Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla NEDEN ESMA-İ HÜSNA 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla NEDEN ESMA-İ HÜSNA 2."— Sunum transkripti:

1 1

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla NEDEN ESMA-İ HÜSNA 2

3 Neden Esma-i Hüsna Esma-i Hüsna Doğru Bir Allah tasavvuru Amaç: Allah’a, sahih bir kulluk, İman ve teslimiyet 1.Allah’a inananların tasavvurlarının Vahyin inşaa ettiği Allah tasavvurundan giderek uzaklaşmıştır. 2.Doğru bir Allah tasavvuruna sahip olmadan sahih bir kulluk, iman ve teslimiyetin gerçekleşmesi mümkün değildir. 3.Allah doğru bilinmeden, tanınmadan, anlaşılmadan bu ve obür hayatın anlam ve amacı asla anlaşılamayacaktır. 3

4 Neden Esma-i Hüsna Esma-i Hüsna Allah’ı Doğru bilmek, tanımak, anlamak Hayatın anlam ve amacının anlaşılması 1.Allah demek anlam demektir. 2.Hayatın anlam ve amacının anlaşılabilmesi için, Allah’ı doğru bilmek, tanımak ve anlamak gerekmektedir. 3.Bu ise Esma-i Hüsna’yı bilmekle mümkün olacaktır. Allah’tan uzaklaşmak, Anlamdan uzaklaşmaktır. 4

5 Hayat Allah’sız, Anlamsız Dünya İnsan Yüktür. Mezar Hiçtir. 5

6 Vahyin İnşaa Ettiği Hayat 6

7 Sonsuz Saadet Menzili 7

8 Vahyin İnşaa Ettiği Hayat Sonsuz Saadet Menzili Merkezde Allah 8

9 Vahyin İnşaa Ettiği Hayat Sonsuz Saadet Menzili Merkezde Allah Tevhid Kanadı Adalet Kanadı 9

10 Vahyin İnşaa Ettiği Hayat Sonsuz Saadet Menzili Merkezde Allah Tevhid Kanadı Adalet Kanadı Tevhid: İnsan-Yaratıcı İlişkisi Adalet: İnsan-Yaratılan ilişkisi 10

11 Vahyin İnşaa Ettiği Hayat Gerçek Özgürlüğe uçuş Merkezde Allah Tevhid Kanadı Adalet Kanadı Tevhid: İnsan-Yaratıcı İlişkisi Adalet: İnsan-Yaratılan ilişkisi 11

12 Vahyin inşaa ettiği hayat. Bu hayatın merkezinde Allah var. Bu hayatın iki kanadı var. Tevhid ve Adalet Tevhid: İnsan-Yaratıcı ilişkisini temsil eder. Adalet: İnsan-Yaratılan ilişkisini temsil eder. Bu iki kanat sağlam olursa insan, sonsuz saadet menziline uçabilir. Yani gerçek özgürlüğe. Ayartıcı benliğe kölelikten, Allah’a kulluğa doğru bir özgürlük uçuşu. Kanattan biri veya ikisi kırıksa, toplum ve insan hayatı herkese zindan olur. 12

13 Esma-i Hüsna’yı Bilmek Allah’ı gereği gibi tanımak Gereği gibi Kulluk için, 1.Allah’ı gereği gibi tanımadan ve anlamadan, Allah’a gereği gibi kulluk edilemez. 2.Esma-i Hüsna bilinmeden de Allah gereği gibi tanınamaz. 13

14 İnsan Allah’ın Projeleri Kainat Allah İnsana şah damarından daha yakındır. Allah, göklerin ve yerin nurudur. 14

15 İnsan Allah insana şah damarından daha yakındır Yeryüzünün halifesidir - Mimarı Tasarım gerektirir NİÇİN? Akıl gerektirir İrade gerektirir 15

16 AMAÇ Yaratılış amacına uygun bir hayatı inşaa etmek. Bunun için insan, Allah’ı tanıması gerekmektedir. 16

17 İnsanın farkında olması gereken hususlar Özel yeteneklerle donatıldığının, En güzel kıvamda yaratıldığının, Akıl, irade, vicdan ile donatıldığının. Sınırlı bir varlık, Zaafları olan bir varlık, Aciz bir varlık, Üst bir kudrete muhtaç bir varlık Bunları Unutursa; İnsan, kendini kaybeder, Sorumluluğunu yerine getiremez İnsan, Allah’ı ve Kendini İyi Tanıyacak 17

18 Esma-i Hüsna’nın İKİ İşlevi Var. İnsana Allah’ı Tanıtmak: Sonsuz Mutlak Eşsiz ve benzersiz bir yaratıcı İnsana kendini Tanıtmak: Sonlu Sınırlı Eşi ve benzeri olan, yaratılan. Esma-i Hüsna Ey İnsan. Sen tanrı değilsin, olamazsın. 18

19 İnsanın yolculuğu Ezeli Biz Allah’a aidiz ve yine O’na döneceğiz. MaziEbedi Allah’tanAllah’a doğruAllah’la birlikte Biz kulumuza şah damarından daha yakınız. 19

20 SORU 1 Allah hakkında bilgimiz nedir? Allah’ı ne kadar tanıyoruz? Allah’ı ne kadar anlıyoruz? 20

21 SORU 2 Kişi, bilmediği, tanımadığı, anlamadığı bir Allah’a ne kadar ibadet edebilir? Kişi, bilmediği, tanımadığı, anlamadığı bir Allah’a nasıl dua edebilir? Kişi, bilmediği, tanımadığı, anlamadığı bir Allah’a nasıl ve ne derece kulluk edebilir? 21

22 ESMA-İ HÜSNA Allah’ı anlamak, tanımak, bilmek için, Allah tarafından insanın idrakine sunulmuş bir imkandır. 22

23 Allahİnsan Böyle bir insan, böyle bir Allah’ı direkt olarak tanıyamaz, anlayamaz. Anlamanın, tanımanın yolu Esma-i Hüsna’dır. Sonsuz Mutlak Eşsiz ve benzersiz bir yaratıcı Sonlu Sınırlı Eşi ve benzeri olan, yaratılan. 23

24 Esma (Kök Analizi) Vesm-Nişan, Alamet Allah’ın, esma ve sıfatlarla insan bilincine nüzulunu ifade eder. İsimler, isimlendirildikleri varlıkların nişanlarıdır. Varlıklarını ve niteliklerini gösterir. Allah, zatı hakkındaki bilgiyi, bilinç dünyamıza sıfatlar yoluyla inzal eder. İsm-Yücelik, yükseklik, seçkinlik İlahi zatın, aşkın ve mutlak (sınırsız) tabiatını gösterir. O’nun idrak dünyamızın erişemeyeceği mutlak zatına yapılmış bir atıf işlevi görür. Sima-Yüzleri birbirinden ayıran alamet Allah’ın, hiçbir bilincin erişemeyeceği aşkın ve mutlak zatını ifade eder. 24

25 Eşyanın 3 tür varlığı Harici varlığı: Bizzat kendisidir (ismi değil). Asli ve hakiki varlığı. DEĞİŞMEZ Dillerdeki Varlığı: Eşyanın dildeki sözel varlığıdır. DEĞİŞİR (Su-Ma-Ab) Zihinlerdeki varlığı: İdrak edilebilenlerin idrakine yansıyan varlığı. Eşyanın ilmi varlığıdır. Onun hakkındaki ilmimizdir. İlim: bilinenin, bilenin zihninde ortaya çıkan benzeridir. Bir şeyin zihni varlığı, hakiki varlığın yerini tutmaz. DEĞİŞMEZ Varlık Katagorileri Dil ile söylendiğinde, akla gelen, asli ve hakiki varlık ya da onun zihne yansıyan suretidir. 25

26 SORU 3 Allah diyenin aklına Ne gelir? Allah diyenin aklına ne gelmesi gerekir? Bu soruların cevabını: Esma-i Hüsna belirler. 26

27 ALLAH Esmalar Vasıflar Nitelikler Bilinenden yola çıkarak O’nu tanırız. Mükemmel, eşsiz, benzersiz, mutlak, aşkın bir varlığı, sınırlı, eşli, benzerli bir varlık anlayamaz. İnsan, ancak duyular yoluyla idrak ettiği konularda bilgi sahibi olabilirler. Dolayısıyla, duyular ötesi ve aşkın olan Allah, zatını duyular aleminin kavramlarıyla tanıtmaktadır. İŞTE BUNLAR ESMA-İ HÜSNA’LARDIR. Esmalar Vasıflar Nitelikler Esmalar Vasıflar Nitelikler 27

28 ALLAH YANLIŞ İNSAN Mutlak Mukayyet Aşkından İçkine Anlama İstikameti ALLAH DOĞRU İNSAN Mutlak Mukayyet Aşkına İçkinden Anlama İstikameti 28

29 Taha 8 El-Esma’il Hüsna KUR’AN’DA ESMA-İ HÜSNA İsra 110A’raf 180 Bağlamı; Tevhid Bağlamı; Dua Bağlamı; Dua (çağrı-zikir) Bağlamı; İlahi isimler Haşr 24 Konusu; Vahyin inişi Konusu; Düşünceni ister yüksek sesle dile getir (ister getirme). Unutma ki O, gizli (düşünceleri) bildiği gibi, ondan daha gizli (duyguları da) bilir. Allah, kendisinden başka ilah bulunmayandır. En güzel nitelikler, tüm mükemmellikler O’na mahsustur. Deki, ister Allah diye yalvarıp yakarın, ister rahman diye. O’na hangi biriyle yalvarırsanız yalvarın ama unutmayın ki en güzel nitelikler, tüm mükemmellikler sadece O’na layıktır. En güzel isimler, tüm mükemmellikler O’na aittir. Artık O’nu onlarla çağırın ve O’nun esmasında (yüceltilmesinde) haktan sapanlardan uzak durun… O Allah’tır. Mutlak yaratıcıdır. Var ettiğinin ilk örneklerini yaratandır. Yarattığı ilk örneklere suret giydirendir. En güzel nitelikler ve tüm mükemmellikler O’na mahsustur. 29

30 Taha 8 El-Esma’il Hüsna KUR’AN’DA ESMA-İ HÜSNA İsra 110A’raf 180 Haşr 24 Allah tasavvuru inşası Allah tasavvuru inşası Allah tasavvuru inşası Allah tasavvuru inşası İnsanın gizli kalmış sırlarını ve zaaflarını bilen bir Allah. Gönüllere hükmeden bir Allah. Kendisinden hiçbir şeyin gizli kalmadığı bir Allah. İnsanın tüm ihtiyaçlarını bilen ve onları giderecek kudrete sahip bir Allah tasavvuru. Hayata müdahil bir Allah. Çocuk edinmeyen bir Allah. Tek otorite, ilah olan Allah. Güçlü, yardımcıya ihtiyaç duymayan bir Allah. Sınırsız büyük bir Allah. Tüm övgülerin O’na mahsus olduğu bir Allah. Hiçbir mükemmellik atfını O’ndan başkasına yapmayın. Allah’ı esmalarıyla çağırın. O’nu yüceltirken; hristiyanlar gibi babalık- oğulluk vasfı vermeyin. Mutlak yaratıcı bir Allah. Yarattıklarını en güzel bir biçimde yaratandır. Her şey onun adına hareket etmektedir, (sen de öyle yap ey insan) 30

31 Esma’nın Değeri Allah Esma-i Hüsna Kur’an Sünnet Ümmetin ürettiği Bilgi İmam Şafi Derki: 31

32 ALLAH Varlığın En Şereflisi Esma-i Hüsna İnsan Allah’ı ve sıfatları bilmek en değerli bir eylemdir. İnsanı değerli kılar. En Şereflinin sıfatları 32

33 ALLAH İman; kulun Allah’a yaklaşması için bir vesiledir. İman Kul ALLAH Salih Amel Kul ALLAH Esma-i Hüsna Kul Salih Amel; kulun Allah’a yaklaşması için bir vesiledir. Esma; kulun Allah’a yaklaşması için bir vesiledir. Esma; Allah’tan insana uzanan şefkat elidir. 33

34 ALLAH İmanSalih Amel DUA HALİ. Yakınlaşma Duaya İcabet İman ve Salih Amel Kulun elindedir. 34

35 ALLAH İmanSalih Amel DUA HALİ. Sağlam İp Esma; Allah’tan kula uzatılan sağlam bir iptir. İman ve Salih amel, ruhun Allah’a miracı için bu ipe yapışan iki elidir. Esma-i Hüsna 35

36 ALLAH Sınırlı olan yaratılmışları, sonsuz olan yaratandan ayırır. Akıl O’nu perdesiz kavrayamaz. İlahi zata ait bilgi, insana esma perdesi üzerinden ulaşır. Bu perde, ilahi isim ve sıfatları gösteren bir aynadır. İnsan Esma Perdesi Esma; Allah’ın Zatına Perdedir. 36

37 = Okumak Esma; Allah adıyla/adına okumanın anahtarıdır. Akletme Faaliyeti 37

38 Gören İşiten Dokunan Okumak Tadan Düşünen Öğrenen = Okuyor Demektir. Anlıyor İşiten Anlamlandırıyor Okuyan Biliyor Bildiriyor = Demektir. 38

39 Kim adına okunuyorsa, ona referansla anlıyor ve anlamlandırıyorsunuz demektir. Allah adına okumak, varlık kitabını Allah’a referansla anlama ve anlamlandırmak demektir. Kim Adına, Hangi Referansla Okumak 39

40 İlk Emir Oku Allah Adına / Adıyla Oku Allah adına okuyan, okuduğu zat adına anlar ve anlamlandırır. Yeryüzü Halifeliği; bir kitap olan hayatı O’nun adına ve O’nun adıyla inşa etmektir. O’nun adına yapılan eylemler Salih Amel adını ancak alabilir. 40

41 1.Allah’ı, kendi kelamından bilmek, tanımak ve anlamak için. 2.Sahih ve Tevhidi bir Allah tasavvuru inşa etmek için. 3.Allah’tan bağımsız bir hayat alanı olmadığını talim için. 4.Allah’ın esmasıyla ahlaklanmak için. 5.Halık ile Mahluk arasındaki hüviyet farkını anlamak için. 6.Allah’a yaklaşmaya bir vesile olsun için. 7.Allah’ı, layık olan vasıflarla anıp, O’na layık olmayan vasıflarla anmamak için. 8.Allah’ı, öğrettiği gibi zikredip iç huzuru duymak için. 9.Dua ve İbadetin kabule yakın olması için. NEDEN ESMA-İ HÜSNA 41

42 Allah’ın Esma’sıyla Ahlaklanmaktır. Esma’nın Eyleme Dönüşmesi Esma, insana yol gösteren bir rehberdir. Ahlak’ın kaynağı Allah’tır. Esma, insanda ahlaka dönüşmelidir. İnsanda ahlaka dönüşmeyecekse, esmayı bilmek kuru bir malumat olur. 42

43 Allah gibi olmaya çalışmak demek değildir. Allah’ın Esma’sıyla Ahlaklanmak ALLAH El-BasirEs-SemiEl-Alim …… İNSAN TANIMAK Allah’ın esmasıyla ahlaklanmak, insanın Allah’ı bilmesi, tanıması ve anlamasıdır. İnsan, Allah’ı bilirse kendini bilir. Kendi küçüklüğünü bilirse, o zaman Allah’ın büyüklüğünü bilir. 43

44 Sevmek (El-Vedud) Allah’ın Esma’sıyla Ahlaklanmak; Allah’ı sevmek demektir Cehalete dayalı Kalbi Eylem Bilgiye dayalı Tutku Muhabbet BilmeTanımaAnlama Artan Sevgi Kalbi yakınlık Teslimiyet Sevmek, kalbi bir eylemdir. Bilgiye ya da cehalete dayalı olabilir. Bilgiye dayalı ise muhabbet, cehalete dayalı ise tutku olur. Bilme, tanıma, anlama, artan bir sevgiye dönüşür. Buna bağlı olarak kalbi yakınlık da artar. Sonuç: Teslimiyet. 44

45 Farzlar ALLAH İNSAN Farzlara dayalı bir Allah-İnsan ilişkisi, emir-komuta ile sınırlı bir kulluk ilişkisidir. Kulluk İlişkisi Allah-İnsan İlişkileri 45

46 Farzlar + Nafileler Farzlar + Nafileler ALLAH İNSAN Farz + Nafileye dayalı bir Allah-İnsan ilişkisi, dostluk düzeyinde bir ilişkidir. Dostluk İlişkisi Allah-İnsan İlişkileri 46

47 İlahi Sevgi Gönül Kulağı duyar İlahi İlgi-alaka Tasavvur – Akıl – İdrak - Şahsiyet VAHİY’le İNŞA Gönül Gözü görür Gönül Dili konuşur El-Vedüd O kişinin; Allah onun; İşiten kulağı Yürüyen Ayağı Gören Gözü Tutan Eli Konuşan Dili olur. Allah’ın İşit dediği Yerden işitir Allah’ın Gör dediği Yerden bakar Allah’ın Tut dediği Yerden tutar 47


"1. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla NEDEN ESMA-İ HÜSNA 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları