Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ağ Temelleri Öğr. Gör. Murat ASLANYÜREK.  Birden çok bilgisayarın birbirine bağlı olduğu donanım ve yazılımların da paylaşılmasına izin veren bilgisayar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ağ Temelleri Öğr. Gör. Murat ASLANYÜREK.  Birden çok bilgisayarın birbirine bağlı olduğu donanım ve yazılımların da paylaşılmasına izin veren bilgisayar."— Sunum transkripti:

1 Ağ Temelleri Öğr. Gör. Murat ASLANYÜREK

2  Birden çok bilgisayarın birbirine bağlı olduğu donanım ve yazılımların da paylaşılmasına izin veren bilgisayar ağları, veri haberleşmesini veri ağları üzerinden yapmaktadır.  Bilgi iletimine en güzel örnek evlerimizde kullandığımız telefonlardır. Veri Ağları

3  Bilgisayar ağları da bir veri ağıdır.  Ağ sistemi ise iki kişisel bilgisayardan oluşabileceği gibi binlerce iş istasyonundan da oluşabilir. Veri Ağları

4  İlk ağ sistemleri kendi organizasyonlarina hizmet veriyor fakat diğer ağlarla ayni ortamda çalişamıyorlardı.  Interoperability (birlikte kullanilabilirlik) konusunu çözmede ilk çalişan packet-switched ağ Amerikan hükümetinin ARPANET’idir.  ARPANET, 1960’larda geliştirildi ve bilgisayar donanimi seçimlerine bağli kalmaksizin pek çok organizasyonu birbirine bağladi.  Modern 'küresel' geniş alan ağ yapisina atilan ilk adimdi.

5  Digital olarak kodlanmış bilginin tüm bitleri aynı anda transfer ediliyorsa buna “paralel veri iletimi “ denir.  Paralel veri iletiminde iletilecek bilginin her biti için ayrı bir kablo bağlantısı sağlanır. Paralel İletişim

6  Seri veri iletiminde, bir kerede bir karakterin sadece biri iletilir.  Alıcı makine doğru haberleşme için karakter uzunluğunu, start - stop bitlerini ve iletim hızını bilmek zorundadır.  Paralel veri iletiminde, bir karakterin tüm bitleri aynı anda iletildiği için start -stop bitlerine ihtiyaç yoktur.  Dolayısı ile doğruluğu daha yüksektir Paralel İletişim

7  Seri iletim bilginin tek bir iletim yolu üzerinden n bit sıra ile aktarılmasıdır.  Bilgisayar ağları üzerindeki iletişim seri iletişimdir. Seri İletişim

8  Asenkron protokoller karaktere yöneliktir.  Gönderilen veri bir anda bir karakter olacak şekilde hatta bırakılır.  Karakterin başına başlangıç ve sonunda hata sezmek için başka bir bit eklenir.  Sonlandığını anlamak için de dur biti eklenmektedir.  Başla biti 0 ve dur biti 1 dir. Asenkron Seri İletişim

9  Senkron protokoller karaktere veya bite yönelik olabilirler.  Senkron iletişimde başla ve dur bitleri gönderilmez.  İletişimde saat sinyalinden faydalanılır.  Veri ile birlikte saat işareti de modüle ederek gönderilir ve uyum sağlanır. Senkron Seri İletişim

10  Senkronizasyonun başlaması için, gönderen bilgisayar hedef bilgisayara bir senkronizasyon karakteri gönderir.  Eğer alıcı bu karakteri tanıyıp onaylarsa iletim başlar.  Veri transferi gönderici ve alıcı arasındaki senkronizasyon sonlanıncaya kadar sürer. Senkron Seri İletişim

11  Topoloji, yerleşim şekli demektir.  Bilgisayar ve yazıcı gibi ağ elemanlarının fiziksel(gerçek) veya mantıksal (sanal) dizilimini gerçekleştirir. Ağ Topolojileri

12 1.Bus (Ortak Yol) Topolojisi

13  Bus topolojisinde tüm iş istasyonlarının üzerinde olduğu bir hat mevcuttur.  Bütün istasyonlar hattaki tüm mesajları inceler ve kendine ait mesajları alır.  Hattaki bilgi akışı çift yönlüdür 1.Bus (Ortak Yol) Topolojisi

14  Kaynak istasyon bilgiyi hatta bırakır.  Bilgi her iki yönde ilerleyerek hatta yayılır.  Ancak bu topolojide aynı anda iki istasyonun bilgi göndermesi durumunda bilgi trafiği karışır.  Bunu önlemek için hattın paylaşımını düzenleyen protokoller kullanılmalıdır. 1.Bus (Ortak Yol) Topolojisi

15  Ortak yol topolojisi kullanılarak kurulan ağlarda koaksiyel kablo kullanılır. koaksiyel  Her bir istasyona T- konnektör takılır.T- konnektör  İlk ve son istasyona ise sonlandırıcı (Terminatör) bağlanarak ağ sonlandırılır.Terminatör 1.Bus (Ortak Yol) Topolojisi

16  Bu topoloji ağ performansı en düşük olan topolojilerden biridir.  İki istasyon arası mesafe ince koaksiyel kullanıldığında 185 metre, kalın koaksiyel kullanıldığında 500 metredir.  İki istasyon arası mesafe minimum 0,5 metre olduğunda maksimum 30 istasyon kullanılabilir. 1.Bus (Ortak Yol) Topolojisi

17  Ortak yol topolojisine uygun bağlantıda dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:  Bağlantı gerçekleştirilirken T- konnektörler doğrudan network kartına takılmalıdır.  Eğer bir istasyon uzağa yerleştirilecekse T- konnektör’ den çıkacak bir kablo ile uzatma yapılmamalıdır. 1.Bus (Ortak Yol) Topolojisi

18  Avantajları  Kablo yapısı güvenilirdir.  Yeni bir istasyon eklemek kolaydır.  Merkez birime ihtiyaç duyulmaz. 1.Bus (Ortak Yol) Topolojisi

19  Dezavantajları  Maksimum 30 istasyon bağlanabilir.  Ağın uzunluğu ince koaksiyelde 185, kalın koaksiyelde 500 metreden fazla olmaz.  Bir istasyonun arızalanması bütün ağı devre dışı bırakır.  Arıza tespiti zordur. 1.Bus (Ortak Yol) Topolojisi

20 2.Yıldız Topolojisi

21  Bu topolojide ağdaki iletişimin gerçekleşmesi için merkezi birim bulunur ve bütün istasyonlar bu merkezi birime bağlanır.  Ortak yol topolojisine göre performansı daha yüksek ve güvenilirdir.  Fakat daha pahalı çözümler sunar. 2.Yıldız Topolojisi

22  Bir istasyondan diğerine gönderilen bilgi önce bu merkez birime gelir, buradan hedefe yönlendirilir.  Ağ trafiğini düzenleme yeteneğine sahip bu merkezi birim, hub ve anahtar(switch) olarak adlandırılır.hubanahtar(switch) 2.Yıldız Topolojisi

23  Bu topolojiye dayalı bir sistem kurulurken;  Korumasız çift bükümlü UTP Korumasız çift bükümlü UTP (Unshielded Twisted Pair- Korumasız çift bükümlü) veya  Korumalı çift bükümlü STP Korumalı çift bükümlü STP (Shielded Twisted Pair - Korumalı çift bükümlü ) kablo kullanılır.  İstasyonların merkezi birime (hub) olan uzaklığı maximum 100 metredir. 2.Yıldız Topolojisi

24  Kullanılan ağ kartına veya kabloya göre ağ farklı hızlarda çalışabilir.  Merkezde bulunan hub veya anahtar üzerindeki ışıklara bakılarak arızalı olan istasyon bulunabilir.  Bir istasyonun arızalanması ağ trafiğini etkilemez. 2.Yıldız Topolojisi

25  Yıldız topolojisinin özellikleri  Bir istasyonun arızalanması ağı etkilemez.  Ağa yeni bir istasyon eklemek çok kolaydır.  Ağ yönetimi çok kolaydır.  Kurulan ağ elemanlarına göre yüksek hızlar elde edilebilir. 2.Yıldız Topolojisi

26 3.Ağaç Topolojisi

27  Ağaç topolojisinin diğer adı hiyerarşik topolojidir.  Ağacın merkezinde sorumluluğu en fazla olan bilgisayar bulunur.  Dallanma başladıkça sorumluluğu daha az olan bilgisayarlara ulaşılır.  Bu topoloji çok büyük ağların ana omurgalarını oluşturmakta kullanılır. 3.Ağaç Topolojisi

28  Avantajları:  Her bir bölüme (segment) ulaşmak kolaydır  Bir çok çalışma grubu bir araya getirilebilir.  Dezavantajları:  Her bir bölümün uzunluğu kullanılan kablo ile sınırlıdır.  Omurga kablosu bozulduğunda bölümlerdeki ağ trafiği etkilenir.  Kurulumu ve düzenlenmesi daha zordur. 3.Ağaç Topolojisi

29 4.Halka(Ring) Topolojisi

30  Bu topolojide yineleyici (repeater) gibi çalışan ağ düğümleri noktadan noktaya bağlantılarla ağa bağlanmışlardır.yineleyici (repeater)  İletişim yolunun başlangıç ve bitişleri birbirlerine bağlanmıştır.  Veriler paket halinde gönderilir ve halka boyunca tek yönde yada çift yönde iletilir. Çift yön kullanılırsa bir yönde hata olması durumunda, diğer yön kullanılabilir. 4.Halka(Ring) Topolojisi

31  Yineleyici (repeater) hattın üzerindeki veriyi bit bit alarak, bekletmeden diğer tarafa iletir.  Her ağ düğümünün her mesajı iletmesi bu topolojinin potansiyel zayıflığı olmakla beraber, kavram ve gerçekleştirim açısından oldukça basittir.  Halka topolojisi optik lifli Yerel Alan ağlarında yineleyiciler ile birlikte sıkça kullanılır. 4.Halka(Ring) Topolojisi

32  Halkayı birçok bilgisayar paylaştığından hangi bilgisayarın paketinin halka üzerinde iletileceğinin kontrol etmek amacıyla mekanizmalar geliştirilmiştir.  Buna örnek olarak jetonlu halka (token ring) verilebilir. 4.Halka(Ring) Topolojisi

33  Bu tip topolojide iletişim ağ içerisinde sürekli dönen jeton (token) yardımıyla yapılır.  Jeton özel iletişim kodu ile iletişimi düzenler.  Token (Jeton) (3 byte’lık) düğümler arasında dolaşan bilgidir. Jetonlu Halka (Token Ring Topolojisi)

34  İletişime başlamak isteyen düğüm öncelikle jeton’un kendisine ulaşmasını bekler ve ulaştığında jeton’u alır.  Artık jeton serbest dolaşımdan kullanıma geçmiş olur. Bilgi, gönderildikten sonra alıcıya gidene kadar halka da onunla dolaşır.  Halka topoloji de genel yayın amaçlı (broadcast) uygulamalar için uygundur. Jetonlu Halka (Token Ring Topolojisi)

35  Sinyaller her düğümde güçlendirildiğinden yoğun veri trafiğinde başarım fazla düşmez.  Bekleme süresi devredeki eleman sayısına bağlıdır.  Sistemin hızı devreye eklenen her elemanla biraz daha azalır.  Her PC ağın bir elemanı olduğu için bir PC’de bir aksaklık olması halinde ağ iletim yapamaz. Paralel bir ikinci hattın (by pass hattı) çekilmesiyle bu soruna çözüm bulmak mümkündür.  Maliyet bakımından diğer ağlardan biraz daha pahalıdır.  İletişim hızları kablolama sistemine bağlıdır. Halka Topolojisinin Avantajları ve Dezavantajları

36  Örgü topolojisi ağdaki tüm birimler arasında uçtan uca bağlantı içerir.  Ağdaki her birim diğer tüm birimler için birer bağlantı gerektirdiğinden, genellikle pratik bulunmaz.  Daha çok WAN’larda kullanılır. 5.Örgü(Mesh) Topoloji

37  Tipik olarak mesh topolojisi en geniş ya da en önemli yerlerin bağlandığı hibrid ağlarda kullanılır.hibrid  Örneğin bir kuruluşun 4 veya 5 ana merkezi ile çok sayıda uzak ofisi olduğunu varsayalım.  Her bir ana merkezde birer mainframe ve bu mainframelerin dağıtık bir veritabanı idare etmek için iletişim kurma zorunluluğu olsun.mainframe  Mainframeler arası iletişimden emin olabilmek için merkezler arasında artık hatlar içeren bir hybrid mesh topoloji kullanmak gerekir. 5.Örgü(Mesh) Topoloji

38 Gerçek Mesh Topoloji Hibrid Mesh Topoloji

39  Yrd. Doç. Dr. Altan MESUT,Bilgisayar Ağları Ders Notları  Yrd. Doç.Dr. Şirin Karadeniz,Bilgisayar Ağları Ders Notları  Öğr.Gör. Serkan KORKMAZ, Ağ Temelleri Ders Notları Kaynaklar


"Ağ Temelleri Öğr. Gör. Murat ASLANYÜREK.  Birden çok bilgisayarın birbirine bağlı olduğu donanım ve yazılımların da paylaşılmasına izin veren bilgisayar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları