Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitimde Ne Göreceğiz 1. Eğitimin Amacı 2. Acil Durum Nedir? -Acil Durum Organizasyon Yapısı -Acil Durum Organizasyon Yapısı -Olay Komuta Sistemleri -Olay.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitimde Ne Göreceğiz 1. Eğitimin Amacı 2. Acil Durum Nedir? -Acil Durum Organizasyon Yapısı -Acil Durum Organizasyon Yapısı -Olay Komuta Sistemleri -Olay."— Sunum transkripti:

1

2 Eğitimde Ne Göreceğiz 1. Eğitimin Amacı 2. Acil Durum Nedir? -Acil Durum Organizasyon Yapısı -Acil Durum Organizasyon Yapısı -Olay Komuta Sistemleri -Olay Komuta Sistemleri 3. Acil Durum Yönetimi 3.1. Deprem 3.2. Yangın -Elektrik Sebepli Yangınlar -Elektrik Sebepli Yangınlar -Yangın Algılama Sensorları -Yangın Algılama Sensorları -Yangın Söndürme Sistemleri -Yangın Söndürme Sistemleri 3.3. Sabotaj 3.4. Sel 3.5. Kimyasal Kazalar 4. Acil Durumlarda Risk Analizi Yürütülmesi 5. Acil Durum Kaçış Sistemleri -Acil Durum Aydınlatma Sistemleri -Acil Durum Aydınlatma Sistemleri -Acil Anons Sistemleri -Acil Anons Sistemleri -Acil Çıkış Kapıları -Acil Çıkış Kapıları 6. Acil Tahliye Planı -Acil Tahliye Ekipler -Acil Tahliye Ekipler 7. İlgili mevzuat,

3 1-EĞİTİMİN AMACI; Bu eğitimin amacı, acil durumlarda yönetimin süratli ve doğru karar almasını sağlayacak verilerin toplanması çalışma planının oluşturulması, can ve mal koruma önlemlerinin alınması, hasar tespit, acil müdahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin organize edilmesi, acil durumlardaki kayıpların minumum (%0) a indirilmesi Bu eğitimin amacı, acil durumlarda yönetimin süratli ve doğru karar almasını sağlayacak verilerin toplanması çalışma planının oluşturulması, can ve mal koruma önlemlerinin alınması, hasar tespit, acil müdahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin organize edilmesi, acil durumlardaki kayıpların minumum (%0) a indirilmesi

4 Acil Duruma Hazır mısınız?

5

6

7

8 2-Acil Durum Nedir? Deprem, heyelan, su baskını, sel, yıldırım düşmesi, yangın, sabotaj, terör, doğal afet veya başka nedenlerle ortaya çıkan hasarlar ve bunlar neticesi ortaya çıkan kimyasal madde kaçağı (tüp gaz vs.), çevre firmalarda oluşacak bu ve benzeri olayların firmamıza etkileri, acil durum olarak nitelendirilir. Deprem, heyelan, su baskını, sel, yıldırım düşmesi, yangın, sabotaj, terör, doğal afet veya başka nedenlerle ortaya çıkan hasarlar ve bunlar neticesi ortaya çıkan kimyasal madde kaçağı (tüp gaz vs.), çevre firmalarda oluşacak bu ve benzeri olayların firmamıza etkileri, acil durum olarak nitelendirilir.

9 Acil Durum Organizasyon Yapısı Belirtilen acil durumlardan herhangi birinin veya birkaçının bir arada oluşması durumunda ilgili birim sorumluları durum hakkında Teknik Koordinatör’ e ve/veya Yönetim Çevre Temsilcisi’ ne haber verir. Olayın tipine, büyüklüğüne, mesai saatleri içerisinde olup olmadığına göre ya fabrika “yangın söndürme ekibi” veya “çevresel kaza acil müdahale ekipleri” ya da “acil durum müdahale ekiplerince” olaya müdahale edilir. Bunların yetersiz kalacağına karar verilmesi halinde kriz masası oluşturulur Belirtilen acil durumlardan herhangi birinin veya birkaçının bir arada oluşması durumunda ilgili birim sorumluları durum hakkında Teknik Koordinatör’ e ve/veya Yönetim Çevre Temsilcisi’ ne haber verir. Olayın tipine, büyüklüğüne, mesai saatleri içerisinde olup olmadığına göre ya fabrika “yangın söndürme ekibi” veya “çevresel kaza acil müdahale ekipleri” ya da “acil durum müdahale ekiplerince” olaya müdahale edilir. Bunların yetersiz kalacağına karar verilmesi halinde kriz masası oluşturulur

10 OLAY KOMUTA SİSTEMLERİ Olay Komutanı (Yönetici) PlanlamaOperasyonLojistikFinans/ Yönetim

11 Olay Komuta Sistemleri Olay Komutanı (Yönetici) PlanlamaOperasyonLojistikFinans/ Yönetim Basın Sözcüsü Güvenlik Sorumlusu İrtibat Görevlisi

12 Olay Komutanı ve Ekibi Olay komutanı, acil durum yönetimini yapan kişidir ve planlama, operayon, lojistik ve kaynak bölümleri ona bağlıdır Olay komutanı, acil durum yönetimini yapan kişidir ve planlama, operayon, lojistik ve kaynak bölümleri ona bağlıdır Görevin gereklerine göre, ekibinde şu görevler için ayrı elemanlar olabilir: Görevin gereklerine göre, ekibinde şu görevler için ayrı elemanlar olabilir: –Basın sözcüsü –İrtibat görevlisi –Güvenlik sorumlusu Olay Komutanı PlanlamaOperasyonLojistikFinans/ Yönetim Basın Sözcüsü Güvenlik Sorumlusu İrtibat Görevlisi

13 Planlama bölümü görevleri Acil Durum Planlarının Yapılması Acil Durum Planlarının Yapılması Durum değerlendirme Durum değerlendirme Kaynak değerlendirme Kaynak değerlendirme Dökümantasyon Dökümantasyon Demobilizasyon Demobilizasyon Olay Komutanı PlanlamaOperasyonLojistikFinans/ Yönetim Basın Sözcüsü Güvenlik Sorumlusu İrtibat Görevlisi

14 Operasyon bölümü görevleri Arama kurtarma Arama kurtarma Acil medikal servisler Acil medikal servisler Güvenlik Güvenlik Altyapı hizmetleri Altyapı hizmetleri Bina hasar tespiti Bina hasar tespiti Yangın söndürme Yangın söndürme...... Olay Komutanı PlanlamaOperasyonLojistikFinans/ Yönetim Basın Sözcüsü Güvenlik Sorumlusu İrtibat Görevlisi

15 Lojistik bölümü Tesisler Tesisler Ekipman Ekipman Hizmetler Hizmetler Malzemeler Malzemeler Personel Personel Olay Komutanı PlanlamaOperasyonLojistikFinans/ Yönetim Basın Sözcüsü Güvenlik Sorumlusu İrtibat Görevlisi

16 Finans/Yönetim bölümü Finansal kaynak Finansal kaynak Satın Alma Satın Alma Muhasebe ve yönetim Muhasebe ve yönetim Olay Komutanı PlanlamaOperasyonLojistikFinans/ Yönetim Basın Sözcüsü Güvenlik Sorumlusu İrtibat Görevlisi

17 Örnek 1 Saha OKS Olay Komutanı PlanlamaOperasyonLojistik Güvenlik Sorumlusu İrtibat Görevlisi Durum değerlendirme Dökümantasyon Kaynak değerlendirme Güvenlik çemberi Sağlık hizmetleri Bayındırlık hizmetleri Servisler - tesisler Destek - İletişim - İlk yardım ekibi Güvenlik Bomba imha Tahliye İtfaiye Acil ekibi 1 Acil ekibi 2 elektrik Doğal gaz Su / kanalizasyon Suç takip - Yemek

18 Örnek 2 ADYM OKS ADYM Direktörü PlanlamaOperasyon LojistikFinans/ Yönetim Basın Sözcüsü Güvenlik Sorumlusu İrtibat Görevlisi İlçe temsilcileri STK temsilcileri Durum değerlendirme Dökümantasyon İleriye dönük planlama İtfaiye Polis Sağlık hizmetleri Bayındırlık hizmetleri Haberleşme ve bilgi işlem İkmal / tedarik Tesisler koordinatörü Ulaşım Personel Satın Alma Tazminatlar Muhasebe Dökümantasyon

19 Olay Komuta Sistemleri - Prensipler Önceden tanımlanmış amaç ve görevler Önceden tanımlanmış amaç ve görevler Modüler, esnek yapı Modüler, esnek yapı Hiyerarşik yapı – kimin kime bağlı olduğu belli Hiyerarşik yapı – kimin kime bağlı olduğu belli Kontrol: Hiyerarşideki bir yönetici optimum 5 kişiden; en çok 7 kişiden sorumlu Kontrol: Hiyerarşideki bir yönetici optimum 5 kişiden; en çok 7 kişiden sorumlu Hesap verme – belgeleme çok önemli Hesap verme – belgeleme çok önemli

20 3-ACİL DURUM YÖNETİMİ TARİF Projemizdeki olması muhtemel büyük endüstriyel kaza ve afetlere karşı alınacak tedbirlerin daha önceden planlanacak bir sistematik dahilinde yerine getirilmesini sağlayacak “ Acil Durumu önleme, olası can ve mal kayıplarının asgariye indirme” için daha önceden belirlenmiş plan ve detayların yeni aktivitelere açık olmak üzere düzenlenmesi ve uygulanabilir konuma getirilmesi çalışmaların tümüne Acil Durum Yönetimi (ADY) denir.

21 Projelerde Acil Durum Yönetimi Organizasyonu ADY Bir organizasyona sahip Başkan, Başkan Yardımcısı ve Komisyon Başkanı, Komisyon Üyeleri ve yardımcılarından oluşur. Yapılacak planlama ve uygulamaların gereksimine göre fabrikamızın bünyesine uygun bir organizasyondur.

22 Temmuz - 08 ADY Organizasyon Şeması Başkan Başkan Yardımcısı Komisyon Başkanı Komisyon Üyeleri

23 İKM-02 ADY Kapsamı ADY kapsamında gerek fabrikamız bünyesinden kaynaklanan büyük Endüstriyel Kazalar (yangın, patlama, gaz-sıvı kaçakları ve ortam şartlarından doğan diğer tehlikeler) Doğal Afetler (sel, deprem, fırtına, heyelan, yıldırım) Sabotaj (bomba, kundaklama, terörist eylem) gerekse dış etkenlerden meydana gelen tehlikeler dikkate alınır.

24 Temmuz-08 ADY Amacı Yukarıda belirtilen risklere karşı gerek yapısal gerekse insan sağlığı yönünden hazırlıklı olmak öncelikle alınacak tedbirleri belirlemek (Endüstriyel Kaza öncesi önleme tedbirleri almak) olması muhtemel olaylarda meydana gelebilecek zararları asgariye indirecek çalışma düzenlemeleri belirlemek ve kaza sonrasında fabrikanın en kısa zamanda üretim faaliyetlerine yeniden başlayabilmesi için stratejik planlamaları hazırlamaktır.

25 Acil Müdahale Fonksiyonları Arama kurtarma Arama kurtarma Hasar tespiti Hasar tespiti Enkaz kaldırma Enkaz kaldırma Tahliye Tahliye İlk yardım İlk yardım Sağlık hizmetleri Sağlık hizmetleri Ölülerin defnedilmesi Ölülerin defnedilmesi Psikolojik destek Psikolojik destek Yardıma muhtaç yaşlı, cocuk sakatların tespiti bakımı Yardıma muhtaç yaşlı, cocuk sakatların tespiti bakımı Yiyecek, içecek, giyecek ihtiyaçlarının giderilmesi Yiyecek, içecek, giyecek ihtiyaçlarının giderilmesi Barınak: geçici konutlar Barınak: geçici konutlar İkincil afetlere karşı tedbir alınması İkincil afetlere karşı tedbir alınması Haberleşme Haberleşme Altyapı hizmetleri: ulaşım, su, kanalizasyon, doğalgaz, elektrik, haberleşme şebekesi Altyapı hizmetleri: ulaşım, su, kanalizasyon, doğalgaz, elektrik, haberleşme şebekesi Sigortacılık ve zarar tazmin işlemleri Sigortacılık ve zarar tazmin işlemleri Güvenlik Güvenlik Halkla ilişkiler Halkla ilişkiler

26 Acil Durum Yönetim Merkezi Afet anında acil durum fonksiyonlarının yönetileceği merkezdir. Afet anında acil durum fonksiyonlarının yönetileceği merkezdir. –Değişik olaylara müdahelenin koordinasyonu –Sahadaki operasyonların yönetimi –Bilgi toplama ve karar vericilere sunma –Kaynakların etkin kullanımı için koordinasyon

27 ADYM: Başarı için Kritik Faktörler Belirli bir görev tanımı Belirli bir görev tanımı Merkezi, güvenli ve ulaşımı kolay bir lokasyon Merkezi, güvenli ve ulaşımı kolay bir lokasyon Bina ve altyapı afetten etkilenmeyecek şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiş Bina ve altyapı afetten etkilenmeyecek şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiş Önceden iyi tasarlanmış bir organizasyon ve yeterli personel Önceden iyi tasarlanmış bir organizasyon ve yeterli personel Prosedürler ve dökümantasyon Prosedürler ve dökümantasyon İyi iç ve dış haberleşme İyi iç ve dış haberleşme Eğitim ve tatbikat Eğitim ve tatbikat

28 ADYM: Başarı için Kritik Faktörler Tesis metrekaresi Tesis metrekaresi Tesis yer seçimi Tesis yer seçimi Acil durum altyapı hizmetleri Acil durum altyapı hizmetleri ABD’de, ADYM’lerde acil durum yönetimi için Standart Acil Durum Yönetimi Sistemleri kullanılmaktadır ABD’de, ADYM’lerde acil durum yönetimi için Standart Acil Durum Yönetimi Sistemleri kullanılmaktadır

29 Standart Acil Durum Yönetimi Sistemleri 1970’lerde, ABD’de, İtfaiyeler tarafından kullanılmaya başlanmış 1970’lerde, ABD’de, İtfaiyeler tarafından kullanılmaya başlanmış 1991’de Kaliforniya, Oakland’daki büyük yangından sonra, acil durum müdaheledeki yetersizlikler üzerine, SEMS (Standart Acil Durum Yönetimi Sistemleri) kabul edilmiş 1991’de Kaliforniya, Oakland’daki büyük yangından sonra, acil durum müdaheledeki yetersizlikler üzerine, SEMS (Standart Acil Durum Yönetimi Sistemleri) kabul edilmiş

30 Afet Anında Yetersizlikler Tanım gereği, beklenmeyen anda gerçekleşen afete sonradan müdahale edilmesi sonucu oluşan gecikme Tanım gereği, beklenmeyen anda gerçekleşen afete sonradan müdahale edilmesi sonucu oluşan gecikme Bilgi yetersizliği Bilgi yetersizliği Haberleşme hatlarının kesilmiş veya yetersiz oluşu Haberleşme hatlarının kesilmiş veya yetersiz oluşu Eğitimli personelin kaybı veya gecikmesi Eğitimli personelin kaybı veya gecikmesi Kaynak yetersizliği Kaynak yetersizliği

31 Standart Acil Durum Yönetimi Sistemleri Nedir? 1. Olay Komuta Sistemlerinin tüm seviyelerde kullanımı 2. Değişik seviyelerdeki birimler arası hiyerarşi ve koordinasyonun düzenlenmesi 3. Değişik kurumlar arasında koordinasyon 4. Değişik idari birimler arasında kaynakların paylaşımı 5. OASIS – uydu tabanlı bilgi sistemi

32 Standart Acil Durum Yönetimi Sistemleri Değişik seviyelerde acil durum yönetimi: 1. Saha 2. Kurumlar 3. İlçe ADYM 4. İl ADYM 5. Merkezi hükümet Bilgi akışı koordinasyon Kaynakların seferber edilmesi, kullanılması ve izlenmesi

33 3.1-DEPREM

34 Deprem Nedir ? Tanım : Tanım : “Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi sonucu açığa çıkan enerjinin jeolojik baskıya dayanamayıp kırılması ile dalgalar halinde yeryüzüne yayılmasına ya da yanardağların püskürme durumuna geçmesi nedeniyle oluşan sarsıntılara denir.” “Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi sonucu açığa çıkan enerjinin jeolojik baskıya dayanamayıp kırılması ile dalgalar halinde yeryüzüne yayılmasına ya da yanardağların püskürme durumuna geçmesi nedeniyle oluşan sarsıntılara denir.”

35 Binaları Doğru İnşa Etmek  YAP:  YAP: 1. Binanızın deprem yönetmeliğine göre inşa edildiğinden emin olun. 1. Binanızın deprem yönetmeliğine göre inşa edildiğinden emin olun. 2. Yer/zemin şartlarını bilin. 2. Yer/zemin şartlarını bilin. 3. Doğru miktar ve kalitede inşaat malzemesi kullanın. 3. Doğru miktar ve kalitede inşaat malzemesi kullanın. 4. İnşaatın eğitimli ve gözetim altındaki işçiler tarafından yapıldığından emin olun. 4. İnşaatın eğitimli ve gözetim altındaki işçiler tarafından yapıldığından emin olun. 5.Borular gibi yapısal olmayan unsurların esnek malzemeden olmasına ve sallantı sırasında hareket edebilmelerine dikkat edin. 5.Borular gibi yapısal olmayan unsurların esnek malzemeden olmasına ve sallantı sırasında hareket edebilmelerine dikkat edin.  YAPMA: 1. Binanızın tasarımını değiştirmeyin. 2. İzinsiz kat inşaa etmeyin. 3. Malzemeleri değiştirmeyin. 4. Binayı inşaa edildiğinden farklı bir amaç için kullanmayın.

36 Aile Afet Hazırlık Planı 1. Aile toplantısı yapın 2. Güvenli yerlerin tespit edilmesi 3. Çıkış Yollarının tespiti 4. Su ve Yiyecek hazırlanması 5. Tesisatların Kapatılması 6. Buluşma Noktaları 7. Önemli evrakların hazırlanması 8. Yatağınızın yanında fener,iş eldiveni ve ayakkabı bulundurun 9. İlk Yardım Seti hazırlayın 10. Bölge dışı bağlantı kişinin tespit edin 11. Bir depremden sonra asla ateş kullanmayın 12. Sağlıkla ilgili acil durumlar dışında telefonu kullanmayın!

37 HAYAT ÜÇGENİNİ OLUŞTURABİLECEĞİNİZ EŞYALARI VE BÖLGELERİ BELİRLEYİN.

38 TEHLİKELİ BÖLGELERİ EŞYALARI BELİRLEYİN, ÖNLEMLERİNİZİ ALIN SABİTLEYİN

39 YAŞAM DESTEK ÜNİTESİ HAZIRLAYIN... Aile kimlik bilgileri Aile kimlik bilgileri Su Su Enerji veren yiyecekler Enerji veren yiyecekler Pilli radyo ve yedek pilleri, Pilli radyo ve yedek pilleri, El feneri ve yedek pilleri, El feneri ve yedek pilleri, İlkyardım çantası, kitapçığı İlkyardım çantası, kitapçığı Kişilerin kullandıkları özel ilaçları, Kişilerin kullandıkları özel ilaçları, Mendil, tuvalet kağıdı Mendil, tuvalet kağıdı Bir miktar Para Bir miktar Para Çok amaçlı çakı Çok amaçlı çakı Battaniye, eldiven, giyecek, ayakkabı, Battaniye, eldiven, giyecek, ayakkabı, Bir kat giysi Bir kat giysi Kalem, kağıt Kalem, kağıt Uzun ip Uzun ip Düdük. Düdük.

40 AFET BİLGİ KARTI HAZIRLAYIN Afet bilgi kartı T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Kan Grubu : Şehir içi Telefon Bilgileri İsim: Tel:0 [ ] Şehirler Arası Telefon Bilgileri İsim: Tel:0 [ ] Özel bilgiler Düzenli Kullandığı ilaçlar İsim :doz : Allerjiler 1. Adres: 1 Buluşma Noktası: 1.

41  DEPREM SIRASINDA YAPMAMANIZ GEREKENLER Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşmayın. Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşmayın. Balkona çıkmayın. Balkona çıkmayın. Balkonlardan ya da pencerelerden atlamayın. Balkonlardan ya da pencerelerden atlamayın. Asansör kullanmayın. Asansör kullanmayın.

42 YARDIM ETMEK İÇİN YAPABİLECEĞİNİZ EN DOĞRU ŞEYLER: Kendi duygularınızı anlayın Kendi duygularınızı anlayın Başkalarıyla duygularınız hakkında konuşun Başkalarıyla duygularınız hakkında konuşun Yardım etmek isteyenlerin yardımlarını kabul edin Yardım etmek isteyenlerin yardımlarını kabul edin Yeterince dinlenin Yeterince dinlenin Bedensel faaliyetlere başlayın Bedensel faaliyetlere başlayın Birine sarılın, dokunmak her zaman yardımcı olur Birine sarılın, dokunmak her zaman yardımcı olur Gerçekten dinlemeyi öğrenin ve dinlediğinizi belli edin ancak sorunu sahiplenmeyin Gerçekten dinlemeyi öğrenin ve dinlediğinizi belli edin ancak sorunu sahiplenmeyin Başkalarının duygularını, onları değiştirmeye çalışmadan ”kabul edin Başkalarının duygularını, onları değiştirmeye çalışmadan ”kabul edin Çocuğunuza daha fazla zaman ayırın Çocuğunuza daha fazla zaman ayırın Başkalarına karşı hoşgörülü olun Başkalarına karşı hoşgörülü olun

43 DEPREM ÖNCESİNDE YAPILACAKLAR DEPREM ÖNCESİNDE YAPILACAKLAR Planlayın Planlayın Yaşadığınız / Bulunduğunuz mekanı inceleyin. Korunma için bulunacağınız yeri ve muhtemel kaçış yolunu belirleyin. Yaşadığınız / Bulunduğunuz mekanı inceleyin. Korunma için bulunacağınız yeri ve muhtemel kaçış yolunu belirleyin. Eğer bulunduğunuz noktadan kendinizi 10-15 saniye içinde bina dışına çıkartacak ve güvenli bir açık alana ulaştıracak pozisyonunuz varsa, bu yolu saptayın. (Bu yöntem sadece zemin ve 1. Katta olanlar için geçerlidir.) Eğer bulunduğunuz noktadan kendinizi 10-15 saniye içinde bina dışına çıkartacak ve güvenli bir açık alana ulaştıracak pozisyonunuz varsa, bu yolu saptayın. (Bu yöntem sadece zemin ve 1. Katta olanlar için geçerlidir.)

44 Rafların güvenli bir şekilde duvarlara asılı olduğundan emin olun, Rafların güvenli bir şekilde duvarlara asılı olduğundan emin olun, Büyük ve ağır nesnelerin alt raflara konduğundan emin olun, Büyük ve ağır nesnelerin alt raflara konduğundan emin olun, Şişeleri, camlar ve porselenleri alçak yerlere koyun, dolapların kapaklarını sıkıca mandallayın, Şişeleri, camlar ve porselenleri alçak yerlere koyun, dolapların kapaklarını sıkıca mandallayın, Resimler, aynalar vs. ağır nesneleri, koltuklardan ve insanların oturdukları yerlerden uzak yerlere asın, Resimler, aynalar vs. ağır nesneleri, koltuklardan ve insanların oturdukları yerlerden uzak yerlere asın, Bilgisayar vs. altlarına kaymayı önleyici lastik takozlar koyun, Bilgisayar vs. altlarına kaymayı önleyici lastik takozlar koyun, Tepede bulunan lambaları destekleyin, Tepede bulunan lambaları destekleyin, Hatalı elektrik teçhizatını onarın. Bunlar potansiyel yangın riskleridir. Bunun yanında esnek kablolar kullanmaya çalışın, Hatalı elektrik teçhizatını onarın. Bunlar potansiyel yangın riskleridir. Bunun yanında esnek kablolar kullanmaya çalışın, Yerdeki ve duvarlardaki çatlakları onarın. Eğer yapısal bozuklukların işaretleri varsa bir uzmanın görüşünü alın, Yerdeki ve duvarlardaki çatlakları onarın. Eğer yapısal bozuklukların işaretleri varsa bir uzmanın görüşünü alın, Yanıcı ve ev kimyasallarını ısıdan uzak tutun; güvenli bir dolapta saklayın. Yanıcı ve ev kimyasallarını ısıdan uzak tutun; güvenli bir dolapta saklayın. Yaşam ve Çalışma Alanlarının Doğal Afetlere Hazırlanması

45 Çalışma Alanlarında Tehlikelerden Önce Yapılacaklar İnsanlar önceliklidir. İnsanlar önceliklidir. Hayati kayıtları ve yüksek önem arz eden eşyaları taşıyın veya güvenli bir yere koyun, Hayati kayıtları ve yüksek önem arz eden eşyaları taşıyın veya güvenli bir yere koyun, Camları plastik malzemeler ile bant yardımı ile kapatın, Camları plastik malzemeler ile bant yardımı ile kapatın, Su, gaz ve elektrik kaynaklarının eğitimli kişiler tarafından kapatıldığını kontrol edin, Su, gaz ve elektrik kaynaklarının eğitimli kişiler tarafından kapatıldığını kontrol edin, Eşyaları camlardan uzak ve suyun erişemeyeceği yerlere taşıyın, Eşyaları camlardan uzak ve suyun erişemeyeceği yerlere taşıyın, Rafları, dolapları ve diğer eşyaları bantlar ile devrilmeyecek şekilde bağlayın, Rafları, dolapları ve diğer eşyaları bantlar ile devrilmeyecek şekilde bağlayın, Dış kullanım eşyalarını bina içinde güvenli bir yere koyun, Dış kullanım eşyalarını bina içinde güvenli bir yere koyun, Beraberinizde personel listesi, sigorta, finansal kayıtlar, envanter, acil durum planları, ve teçhizatını alın, Beraberinizde personel listesi, sigorta, finansal kayıtlar, envanter, acil durum planları, ve teçhizatını alın, Binaya geri dönüş sırasında giriş işlemlerinde yönlendirme yapması için bir personeli atayın. Binaya geri dönüş sırasında giriş işlemlerinde yönlendirme yapması için bir personeli atayın.

46 Yaşam ve Çalışma Alanlarında Güvenli Yerlerin Tespit Edilmesi Ağır masa ve sıraların altı (Metal bacaklı sağlam yapılı) Ağır masa ve sıraların altı (Metal bacaklı sağlam yapılı) Koridor içleri Koridor içleri Odaların ve kemerlerin köşeleri Odaların ve kemerlerin köşeleri Kırılabilecek camlardan, pencerelerden, aynalardan, resimlerden, yada üzerinize düşebilecek ağır kitaplıklardan ve mobilyalardan uzak yerler, Bina dışında güvenli yerleri belirleyin. Binalardan, ağaçlardan, telefon ve elektrik direklerinden, üst geçitlerden ve veya geçitlerinden uzak durun. Kırılabilecek camlardan, pencerelerden, aynalardan, resimlerden, yada üzerinize düşebilecek ağır kitaplıklardan ve mobilyalardan uzak yerler, Bina dışında güvenli yerleri belirleyin. Binalardan, ağaçlardan, telefon ve elektrik direklerinden, üst geçitlerden ve veya geçitlerinden uzak durun.

47 DEPREM SIRASINDA YAPILACAKLAR DEPREM SIRASINDA YAPILACAKLAR Uygulayın: Uygulayın: Deprem anında 10 –15 saniye içinde bulunduğunuz binayı terk edebiliyorsanız derhal kaçın, yoksa güvenli bir yer bulun. Deprem anında 10 –15 saniye içinde bulunduğunuz binayı terk edebiliyorsanız derhal kaçın, yoksa güvenli bir yer bulun. İlk sarsıntıyı hissettiğiniz anda sakin olun. Paniğe kapılmayın. Panik sağlıklı düşünmenizi engelleyecek, hatalı, bilinç dışı hareket etmenize yol açacaktır. Bilinçli düşünebilmek, hazırlıklarınızı felaket anında değil, daha önce yapmanıza ve planlamanıza bağlıdır. İlk sarsıntıyı hissettiğiniz anda sakin olun. Paniğe kapılmayın. Panik sağlıklı düşünmenizi engelleyecek, hatalı, bilinç dışı hareket etmenize yol açacaktır. Bilinçli düşünebilmek, hazırlıklarınızı felaket anında değil, daha önce yapmanıza ve planlamanıza bağlıdır. Eğer binayı terk edemiyorsanız, daha önce belirlediğiniz yaşam üçgeni alanına gidin ve yan yatarak cenin pozisyonunu alın. Eğer binayı terk edemiyorsanız, daha önce belirlediğiniz yaşam üçgeni alanına gidin ve yan yatarak cenin pozisyonunu alın. Kesinlikle oradan oraya koşmayın ve ayakta durmayın. Kesinlikle oradan oraya koşmayın ve ayakta durmayın.

48 Kapalı Yerdeyseniz; Sakin olun, Sakin olun, İçerde kalın, bina dışına koşmayın, İçerde kalın, bina dışına koşmayın, Asansör ve merdiveni kullanmayın, ilk tehlike arz eden yerlerdir, Asansör ve merdiveni kullanmayın, ilk tehlike arz eden yerlerdir, Masa benzeri sağlam bir koruyucunun altına girin (bina ve oda içindeki en güvenli yer tespit edilmeli ve bilinmelidir), Masa benzeri sağlam bir koruyucunun altına girin (bina ve oda içindeki en güvenli yer tespit edilmeli ve bilinmelidir), Başınızı saklayın ve hareket etmeyin, Başınızı saklayın ve hareket etmeyin, Yüksekliği 1.5 m.’yi geçmeyen (üstü boş sağlam sabit tezgah vs.) bir cismin yanına anne karnındaymış gibi yatın, hayat üçgeninin oluşma ihtimali kuvvet kazanır. Yüksekliği 1.5 m.’yi geçmeyen (üstü boş sağlam sabit tezgah vs.) bir cismin yanına anne karnındaymış gibi yatın, hayat üçgeninin oluşma ihtimali kuvvet kazanır. Pencere ve cam eşyalardan uzak durun, Pencere ve cam eşyalardan uzak durun, Kayabilecek veya devrilebilecek kütüphane, dolap ve diğer eşya ve malzemeden uzak durun, Kayabilecek veya devrilebilecek kütüphane, dolap ve diğer eşya ve malzemeden uzak durun, Hissettiğinizde “DEPREM” diye bağırın ve herkes emniyetli bir şekilde önceden tespit edilen yerlere gitmeli, Hissettiğinizde “DEPREM” diye bağırın ve herkes emniyetli bir şekilde önceden tespit edilen yerlere gitmeli, İkinci deprem tekrarlayabilir bu nedenle sakin olun, İkinci deprem tekrarlayabilir bu nedenle sakin olun, Telefonları çok acil durumlar haricinde kullanmayın Telefonları çok acil durumlar haricinde kullanmayın

49 DEPREM SONRASINDA YAPILACAKLAR Muhtemel bir depreme karşı hazırlık, sallanmalar bittikten sonra meydana gelen şoklar, yangınlar ve çok yıkıcı hasarlar söz konusu olduğunda ne yapmak ve ne yapmamak gerektiğini içerir. Sözü geçen tehlikelere karşı soğukkanlı olun, sakin davranın. Öncelikle, hayatı tehdit eden durumları dikkate alın. Unutmayın ki, 72 saatten uzun bir süre yalnız başınıza kalabilirsiniz. Muhtemel bir depreme karşı hazırlık, sallanmalar bittikten sonra meydana gelen şoklar, yangınlar ve çok yıkıcı hasarlar söz konusu olduğunda ne yapmak ve ne yapmamak gerektiğini içerir. Sözü geçen tehlikelere karşı soğukkanlı olun, sakin davranın. Öncelikle, hayatı tehdit eden durumları dikkate alın. Unutmayın ki, 72 saatten uzun bir süre yalnız başınıza kalabilirsiniz.

50 Deprem Sonrasında Artçı Depremlere Hazırlıklı Olma Ana depremden daha hafif şiddette de olsa, artçı depremler ek zarar meydana getirir ve zarar görmüş yapıların tamamen çökmesine neden olabilir. Artçı depremler; depremden sonra ilk saatlerde, günlerde, haftalarda hatta aylarda meydana gelebilir. Ana depremden daha hafif şiddette de olsa, artçı depremler ek zarar meydana getirir ve zarar görmüş yapıların tamamen çökmesine neden olabilir. Artçı depremler; depremden sonra ilk saatlerde, günlerde, haftalarda hatta aylarda meydana gelebilir.

51 Yaralı ve enkaz altındaki insanlara yardımcı olun, Yaralı ve enkaz altındaki insanlara yardımcı olun, Uygun olan her yerde ilkyardım yapın, Uygun olan her yerde ilkyardım yapın, Ciddi bir şekilde yaralanmış kişileri, daha fazla yaralanmalarına neden olmamak için heraket ettirmeyin, Ciddi bir şekilde yaralanmış kişileri, daha fazla yaralanmalarına neden olmamak için heraket ettirmeyin, Yardım için telefon edin, Yardım için telefon edin, Zara görmüş binaların dışında ve uzak bir yerde durun, Yetkililer güvenli olduğunu söylemedikçe binalara dönmeyin, Zara görmüş binaların dışında ve uzak bir yerde durun, Yetkililer güvenli olduğunu söylemedikçe binalara dönmeyin, Telefonu sadece acil ihtiyaç durumunda kullanın, Telefonu sadece acil ihtiyaç durumunda kullanın, Acil Durumda Dikkat Edilecek Hususlar Acil Durumda Dikkat Edilecek Hususlar Dağılan ilaçları, beyazlatıcıları, gazı ya da yanıcı sıvıları temizlemeye çalışın, Dağılan ilaçları, beyazlatıcıları, gazı ya da yanıcı sıvıları temizlemeye çalışın, Gaz yada diğer kimyasalların kokusunu aldığınız alanları terk edin, Gaz yada diğer kimyasalların kokusunu aldığınız alanları terk edin, Klozet ve dolapların kapaklarını dikkatle açın, Klozet ve dolapların kapaklarını dikkatle açın, Zarar durumunda bacaların tüm uzunluklarını kontrol edin. Fark edilmeyen zarar, bir yangına neden olabilir. Zarar durumunda bacaların tüm uzunluklarını kontrol edin. Fark edilmeyen zarar, bir yangına neden olabilir.

52 3.2.-YANGIN

53 YANGIN NEDİR? Yararlanmak amacı ile yakılan ateş dışında oluşan ve denetlenemeyen yanma olayına denir.

54 YANGINA YAKALANIRSANIZ Duman ateşten daha öldürücüdür! Duman ateşten daha öldürücüdür! Hemen yere yakın bir pozisyon alın. Hemen yere yakın bir pozisyon alın. Yüzünüzü ıslak bir havlu ile örtün. Yüzünüzü ıslak bir havlu ile örtün. Güvenli bir çıkış noktasına doğru sürünerek ilerleyin. Güvenli bir çıkış noktasına doğru sürünerek ilerleyin. Sıcak olan bir kapıyı açmayın. Sıcak olan bir kapıyı açmayın. Eğer bir yerde kapalı kalırsanız, kapıyı kapatın ve kapının altını ıslak bezlerle tıkayın. Eğer bir yerde kapalı kalırsanız, kapıyı kapatın ve kapının altını ıslak bezlerle tıkayın. Sizinle çıkış arasındaki yangın küçükse, hızla çıkışa doğru gidin. Sizinle çıkış arasındaki yangın küçükse, hızla çıkışa doğru gidin. Eğer giysinizin tutuştuğunu fark ederseniz, Eğer giysinizin tutuştuğunu fark ederseniz, Yardım istemek için bağırın. Yardım istemek için bağırın.

55 DUR, YAT, YUVARLAN! Dur: Koşarsanız havadaki oksijen alevlerin artmasına neden olacaktır. Dur: Koşarsanız havadaki oksijen alevlerin artmasına neden olacaktır. Yat: Ayakta durursanız alevler hızla hayati organlarınıza doğru yükselecektir. Yat: Ayakta durursanız alevler hızla hayati organlarınıza doğru yükselecektir. Yuvarlan: Ateşi söndürmek için yerde yuvarlanın. Yuvarlan: Ateşi söndürmek için yerde yuvarlanın. Eğer başka birinin tutuştuğunu görürseniz o kişiyi durdurun, yere yatırın ve yuvarlayın. Eğer başka birinin tutuştuğunu görürseniz o kişiyi durdurun, yere yatırın ve yuvarlayın.

56 YANGIN SÖNDÜRÜCÜNÜN BÖLÜMLERİ 1. Basınç saati: Yangın söndürücüde yeterli basınç olup olmadığını gösterir. 1. Basınç saati: Yangın söndürücüde yeterli basınç olup olmadığını gösterir. 2. Pim: Yangın söndürücü kullanılmadan önce çekilip çıkartılmalıdır. 2. Pim: Yangın söndürücü kullanılmadan önce çekilip çıkartılmalıdır. 3. Hortum başı: Yangının kaynağına doğrultulmalıdır. 3. Hortum başı: Yangının kaynağına doğrultulmalıdır. 4. Hortum: Esnek, kaliteli ve kullanılması kolay olmalıdır. 4. Hortum: Esnek, kaliteli ve kullanılması kolay olmalıdır. 5. Etiket: Yangın söndürücünün hangi tür yangınlar için olduğunu ve nasıl kullanılacağını gösterir. ( A-B-C ) 5. Etiket: Yangın söndürücünün hangi tür yangınlar için olduğunu ve nasıl kullanılacağını gösterir. ( A-B-C ) 6. Tarih etiketi: Son kullanım tarihini gösterir. 6. Tarih etiketi: Son kullanım tarihini gösterir.

57 B. YANGIN ÇEŞİTLERİ: A Sınıfı Yangınlar: Katı madde yangınlarıdır. Soğutma ve yanıcı maddenin uzaklaştırılması ile söndürülebilir. A Sınıfı Yangınlar: Katı madde yangınlarıdır. Soğutma ve yanıcı maddenin uzaklaştırılması ile söndürülebilir. B Sınıfı Yangınlar: Yanabilen sıvılar bu sınıfa girer.Soğutma (sis halinde su) ve boğma (Karbondioksit, köpük ve kurur kimyevi toz) ile söndürülebilir. B Sınıfı Yangınlar: Yanabilen sıvılar bu sınıfa girer.Soğutma (sis halinde su) ve boğma (Karbondioksit, köpük ve kurur kimyevi toz) ile söndürülebilir. C Sınıfı Yangınlar: Likit petrol gazı, hava gazı, hidrojen gibi yanabilen çeşitli gazların yanması ile oluşan yangınlardır. Kuru kimyevi toz, halon, 1301 ve halon 1211 kullanarak söndürülebilir. C Sınıfı Yangınlar: Likit petrol gazı, hava gazı, hidrojen gibi yanabilen çeşitli gazların yanması ile oluşan yangınlardır. Kuru kimyevi toz, halon, 1301 ve halon 1211 kullanarak söndürülebilir. D Sınıfı Yangınlar: Yanabilen hafif metallerin ve alaşımların (Mağnezyum, Lityum, Sodyum, Seryum gibi) yanmasıyla meydana gelen yangınlardır. Kuru kimyevi tozlar bu yangınları söndürmede kullanılırlar. Elektrik donanımlarının yanmasıyla oluşan yangınları ayrı bir sınıf içinde değerlendirmeyip C sınıfı yangınların içerisinde inceleyebiliriz. Elektrik akımı kesilerek müdahale edilmeli ve kuru kimyevi toz kullanılmalıdır. D Sınıfı Yangınlar: Yanabilen hafif metallerin ve alaşımların (Mağnezyum, Lityum, Sodyum, Seryum gibi) yanmasıyla meydana gelen yangınlardır. Kuru kimyevi tozlar bu yangınları söndürmede kullanılırlar. Elektrik donanımlarının yanmasıyla oluşan yangınları ayrı bir sınıf içinde değerlendirmeyip C sınıfı yangınların içerisinde inceleyebiliriz. Elektrik akımı kesilerek müdahale edilmeli ve kuru kimyevi toz kullanılmalıdır.

58

59  Elektrik Sebepli Yangınlar : Elektrik akım kaçağının etrafa yayılması ve elektrik çarpması kazalarının meydana gelmesine neden olan yangınlardır.

60 En iyi yangın söndürme yöntemi Tedbir Almaktır.

61 YANGIN SEBEPLERİ-1 1-İHMAL 2-TEDBİRSİZLİK 3-EMİR VE TALİMATLARA AYKIRI HAREKET 4-BİLGİSİZLİK

62 YANGIN SEBEPLERİ-2 5-KAZALAR 6-SABOTAJ 7-SİRAYET 8-TABİİ OLAYLAR

63 YANGINI BAŞLATAN ETKENLER  Sigara ve kibrit.  Soba ve bacalar.  Elektrik.  Bazı kimyasal karışımlar. Örnek : Asitle su karışımı, yanıcılarla tutuşturucuların karışımı.  Kıvılcımlar.  Doğal etkenler.

64 LPG ÖZELLİKLERİ NELERDİR? * LPG,ham petrolün rafinerilerde damıtılmasından ya da doğalgaz yataklarından elde edilir. LPG,ham petrolün rafinerilerde damıtılmasından ya da doğalgaz yataklarından elde edilir. Hava ile karıştırılmadıkça yanmazlar Hava ile karıştırılmadıkça yanmazlar Renksiz ve kokusuzdur Renksiz ve kokusuzdur Herhangi bir kaçak olması durumunda kolayca tanınabilmesi için özel olarak kokulandırılmıştır. ( kerih esansı ) Herhangi bir kaçak olması durumunda kolayca tanınabilmesi için özel olarak kokulandırılmıştır. ( kerih esansı ) LPG zehirleyici etkisi olmayan bir maddedir. LPG zehirleyici etkisi olmayan bir maddedir. LPG gaz halindeyken havanın iki kadar ağırdır LPG gaz halindeyken havanın iki kadar ağırdır Oda sıcaklığında ( 20 0C ) gaz halinde olan LPG, tüplerde basınç altında sıvı haldedir. Oda sıcaklığında ( 20 0C ) gaz halinde olan LPG, tüplerde basınç altında sıvı haldedir. Tüplerin vanası açıldığında atmosfere çıkan LPG daima gaz halindedir. Tüplerin vanası açıldığında atmosfere çıkan LPG daima gaz halindedir. * İpragaz bay yanlış bay doğru kitapçığından alınmıştır.

65 Yangın Algılama Sistemi Tüm fabrika içine monte edilmiş olan Yangın algılama sensörleri; Duman dedektörleri Beam dedektörler Isı dedektörleri Acil durum butonları vasıtasıyla yangının çıkış aşamasında noktasal olarak tespitini sağlayan sistem

66 Yangın algılama Sensörleri Herhangi bir noktada çıkan yangın sonucu yangın öncesi çıkan dumanı algılayarak Güvenlikte bulunan panele sinyal gönderip alarm sitemini harekete geçirir. Herhangi bir noktada çıkan yangın sonucu yangın öncesi çıkan dumanı algılayarak Güvenlikte bulunan panele sinyal gönderip alarm sitemini harekete geçirir. Duman DedektörleriBeam Dedektörler

67 Yangın algılama Sensörleri Acil Durum Butonları Oluşan acil durumun güvenlik birimine ve diğer birimlere ve tüm çalışanlara bildirilmesi Oluşan acil durumun güvenlik birimine ve diğer birimlere ve tüm çalışanlara bildirilmesi

68 Yangın Söndürme Sistemleri Yangın Söndürme Cihazları Fabrikanın çeşitli bölgelerinde bulunduğu yere göre kuru kimyevi toz, karbondioksit ve köpük içeren 6 kg-50 kg arası kapasiteli cihazlardır. Bu Cihazların kullanımını yangın söndürme ekibi eğitimi kapsamındadır. Bu konuda eğitim almış yangını ilk gören kişi tarafından kullanılarak yangının büyümesi engellenir ve acil durum butonları vasıtasıyla ilgili bildirim yapılır.

69 Yangın Söndürme Sistemleri Sulu söndürme sistemi Sulu söndürme sistemi İki farklı sistemden oluşur 1.Yangın dolapları ; Yangın pompaları tarafında gönderilen basınçlı suyun hortum vasıtasıyla yangının söndürülmesinde kullanılır. Hortum uzunlukları 20 m dir. Dolaplarda ayrıca 6 kg lık yangın söndürme cihazı vardır.

70 1.Sprinkler sistemi; Yangın kimsenin olmadığı anda çıkarsa tüm tesiste bulunan ve yangın tesisatına bağlı nozullar vasıtasıyla yangının çıktığı bölgeye basınçlı su fışkırtarak söndürmeyi sağlar. SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

71 Yangın Söndürme Sistemleri Sulu söndürme sistemi ve Dağıtım merkezi Sulu söndürme sistemi ve Dağıtım merkezi

72 Temmuz-08 Acil Durum Ekipleri ve Organizasyonu Acil Durum meydana geldiğinde herhangi bir komut almaksızın çalışabilecek durumda eğitilmekteler. Acil Durum meydana geldiğinde herhangi bir komut almaksızın çalışabilecek durumda eğitilmekteler. Tesis dışı ve hayati risk tespiti yapılması durumunda organizasyon başkanı tarafından verilen alarm ile görev yaparlar. Tesis dışı ve hayati risk tespiti yapılması durumunda organizasyon başkanı tarafından verilen alarm ile görev yaparlar. Sivil Savunma Müdürlüğünce verilen emir doğrultusunda da görev yapabilirler. Sivil Savunma Müdürlüğünce verilen emir doğrultusunda da görev yapabilirler.

73 Yangın İstasyonu Bu istasyonda sadece bu konuda eğitim almış kişilerce kullanılabilecek malzemeler vardır. Eğitimsiz kişilerin kullanması ölümlere yol açabilir. Bu istasyonda sadece bu konuda eğitim almış kişilerce kullanılabilecek malzemeler vardır. Eğitimsiz kişilerin kullanması ölümlere yol açabilir.

74 3.3-SABOTAJDA ACİL DURUM YÖNETİMİ

75 SABOTAJ Çalışma alanına dışarıdan, kişiler tarafından yapılan etkiler yada patlayıcı maddelerle saldırı düzenlenmesidir.

76 Sabotaj İçin Alınması Gereken Önlemeler Çalışma alanına giriş çıkışların kontrol edilmesi ve giriş çıkış yapan kişi ve araçların kontrol edilmesi Çalışma alanına giriş çıkışların kontrol edilmesi ve giriş çıkış yapan kişi ve araçların kontrol edilmesi Çalışma ortamının iyi bir şekilde korunaklı olması ve güvenlik önlemlerinin iyi şekilde yapılması Çalışma ortamının iyi bir şekilde korunaklı olması ve güvenlik önlemlerinin iyi şekilde yapılması Çalışma alanı içerisinde bulunan yanıcı ve patlayıcı maddelerin korunaklı hale getirilmesi mümkünse çalışma ortamında depo edilmemesi Çalışma alanı içerisinde bulunan yanıcı ve patlayıcı maddelerin korunaklı hale getirilmesi mümkünse çalışma ortamında depo edilmemesi Çalışma ortamı içerisindeki depo ve benzeri yerlerin yol ve duvar kenarlarına inşa edilmemesi, çalışma ortamının orta taraflarına inşa edilmesi Çalışma ortamı içerisindeki depo ve benzeri yerlerin yol ve duvar kenarlarına inşa edilmemesi, çalışma ortamının orta taraflarına inşa edilmesi

77 SABOTAJ

78 SABOTAJ Çalışma alanına dışarıdan, kişiler tarafından yapılan etkiler yada patlayıcı maddelerle saldırı düzenlenmesidir.

79 Sabotaj İçin Alınması Gereken Önlemeler Çalışma alanına giriş çıkışların kontrol edilmesi ve giriş çıkış yapan kişi ve araçların kontrol edilmesi Çalışma alanına giriş çıkışların kontrol edilmesi ve giriş çıkış yapan kişi ve araçların kontrol edilmesi Çalışma ortamının iyi bir şekilde korunaklı olması ve güvenlik önlemlerinin iyi şekilde yapılması Çalışma ortamının iyi bir şekilde korunaklı olması ve güvenlik önlemlerinin iyi şekilde yapılması Çalışma alanı içerisinde bulunan yanıcı ve patlayıcı maddelerin korunaklı hale getirilmesi mümkünse çalışma ortamında depo edilmemesi Çalışma alanı içerisinde bulunan yanıcı ve patlayıcı maddelerin korunaklı hale getirilmesi mümkünse çalışma ortamında depo edilmemesi Çalışma ortamı içerisindeki depo ve benzeri yerlerin yol ve duvar kenarlarına inşa edilmemesi, çalışma ortamının orta taraflarına inşa edilmesi Çalışma ortamı içerisindeki depo ve benzeri yerlerin yol ve duvar kenarlarına inşa edilmemesi, çalışma ortamının orta taraflarına inşa edilmesi

80 3.4.-SEL

81 ANİ BİR SEL SIRASINDA; Evin dışında bulunuyorsanız, hemen yüksek bir yere çıkın. Su yatağı veya çukur bölgeleri hemen terk edin. Sel bölgesini hemen terk etmelisiniz. Asla suda karşıdan karşıya geçmeye çalışmayın. Sel sırasında arabanızdaysanız asla su ile kaplı yoldan gitmeye çalışmayın (Ani sellerin meydana getirdiği ölümlerin yarısı araba ile ilişkili olduğundan asla sel sularının bulunduğu bölgelerde araba kullanılmamalıdır.) ilişkili olduğundan asla sel sularının bulunduğu bölgelerde araba kullanılmamalıdır.) Arabanızda herhangi bir arıza oluştuysa hemen terk ederek yüksek bir yere çıkın( Yollar akan sular tarafından doldurulacağı için eğer arabanız 60 cm yükseklikteki hareket eden suda kalmışsa su onu kaldırıp sürükleyebilecektir.) Arabanızda herhangi bir arıza oluştuysa hemen terk ederek yüksek bir yere çıkın( Yollar akan sular tarafından doldurulacağı için eğer arabanız 60 cm yükseklikteki hareket eden suda kalmışsa su onu kaldırıp sürükleyebilecektir.)

82 SU BASKINI / SEL’DEN ÖNCE YAPILACAKLAR Eğer uzun bir zamandır yoğun bir şekilde yağmur yağıyorsa, bir sele hazırlıklı olmak gerekir. Seller toprağın suya doymasından sonra meydana gelir, Acil durum bilgisi için taşınabilir, pilli bir radyo bulundurun, Eğer uzun bir zamandır yoğun bir şekilde yağmur yağıyorsa, bir sele hazırlıklı olmak gerekir. Seller toprağın suya doymasından sonra meydana gelir, Acil durum bilgisi için taşınabilir, pilli bir radyo bulundurun, Olası sel durumlarında eğer aracınızı durduracaksanız, nehir kenarlarından uzak yerlere bırakmaya çalışın. Sel suları hızla yükselip aracınızı sürükleyebilir, Olası sel durumlarında eğer aracınızı durduracaksanız, nehir kenarlarından uzak yerlere bırakmaya çalışın. Sel suları hızla yükselip aracınızı sürükleyebilir, Su kanallarına yakın yerlerde bulunuyorsanız, mesafenin sizi yanıltmasına izin vermeyin. Baraj yıkılmaları yada ani başlayan bir yağmur, kanallarda bulunan suyun taşmasına ve o alana ani bir sel baskınına neden olabilir, Su kanallarına yakın yerlerde bulunuyorsanız, mesafenin sizi yanıltmasına izin vermeyin. Baraj yıkılmaları yada ani başlayan bir yağmur, kanallarda bulunan suyun taşmasına ve o alana ani bir sel baskınına neden olabilir, Acil Durumda Dikkat Edilecek Hususlar Acil Durumda Dikkat Edilecek Hususlar Eğer yerel otoriteler tarafından uyarılmış iseniz; tüm güç kaynaklarını kapatın. Gaz vanasını kapatın. Eğer yerel otoriteler tarafından uyarılmış iseniz; tüm güç kaynaklarını kapatın. Gaz vanasını kapatın. Sigorta poliçelerini, dokümanları ve diğer değerli evrakları güvenli bir kutuda saklayın. Bu dokümanlara hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmanız gerekebilir. Sel sırasında en az hasara uğrayacak şekilde, güvenli bir yerde saklayın. Sigorta poliçelerini, dokümanları ve diğer değerli evrakları güvenli bir kutuda saklayın. Bu dokümanlara hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmanız gerekebilir. Sel sırasında en az hasara uğrayacak şekilde, güvenli bir yerde saklayın.

83 SU BASKINI / SEL SIRASINDA YAPILACAKLAR  Eğer selle karşı karşıya kalırsanız, hemen yolunuzu değiştirip farklı bir yoldan gitmeye çalışın.  Sel basmış yerlerden uzak durun.,  Suyun içinde yürümeye, yüzmeye, araba kullanmaya yada oyun oynamaya çalışmayın.  Sel basan bölgelerde yılanlara dikkat edin.  Sel basmış alanda, akarsu ve nehir yataklarından uzak durun.  Yükselen suların, pis su çıkışlarının, hendeklerin yanında durmayın.  Sel suları ile temas etmiş tüm yiyeceklerinizi atın.  Eğer dışarıda iseniz, yüksek bir yere tırmanın,  Suyun derinliğini kesin olarak bilemezsiniz.alçak yerlerde ve köprülerde sele dikkat edin,

84 SU BASKINI / SELDEN SONRA YAPILACAKLAR  En yakın sağlık kuruluşunda muayeneden geçin.  Felaket bölgelerinden kaçının.  Sular çekilse de tehlikeler geçmemiş olabilir. Yerel yayınları dinlemeye devam edin.  Binaların çevresinde hala sel suları mevcutsa binadan uzak durun.  Hasar görmüş su borularını, gaz ve elektrik hatlarını ilgili yetkililere bildirin.  Binaların içinde sigara içmekten kaçının.  Yangın hasarlarını kontrol edin. Gaz kaçağı olabilir, elektrik sisteminde kısa devreler olabilir.

85 Gaz kaçaklarını araştırın.. Gaz kaçaklarını araştırın.. Elektrik sisteminin hasarını araştırın. Elektrik sisteminin hasarını araştırın. Su ve lağım borularını kontrol edin... Su ve lağım borularını kontrol edin... Gevşek sıva, duvar ve tavanları kontrol edin. Gevşek sıva, duvar ve tavanları kontrol edin. Sigorta kanıt işlemleri için bina ve diğer yapılarının fotoğraflarını çekin. Sigorta kanıt işlemleri için bina ve diğer yapılarının fotoğraflarını çekin.

86 3.5-KİMYASALLAR

87 !!! TEHLİKE İŞARETLERİ !!! Kimyasal malzemenin tehlikesini ve alınması gereken önlemleri açıklar. AŞINDIRICI (C) TAHRİŞ EDİCİ (X i ) ZARARLI (Xn) KOLAY ALEVLENEBİLİR (F) OKSİTLEYİCİ (O) GENEL İLKYARDIM KURALLARI: SOLUNMA: Temiz havaya çıkın. Şikayetlerin devam etmesi halinde İşyeri hekimine başvurun DERİ İLE TEMASTA: Kirlenen giysiyi çıkarın, bol su ve sabunla deriyi yıkayın. Tahriş geçmiyorsa İşyeri hekimine başvurun. GÖZE TEMASTA: Gözünüzü bol su ile yaklaşık 15 dk.yıkanmalıdır. Tahriş geçmiyorsa İşyeri hekimine başvurulmalıdır. YUTULURSA: Su için, ağzınızı bol su ile çalkalayın. Kusmamaya çalışın. İşyeri hekimine başvurun TAHRİŞ EDİCİ () ÇEVREYE ZARARLI (Xn) KİMYASAL MALZEMELERLE ÇALIŞMA

88 AŞINDIRICI TAHRİŞ EDİCİ ZARARLI KOLAY ALEVLENEBİLİR OKSİTLEYİCİ Yanıklara veya ciddi yanıklara sebep olur. Ne yapılmalı? Buharı solumayın, koruyucu giysi olsa dahi cilt ve göz ile temasından sakının, Buharı solumayın, koruyucu giysi olsa dahi cilt ve göz ile temasından sakının, Koruyucu ekipman giyin! Koruyucu ekipman giyin! Göz, cilt ve solunum sistemini tahriş edici etkidedir. Ne yapılmalı? Buharı solumayın. Buharı solumayın. Cilt,göz veya mukoza membranı ile temasından sakının. Cilt,göz veya mukoza membranı ile temasından sakının. Koruyucu ekipman giyin! Koruyucu ekipman giyin! Uzun süre solunduğunda önemli sağlık problemleri oluşturur. Uzun süre solunduğunda önemli sağlık problemleri oluşturur. Solunduğunda, dokunulduğunda ve yutulduğunda zararlıdır. Solunduğunda, dokunulduğunda ve yutulduğunda zararlıdır. Ne yapılmalı? Temas etmeyin, solumayın ve yutmayın! Temas etmeyin, solumayın ve yutmayın! Başağrısı ve şikayet devam ederse doktora gidin! Başağrısı ve şikayet devam ederse doktora gidin! Koruyucu ekipman giyin! Koruyucu ekipman giyin! Etiketi veya MSDS’i doktora gösterin! Etiketi veya MSDS’i doktora gösterin! Açık alev kaynakları, parlayan maddeler veya kor halinde kül ile teması halinde alevlenebilir. Açık alev kaynakları, parlayan maddeler veya kor halinde kül ile teması halinde alevlenebilir. Buharları gözükmez ve zemine yayılır. Buharları gözükmez ve zemine yayılır. Durgun elektrik veya kıvılcımla alevlenebilir. Durgun elektrik veya kıvılcımla alevlenebilir. Ne yapılmalı? Yüksek yangın ve patlama tehlikesi vardır. Yüksek yangın ve patlama tehlikesi vardır. Sigara içmek, açık alev, kıvılcım oluşumu engellenmelidir! Sigara içmek, açık alev, kıvılcım oluşumu engellenmelidir! Çalışma alanları havalandırılmalıdır! Çalışma alanları havalandırılmalıdır! Özellikle yağ, motor yağı, kağıt, tahta gibi maddelerin yanışını alevlendirir/oksijen açığa çıkarır. Özellikle yağ, motor yağı, kağıt, tahta gibi maddelerin yanışını alevlendirir/oksijen açığa çıkarır. Isınınca yüksek basınç oluşur. Isınınca yüksek basınç oluşur. Patlama tehlikesi vardır. Patlama tehlikesi vardır. Ne yapılmalı? Yanıcı maddelerle temasını engelleyin! Yanıcı maddelerle temasını engelleyin! Ambalaj atıklarını özel alanlarda toplayın! Ambalaj atıklarını özel alanlarda toplayın! Dökülme varsa ayrı bir şekilde imha edin! Dökülme varsa ayrı bir şekilde imha edin! Koruyucu ekipman giyin! Koruyucu ekipman giyin! !!! TEHLİKE İŞARETLERİ !!! Kimyasal malzemenin tehlikesini ve alınması gereken önlemleri açıklar.

89 İKM-02 4-Acil Durumlarda Risk Analizleri Nasıl Yürütülmektedir? (Sürekli takip çok önemli...) Risk Tespiti yapılacak Alan : Risk Tespiti yapılacak Alan : Kısım Yöneticileri Kısım Yöneticileri İş Sağlığı ve İş Güvenliği Danışmanı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Danışmanı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurul Üyesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurul Üyesi İş Yeri Hekimi ile birlikte gezilerek riskler tesbit edilmektedir. İş Yeri Hekimi ile birlikte gezilerek riskler tesbit edilmektedir. Proje’de ve kendisine bağlı diğer merkezi birimlerin denetimi bu kapsama girmektedir. Proje’de ve kendisine bağlı diğer merkezi birimlerin denetimi bu kapsama girmektedir. Risklerin kayıt altına alınması. Sorumlunun belirlenmesi Çözüm önerileri. Risklerin takibi. Risklerin takip edilmesinin temini.

90 Temmuz -08 Risk Analizi Tarifi

91 İKM-08 Acil Durum İletişim Rehberi  Acil Durum Kurulu üyelerine verilmiştir.  Dahili, Telefonlar, Cep Telefonları ve Ev Telefonları yer almaktadır.  Diğer Yüzünde de Dış Destek numaraları mevcuttur.  Ayrıca Profesyonel Kurtarma Görevlileri için de hazırlanmıştır. ADI SOYADI BÖLÜMÜBUL.TİM EV ADRESİ SEMTTEL 1 GÖKHAN KÖKSEL PRESHANE SİVİL S. EYÜPSULTAN CAD. EKŞİK CAMİ SOK. NO:1 SAMANDIRA 0 216.311.49.54 0 535 742 82 85 2 SÜLEYMAN VAROL END.DEPO SİVİL S. YUKARI ERİKLİ PINAR MAH VEYSEL KARANİ MAH. FİDE SOK NO 64 SAMANDIRA0216.398.64.21 3 RIDVAN ÖNDER RIDVAN ÖNDER ÜRÜN D. SİVİL S FATİH BULVARI ZİYA ÜLHAK CAD. ÖNDER AP. NO 10 D2 SULTANBEYLİ0216.419.15.73 4 FATİH ÇAVDAR GÜVENLİK SİVİL S. BATTALGAZİ MAH.KEKLİKSOK. NO 10/3 SULTANBEYLİ 0216.592 17 69 5 PINAR OĞUZ GÜVENLİK İLK.YAR D KIZILAY BULVARI YEŞİLKÖŞK SOK.DOĞRU YOL APT.NO:3 D:1 KARTAL0216.387.51.83 6 TACETTİN İNCEDERE İ.K.M SİVİL S ABDURAHMAN GAZİ MAH KARAMANOĞLU CAD. MURŞİT SOK NO 14 SAMANDIRA0216.311.23.21 7 CEMİL ELMAS İ.K.M SİVİL S YAVUZ SELİM MAH.ŞALGAMLI CAD. NO 189 SULTANBEYLİ0216.497.16.11 8 OLCAY UZUNER İ.K.M SİVİL S. GÜMÜŞPINAR MAH. VİŞNELİ SOĞANLIK KARTAL0216.309.61.92 9 ERCAN BİLEN ERCAN BİLENMONTAJ SİVİL S. YAVUZ SELİM MAH.SERAPCAD.KINALI SOK.NO 2 SULTANBEYLİ0216.497.10.71 10 MAHİR BAY PRESHANE SİVİL S HAMİDİYE MAH. EYYÜBİ CAD.YAŞAR DOĞU SOK NO 22 SULTANBEYLİ0216.487.02.77 11 HASAN ÜNAL END.DEPOYANGIN ADİL MAH.VAHDET CAD.VAHDET CAD. MÜRŞİT SOK.NO:5 SULTANBEYLİ0216-592-62-45 12 FİKRET ÖZTEKİN PRESHANEYANGIN OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. SAMANDIRA 0216 561 12 06 13 FATİH YILMAZ PRESHANEYANGIN BATTALGAZİ MAH. SELÇUKHAN CAD.SIDDIK SOK.NO:12 SULTANBEYLİ 0 542 566 29 32 14 YAVUZ ÇİMEN PRESHANEYANGIN VEYSEL KARANİ MAH.YAVUZSELİM CAD.NO:19 SAMANDIRA0216-419-66-90 15 YILMAZ KÖSEOĞLU PRESHANEYANGIN BATTALGAZİ MAH.YILDIRIM CAD ÇİLEKEŞ SOK.NO:10 SULTANBEYLİ0216-592-27-37 16 HALİL SEVİNÇ ÜRÜN D. YANGIN ABDURRAHMAN GAZİ MAH.FATİH BULVARI SANCAK ÇIKMAZI NO:14 SULTANBEYLİ0216-398-47-17

92 5.-ACİL DURUM KAÇIŞ SİSTEMLERİ Acil Durum Aydınlatma Sistemleri Acil Durum Aydınlatma Sistemleri Acil Anons Sistemleri Acil Anons Sistemleri Acil Çıkış Kapıları Acil Çıkış Kapıları

93 ACİL DURUM AYDINLATMA SİSTEMİ Acil Tahliyenin gece olması durumunda veya karanlık kalan bölgelerde; 1. Acil çıkış kapı yollarını 2. Genel mekanları aydınlatan iki tür sistemden oluşur.

94 Acil durumda çalışanların doğru yönlendirilmesini sağlamak amacıyla fabrikanın tüm noktalarından duyulabilecek anonsun yapılmasını sağlar. ACİL ANONS SİSTEMİ

95 ACİL ÇIKIŞ KAPILARI Acil çıkışlarda kullanılması gereken kapılardır. Sadece içeriden açılır. Acil çıkışlarda kullanılması gereken kapılardır. Sadece içeriden açılır. Bu kapılar sadece acil çıkış durumlarında kullanılmalıdır, kesinlikle günlük kullanımlar için değildir. Bu kapılar sadece acil çıkış durumlarında kullanılmalıdır, kesinlikle günlük kullanımlar için değildir.

96 Acil Çıkış Yönlendirme Tabelaları Acil Durumlarda çıkış yönlerini gösteren ışıklı tabelalardır.

97 6-ACİL TAHLİYE PLANLARI Ana noktalarda tüm tesisi içeren tahliye planları bulunmaktadır. Ana noktalarda tüm tesisi içeren tahliye planları bulunmaktadır. Tüm birimlerde, kendi bölümleriyle ilgili tahliye planları mevcuttur. Tüm birimlerde, kendi bölümleriyle ilgili tahliye planları mevcuttur. Acil tahliye ekipleri oluşturulmalıdır. Acil tahliye ekipleri oluşturulmalıdır. Acil tahliye gerektiğinde bu planlara göre panik yapmadan, seri bir şekilde “T” toplanma noktasına gidilmelidir. Acil tahliye gerektiğinde bu planlara göre panik yapmadan, seri bir şekilde “T” toplanma noktasına gidilmelidir.

98 ACİL TAHLİYE EKİBLERİ  YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ  ÇEVRESEL KAZA ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ ÇEVRESEL KAZA ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ ÇEVRESEL KAZA ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ  İLK HASAR TESPİT VE ACİL MÜDAHALE EKİBİ İLK HASAR TESPİT VE ACİL MÜDAHALE EKİBİ İLK HASAR TESPİT VE ACİL MÜDAHALE EKİBİ  ACİL DURUM YÖNETİM GRUBU / KRİZ MASASI  ÖN TESPİT VE KURTARMA EKİPLERİ ÖN TESPİT VE KURTARMA EKİPLERİ ÖN TESPİT VE KURTARMA EKİPLERİ  İLK YARDIM EKİBİ GÜVENLİK EKİBİ İLK YARDIM EKİBİ GÜVENLİK EKİBİ İLK YARDIM EKİBİ GÜVENLİK EKİBİ  SOSYAL YARDIM VE HALKLA İLİŞKİLER EKİBİ SOSYAL YARDIM VE HALKLA İLİŞKİLER EKİBİ SOSYAL YARDIM VE HALKLA İLİŞKİLER EKİBİ

99 YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ Yangın söndürme ekibi, “yangın söndürme sorumlusu” seçilerek eğitim verilmiş olan personelden oluşur. Yangın söndürme ekibi, “yangın söndürme sorumlusu” seçilerek eğitim verilmiş olan personelden oluşur.

100 Mesai haricinde, herhangi bir acil durumun oluşması halinde firma içinde oluşan hasarın yerinin, boyutunun ve müdahale şeklinin tespitinden, hasarın büyümesini önleyici tedbirlerin alınmasından ve ilk müdahaleyi yapmaktan sorumlu olan acil müdahale ekibi; Mesai haricinde, herhangi bir acil durumun oluşması halinde firma içinde oluşan hasarın yerinin, boyutunun ve müdahale şeklinin tespitinden, hasarın büyümesini önleyici tedbirlerin alınmasından ve ilk müdahaleyi yapmaktan sorumlu olan acil müdahale ekibi; İş yeri güvenlik personelinden oluşur. İş yeri güvenlik personelinden oluşur. Çalışma saatleri içinde, herhangi bir acil durumun oluşması halinde firma içinde oluşan hasarın yerinin, boyutunun ve müdahale şeklinin tespitinden, hasarın büyümesi önleyici tedbirlerin alınmasından ve ilk müdahaleyi yapmaktan acil müdahale ekibi sorumludur. Çalışma saatleri içinde, herhangi bir acil durumun oluşması halinde firma içinde oluşan hasarın yerinin, boyutunun ve müdahale şeklinin tespitinden, hasarın büyümesi önleyici tedbirlerin alınmasından ve ilk müdahaleyi yapmaktan acil müdahale ekibi sorumludur. İL HASAR TESPİT VE ACİL MÜDEHALE EKİBİ

101 ACİL DURUM YÖNETİM KURULU/KİRİZ MASASI Genel Müdür başkanlığında “Acil Durum Yöneticisi”, “Etkilenen Alan Yöneticisi”, “Kalite Yöneticisi”, “İnsan Kaynakları Birim Yöneticisinden” oluşur. Acil durumun tipine ve büyüklüğüne göre kriz masası oluşturulmasına karar verilmesi halinde veya otomatik olarak aşağıda belirtilen toplantı yerlerinden birinde toplanır. Genel Müdür başkanlığında “Acil Durum Yöneticisi”, “Etkilenen Alan Yöneticisi”, “Kalite Yöneticisi”, “İnsan Kaynakları Birim Yöneticisinden” oluşur. Acil durumun tipine ve büyüklüğüne göre kriz masası oluşturulmasına karar verilmesi halinde veya otomatik olarak aşağıda belirtilen toplantı yerlerinden birinde toplanır. Toplantı yeri; Toplantı yeri; Toplantı odası Toplantı odası

102 ÖN TESPİT VE KURTARMA EKİBİ Ön tespit ekibi; Acil müdahalenin oluşumuna müteakip toplanma yerine gelmeyen personelin isimlerini ve/veya birimiyle ilgili ilk maddi hasar bilgilerini “Acil Durum Yetkilisine” iletecek ve kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesini sağlayacak, Ön tespit ekibi; Acil müdahalenin oluşumuna müteakip toplanma yerine gelmeyen personelin isimlerini ve/veya birimiyle ilgili ilk maddi hasar bilgilerini “Acil Durum Yetkilisine” iletecek ve kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesini sağlayacak,

103 Kurtarma Ekipleri; Birimler tarafından aşağıda belirtilen niteliklere sahip personel arasından seçilmiş kişilerden oluşur. Kurtarma Ekipleri; Birimler tarafından aşağıda belirtilen niteliklere sahip personel arasından seçilmiş kişilerden oluşur. Kurtarma faaliyetlerinde çalışmaya gönüllü olmak, Kurtarma faaliyetlerinde çalışmaya gönüllü olmak, Kurtarma faaliyetlerinde kullanılan teçhizatı tanımak ve kullanabilir olmak, Kurtarma faaliyetlerinde kullanılan teçhizatı tanımak ve kullanabilir olmak, Firma yerleşim planı hakkında bilgi sahibi olmak, Firma yerleşim planı hakkında bilgi sahibi olmak, Yangınla mücadele eğitimi görmüş olmak veya görecek olması, Yangınla mücadele eğitimi görmüş olmak veya görecek olması, Sivil savunma eğitimi görmüş olmak veya görecek olması, Sivil savunma eğitimi görmüş olmak veya görecek olması, İlk yardım eğitimi görmüş olmak veya görecek olması İlk yardım eğitimi görmüş olmak veya görecek olması İş makinesi kullanma ehliyetine sahip olmak, İş makinesi kullanma ehliyetine sahip olmak, Her türlü olağan üstü durum karşısında soğukkanlılığını koruyabilmek, Her türlü olağan üstü durum karşısında soğukkanlılığını koruyabilmek, Kan görmeye dayanıklı olmak Kan görmeye dayanıklı olmak

104 İLKYARDIM EKİBİ Biri ekip lideri ve 2 veya 3 ilk yardım eğitimi görmüş personelden oluşur. Biri ekip lideri ve 2 veya 3 ilk yardım eğitimi görmüş personelden oluşur. Acil durumun çalışma saatleri içinde olması veya olmaması haline göre ayrıca çağrı beklemeksizin kriz masası ile temas kurar, alacağı bilgiye göre firmaya gelir. Acil durumun çalışma saatleri içinde olması veya olmaması haline göre ayrıca çağrı beklemeksizin kriz masası ile temas kurar, alacağı bilgiye göre firmaya gelir.

105 İlkyardım İstasyonu Tüm birimlerde, yaralanmalarda ilk müdahale için kullanılacak ilk yardım çantaları mevcuttur. Tüm birimlerde, yaralanmalarda ilk müdahale için kullanılacak ilk yardım çantaları mevcuttur. Koridor da ilkyardım seti mevcuttur. Koridor da ilkyardım seti mevcuttur.

106 GÜVENLİK EKİBİ Firma personelinden oluşur, ilave güvenlik personeli gereksinimine kriz masası başkanı karar verir. Firma personelinden oluşur, ilave güvenlik personeli gereksinimine kriz masası başkanı karar verir. Firma dışındaki bir bölgede kurtarma / yardım çalışmasının yürütülmesi halinde ekip lideri çalışılan bölgenin kontrol altına alınması, buradaki kurtarma ekipmanları ile enkazdan çıkan malzemenin emniyetinin sağlanması için gerekli tertibi alır her kurtarma ekibinden bir kişi ekip lideri tarafından güvenlik görevlisi olarak görevlendirilir. Firma dışındaki bir bölgede kurtarma / yardım çalışmasının yürütülmesi halinde ekip lideri çalışılan bölgenin kontrol altına alınması, buradaki kurtarma ekipmanları ile enkazdan çıkan malzemenin emniyetinin sağlanması için gerekli tertibi alır her kurtarma ekibinden bir kişi ekip lideri tarafından güvenlik görevlisi olarak görevlendirilir.

107 SOSYAL YARDIM VE HALKLA İLİŞKİLER EKİBİ Biri ekip lideri olmak üzere, acil durumun tipine ve büyüklüğüne göre en fazla 3 kişiden oluşur, ekip aşağıda belirtilen niteliklere sahip personel Arasından seçilmiş kişilerdir. Aşağıdaki nitelikleri taşır. Çekirdek ekipte görev alacak kişiler İnsan Kaynakları Birimi personelinden oluşur, Çekirdek ekipte görev alacak kişiler İnsan Kaynakları Birimi personelinden oluşur, Tüm firmanın personelinin telefon numaralarını ve adreslerini güncel olarak tutarlar, Tüm firmanın personelinin telefon numaralarını ve adreslerini güncel olarak tutarlar, Tüm firma personelinin acil durumda haber verilmesini istedikleri yakınlarının telefon numaralarının ve adreslerini güncel olarak tutarlar, Tüm firma personelinin acil durumda haber verilmesini istedikleri yakınlarının telefon numaralarının ve adreslerini güncel olarak tutarlar, Belediye başkanının, muhtarın, sosyal dayanışma kurumlarının, hastaneler, ambulans ile eczanelerin telefonlarını güncel olarak tutarlar, Belediye başkanının, muhtarın, sosyal dayanışma kurumlarının, hastaneler, ambulans ile eczanelerin telefonlarını güncel olarak tutarlar, Gerektiğinde vardiyalı çalışabilmelidirler, Gerektiğinde vardiyalı çalışabilmelidirler, Gerektiğinde ziyaretlere gidecekleri için görev alacak personelin seyahat etmeye mani durumları olamamalıdır, Gerektiğinde ziyaretlere gidecekleri için görev alacak personelin seyahat etmeye mani durumları olamamalıdır,

108 ACİL ÇIKIŞ TOPLANTI NOKTASI Acil durum alarmı verildiğinde acil çıkış kapılarının kullanılarak “T” Toplanma bölgesinde toplanılır. Acil durum alarmı verildiğinde acil çıkış kapılarının kullanılarak “T” Toplanma bölgesinde toplanılır. Bina tahliye sorumluları kendi bölgelerinde kimsenin kalmadığından emin olduktan sonra binayı terk eder ve toplanma bölgesinde acil durum başkanına durumu bildirir. Bina tahliye sorumluları kendi bölgelerinde kimsenin kalmadığından emin olduktan sonra binayı terk eder ve toplanma bölgesinde acil durum başkanına durumu bildirir.

109 Resmi Gazete Tarihi: 17.12.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27435 İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİ İLE SİVİL SAVUNMA ARAMAVE KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK 7-İlgili Mevzuat

110 Acil Durum sonrasında nasıl davranacağınız önemli. Acil Durum sonrasında nasıl davranacağınız önemli. Paniğe kapılmamak, kontrollü hareket etmek Kurtarma çalışmalarına katılmak gerekiyor


"Eğitimde Ne Göreceğiz 1. Eğitimin Amacı 2. Acil Durum Nedir? -Acil Durum Organizasyon Yapısı -Acil Durum Organizasyon Yapısı -Olay Komuta Sistemleri -Olay." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları