Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ VE FIDIC İlker ÖZDEMİR & Rifat AKBIYIKLI 27.03.20151.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ VE FIDIC İlker ÖZDEMİR & Rifat AKBIYIKLI 27.03.20151."— Sunum transkripti:

1 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ VE FIDIC İlker ÖZDEMİR & Rifat AKBIYIKLI 27.03.20151

2 Sözleşme Kavramı Sözleşme Tipleri 27.03.20152

3 Hukuki işlemin yerine getirmesi gereken şartlar: –Tarafların hukuki işlem ehliyeti (Türk Medeni Kanunu, Madde 9), –Hukuki işlemin konusunun, emredici hukuk kurallarına, hukuk düzenine, genel ahlaka, şahsiyet haklarına aykırı veya imkansız olmaması (Türk Borçlar Kanunu Madde 19/2), –Hukuki işlemi meydana getiren irade beyanının sıhhatli olması, yani hata, hile ya da korkutma yüzünden sakat olmaması (Borçlar Kanunu, Madde 23 – 31), –İrade beyanının danışıklı olmamasıdır (Borçlar Kanunu, Madde 18). 27.03.20153

4 Bir sözleşmenin içermesi gereken temel şartlar: –Karşılıklı anlaşma ve gerçek niyet, –Teklif ve kabul –Sözleşme yapmaya yetkili olma –İşin bedeli (değeri) –Sözleşmenin amacıdır. ( Krol, 1992, 4) 27.03.20154

5 Standart Formlar 27.03.20155

6 Standart Formlar RIBA Form Royal Institute of British Architects 1909-1957 RIAI Formu Royal Institute of the Architects of Ireland ICE Form Institute of Civil Engineers Federation of Civil Engineering Contractors in the United Kingdom 1945 Overseas Civil Conditions of Contract ACE Formu Associtation of Consulting Engineers in the UK ve Export Group for the Constructional Industries (Institution of Civil Engineers’in onayı ile) 1956 İnşaat Mühendisliği İşleri için (uluslar arası) sözleşme koşulları (kırmızı kitap) FIDIC ve Fédération Internationale du Batiment et des Travaux Publics (FIBTP) 1957, 1969, 1977, 1987, 1998, 1992, 1996, 1999 27.03.20156

7 ICEACEFIDIC Standart Formlar 27.03.20157

8 8

9 FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs- Conseils) müşavir mühendislerin yer aldığı milli komitelerin oluşturduğu bir milletlerarası federasyondur. FIDIC 1913’te Belçika’da kuruldu. Başlangıçtaki kurucu ülkeler Fransa, Belçika ve İsviçre 1949’da İngiltere 1958’de Amerika 1970’lerde gelişmekte olan ülkeler üye oldu. Şuan 68 ülkenin üyeliği var. FIDIC 27.03.20159

10 Türk müteahhitler yurt dışında çalışmaya başladıkları 1972’de FIDIC ile tanıştı. 1987’de Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği FIDIC’ e üye oldu. 27.03.201510

11 FIDIC sözleşme formu iki kısımdan oluşur: –Genel hükümler –Özel uygulama koşulları Sözleşme hazırlanırken dikkat edilmesi gereken noktalar Uygulama sırasında karşılaşılan problemler ve uyuşmazlıklar Sözleşme yönetiminin önemi FIDIC 27.03.201511

12 KIRMIZI KİTAP Kırmız kitabın ilk yayını 1957’de yapılmıştır. 1987, 1988, 1992, 1999 ‘da revize edilmiştir. Kırmızı kitap işlerin çoğunu şantiyede yapıldığı inşaat işlerine uygundur. Detaylı dizayn iş sahibi veya mühendis tarafından sağlanmaktadır. Aylık hakedişlere göre aylık yapılan işin miktarına göre ödeme SARI KİTAP Sarı kitap ilk yayını 1963 elektrik mekanik tesisat Şantiye dışı ödeme götürü usulü Her iki kitapta da “mühendis” var. 1987 versiyonundaki sarı ve kırmızı FIDIC’lerde “mühendisin kararı” uyuşmazlık çözümünde esastı. Daha sonra bir “cooling off” periyoduna ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. 1999 öncesi … 27.03.201512

13 TURUNCU KİTAP Design Build veya anahtar teslim işler için “Mühendis” yerine “İşverenin Temsilcisi” var. “Mühendisin kararı” yerine bağımsız Dispute Adjudication Board (DAB) kararı var. 1999 öncesi … 27.03.201513

14 Büyük işler için 3 kitap Küçük işler için 1 kitap yayınlandı. 1. İnşaat İşleri Sözleşme ve İdari Şartnamesi (Conditions of Contract for Construction for Builing and Engineering Works designed by the Employer: The Construction Contract) (Yeni Kırmızı Kitap). 2. Donanım İşleri ve Tasarla yap Modeli İşler için İnşaat Sözleşmesi Şartnamesi (Conditions of Contract for Plant and Design-Built for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, Designed by the Contractor: The Plant and Design/Build Contract) (Yeni Sarı Kitap) 3. Mühendislik Satın alma Yapımı / Anahtar Teslim Projeler için İnşaat sözleşmesi Şartnamesi (Conditions of Contract for EPC/ Turnkey Projects: The EPC/Turnkey Contract) (Gümüş Kitap). 4. Kısa Sözleşme (Short form of Contract: The Short Form) (Yeşil Kitap) 1999 SONRASI … 27.03.201514

15 KIRMIZI FIDIC 27.03.201515

16 İLETİŞİM Her türlü onay, bildirim kısacası tüm bilgi alışverişi FIDIC için iletişim anlamı taşır. Bu belirtilen bilgi alışverişi 1.3 cü madde içerisinde belirtildiği gibi yazı ile belirtilmelidir. Bu iletim antlaşma içerisinde belirtilen şekillerde posta, e-posta veya kargo gibi yollarla olabilir. Ayrıca bu iletim dikkatli bir şekilde hiçbir gecikmeye sebep olmayacak şekilde gerekli yerler ve ayrıca mühendise iletilmelidir. 27.03.201516

17 DİL Dil veya dillerin seçimi sonradan ortaya çıkabilecek problemler karşısında önemlidir. Eğer hiçbir dil belirtilmemiş ise hangi dilde iletişim gerçekleştiriliyor ise o dil geçerli dil sayılır. İletişimdeki ve sözleşmede kullanılan dil de aynı olması önerilir. 27.03.201517

18 GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER VE SORUMLULUKLAR Genel yükümlülük ve sorumluluklar çeşitli kişilere inşaatın yapılmasından önce sırasında ve sonrasında olmak üzere üç zamanda paylaştırılmıştır. İşveren : İşveren inşaatın sahibi ve antlaşmayı başlatan kişidir. Ayrıca gerekli tüm izinler, lisanslar ve onaylar ayrıca finansal yöndeki yapılacak olan tüm antlaşmalar işverenin sorumluluğundadır. Ayrıca işveren bir kişiye vekalet verebilir ve bu kişi de ‘işveren’ sayılabilir. Mühendis: FIDIC’ te mühendis işverenin temsilcisi veya işveren tarafından görevlendirilen kimse olarak tanımlanır. Mühendis’in sorumluluğu sözleşmede belirtilen görevleri yürütmektir. Bu görevleri yürütürken de tarafsız bir tutum sergileme zorunluluğu bulunmaktadır. İşin tasarımından bitene kadarki zamanda görev yapmaktadır. Müteahhit: Müteahhidin görevi de yapılacak inşaatı yazılı olan belge ve daha önceden hazırlanmış projelerden faydalanarak antlaşmanın gerekliliklerini tamamlamaktır. Bu uygulamada yapılan sözleşmedeki sınırlayıcı maddeler esas olmalıdır. 27.03.201518

19 İLERLEME RAPORLARI Müteahhidin, aylık ilerleme raporunu mühendise altı kopya halinde sunması gerekmektedir. İletilen raporda olması gereken belgeler; –çizimler, grafikler, ilerlemenin her ayrıntısını gösteren belgeler –ilerlemeyi kanıtlayıcı nitelikte olan fotoğraflar –işin başlangıcı, kontrol belgeleri, yapılmış ise test sonuçları –kullanılan malzemenin performansı hakkındaki belgeler –şantiyede herhangi bir tehlikeli durum olup olmadığı, varsa kaza raporları. gibi 27.03.201519

20 ALT - MÜTEAHHİT FIDIC sözleşmesinde –‘Onaylanmış Alt Müteahhit’ ve –Atanmış Alt Müteahhit’ olmak üzere iki tip tali müteahhitlik vardır. taşeron, ‘Üstlendiği işleri ya ailesinin yardımı veya birkaç kişini desteği ile yapan küçük müteahhittir.’ alt müteahhit ise, ‘Ana müteahhidin üstlendiği işin bir kısmını yapmayı üstlenen kendi hesabına bağımsız olarak çalışan’ kişidir. 27.03.201520

21 İŞE BAŞLAMA – GECİKME VE ASKIYA ALMA Sözleşme müteahhidin eline geçip her iki tarafında imzalarının alındığı durumda sözleşme resmen başlamış olur. İşlerin başlaması için de mühendisin, müteahhide bir bildirim yapması gerekir. Bu bildirimi takiben 28 gün içinde iş programını mühendise teslim etme zorunluluğu vardır. Bu yapılan programı mühendis 21 gün içinde onaylamaması durumunda veya herhangi bir geribildirim yapmaması durumunda, program kabul edilmiş sayılır. inşaatın ilerleyişini etkileyen her türlü gecikme daha önceden haber verilmelidir. Mühendis herhangi bir şekilde çizimleri geciktirip bu da müteahhide bir para ve zaman kaybı oluşturmuş ise, bu süre tekrar müteahhide verilir. Bu süreyi yine mühendis belirler. 27.03.201521

22 TAMAMLAMA TESTLERİ  İnşaatın tam olarak tamamlanması süresince belirlenen testler müteahhit tarafından yaptırılmak zorundadır.  Eğer bu testler memnun edici sonuçlar vermez ise mühendisin önerisi ile testler tekrarlanabilir. 27.03.201522

23 İŞVERENİN İŞİ TESLİM ALMASI İşin teslim alınması, tamamlama testlerinden sonra başlar. 27.03.201523

24 HATALARDAKİ SORUMLULUK İşin tamamlanmasından sonra hatalar belirlenirse örneğin; –Müteahhidin herhangi bir uygulama hatası varsa –İnsan gücü veya malzemeler sözleşmede belirlendiği gibi kullanılmamışsa –Herhangi bir kurala müteahhit tarafından uyulmamış ise, bu belirlenen zararın müteahhit tarafından karşılanması gerekir. 27.03.201524

25 ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME Ödemenin yapılabilmesi için yapılan işlerin değerlendirmesi önemlidir. Mühendisin bu değerlendirmesini yapabilmesi için önceden müteahhidi haberdar edip, müteahhidin veya yetkili bir temsilcinin mühendise asistanlık yapması ve gerektiğinde açıklamalarda bulunması gerekir. Mühendis ise bu değerlendirmelerde; –kullanılan malzeme miktarına –Hakedişte belirtilen ilgili miktarları incelemesi gerekmektedir. 27.03.201525

26 DEĞİŞİKLİKLER VE DÜZELTMELER İnşaat süresince çeşitli nedenlerden dolayı yapım prosedüründe değişiklikler olabilir. Bu değişiklikler genelde işverenin istekleri doğrultusunda yapılır. Bu gibi durumlarda mühendisin planlaması ile yeni bir program düzenlemesi yapılabilir ve müteahhide ek zaman verilebilir. 27.03.201526

27 SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEMELER Sözleşme bedeli ve ödemenin şekli sözleşmede detaylı olarak belirtilmelidir. Eğer müteahhit ödemeleri düzgün bir şekilde alamaz ise ve bu yüzden işler aksar ise, ek süre ihtiyacı ortaya çıkabilir. 27.03.201527

28 FESİH Müteahhit tarafından sözleşmenin feshedilmesi İşveren tarafından sözleşmenin feshedilmesi 27.03.201528

29 RİSK VE SORUMLULUK Müteahhit, şantiyede çalışanların her türlü güvenliğini sağlamaktan sorumludur. İşçi sağlığı, işçi güvenliği, yapılan işlerin ve şantiyede bulunan malzemelerin güvenliğini sağlamalıdır. 27.03.201529

30 SİGORTA Bir inşaat yapımı sırasında oluşabilecek herhangi bir zarara karşı sigorta yaptırmak çok önemlidir. 27.03.201530

31 FIDIC SÖZLEŞMESİ UYARINCA İŞ SAHİBİ VE MÜTEAHHİTİN BORÇLARI 27.03.201531

32 MÜTEAHHİDİN BORÇLARI Üç aşama: –İşe başlamadan önce Sahanın incelenmesi –İşin ifası süresince Belirli bir işin yapılması ve İşin verilmesi Bilgi verme, … –İş tamamlandıktan sonra Ayıba karşı tefekkül 27.03.201532

33 MÜTEAHHİDİN BORÇLARI Eseri Teslim ve İşi Özenle Yapma Borcu Kullanılan Malzeme, Araç ve İşçilikle İlgili Borçlar Teminat, Sigorta ve Diğer Garanti Borçları Bilgi Verme Borcu 27.03.201533

34 ESERİ TESLİM VE İŞİ ÖZENLE YAPMA BORCU Müteahhit sözleşmeye uygun olarak projeyi yaparken, işleri ifa ederken ve ayıpları giderirken, gereken özen ve ihtimamı göstermekle yükümlüdür. 27.03.201534

35 ESERİ TESLİM VE İŞİ ÖZENLE YAPMA BORCU Eseri teslim borcundan kurtulması: –İşin ifasının imkansız hale gelmesi –Savaş, düşmanca fiiller, istila, yabancı düşmanların fiilleri, isyan, ihtilal, ayaklanma veya askeri darbe ya da iç savaş, iyonize radyasyon veya yangından, radyoaktif toksik patlayıcıdan çıkan nükleer yakıt veya nükleer atıkların veya patlayıcı nükleer santrallerin veya nükleer maddelerin sebep olduğu radyo aktif kirlenme, Ses hızında veya sesten hızlı hareket eden uçakların veya diğer hava araçlarının sebep olduğu basınçlı hava dalgaları Münhasıran müteahhidin veya müteahhit taşeronlarının elemanlarından kaynaklanmadıkça, her türlü isyan karışıklık veya düzensizlik, Sözleşme ile öngörülen hallerin haricinde işveren tarafından kalıcı işlerin herhangi bir kısmı veya parçasının kullanılmasından ya da işgal edilmesinden kaynaklanan zarar, Normal olarak deneyimli ve basiretli bir yüklenicinin önlem almasının beklenemeyeceği doğal afetler –İş sahibinin temerrüde düşmesi 27.03.201535

36 KULLANILAN MALZEME ARAÇ VE İŞÇİLİK İLE İLGİLİ BORÇLAR Malzeme, araç ve işçiliğin mühendisin talimatlarına uygun olması gerekir. Malzeme, araç veya işçilik sebebinden kaynaklanan ayıplar, masrafları da kendisine ait olmak üzere müteahhit tarafından giderilecektir. 27.03.201536

37 TEMİNAT-SİGORTA VE DİĞER GARANTİ BORÇLARI TEMİNAT-SİGORTA VE DİĞER GARANTİ BORÇLARI Müteahhidin edimini gereği gibi ifa etmemesi durumunda iş sahibinin uğrayacağı zararın karşılanabilmesi için müteahhidin teminat göstermesi istenmektedir. Teminat mektuplarının bedeli genellikle sözleşme bedelinin belirli bir oranı esas alınarak yapılmaktadır. Uygulamada genellikle sözleşme bedelinin %10 olarak kabul edilmektedir. Müteahhit, işlerde kullanılan malzemeleri ve tesisleri sigortalamakla yükümlüdür. 27.03.201537

38 BİLGİ VERME BORCU Müteahhit sözleşmede kararlaştırılan aralıklarla para akışı hakkında mühendise bilgi verecektir. İşin belirli bir bölümünün tasarımı müteahhit tarafından yapılacaksa, söz konusu tasarım, onaylanmak üzere mühendise ibraz edilecektir. İşin ifasına ilişkin olarak hazırlamış olduğu programı mühendise vermekle yükümlüdür. İnşaat sırasında, antik eser, para, fosil gibi şeylere rastlanması durumunda, müteahhit durumu derhal mühendise haber verecektir. Mühendisin istemesi durumunda müteahhit işçi, personel ve sahadaki alet ve araçlar hakkında ayrıntılı bilgi vermekle yükümlüdür. Ek ödeme talep ettiğinde, mühendisin talimatı üzerine, bu talepleri destekleyecek kayıtları mühendise ibraz edecektir. Aylık ödemelerin yapılabilmesi için yapılan işin miktarının belirlenmesi amacı ile tüm gerekli bilgileri vermekle yükümlüdür. Altmüteahhitin iş sahibi tarafından atanması durumunda, altmüteahhite ödeme yapılmaması durumunda, ödemenin neden yapılmadığının, gerekçeleri ile birlikte mühendise bildirilmesi gerekir. İş sahibinin para akışını kontrol edebilmesi için müteahhit tarafından her ay yapılan işi ve diğer gerekli bilgileri içeren bir açıklama gönderilecektir. 27.03.201538

39 İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI Ücretin Ödenmesi Mühendisin Tayini Sahanın (İnşaat Alanının) Teslimi Gerekli Talimatları Verme Kararlaştırıldığı Takdirde Alt Müteahhitleri veya Malzeme Temin Edilecek Kişileri Belirlemek 27.03.201539

40 ÜCRETİN ÖDENMESİ BORCU Ücretin zamanında ödenmesi gerekir. İş sahibinin müteahhide yapması gereken ödemeleri yapmaması durumunda, müteahhide işi yavaşlatma ve durdurma hakları tanınmaktadır. 27.03.201540

41 MÜHENDİS TAYİNİ Mühendis işin projeye uygun olarak ifa edilebilmesi için –gerekli tasarımları yapmak, –iş sahibinin temsilcisi gibi davranmak, –işi denetlemek, –onay makamı olarak hizmet etmek ve –doğacak uyuşmazlıkların çözümü için çaba göstermek gibi görevler üstlenmektedir. 27.03.201541

42 MÜHENDİS TAYİNİ İş sahibinin, bu yetkilerden bazılarını mühendise vermek istememesi durumunda, bu hususun, –mühendis ile iş sahibi arasındaki sözleşmede –müteahhide belirtilmesi gerekir. 27.03.201542

43 SAHANIN (İNŞAAT ALANININ) TESLİMİ Saha: –iş sahibi tarafından işin yapılacağı belirtilen yer –İş sahibi tarafından sözleşmede belirtilen diğer yerler İş sahibi sahayı teslim etme borcunu yerine getirmediği sürece, –müteahhidin işe başlaması talebinde bulunamaz –bu durumun yol açacağı gecikmeye ve müteahhidin uğrayacağı zararlara katlanmak zorunda kalacaktır. 27.03.201543

44 GEREKLİ TALİMATLARI VERME Teminat mektubunu verecek kurum iş sahibi tarafından onaylanacaktır. Müteahhidin sözleşmeyi kısmen veya tamamen devretmek istemesi durumunda, iş sahibi, buna izin verip vermediğini beyanla yükümlüdür. Teminat mektuplarının kullanılması durumunda, iş sahibinin, öncelikle müteahhidin temerrüdünü belirterek, müteahhidi haberdar etmesi gerekir. 27.03.201544

45 KARARLAŞTIRILDIĞI TAKDİRDE ALT- MÜTEAHHİTLERİ VEYA MALZEME TEMİN EDİLECEK KİŞİLERİ BELİRLEMEK İş sahibi, alt müteahhit ve malzemelerin tedarik edileceği kişiyi kendisi belirlemekle, verilecek hizmet ve kullanılacak malzemenin kalitesi konusunda seçme hakkına sahip olmaktadır. İhaleye giren müteahhitlerin teklif edeceği ücret açısından rekabet ortamının yaratılması söz konusudur. 27.03.201545

46 UYUŞMAZLIK KONULARINA FIDIC’ in YAKLAŞIMI Değişikliklerden Kaynaklanan Sorunlar Ayıplardan Kaynaklanan Sorunlar Gecikmeden Doğan Sorunlar 27.03.201546

47 DEĞİŞİKLİKLERDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR Değişiklik Yapılması İhtiyacı Değişiklik Yapılmasına Karar Verme Yetkisi Değişikliklerin Bedel Üzerindeki Etkisi Değişikliklerin Süre Açısından Etkisi 27.03.201547

48 DEĞİŞİKLİKLERDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR Değişiklik Yapılması İhtiyacı –Sözleşmede inşaat süreci içerisinde ortaya çıkan ve önceden görülemeyen değişikliklere olanak veren hükümlerin konması gerekir. Mühendisin iş sahibi adına bu değişiklikleri yaptırabilme yetkisine sahip olması gerekir. FIDIC’e göre –mühendisin ek işler yapılması, bazı işlerden vazgeçilmesi veya bazı işlerde değişiklikler yapılması konularında talimat verme yetkisi vardır. –bu gibi durumlarda tarafların hakları ve borçları düzenlenmiştir. 27.03.201548

49 DEĞİŞİKLİKLERDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR –Değişikliğin söz konusu olabilmesi için değişikliğin mühendis tarafından gerekli veya uygun bulunması gerekir. –Değişikliklerin sözleşmenin temel niteliğini değiştirmemesine veya sözleşmeyi geçersiz hale getirmemesine özen gösterilmiştir. –Mühendisin,belirli bir işin yapılmasından vazgeçildiğini belirttikten sonra, aynı işi daha ucuza yapacak bir müteahhit bularak, söz konusu işi başka bir müteahhite yaptırmak istemesi sözleşmenin ihlalidir. 27.03.201549

50 DEĞİŞİKLİKLERDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR –İş değişikliğinin, işin belirli bir bölümünün yapılmasından vazgeçilmesinden ibaret olduğu durumlarda, sözleşmede kararlaştırılan ücret dikkate alınarak, müteahhidin vazgeçilen iş sebebiyle yoksun kalacağı kar istenebilecektir. 27.03.201550

51 DEĞİŞİKLİKLERDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR Değişiklik Yapılmasına Karar Verme Yetkisi –Bu konudaki kararları verme mühendis yetkili kılınmıştır. –Mühendisin değişiklik yapma (işin tamamında veya bir bölümünde) yetkisi var. –Mühendisin talimatı olmadan müteahhit herhangi bir değişiklik yapamaz. –Ek iş (işin tamamlanabilmesi için gerekli işler) yapılmasına karar verme yetkisi var. 27.03.201551

52 DEĞİŞİKLİKLERDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR Değişikliklerin Bedel Üzerindeki Etkisi –Müteahhit değişiklik dolayısıyla ek ücret talep edecekse, değişiklik yapılmadan önce, değişiklik talimatından itibaren 14 gün içinde değişikliğin ücrette oluşturacağı artışı mühendise bildirmelidir. –Mühendis, bir işin yapılmasından vazgeçilmesi şeklindeki bir değişikliğin, sözleşmede kararlaştırılan ücretten indirilmesini talep edecekse, durumu müteahhide bildirmelidir. –Değişikliğin bedellendirilmesinde mümkün olduğu kadar sözleşmede kararlaştırılan ücret ve oranların dikkate alınması esastır. 27.03.201552

53 DEĞİŞİKLİKLERDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR Değişikliklerin Süre Açısından Etkisi –Mühendis, işin yapılış sırasını değiştirme konusunda yetkilidir. –Söz konusu değişiklikler süre uzatımına yol açıyorsa, müteahhit bunu mühendise ve iş sahibine bildirmelidir. 27.03.201553

54 AYIPLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR Ayıplı ve Noksanlı İşler Ayırımı Ayıba Karşı Tefekkül Sorumluluğunun Şartları Ayıplı İfa Durumunda İş Sahibinin Hakları Müteahhidin Ayıplardan Sorumlu Olduğu Süre 27.03.201554

55 AYIPLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR Ayıba karşı tefekkül borcu müteahhidin eseri, taahhüt ettiği ve sözleşmede öngörülen kullanım amaçları açısından gerekli niteliklere uygun olarak teslim etmesi borcunu ifade eder. Kullanılan malzeme, araç ve işçiliğin sözleşmeye uygun olması gerekir. Testler sonucunda mühendis ayıplı olduğunu veya sözleşmeye uygun olmadığını belirterek malzeme ve aracı reddedebilir. –Mühendis durumu gerekçesi ile birlikte müteahhide bildirecektir. Müteahhit ayıpları gidermezse sözleşmenin feshi mümkün olabilir. Mühendis sözleşmeye uygun olmayan malzeme veya araçların sahadan uzaklaştırılması konusunda talimat vermeye yetkilidir. 27.03.201555

56 AYIPLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR Ayıplı ve Noksanlı İşler Ayırımı –Ayıplı işte eserin sözleşmeye aykırı olarak veya eserin kullanım amacı için gerekli vasıfları taşımaksızın teslimi söz konusudur. –Noksan iş ayıplı işe dahil edilemez. Noksan işte iş yapıladığından niteliğinin sözleşmeye uygu olup olmadığı üzerinde durulmaz. (BK 194) 27.03.201556

57 AYIPLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR Ayıba Karşı Tekeffül (Karşılama) Sorumluluğunun Şartları –Ayıp mevcut olacak Sözleşmede taahhüt edilen niteliklere ve mühendisin talimatlarına aykırılıktan kaynaklanan ayıp Eserin kullanımı için gerekli niteliklerin bulunmamasından kaynaklanan ayıp 27.03.201557

58 AYIPLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR Ayıplı İfa Durumunda İş Sahibinin Hakları –Ayıbın giderilmesini istemek Ayıbın müteahhit tarafından giderilmesi Ayıbın üçüncü kişiye gidertilmesi –Ayıplar iş sahibine yüklemesi söz konusu değil –Müteahhit zamanında düzeltmemiş –İhtiyat kesintisinin alıkonulması İş sahibi hakedişlerin belli bir oranını ihtiyaten elinde tutar. –Sözleşmeden dönme Mühendisin teslim belgesini verirken ayıpları bildirmesine rağmen, müteahhidin bu ayıpları yerine getirmemesi üzerine, iş sahibinin eseri kabulden kaçınarak sözleşmeden dönme hakkı söz konusu olacaktır. –Ayıpların sebeplerinin bulunması için yapılan araştırma masraflarının tazmini Mühendisin ayıpların nedenini araştırma konusunda talimat verme yetkisi vardır. Ayıpların iş sahibine yüklenmesinin mümkün olmadığı durumlarda bu masraflar müteahhide aittir. 27.03.201558

59 GECİKMEDEN DOĞAN SORUNLAR Süre Uzatımını Gerektiren Haller –Fazladan Yapılan İşler –Beklenmeyen Olumsuz Koşullar (iklim, vs…) –İş Sahibinin Sebep Olduğu Gecikmeler (sahanın teslim edilmemesi,…) –Müteahhitten Kaynaklanmamak Şartıyla Bazı Özel Durumlar (hakkaniyet) –FIDIC kurallarında Süre Uzatımı Gerektiren Durumlar (çizimlerdeki gecikme, fiziksel engellerin ve koşulların kaldırılması, fosil bulunması, öngörülmediği halde mühendisin bazı testler yapmayı gereği bulması, işe ara verilmesi, sahanın zamanında teslim edilmemesi) FIDIC Kurallarının İşin Zamanında Bitirilmesini Temin için Öngördüğü Bazı Tedbirler –İşin İlerleme Hızının Takibi –İşlerin Önceden Hazırlanmış bir Programa Uygun Olarak İfası –Gecikilen Süre İçin Cezai Şart Öngörülmesi Gecikme Durumunda İş Sahibinin Hakları –Gecikmiş İfa ile Birlikte Cezai Şartın Ödenmesini İsteme –Sözleşmeden Dönme 27.03.201559

60 GECİKMEDEN DOĞAN SORUNLAR İşin zamanında bitirilmemesinden doğan sonuçlara kimin katlanacağı sorusuna cevap bulabilmek için, işin hangi sebeple zamanında bitirilmediğinin, doğru tesbit edilmesi gerekecektir. 27.03.201560

61 FIDIC SÖZLEŞMESİNE GÖRE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI Mühendis Dostane Çözüm –Arabuluculuk, –Uzlaşma… Tahkim 27.03.201561

62 MühendisDABTahkim FIDIC SÖZLEŞMESİNE GÖRE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI 27.03.201562

63 ÇATIŞMA ŞİDDETİ / SÜRE İLİŞKİSİ Hak TalebiUyuşmazlık Çatışma Şiddeti Süre 27.03.201563

64 SARI KİTAP 27.03.201564

65 İş sahibinin ihtiyaç programı: işin amacı, kapsamı, tasarımı, ve/veya diğer teknik kriterleri kapsar. Yüklenici iş sahibinin ihtiyaç programına uygun bir tasarımı gerçekleştirmekle yükümlüdür. İş sahibi yükleniciye avan proje veya iş sahibinin ihtiyaçları belgesini vermekle yükümlüdür. 27.03.201565

66 GÜMÜŞ KİTAP 27.03.201566

67 4.12 “Sözleşmeyi imzalamakla Yüklenici tüm önceden tahmin edilmeyen sorunları kabul ettiğini ve zorluklarla birlikte sözleşmeyi üstlendiğini kabul etmektedir.” 4.1 “Yüklenici, sözleşme kapsamındaki işlerin tasarımlarını yapacak, inşa edecek, tesisi kuracak’ ibaresi yer almaktadır. Sözleşmede tanımlanan işlerle yapılan işlerin istenilen amaca uygunluğu da Yüklenicinin sorumluluğu altındadır. 27.03.201567

68 İş sahibi, periyodik denetimden çok belirli bir fiyata belirli bir sürede anahtar teslimi bir tesisi teslim almak ister. Fiyat bellidir. İş sahibi temsilci atamayabilir. İş sahibi yükleniciye bir ihtiyaç programı sunar. İş sahibi şantiye zemin altı koşulları ve hidrolik verilerin doğruluğunu garanti etmek zorunda değildir. Riski yüklenici taşır. Yüklenici aylık ilerleme raporları hazırlamakla yükümlüdür. Yüklenici teklif vermeden önce iş sahibinin ihtiyaç programını inceler. Yüklenici tasarımı üstlenir. Yüklenici, iş sahibinin ihtiyaç programının doğruluğundan sorumludur. Tasarım kriterleri dahil Yüklenici tesisin performansından ve güvenilirliğinden sorumludur. 27.03.201568

69 Yüklenici, geçici veya kalıcı şantiye malzemelerinin/yapılarının temini, montajı ve kullanılır hale getirilmesi için tasarımı, inşası, tamamlanması ve hataların giderilmesinden sorumludur. Aynı zamanda, bahsi geçen işlerin yapımı sırasında kullanacağı inşaat metotlarının seçiminden, emniyet tedbirlerini almaktan ve şantiyenin amaca yeterli ve güvenli olmasından da sorumlu olmaktadır. Yüklenici işvereni her türlü inşaat metodu değişikliğinden, revizyondan ve düzenlemeden haberdar edecektir. Altyüklenicisinin işe başlamasını en az 28 gün öncesinden işverene bildirecektir. Güvenlik önlemlerini alacaktır. 27.03.201569

70 Yolların bakımını ve onarımını periyodik olarak yapacaktır. Kalite kontrol sistemi kuracaktır. Halk sağlığı ile ilgili uygunsuz durumların yaratılmaması ile ilgili tedbirleri alacaktır. İşin yapımı ile direkt veya indirekt olarak ilgili olan tüm ekipmanı şantiyede bulunduracaktır. Çevreyi koruyacaktır. Elektrik, su, gaz, vb. servisleri sağlayacaktır. Dış tehlikelere karşı güvenliği sağlayacaktır. 27.03.201570

71 Başlangıç: –İşveren yükleniciye işe başlaması için süreyi 7 gün içinde yazı ile bildirecektir. –İşe başlama tarihi tarafların sözleşmeyi imzalamasından sonraki 42 gün içerisinde olacaktır. Program: –Yüklenici işe başlama gününden sonraki 28 gün içerisinde işverene ayrıntılı bir program sunacaktır. İşin devamı süresince dikkate değer herhangi bir değişiklik olması durumunda da revize programlar vermesi gerekmektedir. Yüklenicinin programından hoşnut olmaz ise beğenmediği konuları içeren bir mektup ile 21 gün süre vererek yeni bir program isteyebilir. Böyle bir mektup almayan yüklenici işe kendi programı ile devam edecektir. 27.03.201571

72 Süre uzatımı: –Değişiklik işlemleri ‘variation’ mutabakatı sağlanması halinde –Yetkili makamların neden olduğu hususlardan dolayı süre artırımı hakkı doğması halinde –Salgın hastalıklar vs. gibi önceden tahmin edilemeyen zorlukların meydana gelmesi 27.03.201572

73 İşveren temsilcisi işveren namına bütün işleri yürütecektir. İşveren, temsilcisini değiştirmek gereğini hissetmesi durumunda 14 gün öncesinden yükleniciye bildirecektir. 27.03.201573

74 YEŞİL KİTAP 27.03.201574

75 Mühendis sözcüğü bulunmamaktadır. İşveren istediği takdirde bir bağımsız mühendis ile anlaşarak işleri kontrol ettirebilir. İşverenin temsilcisi olacaktır. 27.03.201575

76 TEŞEKKÜRLER 27.03.201576


"İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ VE FIDIC İlker ÖZDEMİR & Rifat AKBIYIKLI 27.03.20151." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları