Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİMDE MATERYAL KULLANIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİMDE MATERYAL KULLANIMI"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİMDE MATERYAL KULLANIMI

2 İÇERİK KONU-1 Eğitim Teknolojisi İle İlgili Tanımlar ve Temel Kavramlar Teknoloji Nedir? Eğitim – Öğretim Nedir? Eğitim Teknolojisi ve Öğretim Teknolojisi Nedir? Eğitim Teknolojisinin Tarihçesi Sistem Yaklaşımı Eğitim Teknolojisinin Ögeleri Eğitimde Program Kavramı Eğitim programı, Öğretim programı, ders programı Program Geliştirme süreci Öğretim Tasarımı Nedir? Aşamaları?

3 İÇERİK KONU-2 Öğretim Teknolojisi ile
İletişim ve Öğrenme Arasındaki İlişkiler Öğretim Teknolojisi ve İletişim İletişim Süreci ve Ögeleri İletişim türleri Başarılı İletişimin Unsurları Geleneksel (Sözlü) Eğitim ve İletişimin Engelleri

4 İÇERİK KONU-3 Öğrenme-Öğretme Ortamında Kullanılan Araçlar
Sınıflandırma Yararları KONU-4 Bilgisayarların Eğitimde Kullanımı KONU-5 Eğitim Araç ve Yöntemlerinin Kullanılışında İzlenecek Yol Öğretmenin Hazırlığı Öğrencilerin Bilgilendirilmesi Araç veya Yöntemin Kullanılması Değerlendirme Öğretim Araçları Kullanım Sürecinin Takibi Form hazırlama, Değerlendirme *** İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENMEYÖNTEMİ İLE

5 TEMEL KAVRAMLAR ve TANIMLAR

6 TEKNOLOJİ Teknoloji, insanın bilimi kullanarak,
doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir (Simon, 1983). Her zaman doğaya üstünlük kurmak için mi tasarlanır?

7 Teknolojik gelişmelerle ilgili varsayım:
Yarattığımız şeyler, doğal ortamla başa çıkmamızı ve hayatın gereksinimlerinin üstesinden gelmemizi sağlayan araçlardır. Bu geleneksel açıklama, zorunluluk ve faydanın önemini vurgulamaktadır. Basalla, 1996, “Teknolojinin Evrimi” OYSA

8 Gereksinim??? Otomobil mucitlerini yönlediren şey, gereksinim olmamıştır. At kıtlığı yoktu... Zaten ilk on yıl ( ) otomobil bir oyuncak, ya da eğlence aracı olarak görülmüştür... Ulaşım aracı olarak değil. Aynı biçimde, kamyon.... Kamyona duyulan ihtiyaç icattan önce değil, sonra olmuştur. Basalla, 1996, “Teknolojinin Evrimi”

9 Teknoloji olmasaydı NE OLURDU???
Dünyanın pek çok bölgesine gidemez, oralara yerleşemezdik. Ama hayatta kalmayı başarırdık. Basalla, 1996, “Teknolojinin Evrimi”

10 TEKNOLOJİ “İcat, birkaç dahinin kahramanca çabalarıyla değil; birçok küçük ilerlemenin birikimyle gerçekleşen toplumsal bir süreçtir.” (Marx)

11 TEKNOLOJİ Patent Sistemi
Bir icatın sadece kendisini yaratan mucidin adıyla tanınmasını olanaklı kılar; ama böylece, bu icadın mevcut diğer insan ürünü nesnelerle benzerlikleri veya ilişkileri göz ardı edilir.

12 TEKNOLOJİ Makine kullanımının yanı sıra
sistemler, işlemler, yönetim ve kontrol mekanizmaları yardımıyla, hem insandan hem de eşyalardan kaynaklanan sorunlara, teknik çözüm olasılıklarına ve ekonomik değerlerine uygun çözüm üretebilmek için bir bakış açısıdır (Finn, 1960)

13 BİLİM (TDK, 1988) Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci

14 BİLİM Olguları (“fact”, “phenomena”) açıklamaya yönelik bir araştırma, bir problem çözme yöntemidir. Olgu: Evrende yer alan, doğrudan ya da dolaylı olarak gözlenebilir herhangi bir oluşum. Olguları betimleme ve açıklama yoluyla anlama girişimidir. Doğayı anlama ve doğa güçlerini denetim altına alma eylemi Gerçeği (ya da doğruyu) arama etkinliği – bu tanım felsefe, sanat, edebiyata da uygun...

15 BİLİM Russel’ın tanımı Gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yoluyla önce dünyaya ilişkin olguları, sonra bu olguları birbirine bağlayan yasaları bulma çabasıdır. Einstein’ın tanımı Bilim, her türlü düzenden yoksun veri (algı) ile mantıklı olarak düzenli düşünme arasında uygunluk sağlama çabasıdır.

16 BİLİM bu gözlemlerin sonuçlarına dayalı,
Denetimli gözlemlere ve bu gözlemlerin sonuçlarına dayalı, mantıksal düşünme yolundan giderek olguları açıklama gücü taşıyan hipotezler (açıklayıcı genellemeler) bulma ve bunları doğrulama yöntemidir. Cemal Yıldırım, 2002

17 BİLİM Mitoloji, din, metafizik de evreni anlamaya çalışır. Ancak
Bu bilim dışı yollar bilimsel yöntemin sağladığı güvenilir bilgiye, olguları açıklamaya erişememiştir. Cemal Yıldırım, 2002

18 BİLİMSEL DÜŞÜNME YÖNTEMİ ÖZELLİKLERİ
Bilimin belli bir düşünme yöntemi vardır: * Rasyonel * Mistik ve doğa ötesi görüşlerin karşısında Cemal Yıldırım, 2002

19 BİLİMSEL ÇÖZÜM Bir çözümün bilimsel olması için şu üç ölçüte uyması
gerekir: Çözümün mantıksal yönden kabul edilebilir olması; bilinen mantıksal (tutarlı düşünme) kurallarına aykırı düşmemesi Çözümün doğru olması Çözümün güvenilir gözlem ve deney sonuçlarıyla doğrulanabilir biçim ve içerikte olması Cemal Yıldırım, 2002

20 BİLİMİN İŞLEVLERİ 1- Betimleme işlevi İnsanın bilme ihtiyacına, ‘NE’ sorusuna yanıt 2- Açıklama işlevi Betimlenmiş olguları, bu olguların ilişkilerini yansıtan ampirik genellemeleri bazı kuramsal kavram ve genellemelere baş vurarak anlaşılır hale getirme 3- Yordama işlevi ‘şunu’ yapmak için ‘ne’ yapmalıyım? “Yağmurun yağacağını nasıl tespit edebilirim?”, “Depremin ne zaman olacağını tespit edebilir miyim?’ 4- Kontrol Olgusal olarak test edilebilir sonuçlar çıkarma ve bu sonuçları yeni gözlem/deney verileriyle karşılaştırma

21 TEKNOLOJİ ve BİLİM Bilim,
doğanın nasıl işlediğinin (doğa yasalarının) bilgisi iken, teknolojik bilgi faydaya ve uygulamaya yöneliktir. Teknolojik bilgiyi, bilimsel bilgiden ayıran nokta budur.

22 TEKNOLOJİ ve BİLİM Sanayi öncesi toplumda deneme-yanılma yöntemi
Sanayi devrimi 18.yy boyunca 19. yy’a kadar bilimsel keşifler yeni teknolojilerin yaratılmasına çok az katkıda bulundular. 20. yy başlarında bilim ve teknoloji giderek daha fazla içiçe geçmeye başladı.

23 TEKNOLOJİ XX. yüzyıldan beri, teknoloji, bilimin,
üretim, hizmet, ulaşım, vb. alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. Cevat Alkan, 1987

24 EĞİTİM NEDİR?

25 EĞİTİM Genel anlamda, bireyde davranış değiştirme sürecidir (Demirel, 2003, s. 2). Davranış geliştirme, yetenek geliştirme, bilgi, beceri ve tutum kazanma sürecidir (Alkan, 2000, s. 13). Bireylere toplumun arzu ettiği davranışların kazandırılmasıdır (Çilenti, 1988, s. 15). Bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir (Ertürk, 1998, s. 13).

26 EĞİTİM ve KÜLTÜRLEME Kültürleme: Bireyin içinde yaşadığı kültürdeki
özellikleri kazanması. Planlı veya plansız olabilir. Eğitim: Planlı kültürleme süreci. (Ertürk, 1998, s. 7)

27 İçinde öğrenmenin gerçekleştiği tüm yaşantılar (deneyimler)
EĞİTİM İçinde öğrenmenin gerçekleştiği tüm yaşantılar (deneyimler) “All experiences in which people learn”

28 EĞİTİM SÖZCÜĞÜNÜN DEĞİŞİK ANLAMLARI
Eğitim Fakültesi, Eğitim Enstitüsü, eğitim dersleri dendiğinde: bir disipline işaret eder. Eğitim bilimleri, eğitim bilimi ile eş anlamlı. Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Planlaması dendiğinde: sosyal hizmet anlamında. Kasıtlı kültürlemeyi yani eğitimi planlamak ve yapmak üzere faaliyetler, alınan tedbirler. Kişinin eğitim seviyesinden, gördüğü eğitimden söz ettiğimizde: kişinin eğitimden edindiklerinin kasdediyoruz. “Nerede eğitim gördünüz?” dediğimizde öğrenim anlamında kullanıyoruz.

29 ÖĞRETİM NEDİR? ÖĞRENME NEDİR?

30 Öğrenmelerin gerçekleşmesi için bilginin ve ortamın düzenlenmesidir
ÖĞRETİM ÖĞRETİM Öğrenmelerin gerçekleşmesi için bilginin ve ortamın düzenlenmesidir (Demirel, 2003, s.13).

31 ORTAM (Öğrenme-Öğretme Ortamı)
Eğitimin özel amaçlarına ulaşmak için öğretme yöntemleriyle eğitim araç-gereçlerinin öğrencinin çevresinde onu etkileyecek biçimde düzenlenmesi EĞİTİM DURUMU / ÖĞRENME DURUMU

32 sadece öğretimin yapılacağı yer değil, bilginin aktarılmasında ve
ÖĞRETİM ve ORTAM Ortam sadece öğretimin yapılacağı yer değil, bilginin aktarılmasında ve öğrenenlere rehberlik etmede kullanılacak yöntem, araç-gereç ve materyaller anlaşılır.

33 ÖĞRETMEN Öğrencileri, eğitim programında öngörülen hedef davranışlara
ulaştırmak öğretmenin görevidir. Bunun için öğretmenin, öğrencilerine, önceden belirlenmiş yaşantıları kazandırması; bunu sağlamak için de öğretimin yapıldığı çerçeveyi bu yaşantıları kazandıracak şekilde düzenlenmesi gerekir.

34 ÖĞRENME NEDİR? Öğrenme, bireyin bilgi ve çevresiyle etkileşimi sonucunda yeni bilgi, beceri ve tutum geliştirmesidir. Öğrenme her an gerçekleşebilir.

35 EĞİTİMDE MATERYAL KULLANIMI

36 Doğru isim

37 Araç – Materyal ? "Heinich, Molende ve diğerlerine (1996) göre,
"iletişim sürecinde araç, kaynak ile alıcı arasındaki bilgiyi taşıyan her şeydir; bilgi öğretimsel amaç için taşınıyorsa, o zaman öğretimsel araçlar söz konusudur." diye tanımlamışlardır. Bu bağlamda materyal "öğretim hedeflerine ulaşmak için farklı araçlarla sunulan, belli ilkeler doğrultusunda düzenlenen içeriğin görsel, işitsel ya da yazılı biçimleridir"

38 “ÖĞRENME-ÖĞRETME ORTAMINDA ARAÇ KULLANIMI” olmalı

39 EĞİTİMDE PROGRAM KAVRAMI

40 EĞİTİMDE PROGRAM EĞİTİMDE PROGRAM / EĞİTİM PROGRAMI Okulun,
Program: yol haritası, plan… EĞİTİMDE PROGRAM / EĞİTİM PROGRAMI Okulun, okul içi ve dışında, arzu edilen sonuçlara ulaşmak için giriştiği çabaların tümü. Çocuğun hayatını zenginleştirmek için okulun gözetimi altında seçilmiş ve örgütlenmiş bütün yaşantıları kapsar.

41 EĞİTİM PROGRAMI Ölü bir tasarı kitabı değil;
sürdürülmekte olan eğitim etkinliklerinin tümünü yansıtan gerçekleştirilmiş eğitim durumları , ya da bu eğitim durumlarıyla etkileşen öğrencilerin geçirmekte olduğu gerçek eğitim yaşantılarıdır. (Ertürk)

42 EĞİTİM/ÖĞRETİM/DERS PROGRAMI
Eğitim Programı, Bir eğitim kurumdaki tüm dersleri, amaçlarını, okutulan dersleri, ders dışı etkinlikleri, kitaplık, beslenme, yurt, sağlık, rehberlik, vb. tüm hizmetleri açıklayan kılavuz. Öğretim Programı, MEB tarafından hazırlanıp okullara gönderilen veya bir okulda okutulan dersleri, kredilerini, amaçlarını , ders içeriklerini, öğretim etkinlikleri ve değerlendirmeyi içeren kılavuz. Ders Programı, belirli bir dersin amaçlarını, içeriğini, etkinlikleri, değerlendirmeyi içeren – genelde dersin ilk günü öğrencilere de dağıtılan – plan/program.

43 ………………. : Yıldız Teknik Üniv
………………..: Yıldız Teknik Üniv.’deki fakülteleri, amaçlarını, okutulan dersleri, ders dışı etkinlikleri, kitaplık, beslenme, yurt, saplık, rehberlik, vb. hizmetleri açıklayan kılavuz kitap ………………………: MEB tarafından hazırlanıp okullara gönderilen, derslerin adı, saati, amacı, içeriği ve çeşitli açıklamaların yer aldığı kılavuz veya Fen-Ed.Fak.’de okutulan dersleri, kredilerini, amaçlarını, içeriklerini, öğretim etkinliklerini ve değerlendirmeyi içeren kılavuz ………………………: Genelde dersin ilk günü öğrencilere de dağıtılamn veya açıklanan, dersin amaçlarını, içeriğini, etkinlikleri ve değerlendirmeyi içeren ayrıntılı plan.

44 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME
Bireylere toplumun arzu ettiği davranışların kazandırılması anlamına gelen eğitimin planlaması, hayata geçirilmesi (uygulanması) ve değerlendirilmesi işlemlerine PROGRAM GELİŞTİRME denir. (Çilenti, 1975)

45 PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ
Analiz ve Planlama Tasarım Yürütme (uygulama) Değerlendirme Düzeltme Geri bildirim / dönüt Kuramsal temel: İhtiyaç tespiti Genel hedefler, Nasıl bir öğrenci? Nasıl bir okul? Planlama Özel hedefler İçerik Öğretme ortamı (eğitim durumu): materyaller, araçlar yöntemler, teknikler çevre ayarlaması (ortam düzenleme) Değerlendirme Pilot uygulama, hizmet-içi eğitim dahil Hazırlanan program istenen hedeflere ulaşmayı sağlıyor mu?

46 PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ
Analiz ve Planlama Tasarım Uygulama Değerlendirme Düzeltme Geri bildirim / dönüt

47 PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ
Analiz ve Planlama Tasarım Yürütme (uygulama) Değerlendirme Düzeltme Geri bildirim / dönüt Öğretim Tasarım

48 PROGRAM GELİŞTİRME – ÖĞRETİM TASARIMI
Program geliştirmedeki TASARIM’ın gelişmişi Program geliştirme’den, öğretim tasarımına kayış var. Sadece isim değişikliği değil; bakış açısı değişti...

49 ÖĞRETİM TASARIMI ÖT, belirli bir ders, kurs, vb. için ve belirli bir öğrenci grubu için, öğrenme ve öğretime ilişkin ilkelerden yararlanılarak sistemli bir biçimde öğretim materyalleriyle öğretimin planlaması olarak tarif edilebilir.

50 ÖĞRETİM TASARIMI Öğrenme öğretme sürecinin niteliğini artırabilmek amacıyla, öğrenme kuramları ve öğretim teknolojisinden yararlanılarak, öğrenme sürecinde yer alan ögelerin sistematik olarak geliştirilmesidir. Bu anlayış, öğretim sürecine, içeriğin tasarlanmasından çok, öğrenenin bulunduğu noktadan bakar.

51 PROGRAM GELİŞTİRME – ÖĞRETİM TASARIMI
Eğitim/öğretim programında, amaçlanan davranış değişikliğinden yola çıkılır. Öğretim tasarımında ise “öğrenciler belirlediğimiz davranışları kazanmaya ne ölçüde hazırlar?” noktasından yola çıkılır.

52 PROGRAM GELİŞTİRME ÖĞRETİM TASARIMI
ÖĞRENEN ANALİZİ (bireylerin özellikleri) çok önemli Kapsam: daha dar ama daha derin Sınıfa/okula dayalı, bölgesel değil Öğr. Tas. da hedef davranış ile başlayabilir ama arkasından, öğrenen analizi yapılır. HEDEFLER çok önemli esneklik pek yok. Kapsam: daha geniş ama daha genel Hedef davranışları saptayarak başlar. Yaş grubunun özellikleri dikkate alınır; bireylerin değil.

53 ÖĞRETİM TASARIMI SÜRECİ
Analiz Tasarım Geliştirme Uygulama Değerlen- dirme Geri bildirim / dönüt Analizden başlamak şart değil; ÖT herhangi bir Aşamadan başlayabilir...

54 ÖĞRETİM TASARIMI ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ

55 Bireysel özellikler ??? anket

56 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ

57 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ Eğitim kurumunu etkileyen tüm faktörlerin
(yöneticilerin bakışı, tutumu, çocuğun okula kaç saatte nasıl geldiği, yemek, ısınma, öğretmen, sıraların ergonomikliği, spor salonu, lab araçları,...) ele alınmasında teknolojinin kullanımı için tasarlama, uygulama, değerlendirme işi, süreci;

58 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ Eğitim teknolojisi,
insan öğrenmesiyle ilgili problemleri analiz etmek, çözüm bulmak, çözümü yönetmek, gerçekleştirmek, değerlendirmek için insanlar, prosedürler, yöntemler, fikirler, araçlar ve organizasyon ile uğraşan karmaşık ve bütünleşik bir süreçtir.

59 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ Nazım Şimşek’in kitabından: ET, maksatlı ve planlı bir öğretimi meydana getirecek olan ögeleri (öğrenme kuramları, yöntemler, insanlar, araçlar,....) en verimli ve etkili olarak hizmete vermeyi öngörür.

60 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ Nedir? Ne Değildir?
Eğitim teknolojisi, artık, 20 sene öncesinde olduğu gibi makine, projektör, radyo, televizyon, vb. araçların eğitimde kullanımı anlamında değildir. Eğitim teknolojisi, davranış bilimleri verilerine dayalı olarak gelişmekte olan eğitim bilimlerinin insanı yetiştirmeye yönelen teknolojisidir.

61 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ Eğitim teknolojisi genellikle
“eğitimde teknoloji” ile karıştırılır. Eğitimde teknoloji kuruluşlarda eğitim gerektiren alanlarda teknolojinin uygulanmasıdır.

62 DAVRANIŞ BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VERİLERİ (1/3)
Kaynak ile alıcı arasında iletişim kurulabilmesi için, gönderilecek mesajın, alıcının duyu organlarından en az birini etkileyebilecek sembollerden oluşması gerekir. Mesajın anlaşılabilmesi için, alıcının önceden öğrenmiş olduğu sembollerden oluşması gerekir. Kaynak ve alıcı birbirleri hakkında ne kadar çok bilgi sahibiyseler, kaynak ve alıcının konuyla ilgili ortak yaşantı alanları ne kadar büyükse, Kaynağın; kendisi, alıcı ve ileteceği konu hakkında bilgisi ne kadar fazlaysa ve tutumu ne kadar OLUMLUYSA, Kaynak ve alıcının iletişim yetenekleri (uyarıcıları alma, algılama, yanıtlama süreçlerini yürüten duyu organları, sinir, kas, sistemleri) ne kadar iyi gelişmişse, aralarındaki iletişim o kadar iyi olur.

63 DAVRANIŞ BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VERİLERİ (2/3)
Bilinmeyen cisimlerinin büyüklükleri yan yana bulundukları, bilinen cisimlerin büyüklüklerine göre algılanır. Sonu ödüllendirici olan öğrenmeler daha etkili ve daha kalıcı olur. En iyi öğrenilen şeyler, kendi kendine yaparak öğrenilenlerdir. En iyi öğretim, somuttan soyuta, basitten karmaşığa giden öğretimdir. Bir uyarıcıdaki belirsizlikler ne kadar azsa o uyarıcının algılanması o kadar kolay olur. Bir anda, daha önceden bilinen 5-9 uyarıcı algılanabilir; akılda tutulabilir. İyi organize edilmiş ve şematize edilmiş mesajlar diğerlerine göre daha çok bilgi taşır.

64 DAVRANIŞ BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VERİLERİ (3/3)
Bir mesaj alıcıya ne kadar az yabancıysa o kadar iyi algılanır. Uyarıcılar, benzerlik, farklılık, zaman ve yer bakımından YAKINLIKLARINA göre gruplanarak algılanır. Kaynak ile alıcı arasında iletişim kurulabilmesi için, gönderilecek mesajın, alıcının duyu organlarından en az birini etkileyebilecek sembollerden oluşması gerekir. Mesajın anlaşılabilmesi için, alıcının önceden öğrenmiş olduğu sembollerden oluşması gerekir.

65 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ Eski Tanım
öğrenme-öğretme sürecinde yer alacak her türlü materyal ve aracı anlatır.

66 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ Eski Tanım
Bu tanım yeterli mi? Öğretim teknolojileri, öğrenme-öğretme sürecinde yer alacak her türlü materyal ve aracı anlatır.

67 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ Öğretimin tasarımı ve geliştirilmesiyle ilgili işlemlerin sistemli uygulamasıdır. Öğretim sorunlarına çözüm üretmeyi amaçlar. Öğrenme süreç ve kaynaklarının kuramsal ve pratik tasarımı, geliştirilmesi, yönetimi ve değerlendirilmesidir (Seels & Richey, 1994). Öğretim için kullanılan kaynaklar (makineler ve materyaller) ve öğretimin sistematik planlanmasıdır (Morrison ve diğerleri,2001, s.348).

68 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ Öğretimin tasarımı ve geliştirilmesiyle ilgili işlemlerin sistemli uygulamasıdır. Öğretim sorunlarına çözüm üretmeyi amaçlar. Öğrenme süreç ve kaynaklarının kuramsal ve pratik tasarımı, geliştirilmesi, yönetimi ve değerlendirilmesidir (Seels & Richey, 1994). Öğretim için kullanılan kaynaklar (makineler ve materyaller) ve öğretimin sistematik planlanmasıdır (Morrison ve diğerleri,2001, s.348).

69 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ Öğretim teknolojisi,
belirli öğretim disiplinlerinin kendine özgü yönlerini dikkate alarak düzenlenmiş teknolojiyle ilgili bir kavramdır. Fen öğretimi teknolojisi, dil öğretimi teknolojisi gibi.

70 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ Öğrenmenin amaçlı ve kontrollu olduğu durumlarda
öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri, düşünceleri, araç-gereçleri ve organizasyonu içeren karmaşık ve tümleşik bir süreçtir.

71 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ Öğrenmenin amaçlı ve kontrollu olduğu durumlarda
öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, araçları, yöntemleri, teknolojiyi içeren tasarlama, uygulama, değerlendirme işi, süreci

72 eğitim teknolojisinin bir alt kümesidir.
Öğretim teknolojisi eğitim teknolojisinin bir alt kümesidir. Eğitim teknolojisi sadece öğretimsel bileşenlerle değil, yönetim ile ilgili faaliyetleri de kapsar.

73 Eğitim teknoloğu Öğretim Teknoloğu BDÖ uzmanı
teknolojinin okuldaki tüm çalışmalarda kullanılması, öğretim planlarına yansıması için çalışır. Öğretim Teknoloğu Belirli bir disiplinin nasıl öğretileceği konusunda çalışır. BDÖ uzmanı bilgisayarın derslere/öğretime bütünleştirilmesi için çalışır.

74 EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN TARİHÇESİ
ET sizce Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?

75 EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN TARİHÇESİ
Eğitim teknolojisi, insanın ilk kez “bunu nasıl öğretirim?” sorusunu sorduğu anda başlamıştır (Çilenti, 1988). Bilim alanı olarak eğitim teknolojisinin gelişim dönemleri: 1960 öncesi dönem dönemi dönemi ve günümüzdeki durum

76 1960 ÖNCESİ DÖNEM İki felsefi ve kuramsal temel:
1- Fiziksel Bilimler kavramı: Öğretim materyallerinin sunuluşunda hareketli resim projektörleri, teypler, öğretme makineleri gibi fizik bilimleri ve mühendislik teknolojisi ürünlerinin (ortamlarının) kullanılması anlamında * Ağırlık bu ürünlerin (uyaranların) tasarımında ve kullanımında 2- Davranış Bilimleri

77 1960 ÖNCESİ DÖNEM Davranışsal Psikolojinin Etkisi: - 1950’ler
Uyarıcı – tepki bağı - Odak noktası mühendislik ürünlerinden (uyarandan) öğrencinin uyarana verdiği tepkiye kaydı. Skinner: davranışcı psikolog Pekiştirme kavramı - “Programlı Öğretim” – BDÖ’nün temeli

78 1960 - 1969 ARASI DÖNEM - 1957 - Sputnik’in uzaya fırlatılması
- ABD’de eğitim sisteminin gözden geçirilmesi - İki kuramsal yapının bir araya getirilmesi * “Sistem” yaklaşımı * Davranışçı öğrenme yaklaşımları Öğretim sürecini bir bütün olarak ele almakla beraber odak noktasını programlı öğretim ve öğretme makinesi oluşturdu.

79 SİSTEM YAKLAŞIMI SİSTEM

80 Öğretim sistemi

81 ÖĞRETME-ÖĞRENME SİSTEMİ
Eğitim felsefesi Hedefler Öğrenme kuramları İçerik, program Öğrenci özellikleri, ön bilgileri Malzeme, araçlar Binalar (lab, sınıf, küt...) Kitaplar Öğretmen Bütçe Sınıf, okul atmosferi Öğretmen tutumu Ders dışı etkinlikler Hedefler doğrultusunda gelişim göstermiş öğrenciler, Değişim SÜREÇ GİRDİ(LER) ÇIKTI(LAR) Geri Bildirim: HEDEFLERE ULAŞILDI MI?

82 ARASI DÖNEM Öğrenci hareketleri… mevcut sisteme karşı çıkış, eğitimde amaç ve hedeflerin belirlenmesine öğrencilerin katılmak istemesi - Bilişsel Psikolojinin Etkisi: Bilginin nasıl alınıp, işlendiği ve kullanıldığı… Kısa süreli bellek – uzun süreli bellek Piaget: şema, özümseme, uyarlama

83 GÜNÜMÜZDEKİ DURUM

84 GÜNÜMÜZDEKİ DURUM Yapılandırmacılığın etkisi (1980’ler...)
Artan nüfus ve eğitim talebi Gelişen iletişim ve bilişim teknolojileri Bilgiye ulaşımda hız ve kolaylık, bilgi hacminin artışı

85 YAPILANDIRMACILIK Yapılandırmacı öğrenme kuramına göre, birey yeni öğrendiği bilgiyi, daha önceden edinmiş olduklarıyla ilişkilendirerek yapılandırır. Bilgi, eski düşüncelerin yeniden değerlendirilmesi ve bunlarla çatışan yeni düşüncelerin sonuca bağlanması doğrultusunda oluşur.

86 YAPILANDIRMACILIK (sosyal yapılandırmacı görüş - Vgotsky)
Bilgi, toplum içinde bireysel etkileşim sonucu oluşur (sosyal yapılandırmacı görüş - Vgotsky) Bilgi, bireyin dış dünyadaki hareketleri yoluyla zihinsel olarak yapılandırılır (psikolojik yapılandırmacı görüş - Piaget)

87 EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN TARİHÇESİNİ GÖRDÜK. ŞİMDİ ÖGELERİ...

88 EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN ÖGELERİ
Hedefler Öğrenciler İnsan gücü Öğretme yöntem ve teknikleri Yer, donatım, öğrenme-öğretme ortamında kulanılan araçlar Bilimsel dayanaklar (davranış bilimlerinin öğrenme ve iletişimle ilgili verileri) Öğrenme durumları (ortamın düzenlenmesi) Değerlendirme Cevat Alkan, s. 24

89 1. HEDEFLER * Uzak hedef: Politik hedef = anayasa * Genel hedefler:
1- Eğitimin genel hedefleri = eğitim felsefesi (uzak hedeflerin yorumu, dökümü) Genel hedefler, uzak hedefin gösterdiği yönde toplumun kalkınma hedeflerine paralel düşecek biçimde ve geniş ölçüde siyasi çevrelerden kimselerin de katıldığı Eğitim Şuralarında ya da bu iş için tayin edilecek başka kuruluştaki komisyonlarca tayin edilir. Genel hedefler ülkenin eğitim felsefesini yansıtır. 2- Okulun hedefleri: Okulun eğitim felsefesi. + okulun işgörüsü (işlevi) Genel hedeflerle tutarlı. * Özel hedefler: Her konu alanı için belirlenen hedefler

90 ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE KULLANILAN ARAÇLAR
Gerçek araçlar, modeller, numuneler Dramatizasyon, kuklalar, sergiler, geziler Tahta, pano... Kitap, poster, afiş, harita... Tepegöz, barkovizyon Radyo, teyp-ses bandı, CD Video, televizyon Teleteks, videoteks Film makinesi-film şeridi Bilgisayar


"EĞİTİMDE MATERYAL KULLANIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları