Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Kur’an ve Ana Konuları Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 9. Sınıf 4. Ünite pedagojiformasyon.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Kur’an ve Ana Konuları Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 9. Sınıf 4. Ünite pedagojiformasyon.com."— Sunum transkripti:

1 1 Kur’an ve Ana Konuları Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 9. Sınıf 4. Ünite pedagojiformasyon.com

2 9.4. Ünite: Kur’an ve Ana Konuları / Konular 1. İslam Dininin Temel Kaynağı: Kur’an-ı Kerim 2. Kur’an-ı Kerim’in Tarihi 3. Kur’an’la İlgili Bazı Kavramlar 3.1. Kur’an’ın İç Düzeni ile İlgili Kavramlar 3.2. Kur’an’ın Okunması ile İlgili Kavramlar 3.3. Kur’an’ın Anlaşılması ve Yorumlanmasıyla İlgili Kavramlar 4. Kur’an-ı Kerim’in Belli Başlı Konuları 4.1. İnanç 4.2. İbadet 4.3. Ahlak 5. Kültürümüzde Kur’an’ın Yeri ve Önemi

3 3 9.4. Ünite: Kur’an ve Ana Konuları / Kazanımlar 1. Kur’an-ı Kerim’in İslam dinindeki yeri ve önemini açıklar. 2. Kur’an-ı Kerim’in indiriliş süreci, kitap hâline getirilmesi ve çoğaltılması ile ilgili bilgileri edinir. 3. Kur’an-ı Kerim’in iç düzenine ilişkin ‘ayet’, ‘sure’, ‘cüz’ kavramlarını tanımlar ve Kur’an’dan örnekler gösterir. 4. Kur’an’ın okunmasıyla ilgili tecvit, mukabele, hatim ve hafızlık kavramlarının anlamlarını açıklar. 5. Kur’an’ın anlaşılması ve yorumlanması ile ilgili meal ve tefsir kavramlarının anlamlarını ayırt eder. 6. Kur’an-ı Kerim’in temel konularına (inanç, ibadet, ahlak) örnekler verir. 7. Kültürümüzde Kur’an’a verilen değerle ilgili Hoca Ahmet Yesevî, Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, M. Âkif Ersoy, Hasan Basri Çantay, vb.den örnekler verir.

4 4 İLAHİ KİTAP inanç, ibadet, ahlak esasları çeşitleri Allah peygamberler insanlar suhuflardört büyük kitap ZeburTevratİncil Kur’an -nı içerir -a ulaştırır dır gönderir vardır Akyürek, 2009: 32

5 1. Kur’an İslam Dininin Temel Kaynağıdır Yüce Allah tarafından Cebrail aracılığıyla son peygamber Hz. Muhammed’e gönderilen vahiyleri içeren ilahi kitaptır. İnsanları iman ve davranış konusunda aydınlatır. İçindeki bilgiler dosdoğru ve şüphesizdir. Kur’an nedir? ne işe yarar? nasıl bir kitaptır?

6 İnsan ve Kur’an İnsan için Kur’an’ın anlam ve önemi nedir? Bu özellikleri ile irade, yanı iyi ve kötüyü ayırt edip tercih yapma gücü vermiştir. Allah insanı akıl sahibi, düşünebilen bir varlık olarak yaratmıştır. Başta Allah’a kulluk etmek üzere davranışlarının sonucundan sorumlu tutmuştur. İnsan bu sorumluluğu nasıl başarı ile geçebilir?

7 Doğru Yol Sapkınlık Allah, insanı vahiy ve peygamberlerle sürekli doğru yola davet etmiştir. Dünya ve Ahiret Mutluluğuna Gider Dikkat! Şeytan Çirkini Güzel Gösterir Tercih Senin !

8 İnsan ve Kur’an 1.Doğru bilgiye sahip olmalı 2.Doğru bilgiye dayanarak doğru inanmalı, 3.Doğru inançla doğru davranmalı İnsan bu sorumluluğu nasıl başarı ile geçebilir? İnsan;  Doğru bilgiyi,  Doğru inancı  Doğru davranış bilgisini Doğru kaynaktan edinmelidir.

9 İnsan ve Kur’an Bu doğru kaynak Kur’an’dır. “O kitap (Kur'an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.” (Bakara 2/2)

10 “… ve herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, onu Allaha ve Peygambere götürün, eğer Allaha ve Ahiret Gününe (gerçekten) inanıyorsanız. Bu (sizin için) en hayırlısıdır ve sonuç olarak da en iyisidir.” (Nisa 59) Ayetten çıkarmamız gereken ilkeler nelerdir?

11 KUR’AN Cebrail Dünya Allah Ahiret mucize mutluluk vahiy inançibadetahlak Hz. Muhammed olarak -ın sözüdür aracılığıyla dir Akyürek, 2009: 40 doğruluk rehberiİlahi kitap dir -e gönderilmiştir sağlar esasları tır içerir

12 2. Kur’an-ı Kerim’in Tarihi “Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.” (Kadir 1) Kur’an-ı Kerim 610 yılında indirilmeye başlanmıştır.

13 Hz. Muhammed Levh-i Mahfuz Cebrail Bi lg i / V a hi y Tebli ğ İnsanlar (Sahabîler) Vahiyleri ezberledi Yüce Allah Vahiy Katipleri Vahiyleri ezberledi Vahiyleri yazdı Vahiy Süreci ve Kur’an-ı Kerim’in Tarihi Örnek: Zeyd b. Sabit

14 Eski bir Kur’an sayfası

15 Hz Muhammed’e 23 senede (610- 632) vahiy yoluyla bildirilerek tamamlanmıştır. 2. Kur’an-ı Kerim’in Tarihi 1.İnsanların Kur’an’ı anlamaları ve kavramaları kolaylaşmıştır. 2.İnsanların Kur’anî hayat tarzına daha kolay uyum sağlamışlardır. 3.Kur’an’ın ezberlenmesi ve yazılması kolaylaşmıştır. Soru: Kur’an niçin bir anda vahyedilmemiştir.

16 İl k va hi y Son vahiylerden biri “Oku Yaratan Rabbinin adıyla.” (Alak 1) 610 yılı Mekke / Hira “Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm‘ı beğendim.” (Maide 3) 632 Medine Soru: Son vahiyden çıkarılabilecek mesajlar nelerdir?

17 Hz. Muhammed Levh-i Mahfuz Cebrail Bi lg i / V a hi y Tebli ğ İnsanlar (Sahabîler) Vahiyleri ezberledi Yüce Allah Vahiy Katipleri Yazılarak ve ezberlenerek nesilden nesile aktarıldı. Vahiyleri ezberledi Vahiyleri yazdı Hz. Ebu Bekir Hz. Osman Kitap (Mushaf) haline getirildi Yedi nüsha çoğaltıldı Vahiy Süreci ve Kur’an-ı Kerim’in Tarihi Kur’an, değişmeden günümüze kadar gelmiştir. Kur’an Yüce Allah’ın koruması altındadır.

18 Hz. Muhammed Levh-i Mahfuz Cebrail Bi lg i / V a hi y Tebli ğ İnsanlar (Sahabîler) Vahiyleri ezberledi Yüce Allah Vahiy Katipleri Yazılarak ve ezberlenerek nesilden nesile aktarıldı. Vahiyleri ezberledi Vahiyleri yazdı Hz. Ebu BekirHz. Osman Kitap (Mushaf) haline getirildi Yedi nüsha çoğaltıldı Vahiy Süreci ve Kur’an-ı Kerim’in Tarihi Kur’an, değişmeden günümüze kadar gelmiştir. Kur’an Yüce Allah’ın koruması altındadır.

19 KUR’AN Ayet Mushaf CüzSure Hafızlık HatimMukabele Tecvid Meal Tefsir Kur’an’ın İç Düzeni İle İlgili Kur’an’ın Okunması İle İlgili Kur’an’ın Anlaşılması İle İlgili Tablo 13. Kur’an-ı Kerim İle İlgili Bazı Kavramlar

20 Kur’an’ın İç Düzeni ile İlgili Kavramlar Ayet Mushaf Cüz Sure 3.1. Kur’an’ın İç Düzeni ile İlgili Kavramlar

21 Kur’an Metninde Ayet

22 AYET بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ (1) اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمينَ (2) اَلرَّحْمنِ الرَّحيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدّينِ (4) اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعينُ (5) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ (6) صِرَاطَ الَّذينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّالّينَ (7 1. Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla. 2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. 3. O, rahmândır ve rahîmdir. 4. Ceza gününün mâlikidir. 5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. 6. Bize doğru yolu göster. 7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

23 Örnek: “Elhamdu lillahi Rabbi’l-Alemin” = “Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun.” Ayet: Kur’an-ı Kerimdeki vahiy ifadelerine-cümlelere- ayet denir. AYET  Ayetler içinde numaraların yazdığı işaretlerle birbirinden ayrılır.  Bir kelimelik ayetlerin yanı sıra, cümle veya cümleciklerden oluşan uzun ayetler de vardır.

24 SURE Kur’an’da 114 sure vardır.  İlk sure: Fatiha  Son sure: Nas  En uzun sure: Bakara(286 Ayet / 48 Sayfa)  En kısa sure: Kevser (3 Ayet / Bir Satır) Sure: Kur’an-ı Kerimde ayetlerden oluşan bölümlere denir.

25

26 Örnek: Fatiha: İlk sure olduğundan “açılış” anlamındadır. Al-i İmran: İmran Ailesini(Hz.Meryem/Hz.İsa) anlatır. Yunus: Hz. Yunus’un ibretlik hikayesini anlatır. SURE Her surenin bir ismi vardır. Sureler isimlerini içinde geçen bir kelime, kişi veya olaydan alırlar.

27 İndiği Yer Açısından Sureler MekkîMedenî Allah’ın varlığı, birliği ve diğer inanç esasları açıklanmıştır. Toplumsal düzenlemeler, ahlaki ilkeleri açıklar. Mekkî ve Medenî surelerin daha çok hangi konulardan bahsetmesi muhtemeldir?

28 CÜZ Cüzler Kur’an’ın okunması ve hafızlık çalışmasında kolaylık sağlar. Kur’an-ı Kerim’in her 20 sayfasına bir cüz denir. Kur’an’da toplam otuz cüz vardır.

29 MUSHAF Kur’an sayfalarının bir araya getirilerek kitap haline getirilmiş şekline denir.

30 Kur’an Hz. Ebu Bekir zamanında mushaf haline getirildi.

31 Eski bir Mushaf

32 Hz. Osman’a ait olduğu rivayet edilen bir Mushaf

33 1200 yıl önce yazılmış bir Kur’an

34 Kur’an’ın Okunması ile İlgili Kavramlar Hafızlık HatimMukabele Tecvid 3.2. Kur’an’ın Okunması ile İlgili Kavramlar

35 3.2. Kur’an’ın Okunması ile İlgili Kavramlar (Tecvid, Mukabele, Hatim, Hafızlık) Tecvid: Kur’an-ı Kerimi güzel bir biçimde okumak için uyulması gerekli kurallardır. Örnek : TECVİD “Kur’an’ı sesinizle güzelleştiriniz.” (Hadis)

36 3.2. Kur’an’ın Okunması ile İlgili Kavramlar (Tecvid, Mukabele, Hatim, Hafızlık) Kur’an’ın bir kişi tarafından okunurken diğerlerinin dinlemesi ve takip etmesi demektir. MUKABELE

37 Genellikle ramazan aylarında evlerde ve camilerde mukabele okunur. Mukabele geleneği ramazan aylarında Hz. Muhammed’in Cebrail’e Kur’an’ın tamamını okumasıyla başlamıştır.

38 Hafızlık: Kur’an’ı baştan sona bütünüyle ezberlemek demektir. Ezberleyen kişilere de hafız denir. 3.2. Kur’an’ın Okunması ile İlgili Kavramlar (Tecvid, Mukabele, Hatim, Hafızlık) Hatim: Kur’an-ı Kerim’i ezbere veya yüzünden baştan sona kadar okumaya denir. HATİMHAFIZLIK “ Sizin en hayırlınız kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir” Hz. Muhammed

39 KUR’AN Ayet Mushaf CüzSure Hafızlık HatimMukabele Tecvid Meal Tefsir Kur’an’ın İç Düzeni İle İlgili Kur’an’ın Okunması İle İlgili Kur’an’ın Anlaşılması İle İlgili 3. Kur’an-ı Kerim İle İlgili Bazı Kavramlar

40 3.3. Kur’an’ın Anlaşılması ve Yorumlanmasıyla İlgili Kavramlar (Meâl, Tefsir) MEAL Meal: Kur’an-ı kerimin arapça aslından başka bir dile tercüme edilmesidir… Anlam veya tercüme şeklinde de ifade edilir. Mealin amacı; Kur’an’ı her milletin kendi dilinden okuyabilmesi ve anlayabilmesidir.

41 Meal / Örnek: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الم (1) ذلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فيهِ هُدًى لِلْمُتَّقينَ (2) اَلَّذينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقيمُونَ الصَّلوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) وَالَّذينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاخِرَةِهُمْ يُوقِنُونَ (4) اُولئِكَ عَلى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَاُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5 Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Elif. Lâm. MÎm. 2. O kitap (Kur'an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir. 3. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. 4. Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesinkes inanırlar. 5. İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır.

42 TEFSİR 3.3. Kur’an’ın Anlaşılması ve Yorumlanmasıyla İlgili Kavramlar (Meâl, Tefsir) Tefsir: Kur’an’ın açıklanması ve yorumlanması demektir. Tefsirin amacı; insanların Kur’an’ı daha iyi ve derinlemesine anlamalaını sağlamaktır. Tefsirin amacı nedir?

43 Bir Kur’an Tefsir Kitabı Kur’an (Mushaf) Kur’an’ı açıklayıp yorumlayan (bilgin/alim) kişiye “müfessir” denir.

44 Örnek:

45

46 2 5 1212 6 78 1 1 109109 3 1515 1313 1414 4040 9090 SORULAR 1.Müslümanların kutsal kitabı 2.Kur’an’ın indirilmeye başlandığı gece 3.“On bir ayın sultanı” 4.Kur’an’ın hatmi yapılırken okunanı dinleyenlerin takip etmesi 5.Kur’an’da sureleri oluşturan cümleler 6.Kur’an’ın diğer adı 7.Ayetlerden oluşan ve besmelerle birbirinden ayrılan bölüm 8.Ölümden sonraki hayat 9.Kur’an’ı ezberden okuyan 10.Kur’an’ın okunmasında uyulması gereken kurallar 11.Kur’an’ın açıklanarak yorumlanması 12.Kur’an’ın Türkçe tercümesi 13.Allah tarafından peygamberlere gönderilen mesajlar 14.Kur’an’ın yirmi sayfasının oluşturduğu bölüm 15.Allah’tan aldığı vahiyleri peygamberlere iletmekle görevli

47 KUR’AN Ayet Mushaf Cüz Sure -daki cümleler -ın bölümleri -ın her yirmi sayfası -ın kitap hali Hafızlık HatimMukabele Tecvid -ı güzel okuma kuralları okuyanı dinleme ve takip etme -ı baştan sona okumak -ı ezberlemek Meal Tefsir -ın anlamı -ın yorumu Tablo 2

48 KUR’AN -daki cümleler -ın bölümleri -ın her yirmi sayfası -ın kitap hali -ı güzel okuma kuralları okuyanı dinleme ve takip etme -ı baştan sona okumak -ı ezberlemek -ın anlamı -ın yorumu Tablo 5

49 KUR’AN Ayet Mushaf Cüz Sure -daki cümleler -ın bölümleri -ın her yirmi sayfası -ın kitap hali Hafızlık HatimMukabele Tecvid -ı güzel okuma kuralları okuyanı dinleme ve takip etme -ı baştan sona okumak -ı ezberlemek Meal Tefsir -ın anlamı -ın yorumu Tablo 7

50 4. Kur’an’ın Belli Başlı Konuları İnançİbadetAhlak 1.Tevhid 2.Melek 3.Kitap 4.Peygamb er 5.Ahiret 6.Kader 1.Namaz 2.Oruç 3.Zekat 4.Hac 5.Kurban 6.İyiliği emir, kötülükte n nehiy 1.Anne- Baba 2.Akraba 3.Komşu 4.Güzel söz 5.Görgü kuralları 6.Kötü- zararlı davranışla rı yapmama k

51 Kur’an;  İnsan-Allah,  İnsan-Evren,  Allah-Evren,  İnsan-İnsan, ilişkilerini açıklayan ve düzenleyen konuları içerir.

52 İNANÇLA İLGİLİ AYETLER “Sizin Tanrınız, tek bir Tanrıdır. Ondan başka tanrı yoktur.” (Bakara 163) “Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitab'a ve daha önce indirdiği kitaba iman (da sebat) ediniz. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam manasıyle sapıtmıştır.” (Nisa 136)

53 Temel İnanç Esasları Peygamberlere İman Allah’a İman Kitaplara İman Meleklere İman Ahirete İman Kadere İman İslam İnanç Esasları (İmanın Şartları)

54 54 İBADETLERLE İLE İLGİLİ AYETLER “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki, böylece korunmuş (Allah'ın azabından kendinizi kurtarmış) olursunuz.” (Bakara 21) “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat 56)

55 55 AHLÂK Andolsun ki, Resulullah, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. (Ahzab-21) İman Allah’ı tanıma, İbadetler Allah’a itaat, Ahlak Allah’ı sevme boyutudur.

56 Ahlakla İlgili Ayetler “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana- babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar, fakir olsunlar Allah onlara (sizden) daha yakındır…” (Nisa 135)

57 “Gerçekte erdemlilik, yüzünü doğuya veya batıya çevirmeniz ile ilgili değildir; ama gerçek erdem sahibi, Allah'a, Ahiret Günü'ne, melekler, vahye ve Peygamberlere inanan, servetini - kendisi için ne kadar kıymetli olsa da- akrabasına, yetimlere, ihtiyaç sahiplerine, yolculara, (yardım) isteyenlere ve insanları kölelikten kurtarmaya harcayan; namazında devamlı ve dikkatli olan ve arındırıcı (mali) yükümlülüğünü ifa eden kişidir; ve (gerçek erdem sahipleri) söz verdiklerinde sözünü tutan, felaket, zorluk ve sıkıntı anlarında sabredenlerdir. İşte onlardır sadakatlerini gösterenler ve işte onlardır Allah'a karşı sorumluluklarının bilincinde olanlar.” (Bakara 177) Yukarıdaki ayette bahsedilen ibadetleri ve ahlak ilkelerini defterinize sıralayınız.

58 “Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar, kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın…” “ Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin…” (Hucurat 11-12) Yukarıdaki ayetlerden Yüce Allah’ın Kur’an’da ifade ettiği ahlak ilkeleri çıkarıp defterinize yazınız.

59 5. Kültürümüzde Kur’an’ın Yeri Ve Önemi

60 Yorumlayınız…

61 “Her kim Kur’an bilmedi Sanki cihana gelmedi Derdine derman bulmadı İşlerine pişman ola.” 5. KÜLTÜRÜMÜZDE KUR’AN’IN YERİ VE ÖNEMİ Yunus Emre Yorumlayınız…

62 “Kaf Dağı zerrem değil, Ay ve güneş bana kul, Hakdır aslım şek değil, Mürşid Kur’an bana.” 5. KÜLTÜRÜMÜZDE KUR’AN’IN YERİ VE ÖNEMİ Yunus Emre Yorumlayınız…

63 Hacı Bektaş Veli “ Şimdi iyi biliniz ki; Allah’ın birliğine inanmak, onun buyruğunu tutmak, sakının dediğinden sakınmak, iman’dandır. (Eğer bir kimse), Tanrı Taâlâ’nın buyruğunu tutmazsa, sakının dediğinden sakınmazsa, o kimse için, Tanrı’ya inanmamaktadır denilir…” Yukarıdaki sözden ilkeler çıkaralım.

64 Hacı Bektaş Veli “İman bir ağaç gibidir. Kökü Kur’an’dadır.”

65 MEVLANA Yorumlayalım: Ben yaşadıkça Kur'an'ın kölesiyim. Ben seçkin Muhammed'in yolunun toprağıyım.

66 AHMET YESEVİ Tanrı Teala sözüne, Resulullah sünnetine, İnanmayan ümmetine Ümmet demez Muhammed. Benim hikmetlerim ferman-ı sübhan, Okuyup anlasan manayı Kur’an

67 “İnmemiştir hele Kur’an, Bunu hakkıyla bilin; Ne mezarlıkta okunmak, Ne de fal bakmak için!” Yorumlayınız: M. Akif’in yukarıdaki mısradan ne anlıyorsunuz? Bu mısralardan nasıl bir ders çıkarmalıyız? M.AKİF ERSOY


"1 Kur’an ve Ana Konuları Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 9. Sınıf 4. Ünite pedagojiformasyon.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları