Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla"— Sunum transkripti:

1

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
NEDEN ESMA-İ HÜSNA

3 Neden Esma-i Hüsna Esma-i Hüsna Doğru Bir Allah tasavvuru Amaç:
Allah’a, sahih bir kulluk, İman ve teslimiyet Allah’a inananların tasavvurlarının Vahyin inşaa ettiği Allah tasavvurundan giderek uzaklaşmıştır. Doğru bir Allah tasavvuruna sahip olmadan sahih bir kulluk, iman ve teslimiyetin gerçekleşmesi mümkün değildir. Allah doğru bilinmeden, tanınmadan, anlaşılmadan bu ve obür hayatın anlam ve amacı asla anlaşılamayacaktır.

4 Neden Esma-i Hüsna Esma-i Hüsna Allah’ı Doğru bilmek, tanımak, anlamak
Hayatın anlam ve amacının anlaşılması Allah demek anlam demektir. Hayatın anlam ve amacının anlaşılabilmesi için, Allah’ı doğru bilmek, tanımak ve anlamak gerekmektedir. Bu ise Esma-i Hüsna’yı bilmekle mümkün olacaktır. Allah’tan uzaklaşmak, Anlamdan uzaklaşmaktır.

5 Allah’sız, Anlamsız Hayat Dünya İnsan Yüktür. Mezar Hiçtir.

6 Vahyin İnşaa Ettiği Hayat

7 Vahyin İnşaa Ettiği Hayat
Sonsuz Saadet Menzili Vahyin İnşaa Ettiği Hayat

8 Vahyin İnşaa Ettiği Hayat
Merkezde Allah Sonsuz Saadet Menzili Vahyin İnşaa Ettiği Hayat

9 Vahyin İnşaa Ettiği Hayat
Tevhid Kanadı Merkezde Allah Sonsuz Saadet Menzili Adalet Kanadı Vahyin İnşaa Ettiği Hayat

10 Tevhid: İnsan-Yaratıcı İlişkisi Tevhid Kanadı
Merkezde Allah Sonsuz Saadet Menzili Adalet Kanadı Adalet: İnsan-Yaratılan ilişkisi Vahyin İnşaa Ettiği Hayat

11 Tevhid: İnsan-Yaratıcı İlişkisi Tevhid Kanadı
Merkezde Allah Gerçek Özgürlüğe uçuş Adalet Kanadı Adalet: İnsan-Yaratılan ilişkisi Vahyin İnşaa Ettiği Hayat

12 Vahyin inşaa ettiği hayat.
Bu hayatın merkezinde Allah var. Bu hayatın iki kanadı var. Tevhid ve Adalet Tevhid: İnsan-Yaratıcı ilişkisini temsil eder. Adalet: İnsan-Yaratılan ilişkisini temsil eder. Bu iki kanat sağlam olursa insan, sonsuz saadet menziline uçabilir. Yani gerçek özgürlüğe. Ayartıcı benliğe kölelikten, Allah’a kulluğa doğru bir özgürlük uçuşu. Kanattan biri veya ikisi kırıksa, toplum ve insan hayatı herkese zindan olur.

13 Esma-i Hüsna’yı Bilmek
Allah’ı gereği gibi tanımak Gereği gibi Kulluk için, Allah’ı gereği gibi tanımadan ve anlamadan, Allah’a gereği gibi kulluk edilemez. Esma-i Hüsna bilinmeden de Allah gereği gibi tanınamaz.

14 Allah’ın Projeleri İnsan Kainat
Allah İnsana şah damarından daha yakındır. Allah, göklerin ve yerin nurudur.

15 İnsan NİÇİN? Allah insana şah damarından daha yakındır
Yeryüzünün halifesidir - Mimarı Tasarım gerektirir Akıl gerektirir İrade gerektirir NİÇİN?

16 Yaratılış amacına uygun bir hayatı inşaa etmek.
Bunun için insan, Allah’ı tanıması gerekmektedir.

17 İnsan, kendini kaybeder, Sorumluluğunu yerine getiremez
İnsanın farkında olması gereken hususlar Özel yeteneklerle donatıldığının, En güzel kıvamda yaratıldığının, Akıl, irade, vicdan ile donatıldığının. Sınırlı bir varlık, Zaafları olan bir varlık, Aciz bir varlık, Üst bir kudrete muhtaç bir varlık Bunları Unutursa; İnsan, kendini kaybeder, Sorumluluğunu yerine getiremez İnsan, Allah’ı ve Kendini İyi Tanıyacak

18 Ey İnsan. Sen tanrı değilsin, olamazsın.
Esma-i Hüsna’nın İKİ İşlevi Var. İnsana Allah’ı Tanıtmak: Sonsuz Mutlak Eşsiz ve benzersiz bir yaratıcı İnsana kendini Tanıtmak: Sonlu Sınırlı Eşi ve benzeri olan, yaratılan. Esma-i Hüsna Ey İnsan. Sen tanrı değilsin, olamazsın.

19 Biz kulumuza şah damarından daha yakınız.
İnsanın yolculuğu Ezeli Mazi Ebedi Allah’tan Allah’a doğru Allah’la birlikte Biz Allah’a aidiz ve yine O’na döneceğiz. Biz kulumuza şah damarından daha yakınız.

20 SORU 1 Allah hakkında bilgimiz nedir? Allah’ı ne kadar tanıyoruz?
Allah’ı ne kadar anlıyoruz?

21 SORU 2 Kişi, bilmediği, tanımadığı, anlamadığı bir Allah’a ne kadar ibadet edebilir? Kişi, bilmediği, tanımadığı, anlamadığı bir Allah’a nasıl dua edebilir? Kişi, bilmediği, tanımadığı, anlamadığı bir Allah’a nasıl ve ne derece kulluk edebilir?

22 ESMA-İ HÜSNA Allah’ı anlamak, tanımak, bilmek için, Allah tarafından insanın idrakine sunulmuş bir imkandır.

23 Allah İnsan Sonsuz Mutlak Eşsiz ve benzersiz bir yaratıcı Sonlu Sınırlı Eşi ve benzeri olan, yaratılan. Böyle bir insan, böyle bir Allah’ı direkt olarak tanıyamaz, anlayamaz. Anlamanın, tanımanın yolu Esma-i Hüsna’dır.

24 Esma (Kök Analizi) İsm-Yücelik, yükseklik, seçkinlik
İlahi zatın, aşkın ve mutlak (sınırsız) tabiatını gösterir. O’nun idrak dünyamızın erişemeyeceği mutlak zatına yapılmış bir atıf işlevi görür. Vesm-Nişan, Alamet Allah’ın, esma ve sıfatlarla insan bilincine nüzulunu ifade eder. İsimler, isimlendirildikleri varlıkların nişanlarıdır. Varlıklarını ve niteliklerini gösterir. Allah, zatı hakkındaki bilgiyi, bilinç dünyamıza sıfatlar yoluyla inzal eder. Sima-Yüzleri birbirinden ayıran alamet Allah’ın, hiçbir bilincin erişemeyeceği aşkın ve mutlak zatını ifade eder.

25 Varlık Katagorileri Eşyanın 3 tür varlığı
Harici varlığı: Bizzat kendisidir (ismi değil). Asli ve hakiki varlığı. DEĞİŞMEZ Dillerdeki Varlığı: Eşyanın dildeki sözel varlığıdır. DEĞİŞİR (Su-Ma-Ab) Zihinlerdeki varlığı: İdrak edilebilenlerin idrakine yansıyan varlığı. Eşyanın ilmi varlığıdır. Onun hakkındaki ilmimizdir. İlim: bilinenin, bilenin zihninde ortaya çıkan benzeridir. Bir şeyin zihni varlığı, hakiki varlığın yerini tutmaz. DEĞİŞMEZ Dil ile söylendiğinde, akla gelen, asli ve hakiki varlık ya da onun zihne yansıyan suretidir.

26 SORU 3 Allah diyenin aklına Ne gelir?
Allah diyenin aklına ne gelmesi gerekir? Bu soruların cevabını: Esma-i Hüsna belirler.

27 ALLAH Esmalar Vasıflar Nitelikler Esmalar Vasıflar Nitelikler Esmalar
Bilinenden yola çıkarak O’nu tanırız. Mükemmel, eşsiz, benzersiz, mutlak, aşkın bir varlığı, sınırlı, eşli, benzerli bir varlık anlayamaz. İnsan, ancak duyular yoluyla idrak ettiği konularda bilgi sahibi olabilirler. Dolayısıyla, duyular ötesi ve aşkın olan Allah, zatını duyular aleminin kavramlarıyla tanıtmaktadır. İŞTE BUNLAR ESMA-İ HÜSNA’LARDIR.

28 Mutlak ALLAH Aşkından Mutlak ALLAH Aşkına Mukayyet İçkine Mukayyet
Anlama İstikameti Anlama İstikameti Mukayyet İçkine Mukayyet İçkinden İNSAN İNSAN YANLIŞ DOĞRU

29 KUR’AN’DA ESMA-İ HÜSNA
El-Esma’il Hüsna Taha 8 İsra 110 A’raf 180 Haşr 24 Bağlamı; Dua Bağlamı; İlahi isimler Bağlamı; Tevhid Bağlamı; Dua (çağrı-zikir) Konusu; Konusu; Vahyin inişi Konusu; Konusu; Deki, ister Allah diye yalvarıp yakarın, ister rahman diye. O’na hangi biriyle yalvarırsanız yalvarın ama unutmayın ki en güzel nitelikler, tüm mükemmellikler sadece O’na layıktır. En güzel isimler, tüm mükemmellikler O’na aittir. Artık O’nu onlarla çağırın ve O’nun esmasında (yüceltilmesinde) haktan sapanlardan uzak durun… Düşünceni ister yüksek sesle dile getir (ister getirme). Unutma ki O, gizli (düşünceleri) bildiği gibi, ondan daha gizli (duyguları da) bilir. Allah, kendisinden başka ilah bulunmayandır. En güzel nitelikler, tüm mükemmellikler O’na mahsustur. O Allah’tır. Mutlak yaratıcıdır. Var ettiğinin ilk örneklerini yaratandır. Yarattığı ilk örneklere suret giydirendir. En güzel nitelikler ve tüm mükemmellikler O’na mahsustur.

30 KUR’AN’DA ESMA-İ HÜSNA
El-Esma’il Hüsna Taha 8 İsra 110 A’raf 180 Haşr 24 Allah tasavvuru inşası Allah tasavvuru inşası Allah tasavvuru inşası Allah tasavvuru inşası Hayata müdahil bir Allah. Çocuk edinmeyen bir Allah. Tek otorite, ilah olan Allah. Güçlü, yardımcıya ihtiyaç duymayan bir Allah. Sınırsız büyük bir Allah. Tüm övgülerin O’na mahsus olduğu bir Allah. Hiçbir mükemmellik atfını O’ndan başkasına yapmayın. Allah’ı esmalarıyla çağırın. O’nu yüceltirken; hristiyanlar gibi babalık-oğulluk vasfı vermeyin. Mutlak yaratıcı bir Allah. Yarattıklarını en güzel bir biçimde yaratandır. Her şey onun adına hareket etmektedir, (sen de öyle yap ey insan) İnsanın gizli kalmış sırlarını ve zaaflarını bilen bir Allah. Gönüllere hükmeden bir Allah. Kendisinden hiçbir şeyin gizli kalmadığı bir Allah. İnsanın tüm ihtiyaçlarını bilen ve onları giderecek kudrete sahip bir Allah tasavvuru.

31 Ümmetin ürettiği Bilgi
Esma’nın Değeri İmam Şafi Derki: Allah Esma-i Hüsna Kur’an Sünnet Ümmetin ürettiği Bilgi

32 En Şereflinin sıfatları
ALLAH Varlığın En Şereflisi Esma-i Hüsna En Şereflinin sıfatları İnsan Allah’ı ve sıfatları bilmek en değerli bir eylemdir. İnsanı değerli kılar.

33 ALLAH ALLAH ALLAH İman Salih Amel Esma-i Hüsna Kul Kul Kul
İman; kulun Allah’a yaklaşması için bir vesiledir. Salih Amel; kulun Allah’a yaklaşması için bir vesiledir. Esma; kulun Allah’a yaklaşması için bir vesiledir. Esma; Allah’tan insana uzanan şefkat elidir.

34 ALLAH Duaya İcabet Yakınlaşma İman ve Salih Amel Kulun elindedir. İman
DUA HALİ.

35 ALLAH Sağlam İp Esma; Allah’tan kula uzatılan sağlam bir iptir.
Esma-i Hüsna İman Salih Amel Esma; Allah’tan kula uzatılan sağlam bir iptir. İman ve Salih amel, ruhun Allah’a miracı için bu ipe yapışan iki elidir. DUA HALİ.

36 Esma; Allah’ın Zatına Perdedir.
Esma Perdesi Sınırlı olan yaratılmışları, sonsuz olan yaratandan ayırır. Akıl O’nu perdesiz kavrayamaz. İlahi zata ait bilgi, insana esma perdesi üzerinden ulaşır. Bu perde, ilahi isim ve sıfatları gösteren bir aynadır. İnsan

37 Esma; Allah adıyla/adına okumanın anahtarıdır.
Okumak Akletme Faaliyeti =

38 Okumak Okuyan Gören İşiten Dokunan Okuyor Demektir. = Tadan Düşünen
Öğrenen Anlıyor Okuyan İşiten Anlamlandırıyor Demektir. = Biliyor Bildiriyor

39 Kim Adına, Hangi Referansla Okumak
Kim adına okunuyorsa, ona referansla anlıyor ve anlamlandırıyorsunuz demektir. Allah adına okumak, varlık kitabını Allah’a referansla anlama ve anlamlandırmak demektir.

40 Allah Adına / Adıyla Oku
İlk Emir Oku Allah Adına / Adıyla Oku Allah adına okuyan, okuduğu zat adına anlar ve anlamlandırır. Yeryüzü Halifeliği; bir kitap olan hayatı O’nun adına ve O’nun adıyla inşa etmektir. O’nun adına yapılan eylemler Salih Amel adını ancak alabilir.

41 NEDEN ESMA-İ HÜSNA Allah’ı, kendi kelamından bilmek, tanımak ve anlamak için. Sahih ve Tevhidi bir Allah tasavvuru inşa etmek için. Allah’tan bağımsız bir hayat alanı olmadığını talim için. Allah’ın esmasıyla ahlaklanmak için. Halık ile Mahluk arasındaki hüviyet farkını anlamak için. Allah’a yaklaşmaya bir vesile olsun için. Allah’ı, layık olan vasıflarla anıp, O’na layık olmayan vasıflarla anmamak için. Allah’ı, öğrettiği gibi zikredip iç huzuru duymak için. Dua ve İbadetin kabule yakın olması için.

42 Esma’nın Eyleme Dönüşmesi
Allah’ın Esma’sıyla Ahlaklanmaktır. Esma, insana yol gösteren bir rehberdir. Ahlak’ın kaynağı Allah’tır. Esma, insanda ahlaka dönüşmelidir. İnsanda ahlaka dönüşmeyecekse, esmayı bilmek kuru bir malumat olur.

43 Allah’ın Esma’sıyla Ahlaklanmak
Allah gibi olmaya çalışmak demek değildir. ALLAH El-Basir Es-Semi El-Alim …… Allah’ın esmasıyla ahlaklanmak, insanın Allah’ı bilmesi, tanıması ve anlamasıdır. İnsan, Allah’ı bilirse kendini bilir. Kendi küçüklüğünü bilirse, o zaman Allah’ın büyüklüğünü bilir. TANIMAK İNSAN

44 Allah’ın Esma’sıyla Ahlaklanmak; Allah’ı sevmek demektir
Sevmek (El-Vedud) Kalbi Eylem Cehalete dayalı Bilgiye dayalı Sevmek, kalbi bir eylemdir. Bilgiye ya da cehalete dayalı olabilir. Bilgiye dayalı ise muhabbet, cehalete dayalı ise tutku olur. Bilme, tanıma, anlama, artan bir sevgiye dönüşür. Buna bağlı olarak kalbi yakınlık da artar. Sonuç: Teslimiyet. Tutku Muhabbet Bilme Tanıma Anlama Artan Sevgi Kalbi yakınlık Teslimiyet

45 Allah-İnsan İlişkileri
Farzlar Farzlar Kulluk İlişkisi İNSAN Farzlara dayalı bir Allah-İnsan ilişkisi, emir-komuta ile sınırlı bir kulluk ilişkisidir.

46 Allah-İnsan İlişkileri
Farzlar + Nafileler Farzlar + Nafileler Dostluk İlişkisi İNSAN Farz + Nafileye dayalı bir Allah-İnsan ilişkisi, dostluk düzeyinde bir ilişkidir.

47 Tasavvur – Akıl – İdrak - Şahsiyet
El-Vedüd İlahi Sevgi İlahi İlgi-alaka VAHİY’le İNŞA Tasavvur – Akıl – İdrak - Şahsiyet Gönül Kulağı duyar Gönül Gözü görür Gönül Dili konuşur O kişinin; Allah onun; İşiten kulağı Yürüyen Ayağı Gören Gözü Tutan Eli Konuşan Dili olur. Allah’ın İşit dediği Yerden işitir Allah’ın Tut dediği Yerden tutar Allah’ın Gör dediği Yerden bakar


"Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları