Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/100.000 ÖLÇEKLİ ERGENE HAVZASI ERGENE HAVZASI ÇEVRE DÜZENİ PLANI VE SANAYİNİN DURUMU SANAYİNİN DURUMU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/100.000 ÖLÇEKLİ ERGENE HAVZASI ERGENE HAVZASI ÇEVRE DÜZENİ PLANI VE SANAYİNİN DURUMU SANAYİNİN DURUMU."— Sunum transkripti:

1

2 1/100.000 ÖLÇEKLİ ERGENE HAVZASI ERGENE HAVZASI ÇEVRE DÜZENİ PLANI VE SANAYİNİN DURUMU SANAYİNİN DURUMU

3 1/100.000 ÖLÇEKLİ ERGENE HAVZASI ÇEVRE DÜZENİ PLANI 24.08.2009 TARİHİNDE ONAYLANMIŞTIR. PLANA İLİMİZDE 276 ADET İTİRAZ GELMİŞ OLUP, BU İTİRAZLAR VE SU KULLANIMINA İLİŞKİN OLARAK 01 TEMMUZ 2010 TARİHİNDE PLAN NOTLARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. 1/25.000 ÖLÇEKLİ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI HENÜZ ONAYLANMAMIŞTIR.

4 2.10.31. Planlama alanında yer alamayacak sanayi türleri; 2.10.31.1. Planlama alanı dâhilinde, bu planda getirilen çevresel koşulları karşılayan ve rehabilite edilerek çevreye duyarlı hale getirilecek mevcut yasal sanayiler dışında, aşağıda belirtilen ve çevre kirleticiliği yüksek olan ve/veya yer altı suyu kullanım izni bulunmayan ve çevresel tahribe neden olan sanayi türleri kesinlikle yer almayacaktır; YASAKLANAN SANAYİLER YASAKLANAN SANAYİLER

5 Metal sertleştirme (tuz ile), Metal kaplama, Yüzey temizleme (asit ile), Tekstil boyama-yıkama ve emprime baskı, Madenin işlenmesine yönelik ağır sanayiler, Lifli yıkama-yağlamacılar, Selüloz ve/veya saman kullanarak Kâğıt üretimi, Asit imal ve dolumu, Pil, batarya-akü imal yerleri, Ham deri işleme Metal sertleştirme (tuz ile), Metal kaplama, Yüzey temizleme (asit ile), Tekstil boyama-yıkama ve emprime baskı, Madenin işlenmesine yönelik ağır sanayiler, Lifli yıkama-yağlamacılar, Selüloz ve/veya saman kullanarak Kâğıt üretimi, Asit imal ve dolumu, Pil, batarya-akü imal yerleri, Ham deri işleme Kömüre dayalı termik santral, İlaç sentez fabrikaları, Gres yağ fabrikaları (petrol türevi), Demir-çelik üretimi, Ağır metal tuzu üretimi, Petrokimya, Klor-alkali, Rafineri. Kömüre dayalı termik santral, İlaç sentez fabrikaları, Gres yağ fabrikaları (petrol türevi), Demir-çelik üretimi, Ağır metal tuzu üretimi, Petrokimya, Klor-alkali, Rafineri.

6 su kullanım izni almak kaydıyla OSB’lerde yer alabilir. 2.10.31.2. 2.10.31.1 nolu plan notunda belirtilen sanayiler, OSB Kanunu, Yönetmelikleri ve OSB Yönetiminin izin verdiği ölçüde, su kullanım izni almak kaydıyla OSB’lerde yer alabilir. yer almayan diğer sanayilerin prosesinde su kullanımı var ise, ÇED su kullanım izin belgesinin 2.10.31.4. 2.10.31.1 nolu plan notunda belirtilen sanayi türlerinin içinde yer almayan diğer sanayilerin prosesinde su kullanımı var ise, faaliyetle ilgili plan/proje/ ÇED aşamasında ilgili kurumundan alınacak su kullanım izin belgesinin sunulması zorunludur. OSB / SU KULLANIMI

7 2.10.31.3. yapılmaması şartıyla, yalnızca mevcuttaki yapılaşmış alanı dahilinde teknoloji yenilenmesi sonucu oluşacak üretim/kapasite artışı yapılabilir. 2.10.31.1 nolu plan notunda belirtilen sanayi türleri içinde olup da mevcut yasal sanayi alanlarında yer alan sanayiler; her türlü çevresel yatırımı yapacak olup, yer altı suyu kullanımını ve proses atıksuyu miktarını artıran üretim/kapasite artışlarının ve/veya alansal olarak kullanım artışının yapılmaması şartıyla, yalnızca mevcuttaki yapılaşmış alanı dahilinde teknoloji yenilenmesi sonucu oluşacak üretim/kapasite artışı yapılabilir. YASAK SANAYİDE KAPASİTE ARTIŞI

8 1/100.000 Plan ile, Dağınık ve denetimsiz mevcut sanayi alanlarının ıslah sanayi alanları altında toplanması, sanayilerde yapısal dönüşüm (çevreye daha duyarlı ve yoğun teknoloji kullanan sanayilerin teşviki) ve mevzuata aykırı yapılaşmış sanayi alanlarının koşullu taşınma şartları ile sanayi alanlarının rehabilitesi sağlanacaktır. ISLAH SANAYİ ALANLARI

9 2.10.35. Plansız sanayi tesisleri 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun Geçici 1. Maddesi ve 5751 sayılı Kanun’un Geçici 4. maddesi kapsamında tarım dışı kullanım izni verilenler ile ilgili yapılacak işlemler ve uygulama koşulları ve detaylar 1/25.000 ölçekli planlarda belirlenecektir. KAÇAK SANAYİ TESİSLERİ

10 Tarım Dışı Kullanım İzni almış olan kullanımlar, 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planlarında hangi kullanımda kaldığına bakılmaksızın, tarım dışı kullanım izni verilen alan sınırları içerisinde kalmak ve bölgesel entegre atıksu arıtma tesislerine bağlanması kaydıyla alt ölçekli planlarda, bulunduğu idari sınırlar dahilinde, ilgili İdarelerce değerlendirilecektir. BÖLGESEL ATIKSU ARITMALARI

11 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ‟ nun Geçici 1. Maddesi kapsamında izinlendirilmeyen mevzuata aykırı sanayi tesisleri ise planlı sanayi alanlarına taşınacaklar ya da mevcut durumda bulundukları parselin toplam büyüklüğü kadar bir alanı tarımsal toprağa kazandırmaları şartı ile yerlerinde kalabileceklerdir Uygulama koşulları ve detaylar 1/25.000 ölçekli planlarda belirlenecektir. KAÇAK SANAYİNİN TAŞINMASI

12 1/25.000 ÖLÇEKLİ ERGENE HAVZASI ERGENE HAVZASI ÇEVRE DÜZENİ PLANI NELER GETİRECEK !!!!!

13 FONKSİYONLAR Alan (ha) Konut dışı Kentsel Çalışma Alanı559 Küçük Sanayi Alanı244 Islah Sanayi Alanları5.531 Organize Sanayi Bölgeleri1.433 Teknoloji Geliştirme Parkı165 Ticaret ve Hizmet Alanları991 Turizm ve Kültür Amaçlı Kullanımlar89 Serbest Bölge203 Sanayi Alanları671 Toplam9.886 EKOLOJİ EKONOMİ

14 I.OSB 1 I.OSB 2 I.OSB 3 I.OSB 4 I.OSB 5

15 MEVCUT SANAYİ ALANLARI ISLAH SANAYİ ALANLARI MEVCUT DAĞINIK YER SEÇMİŞ OLAN, ORTAK YÖNETİM VE DENETİM MEKANİZMASINA SAHİP OLMAYAN, ÇEVRE KİRLİLİĞİ YÜKSEK, ALT-ÜST YAPISI YETERSİZ SANAYİLER ISLAH SANAYİ ALANLARI ISLAH SANAYİ ALANLARI OLARAK YENİDEN ORGANİZASYONU

16 Vali BAŞKANLIĞINDA;  Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü;  Belediyeler, Tarım  Çevre Orman Müdürlüğü,  Ticaret ve sanayi odası… v.b.

17 TEKİRDAĞ İLİNDE SANAYİNİN MEVCUT DURUMU

18

19

20 Çerkezköy OSB  Faaliyete başlama:1973  Alan (Hektar): 1330  Parsel sayısı : 382  Tahsis edilen parsel : 339  Faal tesis sayısı : 217  Çalışan sayısı(kişi): 30.000

21 Çorlu Deri OSB  Faaliyete başlama yılı: 1997  Alan : 120 ha  Parsel sayısı: 189  Yapılaşmış Parsel : 134  Yapılaşmamış Parsel: 55  Faal tesis sayısı: 90  Çalışan sayısı(kişi): 4500

22 Hayrabolu OSB  Faaliyete başlama yıl: 2001  Alan (Hektar): 100  Parsel sayısı : 100  Tahsis edilen parsel: 45  Faal tesis sayısı: 4  Çalışan sayısı(kişi) : 100

23 Malkara İhtisas Gıda OSB  Faaliyete başlama yılı: 2002  Alan (Hektar): 105.6  Parsel sayısı : 69  Tahsis edilen parsel : --  Faal tesis sayısı: 5  Çalışan sayısı(kişi): --

24 O.S.B. Haricinde Bulunan Sanayi Kuruluşları YERİ KURULUŞ SAYISI ALAN (HA)ÇALIŞAN SAYISI Velimeşe – Yulaflı Köyü 157 77621666 Veliköy 60 4503415 Türkgücü 49 4184987 Marmaracık Ulaş-Misinli 206 130822023 Muratlı Karıştıran 46 4003300 T O P L A M51854790

25 Tekirdağ O.S.B. Haricindeki Sanayiler Velimeşe-Yulaflı Köyü: 157 ADET 102 adet tekstil, 23 Makine, metal,madeni eşya,enerji, 11 adet kağıt ve kimya, 7 adet maden,taş ve toprağa dayalı sanayi, 6 adet gıda ve yem, 2 adet elektrik sanayi, 6 adet diğer sektör sanayi. Veliköy: 60 ADET 20 adet makine metal, 17 adet tekstil, 8 adet orman ürünleri, 6 adet maden ve taş, 4 adet kimya ve kağıt, 2 adet gıda ve yem sanayi, 2 adet elektrik-elektronik, 2 adet diğer sektör sanayi Türkgücü: 49 ADET 22 adet tekstil, 10 adet makine metal,madeni eşya, 8 adet kimya ve kağıt, 3 adet diğer, 2 adet taş toprak sanayi, 2 adet gıda ve yem, 2 adet deri ve 1 adet plastik ve lastik sanayi.

26 Marmaracık -Ulaş-Misinli: 206 ADET 123 tekstil, 26 adet kağıt-kimya, 13 adet makine-metal, 8 adet ambalaj, 8 adet maden-taş-toprak, 8 adet gıda ve yem, 8 adet enerji, 4 adet otomotiv, 2 adet tarım ürünleri ve 6 adet diğer sektörler sanayi Muratlı-Karıştıran Yolu: 46 ADET 13 adet tekstil, 11 adet plastik-kimya-ambalaj, 10 adet gıda ve yem, 10 adet metal makine-enerji, 2 adet toprak ve maden sanayi faaliyet göstermektedir. Tekirdağ O.S.B. Haricindeki Sanayiler

27

28 Organize Sanayi Bölgeleri (OSB): Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, Çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, Kentleşmeyi yönlendirmek, Kaynakları rasyonel kullanmak, Bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla;

29 Sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dahilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu Kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgelerini,

30 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 1 4562 SAYILI OSB KANUNU Geçici Madde 8: Bu Kanunun yayımı tarihinden önce, şehir imar ve mevzi imar planlarında değişik ölçek ve büyüklüklerde sanayi alanı olarak planlanan yerlerde oluşan sanayi tesislerinin bulunduğu alanlar, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Valiliğe başvurması halinde;

31 Valilikçe hazırlanan gerekçe raporuna istinaden; 3194 sayılı İmar Kanununa göre plan onama yetkisi bulunan kurumlar ile alanın eşiklerine göre ilgili idarelerin katılımıyla Valinin Başkanlığında ISLAH KOMİSYONU oluşturulur. Bakanlık yer seçimi komisyon üyesi olan kurum ve kuruluşlardan alacağı görüşler doğrultusunda OSB yerini belirler. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 2

32 Tespit edilen ıslah şartları çerçevesinde tüzel kişilik kazanan bölgelerde, bu Kanunla getirilen tüm izin ve ruhsat yetkileri, ıslah çalışmaları tamamlanıncaya kadar genel mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Süresi içinde ıslah şartlarını tamamlamayan bölgeler OSB niteliklerini kaybederek, sicilden terkin edilir. Bu bölgelerin nitelik ve büyüklükleri ile Islah şartlarına ilişkin usul ve esaslar OSB Uygulama Yönetmeliğinde belirlenir.” ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 3

33 ISLAH OSB OLMANIN FAYDALARI NELER!!

34 ISLAH OSB OLMANIN SANAYİ YÖNÜNDEN FAYDALARI NELER.

35 OSB AMAÇ VE HEDEFLERİ; - Sanayinin disipline edilmesi, - Şehrin/Bölgenin planlı gelişmesine katkıda bulunulması, Sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması,

36 Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program dahilinde üretim yapmalarıyla, üretimde verimliliğin ve kar artışının sağlanması, Tarım alanlarının sanayide kullanılmasının disipline edilmesi, OSB AMAÇ VE HEDEFLERİ;

37 - Sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler kurulması, - Bölgelerin devlet gözetiminde, kendi organlarınca yönetiminin sağlanması, hedeflenmektedir. OSB AMAÇ VE HEDEFLERİ;

38 OSB'LERDE TEŞVİK VE MUAFİYETLER 1.OSB TÜZEL KİŞİLİĞİNE Vergi Muafiyetleri: - İnşaat bitim tarihini takip eden Bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden, - OSB’lerin kendi binalarının tüketeceği elektrik ve havagazı için elektrik ve havagazı tüketim vergisinden, - Arsa ve işyeri teslimlerinde KDV'den,

39 - Bina inşaat ve yapı kullanma izni, harcından - Kurumlar vergisinden, - Tevhid ve ifraz işlem harcından OSB'LERDE TEŞVİK VE MUAFİYETLER

40 - Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ancak, Belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanmayanlar, - Merkezi atıksu artma tesisi işleten OSB tüzel kişilikleri ilgili idarelere ödenecek atıksu bedelinden muaftır. OSB'LERDE TEŞVİK VE MUAFİYETLER

41 VERGİ TÜRÜ OSB TÜZEL KİŞİLİĞİ OSB’DE YER ALAN İŞLETMELER AÇIKLAMA Emlak Vergisi Muaf (İnşaat bitim tarihini takip eden B ü t ç e yılından itibaren 5 yıl ) Muaf (İnşaat bitim tarihini takip eden B ü t ç e yılından itibaren 5 yıl ) 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 5. maddesine 3365 sayılı Kanunla eklenen (f) fıkrası Atıksu Bedeli Muaf (Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi İşleten B ö lgeler) Muaf (Merkezi Atıksu Arıtma tesisi işleten b ö lgelerdeki işletmeler) Muaf değil (Merkezi Atıksu Arıtma tesisi işletmeyen b ö lgelerdeki işletmeler) 4562 sayılı OSB Kanununun 21. maddesi Elektrik ve Havagazı T ü ketim Vergisi Muaf (OSB'nin kendi binalarının t ü keteceği elektrik ve havagazı i ç in) Muaf Değil 4562 sayılı OSB Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu KDV Muaf (Arsa ve işyeri teslimleri ) (Arsa ve işyeri dışındaki teslimleri ile b ö lge dışındaki arsa ve işyeri teslimleri KDV'ye tabi) Muaf Değil (Teşvik Belgesi Kapsamında yapılacak makine ve te ç hizat teslimleri KDV'den muaftır) 4369 sayılı Kanunun 60. maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanunun 17/4. maddesine eklenen (k) bendi Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzni Harcı Muaf Muaf 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80. maddesi Kurumlar Vergisi Muaf (OSB'nin esas faaliyetleri dışındaki faaliyetleri nedeniyle elde edeceği gelirleri kurumlar vergisine tabidir) Muaf Değil 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 4. maddesinin (n) bendi Ç evre Temizlik Vergisi Muaf (Belediye sınırları ve m ü cavir alanlar i ç inde bulunan ancak belediyelerin ç evre temizlik hizmetlerinden yararlanmayan OSB'ler) Muaf (Belediyelerin ç evre temizlik hizmetlerinden yararlanmayan işletmeler ) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun m ü kerrer 44. maddesi, (25/12/2003 – 5035 Sayılı kanunun 41. md.) 10.01.2004 tarih 25342 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 30 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel tebliği I. B ö l ü m Tevhid ve İfraz İşlem Harcı Muaf Muaf 5281 sayılı Kanun ile 492 sayılı Har ç lar Kanununun 59. maddesine ilave (n) bendi

42 ISLAH OSB OLMANIN ÇEVRE YÖNÜNDEN FAYDALARI NELER.

43 İlimizde bulunan sanayi tesisi sayısı yaklaşık olarak 1536 adet olup, Bunlardan 217 adedi Çerkezköy OSB, 90 Adeti Çorlu Deri OSB, 38 adedi ASB içerisinde yer almaktadır. Dağınık olarak kurulu bulunan sanayi tesisi sayısı ise yaklaşık 1190 adettir. ÇEVRE YÖNÜNDEN OSB

44 OSB İÇİ ELEKTRİK ŞEBEKESİ, ( İŞLETME, ARIZA GİDERİMİ, BAKIM, KONTROL TEKNİK DESTEK) DOĞALGAZ ŞEBEKESİ, ( İŞLETME, ARIZA GİDERİMİ, BAKIM, KONTROL TEKNİK DESTEK) İDARİ BİNA VE SOSYAL TESİSLER, ( RESTAURANT, SPOR VE KONFERANS SALONU) KANALİZASYON ALT YAPISI, ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE

45 OSB ASFALT YOLLAR, İTFAİYE ETRAFI ÇEVRİLİ GÜVENLİ BİR ALAN  ORTAK SU KULLANIMI,  ORTAK ENERJİ KULLANIMI

46 OSB İLE ALTYAPISI VE İDARİ KULLANIMLARI OLAN SANAYİ ALANLARI Sosyal ve İdari Tesisler Altyapısı Uygun Alanlar

47 ÇARPIK VE DÜZENSİZ ALANLARDAN PLANLI SANAYİ ALANLARINA DÖNÜŞÜM Çarpık Sanayi Alanı Altyapısı Uygun Alanlar

48 PLANLI SANAYİ ALANLARI

49 Çerkezköy OSB Atıksu Arıtma Tesisi Kapasitesi: 80.000 m 3 /gün Çerkezköy OSB – Atıksu Arıtma Tesisi 217 İŞLETME 1 ARITMA

50 Çorlu Deri OSB Atıksu Arıtma Tesisi Kapasitesi: 36.000 m 3 /gün ÇORLU DERİ OSB – Atıksu Arıtma Tesisi 90 İŞLETME 1 ARITMA

51 İLİMİZDE ARITMA TESİSİ SAYILARI İLÇE ADI ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ EVSELTOPLAM MERKEZ 515 20 ÇORLU 16015 175 ÇERKEZKÖY 173 20 MALKARA 8- 8 MURATLI 101 11 HAYRABOLU 31 4 M. EREĞLİSİ 610 16 ŞARKÖY 62 8 SARAY 33 6 TOPLAM 21850268

52

53 BİREYSEL ATIKSU ALTYAPISI

54 MİSİNLİ ULAŞ VELİKÖY VELİMEŞE TÜRKGÜCÜ MURATLI 7 ADET ISLAH OSB 1000 İşletme 7 Arıtma

55 SANAYİNİN ENERJİ KULLANIMLARI: ORTAK ENERJİ TESİSLERİ İLE HEM YATIRIM MALİYETİ, HEMDE İŞLETME GİDERLERİ AÇISINDAN KARLILIK GÖSTERMEKTEDİR. ORTAK KULLANIMLAR

56 OSB’LERDE ATIKLARIN BERTARAFINDA; - ATIK BORSASI OLUŞTURULMASI, - ATIK YÖNETİMİ ALTYAPI UYGUNLUĞU, - BERTARAF TESİSLERİ ALTERNATİFLERİ,

57 İŞLETMELER ARASINDA; OSB’DE Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler hakkında, bilgi paylaşımının arttığı, Atık yönetimi uygulamalarında bilgi paylaşımının arttığı, Atıkların bertaraf ve geri dönüşüme gönderilen miktarının arttığı, İşletme içinde çevre mevzuatına uyum konusunda SÜREKLİ KENDİNİ GELİŞTİREN tesislere dönüşmüşlerdir.

58 Toplam endüstriyel atıksu miktarları (OSB’ler dahil)

59 O.S.B. HDIŞINDAKİ SANAYİLERİN ATIKSULARI SANAYİ ALANI SANAYİ SAYISI ARITMA SAYISI ATIKSU MİKTARI - m 3 Velimeşe – Yulaflı Köyü 1578275.000 Veliköy 60156.000 Türkgücü 49165.000 Marmaracık Ulaş-Misinli 2068090.000 Muratlı Karıştıran 461413.000 T O P L A M518189.000

60 2,1 MW Arıtma Tesislerinin yerleri; arazi özellikleri ve bölgedeki endüstrilerin yoğunlukları doğrultusunda, ÇDP’deki ISLAH SANAYİ ALANLARIYLA uyumlu olarak belirlenmiştir.

61 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANININ 2.10.19. PLAN NOTU İLE YERALTI SU KULLANIM DÜZEYİNİN KONTROL VE TESPİTİ AMACIYLA; 25.08.2010 TARİHLİ MÇK KARARI 25.08.2010 TARİHLİ MÇK KARARI İLE 20 M3 VE ÜZERİ SANAYİ AMACLI YERALTI SUYU KUYULARINA SAYAÇ TAKILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR. ŞUBAT 2011 TARİHİNE KADAR SÜRE VERİLMİŞ OLUP, MÇK KARARI SANAYİ TESİSLERİNE DUYURU VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI YAPILMIŞTIR.

62 2011 PROJELERİMİZ Ergene ve Çorlu Derelerine Çevrimiçi Atıksu İzleme Islah OSB oluşumu Beşikten Mezara Uygulamalı Çevre Eğitimi Su kullanımının azaltılması Atıkların değerlendirilmesi Doğal arıtma Yenilenebilir enerji kaynakları Atık yağ toplanması ile ilgili pilot bölgeler oluşturulması Atıksu Arıma Tesisleri İşletmeciliği Sertifika Programı

63 İLETİŞİM BİLGİLERİ 0 282 263 68 77 0 282 260 24 32 0 282 263 18 89 tekirdag@cevreorman.gov.tr

64 Teşekkürler…


"1/100.000 ÖLÇEKLİ ERGENE HAVZASI ERGENE HAVZASI ÇEVRE DÜZENİ PLANI VE SANAYİNİN DURUMU SANAYİNİN DURUMU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları