Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pazarlama Karmasi URUN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pazarlama Karmasi URUN"— Sunum transkripti:

1 Pazarlama Karmasi URUN
Ders : 9 Pazarlama Karmasi URUN

2 Pazar sunumları Tam somut mallardan( servisleri olmayan) tam soyut hizmetlere ( mal bileşeni olmayan) ve bunlar arasında çeşitli kombinasyonlarla bir aralıkta değişir Saf mal: Camay soap. Saf hizmet: Legal representation. Kombinasyonu: Restaurant meal.

3 Bir ürünün seviyeleri Temel fayda (öz ürün) Mevcut ürün (somut ürün)
Tüketicinin gerçekten aldığı şey Tüketicinin bir malı alırken elde etmeyi umduğu yararlar toplamını ifade eder. Mevcut ürün (somut ürün) Marka ismi, özellikler, tasarım, paketleme ve kalite seviyesini kapsar . Öz ürünü çevreleyen fiziki bölümü ifade eder Artırılan ürün Öz ürünle birlikte sunulan destekleyici hizmetleri ifade eder. Teslimat ve kredi, bilgi, kurma, garanti, hizmet gibi ek hizmetler ve faydalar.

4 Ürün kalemi Markası, hacmi, fiyatı, görünüşü veya öbür bazı nitelikleri ile stok ve kod numarası ile ayırd edilen ürüne ürün kalemi denir. Örn. Bir işletme farklı pazar bölümleri için farklı şampuan pazarlıyorsa, her Pazar bölümü için pazarladığı şampuan ayrı bir ürün kalemidir.

5 Ürün hattı: Birbiri ile yakın ilişkisi olan ürün kalemlerinden oluşan ürünlerin takımına ürn hattı veya ailesi denir. Örn. Renault firmasının Megane markası ürün kalemini tüm markaları ise ürün ailesini oluşturur

6 Ürün karması Bir işletmenin pazarladığı ürün hatları grubuna ürün karması yada ürün karışımı denir. Örn. Arçelik ürün bileşimi, buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, fırın, ütü, televizyon gibi ürün hatlarından oluşur.

7 Tüketici ürünleri Kişisel tüketimleri için son tüketiciler tarafından satın alınan ürünler veya hizmetler. Pazarlanabilir diğer varlıkları da içerir. Tüketicilerin bu malları nasıl aldıklarına göre sınıflandırılır.

8 Konfor (Convenience) ürünleri
sıklıkla ve hemen satın alınır Düşük fiyatlıdırlar Kitlesel reklam Bir çok satınalma bölgesi Örnekler: şekerleme, soda, gazete, sigara, ekmek

9 Alışveriş ürünleri daha az sıkllıkla satın alınırlar
daha yüksek fiyatlı daha az satınalma bölgesi Karşılaştırma mağazası örnekler: mobilya, giyim, araba, , clothing, cars, cihazlar

10 Özellikli ürünler ÖZel satınalma çabaları yüksek fiyat
benzersiz özellikler marka kimliği az satınalma bölgesi örnek: Lamborghini, Rolex saat,

11 Aranmayan ürünler Yeni yenilikler
Tüketicilerin hakkında düşünmek istemedikleri ürünler Daha fazla reklam ve kişisel satış gerektirir Örnekler; hayat sigortası, mezarlık parseli, kab bağışı

12 Endüstriyel ürünler Yönetilen bir işletmede işlemek veya kullanmak için satın alınırlar. Tüketici ve endüstriyel ürünler arasındaki ayırın bir parçanın ne amaçla satın alındığına dayanır.

13 Endüstriyel ürünler Malzemeler ve parçalar: Sermaye kalemleri:
Ham maddeler, üretilmş malzemeler ve parçalar Sermaye kalemleri: Alıcının üretimine ve operasyonlarına yardımcı olan ürünler Malzemeler ve hizmetler: İşleme malzemeleri, tamir ve bakım kalemleri

14 Diğer Pazar sunumları Organizasyonlar: kar amacı güden ve kar amacı gütmeyen (okullar) organizasyonlar. Includes corporate image advertising. kişiler: Politikacılar, sporcular, doktorlar, avukatlar . Yerler: özel yerlerle ilgili özellikler ve davranışları yaratan, sürdüren veya değiştiren (örnek turizm). fikirler (sosyal pazarlama): halk sağlığı kampanyaları, çevre kampanyaları, aile planlaması, insan hakları.

15 MAL POLİTİKALARI Mal politikası
Bir işletmenin ilgililerine mal bileşimini belirleme faaliyetlerinde yol gösterici olmak üzere hazırlanmış faaliyet planıdır. Pazarlar Tek Pazar bölümü Çok Pazar bölümü Mallar Tek mal Çok mal Alternatif mal politikaları Piyasanın geliştirilmesi Mal farklılaştırması Mal bileşiminin Mal bileşiminin çeşitlendirilmesi farklılaştırılması

16 MAL POLİTİKALARI Piyasanın geliştirilmesi
İşletmeler tek bir pazara veya Pazar bölümüne yönelirler. Bu işletmeler Tüketicilerin satın alma miktarlarını yada satın alma sıklıklarını artırmaya Potansiyel müşterileri fiili müşteriler haline getirmeye Rakiplerin müşterilerini çekmeye yönelirler.

17 MAL POLİTİKALARI Mal bileşiminin çeşitlendirilmesi
Bir işletmenin pazara sunduğu tüm ürün kalem ve ailelerine mal veya ürün bileşimi denir. Bir ürün bileşiminin dört boyutu vardır; Genişlik Derinlik Uzunluk Tutarlılık

18 Mal bileşiminin genişliği, işletmenin mal ailesinde farklı kaç ürün olduğunu ifade eder.
Derinlik, bir işletmenin birbirinden farklı kaç ürün ailesine sahip olduğunu anlatır. Ürün uzunluğu, işletmenin pazarladığı tüm ürünlerin sayısı, tüm malların ürün ailesi sayısına bölümü ortalama uzunluğu ifade eder. Tutarlılık, ürünler arasındaki ortak bağ demektir

19 1a 1b 1c Mal grubu 1 2a Mal grubu 2 Derinlik 3a 3b 3c 3d 3e Mal grubu 3 4a 4b 4c Mal grubu 4 Genişlik

20 Mal çeşitlendirme alternatifleri
Tüm mal ile tüm pazara yönelme: İşletme hizmet edebileceği tüm pazara ya da Pazar bölümlerine çok değişik mallarla yönelir. Bu politika çok geniş finansal kaynak, üstün bir yönetici kadro ve mükemmel bir örgütlenme gerektirir. Pazar uzmanı olma: Bu alternatif Pazar bölümünün tüm mallardaki ihtiyacını temel alır.

21 Mal çeşitlendirme alternatifleri
Mal grubu uzmanı olmak; İşletme tek bir mal grubunda uzmanlaşarak değişik Pazar bölümlerindeki tüketicilerin bu mallara ilişkin ihtiyaçlarını karşılamayı hedef alır. Sınırlı mal grubu uzmanı olmak; Bazı küçük işletmeler, belirli bir mal grubunda uzmanlaşarak bir Pazar bölümünün bu mal grubundaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelir. Özel durum uzmanı olmak Bir işletme kendine özgü ayırd edici yeteneklerine dayanarak özel ihtiyaçları karşılamaya yönelir. Örn. el işçiliğine dayalı otomobil, kotra yapımı

22 Mal bileşimini çeşitlendirirken;
En uygun mal bileşimi ne olmalıdır? Mal bileşimine alınması yada çıkarılması gereken mallar hangileridir? Mal bileşimi satış hacmi ve karlılık bakımından nedir?

23 En uygun mal bileşimi

24 Mal bileşimine alınacak veya mal bileşiminden çıkarılacak mallar
Bir mal mal bileşimine satışlara, kara, nakit akışına ve ya öteki malların satışına katkı sağlasın diye alınır. Eğer işletme amaçlarına ve misyonuna hizmet etmiyorsa o malın mal bileşimine alınmasına gerek yoktur. Mal bileşimine hangi malların alınacağı ayrıntılı analizleri gerektiren kararlardır.

25 Örnek 1 Bir perakendeci TV ve TV anteni satmaktadır, Eğer TV antenini TV ile birlikte satarsa yılda 5000 TV, TV’yi antensiz satarsa yılda 4000 TV satacaktır. Bir tV satışından 5000 birim kar, Bir TV anteninin satışından 500 birim zarar etmektedir. Soru: İşletme TV antenini mal bileşimine alsın mı, almasın mı?

26 Örnek 2: A işletmesi buzdolabı üretip pazarlamaktadır. Zaman içinde yeteneklerini geliştirmiş ve hem müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek , hem de karını artırabilmek için mal bileşimine yeni bir mal almayı düşünmektedir. İki seçeneği vardır, Ya bulaşık makinasını yada çamaşır makinasını mal bileşimine dahil edecektir. Mallara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

27 Örnek 2: Çamaşır makinası Bulaşık makinası İyimser Kötümser
Birim değişken maliyet 90.000 70.000 Piyasa fiyatı 84.000 Sabit maliyetler 20milyon 30milyon Tahmini talep 20.000 15.000

28 Örnek:2 Tahmini talebin aynen gerçekleşmesi durumunda
Tahmini talebin aşılması durumunda Gelecek kötümser görülüyorsa, yani tahmini talep gerçekleşmeyecekse Yöneticiler ne tür kararlar alırlar?

29 Ağırlıklı katkı marjı yöntemi
Birden çok mal pazarlayan işletmelerin başabaş noktası ağırlıklı katkı marjından faydalanılarak hesaplanır. Bunun için, Malların satış fiyatları, Birim değişken maliyetleri Her malın toplam satışlar içindeki payı İşletmenin toplam sabit maliyetlerinin bilinmesi gerekir

30 p v q Buzdolabı 4.400 2640 0,15 Çamaşır makinası 3.600 2700 0,36
Örnek 3:Aşağıdaki mallardan hangisi mal bileşimine dahil edilmelidir? Ağırlıklı katkı marjı metodunu kullanarak belirleyiniz. Toplam sabit maliyetler: Mallar Satış fiyatı Birim değişken maliyet Satışlar içindeki % payı p v q Buzdolabı 4.400 2640 0,15 Çamaşır makinası 3.600 2700 0,36 Süpürge 2.800 1750 0,24 Fırın 3.000 1800 0,25

31 Mal bileşiminden çıkarılacak mallar
Eğer bazı mallar işletme amaçlarına ve misyonuna hizmet etmiyorsa, mal bileşiminden çıkarılmaları gerektiği düşünülebilir. Bu durumunda mal bileşiminden çıkartılan bir malın çıkartıldıktan sonraki durumun ile çıkartılmadan önceki durumunun değerlendirilmesi gerekir.

32 Örnek 4: A B C Toplam satış gelirleri 1000 800 150 Toplam değişken maliyetler 590 560 75 Sabit maliyetlerden alınan pay 330 180 90 Karlar 80 60 -15 İşletme A, B ve C gibi üç mal üretip pazarlamaktadır. Mallara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir; C malı zarar ediyor diye mal bileşiminden çıkarılmalı mıdır?

33 Mal bileşimini çeşitlendirirken dikkat edilmesi gereken noktalar
Ürün karmasında değişiklik yapmayı gerektiren nedenler var mıdır? Mevcut ürün karması, işletme amaçları ve paydaşlar açısından arzulanan amaçlara hizmet ediyor mu?

34 Ürün karmasını değiştirme Sebepleri
Talepte ve tüketici tercihlerindeki değişme Üretim olanakları ve kurulu kapasitenin kullanım oranı Pazarlama yeteneklerinden yararlanma düzeyi Finansal olanaklar Mevcut malların yaşam durumları Yasal ve politik gelişmeler

35 Mal farklılaştırması İşletmenin kendi mal yada markasını rakiplerinkinden farklı olduğu izlenimini yaratmak için giriştiği çabalara, mal farklılaştırması denir. “Beymen’le fark edilirsiniz” demek öteki markalarla farkedilmezsiniz. “Sadce 12 üstünlüğü var “ demek öteki mallarda bu özellikler yok diye algılanır.

36 Mal farklılaştırmasında güdülen amaçlar
Belirli tüketici gruplarını işletmenin sürekli müşterisi haline getirmek Talebin fiyat elastikiyeti ve mallar arasındaki çapraz elastikiyeti azaltarak eksik rekabet koşulları yaratmak İşletmenin yenilikten yana olduğu izlenimini uyandırmak

37 Mal farklılaştırmasında bütün çaba , malla markayı özdeş hale getirmektir.
Mintax-krem deterjan Selpak-kağıt mendil Nescafe-hazır kahve, sanayağı-margarin Tursil-çamaşır toz deterjan

38 Mal bileşiminin farklılaştırılması
Bir işletmenin mal bileşiminde bulunan tüm malları rakiplerinkine göre farklı göstermesi için giriştiği çabalara mal bileşiminin farklılaştırılması denir.

39 Malların konumlandırılması
İki anlama gelir; Bir mal veya hizmetin rekabet içinde olduğu tüm mallara (rakip ve ikame) göre konumlandırılması Kotranın sörfe, bisikletin motorsiklete karşı konumlandırılması Bir malın farklı markalarının pazardaki Pazar konumları

40 Yüksek fiyatlı Kotra Sörf malzemeleri Tenis malzemeleri Kara av hayvanı malzemeleri Kullanımı zor Kullanımı kolay Deniz av malzemeleri Bisiklet Düşük fiyat

41 Konumlandırma şu eksenlere dayandırılabilir;
Mal farklılığına Faydaya Kullanım alanına Ürün grubuna Rakiplere göre Soruna göre

42 Kişisel ürün kararları
Ürün özellikleri markalama paketleme etiketleme Ürün destek hizmetleri

43 Ürün özelikleri Ürün kalitesi özellikler Stil ve tasarım
Performans kalitesi Uygunluk kalitesi özellikler Tüketici için değer Firma için maliyet Stil ve tasarım Deneyimi etkiler

44 markalama Ürün ve hizmetleri yaratma, sürdürme koruma ve artırma.
Marka bir hizmeti/ürünü yapan veya satanı tanımlayan bir isim, terim, işaret, sembol, tasarım veya bunların kombinasyonudur

45 MArkalama Alıcılara avantajı Satıcılara avantajı Ürün tanımlama
Ürün kalitesi Satıcılara avantajı Ürünü kalite hikayesi için temel Yasal koruma sağlar Pazarları bölümlendirmeye yardım eder.

46 Paketleme Bir ürün için kap veya ambalaj tasarlama ve üretme .
İyi bir paket geliştirmek : Markayı pazarlar Bileşenleri korur Ürün emniyeti sağlar Çevresel konuları belirler

47 etiketleme Paket ile veya üstünde görünen yazılı bilgi
Çeşitli fonksiyonları gerçekleştirir Ürünü veya markayı tanımlar Ürün hakkında çeşitli bilgiler verir Ürünün çekici grafiklerle reklamını yapar

48 Ürün destek hizmetleri
Mevcut hizmet değerini değerlendirmek ve yeni hizmetler için fikir vermek Servis sağlama maliyetini değerlendirmek. Müşterileri mutlu eden ve firmaya kar getiren hizmetlerin bir paketi bir arada yapmak

49 Product Line Decisions
Product line length: The number of items in a product line. Adjust line length by: Stretching Downward Upward Both directions Filling

50 Product Mix Decisions Product mix: Product mix dimensions include:
all of the product lines and items that a particular seller offers for sale. Product mix dimensions include: Length: the number of items in a line. Width: the number of different product lines the company carries. Depth: the number of versions offered of each product in the line. Consistency: how closely related various lines are.

51 Brand Equity The positive differential effect that knowing the brand name has on customer response to the product or service. Provides: More brand awareness and loyalty Basis for strong, profitable customer relationships

52 Major Brand Strategy Decisions
Brands are assets that must be carefully developed and managed via: Brand positioning Brand name selections Brand sponsorship Brand development

53 Brand Positioning Can position brands at any of three levels:
Product attributes Product benefits Beliefs and values

54 Brand Name Selection Desirable qualities for a brand name include:
It should suggest product’s benefits and qualities. It should be easy to pronounce, recognize, and remember. It should be distinctive. It should be extendable. It should translate easily into foreign languages. It should be capable of registration and legal protection.

55 Brand Sponsorship Manufacturer’s brands Private brands Licensed brands
Also called national brands Private brands Also called store or distributor brands Licensed brands Co-branding

56 Brand Development Line extension: Brand extension:
introduction of additional items in a given product category under the same brand name (e.g., new flavors, forms, colors, ingredients, or package sizes). Brand extension: using a successful brand name to launch a new or modified product in a new category.

57 Brand Development Multibranding: New brands:
offers a way to establish different features and appeal to different buying motives. New brands: developed based on belief that the power of its existing brand is waning and a new brand name is needed. Also used for products in new product category.

58 Nature and Characteristics of a Service
Intangibility: Services cannot be seen, tasted, felt, heard, or smelled before purchase. Inseparability: Services cannot be separated from their providers. Variability: Quality of services depends on who provides them and when, where, and how they are delivered. Perishability: Services cannot be stored for later sale or use.

59 The Service-Profit Chain
Internal service quality Satisfied and productive service employees Great service value Satisfied and loyal customers Healthy service profits and growth.

60 Services Marketing External marketing: Internal marketing:
Traditional marketing via the 4 “P’s” Internal marketing: Effective training and motivation of customer contact employees Interactive marketing: Delivering interactions during the service encounter that are satisfying to the buyer

61 Major Service Marketing Tasks
Managing service differentiation: Develop a differentiated offer, delivery, and image. Managing service quality: Be customer obsessed, set high service quality standards, have good service recovery, empower front-line employees. Managing service productivity: Train current employees or hire new ones, increase quantity and sacrifice quality, harness technology.

62 International Product and Services Marketing
Decide which products and services to introduce. Decide how much to standardize or adapt. Packaging presents new challenges. Services marketers face special challenges. Trend toward global service companies will continue.


"Pazarlama Karmasi URUN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları