TUNA EREN 9 NURAY ALPASLAN A DalInda Görev yapan Akademİk PersoneL Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

11 2- Fizik ABD Fizik Ana Bilim Dalı’nda tezli yüksek lisans programımız YÖK yönetim kurulu başkanlığının tarih sayılı yazısı ile onaylanmış olup Eğitim Öğretim Güz Yarı Yılında Fizik Ana Bilim Dalında lisansüstü eğitime başlamıştır. Bu Programda Güz yarı yılı itibarı ile 45 öğrenci mevcuttur. Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

12 11- Fizik ABD (Doktora Programı)
Bu Programda Güz yarı yılı itibarı ile 2 öğrenci mevcuttur. Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

13 Anabilim Dalında Görev Yapan Öğretim Üyeleri
Fizik Anabilim Dalı 1 TAHSİN KILIÇOĞLU Prof. Dr. 2 ALİ YILMAZ 3 AHMET TURAN ALAN 4 ÖMER GÜLLÜ Doç. Dr. 5 NEVZAT DAMLA 6 OSMAN PAKMA Yrd. Doç. Dr. 7 İSMAİL ARSEL Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

14 3- Kimya ABD Kimya Ana Bilim Dalı’nda tezli yüksek lisans programımız YÖK yönetim kurulu başkanlığının tarih sayılı yazısı ile onaylanmış olup Eğitim Öğretim Güz Yarı Yılında Kimya Ana Bilim Dalında Lisansüstü eğitime başlamıştır. Bu Programda Güz yarı yılı itibarı ile 28 öğrenci mevcuttur. Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

15 Anabilim Dalında Görev Yapan Öğretim Üyeleri
Kimya Anabilim Dalı 1 ABDULKADİR LEVENT Doç. Dr. 2 BEŞİR DAĞ Yrd. Doç. Dr. 3 DENİZ BARIŞ CEBE 4 MURAT SÜNKÜR 5 TARIK ARAL 6 İHSAN ÇETİN 7 SÖNMEZ ARSLAN Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

16 4- Makina Mühendisliği ABD
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı'nda Tezli Yüksek Lisans Programımız YÖK yönetim kurulu başkanlığının tarih 952 sayılı yazısı ile onaylanmış olup eğitim öğretim yılı Güz Yarıyılı'nda öğrenci alımına başlanmıştır. Bu Programda Güz yarı yılı itibarı ile 57 öğrenci mevcuttur. Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

17 10- Makina Mühendisliği ABD (Doktora Programı)
Bu Programda Güz yarı yılı itibarı ile 18 öğrenci mevcuttur. Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

18 Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
Anabilim Dalında Görev Yapan Öğretim Üyeleri Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 1 AYDIN DURMUŞ Prof. Dr. 2 ŞEMSETTİN TEMİZ 3 ZEKİ ARGUNHAN Doç. Dr. 4 HÜSEYİN AYDIN 5 EROL KILIÇKAP (40 b) 6 ŞEHMUS ALTUN 7 EŞREF BAYSAL 8 NECMETTİN SEZGİN 9 YAHYA HIŞMAN ÇELİK Yrd. Doç. Dr. 10 HAMİT ADİN 11 MEHMET EMİN DENİZ 12 BAHATTİN İŞCAN 13 MUSTAFA OKUMUŞ 14 İHSAN KIRIK 15 HAKAN KARAKAYA 16 HÜSEYİN GÜRBÜZ Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

19 5- Otomotiv Mühendisliği ABD
Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı'nda Tezli Yüksek Lisans Programımız YÖK yönetim kurulu başkanlığının tarih sayılı yazısı ile onaylanmış olup eğitim öğretim yılı Güz Yarıyılı'nda öğrenci alımına başlanmıştır. Bu Programda 8 öğrenci ile eğitime başlanılmıştır. Ayrıca 1 ÖYP’li araştırma görevlisi kabulü gerçekleştirilmiştir. Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

20 Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı
Anabilim Dalında Görev Yapan Öğretim Üyeleri Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı 1 AYDIN DURMUŞ Prof. Dr. 2 ŞEHMUS ALTUN Doç. Dr. 3 EŞREF BAYSAL 4 HAKAN KARAKAYA Yrd. Doç. Dr. 5 ZÜLKÜF DEMİR 6 MUSA KILIÇ 7 ADEM YILMAZ 8 AHMET GÜNDOĞDU 9 HASAN DÜZ Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

21 6- Biyoloji ABD Biyoloji Anabilim Dalı'nda Tezli Yüksek Lisans Programımız YÖK yönetim kurulu başkanlığının tarih 4346 sayılı yazısı ile onaylanmış olup eğitim öğretim yılı Güz Yarıyılı'nda öğrenci alımına başlanmıştır. Bu Programda 29 öğrenci ile eğitime başlanılmıştır. Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

22 Biyoloji Anabilim Dalı
Anabilim Dalında Görev Yapan Öğretim Üyeleri Biyoloji Anabilim Dalı 1 ENGİN TİLKAT Doç. Dr. 2 EMİNE AYAZ TİLKAT 3 FİLİZ AKBAŞ 4 GÖKHAN YÜRÜMEZ Yrd. Doç. Dr. 5 SERVET ULUTÜRK Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

23 7- Matematik ABD Matematik Anabilim Dalı'nda Tezli Yüksek Lisans Programımız YÖK yönetim kurulu başkanlığının tarih 4346 sayılı yazısı ile onaylanmış olup eğitim öğretim yılı Güz Yarıyılı'nda öğrenci alımına başlanmıştır. Bu Programda 5 öğrenci ile eğitime başlanılmıştır. Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

24 Matematik Anabilim Dalı
Anabilim Dalında Görev Yapan Öğretim Üyeleri Matematik Anabilim Dalı 1 ŞEMSETTİN DURSUN Doç. Dr. 2 BİLAL ŞEKER 3 MERAL SÜER Yrd. Doç. Dr. 4 VEYİS TURUT 5 F. MÜGE SAKAR Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

25 Bingöl Üniversitesi ile OYLP Toplantısı
8- Fizik Ortak Yüksek Lisans Programı (Bingöl Üniversitesi ile) Fizik Ana Bilim Dalı’nda Bingöl Üniversitesi FBE ile Batman Üniversitesi FBE ortak tezli yüksek lisans programımız YÖK yönetim kurulu başkanlığının tarih sayılı yazısı ile onaylanmış olup Eğitim Öğretim Güz Yarı Yılında Fizik Ana Bilim Dalında Ortak Lisansüstü eğitime başlamıştır. Bu Programda Güz yarı yılı itibarı ile öğrencimiz bulunmamaktadır. Bingöl Üniversitesi ile OYLP Toplantısı Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

26 9- Makine Mühendisliği Ortak Yüksek Lisans Programı (Fırat Üniversitesi ile)
Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda tezli yüksek lisans programımız YÖK yönetim kurulu başkanlığının tarih sayılı yazısı ile onaylanmış olup Eğitim Öğretim Bahar Yarı Yılında Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalında Lisansüstü eğitime başlamıştır. Bu Programda Güz yarı yılı itibarı ile 29 öğrencimiz mevcuttur. Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

27 Mevcut Öğrenci ve Mezun Sayılarımız
Anabilim Dalı Mevcut Öğrenci Sayısı Tezli Yüksek Lisans Jeoloji Mühendisliği 71 Fizik 45 Kimya 28 Makine Mühendisliği 57 Otomotiv Mühendisliği 8 Biyoloji 9 Matematik 5 Ortak Tezli Yüksek Lisans Makine Mühendisliği (Fırat Üniversitesi Ortak) 29 Fizik (Bingöl Üniversitesi Ortak) Doktora 18 2 Toplam 272 Fen Bilimleri Enstitüsüne Müracaat Yapanların Sayısı: Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

28 Fen Bilimleri Enstitüsü Mezun Sayısı : 6
Enstitümüzde toplam 53 öğretim üyesi hizmet vermektedir. Bunların dağılımı; Prof. Dr. : 6 Doç. Dr : 15 Yrd. Doç. Dr. : 32 Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

29 Enstitümüzce Hazırlanan Yönetmelik ve Yönergeler
Enstitümüzce 1 adet Yönetmelik ve 4 adet Yönerge yürürlüğe konulmuştur. Halen 3 enstitü ortaklaşa lisansüstü yönetmeliğinin revizyon çalışması devam etmektedir. Yönetmelikler: Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (21/7/2009 tarih ve sayılı RG; 04/12/2011 tarih ve sayılı RG) Yönergeler: 1- Lisansüstü Danışman Atama ve Değişiklik Yönergesi 2- Lisansüstü Tez Hazırlama Yönergesi 3- Uzmanlık Alan Dersi Açma ve Uygulama Yönergesi 4- Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru ve Kabul Yönergesi Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

30 TEŞEKKÜR EDERİZ. Başta Sayın Rektörümüze ve
Üniversitemizin tüm çalışanlarına Enstitümüze sağladıkları özverili katkılarından dolayı TEŞEKKÜR EDERİZ. Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü


"BATMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( )" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları