Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
Süleyman YAVUZ Eğitim Uzmanı ERZİNCAN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ Yunus Emre Mah. 563 Sok. No:13 Tlf : Pbx Faks:

2 YANMA NEDİR? Maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Yanma olayının oluşabilmesi için YANICI MADDE, ISI ve OKSİJEN’ in bir arada bulunması gerekir. Bu olaya “yangın üçgeni” denir YANICI MADDE OKSİJEN ISI YANICI MADDE OKSİJEN ISI YANICI MADDE OKSİJEN ISI YANICI MADDE OKSİJEN ISI YANMA YOK YANMA YOK YANMA YOK YANMA VAR

3 YANGIN Yararlanmak amacı ile yakılan ateş dışında oluşan ve denetlenemeyen yanma olayına yangın denir. Yangınlar başlangıçta büyük ve şiddetli değildir. (Patlama ve Parlamalar hariç) Yangına başlangıçta müdahale edilmezse büyür ve şiddeti artarak zararlı hale dönüşür.

4 YANGINLA MÜCADELEDE AMAÇLAR
Yangınla mücadelenin başlıca amaçları şu şekilde sıralanabilir: • İlk amaç çıkmasını engellemek ve bu konu ile ilgili önlemler almaktır. • İkinci amaç, yangın çıktığı takdirde erken haber almaktır. Bunun yolu erken uyarı sistemlerinden geçmektedir. • Üçüncü amaç, yangının yayılmasını engellemektir. Bunun temel yolu, yangını belirli sınırlar içinde hapsetmektir. Bunu sağlamak için, büyük mekanlardan kaçınmaya çalışılmalı, mekanlar mümkünse daha küçük hacimlere bölünmelidir. • Dördüncü amaç yangın söndürme araçlarına sahip olmaktır.

5 • Beşinci amaç yangın fazla ilerlemeden söndürebilmektir
• Beşinci amaç yangın fazla ilerlemeden söndürebilmektir. Bunun temel yolu, uygun yangın söndürme araçları ve sistemlerine sahip olmaktır. • Altıncı amaç hayat korumaktır. Bunun temel yolu, binanın uygun yerlerine yangın çıkış kapıları ve bina çok katlı ise bu kapılar aracılığıyla erişilen yangın merdivenleri konulmasıdır. Bu kapılar, binanın herhangi bir yerinden azami 2,5 dakikada ulaşılabilir mesafede olmak zorundadır. Ayrıca, yangına müdahale eden personelin kendi hayatını tehlikeye sokmamasına da dikkat edilmelidir. • Yedinci amaç yangın söndürmenin etkilerine karşı korumaktır. Yangınla mücadele sırasında kullanılan malzeme ve yöntemlerin arşiv ve kütüphane malzemesine zarar vermesi istenmeyen bir durumdur.

6 ISI Isı, maddeleri oluşturan atom veya moleküllerin, kinetik hareketlerinin seviyesinde görülen enerji türü olarak tanımlanabilir. Bütün maddeler belirli bir ısıya sahiptir. Burada ısının seviyesinin bir önemi yoktur. Isı yükseldikçe, maddenin moleküllerinin hareket hızları o nispette artar. Bu ise maddenin moleküllerinin oksijen ile birleşmelerine, yani yanmaya imkan verir. Yanma için gereken ısı pek çok kaynaktan gelebilir. Bunların başlıcaları şunlardır: • Açık alevler: oksijen kaynağı, mum alevi, kibrit alevi, gaz kaçaklarının tutuşması sonucu ortaya çıkan alevler, vb. • Elektrik: Elektrik tesisatı, jeneratörler, elektrikli ısıtıcılar, vb. • Aşırı ısı: Örneğin dökümhane gibi sıcak işlemlerin yapıldığı yerlerdeki ısının fazla yükselmesi,

7 • Kızgın yüzeyler: Eritme potalarının, buhar borularının, kurutucuların, fırınların, bacaların, vs. dış yüzeyleri, • Kendi kendine tutuşma: Maddelerin kendi üzerlerinde depolanan ısı enerjisi dolayısıyla herhangi bir dış etki olmaksızın yanmaya başlaması, • Kıvılcım: Mekanik aletlerden, duman bacalarından, egzost borularından, elektrik kaynağından, metal kesme işlemlerinden, vs. oluşan kıvılcımlar, • Statik elektrik: Sürtünme sonucunda maddelerin yüzeylerinde oluşan elektrik yükü. Bu elektrik yükü herhangi bir sebeple boşaldığında oluşan kıvılcım yanmayı başlatabilir. • Sürtünme: İki maddenin birbirine sürtünmesiyle ortaya çıkan ısı yanmayı başlatabilir. • Doğal ısı kaynakları: Yıldırım, güneş, vb.

8 Yanıcı maddeler Yanıcı maddelerin çoğunun bileşiminde karbon, hidrojen, kükürt (sülfür) ve fosfor bulunur. Yanıcı maddeleri, doğadaki fiziki hallerine göre üç grup altında incelemek mümkündür: Katı haldeki yanıcılar, Bu gruptaki yanıcılar arasında, kömür, ağaç, bez, kağıt, balmumu, gres yağı, deri, plastik, şeker, ot, vb. maddeler sayılabilir. Sıvı yanıcılar Bu gruptaki yanıcılar arasında petrol, petrol ürünleri, makine yağları, boyalar, katran, parafin, eter, alkol gibi maddeler sayılabilir. Gaz halindeki yanıcılar diğer maddelere kıyasla daha kolay yanarlar. Bu gruptaki yanıcılar arasında doğalgaz, bütan, propan, hidrojen, asetilen, karbon monoksit (havagazı) gibi maddeler sayılabilir.

9 ERKEN UYARI SİSTEMLERİ
1. Alev dedektörleri Bu tür dedektörler genellikle, kolayca tutuşabilen sıvıların bulunduğu yerler ile açık alanlarda çıkacak yangınların ihbarı için kullanılır. Bunlar, ultraviyole ve kızılötesi ışınların varlığını da ihbar ederler. Bir saniyeden daha az bir zaman içinde alarm verebilecek hassasiyete sahip olmalarına karşın, yanlış ihbar verme ihtimallerine karşı 2-3 saniyede alarm verecek şekilde ayarlanırlar. 2. Isı dedektörleri Bu tür dedektörler tamamen kapalı olarak ve paslanmaz malzemeden imal edilirler ve bir bölmedeki ısı belirli bir derecenin üzerine çıktığında alarm verirler. Genellikle sıcak bölümlerde diğer tip dedektörlerin yanlış alarm verme ihtimaline karşı tercih edilirler. 3. Duman dedektörleri Bu tür dedektörlerin iki tipi vardır. Foto-elektrik tipte olanları, dedektör içinde yer alan bir fotosele ışık gönderilmesi prensibi ile çalışır. Işık kaynağından fotosele giden ışık, duman veya benzeri bir harici etki sonucu kesildiğinde ya da zayıfladığında sistem alarm vermeye başlar. İyonizasyon yoluyla çalışanları ise dedektörün içindeki ortamı iyonize etme prensibiyle

10 Yangın Söndürme Yöntemleri
Yangın söndürme yöntemlerinin tümü, yanmanın bileşenlerinden birisini diğerlerinden ayırmak üzerine kuruludur. Yukarıda, yanmanın oluşabilmesi için dört faktörün bir arada olması gerektiğinden bahsetmiş ve bu dört faktörü 1. oksijen, 2. yanıcı madde, 3. yanıcı maddeyi tutuşma sıcaklığına kadar ısıtacak ısı kaynağı ve 4. baştaki üç unsurun bir araya gelip oksitlenme başladıktan sonra devreye giren zincirleme reaksiyon şeklinde sıralamıştık. Şimdi bu bileşenlerin hangisinin diğerlerinden nasıl ayrılabileceğine bakalım. 1. Soğutma Soğutma, yanıcı maddeden ısı alınarak tutuşma sıcaklığının altına düşürme prensibiyle uygulanır. İçten içe yanma ihtimalini bertaraf etmek için, özellikle katı madde yangınlarında tercih edilen yöntemdir. En yaygın kullanılan soğutma maddesi sudur. 2. Boğma Boğma, ortamdaki oksijen oranını, yanma için gereken miktarın altına indirme veya yanıcı ile oksijenin temasını keserek birbirinden ayırma prensibiyle uygulanır. Pek çok uygulama şekli mevcuttur. Karbondioksit, köpük, kuru kimyevi tozlar, halon ve halon eşdeğeri gazlar, vb. yöntemlerin hepsinin boğma etkisi vardır.

11 4. Zincirleme reaksiyonu engelleme
3. Yakıtı giderme Yakıt kaynağının ortama girişinin engellenmesi, yangın söndürmenin bir başka yöntemidir. Örneğin doğalgaz vanasının kapatılması, yanıcı maddenin yüzeyinin kapatılarak yanıcı buhar çıkışının engellenmesi yada orman yangınlarında yanan bölgenin sınırlandırılarak başka bölgelere sirayetinin engellenmesinden sonra karşı ateşleme ile yanan bölgedeki yanıcıların tamamen bitirilmesi, bu yöntemin uygulama şekillerindendir. 4. Zincirleme reaksiyonu engelleme Kuru kimyevi tozlar, halojenli hidrokarbonlar ve halojen eşdeğeri kimyasallar gibi bazı söndürme maddeleri, yanıcı madde ile ısı üretmeyen kimyasal reaksiyonlar meydana getirerek, alev üreten kimyasal reaksiyonu keserler. Yanıcı madde, havadaki oksijen ile reaksiyona girerek yanma olayı meydana getirmek yerine, söndürmede kullanılan kimyasal ile reaksiyona girer ve oksitlenme (yani yanma) ani olarak durur.

12 ÖNLEYİCİ TEDBİRLER: Yanması güç olan bina malzemesi kullanılması,
A- YAPISAL BAKIMDAN YANGINDAN KORUNMA: Yanması güç olan bina malzemesi kullanılması, Yangının yayılmasını önlemek üzere yangın bölümleri oluşturma, Yangına yüksek derecede dayanıklı taşıyıcı yapı seçimi, Yangından kaçış yolları sağlanması, Ateşleyici ve yanıcı malzemelerin ayrılması,

13 Yangınla mücadele tatbikatı Sigara yasağı
B- ORGANİZASYON BAKIMDAN YANGINDAN KORUNMA: Yangınla mücadele tatbikatı Sigara yasağı Kaçış yollarının işaretlenmesi Acil ışıklandırma 13

14 Bacalardaki kurumlar sık sık temizlenmelidir.
C- KULLANMA BAKIMDAN ÖNLEYİCİ KORUNMA: Bacalardaki kurumlar sık sık temizlenmelidir. Çatı araları temiz olmalıdır. Sobaların kuruluşu ve yakılışına dikkat edilmelidir. Kalorifer eğitimli personel tarafından yakılmalıdır. Linyit kömürü stokları usulüne göre yapılmalıdır. Gaz sobaları ve doğalgaz kullanma talimatına uygun yakılmalıdır Elektrik cihazları ve Likit petrol gazları emniyet kaidelerine uygun olarak kullanılmalıdır. Elektrik sigortaları otomatik olmalıdır.

15 ALINMASI GEREKN TEDBİRLER:
Yasal tedbirler Halkın eğitimi Okullarda Eğitim Çalışan personelin eğitimi Ekiplerin eğitimi

16 YANGIN SINIFLARI 1- A SINIFI - KATI YANICI MADDELER YANGINI
(Odun, kömür, kağıt, tekstil maddeleri...) 2- B SINIFI - SIVI YANICI MADDELER YANGINI (Gazyağı, benzin, mazot, fuol-oil, madeni yağlar, alkol) 3- C SINIFI - GAZ HALİNDEKİ YANICI MADDELER YANGINI (Likit petrol gazı, doğal gaz, hava gazı, metan, propan) 4- D SINIFI - YANABİLEN HAFİF METALLER YANGINI (Alüminyum, magnezyum, sodyum, potasyum, lityum)

17 YANGIN SÖNDÜRME USULLERİ
A SINIFI YANGINLAR - Su veya çok maksatlı kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazlarıyla B SINIFI YANGINLAR - Kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü cihazlarla C SINIFI YANGINLAR - Kuru kimyevi tozlu ve karbondioksitli cihazlarla D SINIFI YANGINLAR - Kuru metal tozlu cihazlarla söndürülür. 17

18 YANGININ NEDENLERİ Yangından korunma önlemlerinin alınmaması
Bilgisizlik İhmal Kazalar Sıçrama Sabotaj Tabiat Olayları 18

19 TÜPLERİNİN YERLERİNİN BELİRLENMESİ
YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN YERLERİNİN BELİRLENMESİ Her bağımsız bölüm için en az 1 adet 6 kg’ lık beher her 200 m2 taban alanı için 1 adet 6 kg’ lık cihaz ilave edilerek yangın söndürücü bulundurulması esastır. Binalara konulacak yangın söndürme tüplerinin cins miktar ve yerlerinin belirlenmesi konusunda Mahalli İtfaiye teşkilatının görüşü alınmalıdır. 19

20 YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ BAKIM VE KONTROLÜ
Yangın söndürme cihazlarının bakım ve kontrolleri cihazların cinsine göre değişiklik arz etmektedir. Ancak bütün cihazların; aylık, 6 aylık, 1 yıllık, 5 yıllık bakım ve kontrolleri yapılır.

21 YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ BAKIM VE KONTROLÜ
AYLIK KONTROL: -  GENEL DURUMU, -  MÜHÜRÜ VEYA PİMİ, -  HORTUM, LANS VE TETİĞİ KONTROL EDİLİR. 6 AYLIK KONTROL: - AYLIK KONTROLE İLAVETEN, - CİHAZ VEYA TÜP TARTILARAK DOLU OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLİR.

22 YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ BAKIM VE KONTROLÜ
1 YILLIK KONTROL: - 6 AYLIK KONTROLE İLAVETEN, - CİHAZ DOLUMU YAPAN FİRMA TARAFINDAN AÇILARAK İÇİNDEKİ MADDENİN NİTELİĞİNİ KAYBEDİP, KAYBETMEDİĞİ KONTROL EDİLİR. 5 YILLIK KONTROL: - CİHAZ DOLUMU YAPAN FİRMALAR TARAFINDAN SU BASINÇ TESTİ İLE KONTROL EDİLİR.

23 EKİPLERİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ
10 bağımsız bölümü olan konutlar ile 50 kişiden fazla insan bulunan her türlü yapı, bina ve tesis işletmelerde aşağıdaki ekipler kurulur. Söndürme Ekibi : Binada çıkacak yangına müdahale ederek söndürme veya genişlemesine mani olmak. Kurtarma Ekibi : Yangın vukuunda can ve mal kurtarmak. Koruma Ekibi : Kurtarılan eşya ve evrakı korumak yangın nedeniyle ortaya çıkan panik ve kargaşayı önlemek. İlk Yardım Ekibi : Yangın nedeniyle yaralanan veya hastalananlara ilkyardım yapmak. Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3’ er kişi koruma ve ilkyardım ekipleri en az 2’ şer kişiden oluşur. Kurumda Sivil Savunma servisleri kurulmuşsa söz konusu ekiplerin görevleri bu servislerce yönetilir. 23

24 YANGIN KAPINIZI ÇALARSA
TELAŞLANMAYINIZ. BULUNDUĞUNUZ YERDE YANGIN İHBAR DÜĞMESİ VAR İSE ONA BASINIZ VEYA İTFAİYE TEŞKİLATINA TELEFON EDİNİZ. YANGIN YERİNİN ADRESİNİ EN KISA VE DOĞRU ŞEKİLDE BİLDİRİNİZ. MÜMKÜN İSE YANGIN CİNSİNİ BİLDİRİNİZ. (BİNA, BENZİN, MOTORLU VASITA VB.) YANGINI ÇEVRENİZDEKİLERE DUYURUNUZ. İTFAİYE GELİNCEYE KADAR YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN ELDE MEVCUT VASITA VE İMKANLARDAN FAYDALANMAYA ÇALIŞINIZ.

25 YANGIN KAPINIZI ÇALARSA
YANGININ YAYILMASINI ÖNLEMEK İÇİN KAPI VE PENCERELERİ KAPATINIZ. BUNLARI YAPARKEN KENDİNİZİ VE BAŞKALARINI TEHLİKEYE ATMAYINIZ. GÖREVLİLERDEN BAŞKASININ YANGIN SAHASINA GİRMESİNE MANİ OLUNUZ. GERÇEK DIŞI YANGIN İHBARLARINDA BULUNMAYINIZ İTFAİYE ARAÇLARINA YOL VERİNİZ.

26 YANGINDA KURTARMA Kapının basınç sonucu kapanmaması için tuğla, taş vs. ile kapının açık kalması sağlanmalıdır. Aleve doğru yönelmemeli tehlikeye karşı öncelikle başını ve yüzünü korumalı, başını arkaya çevirerek soluk almaya çalışmalıdır. İçeriye gidince yangının devam ettiğini görürse pencereleri açmamalıdır. İçeriden kendiliğinden çıkamayacak durumda olanları sürüme usulü ile dışarı çıkarmalıdır. Yanmakta olan kişinin koşması ve hareketi engellenerek, örtü veya battaniye ile sarılarak yerde yuvarlanarak söndürülmelidir.

27 YANGINDA KURTARMA Yanmakta olan gaz ve duman ortamına giren kurtarıcı şahıslar dikkat etmelidir. Varsa ısıya dayanıklı elbise, kask ve eldiven giymeli solunum cihazı takmalı veya süzgeç takılı maske kullanmalıdır. Yoksa gaz duman ve tozdan etkilenmemek için ağız ve burnu ıslak bezle kapatılmalıdır. Yanında el feneri ve kapıları açmada kullanmak için küçük bir balta bulundurulmalıdır. Dışarıyla olan haberleşmeyi sağlamak için beline veya bacağına emniyet kılavuz ipi bağlamalıdır. Kapı tokmağı ve diğer kapı aksamı çıplak elle tutulmamalıdır.

28 YANGINDA KURTARMA Günümüzde giydiğimiz kumaşların çoğu sentetik maddelerden yapıldığı için sıcaklıkta eriyip deriye yapışacağından, yapışan yerlerin etrafı kesilerek çıkarılmalıdır. Yanan yer muslukta yavaş su akımı ile 15 dakika soğutulmalıdır. Soğuk su ağrıyı ve şişi azaltır. İşyerlerinde ve evlerde yangın söndürme cihazları bulundurulmalı, kullanmaları öğrenmeli ve periyodik bakımları yapılmalıdır.

29 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARININ TÜPLERE
DOLDURULMUŞ DURUMDA KULLANILMASI Evlerde 2 den fazla sıvılaştırılmış petrol gazı tüpü bulundurulmayacaktır. SPG tüpleri dik konumda bulundurulacak, tüp ile cihaz (ocak şofben, kombi, katalitik gibi) arasında hortum kullanılması gerektiğinde en fazla 150 cm uzunluğunda eksiksiz hortumu kullanılacak, bağlantılar kelepçe ile sıkılacaktır. Tüpler mümkünse balkonlarda bulundurulacak, kapalı veya az havalanan bir yerlerde bulundurulursa bu bölümün havalandırılması sağlanacaktır. Tüplerin konulduğu yer doğrudan doğruya güneş ışınlarına hedef olmayacak, tüpler radyatörlerin veya soba ve benzeri ısıtıcıların yakınına konulmayacaktır.

30 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARININ TÜPLERE
DOLDURULMUŞ DURUMDA KULLANILMASI SPG kullanılan sanayi tipi büyük mutfaklarda gaz kaçağını tespit eden ve sesli olarak uyaracak gaz uyarı cihazı bulundurulacaktır. İşyeri veya topluma açık her türlü binada zemin seviyesinin altında kalan tam bodrum katlarında SPG tüpü bulundurulmayacaktır. Tüpler ve bunlarla birlikte kullanılan cihazlar, uyuma mahallerinde bulundurulmayacaktır. Bina dışındaki tüplerden bina içindeki tesisata yapılacak bağlantılar çelik çekme veya bakır borular ile rekor kullanılmadan kaynaklı olacaktır. Ana bağlantı borusuna kolay görülen ve kolay açılan bir ana açıp/kapama valfı takılacaktır. Tesisat duvar içerisinden geçirilmeyecektir.

31 SGP ler tavlama ve kesme için kullanıldığında, iş sonuçlanır sonuçlanmaz tüpler depolama yerine kaldırılacaktır. Sanayi tesisleri içerisinde SPG kullanıldığında, tüpler bina içinde depolanacaksa; tesisten özel bölümlerle ayrılmış, depolama kurallarına uygun havalandırılması sağlanan özel bir yere konulacaktır. Tüplerin değiştirilmesinde gaz kaçaklarının kontrolü için bol köpürtülmüş sabundan yararlanılacak, ateşle kontrol yapılmayacaktır. Ev tipi tüplerin değiştirilmeleri, tüpleri satan bayilerin eğitilmiş elemanları tarafından bayilerin sorumluluğunda yapılacaktır. Kesme, kaynak ve tavlama gibi ısıl işlemlerde oksijen (O2) tüpleri ve beraberinde kullanılan SPG tüplerinin bağlantılarında alev tutucu emniyet valfları takılı olmalıdır.

32 KURUM ARŞİVLERİ A- Fizikî yerleşim ve alanlarına ait özellikler ile ilgili kurallar 1- Kurum arşivleri, hizmet binası içerisinde olmalıdır. 2- Kurum arşivlerinde, binaların zemin katları tercih edilmeli, bodrum ve katlar tercih edilmemelidir. 3- Kurum arşivleri hizmet binalarının bitişiğine müstakil olarak yapılabilir, bu durumda mutlaka kapalı bir geçiş koridoru yapılmalıdır. 4- Yangına neden olabilecek kazan dairesi, kalorifer ve elektrik sistemlerinden uzakta yer almalıdır. 5- Su baskınına neden olacak yapılanmalardan kaçınılmalıdır.

33 B- Yapı ve iç donanım özellikleri
a- Kurum arşiv depolarının özellikleri 1- İnşaat safhasında yangına dayanıklı kapı, döşeme ve duvarlar yapılarak izolasyon sağlanmalıdır. 2- Arşiv belgelerinin en iyi şekilde korunması, sıcaklık ve nem derecesinin tespit edilmesi ve arşiv belgelerinin neme, mantarlara, küfe ve sıcaklığa karşı korunması için gerekli klimatizasyon sistemi kurulmalıdır. 3- Arşiv belgelerinin, ultra-viyole ışınlarından korunması için arşiv depolarına, pencere sistemleri konulmamalıdır. 4- Katların yüksekliği 2,7 m’yi geçmemelidir. 5- Rafların yüksekliği 2,1 m-2,2 m arasında olmalıdır. 6- Yangın alarm ve aydınlatma sistemleri depoların tavanına, yangın söndürme ve klimatizasyon sistemleri ise raf blokları üst seviyesi hizasında monte edilmelidir. 7- Raflar arası genişlik 70 cm cm, geliş - gidiş aralıkları ise 100 cm cm arasında olmalıdır. - Raflar paslanmaz çelik yapılmalıdır, siyah sacdan yapılması halinde pasa, manyetik etkileşmeğe ve yangına dayanıklı boya ile boyanmış olmalıdır. - Raf malzemesinin kalınlığı 1,5 mm - 2 mm arasında seçilmelidir. - 1 m uzunluğundaki bir raf tableti 100 kg ağırlığı taşıyabilmelidir.

34 ABC Tozlu söndürücüler
A, B, C sınıfı her türlü yangın riski olan ortamlarda yangın risklerine karşı kullanılan etkili bir yöntemdir. Özellikle parlayıcı gazları içeren Petro Kimya maddelerin (benzin, mazot, boya ve çeşitli yanıcı maddeler gibi yangınların söndürülmesinde kullanılır. ABC Tozlu Söndürücülerin , yüksek söndürme etkisi yangını boğma ,radyasyon yalıtımı ve kimyasal zincirleme ,yanma reaksiyonu kırma şeklindedir. Çok maksatlı kimyasal olan mono amonyum fosfat Bilgisayar ve elektronik cihazlar üzerinde artık madde bırakarak aylarca üzerinde kalmasına neden olur.

35 FM200 Söndürme Sistemi Otomatik söndürme sistemleri konusunda , geniş bilgi ya da projelendirme için lütfen firmamızla temasa geçebilirsiniz. Genel Özellikleri : FM 200 (HCF 227 ea) Gazlı Söndürme Sistemi FM 200 yüksek değerli varlıkların, en etki koruması, UL ve FMRC onaylı FM-200 söndürme sistemleri, mühendislik hesaplamaları sonucu, 10 saniye ada daha kısa bir süre içerisinde, minimum dizayn konsantrasyonuna ulaşarak hızla yangını söndürmek üzere planlanmıştır.

36 Great Lakes firması tarafından üretilen özel bir gazdır
Great Lakes firması tarafından üretilen özel bir gazdır. Halon 1301 gazının kullanımının yasaklanması sonrasında piyasaya sürülen ve en yaygın kullanımı olan Halon alternatifi gazdır. Özellikle narin elektrikli ve elektronik cihazların bulunduğu, insanlı mahallarde en etkin çözüm olarak kullanılmaktadır. FM 200 gazı yangında önemli rol üstlenen kimyasal reaksiyonları kırma ve ısı enerjisini absorve etme özelliiği ile yangınları söndürmektedir. • Renksizdir, kokusuzdur, iletken değildir. • Ozona zarar vermez. • Fiziksel olarak söndürme yapar. • Boşaltım sonrası artık bırakmaz. • İnsanın bulunduğu ortamlarda güvenle kullanılabilir. • Ekonomiktir,az yer kaplar • Boşaltım süresi 10 saniyedir. Kullanıldığı yerler Bilgi işlem odaları, elektrik dağıtım odaları-merkezleri, arşivler, müzeler, telekominikasyon merkezleri, petrol ve gaz endüstrisi, tribün kabinleri.

37 Novec 1230 (Kuru Su !) Novec 1230 ,  Elektriksel iletkenliği olmayan, kokusuz , renksiz, hızla buharlaşan söndürme sıvısıdır. Ozon yok etme katsayısı sıfırdır. Atmosferik ömrü sadece 5 gündür. Bu Novec1230 un neden çevre dostu bir söndürme ajanı olduğunu kanıtlar. Normal oda sıcaklığında su görünümüne sahip olsada, yalıtkanlık özelliğinin bulunmaması ve hızla gaz fazına geçmesiyle, elektrik ve elektronik ekipmanlarının söndürmesinde çok etkili bir ajandır. Söndürme Kapasitesi çok yüksektir. A sınıfı yangınlarda yüzde 3.4 konsantrasyonda söndürme yapar, dizayn konsantrasyonu yüzde 5.3 dir. Sıvı olarak silindirlerde tutulur ve Kuru azot ile 24 yada 42 barda basınçlandırılır. FM200 , FE25 , Argon , gibi gazlara göre çok daha kullanışlı ve güvenli söndürme maddesidir. Kullanildigi Yerler Bilgisayar ve Sistem odaları.Telefon ve telekominikasyon odaları.Kütüphanaler.,Arşivler.,Banka Kasaları,Müzeler.,Elektrik dağıtım merkezleri,Trafo ve Jeneratör odaları. Değerli malzemenin olduğu her yerde Novec 1230 gazı güvenle kullanılabilir.

38 6-12-24 KG ABC TOZLU SPRİNK SÖNDÜRÜCÜLER
Genel Özellikleri : Ortamdaki ısı yüksekliğine bağlı olarak 68 C sıcaklığa geldiğinde kendiliğinden devreye giren sistemdir. Herhangi bir tesisata bağlı olmadığı için maliyeti diğer otomatik sistemlerden düşüktür. Söndürücü olarak FUREX (map 40-90) marka monamonyum Fosfat ABC toz kullanılmıştır.

39 YANGIN TÜPÜ NASIL KULLANILIR?
Emniyet pimini çıkarınız Hortumu yangın çıkış noktasına yönlendiriniz Tetiğe kuvvetlice basınız 39

40 YANGIN TÜPÜ NASIL KULLANILIR?
40

41 YANGIN TÜPÜ NASIL KULLANILIR?
41

42 TEŞEKKÜR EDERİZ…


"İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları