Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ)"— Sunum transkripti:

1

2 2 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ)

3 TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ TEİAŞ TARAFINDAN İŞLETİLMEKTEDİR (SİSTEM OPERATÖRÜ) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş TEİAŞ EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş VE BAĞLI ORTAKLIKLARI MW MW Yİ,YİD,İHD ve MOBİL SANTRALLAR MW MW OTOPRODÜKTÖR OTOP.GRUPLARI 3483 MW SERBEST ÜRETİM ŞİRK MW TOPLAM: MW TEDAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş VE BAĞLI ORTAKLIKLARI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TİCARET TİCARET -TETAŞ,TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. - ÖZEL SEKTÖR TOPTAN SATIŞ ŞİRKETLERİ - PERAKENDE SATIŞ ŞİRKETLERİ ÜRETİM DAĞITIM İLETİM DİĞER MÜŞTERİLER İTHALAT VE İHRACAT

4 TEİAŞ’IN GÖREV VE SORUMLULUKLARI İletim Sisteminin mülkiyet sahibi İletim Sistemi işletmecisi(sistem operatörü) Piyasa operatörü İletim sisteminin planlanması ve tesisi Üretim kapasite Projeksiyonunun hazırlanması Bağlantı ve Sistem kullanım anlaşmalarının yapılması Yan Hizmet anlaşmalarının yapılması Uluslararası enterkonneksiyon faaliyetlerinin yürütücüsü

5 5 Üretim & Talep (2007) Kurulu Güç MW – Hidrolik+Yenilenebilir32,67 % – Termik 67,33 % Yıllık Tüketim 189 TWh – 8,4 % (artış miktarı) Puant Talep 29,5 GW

6 6 Yük Tahmini ( ) Yıl Puant Güç TalebiTüketim GWGWTWh

7 7 Türkiye Elektrik İletim Sistemi

8 8 İletim Sistemi (2007) İletim Gerilim Seviyeleri 400, 154 & 66 kV Enerji İletim Hatları Toplam Uzunluğu km. İletim Sistemindeki TM sayısı 534 Toplam Trafo Kapasitesi MVA

9 9 İLETİM TESİSLERİNİN İŞLETME, BAKIM VE TESİSİ İletim Hatları ve Trafo Merkezlerinin işletme, bakım ve tesisi Merkez teşkilatı ile birlikte 20 adet İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir

10 10 Türkiye Elektrik Sisteminin İşletilmesi Türkiye Elektrik Sisteminin kontrol ve kumandası, Ankara- Gölbaşı’nda bulunan Milli Yük Tevzi Merkezi ile İstanbul, Ankara, İzmir, Adapazarı, Samsun, Keban, Adana ve Erzurum Bölgesel Yük Tevzi Merkezleri tarafından yürütülmektedir

11 11 Elektrik Sisteminin İşletilmesi Arz Güvenliği ve Kalitesi Arz-Talep Dengesi Frekans Sistemin nominal frekansı (Hz) aralığında kontrol edilmektedir. Normal sistem işletmesi için hedef sistem frekansı Hz arasındadır (UCTE). Gerilim 380 kV iletim sistemi; kV aralığında 154 kV iletim sistemi; kV aralığında 66 kV ve altındaki iletim sistemi için gerilim değişimi ± %10’dur.

12 12 Türkiye’nin Enterkonneksiyon Hatları Bulgaristan Gürcistan Ermenistan Iran Suriye Irak 250 MW MW 150 MW 450 MW 350 MW 1000 MW 2000 MW 1000 MW TÜRKİYE 400 kV Mevcut 220 kV Mevcut 154 kV Mevcut

13 13 Türkiye-UCTE Enterkonneksiyon Projesi Fizibilite çalışmaları tamamlanmış olup;Türkiye İletim Sistemindeki Frekans performansının iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların 2008 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Bu çalışmanın tamamlanması ile birlikte 2009 yılı başında UCTE ile deneme işletmesine geçilmesi planlanmaktadır.

14 14 YÖNETMELİKLER VE TEBLİĞLER: TEİAŞ TARAFINDAN HAZIRLANAN YÖNETMELİKLER VE TEBLİĞLER: - Şebeke Yönetmeliği - Arz Güvenliği ve Kalitesine İlişkin Yönetmelik - Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği - Piyasa Mali Uzlaştırma Tebliği - İletim Tarifesi Metodolojisi - Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmaları - Zorunlu Yan Hizmet Anlaşmaları - İletim Kontrol Anlaşması

15 Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği EPDK tarafından hazırlanan ve tarihinde yayınlanan OSB’lerin elektrik piyasası faaliyetlerine ilişkin yönetmelik temel olarak; OSB’lere Dağıtım Lisansı, Üretim lisansı, sahibi olma yetkisini vermektedir. 15

16 OSB Yönetmeliğinde yapılan değişiklik tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği ile OSB’lerin Dağıtım lisansı alması için tarihine kadar EPDK’na başvurması zorunlu hale getirilmiştir. 16

17 Dağıtım Lisansının getirdiği yenilikler Kurulu gücü 50 MVA’nın altında olan OSB’lerin TEDAŞ ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşması yapması gerekirken ; OSB’ler artık OG veya YG seviyesinden iletim sistemi kullanıcısı olabilmektedir. 17

18 Dağıtım Lisansının getirdiği yenilikler Daha önce indirici merkezlerde OSB fiderleri için TEDAŞ müşterilerinden ayrı OG bara tahsis edilmesi gerekirken; Artık aynı OG baradan TEDAŞ ve OSB müşterileri beslenebilmektedir. Çünkü birden fazla dağıtım şirketi TEİAŞ’a ait bir barada bulunabilmektedir. 18

19 Örnek Manevra Şeması 19

20 Şimdiye kadar OSB’ler ile yapılan bağlantı anlaşmaları (*) OSB’ler dağıtım lisansı almadan önce yönlendirilmiştir. 20 ORGANİZE SANAYİ B Ö LGELERİ İ Ç İN TOPLAM G Ü C Ü (MW) ANLAŞMA ADEDİ BAĞLANTI ANLAŞMASI İ Ç İN BAŞVURANLAR - 40 BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILANLAR BAĞLANTI ANLAŞMASI İŞLEMLERİ DEVAM EDENLER - 18 BAĞLANTI ANLAŞMASI İ Ç İN TEDAŞ'a Y Ö NLENDİRİLENLER (*) - 3

21 OSB’ler ile yıllara göre yapılan bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları YILLARA GÖRE YAPILAN OSB ANLAŞMALARI ANLAŞMA ADEDİ TOPLAM GÜCÜ (MW) 2003 YILI YILI YILI YILI YILI11587 TOPLAM

22 SORUNLAR OSB’ler içinde kurulu bulunan farklı tüzel kişiliklere ait otoprodüktör gruplarının ve üretim şirketlerinin OSB’lerin kullanımında olan tüketim barasına bağlanamamaları; Anılan üretim şirketleri için ayrı bağlantı noktası tahsis edilmesi, farklı tüzel kişiliklere ait üretim ve tüketimin aynı barada olmaması kriteri iletim yatırımlarını önemli ölçüde artırmakla birlikte teknik açıdan tamamen gereksiz ilave yatırımlara sebep olmaktadır. 22

23 Teşekkür ederim


"2 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları