Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISLAH SANAYİ ALANLARI (OSB)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISLAH SANAYİ ALANLARI (OSB)"— Sunum transkripti:

1 ISLAH SANAYİ ALANLARI (OSB)
T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ISLAH SANAYİ ALANLARI (OSB) – ÇORLU

2 1/100.000 ÖLÇEKLİ ERGENE HAVZASI ÇEVRE DÜZENİ PLANI VE SANAYİNİN DURUMU

3 ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/ ÖLÇEKLİ ERGENE HAVZASI ÇEVRE DÜZENİ PLANI TARİHİNDE ONAYLANMIŞTIR. PLANA İLİMİZDE 276 ADET İTİRAZ GELMİŞ OLUP, BU İTİRAZLAR VE SU KULLANIMINA İLİŞKİN OLARAK 01 TEMMUZ 2010 TARİHİNDE PLAN NOTLARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. 1/ ÖLÇEKLİ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI HENÜZ ONAYLANMAMIŞTIR.

4 YASAKLANAN SANAYİLER Planlama alanında yer alamayacak sanayi türleri; Planlama alanı dâhilinde, bu planda getirilen çevresel koşulları karşılayan ve rehabilite edilerek çevreye duyarlı hale getirilecek mevcut yasal sanayiler dışında, aşağıda belirtilen ve çevre kirleticiliği yüksek olan ve/veya yer altı suyu kullanım izni bulunmayan ve çevresel tahribe neden olan sanayi türleri kesinlikle yer almayacaktır;

5 • Metal sertleştirme (tuz ile), Metal kaplama, • Yüzey temizleme (asit ile), • Tekstil boyama-yıkama ve emprime baskı, • Madenin işlenmesine yönelik ağır sanayiler, • Lifli yıkama-yağlamacılar, • Selüloz ve/veya saman kullanarak Kâğıt üretimi, •Asit imal ve dolumu, Pil, batarya-akü imal yerleri, • Ham deri işleme • Kömüre dayalı termik santral, • İlaç sentez fabrikaları, • Gres yağ fabrikaları (petrol türevi), • Demir-çelik üretimi, • Ağır metal tuzu üretimi, • Petrokimya, Klor-alkali, • Rafineri.

6 OSB / SU KULLANIMI nolu plan notunda belirtilen sanayiler, OSB Kanunu, Yönetmelikleri ve OSB Yönetiminin izin verdiği ölçüde, su kullanım izni almak kaydıyla OSB’lerde yer alabilir nolu plan notunda belirtilen sanayi türlerinin içinde yer almayan diğer sanayilerin prosesinde su kullanımı var ise, faaliyetle ilgili plan/proje/ÇED aşamasında ilgili kurumundan alınacak su kullanım izin belgesinin sunulması zorunludur.

7 YASAK SANAYİDE KAPASİTE ARTIŞI
nolu plan notunda belirtilen sanayi türleri içinde olup da mevcut yasal sanayi alanlarında yer alan sanayiler; her türlü çevresel yatırımı yapacak olup, yer altı suyu kullanımını ve proses atıksuyu miktarını artıran üretim/kapasite artışlarının ve/veya alansal olarak kullanım artışının yapılmaması şartıyla, yalnızca mevcuttaki yapılaşmış alanı dahilinde teknoloji yenilenmesi sonucu oluşacak üretim/kapasite artışı yapılabilir.

8 ISLAH SANAYİ ALANLARI 1/ Plan ile, Dağınık ve denetimsiz mevcut sanayi alanlarının ıslah sanayi alanları altında toplanması, sanayilerde yapısal dönüşüm (çevreye daha duyarlı ve yoğun teknoloji kullanan sanayilerin teşviki) ve mevzuata aykırı yapılaşmış sanayi alanlarının koşullu taşınma şartları ile sanayi alanlarının rehabilitesi sağlanacaktır.

9 KAÇAK SANAYİ TESİSLERİ
Plansız sanayi tesisleri 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun Geçici 1. Maddesi ve 5751 sayılı Kanun’un Geçici 4. maddesi kapsamında tarım dışı kullanım izni verilenler ile ilgili yapılacak işlemler ve uygulama koşulları ve detaylar 1/ ölçekli planlarda belirlenecektir.

10 BÖLGESEL ATIKSU ARITMALARI
Tarım Dışı Kullanım İzni almış olan kullanımlar, 1/ ölçekli çevre düzeni planlarında hangi kullanımda kaldığına bakılmaksızın, tarım dışı kullanım izni verilen alan sınırları içerisinde kalmak ve bölgesel entegre atıksu arıtma tesislerine bağlanması kaydıyla alt ölçekli planlarda, bulunduğu idari sınırlar dahilinde, ilgili İdarelerce değerlendirilecektir.

11 KAÇAK SANAYİNİN TAŞINMASI
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu‟nun Geçici 1. Maddesi kapsamında izinlendirilmeyen mevzuata aykırı sanayi tesisleri ise planlı sanayi alanlarına taşınacaklar ya da mevcut durumda bulundukları parselin toplam büyüklüğü kadar bir alanı tarımsal toprağa kazandırmaları şartı ile yerlerinde kalabileceklerdir Uygulama koşulları ve detaylar 1/ ölçekli planlarda belirlenecektir.

12 1/25.000 ÖLÇEKLİ ERGENE HAVZASI
ÇEVRE DÜZENİ PLANI NELER GETİRECEK !!!!!

13 EKOLOJİ 5.531 Alan (ha) Toplam 1.433 671 EKONOMİ FONKSİYONLAR 559 244
Konut dışı Kentsel Çalışma Alanı 559 Küçük Sanayi Alanı 244 Islah Sanayi Alanları 5.531 Organize Sanayi Bölgeleri 1.433 Teknoloji Geliştirme Parkı 165 Ticaret ve Hizmet Alanları 991 Turizm ve Kültür Amaçlı Kullanımlar 89 Serbest Bölge 203 Sanayi Alanları 671 Toplam 9.886

14 1/25.000 ÖLÇEKLİ PLANDA MUHTEMEL ISLAH SANAYİ ALANLARI
I.OSB 1 I.OSB 4 I.OSB 3 I.OSB 2 I.OSB 5

15 MEVCUT SANAYİ ALANLARI
ISLAH SANAYİ ALANLARI MEVCUT DAĞINIK YER SEÇMİŞ OLAN, ORTAK YÖNETİM VE DENETİM MEKANİZMASINA SAHİP OLMAYAN, ÇEVRE KİRLİLİĞİ YÜKSEK, ALT-ÜST YAPISI YETERSİZ SANAYİLER ISLAH SANAYİ ALANLARI OLARAK YENİDEN ORGANİZASYONU

16 ALT BÖLGE KOMİSYONLARI
Vali BAŞKANLIĞINDA; Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü; Belediyeler, Tarım Çevre Orman Müdürlüğü, Ticaret ve sanayi odası… v.b.

17 TEKİRDAĞ İLİNDE SANAYİNİN MEVCUT DURUMU

18 YILLARA GÖRE İLİMİZDEKİ SANAYİ KURULUŞU SAYISINDAKİ ARTIŞ

19 MEVCUT ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

20 Çerkezköy OSB Faaliyete başlama :1973 Alan (Hektar) : 1330
Parsel sayısı : 382 Tahsis edilen parsel : 339 Faal tesis sayısı : 217 Çalışan sayısı(kişi) :

21 Çorlu Deri OSB Faaliyete başlama yılı : 1997 Alan : 120 ha
Parsel sayısı : 189 Yapılaşmış Parsel : 134 Yapılaşmamış Parsel : 55 Faal tesis sayısı : 90 Çalışan sayısı(kişi) : 4500

22 Hayrabolu OSB Faaliyete başlama yıl : 2001 Alan (Hektar) : 100
Parsel sayısı : 100 Tahsis edilen parsel : 45 Faal tesis sayısı : 4 Çalışan sayısı(kişi) : 100

23 Malkara İhtisas Gıda OSB
Faaliyete başlama yılı : 2002 Alan (Hektar) : 105.6 Parsel sayısı : 69 Tahsis edilen parsel : -- Faal tesis sayısı : 5 Çalışan sayısı(kişi) : --

24 O.S.B. Haricinde Bulunan Sanayi Kuruluşları
YERİ KURULUŞ SAYISI ALAN (HA) ÇALIŞAN Velimeşe – Yulaflı Köyü 157 776 21666 Veliköy 60 450 3415 Türkgücü 49 418 4987 Marmaracık Ulaş-Misinli 206 1308 22023 Muratlı Karıştıran 46 400 3300 T O P L A M 518 54790

25 Tekirdağ O.S.B. Haricindeki Sanayiler
Velimeşe-Yulaflı Köyü: ADET 102 adet tekstil, 23 Makine, metal,madeni eşya,enerji, 11 adet kağıt ve kimya, 7 adet maden,taş ve toprağa dayalı sanayi, 6 adet gıda ve yem, 2 adet elektrik sanayi, 6 adet diğer sektör sanayi. Veliköy: ADET 20 adet makine metal, 17 adet tekstil , 8 adet orman ürünleri, 6 adet maden ve taş , 4 adet kimya ve kağıt , 2 adet gıda ve yem sanayi, 2 adet elektrik-elektronik, 2 adet diğer sektör sanayi Türkgücü: ADET 22 adet tekstil, 10 adet makine metal,madeni eşya, 8 adet kimya ve kağıt, 3 adet diğer, 2 adet taş toprak sanayi, 2 adet gıda ve yem, 2 adet deri ve 1 adet plastik ve lastik sanayi.

26 Tekirdağ O.S.B. Haricindeki Sanayiler
Marmaracık -Ulaş-Misinli: ADET 123 tekstil, 26 adet kağıt-kimya, 13 adet makine-metal, 8 adet ambalaj, 8 adet maden-taş-toprak, 8 adet gıda ve yem, 8 adet enerji, 4 adet otomotiv, 2 adet tarım ürünleri ve 6 adet diğer sektörler sanayi Muratlı-Karıştıran Yolu: ADET 13 adet tekstil, 11 adet plastik-kimya-ambalaj, 10 adet gıda ve yem, 10 adet metal makine-enerji, 2 adet toprak ve maden sanayi faaliyet göstermektedir.

27 ISLAH (OSB) KANUN TEKLİFİ

28 KANUN TEKLİFİ NELER GETİRİYOR ??...
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB):  Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, Çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, Kentleşmeyi yönlendirmek, Kaynakları rasyonel kullanmak, Bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla;

29 KANUN TEKLİFİ NELER GETİRİYOR ??...
Sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dahilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu Kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgelerini,

30 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 1
4562 SAYILI OSB KANUNU Geçici Madde 8: Bu Kanunun yayımı tarihinden önce, şehir imar ve mevzi imar planlarında değişik ölçek ve büyüklüklerde sanayi alanı olarak planlanan yerlerde oluşan sanayi tesislerinin bulunduğu alanlar, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Valiliğe başvurması halinde;

31 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 2
Valilikçe hazırlanan gerekçe raporuna istinaden; 3194 sayılı İmar Kanununa göre plan onama yetkisi bulunan kurumlar ile alanın eşiklerine göre ilgili idarelerin katılımıyla Valinin Başkanlığında ISLAH KOMİSYONU oluşturulur. Bakanlık yer seçimi komisyon üyesi olan kurum ve kuruluşlardan alacağı görüşler doğrultusunda OSB yerini belirler.

32 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 3
Tespit edilen ıslah şartları çerçevesinde tüzel kişilik kazanan bölgelerde, bu Kanunla getirilen tüm izin ve ruhsat yetkileri, ıslah çalışmaları tamamlanıncaya kadar genel mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Süresi içinde ıslah şartlarını tamamlamayan bölgeler OSB niteliklerini kaybederek, sicilden terkin edilir. Bu bölgelerin nitelik ve büyüklükleri ile Islah şartlarına ilişkin usul ve esaslar OSB Uygulama Yönetmeliğinde belirlenir.”

33 ISLAH OSB OLMANIN FAYDALARI NELER!!

34 1. SANAYİ AÇISINDAN ISLAH OSB OLMANIN SANAYİ YÖNÜNDEN FAYDALARI NELER.

35 OSB AMAÇ VE HEDEFLERİ; - Sanayinin disipline edilmesi,
- Şehrin/Bölgenin planlı gelişmesine katkıda bulunulması, Sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması,

36 OSB AMAÇ VE HEDEFLERİ; Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program dahilinde üretim yapmalarıyla, üretimde verimliliğin ve kar artışının sağlanması, Tarım alanlarının sanayide kullanılmasının disipline edilmesi,

37 OSB AMAÇ VE HEDEFLERİ; - Sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler kurulması, - Bölgelerin devlet gözetiminde, kendi organlarınca yönetiminin sağlanması, hedeflenmektedir.

38 OSB'LERDE TEŞVİK VE MUAFİYETLER
1.OSB TÜZEL KİŞİLİĞİNE Vergi Muafiyetleri: İnşaat bitim tarihini takip eden Bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden, - OSB’lerin kendi binalarının tüketeceği elektrik ve havagazı için elektrik ve havagazı tüketim vergisinden, - Arsa ve işyeri teslimlerinde KDV'den,

39 OSB'LERDE TEŞVİK VE MUAFİYETLER
- Bina inşaat ve yapı kullanma izni, harcından - Kurumlar vergisinden, - Tevhid ve ifraz işlem harcından

40 OSB'LERDE TEŞVİK VE MUAFİYETLER
- Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ancak, Belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanmayanlar, - Merkezi atıksu artma tesisi işleten OSB tüzel kişilikleri ilgili idarelere ödenecek atıksu bedelinden muaftır.

41 AÇIKLAMA VERGİ TÜRÜ OSB TÜZEL KİŞİLİĞİ OSB’DE YER ALAN İŞLETMELER
Emlak Vergisi Muaf (İnşaat bitim tarihini takip eden Bütçe yılından itibaren 5 yıl ) 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 5. maddesine 3365 sayılı Kanunla eklenen (f) fıkrası Atıksu Bedeli (Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi İşleten Bölgeler) (Merkezi Atıksu Arıtma tesisi işleten bölgelerdeki işletmeler) Muaf değil (Merkezi Atıksu Arıtma tesisi işletmeyen bölgelerdeki işletmeler) 4562 sayılı OSB Kanununun 21. maddesi Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi   Muaf (OSB'nin kendi binalarının tüketeceği elektrik ve havagazı için) Muaf Değil 4562 sayılı OSB Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu KDV (Arsa ve işyeri teslimleri ) (Arsa ve işyeri dışındaki teslimleri ile bölge dışındaki arsa ve işyeri teslimleri KDV'ye tabi) (Teşvik Belgesi Kapsamında yapılacak makine ve teçhizat teslimleri KDV'den muaftır) 4369 sayılı Kanunun 60. maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanunun 17/4. maddesine eklenen (k) bendi Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzni Harcı 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80. maddesi Kurumlar Vergisi (OSB'nin esas faaliyetleri dışındaki faaliyetleri nedeniyle elde edeceği gelirleri kurumlar vergisine tabidir) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 4. maddesinin (n) bendi Çevre Temizlik Vergisi (Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ancak belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanmayan OSB'ler) (Belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanmayan işletmeler ) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44. maddesi, (25/12/2003 – 5035 Sayılı kanunun 41. md.) tarih sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 30 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel tebliği I. Bölüm Tevhid ve İfraz İşlem Harcı 5281 sayılı Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 59. maddesine ilave (n) bendi

42 2. ÇEVRE AÇISINDAN ISLAH OSB OLMANIN ÇEVRE YÖNÜNDEN FAYDALARI NELER.

43 ÇEVRE YÖNÜNDEN OSB İlimizde bulunan sanayi tesisi sayısı yaklaşık olarak 1536 adet olup, Bunlardan 217 adedi Çerkezköy OSB, 90 Adeti Çorlu Deri OSB, 38 adedi ASB içerisinde yer almaktadır. Dağınık olarak kurulu bulunan sanayi tesisi sayısı ise yaklaşık 1190 adettir.

44 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE
OSB İÇİ ELEKTRİK ŞEBEKESİ, ( İŞLETME, ARIZA GİDERİMİ, BAKIM, KONTROL TEKNİK DESTEK) DOĞALGAZ ŞEBEKESİ, İDARİ BİNA VE SOSYAL TESİSLER, ( RESTAURANT, SPOR VE KONFERANS SALONU) KANALİZASYON ALT YAPISI,

45 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE
OSB ASFALT YOLLAR, İTFAİYE ETRAFI ÇEVRİLİ GÜVENLİ BİR ALAN ORTAK SU KULLANIMI, ORTAK ENERJİ KULLANIMI

46 OSB İLE ALTYAPISI VE İDARİ KULLANIMLARI OLAN SANAYİ ALANLARI
Sosyal ve İdari Tesisler Altyapısı Uygun Alanlar

47 ÇARPIK VE DÜZENSİZ ALANLARDAN PLANLI SANAYİ ALANLARINA DÖNÜŞÜM
Çarpık Sanayi Alanı Altyapısı Uygun Alanlar

48 PLANLI SANAYİ ALANLARI

49 Çerkezköy OSB – Atıksu Arıtma Tesisi 217 İŞLETME 1 ARITMA
Kapasitesi: m3/gün

50 ÇORLU DERİ OSB – Atıksu Arıtma Tesisi 90 İŞLETME 1 ARITMA
Kapasitesi: m3/gün

51 İLİMİZDE ARITMA TESİSİ SAYILARI
İLÇE ADI ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ EVSEL TOPLAM MERKEZ 5 15 20 ÇORLU 160 175 ÇERKEZKÖY 17 3 MALKARA 8 - MURATLI 10 1 11 HAYRABOLU 4 M. EREĞLİSİ 6 16 ŞARKÖY 2 SARAY 218 50 268

52 Dağınık 1190 Sanayi Tesisi 268 işletme 268 arıtma

53 BİREYSEL ATIKSU ALTYAPISI

54 1000 İşletme 7 Arıtma 7 ADET ISLAH OSB MİSİNLİ ULAŞ VELİKÖY MURATLI
VELİMEŞE TÜRKGÜCÜ

55 ORTAK KULLANIMLAR SANAYİNİN ENERJİ KULLANIMLARI:
ORTAK ENERJİ TESİSLERİ İLE HEM YATIRIM MALİYETİ, HEMDE İŞLETME GİDERLERİ AÇISINDAN KARLILIK GÖSTERMEKTEDİR.

56 ATIK YÖNETİMİ OSB’LERDE ATIKLARIN BERTARAFINDA;
- ATIK BORSASI OLUŞTURULMASI, - ATIK YÖNETİMİ ALTYAPI UYGUNLUĞU, - BERTARAF TESİSLERİ ALTERNATİFLERİ,

57 BİLGİ PAYLAŞIMI İŞLETMELER ARASINDA;
OSB’DE Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler hakkında, bilgi paylaşımının arttığı, Atık yönetimi uygulamalarında bilgi paylaşımının arttığı, Atıkların bertaraf ve geri dönüşüme gönderilen miktarının arttığı, İşletme içinde çevre mevzuatına uyum konusunda SÜREKLİ KENDİNİ GELİŞTİREN tesislere dönüşmüşlerdir.

58 BÖLGEDE Endüstriyel AtIksular
Toplam endüstriyel atıksu miktarları (OSB’ler dahil) İli Atıksu Miktarı m3/gün Tekirdağ Kırklareli 47.090 Edirne 1.183 Toplam

59 O.S.B. HDIŞINDAKİ SANAYİLERİN ATIKSULARI
ALANI SAYISI ARITMA ATIKSU MİKTARI - m3 Velimeşe – Yulaflı Köyü 157 82 75.000 Veliköy 60 15 6.000 Türkgücü 49 16 5.000 Marmaracık Ulaş-Misinli 206 80 90.000 Muratlı Karıştıran 46 14 13.000 T O P L A M 518

60 ERGENE HAVZASI Ortak ARITMALAR Genel Görünümü
2,1 MW Arıtma Tesislerinin yerleri; arazi özellikleri ve bölgedeki endüstrilerin yoğunlukları doğrultusunda, ÇDP’deki ISLAH SANAYİ ALANLARIYLA uyumlu olarak belirlenmiştir.

61 MÇK KARARI YERALTI KUYULARINA SAYAÇ TAKILMASI
1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANININ PLAN NOTU İLE YERALTI SU KULLANIM DÜZEYİNİN KONTROL VE TESPİTİ AMACIYLA; TARİHLİ MÇK KARARI İLE 20 M3 VE ÜZERİ SANAYİ AMACLI YERALTI SUYU KUYULARINA SAYAÇ TAKILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR. ŞUBAT 2011 TARİHİNE KADAR SÜRE VERİLMİŞ OLUP, MÇK KARARI SANAYİ TESİSLERİNE DUYURU VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI YAPILMIŞTIR.

62 2011 PROJELERİMİZ Islah OSB oluşumu
Ergene ve Çorlu Derelerine Çevrimiçi Atıksu İzleme Islah OSB oluşumu Beşikten Mezara Uygulamalı Çevre Eğitimi Su kullanımının azaltılması Atıkların değerlendirilmesi Doğal arıtma Yenilenebilir enerji kaynakları Atık yağ toplanması ile ilgili pilot bölgeler oluşturulması Atıksu Arıma Tesisleri İşletmeciliği Sertifika Programı

63 İLETİŞİM BİLGİLERİ

64 Teşekkürler…


"ISLAH SANAYİ ALANLARI (OSB)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları