Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstİkrarlI olmak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstİkrarlI olmak."— Sunum transkripti:

1 İstİkrarlI olmak

2 İstikrar; karar ve sebat üzere olmak, karar kılmak anlamlarına gelir.
Harekette süreklilik, belli bir düzeni takip veya dengeli bir seviye grafiği söz konusu olan her yerde istikrardan bahsedilebilir. İstikrar yaratılış tabiatına en uygun bir davranış biçimidir. Güneş, ay, gezegenler, yıldızlar, dünya ve kainattaki herşey bir istikrar içinde hareket eder. Cenâb-ı Hak, Yasin Sûresi’nin 38. âyetinde buna bir misal olarak şöyle buyurmuştur: “Güneş de kendi müstakarrında cereyan eder. Bu Aziz ve Alîm olan Allah’ın takdiridir.” Yani güneş daima, kendisi için Allah tarafından belirlenmiş olan yörüngede, bir duraksamaya uğramadan hareketini sürdürür.

3 Pek çok mevzuda istikrar olmasa idi kanun ve kural koymak oldukça zor olacaktı. Mesela, insanın kalbi sürekli aynı hareket ve davranışı sergilemese, insanlar onu anlamada ve rahatsızlıklarını teşhis edip tedavi etmede aciz kalacaklardı. Aynı şekilde insanın damarlarında akan kan, belli bir düzene ve istikrarlı yapıya sahip olmasa, sürekli özellik değiştiren, sürekli farklı davranışlar ortaya koyan bu hayat suyunun başımıza açacağı problemlerin nasıl üstesinden gelirdik bilinemez. Daha bunun gibi beden kafesinde ne baş döndürücü sistemler ahenk, düzen ve istikrar içinde hareket ediyor da bunların çoğundan bizim haberimiz bile olmuyor. Ne zaman istikrarda bir bozulma olsa o zaman vücut içinde çatışma oluyor. Ya ateş ve ağrı ile neticeleniyor, ya da daha ileri seviyede vücudu yere seriyor.

4 İstikrar, kişinin günlük hayatında da vazgeçilmez bir yere sahiptir
İstikrar, kişinin günlük hayatında da vazgeçilmez bir yere sahiptir. Israr ve istikrar başarıyı getiren en önemli iki etkendir. Her kim olursa olsun, hangi işi yaparsa yapsın istikrar bir gün ona başarıyı getirecektir. Büyük filozof ve doktor İbn Sînâ’nın başından geçenler buna güzel bir misal teşkil eder. Küçük yaşta tahsile gider. Fakat bir türlü yapamaz, dersler ağır gelir ve eğitimine son vererek o beldeyi terk eder. Yolda bir kuyuya rastgelir. Kuyudan su çekmek istediğinde kuyunun başında bir şeyi farkeder. İp kuyunun ağzındaki taşı sürte sürte oymuştur. Kendi kendine: “Ben bu kadar ısrarcı ve sabırlı olamadım. Bir ip parçası bile sürte sürte taşı oyuyor. Ben de çok çalışırsam zamanla bu ilmin üstesinden gelirim” der ve döner tahsiline ısrarla, istikrarla devam eder. Ve ismi asırlar sonra bile anılmaya devam eder.

5 Müminin kulluk hayatında da istikrar çok önemli bir yere sahiptir
Müminin kulluk hayatında da istikrar çok önemli bir yere sahiptir. Kullukta istikrar, istikametin en mühim vesilesidir. Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem kullukta hep itidali, orta noktayı ve istikrarla amel etmeyi tavsiye buyurmuşlardır. Bir hadislerinde: “Amelin hayırlı olanı, az da olsa devamlı olanıdır” buyurmuşlardır. Bir başka seferinde “…Siz Allah’tan istemekten bıkmadıkça Allah vermekten bıkmaz” buyurmuşlardır. Kulluk, bir ömür boyu, hiç bıkmadan usanmadan, istikrarı bozmadan Allah’ın emirlerini yerine getirme, yasaklarından da kaçınma mesleğidir. Bu anlamda istikrar; hep aynı seviyede kalma demek değildir. Bilakis, sürekli terakkî ederek(seviye kat ederek) hareket etmedir.

6 İstikrar, toplum hayatının her sahasında vazgeçilmez bir unsurdur
İstikrar, toplum hayatının her sahasında vazgeçilmez bir unsurdur. Ekonomide, siyasette, eğitimde, çalışmada, kalkınmada, iç ve dışla iyi ilişkilerde, hasılı her alanda istikrara ihtiyaç vardır. Burada çoğu zaman göz ardı edilen ama çok önemli bir husus vardır. O da, toplumun istikrarının en mühim unsurlarından birinin din oluşudur. Din toplumu biribirine bağlayan ve motive eden en güçlü faktördür. Şu yaklaşıma kulak vermemek mümkün değil: “Dindar bir insan, günlük hayattaki sıkıntılara, bunalımlara karşı daha dayanıklıdır. Onun,zorluklar karşısında sığınacağı manevî bir sığınağı vardır. “

7 Her insan huzur içinde bir hayat sürmek ister
Her insan huzur içinde bir hayat sürmek ister. Bunu temin ancak istikrarla mümkün olabilir. Toplum, devletiyle milletiyle bir bütün olarak, uyum ve ahenk içinde istikrarı yakalamak mecburiyetindedir. İstikrar.. kişilikte istikrar.. kullukta istikrar.. –ki, ümmet-i vasat olmanın, istikamet sahibi olmanın adıdır– ailede istikrar.. toplumda istikrar.. gelişmede, kalkınmada istikrar.. ekonomide istikrar.. siyasette istikrar… vs. İstikrarı temin ve temadî ancak, sağlam irâde, azim ve kararlılıkla mümkün olabilir. Kişi kendine düşeni yaptıktan sonra gerisi için Mevlâ’dan yardım ister.

8 Unutmayın! Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir.


"İstİkrarlI olmak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları