Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Dr.Mehmet Yurdal Şahin Genel Müdür Yar.v. 5 Haziran 2012 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Dr.Mehmet Yurdal Şahin Genel Müdür Yar.v. 5 Haziran 2012 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü."— Sunum transkripti:

1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Dr.Mehmet Yurdal Şahin Genel Müdür Yar.v. 5 Haziran 2012 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

2 2 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1.Neden Yeni Bir Teşvik Sistemi? 2.Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 3.Yeni Teşvik Sisteminin Uygulamaları Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar Stratejik Yatırımlar 1.Neden Yeni Bir Teşvik Sistemi? 2.Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 3.Yeni Teşvik Sisteminin Uygulamaları Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar Stratejik Yatırımlar SUNUM PLANI

3 3 EKONOMİ BAKANLIĞI TEŞVİKLERİN ÖNEMİ  Tüm ülkelerce değişik amaçlarla uygulanan ve temelde ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesini hedef alan devlet yardımları, kamunun piyasa mekanizmasına müdahale araçlarının en önemlilerinden biridir.  Uygulama amacı, kullanılan enstrümanlar ve yöntem bakımından gelişmelere göre hızla adapte edilebilen dinamik bir müdahale aracı olması, devlet yardımlarını ekonomik ve sosyal sorunların çözümünde önemli bir konuma getirmiştir 1. GENEL BİLGİLER Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

4 4 EKONOMİ BAKANLIĞI Ülkemizde, 1913 yılından beri sistemli bir şekilde uygulanan teşvik tedbirleri, ekonomik gelişmelere paralel olarak büyük değişikliklere uğramıştır. Bu dönem içinde ekonomik, sosyal ve siyasi yönde yaşanan değişimlerin kamu politikalarını büyük ölçüde etkilemesi sonucunda, teşvik uygulamaları hem içerik hem de şekil olarak büyük değişime uğramıştır. TEŞVİK UYGULAMALARI

5 5 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

6 6 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü MEVCUT BÖLGESEL HARİTA

7 7 EKONOMİ BAKANLIĞI Cumhuriyetimizin 100. Yılında;  En Büyük 10 Ekonomiden biri olmak  500 Milyar Dolar Mal İhracatı,  150 Milyar Dolar Hizmet İhracatı,  25.000 Dolar kişi başına milli gelir I. NEDEN YENİ BİR TEŞVİK SİSTEMİ?

8 8 EKONOMİ BAKANLIĞI I. NEDEN YENİ BİR TEŞVİK SİSTEMİ?

9 9 EKONOMİ BAKANLIĞI ARA MALI İTHALATININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI (2011) DEMİR-ÇELİK ve MADENCİLİK % 28,3 OTOMOTİV ve MAKİNA KİMYASALLAR TARIM TEKSTİL % 17,7 % 21,4 % 8,8 % 8,6 *Enerji dışındaki sektörler I. NEDEN YENİ BİR TEŞVİK SİSTEMİ?

10 10 EKONOMİ BAKANLIĞI  Yatırım döneminde vergi indirimi,  Yeni bölgesel harita,  2011 sonu itibariyle azalan destek oran ve sürelerinin artırılması,  Desteklenen yatırım konularının gözden geçirilmesi,  Stratejik ve teknolojik dönüşümü sağlayacak yatırımların desteklenmesi,  En az gelişmiş bölgelerde, yatırımlara sağlanan destek miktarının artırılması. MEVCUT SİSTEME YÖNELİK DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü I. NEDEN YENİ BİR TEŞVİK SİSTEMİ?

11 11 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. AŞAMA Ekonomi Bakanlığının Kurulması (Yatırım-İstihdam-Üretim-İhracat Süreçlerinin Eşgüdümü) 2. AŞAMA 3. AŞAMA Teşvik Sistemine İlişkin Tespit ve Değerlendirmelerin Alınması  Özel Sektör Kuruluşları (TOBB, TİM, Diğer Özel Sektör Temsilcisi Kuruluşlar, Sektörel Dernekler, Yatırımcılar)  İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları Gelen Tüm Taleplerin Değerlendirilmesi Yaklaşık 800 talep II. HAZIRLIK SÜRECİ

12 12 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Bölgesel Teşvik Uygulamaları KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İadesi KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İadesi Genel Teşvik Uygulamaları Genel Teşvik Uygulamaları III. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ * 6. Bölge için Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

13 13 EKONOMİ BAKANLIĞI Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. KDV İSTİSNASI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

14 14 EKONOMİ BAKANLIĞI Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

15 15 EKONOMİ BAKANLIĞI Vergi İndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır. Bu destek, stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır. VERGİ İNDİRİMİ 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

16 16 EKONOMİ BAKANLIĞI  Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir.  Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır.  Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları ile 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır. FAİZ DESTEĞİ 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

17 17 EKONOMİ BAKANLIĞI  Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir. YATIRIM YERİ TAHSİSİ 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

18 18 EKONOMİ BAKANLIĞI  Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Bu destekten faydalanabilmek için teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılması gerekir.  Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır. SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

19 19 EKONOMİ BAKANLIĞI  Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.  Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

20 20 EKONOMİ BAKANLIĞI  Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının terkin edilmesidir.  Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

21 21 EKONOMİ BAKANLIĞI  Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir. KDV İADESİ 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

22 22 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Bölgesel Teşvik Uygulamaları Stratejik Yatırımların Teşviki GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

23 23 EKONOMİ BAKANLIĞI Bölge ayrımı yapılmaksızın;  Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve  Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımların, KDV İstisnası ve Gümrük Muafiyeti destekleri ile desteklenmesine devam edilecektir. Yatırımın 6. Bölgede yapılması halinde ise yeni bir uygulama olarak asgari ücret üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi Stopajı Desteği sağlanacaktır. GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI III. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

24 24 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI Stratejik Yatırımların Teşviki Genel Teşvik Uygulamaları Genel Teşvik Uygulamaları

25 25 EKONOMİ BAKANLIĞI  Yeni Bir Bölgesel Harita-İl Bazlı Bölgesel Teşvik Sistemine Geçiş  Destek Unsurlarında Değişen Süreler ve Oranlar  Desteklenecek Sektörlerin Güncellenmesi  Sosyo-Ekonomik Açıdan Görece Az Gelişmiş Bölgeye (6. Bölge) Cazip Destekler  Öncelik Arz Eden Yatırımlar BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü III. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

26 26 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü GÖSTERGELER DEĞİŞKEN SAYISI İstihdam Göstergeleri 8 Rekabetçi ve Yenilikçi Kapasite Göstergeleri 15 Mali Göstergeler 7 Demografik Göstergeler 5 Eğitim Göstergeleri 6 Sağlık Göstergeleri 5 Erişilebilirlik Göstergeleri 6 Yaşam Kalitesi Göstergeleri 9 TOPLAM DEĞİŞKEN SAYISI 61

27 27 EKONOMİ BAKANLIĞI  İllerimiz, 2011 yılında yapılan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışması sonuçlarına göre gruplandırılarak teşvikler açısından 6 bölgeye ayrılmıştır.  Bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır.  Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. III. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

28 28 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YENİ BÖLGESEL HARİTA SEGE 2011 6 BÖLGE

29 29 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü SEGE 2011 6 BÖLGE 1. Bölge2. Bölge3. Bölge4. Bölge5. Bölge6. Bölge AnkaraAdanaBalıkesirAfyonkarahisarAdıyamanAğrı AntalyaAydınBilecikAmasyaAksarayArdahan BursaBoluBurdurArtvinBayburtBatman EskişehirÇanakkaleGaziantepBartınÇankırıBingöl İstanbulDenizliKarabükÇorumErzurumBitlis İzmirEdirneKaramanDüzceGiresunDiyarbakır KocaeliIspartaManisaElazığGümüşhaneHakkari MuğlaKayseriMersinErzincanKahramanmaraşIğdır KırklareliSamsunHatayKilisKars KonyaTrabzonKastamonuNiğdeMardin SakaryaUşakKırıkkaleOrduMuş TekirdağZonguldakKırşehirOsmaniyeSiirt Yalova KütahyaSinopŞanlıurfa MalatyaTokatŞırnak NevşehirTunceliVan RizeYozgat Sivas 8 İL13 İL12 İL17 İL16 İL15 İL

30 30 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Faiz Desteği DEĞİŞİKLİK YAPILAN DESTEK UNSURLARI

31 31 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü VERGİ İNDİRİMİ Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Bölgesel Teşvik UygulamalarıBüyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 31.12.2013 tarihine kadar başlanılan yatırımlar 01.01.2014 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar 31.12.2013 tarihine kadar başlanılan yatırımlar 01.01.2014 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar I15102520 II20153025 III25203530 IV30254035 V40 30 50 40 VI50356045

32 32 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü  Vergi indirimi desteği münhasıran teşvik belgesine konu yatırımdan elde edilecek kazançlara uygulanmakla birlikte, 2., 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde yatırım yapan firmalar için, yatırıma katkı tutarının belirli bir kısmı yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar üzerinden uygulanabilecektir. DEĞİŞEN ORAN VE SÜRELER VERGİ İNDİRİMİ

33 33 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi İndirim Oranı (%) İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%) Yatırım Dönemiİşletme Dönemi I. Bölge15500100 II. Bölge20551090 III. Bölge25602080 IV. Bölge30703070 V. Bölge408050 VI. Bölge50908020 DEĞİŞEN ORAN VE SÜRELER

34 34 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi İndirim Oranı (%) İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%) Yatırım Dönemiİşletme Dönemi I. Bölge25500100 II. Bölge30551090 III. Bölge35602080 IV. Bölge40703070 V. Bölge508050 VI. Bölge60908020 DEĞİŞEN ORAN VE SÜRELER

35 35 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi İndirim Oranı (%) İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%) Yatırım Dönemiİşletme Dönemi I. Bölge509050 II. Bölge509050 III. Bölge509050 IV. Bölge509050 V. Bölge509050 VI. Bölge50908020 DEĞİŞEN ORAN VE SÜRELER

36 36 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Örnek Hesaplamalar VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI 2. BÖLGE3. BÖLGE4. BÖLGE5. BÖLGE6. BÖLGE Yatırım Tutarı (Bin TL)5.000 Vergi İndirimi (%):5560708090 Yatırıma Katkı Oranı (%): 2025304050 İndirilebilecek Vergi Tutarı (Bin TL): 1.0001.2501.5002.0002.500 - Yatırım Döneminde: (Bin TL) (%10) 100(%20) 250(%30) 450(%50) 1.000(%80) 2.000 - İşletme Döneminde: (Bin TL) (%90) 900(%80) 1.000(%70) 1.050(%50) 1.000(%20) 500 Yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar uygulanacak kurumlar /gelir vergisi oranı: %9 (indirilecek vergi oranı: %11) %8 (indirilecek vergi oranı: %12) %6 (indirilecek vergi oranı: %14) %4 (indirilecek vergi oranı: %16) %2 (indirilecek vergi oranı: %18)

37 37 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Örnek Hesaplamalar VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI - OSB 2. BÖLGE3. BÖLGE4. BÖLGE5. BÖLGE6. BÖLGE Yatırım Tutarı (Bin TL)5.000 Vergi İndirimi (%):60708090 Yatırıma Katkı Oranı (%): 2530405055 İndirilebilecek Vergi Tutarı (Bin TL): 1.2501.5002.0002.5002.750 - Yatırım Döneminde: (Bin TL) (%20) 250(%30) 450(%50) 1.000(%80) 2.000(%80) 2.200 - İşletme Döneminde: (Bin TL) (%80)1.000(%70) 1.050(%50) 1.000(%20) 500(%20) 550 Yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar uygulanacak kurumlar /gelir vergisi oranı: %8 (indirilecek vergi oranı: %12) %6 (indirilecek vergi oranı: %14) %4 (indirilecek vergi oranı: %16) %2 (indirilecek vergi oranı: %18) %2 (indirilecek vergi oranı: %18)

38 38 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü DEĞİŞEN ORAN VE SÜRELER DEĞİŞEN ORAN VE SÜRELER SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ Bölgeler 31.12.2013’e kadar 01.01.2014 itibariyle Destek Tavanı (Sabit Yatırıma Oranı - %) Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki I2 yıl-103 II3 yıl-155 III5 yıl3 yıl208 IV6 yıl5 yıl2510 V7 yıl6 yıl3511 VI*10 yıl7 yıl5015 * 6. Bölgede yer alan OSB’de destek 12 yıl süreyle uygalanacaktır

39 39 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Faiz Desteği Bölgeler Destek Oranı Azami Destek Tutarı (Bin TL) TL Cinsi Kredi Döviz Cinsi Kredi I--- II--- III3 Puan1 Puan500 IV4 Puan1 Puan600 V5 Puan2 Puan700 VI7 Puan2 Puan900 DEĞİŞEN ORAN VE SÜRELER FAİZ DESTEĞİ

40 40 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü DESTEK UNSURLARIIIIIIIIVVVI KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti  Vergi İndirimi OSB Dışı Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB İçi 152025304050 202530405055 Sigorta Primi OSB Dışı İşveren His. Desteği (Destek Süresi) OSB İçi 2 yıl3 yıl5 yıl6 yıl7 yıl10 yıl 3 yıl5 yıl6 yıl7 yıl10 yıl12 yıl Yatırım Yeri Tahsisi  Faiz DesteğiYOK  Gelir Vergisi Stopajı DesteğiYOK 10 yıl Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği (Destek Süresi) YOK 10 yıl BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMASI

41 41 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ÖRNEK Bölgeler 1. BÖLGE 2. BÖLGE 3. BÖLGE 4. BÖLGE 5. BÖLGE 6. BÖLGE Destek Unsurları (Bin TL) KDV İstisnası114 Gümrük Vergisi Muafiyeti70 Vergi İndirimi7501.0001.2501.5002.0002.500 Sigorta Pr. İşv. His. Des.165248413495578826 Faiz Desteği--500600700900 Yatırım Yeri Tahsisi250 Gelir Vergisi Stopajı-----542 Sigorta Primi İşçi Hissesi-----595 Toplam Devlet Desteği1.3491.6822.5973.0293.7125.797 Destek Yoğunluğu %2734526174116 Yatırım Tutarı: 5 Milyon TL, İstihdam: 40 Kişi

42 42 EKONOMİ BAKANLIĞI Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırım konuları, ilgili kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda gözden geçirilmiş ve destek sistemi kapsamındaki bölgesel teşviklerden yararlandırılacak yatırım konuları sektörel olarak il bazında yeniden düzenlenmiştir. SEKTÖREL REVİZYON

43 43 EKONOMİ BAKANLIĞI 6. BÖLGE illerinden oluşan 6. Bölge için 3 Temel Yaklaşım: Genişleyen Sektörel Kapsam İşgücü Maliyetlerinin Azaltılmasına Yönelik Destekler Finansman İmkanlarının Genişletilmesi Ağrı Ardahan Batman Bingöl Bitlis Diyarbakır Hakkari Iğdır Kars Mardin Muş Siirt Şanlıurfa Şırnak Van

44 44 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 6. BÖLGE

45 45 EKONOMİ BAKANLIĞI İŞGÜCÜ MALİYETİNİN AZALTILMASI SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ (10 YIL/ OSB’LERDE 12 YIL) GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ (10 YIL) * YENİ SİGORTA PRİMİ İŞÇİ HİSSESİ DESTEĞİ (10 YIL) * YENİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 6. BÖLGE

46 46 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ASGARi ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2012-30.06.2012 Dönemi) Normal Uygulamaİndirilecek Tutar Brüt Ücret 886,50 TL - Sigorta Primi İşçi Payı 124,11 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 8,87 TL- Gelir Vergisi Stopajı 113,03 TL Damga Vergisi 5,85 TL- Kesintiler Toplamı 251,86 TL- Net Ücret 634,64 TL- ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.01.2012-30.06.2012 Dönemi) Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) 172,87 TL İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) 17,73 TL İŞVEREN YÜKÜ 1.077 TL410,01 TL 6. BÖLGE

47 47 EKONOMİ BAKANLIĞI FİNANSMAN İMKANLARININ ARTIRILMASI 900 Bin TL’ye kadar faiz desteği Yatırım döneminde yatırıma katkı tutarının %80’ine kadar olan kısmını, diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara uygulama imkanı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 6. BÖLGE

48 48 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 6. BÖLGE-Örnek Hesaplar Örneğin, 1. bölgede faaliyet gösteren bir firmanın, 6. bölgenin OSB’sinde 2 Milyon TL tutarında bir yatırım yapması durumunda; Yatırıma katkı tutarı, toplam yatırım tutarının %55’i oranında 1.1 Milyon TL olacak, bu tutarın %80’i olan 880 Bin TL’yi yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlara uygulanacak vergiden indirebilecektir. Kalan, 220 Bin TL’lik kısmı ise 6. Bölgede gerçekleştirilen yatırımdan elde edilen kazanca uygulanacak kurumlar ya da gelir vergisinden indirilebilecektir. YATIRIM DÖNEMİNDE VERGİ İNDİRİMİ

49 49 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Öncelikli alanlarda yapılacak yatırımlar, 1., 2., 3., 4., 5. bölgelerde yer alması durumunda 5. Bölge desteklerinden yararlanacaklardır. Madencilik yatırımları, Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, Test merkezleri, rüzgar tüneli ve benzeri nitelikteki yatırımlar, ÖNCELİK ARZ EDEN YATIRIMLAR

50 50 EKONOMİ BAKANLIĞI ÖNCELİK ARZ EDEN YATIRIMLAR Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları, Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları Yatırım tutarı 20 Milyon TL üzerinde olan;  Belirli ilaç yatırımları,  Savunma sanayi yatırımları,

51 51 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİ

52 52 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ÜLKEMİZDEKİ KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİ SIRA NO ADI SIRA NO ADI 1Adana Karataş Yumurtalık K.T.K.G.B. 15Erzincan Ergan Dağı K.T.K.G.B. 2Ankara Kızılcahamam K.T.K.G.B. 16 İzmir Bergama-Allanoi-Manisa Soma Menteşe Termal K.T.K.G.B. 3Antalya (Kuzey) K.T.K.G.B. 17İzmir Dikili Termal K.T.K.G.B. 4Antalya Demre K.T.K.G.B. 18Kocaeli Sakarya Kıyı Bandı K.T.K.G.B. 5Antalya Kemerağzı-Kundu K.T.K.G.B. 19Kuzey Van Gölü Selçuklu KTKGB 6Antalya Kent Merkezi K.T.K.G.B. 20Mersin Tarsus Gülek Karboğazı K.T.K.G.B. 7Antalya Oymapınar K.T.K.G.B. 21Mersin Tarsus K.T.K.G.B. 8Aydın Didim K.T.K.G.B. 22Muğla Milas Fesleğen K.T.K.G.B. 9Balıkesir-Marmara Güneyi Adalar K.T.K.G.B. 23Nevşehir Kapadokya K.T.K.G.B. 10 Çankırı Ilgaz Kadınçayırı Yıldıztepe K.T.K.G.B. 24Ordu Bolaman K.T.K.G.B. 11Denizli Termal K.T.K.G.B. 25Rize Anzer K.T.K.G.B. 12Edirne Çanakkale Saroz Körfezi K.T.K.G.B. 26Rize Çamlıhemşin Ayder K.T.K.G.B. 13Elazığ Harput K.T.K.G.B. 27Samsun Ayvacık K.T.K.G.B. 14Elazığ Tunceli Fırat Havzası K.T.K.G.B. 28Şanlıurfa Kent Merkezi K.T.K.G.B.

53 53 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Destekleri Açısından Bir Alt Bölgede Uygulanan Desteklerden Yararlanırlar. Bölgesel Teşvik Uygulamalarının yatırım havzalarının oluşturulması ve kümelenmenin desteklenmesi hedefleri çerçevesinde;  OSB’lerde yapılacak yatırımlar,  Sektörel işbirliğine dayalı yatırımlar,  TÜBİTAK tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünün üretimine yönelik yatırımlar KÜMELENME VE ARGE YATIRIMLARI

54 54 EKONOMİ BAKANLIĞI KOBİ TANIMI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Yürürlükte Bulunan KOBİ Tanımı Yeni Teşvik Sistemi Tanımı 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu değeri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan İşletmeler Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri toplamı %25 veya daha fazla olmayan, Başka bir işletmenin %25 veya daha fazlasına sahip olmayan, Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olan, Yıllık net satış hasılatı 50 milyon Avro ve mali bilançosu değeri 43 milyon Avro karşılığı Türk Lirasını aşmayan İşletmeler

55 55 EKONOMİ BAKANLIĞI  Demir cevheri ve linyit kömürü yatırımları bölgesel teşvik sistemi kapsamında desteklenecektir.  Tersanelerin inşa edecekleri gemilerde, yatırım döneminde istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlığımızca karşılanacaktır. DİĞER ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER DİĞER ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

56 56 EKONOMİ BAKANLIĞI ÇİN’İN MADENCİLİK YATIRIMLARI ÇİN’İN MADENCİLİK YATIRIMLARI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

57 57 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Bölgesel Teşvik Uygulamaları Stratejik Yatırımların Teşviki Genel Teşvik Uygulamaları Genel Teşvik Uygulamaları

58 58 EKONOMİ BAKANLIĞI  Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak  Uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak Büyük Ölçekli Yatırımların; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi İle desteklenmesine devam edilecektir. Yatırımın 6. Bölgede yapılması halinde ise yeni bir uygulama olarak asgari ücret üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği sağlanacaktır. BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

59 59 EKONOMİ BAKANLIĞI Yatırım Konuları Asgari Sabit Yatırım Tutarı (Milyon TL) Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 1000 200 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1000 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları 50 Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları 250 200 Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları 100 50 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları 50 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları 250 200 Elektronik Sanayi Yatırımları 1000 50 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları 50 İlaç Üretimi Yatırımları 100 50 Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları 50 Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları 50 Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil) 50 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

60 60 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ DESTEK UNSURLARIIIIIIIIVVVI KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi OSB Dışı Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB İçi 253035405060 303540506065 Sigorta Primi OSB Dışı İşveren His. Desteği (Destek Süresi) OSB İçi 2 yıl3 yıl5 yıl6 yıl7 yıl10 yıl 3 yıl5 yıl6 yıl7 yıl10 yıl12 yıl Yatırım Yeri Tahsisi Faiz DesteğiYOK Gelir Vergisi Stopajı DesteğiYOK 10 yıl Sigorta Primi İşçi Hissesi DesteğiYOK 10 yıl BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

61 61 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Bölgesel Teşvik Uygulamaları STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Genel Teşvik Uygulamaları Genel Teşvik Uygulamaları

62 62 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü STRATEJİK YATIRIM KONULARI: %50’den fazlası ithalatla karşılanan ara malları veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek enerji yatırımları dahil). STRATEJİK YATIRIMLAR

63 63 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü BU SİSTEMİN AMACI;  GİTES ve İthalat Haritası çerçevesinde, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ara malları ve ürünlerin üretimine yönelik,  Uluslararası rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli yatırımları teşvik etmektir. STRATEJİK YATIRIMLAR

64 64 EKONOMİ BAKANLIĞI STRATEJİK YATIRIMLARI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:  İthalat bağımlılığı yüksek ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik,  Asgari yatırım tutarı 50 milyon TL olan,  %50’den fazlası ithalatla karşılanan,  Asgari %40 katma değer üreten,  Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olan (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır) yatırımlar Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü STRATEJİK YATIRIMLAR

65 65 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü DESTEK UNSURLARITÜM BÖLGELER KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti  Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%)%50 Yatırıma Katkı Oranının Yatırım Döneminde Uygulanacak Kısmı %50 (6. Bölgede %80) Sigorta Primi İşveren His. Desteği Destek Süresi7 YIL (6. Bölgede 10 YIL) Yatırım Yeri Tahsisi  KDV İadesi 500 Milyon TL’nin üzerindeki yatırımların bina-inşaat harcamaları için Faiz Desteği Yatırım tutarının %5’ini geçmemek kaydıyla azami 50 Milyon TL’ye kadar Gelir Vergisi Stopajı DesteğiSadece 6. Bölge yatırımları için 10 Yıl Sigorta Primi İşçi Hissesi DesteğiSadece 6. Bölge yatırımları için 10 Yıl STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ STRATEJİK YATIRIMLAR

66 66 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü STRATEJİK YATIRIM ÖRNEĞİ Örnek Hesaplamalar Destek Unsurları (Bin TL) Yatırım Tutarı: 50 Milyon TL İstihdam: 100 Kişi Yatırım Tutarı: 500 Milyon TL İstihdam: 1000 Kişi KDV İstisnası1.14011.400 Gümrük Vergisi Muafiyeti 7007.000 KDV İadesi-11.460 Vergi İndirimi25.000250.000 Sigorta Pr. İşv. His. Des. 1.44514.448 Faiz Desteği2.50025.000 Yatırım Yeri Tahsisi2.50025.000 Toplam Devlet Desteği 33.285344.308 Destek Yoğunluğu %6769

67 67 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Düzenlenen Teşvik Belgelerinin Belge Adedi Bazında Yıllar İtibariyle Dağılımı YıllarTürkiyeKırıkkaleKırşehirNevşehir 20012.3507 -4 20023.2161057 20034.0975317 20044.312101514 20054.498191830 20063.23111623 20073.203131018 20083.54310818 20092.64731013 20104.504121127 20114.618161917 2012*1.2446312 * 30.4.2012 tarihi itibariyle düzenlenmiş teşvik belgerini içermektedir.

68 68 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Düzenlenen Teşvik Belgelerinin Belge Adedi Bazında Teşvik Uygulamarı İtibariyle Dağılımı * 16/7/2009-30/4/2012 tarihleri arasında mevcut teşvik sistemi kapsamında düzenlenen belgeleri içermektedir. Teşvik Uygulamaları* TürkiyeKırıkkaleKırşehirNevşehir Genel6.88118 36 Bölgesel4.761171828 Büyük Ölçekli45--- Toplam11.687353664

69 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 5 Haziran 2012 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA


"YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Dr.Mehmet Yurdal Şahin Genel Müdür Yar.v. 5 Haziran 2012 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları