Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir söyleyiş vardır?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir söyleyiş vardır?"— Sunum transkripti:

1 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir söyleyiş vardır?
A.Şu ilkbaharı bir türlü sevmedim B.Hayat koşulları çok zormuş C.Mutluluktan kanatlanıverdi adeta D.Yolda gördüğüm çocuksun

2 2. Bir sayının onlar basamağı 7 artar, birler basamağı da 9 azalırsa sayıda nasıl bir değişme olur?
B.79 azalır C.61 artar D.Değişmez

3 3.Fotosentezde kullanılan ve sonuçta açığa çıkan gazlar hangi seçenekte sırasıyla belirtilmiştir?
A.Oksijen-Karbondioksit B.Karbondioksit-Azot C.Azot –Oksijen D.Karbondioksit-Oksijen

4 4. Konya’da yapılan bir kazı çalışması sırasında I
4.Konya’da yapılan bir kazı çalışması sırasında I.Aladdin Keykubat dönemine ait altın para bulunmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti ile ilgili ilk aklınıza gelen ne olurdu? A.Ekonomik yönden zayıf olması B.En parlak dönemi yaşaması C.Kuruluş döneminde olması D.Ticaretin gelişmesine önem vermesi

5 5.Aşağıdaki birimlerden hangisinde bilgi depolanmamıştır?
A.Harddisk B.Disket C.Ram D.CD

6 6.Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki şartlardan biri değildir?
A.Kıyam B.Kıraat C.Vakit D.Rukû

7 7. Aşağıdaki cümlelerinin hangisinde tutmak sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?
A)Bu çantayı tut. B)Derede balık tuttuk. C)Dilini tutmayı bilmiyorsun. D)Elimden tutup okula götürdü.

8 8. Yalnız A kümesinin eleman sayısı 14,Yalnız B kümesini eleman sayısı 8 ve AnB kümesinin eleman sayısı 6 ise; AuB kümesinin eleman sayısı kaçtır? A B.16 C D.28

9 9.Yaprak ayasında bulunan ve gaz alışverişini sağlayan açıklıklara ne ad verilir?
A.Stoma B.Kulakçık C.Kın D.Damar

10 10.Önemli kültür varlıklarımızdan olan Divriği UluCamii ve Darüşşifası kimler tarafından yapılmıştır? A.Mengücekler B.Anadolu Selçuklular C.Danişmentliler D.Artuklular

11 11.Disket ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A.Disketin kapasitesi 1.44 MB’ tır. B.Diskette bilgi kaydı yapılabilir ve bilgi silinebilir. C.Disketler CDROM’lardan daha fazla bilgi depolar. D.Disketler manyetik ortamdan etkilenebilir.

12 12.Başkalarına karşılık beklemeden sadece sevap kazanmak amacıyla yapılan yardıma ne denir?
A.Zekat B.Fitre C.Sadaka D.Sadakai Cariye

13 13.Aşağıdaki cümlelerden hangisi atasözüdür?
A.Etekleri tutuşmak B.Dili tutulmak C.Şeytanın bacağını kırmak D.Ayağını yorganına göre uzatmak

14 14. 40440400:404=? Bölme işleminin sonucu kaçtır?
A) B) 10010 C) D) 1100

15 15.Akciğerlerde temizlenmiş olan kan,kalbin hangi odacığına gelir?
A.Sağ karıncık B.Sol kulakçık C.Sol karıncık D.Sağ kulakçık

16 16.Aşağıdaki savaşlardan hangisi Türkiye tarihi kapsamına girmez?
A.Malazgirt B.Miryokefalon C.Dandanakan D.Kösedağ

17 17.Uzak mesafeler arasındaki bilgi iletişiminin sağlanması için kullanılan donanım birimi hangisidir? A.Printer B.CDROM C.Tarayıcı D.Modem

18 18.Su bulunmadığı veya kullanılması zararlı olduğu zaman alınan abdest hangisidir?
A.Namaz abdesti B.Gûsul abdesti C.Teyemmüm abdesti D.Boy abdesti

19 19. ‘İstiklal marşını dinlerken göğsüm heyecanla kabarır’ cümlesinin öğeleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? A)Belirtili nesne-özne-zarf tümleci-yüklem B)Özne-belirtili nesne-zarf tümleci-yüklem C)Zarf tümleci-özne-dolaylı tümleç-yüklem D)Zarf tümleci-özne-zarf tümleci-yüklem

20 20. e.b.o.b u 9 ve e.k.o.k u 54 olan iki sayıdan biri 27 ise, diğeri kaçtır?
A B.6 C D.18

21 21.Kaslar ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A.Damarlarımız düz kaslardan yapılmıştır. B.Düz kaslar isteğimiz dışında çalışır. C.Kalp kası düz bir kas olmasına rağmen isteğimiz dışında çalışır. D.İskeletimizi örten kaslar çizgili kaslardır.

22 22.Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflamasından sonra kurulan beyliklerden değildir? A.Karamanoğulları B.Candaroğulları C.Osmanoğulları D.Artukoğulları

23 23.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması olmuştur?
A.Bütün sınıf geziye gidiyor. B.Artık içim daralıyor. C.Herkes bizi gözlüyor. D.Mutfakta böcekler kol geziyor.

24 24. Bir sınıfta kız öğrencilerin sayısı,erkek öğrencilerin sayısının 2 katından 4 fazladır.Sınıfta 40 öğrenci olduğuna göre,kız öğrencilerin sayısı kaçtır A B.24 C D.32

25 25.Aşağıdaki organellerden hangisi protein sentezini gerçekleştirir?
A.Ribozom B.Lizozom C.Sentrozom D.Kloroplast

26 26.Anayasamıza göre yürütme görevini aşağıdakilerden hangisi yerine getirir?
A.TB MM başkanı B.Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu C.Başbakan D.TBMM

27 27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -de eki ismin hal eki olarak kullanılmıştır?
A)Bizim de sevimli bir köpeğimiz var. B)Oraya Ayşe’nin kardeşi de gelecek. C)Bu akşam evde kalacak. D)Bizim ev de bahçelidir.

28 28. A={a,b,c,{a},{a,c},{a,b,c} } ise aşağıdakilerden hangisi A kümesinin hem elemanı hem de alt kümesidir? A.{a,b} B.{c} C.{ a,b,c} D.{ b,c }

29 29.Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açmaz?
A.Sulamaya yönelik barajlar yapma B.Ormanlık alanlara yerleşim birimi kurma C.Termik santrallerde düşük kalorili kömür kullanma D.Sanayi tesislerini genellikle ovalarda yapma

30 A. 23 temmuz B. 21 haziran C. 21 ağustos D. 1 ağustos
30.Ankara’da yere dikilen bir çubuğun her gün saat 13:00 deki gölge uzunluğu yıl boyunca gözlenmiştir.Gölge boyunun en kısa olduğu gün hangisidir? A. 23 temmuz B. 21 haziran C. 21 ağustos D. 1 ağustos

31 31. Sıladan geliyorsunuz Ne var ne yok bizim oralarda Çiçek açmış mı erikler İpek perdeli pencerenin altında Yukarıdaki şiirde hangi duygu ele alınmıştır? A.Özlem B.Küçümseme C.Sitem D.Şefkat

32 kesrinin , bileşik kesir olabilmesi için,m yerine yazılabilecek sayıların kümesi aşağıdakilerden hangisidir. A) { 2,3,4,5} B) { 1,2,3,4,5,6} C) {4,5,6} D) { 2,3,4,5,6}

33 33.Bitki fotosentez yaparken aşağıdakilerden hangisine gerek duymaz?
A.Mineraller B.Işık C.Oksijen D.Su

34 34.Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A.Bizans’ı vergiye bağlamaları B.Anadolu’da Türk birliğini sağlamaları C.Anadolu’nun Türkleşmesine katkıda bulunmaları D.Anadolu’nun her yerinde kervansaraylar yaptırmaları

35 35. Aşağıdaki tamlamalardan hangisi belirtisiz isim tamlamasıdır?
A)Kapı kolu B)Takvimin yaprağı C)Gümüş yüzük D)Beyaz yaka

36 36. 2451a sayısı 3 ile bölünebildiğine göre a yerine kaç tane doğal sayı gelmelidir?
A B.6 C D.5

37 37.Aşağıdakilerden hangisi sindirimin amacıdır?
A.Besinlerden enerji elde etmek B.Metabolik artıkların atılmasını sağlamak C.Besinlerin suda çözünmesini sağlamak D.Kompleks organik bileşikleri hücre zarından geçecek hale getirmek

38 38.Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’nın eksen eğikliğinin bir sonucudur.
A.Kayalarda fiziksel parçalanmanın görülmesi B.Bir yerde yıl içinde sıcaklığın değişmesi C.Okyanus akıntılarında sapmaların olması D.Günlük sıcaklık farklarının oluşması

39 39.Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik cümledir?
A.Bir ilkbahar sabahı rastladım size. B.Sonbaharda ağaçlar yapraklarını döküverir. C.İçimde bir çocuk sevinci vardı. D.Bu kış çok çetin geçecekmiş.

40 40. A={a,b,c,d,e f}, B={e,f,c,d,m} ve C={k,n,e,c} kümeleri veriliyor
40. A={a,b,c,d,e f}, B={e,f,c,d,m} ve C={k,n,e,c} kümeleri veriliyor.A \ ( B\ C ) kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) { a,c,f } B) { a,b,c,e } C) { b,c,e,f} D) {a,b,f }

41 41.AB kan grubuna kan verdiği halde, B grubuna kan vermeyen kişinin kan grubu aşağıdakilerden hangisi olabilir? A.O veya A B.O veya B C.A veya AB D.B veya AB

42 42.Türkiye’de en uzun gündüz,en kısa gece yaşandığı tarihte güneş ışınları nereye dik gelir?
A.Ekvatora B.Kuzey kutup dairesine C.Yengeç dönencesine D.Oğlak dönencesine

43 43. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesine örnek bir kelime vardır?
A)Söylediklerinden bir şey anlamadım. B)Ayakkabının burnuyla topa vurdu. C)Yolda Emir’i gördüm. D)Yolculuğumuz neşeli geçti.

44 44. + = ? işleminin sonucu kaçtır?
A B.50 C D.60

45 45.Kalp atışlarının atardamarlarda oluşturduğu daralıp genişleme hareketine ne denir?
A.Nabız B.Tansiyon C.Dolaşım D.Pıhtı

46 46. Denizli 29º doğu boylamı üzerinde yer almaktadır
46.Denizli 29º doğu boylamı üzerinde yer almaktadır.Yerel saati Denizli’den 92 dakika daha ileri olan bir merkezin boylamı aşağıdakilerden hangisidir? A B.16 C D.52

47 47.Bir fikri , bir düşünceyi ispatlamak amacıyla yazılan gazete ve dergi yazılarına ne ad verilir?
A.Röportaj B. Makale C.Roman D.Söyleşi(sohbet)

48 48. s ( A  B ) = 27, s ( A \ B ) = 12, s ( B \ A ) = 8 ise A  B kümesinin kaç elamanı vardır?
C D.8

49 49.Vücudun dışını ve iç organların iç kısmını örten doku aşağıdakilerden hangisidir?
A.Epitel doku B.Kas doku C.Kıkırdak doku D.Bağ doku

50 50.Anayasamıza göre, aşağıdakilerden hangisi,maliye politikasının sosyal amacıdır?
A.Herkesten aynı miktarda vergi almak B.Vergi yükünü adaletli ve dengeli dağıtmak C.Vergi kaçıranları cezalandırmak D.Vergiyi az elemanla en verimli şekilde toplamak.


"1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir söyleyiş vardır?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları