Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR"— Sunum transkripti:

1 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
YÖK ve UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
MADDE 1- Yükseköğretim kurumlarında, bazı derslerin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

3 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
MADDE 2- Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, eğitim-öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlanmasını ve yürütülmesini , sınavların yapılma şeklini, kredi miktarlarının belirlenmesini kapsar. Dayanak MADDE 3- Bu usul ve esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

4 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
MADDE 4 - Bu usul ve esasların uygulanmasında; a) Birim ve/veya program öğrenci katsayısı: Mevcut öğrenci sayısının bu usul ve esasların 7 nci maddesinde tanımlanmış ve açılmış kontenjana bölünmesi ile bulunan sayıdır. b) Ders materyali ve ücreti: Uzaktan öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için yükseköğretim kurumlarınca basılan her türlü materyali ve bunlar karşılığında öğrencilerden alınan ücrettir.

5 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
c) Eğitimi sürdüren ilgili birim: Uzaktan öğretim faaliyeti için yükseköğretim kurumu tarafından görevlendirilen birim. ç) Öğrenim ücreti: Uzaktan öğretimde öğrencilerin öğretimin karşılığı olarak ödeyeceği öğrenim ücreti. d) Uzaktan öğretim birimi: Uzaktan öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü merkez, e) Uzaktan Öğretim Çalışma Grubu: Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan grup.

6 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
f) Uzaktan öğretim yayın komisyonu: İlgili yükseköğretim kurumunun uzaktan öğretim hizmetini yürüten komisyon, g) Yönetim Kurulu: Uzaktan öğretim hizmetini yürüten birimin yönetim kuruludur. h) Yükseköğretim Kurumu: Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerine bağlı olmaksızın kurulan vakıf meslek yüksekokullarıdır. ı) Yükseköğretim Kurumu Yönetim Kurulu: İlgili yükseköğretim kurumunun yönetim kuruludur,

7 YÖK ve UZAKTAN EĞİTİM İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar, Program ve Ders Açma, Uzaktan Öğretimin Uygulanması

8 Genel Esaslar, Program ve Ders Açma, Uzaktan Öğretimin Uygulanması
MADDE 5- Yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından bazı dersler uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Uzaktan Öğretim Çalışma Grubu; Programları değerlendirme konularında Yükseköğretim Kurulu'na görüş ve öneri sunar.

9 Genel Esaslar, Program ve Ders Açma, Uzaktan Öğretimin Uygulanması
Program veya ders açma Yükseköğretim kurumlarının program açma talepleri; en geç Mayıs ve Eylül ayı bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu tarafından alınacak karar ile sonuçlandırılır. Açılmasına izin verilen programlara ait bilgilere o yılın tercih kılavuzunda yer verilir. Öğretim programlarında yer alan derslerin en fazla %30'u uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

10 Genel Esaslar, Program ve Ders Açma, Uzaktan Öğretimin Uygulanması
MADDE 7-  Uzaktan öğretim, öğretim elemanı ve öğrencilerin karşılıklı etkileşimine dayalı olarak ve eşzamanlı bir biçimde verildiği sistemdir. Dersler; video konferans , sanal sınıf, forum uygulamaları gibi eşzamanlı araçlarla yapılır.

11 YÖK ve UZAKTAN EĞİTİM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü, Ölçme Değerlendirme, Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi

12 Öğrenci Kabulü, Ölçme Değerlendirme, Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi
MADDE 8- Uzaktan öğretim yapılmasına karar verilen programlara, Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda öğrenci kabul edilir. Ölçme değerlendirme MADDE 13- Derslere ilişkin ölçme değerlendirme işlemi, yüz yüze veya elektronik ortamda, yükseköğretim kurumu tarafından belirlenen ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir.

13 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mali Hükümler
YÖK ve UZAKTAN EĞİTİM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mali Hükümler

14 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mali Hükümler Öğrenim ücretleri ve materyal ücreti
MADDE 15- Dersler için alınacak uzaktan öğretim ücretlerinde , Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen ücretler esas alınır. Bütçeleştirme işlemleri MADDE 16- Kayıt olan öğrencilerden alınacak uzaktan öğretim öğrenim ücreti, uzaktan öğretim geliri olarak öz gelir şeklinde kaydedilir.

15 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mali Hükümler Ek ders ücreti ve diğer ödemeler
MADDE 17-  Öğretim elemanlarına yapılacak ek ders ödemelerinde ; derse kaydolan öğrenci sayısı, dersin eşzamanlı veya kayıttan yapılması, materyallerin hazırlanması gibi esaslar, yükseköğretim kurumu tarafından düzenlenir. Sınav ücretleri MADDE 18- Merkezi olarak yapılan sınavların dışında yapılan sınavlarda örgün öğretim sınav esaslarına göre ödeme yapılır.

16 BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler
YÖK ve UZAKTAN EĞİTİM BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

17 Çeşitli ve Son Hükümler
Geçici Madde 1- Bu usul ve esasların yürürlüğe girdiği tarihe kadar açılmış uzaktan öğretim programlarının denetimi ve yönetmelik hükümlerine uygunluğu, Yükseköğretim Kurulu Uzaktan Öğretim Çalışma Grubu tarafından değerlendirilir. Yürürlük MADDE 19 Bu usul ve esaslar, 07/12/2012 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 20 Bu usul ve esasları, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

18 Tek ve Çift Yönlü Uygulamalar

19 Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi dört farklı evreye ayrılabilir
Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi dört farklı evreye ayrılabilir. Bu evreler şunlardır:   Mektupla öğretim dönemi Tek yönlü radyo ve televizyon uygulamaları dönemi Çift yönlü radyo ve televizyon uygulamaları dönemi Uydular ve gelecek teknolojiler dönemi

20 1-Mektupla Öğretim Dönemi
Uzaktan eğitimin en eski dönemi yazılı basın ile yapıldığı dönemdir. Bu dönemde öğretmen ve öğrenci arasında karşılıklı iletişim ve sınıf ortamı yoktur. Uzaktan eğitim içinde öğretim araçları posta ile gönderilmektedir.

21 Mektupla Öğretim Dönemi
Öğretmenler hazırladıkları öğretim araçlarını postaya verip öğrencilerine verirler. Öğrenciler posta ile gelenleri kendileri çalışarak, sınav sorularını cevaplayarak öğretmenlerine posta ile geri gönderirler. Öğrenciler sınav sonuçlarını ve notlarını posta ile öğrenmektedirler. Mektupla Öğretim Dönemi

22 2-Tek Yönlü Radyo ve Televizyon Dönemi
İletişim teknolojileri 1950’li yıllarda gelişmeye başlamıştır. Bu gelişmeler uzaktan eğitim sistemini de etkilemiştir. Uzaktan eğitimciler basılı materyallerin yanında radyo ve televizyon gibi teknolojik araçları kendi derslerinde kullanmayı düşünmüşler. Bu dönemde yazılı uzaktan eğitim adı tamamen değişerek uzaktan eğitim adına çevrilmiştir.

23 Tek Yönlü Radyo ve Televizyon Dönemi
Amerikan Senatosu 13 Ağustos 1912 yılında eyaletler arasında kabul edilen Radyo Faaliyetleri kanunu kabul etmiştir. Bu kanunla birçok radyo istasyonu ve okullar lisans alarak yayın yapmaya başlamışlardır. Tek Yönlü Radyo ve Televizyon Dönemi

24 Tek Yönlü Radyo ve Televizyon Dönemi
Radyonun uzaktan eğitimde kullanımı şöyle sıralanabilir; 1916 yılında Amerika’da bulunan Wisconsin Üniversitesi, uzaktan eğitim programlarını kendi radyo yayınları ile yayınlamaya başlamıştır. 1920 yılının ortalarında İngiliz Eğitim Bakanlığı eğitim kurumlarını radyo dersleri ile desteklemeye başlamıştır. Çin, radyoyu uzaktan eğitim sistemini desteklemek için 1929 yılında kullanmaya başlamıştır.

25 Tek Yönlü Radyo ve Televizyon Dönemi
Kanada 1930 yılında radyoyu uzaktan eğitim sisteminin içinde kullanmaya başlamıştır. Kolombiya hükümeti 1947 yılında, Hindistan hükümeti ise 1949 yılında eğitim sistemini desteklemek için kullanmıştır. Tek Yönlü Radyo ve Televizyon Dönemi

26 Tek Yönlü Radyo ve Televizyon Dönemi
Radyodan sonra teknoloji hızla ilerlemeye başlamış ve televizyon icat edilmiştir. İlk zamanlarda yayıncılığın pahalı olması, kalite ve teknik sorunlardan dolayı uzaktan eğitim de televizyon kullanılmamıştır Ancak 2. dünya savaşından sonra teknolojinin gelişmesiyle televizyon da uzaktan eğitim aracı olarak kullanılmaya başlamıştır. Tek Yönlü Radyo ve Televizyon Dönemi

27 Tek Yönlü Radyo ve Televizyon Dönemi
Bununla birlikte; 1950’li yıllarda uzaktan eğitim dersleri televizyon istasyonlarından yayınlanmaya başlamıştır. New York Üniversitesi, 1957 yılında CBS televizyon şirketi ile anlaşarak bazı eğitim programları tasarlamıştır. Tek Yönlü Radyo ve Televizyon Dönemi

28 Tek Yönlü Radyo ve Televizyon Dönemi
Genel olarak, radyo ve televizyon tüm dünyada hızla yayılmış, enstitüler araştırmalarında radyo ve televizyonu kullanmışlardır. Günümüzde uzaktan eğitim tüm dünyaya yayılmış ve uzaktan eğitim sistemi olan birçok ülkede radyo ve televizyon yaygın olarak kullanılmaktadır.

29 3-Çift Yönlü Radyo ve Televizyon Dönemi
yılları arasında iletişim teknolojileri geliştikçe uzaktan eğitim için telekonferans uygulamaları geliştirilmiştir. Sesli telekonferans Video telekonferans

30 4-Uydu ve Gelecek Teknolojiler Dönemi
Geleceğin uzaktan eğitim teknolojileri uydular, bilgisayar, televizyon, fiber kablo vb. olacaktır Bu sistem içinde insanlar kendi aralarında uydu antenleri ile haberleşmektedir. Öğrenciler kendi aralarında ya da öğretmenleri ile telekonferansları evlerinden ya da iş yerlerinden organize edebilirler.

31 Uydu Temelli Uzaktan Eğitim
Uydu temelli uzaktan eğitim, çok geniş bir alanı kapsamı içine alabilmektedir. Uzaktan eğitim kurumları bu sistem ile derslerini ana kampüs üzerinden tüm şehre, bölgeye ya da ülkelere çok hızlı bir şekilde yayınlayabileceklerdir. Uydu Temelli Uzaktan Eğitim

32 Bilgisayar Teknolojileri:
Kişisel bilgisayarlar, kamera, ses düzenleri ve telefon hattı ile donatılarak farklı okullarda, bölgede ve hatta ülkelerde olan öğrenciler aynı anda aynı dersi alabilmektedirler. Öğretmen ve öğrenciler bu sistemlerle aynı anda sınıf içinde ya da dışında yüz yüze görüşme yapabilmektedir.

33 Sanal Öğrenme Ortamları:
Günümüzde iletişim teknolojileri hızla gelişme göstermektedir ve uzaktan eğitim internet sayesinde sanal ortamlara doğru ilerlemektedir. Sanal öğrenme ortamları sayesinde günümüzde fiziksel sınıflar ortadan kalkacaktır. Öğretmenler ve öğrenciler farklı bölgelerden birbirleriyle iletişim kurarak öğretimi gerçekleştirebilmektedir.

34 Sanal gerçeklik: Geleceğin teknolojileri aynı zamanda sanal öğretmenleri de ortaya çıkaracaktır. Bu teknolojinin adı sanal gerçekliktir. Sanal gerçeklik ile fiziksel ortamlar ortadan kalkmakta ve öğrenci istediği bir okulun kütüphanesini rahatlıkla gezebilmekte ve çeşitli ülkelerde bulunan müzeleri dolaşabilmektedir.

35 Açık ders malzemeleri

36 Açık ders malzemeleri (ADM)
Derslerin internet ortamında açık ve ücretsiz olarak erişimine ve kullanımına imkân sağlayan her türlü ders kaynağıdır. SİZCE NEDEN İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR ?

37 ADM İçeriğinde Neler var ?
Açık ders malzemeleri temelde konu başlıkları, ders izlencesi ve ders notlarından oluşmaktadır. Bu kaynaklar simülasyonlar, açıklamalı örnekler görsel ve işitsel ders anlatımları, sınav test ve proje örnekleri ile zenginleştirilebilir. “BİLGİ Paylaştıkça Çoğalır”

38 KİMLERE HİTAP EDER ?

39 Dünya ve TÜRKİYE‘ de Durum
MIT(Massachusetts Institute of Technology) Uluslararası Açık Ders Malzemeleri (OCW Consortium)

40 Harmanlanmış Öğrenme

41 Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır

42

43 Çevrimiçi(Online) Bu kısım daha çok öğrenmeye yönelik ilk kısımlardır ki bunlar bilgi ve kavrama olarak düşünülebilir. Ayrıca bilginin kazanılması, tekrara ve bilgiye yönelik egzersizlere bağlı olduğu söylenebilir. Yüz yüze : Bu kısım ise öğrenmeye yönelik daha ileri basamakları kapsamaktadır. Sentez, analiz ve değerlendirme öğrenmenin ileri basamakları olarak sayabiliriz. Bu kısım etkileşimlerle desteklenmelidir.

44  Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir İlgili video

45 Harmanlanmış Öğrenme ve FATİH Projesi
“Harmanlanmış öğrenme, Türkiye’ye uygun olmakla beraber Türkiye eğitim sisteminin de ihtiyacı olan bir model. Ülkemizde uygulanmaya başlanan FATİH projesi eğer bir teknoloji projesi olmaktan daha çok bir eğitim projesi olarak anılacaksa harmanlanmış öğrenme gibi bir modelin de uygulanması gerekir. Aslında FATİH Projesi açıklandığında proje ile birlikte uygulanacak program ve model de ortaya konulmalıydı. Ancak bu yapılmadı hatta düşünülmedi. FATİH Projesi ile uygulanacak en uygun modelin harmanlanmış öğrenme olduğunu düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı’nın vakit kaybetmeden FATİH Projesi için uygulanacak olan öğrenme modelini ve programı (müfredat) ortaya koyması, bu model ve programın öğretmenlere etkili hizmet içi eğitim teknikleri kullanılarak aktarılması ve okullarda uygulamaya geçmesi gerekiyor.” Yrd. Doç. Dr. Devrim AKGÜNDÜZ - İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı

46 Sanal Sınıf

47 Sanal sınıflar, uzaktan eğitim sisteminde oluşturulan sınıf ya da gruplar. Sanal sınıfları oluşturmak için gerekli teknolojik altyapı bir uzaktan eğitim sisteminden diğerine değişiklik arzetse de benzer pek çok yönlere sahiptir. Sanal sınıflara ilişkin pek çok uygulama mevcuttur. Pek çok uygulamada, aynı kurs içinde farklı gruplar oluşturulmakta ve her farklı gruba fiziksel olarak sınıfta veya internet üzerinden farklı parolalar verilmektedir. Kendisine verilen parolayı kullanan öğrenci otomatik olarak önceden oluşturulan belli sanal gruba atanmaktadır.

48 Konuya ilişkin bir örnek uygulamada Moodle açık kaynak kodlu uzaktan eğitim sistemi kullanılmaktadır. Bu uygulama mühendislik yönetimi dersinde gerçekleştirilmiştir. Kurs herkes tarafından erişilebilmektedir. İlgili kursa kendinizi "observers" anahtarıyla kaydettiğinizde sizi ayrı bir gruba atamaktadır. Senkron fiziksel sınıflardaki gruplar ise ayrı gruplarda yer almaktadır. Örnek için

49 E-öğrenmede Sanal Sınıfın Yeri
Günümüzde geleneksel öğrenme ortamı olan sınıf içinde öğrenme dışında birde e-öğrenme ortamları kullanılmaya başlanıyor. E- öğrenme ortamları ile dijital ve web tabanlı içerikler önem kazanıyor. E-öğrenme ortamlarının öğrenmeye katkısı ve dijital uygulama ve içeriklerinin hatırlanma düzeyleri grafikle belirtilmiştir.

50

51 Sanal sınıf uygulamaları ile yapılan eğitimler hem işitsel hem de görsel olduğu için katılımcıların hafızalarında çok daha kalıcı olmaktadır. Sanal sınıf ortamlarında video paylaşımı, Powerpoint ve e-belgerin de paylaşıldığı düşünüldüğünde dijital tabanlı içeriklerin çoğu kullanılmış olmaktadır. Dolayısıyla bilgi işleme yeteneği, motivasyon ve içerikle uyumda artış olacaktır.  

52 UYDULAR

53 Uydular Uydular aracılığı ile iletim, bugün bütün dünya ülkelerinin günlük kavramları arasında yer almaktadır.

54 Günümüzde uydular çok farklı amaçlar için değişik alanlarda kullanılmaktadır;
Meteorolojik uydular Askeri Amaçlı Uydular Araştırma Uyduları İletişim Uyduları

55 Uydulardan yararlanılarak, dünyanın birbirinden uzak iki noktası arasında sürekli bir bilgi alış-verişi yapılabilmektedir. Bu çerçevede yapılan bir konferans ya da bilimsel bir toplantı aynı anda dünyanın bir çok yerinden izlenebilmektedir. Örnekler artırılacak olursa sizler başka hangi örnekler verebilirsiniz ?

56 Evrensel rekabetin yaşandığı bir köy haline gelen bilgi, günümüz dünyasında önemli bir yere sahiptir. Ancak eğitim alanındaki en büyük problem, herkese kullanacağı bilgiyi sağlamaktır. Eğitimciler, bu probleme çözümün iletişim uyduları olabileceği görüşünde birleşmektedirler.

57 İLETİŞİM UYDULARI İletişim uyduları bulunduğu bir noktadan bir ülkedeki yerleşim bölgelerinde yer alan eğitim kuruluşlarına eğitim öğretim hizmeti vermede destekleyici unsur olarak hizmet verirler.

58 Eğitim alanında yapılan veri alış-verişi sayesinde Araştırma ve geliştirme çalışmalarının hem sayısı, hem de içeriği gelişerek artmaktadır. Yapılan bu araştırmalar, uydular sayesinde geliştirdikleri bilimsel projeleri istenen her türlü merkeze iletebilmektedirler.

59 Uzaktan EĞİTİMDE İLETİŞİM UYDULARI
Bugün uzaktan eğitim, iletişim uyduları yardımıyla bütün gelişmiş ülkelerde çok yaygın olarak hem her alanda (dalda) kullanılmaktadır Uzaktan EĞİTİMDE İLETİŞİM UYDULARI

60 İLETİŞİM UYDULARININ SAĞLADIĞI YARARLAR
Uydular bu iletişim araçlarına yeryüzü ve yerleşim koşullarının yarattığı olumsuzluklardan en az etkilenecek şekilde yayın yapabilme potansiyelini kazandırmaktadır. Uydu yayınları aracılığı ile gerçekleştirilen eğitim uygulamalarının, ögretmenli ögretim uygulamasına göre % 27.7 diğer yeryüzü seçeneklerinin tümüne dayalı eğitim uygulamasina göre de % 4.95 kat daha ekonomik oldugu belirlenmiştir (Kirman and Goldberg,1989).

61 Öğretmen, yönetici ve öğrencilerin uydu yayınları aracılığı ile gerçekleştirilen eğitim etkinliklerine ilişkin tutumlarının da olumlu olduğu söylenebilir.

62 SONUÇ OLARAK Sonuç olarak, bir uydunun yapılması ve yörüngeye oturtulması gerçekten zor bir istir. Ama, yörüngede yerini almış bir iletişim uydusunun ulusal ağa bağlanması çok daha basittir. Kurulacak olan merkezi bir idare istasyonu, bunun bağlandığı ulusal internet omurgası ile on binlerce okula servis sağlayabilir.

63

64 Telefon Teknolojileri

65 Uzaktan Eğitimde Kullanımı
Uzaktan eğitimde telefon teknolojileri denildiğinde aklımıza neler gelmekte ?

66 3G Teknolojisi 3G teknolojisi, mobil operatörlerin ses ve görüntü servislerinin mobil ağlar üzerinden iletilmesine olanak veren üçüncü nesil mobil teknolojilerini ifade etmektedir. Teknoloji Frekans Aralığı Bant genişliği 2G (GSM) 9,6 – 28,8 kbps 2,5G (GPRS-EDGE) 171,2 – 384 kbps 3G (WCDMA-UMTS-HSDPA) 1900 – 2200 2,000-? kbps

67 Uzaktan Eğitimde Kullanımı
Katılımcılar 3G teknolojisinin iletişime katkı sağlayacağını ve 3G özellikli mobil cihazlardan internete daha hızlı bağlanılacağını vurgulamışlardır. Daha hızlı internet bağlantısı sayesinde ses ve video ağırlıklı verilerin daha hızlı aktarımının gerçekleşeceğini ifade etmişlerdir. 

68 Mobil Eğitim Mobil teknolojilerin ortaya çıkış gerekçesi ?

69 Mobil Eğitimin Avantajları
Yaşam Boyu Öğrenme Farkında Olmadan Öğrenme İhtiyaç Anında Öğrenme Zaman ve Mekan Bağımsız Öğrenme Yer ve Şartlara Göre Ayarlanan Öğrenme

70 Eğitimde Kullanılan Mobil Cihazlar
Mobil Telefonlar El Bilgisayarları Tablet PC’ler

71 Mobil Cihazların Eğitimde Kullanım Şekilleri
Offline(çevrimdışı) Online(çevrimiçi)

72 Sonuç Eğitimde mobil cihazların kullanımı, uzaktan eğitimde hedeflenen asıl amaçları sağlamak için gerekli stratejik teknolojilerden biridir.

73 E-book Özüm Işık Aktaş

74 E-kitap nedir ? Elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanmış olan kitaplara verilen addır. E-kitap okumak pek çok açıdan PDF dosyası okumaya benzetilebilir. Bir e-kitap dosyasına, bir de o dosyayı açabileceğiniz bir cihaza (Bilgisayar, Amazon Kindle, Sony Reader, gibi) sahip olmanız yeterlidir.

75 Artıları ve Eksileri + Elektronik ortamın sağladığı olanaklar sayesinde, konular, yazı yanında, ses, müzik ve görüntü ile desteklenebilir.  +Kitap içinde yapılan arama işlemleri daha kolaydır. +Bilgisayar oyunu gibi, kullanıcı tarafından yönlendirilebilir. -E-kitabın en büyük eksisi ise yalnız bilgisayar, avuç içi bilgisayar gibi elektronik bir ortamda kullanılabilmesidir. 

76 Elektronik kitapların çoğu, bugün itibarı ile, genel ağ üzerinden dağıtılmakta ve/veya satılmaktadır. Bu nedenle, satış ve satın alma işlemi, çoğunlukla sanal mağazalar üzerinden yapılmaktadır

77 E-kitap formatları

78 ePUB iBooks Kindle Nook

79 E-Kitap formatları ArghosReader .aeh DjVu .djvu EPUB (IDPF) .epub
eReader .pdb FictionBook .fb2 HTML .html Kindle .azw Microsoft Reader .lit Mobipocket .prc, .mobi Multimedia EBook .exe Plain text .txt Plucker Portable Document Format .pdf PostScript .ps Repligo .rgo TealDoc Tome Raider .tr2, .tr3

80 Avantajları ve dezavantajları
Multimedya desteği Sağlık Zamandan ve paradan tasarruf Arama Güncelleme kolaylığı Taşıma kolaylığı Yer tasarrufu Göz yorgunluğu korsan


"YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları