Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BATMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2008 - 2014)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BATMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2008 - 2014)"— Sunum transkripti:

1 BATMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2008 - 2014)

2 Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 29 Mayıs 2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17.05.2007 tarihli ve 5662 sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un ek 88 maddesiyle kurulmuştur. Birimin Kuruluş Mevzuatı Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

3 Enstitümüzün Misyonu; üniversitelere ve serbest piyasadaki iş sektörlerine, sanayi ve üretim merkezlerine, bilimsel ölçütlere göre eğitilmiş iyi elemanlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda; nitelikli öğrenci kabulünün ve sayısının artmasını destekler, lisansüstü eğitim için gerekli her türlü alt yapının oluşumu için gayret sarf eder, yapılacak tez çalışmalarının ülkemiz önceliklerine yönelik olmasını ve projelerle desteklenmesini teşvik eder, lisansüstü öğrencilerin disiplinler arası yetişmesini sağlayacak şekilde düzenlemeler yapar. Ayrıca fen ve mühendislik alanında nitelikli araştırmacılar ve bilimsel ve teknolojik bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirilmesi için gereken eğitim programlarının sürekli geliştirilmesini, etkin olarak yürütülmesini sağlamak, tüm programlarda eğitimin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, yeni programların açılmasını teşvik etmek ve organizasyonunu sağlamaktır. Misyon Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

4 Enstitümüzün Vizyonu; İleri ve uluslararası düzeyde, ülkenin dünya pazarlarındaki rekabet gücünü arttıracak bilimsel ve teknolojik araştırmaları destekleyen, üniversitelere öğretim üyesi yetiştiren, nitelikli ve kariyer yapmış üretken araştırmacılar yetiştiren, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunan, mezunlarının aldıkları eğitimle alanlarında seçkin bir yere sahip olmasını sağlayan, nitelikli bilim insanı yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeydeki araştırmalarını artırarak sürdüren saygın bir kurum olmaktır. Vizyon Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

5 Enstitü teşkilatının başında müdür yer almaktadır. Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ve anabilim dalları başkanlarından oluşan Enstitü Kurulu, müdür ve müdür yardımcısından oluşan Enstitü Yönetim Kurulu enstitünün organlarıdır. Enstitü ile ilgili iş ve işlemler, müdürün emir ve talimatları doğrultusunda enstitü sekreterine bağlı personel, öğrenci işleri ve satın alma servisleri tarafından yerine getirilmektedir. Örgüt Yapısı Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

6 Enstitü Yönetim Kurulu Enstitü Müdürü Doç.Dr. Ömer GÜLLÜ Yrd.Doç.Dr. Hamit ADİN Yrd.Doç.Dr. Sema TETİKER Enstitü Sekreteri (Raportör) Enstitü Kurulu  Enstitü Müdürü  Jeoloji Mühendisliği ABD Bşk  Fizik ABD Bşk  Kimya ABD Bşk  Makine Mühendisliği ABD Bşk  Otomotiv Mühendisliği ABD Bşk  Biyoloji ABD Bşk  Matematik ABD Bşk Yönetim Şeması

7 Personel ve Fiziksel Durum Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Personel: Enstitümüzde Enstitü Müdürü, Enstitü Sekreteri ve 2 memur görev yapmaktadır. Hizmet Alanı: Enstitümüz hizmetlerini Batı Raman Kampüsü Rektörlük binası 2. katta bulunan 3 odada yürütmektedir. Eğitim Alanları: Enstitümüzde yüksek lisans eğitimi görecek öğrencilerin kullanımına ait özel derslik bulunmamaktadır. Ancak anabilim dallarının derslikleri ve mekanları her türlü ihtiyacı karşılamakta kullanılmaktadır.

8 Lisansüstü Programlarımız Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans: 1. Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı 2. Fizik Anabilim Dalı 3. Kimya Anabilim Dalı 4. Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 5. Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı 6. Biyoloji Anabilim Dalı 7. Matematik Anabilim Dalı Ortak Tezli Yüksek Lisans: 8. Fizik Anabilim Dalı (Bingöl Üniversitesi Ortak) 9. Makine Mühendisliği Anabilim Dalı (Fırat Üniversitesi Ortak) Doktora: 10. Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 11. Fizik Anabilim Dalı YÖK Tarafından Onay Bekleyen Programlar: - II. Öğretim Matematik Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı

9 Lisansüstü eğitime ilk defa Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda tezli yüksek lisans programımız YÖK yönetim kurulu başkanlığının 27.05.2010 tarih 17782 sayılı yazısı ile onaylanmış olup, 2010-2011 Eğitim Öğretim Güz Yarı Yılında Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda lisansüstü eğitime başlamıştır. Bu Programda 2014-2015 Güz yarı yılı itibarı ile 71 öğrenci mevcuttur. 1- Jeoloji Mühendisliği ABD Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

10 A DALINDA GÖREV YAPAN AKADEMİK PERSONEL Anabilim Dalında Görev Yapan Öğretim Üyeleri Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı 1HAKAN ÇOBANProf. Dr. 2M. TAHİR NALBANTÇILARDoç. Dr. 3H. ALİM BARANYrd. Doç. Dr. 4SEMA TETİKERYrd. Doç. Dr. 5SALİH DİNÇYrd. Doç. Dr. 6MURAT ÜNALYrd. Doç. Dr. 7DERYA KOCAYrd. Doç. Dr. 8TUNA ERENYrd. Doç. Dr. 9NURAY ALPASLANYrd. Doç. Dr.

11 Fizik Ana Bilim Dalı’nda tezli yüksek lisans programımız YÖK yönetim kurulu başkanlığının 04.07.2012 tarih 28968 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2011-2012 Eğitim Öğretim Güz Yarı Yılında Fizik Ana Bilim Dalında lisansüstü eğitime başlamıştır. Bu Programda 2014-2015 Güz yarı yılı itibarı ile 45 öğrenci mevcuttur. Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2- Fizik ABD

12 Bu Programda 2014-2015 Güz yarı yılı itibarı ile 2 öğrenci mevcuttur. Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 11- Fizik ABD (Doktora Programı)

13 Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı 1TAHSİN KILIÇOĞLUProf. Dr. 2ALİ YILMAZProf. Dr. 3AHMET TURAN ALANProf. Dr. 4ÖMER GÜLLÜDoç. Dr. 5NEVZAT DAMLADoç. Dr. 6OSMAN PAKMAYrd. Doç. Dr. 7İSMAİL ARSELYrd. Doç. Dr. Anabilim Dalında Görev Yapan Öğretim Üyeleri

14 Kimya Ana Bilim Dalı’nda tezli yüksek lisans programımız YÖK yönetim kurulu başkanlığının 15.08.2012 tarih 36207 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2011-2012 Eğitim Öğretim Güz Yarı Yılında Kimya Ana Bilim Dalında Lisansüstü eğitime başlamıştır. Bu Programda 2014-2015 Güz yarı yılı itibarı ile 28 öğrenci mevcuttur. Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 3- Kimya ABD

15 Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 1ABDULKADİR LEVENTDoç. Dr. 2BEŞİR DAĞYrd. Doç. Dr. 3DENİZ BARIŞ CEBEYrd. Doç. Dr. 4MURAT SÜNKÜRYrd. Doç. Dr. 5TARIK ARALYrd. Doç. Dr. 6İHSAN ÇETİNYrd. Doç. Dr. 7SÖNMEZ ARSLANYrd. Doç. Dr. Anabilim Dalında Görev Yapan Öğretim Üyeleri

16  Makine Mühendisliği Anabilim Dalı'nda Tezli Yüksek Lisans Programımız YÖK yönetim kurulu başkanlığının 07.02.2013 tarih 952 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2013-2014 eğitim öğretim yılı Güz Yarıyılı'nda öğrenci alımına başlanmıştır. Bu Programda 2014-2015 Güz yarı yılı itibarı ile 57 öğrenci mevcuttur. Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 4- Makina Mühendisliği ABD

17 Bu Programda 2014-2015 Güz yarı yılı itibarı ile 18 öğrenci mevcuttur. Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 10- Makina Mühendisliği ABD (Doktora Programı)

18 Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 1AYDIN DURMUŞProf. Dr. 2ŞEMSETTİN TEMİZProf. Dr. 3ZEKİ ARGUNHANDoç. Dr. 4HÜSEYİN AYDINDoç. Dr. 5EROL KILIÇKAP (40 b)Doç. Dr. 6ŞEHMUS ALTUNDoç. Dr. 7EŞREF BAYSALDoç. Dr. 8NECMETTİN SEZGİNDoç. Dr. 9YAHYA HIŞMAN ÇELİKYrd. Doç. Dr. 10HAMİT ADİNYrd. Doç. Dr. 11MEHMET EMİN DENİZYrd. Doç. Dr. 12BAHATTİN İŞCANYrd. Doç. Dr. 13MUSTAFA OKUMUŞYrd. Doç. Dr. 14İHSAN KIRIKYrd. Doç. Dr. 15HAKAN KARAKAYAYrd. Doç. Dr. 16HÜSEYİN GÜRBÜZYrd. Doç. Dr. Anabilim Dalında Görev Yapan Öğretim Üyeleri

19  Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı'nda Tezli Yüksek Lisans Programımız YÖK yönetim kurulu başkanlığının 17.03.2014 tarih 15842 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2014-2015 eğitim öğretim yılı Güz Yarıyılı'nda öğrenci alımına başlanmıştır. Bu Programda 8 öğrenci ile eğitime başlanılmıştır.  Ayrıca 1 ÖYP’li araştırma görevlisi kabulü gerçekleştirilmiştir. Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 5- Otomotiv Mühendisliği ABD

20 Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı 1AYDIN DURMUŞProf. Dr. 2ŞEHMUS ALTUNDoç. Dr. 3EŞREF BAYSALDoç. Dr. 4HAKAN KARAKAYAYrd. Doç. Dr. 5ZÜLKÜF DEMİRYrd. Doç. Dr. 6MUSA KILIÇYrd. Doç. Dr. 7ADEM YILMAZYrd. Doç. Dr. 8AHMET GÜNDOĞDUYrd. Doç. Dr. 9HASAN DÜZYrd. Doç. Dr. Anabilim Dalında Görev Yapan Öğretim Üyeleri

21  Biyoloji Anabilim Dalı'nda Tezli Yüksek Lisans Programımız YÖK yönetim kurulu başkanlığının 04.07.2014 tarih 4346 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2014-2015 eğitim öğretim yılı Güz Yarıyılı'nda öğrenci alımına başlanmıştır. Bu Programda 29 öğrenci ile eğitime başlanılmıştır. Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 6- Biyoloji ABD

22 Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı 1ENGİN TİLKATDoç. Dr. 2EMİNE AYAZ TİLKATDoç. Dr. 3FİLİZ AKBAŞDoç. Dr. 4GÖKHAN YÜRÜMEZYrd. Doç. Dr. 5SERVET ULUTÜRKYrd. Doç. Dr. Anabilim Dalında Görev Yapan Öğretim Üyeleri

23  Matematik Anabilim Dalı'nda Tezli Yüksek Lisans Programımız YÖK yönetim kurulu başkanlığının 04.07.2014 tarih 4346 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2014-2015 eğitim öğretim yılı Güz Yarıyılı'nda öğrenci alımına başlanmıştır. Bu Programda 5 öğrenci ile eğitime başlanılmıştır. Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 7- Matematik ABD

24 Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı 1ŞEMSETTİN DURSUNDoç. Dr. 2BİLAL ŞEKERDoç. Dr. 3MERAL SÜERYrd. Doç. Dr. 4VEYİS TURUTYrd. Doç. Dr. 5F. MÜGE SAKARYrd. Doç. Dr. Anabilim Dalında Görev Yapan Öğretim Üyeleri

25 Fizik Ana Bilim Dalı’nda Bingöl Üniversitesi FBE ile Batman Üniversitesi FBE ortak tezli yüksek lisans programımız YÖK yönetim kurulu başkanlığının 17.05.2011 tarih 21063 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2011-2012 Eğitim Öğretim Güz Yarı Yılında Fizik Ana Bilim Dalında Ortak Lisansüstü eğitime başlamıştır. Bu Programda 2014-2015 Güz yarı yılı itibarı ile öğrencimiz bulunmamaktadır. Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 8- Fizik Ortak Yüksek Lisans Programı (Bingöl Üniversitesi ile) Bingöl Üniversitesi ile OYLP Toplantısı

26 Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda tezli yüksek lisans programımız YÖK yönetim kurulu başkanlığının 06.12.2011 tarih 52101 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2010-2011 Eğitim Öğretim Bahar Yarı Yılında Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalında Lisansüstü eğitime başlamıştır. Bu Programda 2014-2015 Güz yarı yılı itibarı ile 29 öğrencimiz mevcuttur. Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 9- Makine Mühendisliği Ortak Yüksek Lisans Programı (Fırat Üniversitesi ile)

27 Mevcut Öğrenci ve Mezun Sayılarımız Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim DalıMevcut Öğrenci Sayısı Tezli Yüksek Lisans Jeoloji Mühendisliği71 Fizik45 Kimya28 Makine Mühendisliği57 Otomotiv Mühendisliği8 Biyoloji9 Matematik5 Ortak Tezli Yüksek Lisans Makine Mühendisliği (Fırat Üniversitesi Ortak)29 Fizik (Bingöl Üniversitesi Ortak)0 Doktora Makine Mühendisliği18 Fizik2 Toplam 272 Fen Bilimleri Enstitüsüne Müracaat Yapanların Sayısı: 647

28 Fen Bilimleri Enstitüsü Mezun Sayısı : 6 Enstitümüzde toplam 53 öğretim üyesi hizmet vermektedir. Bunların dağılımı; Prof. Dr. : 6 Doç. Dr. : 15 Yrd. Doç. Dr. : 32 Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

29 Enstitümüzce Hazırlanan Yönetmelik ve Yönergeler Enstitümüzce 1 adet Yönetmelik ve 4 adet Yönerge yürürlüğe konulmuştur. Halen 3 enstitü ortaklaşa lisansüstü yönetmeliğinin revizyon çalışması devam etmektedir. Yönetmelikler: Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (21/7/2009 tarih ve 27295 sayılı RG; 04/12/2011 tarih ve 28132 sayılı RG) Yönergeler: 1- Lisansüstü Danışman Atama ve Değişiklik Yönergesi 2- Lisansüstü Tez Hazırlama Yönergesi 3- Uzmanlık Alan Dersi Açma ve Uygulama Yönergesi 4- Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru ve Kabul Yönergesi Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

30 Ba ş ta Sayın Rektörümüze ve Üniversitemizin tüm çalı ş anlarına Enstitümüze sa ğ ladıkları özverili katkılarından dolayı TEŞEKKÜR EDERİZ. Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü


"BATMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2008 - 2014)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları