Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU."— Sunum transkripti:

1 ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

2 HİZMET VE GÖREVLER KAPSAMI İlçe Özel İdare Müdürlüğü 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında İlçe hizmet birimi olarak görev yapmaktadır. İlgili Kanunda açıklandığı şekliyle İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, kültür, turizm, gençlik ve spor, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında yapmakla görevli ve yetkilidir.

3 FİZİKİ VE İDARİ YAPI Özel İdare Müdürlüğümüz Mülkiyeti kendisine ait 906 m2 lik binanın zemin katında hizmet vermektedir. Müdürlüğümüzde 1 Müdür, 1 Hizmetli, 3 sürekli işçi görev yapmakta olup, personelimiz yeterlidir. Müdürlüğümüz adına tahsisli araç bulunmamakta olup, demirbaş yönünden eksiğimiz yoktur.

4 GAYRİMENKULLERİMİZ * Ulvikale Mahallesinde 906m2 Kaymakam lojmanı ve Hizmet Binası Ulvikale Mah. 614m2 Eski Kaymakam Lojmanı Fatih Mahallesinde 9.972m2 Öğrenci Yurdu Fatih Mahallesinde 1.330m2 arsa Kerkük Mahallesinde 3.333m2 İlköğretim okulu Çiçekpınar Kasabasında 4.120m2 İlkokul Ç.Saraylar Bölükler Mah. 2.910m2 Eski okul Yassıbel Köyünde 35 adet arsa Armutlu Köyünde 6 adet arsa Muratbağı köyünde 1 adet arsa

5 FAALİYET RAPORU İlçe Özel İdare Müdürlüğümüz kanalıyla köylerimize yapılan bütün yardımların ödenekleri son üç yıldır İl Özel İdaresince Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmaktadır. Köylerimize ödeneği ayrılan bütün yatırımlar, Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapıldığından faaliyetlerimiz bölümünde ele alınmamıştır.

6 KÖYLERİMİZLE İLGİLİ FAALİYETLER İlçemiz bağlısı 25 köy bulunmaktadır. Köylerimizin toplam nüfusu 10.291’dir. İlçe genelindeki nüfusa oranı % 36 dır. Köylerimizin tamamında içmesuyu şebekesi vardır. Köylerimizin tamamında asfalt yolla ulaşım sağlanmaktadır. Altyapı ile ilgili bakım ve onarım çalışmaları bütçe imkanları dahilinde değerlendirilmektedir.

7 Köylerin Nüfusları ve İlçe Merkezine Uzaklıkları Köyün Adı Nüfusu İlçe Merkezine uzaklığı (Km) Arak692 7 Armutlu144 15 Aşağıdinek234 11 Aslandoğmuş120 13 Başdeğirmen231 13 Beyköy595 3 Belceğiz845 18 Çaltı561 9 Çavundur103 9 Çeltek338 13 Fakılar239 7 Gedikli600 27 Karayaka399 23 Kıyakdede318 23 Köprü 968 10 Muratbağı162 7 Ördekçi221 9 Örenköy257 13 Salur 850 11 Sarıkaya295 23 Yakaemir210 10 Yassıbel602 19 Yenicekale 237 18 Yeniköy516 17 Yukarıdinek 554 12

8 KÖYLERİMİZİN İHTİYAÇ TESPİTİ Köylerimizin tamamına ait ihtiyaç tespiti çalışması yapılmıştır. İçmesuyu tesisleri bakım ve onarımı ilavesi, Kanalizasyon tesisleri bakım ve onarımı ilavesi, Yolların bakım ve onarımı, Meydan düzenlemeleri, kilitli parke taş ihtiyacı, Köy Konağı Onarımı, Umumi WC yapımı, mezarlık ihata duvarı ile çevrilmesi, gibi talepler ön plana çıkmaktadır.

9 KÖYÜN ADINÜFUSUUZAKLIKK İ L İ TL İ PARKE TA Ş I İ ÇME SUYU DEPOSU İ ÇMESUYU İ SALE, TERF İ HATTI SÜT TANKIYOLKANAL İ ZASYOND İĞ ER ARAK6927XXXX***X Okul kazan dairesi ARMUTLU14415X*X AŞAĞIDİNEK23411XXXX*X ASLANDOĞMUŞ12013XXXX**XX BAŞDEĞİRMEN23113XXXX 3 kabinli WC BEYKÖY5953XXXXX***X BELCEĞİZ84518X*XXX Okul onarımı ÇALTI5619XX*XXX ÇAVUNDUR1039X*XX ÇELTEK33813X*XX Atıksu tahliye FAKILAR2397XXX***X GEDİKLİ60027XXXX*XX***X Ahşap İskele, Spor Tesisi KARAYAKA39923XXX*XX KIYAKDEDE31823X*X X***X 3 kabinli WC KÖPRÜ96810XXXXX*XX***X MURATBAĞI1627XXXX***X ÖRDEKÇİ2219XXX***X ÖRENKÖY25713XXXXX*XX SALUR85011X*XX SARIKAYA29523XXX***X 3 kabinli WC YAKAEMİR21010XXX***X Meydan düzenleme,Arıtma etrafı tel çevrimi YASSIBEL60219XXXX***X YENİCEKALE23718XXX***X YENİKÖY51617XX*XX YUKARIDİNEK55412XX*X **X***X Köy konağı, sondaj.

10 EĞİTİM KURUMLARI HARCAMALARI Kırtasiye 3.488 Su 13.988 Temizlik 1.800 Yakacak 104.934 Elektrik 22.971 Telefon 13.012 Taşımalı Eğitim 269.805 Okul Onarımları 81.436 Devlet Hastanesi Bakım ve Onarımı için 16.325 GENEL HARCAMALAR TOPLAMI 559.458,18 TL

11 2010 YILINDA MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE VERİLEN İŞYERİ VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Kahvehane : 9 Adet Bakkal : 15 Adet İ nternetcafe : 2 Adet Gayri Sıhhi Tesis : 8 Adet

12 MADEN KANUNU’NA GÖRE İLÇEMİZDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER BAŞDEĞİRMEN KÖYÜ Mermer –Traverten ÇARIKSARAYLAR KASABASI – Boksit MURATBAĞI KÖYÜ Kalker –Mıcır ÖRDEKÇİ KÖYÜ Blok Mermer

13 KÖYLERE YATIRIM FAALİYETLERİ Köylerimizin ihtiyaçlara yönelik yapılan yatırım faaliyetleri; Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne aktarılan kaynaklarla çözümlendiğinden ve birlik faaliyet raporunda açıklandığından burada ayrıca değinilmeyecektir.

14


"ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları