Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI"— Sunum transkripti:

1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI
Dr.Mehmet Yurdal Şahin Genel Müdür Yar.v. 5 Haziran 2012 ANKARA Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

2 Neden Yeni Bir Teşvik Sistemi? Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci
SUNUM PLANI Neden Yeni Bir Teşvik Sistemi? Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci Yeni Teşvik Sisteminin Uygulamaları Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar Stratejik Yatırımlar Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2

3 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
1. GENEL BİLGİLER TEŞVİKLERİN ÖNEMİ Tüm ülkelerce değişik amaçlarla uygulanan ve temelde ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesini hedef alan devlet yardımları, kamunun piyasa mekanizmasına müdahale araçlarının en önemlilerinden biridir. Uygulama amacı, kullanılan enstrümanlar ve yöntem bakımından gelişmelere göre hızla adapte edilebilen dinamik bir müdahale aracı olması, devlet yardımlarını ekonomik ve sosyal sorunların çözümünde önemli bir konuma getirmiştir Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

4 TEŞVİK UYGULAMALARI Ülkemizde, 1913 yılından beri sistemli bir şekilde uygulanan teşvik tedbirleri, ekonomik gelişmelere paralel olarak büyük değişikliklere uğramıştır. Bu dönem içinde ekonomik, sosyal ve siyasi yönde yaşanan değişimlerin kamu politikalarını büyük ölçüde etkilemesi sonucunda, teşvik uygulamaları hem içerik hem de şekil olarak büyük değişime uğramıştır.

5 Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 5 5 5

6 MEVCUT BÖLGESEL HARİTA
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

7 I. NEDEN YENİ BİR TEŞVİK SİSTEMİ?
Cumhuriyetimizin 100. Yılında; En Büyük 10 Ekonomiden biri olmak 500 Milyar Dolar Mal İhracatı, 150 Milyar Dolar Hizmet İhracatı, Dolar kişi başına milli gelir

8 I. NEDEN YENİ BİR TEŞVİK SİSTEMİ?
2011 Yılında, Türkiye’de 100 Dolarlık İmalat Yapmak İçin 43 Dolarlık Yatırım/Ara Malı İthal Edilmektedir.

9 ARA MALI İTHALATININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI (2011)
I. NEDEN YENİ BİR TEŞVİK SİSTEMİ? ARA MALI İTHALATININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI (2011) DEMİR-ÇELİK ve MADENCİLİK % 28,3 OTOMOTİV ve MAKİNA KİMYASALLAR TARIM TEKSTİL % 17,7 % 21,4 % 8,8 % 8,6 *Enerji dışındaki sektörler

10 MEVCUT SİSTEME YÖNELİK DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ
I. NEDEN YENİ BİR TEŞVİK SİSTEMİ? MEVCUT SİSTEME YÖNELİK DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ Yatırım döneminde vergi indirimi, Yeni bölgesel harita, 2011 sonu itibariyle azalan destek oran ve sürelerinin artırılması, Desteklenen yatırım konularının gözden geçirilmesi, Stratejik ve teknolojik dönüşümü sağlayacak yatırımların desteklenmesi, En az gelişmiş bölgelerde, yatırımlara sağlanan destek miktarının artırılması. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

11 Ekonomi Bakanlığının Kurulması
II. HAZIRLIK SÜRECİ 1. AŞAMA Ekonomi Bakanlığının Kurulması (Yatırım-İstihdam-Üretim-İhracat Süreçlerinin Eşgüdümü) Teşvik Sistemine İlişkin Tespit ve Değerlendirmelerin Alınması Özel Sektör Kuruluşları (TOBB, TİM, Diğer Özel Sektör Temsilcisi Kuruluşlar, Sektörel Dernekler, Yatırımcılar) İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 2. AŞAMA 3. AŞAMA Gelen Tüm Taleplerin Değerlendirilmesi Yaklaşık 800 talep Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

12 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ III. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları
Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İadesi * 6. Bölge için Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 12 12

13 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KDV İSTİSNASI Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

14 GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

15 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VERGİ İNDİRİMİ Vergi İndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır. Bu destek, stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

16 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ FAİZ DESTEĞİ Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır. Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları ile 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

17 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIM YERİ TAHSİSİ Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

18 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Bu destekten faydalanabilmek için teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılması gerekir. Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

19 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

20 GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

21 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KDV İADESİ Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

22 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI
Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

23 GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI
III. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Bölge ayrımı yapılmaksızın; Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımların, KDV İstisnası ve Gümrük Muafiyeti destekleri ile desteklenmesine devam edilecektir. Yatırımın 6. Bölgede yapılması halinde ise yeni bir uygulama olarak asgari ücret üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi Stopajı Desteği sağlanacaktır.

24 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI Genel
Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

25 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI
III. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI Yeni Bir Bölgesel Harita-İl Bazlı Bölgesel Teşvik Sistemine Geçiş Destek Unsurlarında Değişen Süreler ve Oranlar Desteklenecek Sektörlerin Güncellenmesi Sosyo-Ekonomik Açıdan Görece Az Gelişmiş Bölgeye (6. Bölge) Cazip Destekler Öncelik Arz Eden Yatırımlar Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

26 GÖSTERGELER DEĞİŞKEN SAYISI 61
İstihdam Göstergeleri 8 Rekabetçi ve Yenilikçi Kapasite Göstergeleri 15 Mali Göstergeler 7 Demografik Göstergeler 5 Eğitim Göstergeleri 6 Sağlık Göstergeleri Erişilebilirlik Göstergeleri Yaşam Kalitesi Göstergeleri 9 TOPLAM DEĞİŞKEN SAYISI 61 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 26

27 III. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI İllerimiz, 2011 yılında yapılan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışması sonuçlarına göre gruplandırılarak teşvikler açısından 6 bölgeye ayrılmıştır. Bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

28 SEGE 2011 6 BÖLGE YENİ BÖLGESEL HARİTA
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 28

29 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
SEGE BÖLGE 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa Malatya Tokat Şırnak Nevşehir Tunceli Van Rize Yozgat Sivas 8 İL 13 İL 12 İL 17 İL 16 İL 15 İL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 29

30 DEĞİŞİKLİK YAPILAN DESTEK UNSURLARI
Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Faiz Desteği Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

31 I 15 10 25 20 II 30 III 35 IV 40 V 30 50 40 VI 60 45 VERGİ İNDİRİMİ
Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki tarihine kadar başlanılan yatırımlar tarihinden sonra başlanılan yatırımlar I 15 10 25 20 II 30 III 35 IV 40 V 30  50 40  VI 60 45 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

32 DEĞİŞEN ORAN VE SÜRELER
VERGİ İNDİRİMİ Vergi indirimi desteği münhasıran teşvik belgesine konu yatırımdan elde edilecek kazançlara uygulanmakla birlikte, 2., 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde yatırım yapan firmalar için, yatırıma katkı tutarının belirli bir kısmı yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar üzerinden uygulanabilecektir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

33 DEĞİŞEN ORAN VE SÜRELER
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi İndirim Oranı (%) İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%) Yatırım Dönemi İşletme Dönemi I. Bölge 15 50 100 II. Bölge 20 55 10 90 III. Bölge 25 60 80 IV. Bölge 30 70 Bölge 40 VI. Bölge Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

34 DEĞİŞEN ORAN VE SÜRELER
BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi İndirim Oranı (%) İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%) Yatırım Dönemi İşletme Dönemi I. Bölge 25 50 100 II. Bölge 30 55 10 90 III. Bölge 35 60 20 80 IV. Bölge 40 70 Bölge VI. Bölge Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

35 DEĞİŞEN ORAN VE SÜRELER
STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi İndirim Oranı (%) İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%) Yatırım Dönemi İşletme Dönemi I. Bölge 50 90 II. Bölge III. Bölge IV. Bölge Bölge VI. Bölge 80 20 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

36 VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI
Örnek Hesaplamalar VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI 2. BÖLGE 3. BÖLGE 4. BÖLGE 5. BÖLGE 6. BÖLGE Yatırım Tutarı (Bin TL) 5.000 Vergi İndirimi (%): 55 60 70 80 90 Yatırıma Katkı Oranı (%): 20 25 30 40 50 İndirilebilecek Vergi Tutarı (Bin TL): 1.000 1.250 1.500 2.000 2.500 - Yatırım Döneminde: (Bin TL) (%10) (%20) 250 (%30) (%50) (%80) 2.000 - İşletme Döneminde: (Bin TL) (%90) (%80) 1.000 (%70) (%50) 1.000 (%20) Yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar uygulanacak kurumlar /gelir vergisi oranı: %9 (indirilecek vergi oranı: %11) %8 (indirilecek vergi oranı: %12) %6 (indirilecek vergi oranı: %14) %4 (indirilecek vergi oranı: %16) %2 (indirilecek vergi oranı: %18) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 36

37 VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI - OSB
Örnek Hesaplamalar VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI - OSB 2. BÖLGE 3. BÖLGE 4. BÖLGE 5. BÖLGE 6. BÖLGE Yatırım Tutarı (Bin TL) 5.000 Vergi İndirimi (%): 60 70 80 90 Yatırıma Katkı Oranı (%): 25 30 40 50 55 İndirilebilecek Vergi Tutarı (Bin TL): 1.250 1.500 2.000 2.500 2.750 - Yatırım Döneminde: (Bin TL) (%20) 250 (%30) (%50) (%80) 2.000 (%80) 2.200 - İşletme Döneminde: (Bin TL) (%80)1.000 (%70) (%50) 1.000 (%20) (%20) Yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar uygulanacak kurumlar /gelir vergisi oranı: %8 (indirilecek vergi oranı: %12) %6 (indirilecek vergi oranı: %14) %4 (indirilecek vergi oranı: %16) %2 (indirilecek vergi oranı: %18) %2 (indirilecek vergi oranı: %18) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 37

38 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ Bölgeler 31.12.2013’e kadar
DEĞİŞEN ORAN VE SÜRELER SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ Bölgeler ’e kadar itibariyle Destek Tavanı (Sabit Yatırıma Oranı - %) Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki I 2 yıl - 10 3 II 3 yıl 15 5 III 5 yıl 20 8 IV 6 yıl 25 V 7 yıl 35 11 VI* 10 yıl 50 * 6. Bölgede yer alan OSB’de destek 12 yıl süreyle uygalanacaktır Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

39 Faiz Desteği FAİZ DESTEĞİ Bölgeler Destek Oranı Azami Destek Tutarı
DEĞİŞEN ORAN VE SÜRELER FAİZ DESTEĞİ Bölgeler Destek Oranı Azami Destek Tutarı (Bin TL) TL Cinsi Kredi Döviz Cinsi Kredi I - II III 3 Puan 1 Puan 500 IV 4 Puan 600 V 5 Puan 2 Puan 700 VI 7 Puan 900 Faiz Desteği Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

40 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMASI
DESTEK UNSURLARI I II III IV V VI KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi OSB Dışı Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB İçi 15 20 25 30 40 50 55 Sigorta Primi OSB Dışı İşveren His. Desteği (Destek Süresi) OSB İçi 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği YOK Gelir Vergisi Stopajı Desteği Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği (Destek Süresi) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

41 Yatırım Tutarı: 5 Milyon TL, İstihdam: 40 Kişi
ÖRNEK Yatırım Tutarı: 5 Milyon TL, İstihdam: 40 Kişi Bölgeler 1. BÖLGE 2. BÖLGE 3. BÖLGE 4. BÖLGE 5. BÖLGE 6. BÖLGE Destek Unsurları (Bin TL) KDV İstisnası 114 Gümrük Vergisi Muafiyeti 70 Vergi İndirimi 750 1.000 1.250 1.500 2.000 2.500 Sigorta Pr. İşv. His. Des. 165 248 413 495 578 826 Faiz Desteği - 500 600 700 900 Yatırım Yeri Tahsisi 250 Gelir Vergisi Stopajı 542 Sigorta Primi İşçi Hissesi 595 Toplam Devlet Desteği 1.349 1.682 2.597 3.029 3.712 5.797 Destek Yoğunluğu % 27 34 52 61 74 116 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 41

42 SEKTÖREL REVİZYON Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırım konuları, ilgili kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda gözden geçirilmiş ve destek sistemi kapsamındaki bölgesel teşviklerden yararlandırılacak yatırım konuları sektörel olarak il bazında yeniden düzenlenmiştir.

43 illerinden oluşan 6. Bölge için 3 Temel Yaklaşım:
Ağrı Ardahan Batman Bingöl Bitlis Diyarbakır Hakkari Iğdır Kars Mardin Muş Siirt Şanlıurfa Şırnak Van illerinden oluşan 6. Bölge için 3 Temel Yaklaşım: Genişleyen Sektörel Kapsam İşgücü Maliyetlerinin Azaltılmasına Yönelik Destekler Finansman İmkanlarının Genişletilmesi

44 GENİŞLEYEN SEKTÖREL KAPSAM
6. BÖLGE GENİŞLEYEN SEKTÖREL KAPSAM Asgari sabit yatırım tutarının üzerindeki tüm sektörlerin Bölgesel Destek kapsamına alınması Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

45 İŞGÜCÜ MALİYETİNİN AZALTILMASI
6. BÖLGE İŞGÜCÜ MALİYETİNİN AZALTILMASI SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ (10 YIL/ OSB’LERDE 12 YIL) GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ (10 YIL) * YENİ SİGORTA PRİMİ İŞÇİ HİSSESİ DESTEĞİ (10 YIL) * YENİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

46 ASGARi ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2012-30.06.2012 Dönemi)
6. BÖLGE ASGARi ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER ( Dönemi) Normal Uygulama İndirilecek Tutar Brüt Ücret 886,50 TL - Sigorta Primi İşçi Payı 124,11 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 8,87 TL Gelir Vergisi Stopajı 113,03 TL Damga Vergisi 5,85 TL Kesintiler Toplamı 251,86 TL Net Ücret 634,64 TL ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI ( Dönemi) Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) 172,87 TL İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) 17,73 TL İŞVEREN YÜKÜ 1.077 TL 410,01 TL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 46

47 FİNANSMAN İMKANLARININ ARTIRILMASI
6. BÖLGE FİNANSMAN İMKANLARININ ARTIRILMASI 900 Bin TL’ye kadar faiz desteği Yatırım döneminde yatırıma katkı tutarının %80’ine kadar olan kısmını, diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara uygulama imkanı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

48 YATIRIM DÖNEMİNDE VERGİ İNDİRİMİ
6. BÖLGE-Örnek Hesaplar YATIRIM DÖNEMİNDE VERGİ İNDİRİMİ Örneğin, 1. bölgede faaliyet gösteren bir firmanın, 6. bölgenin OSB’sinde 2 Milyon TL tutarında bir yatırım yapması durumunda; Yatırıma katkı tutarı, toplam yatırım tutarının %55’i oranında 1.1 Milyon TL olacak, bu tutarın %80’i olan 880 Bin TL’yi yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlara uygulanacak vergiden indirebilecektir. Kalan, 220 Bin TL’lik kısmı ise 6. Bölgede gerçekleştirilen yatırımdan elde edilen kazanca uygulanacak kurumlar ya da gelir vergisinden indirilebilecektir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 48

49 ÖNCELİK ARZ EDEN YATIRIMLAR
ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Öncelikli alanlarda yapılacak yatırımlar, 1. , 2. , 3. , 4. , 5. bölgelerde yer alması durumunda 5. Bölge desteklerinden yararlanacaklardır. Madencilik yatırımları, Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, Test merkezleri, rüzgar tüneli ve benzeri nitelikteki yatırımlar, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

50 ÖNCELİK ARZ EDEN YATIRIMLAR
ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları, Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları Yatırım tutarı 20 Milyon TL üzerinde olan; Belirli ilaç yatırımları, Savunma sanayi yatırımları, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 50

51 KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİ
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

52 ÜLKEMİZDEKİ KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİ
SIRA NO ADI 1 Adana Karataş Yumurtalık K.T.K.G.B. 15 Erzincan Ergan Dağı K.T.K.G.B. 2 Ankara Kızılcahamam K.T.K.G.B. 16 İzmir Bergama-Allanoi-Manisa Soma Menteşe Termal K.T.K.G.B. 3 Antalya (Kuzey) K.T.K.G.B. 17 İzmir Dikili Termal K.T.K.G.B. 4 Antalya Demre K.T.K.G.B. 18 Kocaeli Sakarya Kıyı Bandı K.T.K.G.B. 5 Antalya Kemerağzı-Kundu K.T.K.G.B. 19 Kuzey Van Gölü Selçuklu KTKGB 6 Antalya Kent Merkezi K.T.K.G.B. 20 Mersin Tarsus Gülek Karboğazı K.T.K.G.B. 7 Antalya Oymapınar K.T.K.G.B. 21 Mersin Tarsus K.T.K.G.B. 8 Aydın Didim K.T.K.G.B. 22 Muğla Milas Fesleğen K.T.K.G.B. 9 Balıkesir-Marmara Güneyi Adalar K.T.K.G.B. 23 Nevşehir Kapadokya K.T.K.G.B. 10 Çankırı Ilgaz Kadınçayırı Yıldıztepe K.T.K.G.B. 24 Ordu Bolaman K.T.K.G.B. 11 Denizli Termal K.T.K.G.B. 25 Rize Anzer K.T.K.G.B. 12 Edirne Çanakkale Saroz Körfezi K.T.K.G.B. 26 Rize Çamlıhemşin Ayder K.T.K.G.B. 13 Elazığ Harput K.T.K.G.B. 27 Samsun Ayvacık K.T.K.G.B. 14 Elazığ Tunceli Fırat Havzası K.T.K.G.B. 28 Şanlıurfa Kent Merkezi K.T.K.G.B. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

53 OSB’lerde yapılacak yatırımlar,
KÜMELENME VE ARGE YATIRIMLARI Bölgesel Teşvik Uygulamalarının yatırım havzalarının oluşturulması ve kümelenmenin desteklenmesi hedefleri çerçevesinde; OSB’lerde yapılacak yatırımlar, Sektörel işbirliğine dayalı yatırımlar, TÜBİTAK tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünün üretimine yönelik yatırımlar Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Destekleri Açısından Bir Alt Bölgede Uygulanan Desteklerden Yararlanırlar. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

54 Yürürlükte Bulunan KOBİ Tanımı Yeni Teşvik Sistemi Tanımı
KOBİ TANIMI Yürürlükte Bulunan KOBİ Tanımı Yeni Teşvik Sistemi Tanımı 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu değeri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan İşletmeler Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri toplamı %25 veya daha fazla olmayan, Başka bir işletmenin %25 veya daha fazlasına sahip olmayan, Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olan, Yıllık net satış hasılatı 50 milyon Avro ve mali bilançosu değeri 43 milyon Avro karşılığı Türk Lirasını aşmayan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 54

55 DİĞER ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
Demir cevheri ve linyit kömürü yatırımları bölgesel teşvik sistemi kapsamında desteklenecektir. Tersanelerin inşa edecekleri gemilerde, yatırım döneminde istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlığımızca karşılanacaktır. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 55

56 ÇİN’İN MADENCİLİK YATIRIMLARI
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 56

57 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Genel
Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Stratejik Yatırımların Teşviki Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

58 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak Uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak Büyük Ölçekli Yatırımların; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi İle desteklenmesine devam edilecektir. Yatırımın 6. Bölgede yapılması halinde ise yeni bir uygulama olarak asgari ücret üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği sağlanacaktır. 58

59 Asgari Sabit Yatırım Tutarı (Milyon TL)
BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR Yatırım Konuları Asgari Sabit Yatırım Tutarı (Milyon TL) Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı  Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1000 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları 50 Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları Elektronik Sanayi Yatırımları Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları İlaç Üretimi Yatırımları Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)

60 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
DESTEK UNSURLARI I II III IV V VI KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi OSB Dışı Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB İçi 25 30 35 40 50 60 65 Sigorta Primi OSB Dışı İşveren His. Desteği (Destek Süresi) OSB İçi 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği YOK Gelir Vergisi Stopajı Desteği Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 60

61 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Genel
Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

62 STRATEJİK YATIRIM KONULARI:
STRATEJİK YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIM KONULARI: %50’den fazlası ithalatla karşılanan ara malları veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek enerji yatırımları dahil). Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

63 yatırımları teşvik etmektir.
STRATEJİK YATIRIMLAR BU SİSTEMİN AMACI; GİTES ve İthalat Haritası çerçevesinde, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ara malları ve ürünlerin üretimine yönelik, Uluslararası rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli yatırımları teşvik etmektir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 63

64 STRATEJİK YATIRIMLARI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:
İthalat bağımlılığı yüksek ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik, Asgari yatırım tutarı 50 milyon TL olan, %50’den fazlası ithalatla karşılanan, Asgari %40 katma değer üreten, Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olan (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır) yatırımlar Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

65 STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
DESTEK UNSURLARI TÜM BÖLGELER KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) %50 Yatırıma Katkı Oranının Yatırım Döneminde Uygulanacak Kısmı %50 (6. Bölgede %80) Sigorta Primi İşveren His. Desteği Destek Süresi 7 YIL (6. Bölgede 10 YIL) Yatırım Yeri Tahsisi KDV İadesi 500 Milyon TL’nin üzerindeki yatırımların bina-inşaat harcamaları için Faiz Desteği Yatırım tutarının %5’ini geçmemek kaydıyla azami 50 Milyon TL’ye kadar Gelir Vergisi Stopajı Desteği Sadece 6. Bölge yatırımları için 10 Yıl Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 65

66 STRATEJİK YATIRIM ÖRNEĞİ
Örnek Hesaplamalar STRATEJİK YATIRIM ÖRNEĞİ Destek Unsurları (Bin TL) Yatırım Tutarı: 50 Milyon TL İstihdam: 100 Kişi Yatırım Tutarı: 500 Milyon TL İstihdam: 1000 Kişi KDV İstisnası 1.140 11.400 Gümrük Vergisi Muafiyeti 700 7.000 KDV İadesi - 11.460 Vergi İndirimi 25.000 Sigorta Pr. İşv. His. Des. 1.445 14.448 Faiz Desteği 2.500 Yatırım Yeri Tahsisi Toplam Devlet Desteği 33.285 Destek Yoğunluğu % 67 69 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 66

67 Düzenlenen Teşvik Belgelerinin Belge Adedi Bazında Yıllar İtibariyle Dağılımı
Türkiye Kırıkkale Kırşehir Nevşehir 2001 2.350 7  - 4 2002 3.216 10 5 2003 4.097 3 17 2004 4.312 15 14 2005 4.498 19 18 30 2006 3.231 11 6 23 2007 3.203 13 2008 3.543 8 2009 2.647 2010 4.504 12 27 2011 4.618 16 2012* 1.244 * tarihi itibariyle düzenlenmiş teşvik belgerini içermektedir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 67

68 Düzenlenen Teşvik Belgelerinin Belge Adedi Bazında Teşvik Uygulamarı İtibariyle Dağılımı
Teşvik Uygulamaları* Türkiye Kırıkkale Kırşehir Nevşehir Genel 6.881 18 36 Bölgesel 4.761 17 28 Büyük Ölçekli 45 - Toplam 11.687 35 64 * 16/7/ /4/2012 tarihleri arasında mevcut teşvik sistemi kapsamında düzenlenen belgeleri içermektedir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 68

69 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 5 Haziran 2012 ANKARA Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


"YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları